קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ח שבט תשפ"ג | 09 פברואר 2023
 • מועד - שובבי"ם

  הסתר/הצג רשימת מועדים

  אורך השיעור: הקש נושא: בחר נושא מהרשימה:
   • אברג'ל, הרב ישראל
   • ימי השובבים, עבודת התשובה הנפלאה שבהם והקשר לגלות מצרים ולפרשיות השבוע
   • צפההורדהוסף לעגלה
   • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
   • 3 שיעורים
    (מכל מלמדי השכלתי שובבים, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אוהב ציון, הרב יוסף חיים
   • 5 שיעורים
    (שובבים זהירות בדיבור הלכות ברית מילה כה, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אוזן, הרב ירון
   • שובבי''ם
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • אוחנה, הרב שגיא
   • 6 שיעורים
    (ימי השובבים הילולת הרב ישראל אבוחצירא, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אלבק, הרב חנוך
   • הלכות נדה א, שובבים פב, טומאת האשה מדאורייתא בהרגשה
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • אלטמן, הרב שמשון
   • הלכות יחוד שובבים
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • אליהו, הרב מאיר
   • 3 שיעורים
    (תיקון שובבים, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אלנקרי, הרב יוסף
   • שובבים וארא
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • אלקיים, הרב אברהם
   • מסר קצר לשובבי''ם עניינם ותכליתם
   • צפההורדהוסף לעגלה
   • אם בישראל
   • 2 שיעורים
    (הרב גרשון מלצר שיחה נוספת הלכות הלבוש לנשים יותר מובן שומעים מעט פחות טוב, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אסטרייכר, הרב יעקב
   • 3 שיעורים
    (ימי השובבים, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אריוביץ, הרב יואל
   • 9 שיעורים
    (שמירת העיניים ב, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • ארלנגר , הרב סנדר זצ"ל
   • 5 שיעורים
    (שובבים מעלת הפרישה מעבירה ושמירת הטהרה בבית ישראל כולל אטיק , ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • ארלנגר, הרב יצחק משה
   • תיקון שובבים משפטים
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • ארלנגר, הרב מנחם
   • 10 שיעורים
    ( שובבי"ם תשובה מתוך שמחה ובהירות, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • ארלנגר, הרב עקיבא
   • הכנה לתיקון שובבים תשעו
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • ארנפלד, הרב שלום אהרן
   • 6 שיעורים
    (חינוך כהן בעלי מום, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • באר התלמוד, ישיבת
   • ימי השובבים מידת ומעלת הויתור
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • בוהדנה, הרב שקד
   • 44 שיעורים
    (שובבים שער רוח הקודש תיקונים לרב משה יונה, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
   • 8 שיעורים
    (קדושת ימי השובבים, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בידרמן, הרב אלימלך
   • 5 שיעורים
    (עבודת ימי השובבים בית הכנסת נחלת משה, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בן יאיר, הרב אמנון
   • שובבים חודש שבט
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • בן סניור, הרב נתן
   • 33 שיעורים
    (וועד יום ד אחרי קדושים סט קדושה וכמה קילקלו הציונים, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בן צור, הרב יהונתן
   • 21 שיעורים
    (שלימות הבית מרבה בטובתה כפי הממון , ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בן שלום, הרב ברוך בער
   • 3 שיעורים
    (סיום ימי השובבים שבת שקלים חודש אדר, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בנבנשתי, הרב יעקב
   • 21 שיעורים
    (ח מצוות תפילין שמירה מהמרחיקים מהבורא, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בצלאלי, הרב דוד רפאל
   • 2 שיעורים
    (תיקון שובבים, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • ברכה, הרב משה
   • שובבי''ם
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • ברנר, הרב ישראל מאיר
   • שיחה לשובבים תשפב שובבי"ם
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   הצג עוד