קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ב' סיון תש"פ | 25 מאי 2020
חיפוש קולי
 • מועד חג השבועות

  הקש נושא במועד:    או בחר נושא מהרשימה:

  • אבוהב, הרב אברהם
  • 6 שיעורים
   (בעניין מגילת רות והקשר לחג השבועות, ועוד...)
  • אבוהב, הרב אלעזר
  • 2 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה מסירות נפש בכוחות שלך, ועוד...)
  • אבידר, הרב אברהם (אלון)
  • 3 שיעורים
   (חג מתן תורה ותיקונו של זכריה הנביא, ועוד...)
  • אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  • 5 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • אבר, הרב יונתן
  • 24 שיעורים
   (045 בענין איסור סוטה לבעלה בעדים ובלא עדים, ועוד...)
  • אברז'ל, הרב נפתלי
  • 3 שיעורים
   (הלכות חג השבועות שחל במוצאי שבת, ועוד...)
  • אברמוב, הרב ירמיהו
  • 4 שיעורים
   (מפסח לשבועות הכנה לשבועות, ועוד...)
  • אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
  • 4 שיעורים
   (002 שבועות האם ברכת התורה מעכבת את הלימוד, ועוד...)
  • אדרי, הרב דוד
  • 6 שיעורים
   (עניני חג השבועות ומגילת רות, ועוד...)
  • אהרונוביץ, הרב עזריאל
  • 3 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
  • 10 שיעורים
   (הכנה לשבועות מצות האמונה וידיעת השם, ועוד...)
  • אוחנה, הרב אברהם
  • 4 שיעורים
   (הציבי לך ציונים, ועוד...)
  • אוחנה, הרב שגיא
  • 2 שיעורים
   (אהבת השם והתורה שבועות, ועוד...)
  • אוירבך זצל, הרב שמואל
  • 3 שיעורים
   (עצרת התעוררות ערב שבועות, ועוד...)
  • אוירבך, הרב רפאל
  • 29 שיעורים
   (דור שכולו הבל זה דור של שפוט השופטים רקע למגילת רות שיעור א כד אייר תשנב, ועוד...)
  • אונגר, הרב אייל
  • 3 שיעורים
   (שירת התורה והאמון של האדם בעצמו בשביל לקבל את התורה, ועוד...)
  • אור, ישיבת תורה
  • 14 שיעורים
   (ועד מתן תורה כיצד כב אייר תשעב, ועוד...)
  • אורלנסקי, הרב אליהו
  • 3 שיעורים
   (שבועות מהות קבלת התורה, ועוד...)
  • אורלנסקי, הרב מאיר
  • 25 שיעורים
   (אתם ראיתם את אשר עשיתי לפרעה היא ההכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • אזולאי, הרב יוסף
  • 6 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • אטינגר, הרב ברוך מרדכי
  • שיחת הכנה לשבועות
  • איזמן זצל, הרב גדליה
  • 3 שיעורים
   (קבלת התורה, ועוד...)
  • אייזנברג, הרב אשר
  • 3 שיעורים
   (מגילת רות ותהי משכורתך שלימה שכר מצוה, ועוד...)
  • אייזנטל, הרב אוריאל
  • 3 שיעורים
   (דיני חג השבועות, ועוד...)
  • אילן, הרב יעקב דוד
  • 3 שיעורים
   (דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, ועוד...)
  • אלחנן, ישיבת אור
  • 3 שיעורים
   (הרב נפתלי חדש ערב שבועות, ועוד...)
  • אלטמן, הרב שמשון
  • 3 שיעורים
   (עניני חג השבועות , ועוד...)
  • אליהו זצל, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (040 הלכה יומית שבועות יסיים ספר תהילים כולו בליל שבועות, ועוד...)
  • אליהו, הרב אליהו זילברמן ראש ישיבת אדרת
  • 3 שיעורים
   (שבועות ונגלית עליהם בערפלי טוהר אי לאו האי יומא, ועוד...)
  • אליהו, הרב מאיר
  • 11 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות מעלה אדומים א, ועוד...)
  • אליעזרוב, הרב אברהם
  • 6 שיעורים
   (דיני ומנהגי חג השבועות, ועוד...)
  • אליצור, הרב יואב
  • 12 שיעורים
   (שבועות ענינים שונים איש אחד בלב אחד, ועוד...)
  • אלנקווה, הרב יוסף
  • שיחה לחג השבועות
  • אלנקרי, הרב יוסף
  • 4 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה שבועות, ועוד...)
  • אלקריף, הרב גואל
  • 2 שיעורים
   (הלכות חג השבועות יום טוב שחל במוצאי שבת סיפור על זהירות באיסור יחוד, ועוד...)
  • אם בישראל
  • 24 שיעורים
   (הרב גדליה הופנונג מספר על כוחו של שידוך שנבנה מתוך מידות טובות ומסירות נפש לתורה, ועוד...)
  • אסולין, הרב אברהם
  • הלכות חג שבועות
  • אסולין, הרב שלמה
  • 8 שיעורים
   (הלכות חג השבועות, ועוד...)
  • אסטרייכר, הרב שמאי
  • 6 שיעורים
   (שבועות סוגית מתן תורה וירת ה על הר סיני בן נולד לנעמי, ועוד...)
  • אסיא, הרב שי
  • 5 שיעורים
   (שבועות הקדמה לכוונות, ועוד...)
  • אסתרזון זצל, הרב חיים שמעון
  • 4 שיעורים
   (שבועות 02, ועוד...)
  • אפללו, הרב דוד
  • 5 שיעורים
   (הכנה למתן תורה בין אדם לחבירו, ועוד...)
  • ארג'ואן, הרב אביעד
  • הכנה למתן תורה
  • אריאל, הרב אליהו
  • 6 שיעורים
   (הדרך לזכות לקדושת התורה, ועוד...)
  • אריאלי, הרב שלמה
  • 3 שיעורים
   (שבועות גדלתו ורוממתו מכל העמים, ועוד...)
  • אריאלי, הרב שמואל אביגדור
  • 2 שיעורים
   ( שיחת ערב חג השבועות תשעד, ועוד...)
  • ארלנגר זצל, הרב סנדר
  • 11 שיעורים
   (14 הכנה למתן תורה, ועוד...)
  • ארלנגר, הרב אברהם
  • 9 שיעורים
   (03 ערב שבועות שמחה בלימוד התורה ובקיום המצוות , ועוד...)
  • ארלנגר, הרב מנחם
  • 39 שיעורים
   (016 הכנה לשבועות חוהל מר תרומה רום מעלת התורה ונתינתה לישראל ועוד כו אייר, ועוד...)
  • ארנברג, הרב יהושע
  • 11 שיעורים
   (שימור הרגשת ההתעלות בשבועות לכל השנה, ועוד...)
  • אשר, הרב פנחס משה
  • 4 שיעורים
   (דיני ליל שבועות, ועוד...)
  • באחג', הרב רפאל
  • מתן תורה
  • בארי, הרב מיכאל
  • 9 שיעורים
   (ימי השלמה לשבועות, ועוד...)
  • בארי, הרב שלמה
  • ויכוח בין משה רבינו למלאכים דיני ממונות
  • בוהדנה, הרב שקד
  • 15 שיעורים
   (הכנה לקראת שבועות דוד המלך, ועוד...)
  • בוטבול, הרב אהרון
  • דיני בישול ומגיס
  • בויאר, הרב ירחמיאל
  • 3 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה 33, ועוד...)
  • בויאר, הרב שלמה
  • 12 שיעורים
   (שומר פיו ולשונו מנדרים ושבועות, ועוד...)
  • בוקרה, הרב ברוך
  • הכנה לשבועות שיחת קירוב
  • בורודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
  • 24 שיעורים
   (ספירת העומר הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • בורנשטיין זצל, הרב שמואל יעקב
  • 3 שיעורים
   (מדות טובות הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • ביאלא
  • 11 שיעורים
   (סעודה ג במדבר ערב שבועות, ועוד...)
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • 40 שיעורים
   (הכנה למתן תורה ישיבת נצח ישראל, ועוד...)
  • בייפוס, הרב יעקב ישראל
  • 2 שיעורים
   (ערב חג השבועות, ועוד...)
  • בלוי, הרב דוד משה
  • 3 שיעורים
   (דברי חיזוק נפלאים מספר מאור עינים יתרו – נעשה ונשמע לעשות מה שאתה יכול – הסוד של קבלת התורה, ועוד...)
  • בלויא, הרב פנחס
  • 8 שיעורים
   (דף א, ועוד...)
  • בלומנטל, הרב יעקב
  • 4 שיעורים
   (חג השבועות נאמר בישיבת תורת חיים תשעח, ועוד...)
  • בן אדיבה, הרב אהרן
  • 9 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • בן אהרון, הרב איתי
  • 11 שיעורים
   (מתן תורה מסירות נפש לקיום המצוות, ועוד...)
  • בן ישי, הרב ישראל
  • סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות
  • בן סניור, הרב נתן
  • 4 שיעורים
   (ביום הזה באו מדבר סיני שיחה בישיבה ערח סיון, ועוד...)
  • בן עמרם, הרב יוסף
  • 6 שיעורים
   (שבועות כפה הר כגיגית, ועוד...)
  • בן צור, הרב יהונתן
  • 14 שיעורים
   (06 ד סיון עז הכנה לשבועות , ועוד...)
  • בן שלום, הרב ברוך בער
  • 14 שיעורים
   (קשר תלמידי רבי עקיבא להכנה לקבלת התורה בישיבת באר התורה, ועוד...)
  • בנבנשתי, הרב יעקב
  • 27 שיעורים
   (שיחת חיזוק בישיבה לצעירים לקראת שבועות, ועוד...)
  • בן-פורת, הרב יוסף
  • 9 שיעורים
   (הקדמה לספר ההפלאה ערב שבועות תשעו, ועוד...)
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • שבועות תשעו
  • בצלאלי, הרב דוד רפאל
  • 11 שיעורים
   (שבעת ימי תשלומים לחג שבועות, ועוד...)
  • בצרי, הרב דוד
  • 5 שיעורים
   (ד הרב בצרי שבועות דרשה מגמרא בב דף קמז 1, ועוד...)
  • ברוורמן ,הרב משה אהרן זצ"ל
  • 13 שיעורים
   (שבועות מתן תורה כי באור פניך נתת לנו, ועוד...)
  • ברוורמן, הרב שלמה
  • 4 שיעורים
   (הכנה למתן תורה, ועוד...)
  • ברונר, הרב משה
  • 3 שיעורים
   (מצוות עשה שהזמן גרמא הכנה לחג שבועות, ועוד...)
  • בריסק, הרב יהושע חיים
  • 2 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • ברכץ, הרב יהושע
  • 9 שיעורים
   (ערב חג השבועות בענין קבלת התורה ד סיון תשסג, ועוד...)
  • ברלין, הרב שרגא
  • 2 שיעורים
   ( חג השבועות, ועוד...)
  • ברמן, הרב ישראל
  • שבעה לתשלומים בשבועות
  • ברנר זצל, הרב יצחק
  • 8 שיעורים
   (עם התורה סגולת קיומו של העם היהודי , ועוד...)
  • ברנשטיין, הרב משה
  • 7 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • ברעוודה זצל, הרב שלמה
  • 48 שיעורים
   (ברכת עולם הזה כדי לזכות לעולם הבא נאמר לאחר שבועות, ועוד...)
  • ברק, כולל נחלת רפאל בני
  • 3 שיעורים
   (שבועות מגילת רות שבעת ימי תשלומין, ועוד...)
  • גבהרד, הרב חנוך
  • 6 שיעורים
   (שבועות יום דין על פרי האילן סד, ועוד...)
  • גדסי, הרב אמיתי
  • 15 שיעורים
   (הלכות יום טוב שחל במוצאי שבת ודיני חג השבועות, ועוד...)
  • גולד, הרב מנשה
  • 3 שיעורים
   (קבלת התורה במדבר, ועוד...)
  • גולדברג, הרב יעקב
  • הכנה לשבועות באר התורה תשעח
  • גולדהבר, הרב אלחנן
  • הכנה לקבלת התורה
  • גולדוויכט, הרב מאיר
  • 4 שיעורים
   (כיצד להאיר את אור חג השבועות במשך כל השנה, ועוד...)
  • גולדווסר, הרב
  • 10 שיעורים
   (לפני שבועות נט , ועוד...)
  • גולדיש, הרב יצחק זאב
  • 6 שיעורים
   (האכילה בשבועות, ועוד...)
  • גולן, הרב ראובן
  • 8 שיעורים
   (סיבה שצריך לקבל את התורה מחדש כל שנה בשבועות, ועוד...)
  • גורא, הרב יצחק מאיר
  • 8 שיעורים
   (לשמר את המעלות שהושגו בקבלת התורה, ועוד...)
  • גורביץ, הרב קלמן
  • 7 שיעורים
   (לעסוק בדברי תורה שבועות תשעב, ועוד...)
  • גינויער, הרב שלמה
  • 30 שיעורים
   (עיקר ההכנה לקבלת התורה האמונה בהשגחה הפרטית של הקבה, ועוד...)
  • גינתי, הרב עובדיה
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות, ועוד...)
  • גלבשטיין, הרב שלמה
  • חג השבועות
  • גלזר, הרב ליאור
  • 6 שיעורים
   (חג השבועות מתן תורה, ועוד...)
  • גלינסקי זצל, הרב יעקב
  • 3 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • גליקסמן, הרב ישי
  • 2 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה איך נקבל את התורה, ועוד...)
  • גלר, הרב יצחק
  • 18 שיעורים
   (גדלות רבי עקיבא ורשבי הכנה למתן תורה ישיבת קרית מלאכי, ועוד...)
  • גנס, הרב ישראל
  • 4 שיעורים
   (סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • גצל, הרב זאב
  • 9 שיעורים
   (חג השבועות ויום הביכורים הירידה מהר סיני , ועוד...)
  • גרויז, הרב עמרם
  • 8 שיעורים
   (אסרו חג שבועות קדושת לוי, ועוד...)
  • גרוסמן, הרב אליעזר
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, ועוד...)
  • גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  • 7 שיעורים
   (הכנה לחג מתן תורה לתינוקות של בית רבן, ועוד...)
  • גרינבלט, הרב דניאל
  • חג השבועות
  • גרפל, הרב מנחם
  • סימן תצד סעיף ג חג השבועות, סדר תפילת חג השבועות
  • דביר, הרב משה
  • חג השבועות
  • דהן, הרב יניב
  • 3 שיעורים
   (דיני יום טוב שחל בשבת שבועות, ועוד...)
  • דהן, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות מתן תורה עשה ונשמע, ועוד...)
  • דולינגר, הרב חיים מרדכי
  • 7 שיעורים
   (מתן תורה הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • דומב, הרב יונתן שרגא
  • 7 שיעורים
   (סימן תצד מנהג אכילת חלבי בשבועות, ועוד...)
  • דונט, הרב אליעזר מנשה
  • 4 שיעורים
   (מוצאי שבועות החיוב שלאחר השבועות, ועוד...)
  • דיאמנט, הרב נחום
  • 2 שיעורים
   (מתן תורה, ועוד...)
  • דיין, הרב יקותיאל
  • 6 שיעורים
   (שבועות כיון שקיבלתם עליכם עול תורה כאילו לא חטאתם פטירת דוד המלך, ועוד...)
  • דינר, הרב יהודה אריה
  • 27 שיעורים
   (בעניין שתי הלחם שהחיינו בשבעת ימי תשלומין, ועוד...)
  • דינר, הרב יעקב זאב
  • מגילת רו שבועות
  • דינר, הרב מיכאל
  • 6 שיעורים
   (חילוק בין אשכנזים לספרדים בשבועות לאחר משמר שלא ישנים בלילה, ועוד...)
  • דיסקין, הרב אליהו
  • 57 שיעורים
   (04 ביאור אמירת ישראל נעשה ונשמע ולא שאלו מה כתיב בה עבדי התאוות עבדים מאן מלכ, ועוד...)
  • דיסקין, הרב ברוך דב
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות תשעח, ועוד...)
  • דנון, הרב יוסף
  • 3 שיעורים
   (מתן תורה חינוך הילדים פרנסה, ועוד...)
  • דסלר, הרב אליהו אליעזר
  • שיחת הכנה לחג מתן תורתנו
  • דרוק, הרב אשר
  • 17 שיעורים
   (04 אין דרכם של בנות ישראל לילך לבתי תיאטריאות, ועוד...)
  • דרוק, הרב ישראל מאיר
  • בענין ימי התשלומין דחג השבועות
  • דרוק, הרב משה
  • הכנה לחג השבועות
  • דרור, הרב חיים
  • חג השבועות
  • דרורי, הרב רפאל
  • חג השבועות
  • דרמר, הרב אליהו
  • 69 שיעורים
   (0930 תשסו כה כסלו הקשר בין הקריאה והפטרה בשני דשבעות דגיות, ועוד...)
  • דרעי, הרב יגאל
  • 20 שיעורים
   (חג השבועות באגדה 2 משה ותורתו אמת מגילת רות א, ועוד...)
  • הולצמן, הרב אורי
  • 9 שיעורים
   (סוגיות במגילת רות בועז איש גיבור חיל, ועוד...)
  • הופנונג, הרב גדליה
  • 6 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה תתחדש כנשר נעוריכי, ועוד...)
  • הורביץ, הרב שלמה
  • 4 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה מה אנחנו הולכים לקבל הרי כבר קבלנו, ועוד...)
  • הורוביץ זצל, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (מאמר שבועות יום א ג סיוון, ועוד...)
  • החכמה, ישיבת באר
  • 5 שיעורים
   (ו הכנה לשבועות תשעב, ועוד...)
  • הכהן, הרב אליהו
  • הכנה לחג השבועות
  • הלברשטט, הרב נחמיה
  • חג השבועות ההבדל בין מתן תורה לשמחת תורה
  • הלוי, הרב אברהם
  • 17 שיעורים
   (חודש סיון חג השבועות עליה לארץ ישראל, ועוד...)
  • הלוי, הרב אברהם מיימון
  • חודש סיון מזל תאומים
  • הלוי, הרב יוחאי עמר
  • לוז לשבועות
  • הלוי, הרב נהוראי
  • 5 שיעורים
   (קבלת התורה שמות חג השבועות, ועוד...)
  • הלל, הרב דוד
  • 3 שיעורים
   (הרב דוד הלל הכנה למתן תורה, ועוד...)
  • המלפרב, הרב חיים
  • 18 שיעורים
   (אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, ועוד...)
  • הרט, הרב אברהם
  • 5 שיעורים
   (דיני חג השבועות שחל במוצאי שבת, ועוד...)
  • הרצוג, הרב ישכר דב
  • מתן תורה שבועות
  • התורה, ישיבת היכל
  • חג השבועות
  • התלמוד, ישיבת באר
  • 23 שיעורים
   (178 מעמד הר סיני כהכנה לקבלת התורה סה, ועוד...)
  • התלמוד, ישיבת מאור
  • 2 שיעורים
   (הכנה לשבועות, ועוד...)
  • וולבא זצל, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (קבלת התורה אור לד סיון תשנ, ועוד...)
  • וולך, הרב שלום מאיר
  • 11 שיעורים
   (שבועות תשנד האדם נמדד על פי הלב , ועוד...)
  • וולפא, הרב אריה
  • 7 שיעורים
   (בענין חג השבועות, ועוד...)
  • וולפין, הרב רפאל
  • 01 בעניני חג השבועות
  • וונדר, הרב ישעיהו
  • חג השבועות
  • ויזגן, הרב יהושע
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות, ועוד...)
  • וייל, הרב חזקיהו יוסף
  • 7 שיעורים
   (הלכות יום טוב שחל במוצאי שבת הניעור בליל שבועות, ועוד...)
  • וייס, הרב אהרון
  • שבועות
  • וייס, הרב אהרן משה
  • 5 שיעורים
   (חג השבועות באידיש, ועוד...)
  • וייס, הרב אשר
  • 27 שיעורים
   (חג השבועות להתרפאות בדברי תורה לעשות מצוות סגוליות, ועוד...)
  • וייס, הרב יוסף
  • 10 שיעורים
   (בענין כפיית הר כגיגית על תושבעפ וב גדרי לימוד מהגריס תשעג, ועוד...)
  • וינבך, הרב יחזקאל
  • 2 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • וינגולד, הרב יעקב
  • שבועות מתן תורה
  • וינגרטן זצל, הרב פישל
  • 31 שיעורים
   (שבועות תרלא, ועוד...)
  • וינטרוב זצל, הרב ישראל אליהו
  • 5 שיעורים
   (שבועות שבת, ועוד...)
  • ויספיש, הרב יוסף
  • 4 שיעורים
   (קבלת התורה, ועוד...)
  • ויספיש, הרב יחזקאל
  • 16 שיעורים
   (הצלחה בלימוד התורה אחרי שבועות, ועוד...)
  • וכטפויגל, הרב משה אליעזר
  • חג השבועות
  • ולדמן, הרב מיכאל
  • 4 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • ולנשטיין, הרב דוד
  • 7 שיעורים
   (קריאת אקדמות מילין עם ניגון, ועוד...)
  • וסרמן, הרב אריה
  • 13 שיעורים
   (שבועות למה התורה תלתה שבועות בקרבן שתי הלחם ולא במתן תורה, ועוד...)
  • ורצברגר, הרב מרדכי אריה
  • 11 שיעורים
   (הלכות שבועות היה ער בלילה האם יכול לומר ברכות התורה בשבועות ובלג בעומר, ועוד...)
  • זוננפלד, הרב יעקב מאיר
  • 23 שיעורים
   (אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא , ועוד...)
  • זיכרמן, הרב דוד
  • 9 שיעורים
   (חיזוק למתן תורה חדר מנוחה ונחלה, ועוד...)
  • זיכרמן, הרב ישראל
  • ערב חג השבועות
  • זילברמן, הרב ישראל יצחק
  • עניני חג השבועות
  • זילברשטיין, הרב אריה
  • 3 שיעורים
   (סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • זכאי, הרב אהרן
  • חג שבועות
  • זכאי, הרב שמואל
  • 2 שיעורים
   (הלקח מחג שבועות 21, ועוד...)
  • זכריש, הרב אלעזר
  • 6 שיעורים
   (שבועות וקצת נשא, ועוד...)
  • זלזניק, כולל זרעים רמת שלמה הרב דב אהרן
  • 3 שיעורים
   (חיזוק לחג השבועות מספר 1, ועוד...)
  • זלצברג, הרב גדעון אריה
  • מתן תורה חג השבועות
  • זלצמן, הרב משה
  • סיפור ענייני חג השבועות
  • זקס, הרב הלל
  • 4 שיעורים
   (שבועות תשסג הכנה למתן תורה נעשה ונשמע, ועוד...)
  • זרביב, הרב אברהם
  • 6 שיעורים
   (חג השבועות אורות קבלת התורה, ועוד...)
  • זרגרי, הרב מתתיהו
  • 2 שיעורים
   (הכנת כלים לשבועות, ועוד...)
  • חגיגי, הרב אמנון
  • 5 שיעורים
   (מה הדין של תושב ארץ ישראל שנסע בשבועות לחוץ לארץ, ועוד...)
  • חדש זצל, הרב משה מרדכי
  • 2 שיעורים
   (ועד ערב חג השבועות מהרב משה חדש, ועוד...)
  • חדש, הרב אהרן
  • 2 שיעורים
   (ערב שבועות, ועוד...)
  • חודר, הרב הרצל
  • חג השבועות
  • חותה, הרב בנימין
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות וים טוב כג אייר, ועוד...)
  • חזן, הרב יוסף
  • 11 שיעורים
   (שבועות אקדמות מילין, ועוד...)
  • חכמה, ישיבת דרך
  • 17 שיעורים
   (הכנה לשבועות יראת ה היא חכמה, ועוד...)
  • חקון, הרב יואל
  • 51 שיעורים
   (כוונות שבועות ותחילת אטב''ח דוד שלמה פולק, ועוד...)
  • טאובר , הרב עזריאל זצל
  • 109 שיעורים
   (4877 בניך ציון י סיון תשסט עברית דורינו דורו של משיח סיומו של רות ובועז, ועוד...)
  • טוב, הרב נתנאל שם
  • 076
  • טולידאנו, הרב שמואל
  • הלכות בשר וחלב
  • טוסיג, הרב אהרן
  • 21 שיעורים
   (הכנה לשבועות ומעלת ימי הספירה בישיבת מאור התלמוד תשעא 2, ועוד...)
  • טוקר, הרב מנחם
  • 2 שיעורים
   (קורבנות החג, ועוד...)
  • טורצין, הרב חזקיהו
  • 5 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה תשע, ועוד...)
  • טימסטית, הרב שמעון
  • 12 שיעורים
   (לאחר שבועות ויחנו ברפידים, ועוד...)
  • טישלר, הרב משה יוסף
  • 8 שיעורים
   (הלכות שלשת ימי הגבלה והלכות שבועות ודברים הנוהגים בהם, ועוד...)
  • טל, הרב ישראל
  • 88 שיעורים
   (שבועות אלה הדברים לא פחות ולא יותר כח האהבה, ועוד...)
  • טרוביץ, הרב בצלאל
  • 41 שיעורים
   (ישיבת תפארת הלוי יא אייר תשעט הכנה לשבועות, ועוד...)
  • יגן זצל, הרב ניסים
  • 7 שיעורים
   (התורה נתנה באש במים ובמדבר, ועוד...)
  • ידלר, הרב משה
  • 7 שיעורים
   (שבועות עירוב תבשילין מאכלי חלב בשר וחלב, ועוד...)
  • יהודה, ישיבת ברכת יצחק אור
  • 10 שיעורים
   (יא סיון החזקת תורה במצרים, ועוד...)
  • יהודה, ישיבת ברכת יצחק אור
  • הלכות חג השבועות
  • יודלביץ זצל, הרב שבתאי
  • 4 שיעורים
   (אהבת התורה אם יתן איש את כל הון ביתו 17, ועוד...)
  • יונגר, הרב יעקב דב
  • 33 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה על ידי לימוד התורה בקדושה, ועוד...)
  • יוסף זצל, הרב יעקב
  • 4 שיעורים
   (סימן תצד המשך ליל שבועות, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • יוסף זצל, הרב עובדיה
  • 9 שיעורים
   (דיני יוט שלאחר השבת והלכות חג השבועות, ועוד...)
  • יוסף, הרב אברהם
  • 2 שיעורים
   (הלכות יום טוב ומנהגי חג שבועות, ועוד...)
  • יוסף, הרב דוד
  • 3 שיעורים
   (עניני חג השבועות וכשחל במוצאי שבת, ועוד...)
  • יוסף, הרב יצחק
  • 10 שיעורים
   (הרב אליהו גודלבסקי שיחה לחג השבועות, ועוד...)
  • יוספי, הרב יהודה
  • 9 שיעורים
   (מטרת בריאת העולם לימוד התורה 59, ועוד...)
  • ים, הרב משה גבאי בת
  • שבועות
  • ינאי, הרב יאיר יששכר
  • 5 שיעורים
   (דיני שבת שחל לפני יום טוב ענייני שבועות, ועוד...)
  • יעקבזון, הרב אברהם דוד
  • 2 שיעורים
  • יעקבזון, הרב ישעיהו
  • 9 שיעורים
   (הכנה למתן תורה חלק א, ועוד...)
  • יפה, הרב דב זצל
  • 31 שיעורים
   (שיחה בית כנסת דברי שיר הכנה לקבלת התורה לרפואת רבי דוד מן , ועוד...)
  • ירחי, הרב אהרן
  • 3 שיעורים
  • ישראל, רב דתהילות
  • 11 שיעורים
   (אסרו חג שבועות, ועוד...)
  • ישראלזון, הרב אברהם צבי
  • 22 שיעורים
   (חג השבועות מלאכת מבשל ומלאכת בורר, ועוד...)
  • ישראלי זצל, הרב יאיר
  • 2 שיעורים
   (ביאור האקדמות לחג השבועות, ועוד...)
  • כבודה, קול
  • 9 שיעורים
   (הרבנית אליאס חיזוק בעניני השעה וחג השבועות, ועוד...)
  • כהן זצל, הרב נתן
  • 407 תשמח ערב חג השבועות
  • כהן, הרב אבישי
  • 6 שיעורים
   (הכנה למתן תורה ענייני קנאה אצל המלאכים, ועוד...)
  • כהן, הרב אליהו חיים
  • 4 שיעורים
   (חיזוק לחג השבועות, ועוד...)
  • כהן, הרב דוד
  • 14 שיעורים
   (הכנה לקבלת תורה כג אייר תשעה, ועוד...)
  • כהן, הרב זאב
  • 9 שיעורים
   (בענין לימוד תורה לשמה, ועוד...)
  • כהן, הרב זמיר
  • חג השבועות ומנהגיו עפי הקבלה
  • כהן, הרב יהודה
  • חג השבועות
  • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק
  • 15 שיעורים
   (שבועות האם תכונות גופו של הגר משתנות בעקבות הגירות, ועוד...)
  • כהן, הרב יצחק
  • 3 שיעורים
   (עשרת הדברות, ועוד...)
  • כהן, הרב מאיר
  • 5 שיעורים
   (לקראת שבועות, ועוד...)
  • כהן, הרב מנחם
  • הכנה לשבועות
  • כהן, הרב משה חיים
  • 27 שיעורים
   (הכנה לשבועות במצוות ספירת העומר לטהרנו ולקדשנו בקדשתך העליונה, ועוד...)
  • כהן, הרב משולם
  • 4 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • כהן, הרב נחום
  • 3 שיעורים
   (ספירת העומר חג השבועות, ועוד...)
  • לוגאסי, הרב יעקב ישראל
  • 11 שיעורים
   (ויתר הקבה על עוון ג עבירות ולא ויתר על עוון ביטול תורה, ועוד...)
  • לוי, הרב שבתי
  • 5 שיעורים
   (חג השבועות בהלכה ובאגדה, ועוד...)
  • לוי, הרב שלמה
  • 5 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • לוינשטיין זצל, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (02 מתן תורה ג סיון תשסט, ועוד...)
  • לוינשטיין, הרב שלמה
  • 7 שיעורים
   (מגילת רות מעלת וזכות גמילות חסדים, ועוד...)
  • לויפר, הרב יעקב
  • 4 שיעורים
   (הערות הפטרת יום טוב שני דשבועות, ועוד...)
  • לוריא, הרב שניאור זלמן
  • חג השבועות השמחה הגדולה
  • ליבוביץ, הרב יהושע
  • 4 שיעורים
   (סימן רלח שבועות, דין שבועה שלא אוכל, סתם, או אם פירש, ועוד...)
  • ליברמן, הרב חיים ברכיה
  • 3 שיעורים
   (בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ועוד...)
  • ליברמן, הרב יוסף
  • 2 שיעורים
   (מנהגי ימי ספירת העומר, ועוד...)
  • ליברמן, הרב משה
  • 7 שיעורים
   (הכנה לשבועות כולל שערי שמעון, ועוד...)
  • לייבל, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (תשע ו אמונת חכמים, ועוד...)
  • ליפשיץ, הרב אברהם
  • 13 שיעורים
   (חיזוק לחג שבועות ואמונה מספר הליכות, ועוד...)
  • לנשים מבית המדרש נזר ישראל
  • 11 שיעורים
   (החיות החדשה של מתן תורה, ועוד...)
  • לסרי, הרב מיכאל
  • 28 שיעורים
   (חג שבועות תכלית הבריאה, ועוד...)
  • מאור יצחק (חמד), ישיבת
  • מגילת רות
  • מבקשי השם אלעד
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות, ועוד...)
  • מדרשיית רגע של איכות לנשים וילדים
  • מגילת רות אדוננו דוד עבד השם הרב שלמה לוינשטיין
  • מויאל, הרב יחיאל
  • 2 שיעורים
   (קבלת התורה משמחה, ועוד...)
  • מונייצר, הרב אבישלום
  • 3 שיעורים
   (מגילת רות חלק ב מהו חסד, ועוד...)
  • מונק, הרב מאיר
  • חג השבועות
  • מוצפי, הרב בן-ציון
  • 29 שיעורים
   (11 הפטרת שבת ראש חודש ולוח השנה תשסז, ועוד...)
  • מזוז, הרב מאיר
  • 4 שיעורים
   (חג העצרת ומתן תורה, ועוד...)
  • מיוחדים מישיבת מיר
  • 60 שיעורים
   (Shavuot 01, ועוד...)
  • מייזלס, הרב מנחם דן
  • 16 שיעורים
   (שבועות עט שמחי נפשי לך קריתי לך שניתי, ועוד...)
  • מייקוף, הרב שלום
  • 9 שיעורים
   (בעצרת נידונין על פירות האילן תשעג, ועוד...)
  • מימון, הרב עוזי
  • 7 שיעורים
   (הלכות יום טוב שבועות, ועוד...)
  • מינצברג זצל, הרב נתן יהודה לייב
  • 6 שיעורים
   (נעשה ונשמע ולימוד התורה, ועוד...)
  • מינצר, הרב מתתיהו
  • 5 שיעורים
   (2078 29052017 1222 בענין יקרת כל מעשה בתורה ומצוות וצורך ההתבוננות על כך, ועוד...)
  • מישקובסקי, הרב חזקיהו
  • 4 שיעורים
   (חת הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • מלאכי, ישיבת קרית
  • 2 שיעורים
   (שבועות תשעא, ועוד...)
  • מלכא, הרב אופיר
  • 8 שיעורים
   (שאלות ותשובות בהלכה פרשת במדבר תש"פ, ועוד...)
  • מלכיאל, הרב אורי
  • 8 שיעורים
   (קמ בחוקותיהם לא תלכו מנהג שטיחת עשבים בחג השבועות, ועוד...)
  • מלצר, הרב גרשון
  • הלכות הנוגעות לשבועות
  • מרגלית, הרב אברהם צבי
  • 38 שבועות
  • מרקוביץ, הרב יוסף
  • 10 שיעורים
   (חג השבועות להפוך את החומר לרוח, ועוד...)
  • מרקוביץ, הרב יעקב
  • 08 ערב מתן תורה תשע
  • מרקוביץ, הרב שמואל
  • 10 שיעורים
   (ועד לבני שיעור ג ערב קבלת התורה, ועוד...)
  • משדי, הרב יוסף
  • 4 שיעורים
   (הלכות יום טוב חג השבועות עירוב תבשילין, ועוד...)
  • נאמני, הרב נוריאל
  • עניני חג השבועות
  • נבנצאל, הרב אביגדור
  • 4 שיעורים
   (שבועות פרשת נשא שיהיה תמיד לנגד עיננו מקור נשמתנו הטהורה, ועוד...)
  • נוביק, הרב טוביה
  • 5 שיעורים
   (ועד חיזוק אחרי שבועות, ועוד...)
  • נויגרשל, הרב מרדכי
  • 3 שיעורים
   (רות בחג השבועות, ועוד...)
  • נוישטט, הרבנית
  • 6 שיעורים
   (24 תה כח אייר 01 06 2011 איך לגרום לילדים לאהבת תורה, ועוד...)
  • נוף, קהילת בני תורה הר
  • 3 שיעורים
   (הרב צבי מאיר זילברברג שיחת חיזוק, ועוד...)
  • נחום, ישיבת חזון
  • 2 שיעורים
   (ערב ראש חודש סיון הכנה לשבועות, ועוד...)
  • ניר, הרב נתנאל
  • 6 שיעורים
   (שבועות מנהג הלכה אגדה, ועוד...)
  • סגל, הרב דן
  • 15 שיעורים
   (ענין הדגלים יחודו של כל אחד הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • סומפולינסקי, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (יום ג במדבר ימי הספירה הכנה לשבועות, ועוד...)
  • סופר, הרב יעקב חיים
  • 28 שיעורים
   (קבלת התורה במסירות נפש 108, ועוד...)
  • סופר, הרב שמואל
  • 4 שיעורים
   (שיחת מוסר הכנה לשבועות לחיות חיים שמחוברים לאמת ולא להתעניין בשקרים של העולם, ועוד...)
  • סטון, ישיבת באר יצחק טלז
  • קבלת התורה
  • סיגל, הרב דוד
  • שבועות
  • סימון, הרבנית שרה
  • 3 שיעורים
   (הפטרה ליום ראשון של שבועות, ועוד...)
  • סימן-טוב זצל, הרב משה חי
  • 10 שיעורים
   (מגילת רות כאשר מבינים שאין מקרה לא דוחים שום חיוב, ועוד...)
  • סנה, הרב בן ציון
  • 35 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה לא קל ללמוד ולקיים אבל בתחבולות תעשה מלחמה, ועוד...)
  • סעדה, הרב עידן
  • 7 שיעורים
   (שבועות שיעור ראשון, ועוד...)
  • סעדו, הרב נחום
  • 7 שיעורים
   (מעלת חג שבועות, ועוד...)
  • ספינקא
  • 12 שיעורים
   (ניצול הזמן אהבת התורה, ועוד...)
  • ספר, כולל זכרון שלמה קרית
  • 2 שיעורים
   (הרב יעקב ישראל רוסו נשא שבועות, ועוד...)
  • סרי, הרב יורם
  • חג השבועות
  • עדס, הרב יעקב
  • 8 שיעורים
   (מלאכת קוצר ואופה וחיזוק לחג השבועות, ועוד...)
  • עטיה, הרב אלון
  • לאחר שבועות ספרי חיצונים יצר הרע
  • עטיה, הרב אליהו
  • חג השבועות
  • עטייה, הרב מרדכי
  • 25 שיעורים
   (01 שבועות נהי פרטים וכללים כתר כד קישוטי כלה, ועוד...)
  • עמר, הרב אליהו
  • 6 שיעורים
   (קבלת התורה קבר דוד המלך, ועוד...)
  • עמר, הרב יעקב
  • קבלת התורה
  • עמרם, הרב יהושע
  • 7 שיעורים
   (חג השבועות, ועוד...)
  • עמרמי, הרב אייל
  • 4 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה ענוה ושפלות רוח, ועוד...)
  • פולק, הרב דוד
  • הכנה לשבועות
  • פולק, הרב חיים מרדכי
  • 5 שיעורים
   (חג השבועות מגילת רות, ועוד...)
  • פולק, הרב מאיר טוביה
  • 71 שיעורים
   (שבועות מושבע ועומד לקבל עול תורה נמסר לבני ישבת עטרת ישראל לצעירים, ועוד...)
  • פומרנץ, הרב יוסף
  • 16 שיעורים
   (שבועות עט גדלות ישראל שאינם מלאכים, ועוד...)
  • פומרנץ, הרב מנחם מנדל
  • 17 שיעורים
   (מגילת רות חלק א טעמים לקריאת רות בחג השבועות , ועוד...)
  • פייבלזון, הרב אליהו מאיר
  • 19 שיעורים
   (04 כג אייר תשעה הכנה לשבועות יסודות התורה04 בא למקום ובא לחברו 2 צדדים למטבע, ועוד...)
  • פיינשטיין, הרב חיים
  • 14 שיעורים
   (שבועות הכנה לקבלת התורה ומגילת רות בבית יהודה, ועוד...)
  • פינטו, הרב דוד חנניה
  • בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם
  • פינקוס , הרב שמשון דוד זצל
  • 28 שיעורים
   (הכנה לשבועות תשנט ביאור ההכנות המיוחדות למתן תורה, ועוד...)
  • פלאי, הרב שלמה זלמן
  • 3 שיעורים
   (החסרון בדורינו מחמת הרפיון בהקדמת הנעשה לנשמע, ועוד...)
  • פליגלמן, הרב מרדכי דוד
  • מתן תורה קבלת התורה
  • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון
  • 2 שיעורים
   (שבועות הלכות יום טוב ועירוב תבשילין תשנט, ועוד...)
  • פנחסי זצל, הרב אליהו
  • 3 שיעורים
   (הכנה לשבועות מתן תורה, ועוד...)
  • פנחסי, הרב שמואל
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות סוד האומה תשעד, ועוד...)
  • פערל, הרב שלום
  • 10 שיעורים
   (הכנה למתן תורה התרוממות של תורה, ועוד...)
  • פרידלנדר זצל, הרב חיים
  • 3 שיעורים
   (חד אילך נפשאי לך קראי קבלת התורה שבועות, ועוד...)
  • פרידלנדר, הרב נחמיה
  • ענין חג השבועות
  • פרידמן, הרב יצחק
  • פנינים לחג הסוכות
  • פרייזלר, הרב א. סנדר
  • 37 שיעורים
   (חג השבועות קבלת התורה הטורה טובה מכל סחורה, ועוד...)
  • פריינד, הרב זאב
  • שבועות
  • פריינד, הרב צבי
  • 19 שיעורים
   (שבועות בעניין ברכות התורה במי שהיה ניעור כל הלילה, ועוד...)
  • פריצקי, הרב יעקב
  • 5 שיעורים
   (לקראת היארצייט של הרמחל, ועוד...)
  • פרלמן, הרב יוסף
  • 12 שיעורים
   (אסון ההרגל והחיות ברוחניות שבועות, ועוד...)
  • פרץ, הרב אלחנן
  • 12 שיעורים
   (הלכות חג השבועות סימן תצד סעיף ג, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • פרץ, הרב נדב
  • 7 שיעורים
   (מהות חג השבועות קבלת ולימוד התורה, ועוד...)
  • צאנז
  • עצרת חיזוק לקראת מתן תורה בעברית
  • צדוק, הרב צמח
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות, ועוד...)
  • צ'ולק, הרב שלמה
  • ועד שלושת ימי הגבלה תשסט
  • ציון, הרב אברהם יקותיאל אוהב
  • 2 שיעורים
   (שלשת ימי הגבלה, ועוד...)
  • ציון, הרב יוסף חיים אוהב
  • 6 שיעורים
   (מנהג אכילת מאכלי חלב בחג השבועות, ועוד...)
  • ציון, שיחות ושיעורים מרבנים שונים בכולל דורשי
  • הרב אליהו דיסקין שבועות מגילת רות
  • ציינוירט, הרב אברהם אביש
  • 7 שיעורים
   (שבועות ונבאר הכתוב, ועוד...)
  • צימרוט, הרב מאיר
  • 16 שיעורים
   (מעלת עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע, ועוד...)
  • קאופמן, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (הכנה לשבועות, ועוד...)
  • קבסה, הרב יהודה
  • 15 שיעורים
   (בנים ערבים במתן תורה, ועוד...)
  • קו שיעורים וסיפורים לילדים
  • 3 שיעורים
   (אלישמע ואפרים במעמד הר סיני חלק א, ועוד...)
  • קול תודה נשים
  • 3 שיעורים
   (הרב מנדלבוים הכנה לקבלת התורה בשמחה, ועוד...)
  • קולדצקי, הרב יצחק
  • 3 שיעורים
   (חיזוק למתן תורה בישיבת דעת חיים, ועוד...)
  • קופרמן, הרב אברהם
  • 4 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • קופשיץ, הרב ישראל אהרון
  • 8 שיעורים
   (ספירת העומר הכנה לשבועות, ועוד...)
  • קופשיץ, הרב נפתלי
  • 20 שיעורים
   (מוקצה מחמת יום שעבר היה בשרי בכניסת היום אם החלב מוקצה, ועוד...)
  • קוק, הרב אברהם יצחק
  • שמירת הרוממות של חג השבועות למשך השנה בחדר האוכל
  • קוק, הרב בן ציון
  • 14 שיעורים
   (משא הכנה לקבלת התורה בראי נגיף הקורונה, ועוד...)
  • קלוגר, הרב אברהם צבי
  • 21 שיעורים
   (ביאתן בתשובה בתשובה מתגלה ביותר זה שנתאוה הקבה לדירה בתחונים, ועוד...)
  • קלופט, הרב חיים
  • 35 שיעורים
   (הכנה לשבועות יסוד קדושת השבת, ועוד...)
  • קלופט, הרב שאול
  • 19 שיעורים
   (ועד הכנה לשבועות ספר דעת תבונות סימן קנח עמוד קעא, ועוד...)
  • קלופט, הרב שניאור
  • 5 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה עו חיפה, ועוד...)
  • קליין, הרב אברהם ישראל
  • 14 שיעורים
   (שבועות בעצרת נידונים על פירות האילן, ועוד...)
  • קליין, הרב יהודה
  • 4 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה התאמצות ללא פשרות, ועוד...)
  • קמיל זצל, הרב חיים
  • 3 שיעורים
   (04 shavuot, ועוד...)
  • קפלן, הרב חיים יצחק
  • 4 שיעורים
   (שיחה ערב חג השבועות אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ועוד...)
  • קפלן, הרב יעקב
  • שבועות נשא
  • קצבורג, הרב חזקיהו
  • 17 שיעורים
   (ארבעה דברים שנצטוו במרה הכנה לשבועות 1, ועוד...)
  • קראם, הרב ירחמיאל
  • 29 שיעורים
   (אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה., ועוד...)
  • קריזר, הרב צבי
  • שבועות
  • קרלינשטיין זצל, הרב ראובן
  • 12 שיעורים
   (05 מתן תורה כד אייר תשסו, ועוד...)
  • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
  • 3 שיעורים
   (מעמד הר סיני, ועוד...)
  • קרלנשטיין זצל, הרב דב צבי
  • 8 שיעורים
   (ערב שבועות תשנב בביהמד חזון יוסף, ועוד...)
  • ראקוב, הרב שמואל
  • 5 שיעורים
   (יום טוב וחג השבועות, ועוד...)
  • רביבו, הרב יוסף
  • נשא חג השבועות
  • רבינוביץ, הרב גמליאל
  • 35 שיעורים
   (שיחה בכולל בעלי בתים ביש הכנה למתן תורה תשסז, ועוד...)
  • רגוזניצקי, הרב נחום
  • הכנה לקבלת התורה
  • רובין זצל, הרב יששכר
  • חג השבועות
  • רובינשטיין זצל, הרב אשר זליג
  • 3 שיעורים
   (קבלת התורה לחיילים תשנג, ועוד...)
  • רוזנבלום, הרב ברוך
  • 2 שיעורים
   (שבועות, ועוד...)
  • רוזנבלט, הרב יצחק
  • 3 שיעורים
   (הלכות יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ ובאומן , ועוד...)
  • רוזנטל, הרב מרדכי
  • 3 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • רוט זצל, הרב אליהו
  • 8 שיעורים
   (שבועות קודשא בריך הוא ואורייתא חד הוא, ועוד...)
  • רוט, הרב משה
  • הלכות חג השבעות שחל ביום ראשון
  • רוטמן, הרב נתן
  • 26 שיעורים
   (עניין יום מתן תורה ביראה לעומת האהבה דשיהש וביאור מידת הכלה במעלתה על מידת עבד , ועוד...)
  • רוממה, דף היומי
  • 2 שיעורים
   (אחרי שבועות תשעז, ועוד...)
  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • שבועות
  • רייך, הרב מרדכי
  • 35 שיעורים
   (ממעט בכבוד עצמו ומרבה כבוד שמים לשבועות כז אייר התשעד, ועוד...)
  • רינת, הרב רן
  • 12מה הוסיפה התורה לבריאה שבועות
  • רפפורט, הרב יוסף
  • 11 שיעורים
   (הלכות בעניני ברכהת נטי כשניעור בלילה, ועוד...)
  • שאול זצל, הרב בן ציון אבא
  • 6 שיעורים
   (009 הלכה תלמוד תורה ושבועות א סיון תשסח, ועוד...)
  • שאול, ישיבת גבעת
  • 3 שיעורים
   (ועד מהרב קרלינסקי הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • שבדרון זצל, הרב שלום
  • 6 שיעורים
   (וספרתם לכם שבע שבתות תמימות תהינה, ועוד...)
  • שוב, הרב יוסף
  • 15 שיעורים
   (ברכת המעביר שינה ואלקי נשמה בהלך לישון כשהאיר היום, ועוד...)
  • שוב, הרבנית פריידי
  • 14 שיעורים
   (ואני נקראתי לבוא אל המלך, ועוד...)
  • שוורץ, הרב איתמר
  • 40 שיעורים
   (שבועות 011 חג הביכורים לראות בכל דבר הקבה ותורתו תשעא, ועוד...)
  • שוורץ, הרב אשר אנשיל
  • 5 שיעורים
   (שבועות עמידה קריאת התורה, ועוד...)
  • שוורץ, הרב דוד נתנאל
  • 2 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות ערך של דיבור אחד בלימוד התורה, ועוד...)
  • שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
  • 2 שיעורים
   (מוצש במדבר, ועוד...)
  • שוורץ, הרב יצחק שמואל
  • 3 שיעורים
   (עניני שבועות, ועוד...)
  • שוורץ, הרב ישראל
  • מתן תורה
  • שוורץ, הרב מנחם
  • 3 שיעורים
   (מגילת רות שבועות, ועוד...)
  • שוורץ, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (מגילת רות הכנה לשבועות, ועוד...)
  • שוורצבורד, הרב מאיר
  • 3 שיעורים
   (שבועות התורה למעלה מן הזמן, ועוד...)
  • שולזינגר זצל, הרב משה מרדכי
  • 2 שיעורים
   (סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • שולזינגר, הרב משה
  • 3 שיעורים
   (דיני שבת של ערב יוט שבועות, ועוד...)
  • שולמן, הרב שמואל
  • 2 שיעורים
   (ערב מתן תורה, ועוד...)
  • שונים, יביע אומר בני ברק רבנים
  • הרב יעקב סיני הלכות יום טוב שבועות
  • שושן, הרב אברהם
  • 20 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות ליקוטי מוהרן ליקוטי הלכות, ועוד...)
  • שושן, הרב אברהם ישעיהו
  • 18 שיעורים
   (גודל מעמד הר סיני התועלת למעשה ממעמד גדול זה, ועוד...)
  • שושן, הרב מיכאל
  • 3 שיעורים
   (רעיונות לחג השבועות, ועוד...)
  • שטיגל, הרב יוסף צבי
  • 2 שיעורים
   (רות המואביה אמא של מלכות ז סיון תשנג, ועוד...)
  • שטיגליץ, הרב זאב אריה
  • 3 שיעורים
   (שבועות קבלת התורה וקנין התורה, ועוד...)
  • שטיין, הרב מנחם
  • 44 שיעורים
   (ביום חתונתו וביום שמחת ליבו בענין שבועות, ועוד...)
  • שטיינמן זצל, הרב אהרן יהודה לייב
  • 2 שיעורים
   (ערב שבועות כולל פוניבז, ועוד...)
  • שטינברג, הרב שרגא
  • 4 שיעורים
   (האם מקיימים תלמוד תורה דאוריתא כאשר לומדים עירובין ושאר דינים דרבנן, ועוד...)
  • שטמר, הרב רפאל
  • 5 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • שטראוס, הרב אפרים
  • 6 שיעורים
   (38 שות האם הגוים יכלו לקבל את התורה, ועוד...)
  • שטרן, הרב דוד
  • 8 שיעורים
   (048 00 ועד בענין דוד המלך לקראת חג השבועות, ועוד...)
  • שטרסברג, הרב אשר
  • 14 שיעורים
   (שבועות אישה בבל תאחר בהבאת קורבנות, ועוד...)
  • שיטרית, הרב יוסף
  • 7 שיעורים
   (אם יש תורה אין תלונות, ועוד...)
  • שיינפלד, הרב יהודה
  • 10 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות, ועוד...)
  • שינקר, הרב צבי
  • 4 שיעורים
   (שיחה לפני שבועות תשעג בישיבת נחלת יאיר, ועוד...)
  • שיש, הרב יעקב
  • 8 שיעורים
   (כנס הכנה למתן תורה פרדס כץ כנס נשים תפקידה של אמא, ועוד...)
  • שכטר זצל, הרב אריה
  • 13 שיעורים
   (שיחה למתחזקים לקראת שבועות קטמון, ועוד...)
  • שכטר, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (סימן תצד סעיף ב, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • שלום, הרב בועז
  • 73 שיעורים
   (03 שבועות קרבנו לפני הר סיני נעשינו מצווים ועושים, ועוד...)
  • שלוסברג, הרב שמואל
  • 8 שיעורים
   (הילולת בניהו בן יהוידע, ועוד...)
  • שלפוברסקי, הרב משה
  • אמור הכנה לשבועות
  • שמואל, ישיבת בית
  • שבועות
  • שמואלי, הרב בניהו
  • 17 שיעורים
   (114מאורי האש וענייני שבועות ומתן תורה, ועוד...)
  • שמואלי, הרב מאיר
  • 8 שיעורים
   (הכנה לחג מתן תורה, ועוד...)
  • שם-טוב, הרב גלעד
  • 13 שיעורים
   (הלכות ספירת העומר וחג השבועות, ועוד...)
  • שמעיה, ישיבת בית
  • 3 שיעורים
   (04 פרשת במדבר קבלת תורה בדרך המסורה לנו מרבותינו, ועוד...)
  • שמרלר, הרב חיים
  • חג השבועות הפרחים והאילנות בהלכה ואגדה
  • שמש, הרב יעקב
  • 5 שיעורים
   (קבלת התורה ומצוותיה, ועוד...)
  • שמש, הרב שמעון
  • 3 שיעורים
   (חג השבועות ודין הפירות תשעח, ועוד...)
  • שניידר, הרב דוד מנחם
  • 6 שיעורים
   (פרשת בהעלותך איך נזכה לשמור על דרגת חג השבועות, ועוד...)
  • שפיגלר, הרב אפרים
  • 6 שיעורים
   (דינים הנוגעים בשבועות שחל במוצש, ועוד...)
  • שפירא זצל, הרב אריה
  • 2 שיעורים
   (חג השבועות, ועוד...)
  • שפירא זצל, הרב משה
  • 23 שיעורים
   (קריאת הקללות קודם עצרת הברכה והקללה, ועוד...)
  • שפירא, הרב רפאל
  • 4 שיעורים
   (דברי חיזוק לחג השבועות, ועוד...)
  • שקלים, הרב יגאל
  • 2 שיעורים
   (הכנה לשבועות אמונה ושקידת התורה, ועוד...)
  • שרביט, הרב עופר
  • 7 שיעורים
   (הכנה לשבועות פרקי אבות, ועוד...)
  • שרבני, הרב יעקב
  • 4 שיעורים
   (ועד שבועות סח, ועוד...)
  • שרגא, הרב ברוך
  • 14 שיעורים
   (הלכות שבועות 10, ועוד...)
  • שרייבר, הרב בונים
  • סימן תצד סדר תפילת חג השבועות
  • שרייבר, הרב שמעון שמואל
  • 18 שיעורים
   (מעלת עסק התורה וחכמיה שבועות תשסט, ועוד...)
  • תודה, קול
  • 8 שיעורים
   (מדוע אין הודאה מיוחדת על נתינת התורה, ועוד...)
  • תורה, ישיבת קול
  • 125 חביבין ישראל והכנה לחג מתן תורתנו
  • תקוה, ישיבת אור ישראל פתח
  • 13 שיעורים
   (013 אלול חורף תשעא 12 פרשת תרומה העומק במשא ומתן שבין משה רבינו למלאכים, ועוד...)