קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ב' סיון תש"פ | 25 מאי 2020
חיפוש קולי
 • מועד ספירת העומר

  הקש נושא במועד:    או בחר נושא מהרשימה:

   • אבא שאול, הרב יהושע
   • 5 שיעורים
    (שיחה בענייני ספירת העומר ולימוד תורה נאמר בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס גבעתים בער, ועוד...)
   • אבוהב, הרב אלעזר
   • 2 שיעורים
    (ביאור מצוות ספירת העומר, ועוד...)
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)
   • 17 שיעורים
    (דיני ספירת העומר תשעב אנוס באמצע הספירה קטן שהגדיל, ועוד...)
   • אבר, הרב יונתן
   • 3 שיעורים
    (שלא נהגו כבוד זה בזה, ועוד...)
   • אברז'ל, הרב נפתלי
   • 3 שיעורים
    (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
   • אברמוב, הרב ירמיהו
   • 2 שיעורים
    (עבודת ספירת העומר, ועוד...)
   • אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
   • 2 שיעורים
    (האם מן הדין קרש ותפילה קודם לספירת העומר, ועוד...)
   • אדרי, הרב דוד
   • 3 שיעורים
    (פרקי אבות וימי ספירת העומר, ועוד...)
   • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
   • 2 שיעורים
    (ספירת העמור בניין חיי האדם, ועוד...)
   • אוחנה, הרב שגיא
   • 2 שיעורים
    (ימי ספירת העומר הכנה למתן תורה, ועוד...)
   • אוירבך זצל, הרב שמואל
   • ספירת העומר
   • אונגר, הרב אייל
   • 7 שיעורים
    (ספירת העומר כבוד הזולת נובע מאמונה בהשם וכבוד תלמידי חכמם כהכנה לקראת קבלת התורה, ועוד...)
   • אור, ישיבת תורה
   • בדין ברכה הספק ספיקא
   • אורלנסקי, הרב אליהו
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר והכנה לקבלת התורה, ועוד...)
   • אורלנסקי, הרב מאיר
   • 10 שיעורים
    (ספירת העומר מיתת תלמידי רבי עקיבא מעלת הכבוד החיובי, ועוד...)
   • אזולאי, הרב יוסף
   • ספירת העומר
   • אטינגר, הרב ברוך מרדכי
   • 2 שיעורים
    (בדברי הבהג בשכח לספור יום בספירת העומר, ועוד...)
   • אייזנבך, הרב יעקב
   • גדרי ספירת העומר דיבור ציבור ישיבה שומע כעונה
   • אליהו זצל, הרב מרדכי
   • 10 שיעורים
    (252 הלכה יומית ספירת העומר קטן הרומה לברך על ספירת העומר, ועוד...)
   • אליהו, הרב אליהו זילברמן ראש ישיבת אדרת
   • דביקות בתורה ספירת העומר
   • אליהו, הרב מאיר
   • 7 שיעורים
    (בין פסח לעצרת מעלת הצדקה תיקון הנפש, ועוד...)
   • אליצור, הרב יואב
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר להיות מתלמידיו של אברהם, ועוד...)
   • אלנקווה, הרב יוסף
   • ספירת העומר
   • אלקריף, הרב יחיאל
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר בגדר תמימות, ועוד...)
   • אם בישראל
   • 3 שיעורים
    (הרב מנחם מנדל פומרנץ הקדמה לפרקי אבות, ועוד...)
   • אסולין, הרב אברהם
   • 2 שיעורים
    (לג בעומר רבי שמעון בר יוחאי ה רשבי אור חדש, ועוד...)
   • אסטרייכר, הרב יעקב
   • 2 שיעורים
    (מקדושת המצה אל קדושת החמץ, ועוד...)
   • אסטרייכר, הרב שמאי
   • 3 שיעורים
    (רבי עקיבא כהכנה לקבלת התורה, ועוד...)
   • אפללו, הרב דוד
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר הכנה לחג השבועות, ועוד...)
   • אפרתי, הרב יוסף
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר דאורייתא דרבנן ובנוסח לשם יחוד זמן הספירה בעניין אדם שיודע שלא יוכל , ועוד...)
   • ארג'ואן, הרב אביעד
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר תחשוב על עצמך ועל השני, ועוד...)
   • אריאל, הרב אליהו
   • 2 שיעורים
    (עמידה בנסיונות החיים, ועוד...)
   • אריאלי, הרב שלמה
   • 4 שיעורים
    (תלמידי רבי עקיבא ימי ספירת העומר, ועוד...)
   • אריאלי, הרב שמואל אביגדור
   • שיחה בימי הספירה
   • ארלנגר זצל, הרב סנדר
   • ספירת העומר
   • ארלנגר, הרב אברהם
   • 8 תלמידי רע וספירת העומר
   • ארנטרוי, הרב גבריאל
   • 15 שיעורים
    (דיני תספורת בלג בעומר שחל ביום א, ועוד...)
   • באחג', הרב רפאל
   • ספירת העומר רבי עקיבא
   • בארי, הרב מיכאל
   • 2 שיעורים
    (ונקדשתי בתוך בני ישראל, ועוד...)
   • בוהדנה, הרב שקד
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר תלמידי רבי עקיבא לג בעומר, ועוד...)
   • בוטבול, הרב אהרון
   • 7 שיעורים
    (דין שומע כעונה שומע כעונה בספירת העומר, ועוד...)
   • בויאר, הרב שלמה
   • ספירת העומר
   • בורגר, הרב יוחנן
   • 3 שיעורים
    (החושש שלא יוכל לספור כל ספירת העומר האם ימנה בברכה גליון קפא, ועוד...)
   • בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
   • 12 שיעורים
    (112 לא נהגו כבוד זבז כבוד חברו, ועוד...)
   • בורנשטיין זצל, הרב שמואל יעקב
   • 3 שיעורים
    (במצות ספירת העומר, ועוד...)
   • בידרמן, הרב אלימלך
   • 3 שיעורים
    (ימי ספירת העומר, ועוד...)
   • בלוי, הרב דוד משה
   • 5 שיעורים
    (סוד ירידת השכינה עבור אהבת עמו ישראל כוחם העצום של פסח וספירת העומר השופט גדעון בן יואש חלק ב , ועוד...)
   • בלומנטל, הרב יעקב
   • 4 שיעורים
    (מצוות עשה שהזמן גרמא שיעור ניסיון בארזי הלבנון, ועוד...)
   • בן אדיבה, הרב אהרן
   • ספירת העומר
   • בן אהרון, הרב איתי
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר שמיטין ויובלות וספירת זב וזבה, ועוד...)
   • בן ישי, הרב ישראל
   • 4 שיעורים
    (סימן תפט סעיף ב ג, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
   • בן צור, הרב יהונתן
   • 9 שיעורים
    (היום הגדול של החזרה לבתי הכנסת, ועוד...)
   • בן שלום, הרב ברוך בער
   • 5 שיעורים
    (עבודת השבוע השביעי של ספירת העומר, ועוד...)
   • בנבנשתי, הרב יעקב
   • 2 שיעורים
    (001 ימי הספירה שלא נהגו כבוד, ועוד...)
   • בן-פורת, הרב יוסף
   • 6 שיעורים
    (טוב עין הוא יברך ימי העומר תשסו פרשות קדושים ואחרי מות, ועוד...)
   • בצלאלי, הרב דוד רפאל
   • 7 שיעורים
    (מנהגי ספירת העומר, ועוד...)
   • בצרי, הרב דוד
   • 2 שיעורים
    (דרשה בעינין השלום, ועוד...)
   • ברוורמן ,הרב משה אהרן זצ"ל
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר הכנה למתן תורה שיחה שניה, ועוד...)
   • ברוורמן, הרב שלמה
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר הכנה לשבועות רבי עקיבא, ועוד...)
   • ברונר, הרב משה
   • 4 שיעורים
    (תנאי בספירת העומר ובשאר מצוות, ועוד...)
   • ברמן, הרב ישראל
   • 12 שיעורים
    (דיני ספירת העומר המשך, ועוד...)
   • ברנר זצל, הרב יצחק
   • 13 שיעורים
    (וספרת לך שבע שבתות שנים חיים של ספירה , ועוד...)
   • ברעוודה זצל, הרב שלמה
   • 21 שיעורים
    (ספירת העומר שיחה לבן הישיבה בבין הזמנים, ועוד...)
   • ברק, כולל נחלת רפאל בני
   • 4 שיעורים
    (ספירת העומר שבועות, ועוד...)
   • גבהרד, הרב חנוך
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר הרב חנוך גבהרד, ועוד...)
   • גדסי, הרב אמיתי
   • 18 שיעורים
    (הלכות פסח וספירת העומר סימן תפז סימן תפח סימן תפט, סדר תפלת ערבית של פסח, ועוד...)
   • גודלבסקי, הרב אליהו
   • 2 שיעורים
    (במדבר ספירת העומר, ועוד...)
   • גולד, הרב מנשה
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר חג השבועות, ועוד...)
   • גולדברג, הרב יעקב
   • ספירת העומר תפארת ישראל חיפה תשעד
   • גולדוויכט, הרב מאיר
   • 2 שיעורים
    (ימי ספירת העומר, ועוד...)
   • גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
   • ספירת העומר שיעור ראשון
   • גולן, הרב ראובן
   • ימי ספירת העומר
   • גורא, הרב יצחק מאיר
   • ספירת העומר
   • גינויער, הרב שלמה
   • 8 שיעורים
    (ימי הספירה להכיר ערכה של תורה, ועוד...)
   • גינתי, הרב עובדיה
   • 16 שיעורים
    (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
   • גלבשטיין, הרב שלמה
   • 5 שיעורים
    (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
   • גלזר, הרב ליאור
   • 4 שיעורים
    (שיעור באומן ימי הספירה הלימוד מרבי עקיבא להמשיך קדימה, ועוד...)
   • גליקסמן, הרב ישי
   • ואהבת לרעך כמוך ספירת העומר
   • גלר, הרב יצחק
   • 5 שיעורים
    (ימי ספירת העומר ואהבת לרעך כמוך בכל מקום וזמן, ועוד...)
   • גנס, הרב ישראל
   • 3 שיעורים
    (סימן תצג סעיף א, דינים הנוהגים בימי העומר, ועוד...)
   • גרויז, הרב עמרם
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר נצח שבנצח, ועוד...)
   • גרוסמן, הרב אליעזר
   • 2 שיעורים
    (דינים הנוהגים בספירת העומר, ועוד...)
   • גרינבלט, הרב דניאל
   • 8 שיעורים
    (ספר ביום או בבן השמשות קטן שמסופק אם ספר, ועוד...)
   • דביר, הרב משה
   • ימי ספירת העומר
   • דהן, הרב יניב
   • 4 שיעורים
    (סימן תפט, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
   • דהן, הרב משה
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר הדרך לפסגת הרוחניות, ועוד...)
   • דולינגר, הרב חיים מרדכי
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר, ועוד...)
   • דומב, הרב יונתן שרגא
   • 4 שיעורים
    (מיתת תלמידי רבי עקיבא, ועוד...)
   • דיאמנט, הרב נחום
   • המשמעות העמוקה לפטירת תלמידי רבי עקיבא בספירת העומר
   • דיין, הרב יקותיאל
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר והכנה לשבועות, ועוד...)
   • דינר, הרב יהודה אריה
   • 40 שיעורים
    (ספירת העומר לג בעומר אבילות אחרי לג בעומר מוקצה בשבת וחושן משפט, ועוד...)
   • דינר, הרב מיכאל
   • 15 שיעורים
    (להסתפר בספירת העומר לכבוד מצוות פדיון הבן, ועוד...)
   • דיסקין, הרב אליהו
   • הבסיס לתורה רק עי מידות טובות ענין תלמידי רע שלא נהגו כבוד זה בזה למות על קידוש
   • דנון, הרב יוסף
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר אהבת חינם, ועוד...)
   • דרוק, הרב ישראל מאיר
   • 4 שיעורים
    (בענין נישואין בימי הספירה, ועוד...)
   • דרור, הרב חיים
   • בעניין ספירת העומר
   • דרורי, הרב רפאל
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר ופרשת קדושים, ועוד...)
   • דרייפוס, הרב אליהו
   • 14 שיעורים
    (המשך ספירת העומר מסופק בספירה בין שני ימים, ועוד...)
   • דרמר, הרב אליהו
   • 30 שיעורים
    (1155 ספירת העומר ארבעים ותשעה יום מול התורה המזוקקת ארבעים ותשע פעמים, ועוד...)
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק
   • ספירת העומר קיבוץ כט אייר תשעד
   • הופנונג, הרב גדליה
   • 7 שיעורים
    (ספירת העומר כבוד חכמים ינחלו, ועוד...)
   • הורוביץ זצל, הרב יעקב
   • 4 שיעורים
    (האבילות דספירה כהכנה לקבלת התורה, ועוד...)
   • הלברשטט, הרב נחמיה
   • 3 שיעורים
    (בענין זכר למקדש של ספירת העומר, ועוד...)
   • הלוי, הרב אברהם
   • 21 שיעורים
    (ספירת העומר מידת נצח והוד משמעותן, ועוד...)
   • הלוי, הרב נהוראי
   • ספירת העומר
   • המלפרב, הרב חיים
   • 12 שיעורים
    (להרבות שלום בעולם, ועוד...)
   • הרב חיים צבי שפירא
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר בעניין שומע כעונה האם הספירה מועילה, ועוד...)
   • הרט, הרב אברהם
   • 8 שיעורים
    (דיני תדיר בספירת העומר, ועוד...)
   • התלמוד, ישיבת באר
   • 17 שיעורים
    (18 ישיבת אמרי בינה ספירת העומר, ועוד...)
   • וולבא זצל, הרב שלמה
   • ספירת העומר לו
   • וולך, הרב שלום מאיר
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר, ועוד...)
   • וולפא, הרב אריה
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר א, ועוד...)
   • ויזגן, הרב יהושע
   • ספירת העומר
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף
   • 53 שיעורים
    (סימן תפט סעיף א הלכות ספירת הימים וספירת השבועות, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת, ועוד...)
   • וייס, הרב אשר
   • 14 שיעורים
    (ספירת העומר מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי, ועוד...)
   • ויספיש, הרב יחזקאל
   • 12 שיעורים
    (מיתת בני אהרון ותלמידי רבי עקיבא, ועוד...)
   • ולדמן, הרב מיכאל
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר אייר עד, ועוד...)
   • וסרמן, הרב אריה
   • 6 שיעורים
    (ספירת העומר האם השומע ברכת הספירה צריך לכוון שלא לצאת, ועוד...)
   • ורצברגר, הרב מרדכי אריה
   • 13 שיעורים
    (הלכות ספירת העומר שמיעת מוזיקה ומוזיקה ווקאלית בימי הספירה, ועוד...)
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר
   • 4 שיעורים
    (ספירת העומר תלמידי רבי עקיבא, ועוד...)
   • זיכרמן, הרב דוד
   • ספירת העומר הכנה לקבלת התורה
   • זילברשטיין, הרב אריה
   • 2 שיעורים
    (סימן תצג סעיף א, דינים הנוהגים בימי העומר, ועוד...)
   • זכאי, הרב שמואל
   • 6 שיעורים
    (שיחה מוסרית לימי ספירת העומר, ועוד...)
   • זכריש, הרב אלעזר
   • ספירת העומר
   • זקס, הרב הלל
   • ספירת העומר
   • זרביב, הרב אברהם
   • 4 שיעורים
    (מצוות ספירת העומר, ועוד...)
   • זרגרי, הרב מתתיהו
   • 2 שיעורים
    (שלא נהגו כבוד, ועוד...)
   • חגיגי, הרב אמנון
   • 9 שיעורים
    (האם מותר להגיד לחבר שלא ספר ספירת העומר כמה ימים היום לעומר, ועוד...)
   • חותה, הרב בנימין
   • 7 שיעורים
    (סיום ספירת העומר והלכות חג שבועות ג אייר, ועוד...)
   • חזות, הרב דניאל
   • 2 שיעורים
    (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
   • חכמה, ישיבת דרך
   • 12 שיעורים
    ( לא נהגו כבוד הכבוד האמיתי1, ועוד...)
   • חממי, הרב ישראל
   • 3 שיעורים
    (דיני ספירת העומר, ועוד...)
   • חקון, הרב יואל
   • 41 שיעורים
    (עומר אוריתא רבנו 09 05 11, ועוד...)
   • טאובר , הרב עזריאל זצל
   • 16 שיעורים
    (ספירת העומר איזהו מכובד המכבד את הבריות נאמר לבנות סמינר, ועוד...)
   • טוסיג, הרב אהרן
   • 5 שיעורים
    (ימי ספירת העומר ו אייר תשעג ישיבת כגנים, ועוד...)
   • טוקר, הרב מנחם
   • ספירת העומר
   • טישלר, הרב משה יוסף
   • 13 שיעורים
    (ספירת העומר דברים הנוהגים בספירת העומר, ועוד...)
   • טל, הרב ישראל
   • 31 שיעורים
    (לא נהגו כבוד שלום בית וחינןך ילדים, ועוד...)
   • טרוביץ, הרב בצלאל
   • 39 שיעורים
    (הכנה לשבועות תחילת זמן קיץ, ועוד...)
   • טרויבע, הרב משה אליהו
   • שיעור בהלכות ספירת העומר בכולל אהל יוסף אשקלון תשעז בלשון קודש
   • יהודה, ישיבת ברכת יצחק אור
   • 15 שיעורים
    (הרב צור ספירת העומר מאור פנים, ועוד...)
   • יונגר, הרב יעקב דב
   • 17 שיעורים
    (הכנה לקבלת התורה לימנע ממפריעי הקנינים, ועוד...)
   • יוסף זצל, הרב יעקב
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר 3 סימן תפט, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
   • יוסף זצל, הרב עובדיה
   • 17 שיעורים
    (תספורת בעומר בן חול שבא ועמידה בעשרת הדברות, ועוד...)
   • יוסף, הרב דוד
   • 2 שיעורים
    (הלכות ספירת העומר, ועוד...)
   • יוסף, הרב יצחק
   • ספירת העומר סגולה להתמדה בתורה שמירת הלשון
   • ים, הרב משה גבאי בת
   • ספירת העומר אבות
   • ינאי, הרב יאיר יששכר
   • 3 שיעורים
    (הלכות לג בעומר ובין אדם לחברו, ועוד...)
   • יפה, הרב דב זצל
   • 4 שיעורים
    (ספירת העומר עומר מלשון השתעבדות , ועוד...)
   • ירחי, הרב אהרן
   • ספירת העומר
   • ישראלזון, הרב אברהם צבי
   • 20 שיעורים
    (ספירת העומר ודין הפסק בברכות, ועוד...)
   • כבודה, קול
   • 6 שיעורים
    (הרב שלמה לוינשטיין ואהבת לרעך כמוך לדון לכף זכות, ועוד...)
   • כהן, הרב אליהו חיים
   • ספירת העומר בענין איסורים
   • כהן, הרב דוד
   • 2 שיעורים
    (שיחה ר דוד כהן ספירת העומר, ועוד...)
   • כהן, הרב זאב
   • 4 שיעורים
    (עבודת ימי הספירה כבוד התורה, ועוד...)
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק
   • 9 שיעורים
    (ספירת העומר אדם שיודע שלא יוכל לספור את כל ימי הספירה האם יתחיל לספור, ועוד...)
   • כהן, הרב מאיר
   • 4 שיעורים
    (ימי ספירת העומר בין אדם לחבירו, ועוד...)
   • כהן, הרב מנחם
   • ספירת העומר
   • כהן, הרב משה חיים
   • 6 שיעורים
    (ענינים יסודיים במצות ספירת העומר, ועוד...)
   • כהן, הרב משולם
   • 2 שיעורים
    (ימי ספירת העומר, ועוד...)
   • כהן, הרב עזריה
   • ספירת העומר
   • כהן, הרב ראובן
   • 9 שיעורים
    (שיעור א ספירת העומר מדאוריתא או מדרבנן והנמ האם מותר להקדים סהע לערבית כשמתפלל ב, ועוד...)
   • כהן, הרב שלמה זלמן
   • ספירת העומר
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר בין אדם לחברו, ועוד...)
   • לוי, הרב שבתי
   • ספירת העומר אם צריך לספור מיד בתחילת הלילה
   • לוי, הרב שלמה
   • ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה
   • לוינשטיין, הרב שלמה
   • 2 שיעורים
    (הרב חזקיהו יוסף קרלינשטיין ספירת העומר, ועוד...)
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה
   • 8 שיעורים
    (מי שלא הסתפר לפני פסח מחמת חשש הידבקות רח"ל האם יכול להסתפר בספירה, ועוד...)
   • ליברמן, הרב יוסף
   • 3 שיעורים
    (חזרה תוך כדי דיבור לענין ספירת העומר ומשיב הרוח, ועוד...)
   • לייבל, הרב דוד
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר בראי מחלוקת הצדוקים והפרושים, ועוד...)
   • ליפשיץ, הרב אברהם
   • 34 שיעורים
    (ספירת העומר ביאור הלכה דרבנן או מהתורה , ועוד...)
   • לנשים מבית המדרש נזר ישראל
   • 3 שיעורים
    (להעריך את ערך המצוות, ועוד...)
   • לסרי, הרב מיכאל
   • 23 שיעורים
    (ספירת העומר תלמידי רבי עקיבא, ועוד...)
   • מאיה, הרב משה
   • 5 שיעורים
    (05 הלכות ספירת העומר ותבואה חדשה עד עמוד רנג סעיף י, ועוד...)
   • מויאל, הרב יחיאל
   • פטירת תלמידי רבי עקיבא
   • מונק, הרב מאיר
   • 2 שיעורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון
   • 11 שיעורים
    (מעלת יום לג בעומר על פי סוד וימי העומר, ועוד...)
   • מזוז, הרב מאיר
   • 10 שיעורים
    (ימי ספירת העומר הכנה לשבועות, ועוד...)
   • מזרחי, הרב ניסים פז
   • ספירת העומר סגולות הזמן קיץ עז
   • מייזלס, הרב מנחם דן
   • 2 שיעורים
    (מאמר בין פסח לעצרת כט אדר תשסד, ועוד...)
   • מייקוף, הרב שלום
   • 2 שיעורים
    (תיקון שבעת המידות תשעד, ועוד...)
   • מימון, הרב עוזי
   • 6 שיעורים
    (דיני ספירת העומר סימן עז, ועוד...)
   • מישקובסקי, הרב חזקיהו
   • ימי ספירת העומר
   • מלכא, הרב אופיר
   • 15 שיעורים
    (שיעור בהלכה ובאגדה בענייני העומר דרך מוקד בית ההוראה תש"פ, ועוד...)
   • מלכיאל, הרב אורי
   • 14 שיעורים
    (שיחה בימי הקורונה מאה ברכות סגולה לעצירת מגיפה , ועוד...)
   • מרגלית, הרב אברהם צבי
   • 2 שיעורים
    (ענייני ספירת העומר, ועוד...)
   • מרקוביץ, הרב יוסף
   • 10 שיעורים
    (ימי ספירת העומר תלמידי רבי עקיבא רבי יוסי, ועוד...)
   • מרקוביץ, הרב שמואל
   • 4 שיעורים
    (02 ועד רהי הגרש לבני וב לקראת חג השבועות טו אייר עב, ועוד...)
   • משדי, הרב יוסף
   • 3 שיעורים
    (דיני ימי ספירת העומר, ועוד...)
   • נוביק, הרב טוביה
   • 20 שיעורים
    (ועד תעבדון את האלוקים על ההר הזה, ועוד...)
   • נויגרשל, הרב מרדכי
   • 2 שיעורים
    (תחיית המתים הרמבם מול הרמבן וספירת העומר, ועוד...)
   • ניר, הרב נתנאל
   • שיעור בחברון ספירת העומר
   • נשר, הרב אברהם
   • ספירת העומר
   • סגל, הרב דן
   • 5 שיעורים
    (ספירת העומר השתוקקות לתורה כג אייר תשעב, ועוד...)
   • סופר, הרב יעקב חיים
   • 4 שיעורים
    (53 ואהבת ה יתברך לישראל, ועוד...)
   • סופר, הרב שמואל
   • ספירת העומר וביטחון שיחת מוסר אייר תשעז
   • סטון, ישיבת באר יצחק טלז
   • שיחה
   • סימן-טוב זצל, הרב משה חי
   • מתי דנים לכף זכות
   • סעדה, הרב עידן
   • 8 שיעורים
    (ספירת העומר שיעור ראשון, ועוד...)
   • סעדו, הרב נחום
   • 3 שיעורים
    (כבוד חכם ספירת העומר, ועוד...)
   • ספינקא
   • 22 שיעורים
    (ספירת העומר שבת שבתוך הפסח בענין ספירת העומר, ועוד...)
   • סרי, הרב יורם
   • ספירת העומר
   • עדס, הרב יעקב
   • 9 שיעורים
    (עניני תספורת וגילוח, ועוד...)
   • עטיה, הרב אלון
   • 2 שיעורים
    (ימי ספירת העומר בין אדם לחבירו, ועוד...)
   • עטיה, הרב אליהו
   • ספירת העומר
   • עטייה, הרב מרדכי
   • 8 שיעורים
    (ד הבלעת הדמים ספירת העומר היום, ועוד...)
   • עליון, ישיבת בית מדרש
   • 4 שיעורים
   • עמר, הרב אליהו
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר, ועוד...)
   • עמרמי, הרב אייל
   • 3 שיעורים
    (בין אדם לחבירו, ועוד...)
   • פוזן, הרב יצחק
   • עוונות תלמידי רבי עקיבא
   • פולק, הרב מאיר טוביה
   • 2 שיעורים
    (החינוך מהעומר שהכל שלו ממנו ואליו, ועוד...)
   • פומרנץ, הרב יוסף
   • עא ספירה לשון הרע
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר
   • 3 שיעורים
    (02 י אייר תשעו ספירת העומר01, ועוד...)
   • פיינשטיין, הרב חיים
   • פתיחת זמן הקיץ עבודת ימי ספירת העומר
   • פינקוס , הרב שמשון דוד זצל
   • 10 שיעורים
    (ספירת העומר עבודת ימי הספירה יחוד השם, ועוד...)
   • פיש, הרבנית ברכה
   • ימי ספירת העומר ומעשי ניסים בזכות שמואל הנביא
   • פלאי, הרב שלמה זלמן
   • עבודתינו בימי הספירה
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון
   • הלכות ספירת העומר
   • פערל, הרב שלום
   • פנימיות מצות ספירת העומר אנגלית
   • פרידלנדר זצל, הרב חיים
   • ספירת העומר ומיתת תלמידי רע הכנה לקבלת התורה
   • פרייזלר, הרב א. סנדר
   • 11 שיעורים
    (ספירת העומר סימן קכ סעיף א ג, הלכות ספירת העומר וימי הספירה, ועוד...)
   • פריינד, הרב צבי
   • 6 שיעורים
    (הזכרת נוסח מצוות עשה בלשם ייחוד של ספירת העומר, ועוד...)
   • פרלמן, הרב יוסף
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר אמונה, ועוד...)
   • פרץ, הרב אלחנן
   • 6 שיעורים
    (גילוח בספירת העומר, ועוד...)
   • פרץ, הרב מיכאל
   • 2 שיעורים
    (הלכות ספירת העומר בספק בין השמשות של אפוקי יומא, ועוד...)
   • פרץ, הרב נדב
   • 11 שיעורים
    (סימן תפט סעיף א הלכות ספירת העומר, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
   • צדוק, הרב אורן
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר דעת הרמבם ומהריץ בדין תמימות, ועוד...)
   • צ'ולק, הרב שלמה
   • ועד ימי ספירת העומר תשסט
   • ציון, הרב יוסף חיים אוהב
   • עניני ספירת העומר ופרקי אבות
   • ציון, שיחות ושיעורים מרבנים שונים בכולל דורשי
   • הרב נתן רוטמן תחילת זמן קיץ ספירת העומר
   • צימרוט, הרב מאיר
   • 6 שיעורים
    (ימי ספירת העומר תיקון המידות זהירות מלשון הרע, ועוד...)
   • קבסה, הרב יהודה
   • 6 שיעורים
    (הילולת ר מאיר בעל הנס, ועוד...)
   • קו שיעורים וסיפורים לילדים
   • 8 שיעורים
    (התנא הקדוש רבי עקיבא וימי ספירת העומר הרב סֶנְדֶר פרַיֵיזְלֶר, ועוד...)
   • קולדצקי, הרב יצחק
   • 4 שיעורים
    (הרב יצחק קולדצקי ספירת העומר אשנב אל עיצוב מידות, ועוד...)
   • קופרמן, הרב אברהם
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר ב, ועוד...)
   • קופשיץ, הרב ישראל אהרון
   • 4 שיעורים
    (ימי ספירת העומר, ועוד...)
   • קופשיץ, הרב נפתלי
   • 18 שיעורים
    (בענין אם טעה בספירה אם יכול לסמוך על מה ששמע מהשליח ציבור, ועוד...)
   • קוק, הרב בן ציון
   • ספירת העומר, לא נהגו כבוד
   • קלוגר, הרב אברהם צבי
   • 5 שיעורים
    (הבנה פנימית במצוות ספירת העומר ובנקודת העבודה במשך ימים אלו, ועוד...)
   • קלופט, הרב חיים
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר אמונה, ועוד...)
   • קליין, הרב אברהם ישראל
   • 2 שיעורים
    (ימי ספירת העומר רבי עקיבא ותלמדיו, ועוד...)
   • קמיל, הרב יוחאי
   • ספירת העומר שבועות
   • קצבורג, הרב חזקיהו
   • 9 שיעורים
    (בין אדם לחבירו אונאת דברים, ועוד...)
   • קצנלבוגן, הרב יהושע
   • 2 שיעורים
    (ספירת העומר המשך, ועוד...)
   • קראם, הרב ירחמיאל
   • 11 שיעורים
    (מדוע לא קיבלנו תורה מייד לאחר פסח, ועוד...)
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
   • 2 שיעורים
    (אמור ענייני ספירת העומר ומסירות נפש, ועוד...)
   • רבינוביץ, הרב גמליאל
   • 3 שיעורים
    (ימי ספירת העומר ואהבת לרעך כמוך, ועוד...)
   • רובינשטיין זצל, הרב אשר זליג
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר בין פסח לעצרת ימי הדין תשנד, ועוד...)
   • רוזנבלט, הרב יצחק
   • 2 שיעורים
    (דינים הנוהגים בימי הספירה , ועוד...)
   • רוט זצל, הרב אליהו
   • 10 שיעורים
    (ספירת העומר צורת הספירה כהכנה לקבלת התורה, ועוד...)
   • רוט, הרב משה
   • ישיבת בין הזמנים קרית ישמח משה ספירת בעומר בספק
   • רוטמן, הרב נתן
   • 50 שיעורים
    (ספירת העומר 236 ספירת העומר ג מרובה הנאתם של הצדיקים בעוהז יותר מן הרשעים, ועוד...)
   • רוטנברג, הרב מרדכי
   • מנהגי אבלות בימי הספירה
   • רוממה, דף היומי
   • ספירת העומר
   • רייך, הרב מרדכי
   • 9 שיעורים
    (030 מצות ספירת העומר שינוי הרצונות א אייר תשעא, ועוד...)
   • רפפורט, הרב יוסף
   • 15 שיעורים
    (11 א בהלכות ספירת העומר, ועוד...)
   • שוב, הרב יוסף
   • 14 שיעורים
    (סימן תפט סעיף ד רמא לאכול ולשתות לפני ספירת העומר, סדר תפלת ליל שני של פסח וספיר, ועוד...)
   • שוב, הרבנית פריידי
   • 8 שיעורים
    (מטמונים לימי המטמונים, ועוד...)
   • שווב, הרב אהרן
   • דברי חיזוק קצרים לפרשת אמור המסר לדורות מפסח שני כחלק מעבודת ימי הספירה
   • שווב, הרב מנחם
   • 4 שיעורים
    (ספירת העומר הילולת הרמחל, ועוד...)
   • שוורץ, הרב אשר אנשיל
   • ספירת העומר
   • שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
   • ספירת העומר
   • שוורץ, הרב מרדכי
   • הלכות ספירת העומר
   • שולזינגר זצל, הרב משה מרדכי
   • 4 שיעורים
    (סימן תפט סעיף א, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
   • שושן, הרב אברהם
   • 16 שיעורים
    (ספירת העומר נצח שבנצח ליקוטי מוהרן תורה קכב, ועוד...)
   • שושן, הרב אברהם ישעיהו
   • 5 שיעורים
    (התחלת הזמן פתיחת זמן הקיץ ימי הספירה, ועוד...)
   • שושן, הרב מיכאל
   • ספירת העומר
   • שטיין, הרב מנחם
   • 23 שיעורים
    (הרב שטיין ספירת העומר פשוט ידך ופתח פיך ותזכה למילוי אסמך, ועוד...)
   • שטמר, הרב רפאל
   • 2 שיעורים
    (בענין ספירת העומר, ועוד...)
   • שטראוס, הרב אפרים
   • ספירת העומר
   • שטרן, הרב דוד
   • ספירת העומר
   • שיטרית, הרב יוסף
   • 2 שיעורים
    (בעניין ספירת העומר פסח מעבדות לחרות, ועוד...)
   • שיינפלד, הרב יהודה
   • 5 שיעורים
    (קטן שהגדיל בספירת העומר, ועוד...)
   • שילוני, הרב מיכאל
   • בענין תנאי בספירת העומר
   • שינקר, הרב צבי
   • ימי הספירה כח ניסן התשסט בסיום השס לענ הרב רובין זצל
   • שיש, הרב יעקב
   • 7 שיעורים
    (תלמידי רבי עקיבא ורחל אשת רבי עקיבא ספירת העומר, ועוד...)
   • שכטר זצל, הרב אריה
   • 3 שיעורים
    (ספירת העומר, ועוד...)
   • שלום, הרב בועז
   • 11 שיעורים
    (פטירת תלמידי רע ה מדקדק עם הצדיקים, ועוד...)
   • שלום, הרב ישראל
   • 24 שיעורים
    (לחוש לדעה מצוות צריכות כונה סימן תפט סעיף ד, סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומ, ועוד...)
   • שלוסברג, הרב שמואל
   • 2 שיעורים
    (זמני עבודת המידות, ועוד...)
   • שמואלביץ, הרב מרדכי
   • ספירת העומר
   • שמואלי, הרב בניהו
   • 5 שיעורים
    (104ימי העומר והמשך בריאת השמש, ועוד...)
   • שמואלי, הרב מאיר
   • 8 שיעורים
    (ברכת העומר הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
   • שם-טוב, הרב גלעד
   • 9 שיעורים
    (ספירת העומר פסח שני, ועוד...)
   • שמש, הרב יעקב
   • 2 שיעורים
    (ימי ספירת העומר בין פסח לעצרת, ועוד...)
   • שמש, הרב שמעון
   • 2 שיעורים
    (החזק במוסר פתיחה לספירת העומר תשעז, ועוד...)
   • שפירא זצל, הרב אריה
   • ספירת העומר
   • שפירא זצל, הרב משה
   • 21 שיעורים
    ( ספירת העומר אור הגנוז ה אייר תשמה, ועוד...)
   • שפירא, הרב רפאל
   • ספירת העומר
   • שקלאר, הרב אברהם
   • 4 שיעורים
    (ספירת העומר בזמן הזה אם מן התורה או מדרבנן, ועוד...)
   • שרביט, הרב עופר
   • 2 שיעורים
    (אמור ספירת העומר, ועוד...)
   • שרגא, הרב ברוך
   • 8 שיעורים
    (הלכות ספירת העומר 1, ועוד...)
   • שרייבר, הרב בונים
   • 5 שיעורים
    (סימן תפט סעיף א סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר, ועוד...)
   • שרייבר, הרב שמעון שמואל
   • 022 ספירת העומר
   • תורה, ישיבת אורחות
   • 4 שיעורים
    (שיעור 3 בענין מצות צריכות כונה בספירת העומר, ועוד...)
   • תורה, ישיבת קול
   • 148 ימי הספירה תזמ