קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי כ"ג שבט תש"פ | 18 פברואר 2020
חיפוש קולי
 • מועד פרשת שקלים

  הקש נושא במועד:    או בחר נושא מהרשימה:

   • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
   • שבת שקלים האדם ממשיך בהתנהגותו את ההנהגה העליונה
   • אפל, הרב בן ציון
   • שבת שקלים
   • גרינפעלד, הרב מרדכי
   • שקלים תשעט
   • דירנפלד, הרב אהרון
   • 9 שיעורים
    (שקלים ענין מחצית ג פעמים תרומה להשם, ועוד...)
   • וינגרטן, הרב פישל
   • 8 שיעורים
    (פקודי שקלים תרמו, ועוד...)
   • זילבר, הרב מרדכי - האדמו"ר מתולדות יהודה סטוצ'ין
   • 3 שיעורים
    (חזרה סעודה שלישית שבת שקלים חזרה, ועוד...)
   • טרוביץ, הרב בצלאל
   • פרשת שקלים
   • יאוואזשנא, הרב טודרוס זילבער אבד
   • 3 שיעורים
    (טעמים וביאורים לשבת שקלים ומחצית השקל, ועוד...)
   • ישיבת מנחת יצחק בני ברק
   • פרשת שקלים
   • לברון, הרב יצחק מרדכי
   • 12 שיעורים
    (חינוך קה מצות נתינת מחצית השקל, ועוד...)
   • לעוו, הרב שמעיה
   • 4 שיעורים
    (שקלים קריאה שמחה ועניין הקרבונות, ועוד...)
   • סנה, הרב בן ציון
   • 4 שיעורים
    (הפטורה שבת שקלים חומש טייטש, ועוד...)
   • פלדברנד, הרב מאיר
   • 8 שיעורים
    (פרשת שקלים צדקה, ועוד...)
   • פערעלמאן, הרב משה דוד
   • הפטרת פרשת שקלים
   • פרידמן, הרב משה
   • שבת שקלים תשעט
   • קאהן, הרב ישראל חיים
   • 4 שיעורים
    (שבת שקלים כל פרט של יהודי חשוב בשמים, ועוד...)
   • קלוגר, הרב אברהם צבי
   • 6 שיעורים
    (שקלים סיום ימי השובבים התיקון על ידי הבנה שכל אחד דבוק בחי החיים, ועוד...)
   • קרישעבסקי, הרב יצחק אייזיק
   • שבת שקלים
   • רבינוביץ, הרב גמליאל
   • שבת שקלים
   • רובינפלד, הרב אהרון
   • 3 שיעורים
    (ג פרשת פקודי תשעד, ועוד...)
   • רכניצר, הרב
   • 3 שיעורים
    (הכנה שבת שקלים, ועוד...)
   • רפאפורט, הרב יחזקאל
   • 6 שיעורים
    (פרשת שקלים, ועוד...)
   • רקוב, הרב ליפה
   • 3 שיעורים
    (פרשת שקלים, ועוד...)
   • שטיינווארצהעל, הרב אברהם חיים
   • שטרן, הרב נתן אליה
   • 2 שיעורים
    (מעלת שבת שקלים, ועוד...)