קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון ד' שבט תשפ"א | 17 ינואר 2021
חיפוש קולי
 • מועד - שובבי"ם

  הסתר/הצג רשימת מועדים

  הקש נושא במועד: או בחר נושא מהרשימה:
  אורך השיעור:
   • אביעזרי, הרב יעקב תופיק
   • ימי השובבים
   • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
   • 3 שיעורים
    (מכל מלמדי השכלתי שובבים, ועוד...)
   • אוהב ציון, הרב יוסף חיים
   • 5 שיעורים
    (שובבים זהירות בדיבור הלכות ברית מילה כה, ועוד...)
   • אוחנה, הרב שגיא
   • 6 שיעורים
    (ימי השובבים הילולת הרב ישראל אבוחצירא, ועוד...)
   • אלטמן, הרב שמשון
   • הלכות יחוד שובבים
   • אליהו, הרב מאיר
   • 3 שיעורים
    (תיקון שובבים, ועוד...)
   • אלנקרי, הרב יוסף
   • שובבים וארא
   • אסטרייכר, הרב יעקב
   • 3 שיעורים
    (ימי השובבים, ועוד...)
   • ארלנגר , הרב סנדר זצ"ל
   • 5 שיעורים
    (שובבים מעלת הפרישה מעבירה ושמירת הטהרה בבית ישראל כולל אטיק , ועוד...)
   • ארלנגר, הרב יצחק משה
   • תיקון שובבים משפטים
   • ארלנגר, הרב מנחם
   • 9 שיעורים
    ( שובבי"ם תשובה מתוך שמחה ובהירות, ועוד...)
   • ארלנגר, הרב עקיבא
   • הכנה לתיקון שובבים תשעו
   • באר התלמוד, ישיבה
   • ימי השובבים מידת ומעלת הויתור
   • בוהדנה, הרב שקד
   • 32 שיעורים
    (שובבים שער רוח הקודש תיקונים לרב משה יונה, ועוד...)
   • בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
   • 8 שיעורים
    (קדושת ימי השובבים, ועוד...)
   • בידרמן, הרב אלימלך
   • 4 שיעורים
    (עבודת ימי השובבים בית הכנסת נחלת משה, ועוד...)
   • בן סניור, הרב נתן
   • 32 שיעורים
    (וועד יום ד אחרי קדושים סט קדושה וכמה קילקלו הציונים, ועוד...)
   • בן צור, הרב יהונתן
   • 17 שיעורים
    (שלמות הבית מכבדה יותר מגופו, ועוד...)
   • בן שלום, הרב ברוך בער
   • 3 שיעורים
    (סיום ימי השובבים שבת שקלים חודש אדר, ועוד...)
   • בנבנשתי, הרב יעקב
   • 18 שיעורים
    (ח מצוות תפילין שמירה מהמרחיקים מהבורא, ועוד...)
   • בצלאלי, הרב דוד רפאל
   • 2 שיעורים
    (תיקון שובבים, ועוד...)
   • ברנשטיין, הרב משה
   • ימי השובבים
   • גורא, הרב יצחק מאיר
   • 4 שיעורים
    (ריש שובבים תת, ועוד...)
   • גלזר, הרב ליאור
   • 2 שיעורים
    (עצרת חיזוק ברמלה יסוד ימי השובבים, ועוד...)
   • גרוסמן, הרב אליעזר
   • דברי התעוררות לקראת סיום ימי השובבים
   • דיסקין, הרב אליהו
   • 5 שיעורים
    (שיחה לימי השובבים בראתי לו יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, ועוד...)
   • הדאיה, הרב אריאל
   • 2 שיעורים
    (אגדות חזל לימי השבבים, ועוד...)
   • הלברשטט, הרב פנחס
   • 2 שיעורים
    (פנימיות תיקון הברית עבודת השובבים שיעור ברכסים, ועוד...)
   • הלוי, הרב אברהם
   • 4 שיעורים
    (שובבים מילה פריעה ומציצה, ועוד...)
   • ויספיש, הרב יחזקאל
   • 14 שיעורים
    (שובבים בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין, ועוד...)
   הצג עוד