לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי י' סיון תשפ"ג | 30 מאי 2023
 • מועד - אדר

  הסתר/הצג רשימת מועדים

  אורך השיעור: הקש נושא: בחר נושא מהרשימה:
   • אברג'ל, הרב חיים יוסף דוד
   • 2 שיעורים
    (ברכה לראש חודש 1, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אברג'ל, הרב ישראל
   • 11 שיעורים
    (04 מהותו וסגולתו של חודש אדר שני מעל הטבע השגתו הנפלאה של חג הפורים האור הגנוז המתגלה בקריאת המגילה, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אדלר, הרב מנחם
   • 09 גליון אדר
   • פתחהורדהוסף לעגלה
   • אדלשטיין, הרב יעקב זצ"ל
   • 5 שיעורים
    (שבת מברכים חודש אדר תשעה הקמת המשכן וארון הברית פרשת תרומה, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
   • אדר השמחה האמתית
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • אוהב ציון, הרב יוסף חיים
   • 2 שיעורים
    ('משנכנס אדר מרבים בשמחה' וענין חודש אדר בחינת חוטם והלכות מגילה, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אוזן, הרב ירון
   • שקלים זכור, התבוננות בין פרשה לפרשה
   • צפההורדהוסף לעגלה
   • אונגר, הרב אייל
   • מסר קצר לז' אדר איך עמ''י יכולים להחסיר מהשם של המלאך מיכאל
   • צפההורדהוסף לעגלה
   • אור אלחנן, ישיבת
   • בדין פורים משולש, לע''נ מורינו ר' שמעון כהן זצ''ל
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • איתן, הרב אריה
   • 3 שיעורים
    ( אדר א' ואדר ב' אדר ראשון מיקרי חודש העיבור נולד בל' אדר א' בשנה מעוברת ושנת הי"ג אינה מעוברת, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אם בישראל
   • 62 שיעורים
    (הרב שטיין ועוד הדרך להתמודד מול פגעי הטכנולוגיה מחסום הבושה וקנה לך חבר חסר הסוף, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אמאיקין, הרב איתי
   • 4 שיעורים
    (א. שו_ע או_ח סי_ תרפה סדר ד_ פרשיות חלק א, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • אמסלם, הרב יצחק
   • דיני מתנות לאביונים
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • אסולין, הרב אברהם
   • סימן תרצד' דיני מעות פורים וזכר למחצית השקל
   • צפההורדהוסף לעגלה
   • ארלנגר, הרב מנחם
   • 8 שיעורים
    (משנכנס אדר מרבין בשמחה ביאור ענין השמחה שפ"א פר' שקלים תרמ"א ד"ה משנכנס , ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • ארנון, הרב ישראל
   • אדר
   • צפההורדהוסף לעגלה
   • אשכנזי, הרב שניאור
   • הרב שניאור אשכנזי פרשת תרומה וחודש אדר • שלושה מזניקי שמחה לאדר
   • צפההורדהוסף לעגלה
   • באר התלמוד, ישיבת
   • 4 שיעורים
    (הרב משה ששון, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בארי, הרב מיכאל
   • משפטים אדר
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • בוגנים, הרב אברהם ישעיהו
   • מחית עמלק
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • ביבי, הרב יהושע
   • בסוגית תיבת מגילה חסר י עפ פרעח דף קיא רעב ובדברי המח פה מה ממסכת אדר בהרחבה
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • בן פורת, הרב יצחק
   • אדר פרק כב
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • בן שלום, הרב ברוך בער
   • גאולת מצרים משפטים אדר
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • בנבנשתי, הרב יעקב
   • משנכנס אדר
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • בעלסקי, הרב דניאל
   • 2 שיעורים
    (ראש חודש אדר א, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • ברונר, הרב משה
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • ברייטקופף, הרב יהודה
   • 2 שיעורים
    (מסר קצר לפרשת תרומה למה תרומה נקראת דווקא בחודש אדר, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בריסק, הרב יהושע חיים
   • פרשת משפטים תשפ"א, משנכנס אדר מרבין בשמחה
   • האזןהורדהוסף לעגלה
   • ברכה, הרב משה
   • 10 שיעורים
    (ועד הכנה לפורים לש''ג והקיבוץ י''ב אד''ב תשע''ו, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   • בת מלך
   • 2 שיעורים
    (משנכנס אדר מרבין בשמחה, ועוד...)
   • הצג שיעורים
   הצג עוד