קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ז' תשרי תשפ"א | 25 ספטמבר 2020
חיפוש קולי
 • מועד ראש השנה

  הקש נושא במועד:    או בחר נושא מהרשימה:

  • אור ישראל פתח תקוה, ישיבת
  • 6 שיעורים
   (17 ב פרשת נצבים הזכות לעמוד בדין, ועוד...)
  • אבא שאול, הרב יהושע
  • 5 שיעורים
   (שיעור בהלכות תפילה והלכות ראש השניה נאמר בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס גבעתים אור , ועוד...)
  • אבוהב, הרב אברהם
  • 3 שיעורים
   (הכנה לראש השנה תקיעת שופר, ועוד...)
  • אבידר, הרב אברהם (אלון)
  • 22 שיעורים
   (אלול עניינים הקשורים לאמירת הסליחות, ועוד...)
  • אביטן, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (דיני תקיעת שופר שברים בנשימה אחת, ועוד...)
  • אביעזרי, הרב יעקב תופיק
  • ראש השנה שיחת הכנה ליום הדין
  • אבר, הרב יונתן
  • 19 שיעורים
   (01 בגדר פטור ערווה וצרתה מייבום ל אב ע א, ועוד...)
  • אברהמי זצל, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (יום הדין ראש השנה, ועוד...)
  • אברז'ל, הרב נפתלי
  • הלכות ראש השנה
  • אדלשטיין, הרב יעקב זצל
  • ראש חודש תשרי ראש השנה תשעה
  • אדרי, הרב דוד
  • 7 שיעורים
   (הכנה לראש השנה ימים נוראים, ועוד...)
  • אהרונוביץ, הרב עזריאל
  • 4 שיעורים
   (הכנה לראש השנה, ועוד...)
  • אהרן, הרב רון אל
  • הלכות ראש השנה
  • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
  • 8 שיעורים
   (עבודת היום ערב ראש השנה, ועוד...)
  • אוחנה, הרב אברהם
  • 5 שיעורים
   (נאמר ברכסים הכנה לראש השנה, ועוד...)
  • אוירבך זצל, הרב שמואל
  • 4 שיעורים
   (דברי התעוררות לקראת יום הדין, ועוד...)
  • אוירבך, הרב רפאל
  • 46 שיעורים
   (ביום חתונתו זו מתן תורה יום הכיפורים שניתנו בו לוחות אחרונים, ועוד...)
  • אונגר, הרב אייל
  • 10 שיעורים
   (ראש השנה נשמות הנפטרים יודעים או לא מה קורה בעוהז האדם בורא את עצמו מחדש, ועוד...)
  • אורחות תורה, ישיבת
  • 9 שיעורים
   (שיעור 1 בענין יצא מוציא בתקיעת שופר ג אלול עה, ועוד...)
  • אורלנסקי, הרב אליהו
  • 2 שיעורים
   (וילך גדר הוידוי ביוהכ ה תשרי עז, ועוד...)
  • אורלנסקי, הרב מאיר
  • 17 שיעורים
   (הדין של ראש השנה על הרוחניות או על הגשמיות, ועוד...)
  • אזולאי, הרב יוסף
  • 2 שיעורים
   (ענייני ראש השנה, ועוד...)
  • אטינגר, הרב ברוך מרדכי
  • 2 שיעורים
   (אמרו לפני מלכיות, ועוד...)
  • איזמן, הרב גדליה זצל
  • 4 שיעורים
   (ערב ראש השנה תשלב, ועוד...)
  • אייזנברג, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (ראש השנה הסכם יששכר וזבולון, ועוד...)
  • אייזנטל, הרב אוריאל
  • 5 שיעורים
   (סימן תקצ סעיף ג, סדר הראוי לתקיעת שופר, ועוד...)
  • אילן, הרב יעקב דוד
  • 4 שיעורים
   (ראש השנה שחל בשבת בהלכה ובאגדה, ועוד...)
  • אלחנן, ישיבת אור
  • 2 שיעורים
   (הרב נפתלי חדש שיחה בענין חרדת הדין, ועוד...)
  • אלטמן, הרב שמשון
  • 4 שיעורים
   (הלכות ראש השנה, ועוד...)
  • אליהו זצל, הרב מרדכי
  • 20 שיעורים
   (189 הלכה יומית ראש השנה שני ימים טובים של ראש השנה כיומא אריכתא, ועוד...)
  הצג עוד