קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי י"ב תמוז תשפ"א | 22 יוני 2021
חיפוש קולי
 • מועד - ימי בין המצרים

  הסתר/הצג רשימת מועדים

  הקש נושא במועד: או בחר נושא מהרשימה:
  אורך השיעור:
  • אבא שאול, הרב יהושע
  • 5 שיעורים
   (שיעור בהלכות בין המצרים והלכות שהיה נאמר בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס גבעתים אור , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אבידר, הרב אברהם (אלון)
  • 8 שיעורים
   (מגילת איכה וקינות הרב אלון אבידר, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  • 3 שיעורים
   (בענין צער החורבן וההפסד לכל הדורות מחסרון בית המקדש, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אבר, הרב יונתן
  • 14 שיעורים
   (בין אדם לחברו שבירת המידות כז תמוז תשס, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אברהמי זצל, הרב דוד
  • תפקדינו בימי בין המצרים
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אברמוב, הרב ירמיהו
  • 11 שיעורים
   (בין המצרים חורבן געגעוים וציפיה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אדלר, הרב מרדכי
  • ברכת שהחיינו בימי בין המצרים
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדרי, הרב דוד
  • 4 שיעורים
   (ימי בין המצרים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אהרונוביץ, הרב עזריאל
  • 3 שיעורים
   (בין המצרים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אהרן, הרב רון אל
  • ימי בין המצרים סימן תקנא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אוחנה, הרב שגיא
  • צער השכינה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אוירבך, הרב רפאל
  • 3 שיעורים
   (חורבן בית המקדש להתרחק מהשקר ולהדבק באמת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אונגר, הרב אייל
  • 20 שיעורים
   (יז בתמוז שפך חמתו על העצים ועל האבנים כי עבודת השם עדיפה על פני בית המקדש , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אורחות תורה, ישיבת
  • 7 שיעורים
   (שיעור 4 בענין הבדלה בט באב שחל במוצאי שבת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אורלנסקי, הרב אליהו
  • חורבן ביהמק ערשק פ דברים ח אב עו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אורלנסקי, הרב מאיר
  • 25 שיעורים
   (תקופת בין המצרים ראש השנה היה אמור לחול ביז בתמוז, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אזולאי, הרב יוסף
  • 5 שיעורים
   (אבילות החורבן, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אטינגר, הרב ברוך מרדכי
  • 2 שיעורים
   (01 בין המצרים כולל דרך החיים אלעד ד אב תשסו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • איזמן, הרב גדליה זצל
  • 5 שיעורים
   (בין המצרים תשלב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אייזנברג, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (בין המצרים גוני מחפש בית, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלטמן, הרב שמשון
  • 10 שיעורים
   (הלכות בין המצרים 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אליהו זצל, הרב מרדכי
  • 3 שיעורים
   (134 מטות מסעי ימי בין המצרים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אליצור, הרב יואב
  • 5 שיעורים
   (איכה הספד רבי אלעזר אבוחצירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלנקרי, הרב יוסף
  • בין המצרים
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלקריף, הרב גואל
  • 7 שיעורים
   (מכירת בשר במסעדה בתשעת הימים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אסולין, הרב אברהם
  • 2 שיעורים
   (הלכות ומנהגי בין המצרים שיעור ב' לפי מנהגי מרוקו ועוד מפי הרב אברהם אסולין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אסולין, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (בין המצרים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אסטרייכר, הרב שמאי
  • 22 שיעורים
   (needs cuttingצורתא דשמעתא דמגילת איכה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אפרתי, הרב יוסף
  • 5 שיעורים
   (בקטן שהגדיל בימי הספירה בדיני האבלות בימי הספירה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אריאל, הרב אליהו
  • 5 שיעורים
   (שבעה עשר בתמוז החתול והעכבר מלמדים אותנו מה תפקדנו בזמן הקורונה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  הצג עוד