קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ"ה שבט תש"פ | 20 פברואר 2020
חיפוש קולי
 • מועד פרשת שקלים

  הקש נושא במועד:    או בחר נושא מהרשימה:

   • קריאת התורה ומגילות - הרב דוד וולנשטיין
   • 2 שיעורים
    (הפטרה פרשת שקלים , ועוד...)
   • לוין, הרב שלמה כהן - קריאת התורה והפטרה בטעמים
   • 2 שיעורים
    (פרשת שקלים, ועוד...)
   • אדלשטיין, הרב יעקב זצ"ל
   • פרשת שקלים
   • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
   • 2 שיעורים
    (משפטים שקלים אדם ובהמה, ועוד...)
   • אורלנסקי, הרב מאיר
   • ענין השקלים מרבים בשמחה
   • אזולאי, הרב יוסף
   • 3 שיעורים
    (פרשת שקלים, ועוד...)
   • אריאל, הרב אליהו
   • שקלים
   • בויאר, הרב שלמה
   • שבת שקלים משנכנס אדר
   • בצלאלי, הרב
   • שבת שקלים
   • גבאי, הרב משה - מבת ים
   • שקלים
   • גולדוויכט, הרב מאיר
   • 4 שיעורים
    (פרשת שקלים מחצית השקל, ועוד...)
   • גולן, הרב ראובן
   • שקלים
   • גינתי, הרב עובדיה
   • ד פרשיות
   • גרינבלט, הרב דניאל
   • דיסקין, הרב אליהו
   • 10 שיעורים
    (פרשת שקלים משפטים, ועוד...)
   • דרמר, הרב אליהו
   • 13 שיעורים
    (1144 פרשת שקלים העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, ועוד...)
   • הלוי, הרב אברהם
   • 4 שיעורים
    (שקלים קבלת שבת יראה ואהבה מחצית השקל, ועוד...)
   • וינגרטן, הרב פישל
   • 8 שיעורים
    (פקודי שקלים תרמט, ועוד...)
   • ויספיש, הרב יחזקאל
   • 2 שיעורים
    (שקלים בענין מחצית השקל ואדנים, ועוד...)
   • זלצמן, הרב משה
   • פרשת שקלים
   • טל, הרב ישראל
   • שקלים
   • טרוביץ, הרב בצלאל
   • שקלים
   • לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
   • הערות הפטרת פרשת שקלים
   • מוצפי, הרב בן-ציון
   • 3 שיעורים
    (הפטרת שקלים פנימיות מספר שבע נוח לשמיים ונוח לבריות, ועוד...)
   • מזוז, הרב מאיר
   • פרשת שקלים
   • סימון, הרבנית שרה
   • הפטרת שקלים
   • ספינקא, האדמו"ר
   • שבת שקלים
   • ציינוירט, הרב אברהם אביש
   • 2 שיעורים
    (שקלים הענין של פרשת שקלים, ועוד...)
   • קול תודה - גברים
   • חיוב נשים במאה ברכות ופרשת שקלים
   • קלוגר, הרב אברהם צבי
   • פרשת שקלים כשקורין פרשת שקלים משה רבינו זוקף ראשן של ישראל
   • קליין, הרב אברהם ישראל
   • פרשת שקלים תשעז
   • רובינשטיין, הרב אשר זליג
   • פרשת שקלים תשנז
   • רוטמן, הרב נתן
   • 2 שיעורים
    (פרשת שקלים מחצית השקל ככפר נפש, ועוד...)
   • שיינפלד, הרב יהודה
   • 2 שיעורים
    (פרשת שקלים, ועוד...)