קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת ט"ז אב תשפ"ב | 13 אוגוסט 2022
 • מועד - טו באב

  הסתר/הצג רשימת מועדים

  אורך השיעור: הקש נושא: בחר נושא מהרשימה:
  • אוהב ציון, הרב יוסף חיים
  • ענייני טו באב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אליהו, הרב מאיר
  • טו באב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלקיים, הרב אברהם
  • מסר קצר לט"ו באב מעלת התפילה
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • אם בישראל
  • 36 שיעורים
   (חלק ב הדרכת המחנכת ב קופולוביץ בנושא כיבוד הורים פער הדורות מערכונים נוספים בתוכניות ראש חודש שבט תשפא ותשפב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארלנגר, הרב יאיר
  • טו באב וההמבט הנכון על שידוכין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ארלנגר, הרב מנחם
  • 6 שיעורים
   (התוועדות ליל חמשה עשר באב חיפה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בויאר, הרב שלמה
  • טו באב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בן חיים, הרב אברהם
  • טו באב דיני הטוב והמטיב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בצלאלי, הרב דוד רפאל
  • טו באב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בר חן, הרב אליהו
  • פרשת ואתחנן תשפ"ב | "נחמו נחמו עמי"
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בריסק, הרב יהושע חיים
  • פרשת עקב ט"ו באב תש"פ
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולד, הרב מנשה
  • טו באב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דהן, הרב משה
  • מהות יום טו באב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דוברוסקין, הרב מנחם
  • התוועדות ט ו באב בחריש ת ש פ
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דייטש, הרב יהודה
  • מסר קצר לטו באב תאמין בעצמך זה אור של גאולה
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • דיין, הרב יקותיאל
  • טו באב כוחה של תפילה יום שכלו בו מתי מדבר
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דרמר, הרב אליהו
  • 6 שיעורים
   (1012 ג דפורענות ז דנחמתא טו באב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הינוקא, הרב שלמה יהודה
  • הינוקא הרב שלמה יהודה קוצו של יו"ד
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • הלוי, הרב נהוראי
  • 2 שיעורים
   (ענייני חמשה עשרה באב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הרטמן, הרב יחזקאל
  • מחשבה קצרה: טו באב יום התיקון
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • ויינטראב, הרב נח גד
  • 7 שיעורים
   (דרשת פר' ואתחנן שבת נחמו תשפ''ב . מבאר היטיב במתק הלשון דרכי התפילה ולימוד התורה הנרמזים בואתחנן, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ולדמן, הרב מיכאל
  • שבת נחמו ט"ו באב תשפ"א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וסרמן, הרב אריה
  • 2 שיעורים
   (טו באב אמירת תחנון ביום זה הרב יורם צוהר, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • זרביב, הרב אברהם
  • 2 שיעורים
   (טו באב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • טאוב, הרב יהודה
  • טו באב יום של שמחה על הכניסה לארץ ישראל
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טרוביץ, הרב בצלאל
  • 2 שיעורים
   (טו באב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל
  • 42 חמשה דברים שארעו בטו באב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ירחי, הרב אהרן
  • 2 שיעורים
   (דינים השייכים לאחר תשעה באב טו באב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • כהן, הרב יהודה
  • טו באב
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרבנית ביתיה
  • ללא כותרת
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  הצג עוד