קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי י"ג סיון תש"פ | 05 יוני 2020
חיפוש קולי
 • מועד חג השבועות

  הקש נושא במועד:    או בחר נושא מהרשימה:

  • Biberfeld
  • 2 שיעורים
  • Chumash, Rav Pam
  • 8 שיעורים
   (T286Shavuos5750, ועוד...)
  • Herman, Rav Yisroel
  • 49 שיעורים
   (דף טו, ועוד...)
  • Katz, Harav Daniel
  • 3 שיעורים
   (זרע שמשון מגילת רות שעור ב, ועוד...)
  • Lerner (Montreal), Rav Wolf Berr
  • 6 שיעורים
   (דרשה הכנה לקבלת התורה בענין תפלה, ועוד...)
  • Paneth, Rav Yosef
  • 39 שיעורים
   (דף טו, ועוד...)
  • Rosenbaum
  • 3 שיעורים
  • Shabbos, לקראת שבת Likrass
  • 9 שיעורים
   (הרב מרדכי יהודה פרידמן ליל שישי ערב שבועות, ועוד...)
  • Shick, Rav Eliezer Sholoim
  • 6 שיעורים
   (Erev Shevies Be williamsburg 5771, ועוד...)
  • Unger, Rav Naftuli
  • 2 שיעורים
   (shavous, ועוד...)
  • Yitzchok, Toldos Avraham
  • shavuos
  • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
  • 4 שיעורים
   (הכנה לעבודה של שבועות בישיבת חתם סופר, ועוד...)
  • אונגוואר אי
  • הכנה לקבלת התורה יום א דשלושת ימי הגבלה תשעז לאברכי הכולל
  • אייזנבך, הרב דוד
  • 12 שיעורים
   (דביקות בתורה אן קיין פירושים, ועוד...)
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • 3 שיעורים
   (נשא ערב שבועות, ועוד...)
  • אייזנבערגער, הרב אליהו פנחס
  • 3 שיעורים
   (הלכות חג השובעות סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • אייזנר זצל, הרב גודל
  • 4 שיעורים
   (במדבר שבועות תשמב, ועוד...)
  • אפל, הרב בן ציון
  • 14 שיעורים
   (הכנה לשבועות אור הכתר הנתגלה בשבועות, ועוד...)
  • ארלנגר, הרב אברהם
  • 4 שיעורים
   (Preparation To Shavous Bamidbar, ועוד...)
  • ארלנגר, הרב יוחנן
  • 3 שיעורים
   (שבועות, ועוד...)
  • ארלנגר, הרב יצחק משה
  • 27 שיעורים
   (הכנה לשבועות שלשת ימי הגבלה אש קודש בני ברק, ועוד...)
  • ארנפלד, הרב מנדל
  • שבועות
  • אשכנזי, הרב יהודה
  • הלכות חג השבועות
  • בונקר, הרב פנחס דוד
  • 4 שיעורים
   (הכנה לשבועות א, ועוד...)
  • ביאלא
  • 17 שיעורים
   (סעודה ג ערב שבועות, ועוד...)
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • 57 שיעורים
   (הכנה למתן תורה שבועות ליל שישי במדבר, ועוד...)
  • בידרמן, הרב חיים יוסף
  • הכנה לשבועות
  • בינעט, הרב שלמה
  • 7 שיעורים
   (סימן תצד סדר תפילת חג שבועות בעברית, ועוד...)
  • בלוי, הרב חיים שמואל
  • שבועות חובת לימוד התורה לכל אחד
  • בלום זצל, הרב אליעזר חיים
  • 2 שיעורים
  • בלום, הרב משה אליעזר
  • 2 שיעורים
   (תשעח הכנה לשבועות וקבלת התורה, ועוד...)
  • בעלז
  • 2 שיעורים
  • ברוורמן, הרב משה
  • 8 שיעורים
   (הכנה לקבלת התורה ערב שבועות, ועוד...)
  • ברעוודה זצל, הרב שלמה
  • 7 שיעורים
   (מגילת רות תשמב חיזוק לעמל בתורה, ועוד...)
  • ברק, ישיבת מנחת יצחק בני
  • 4 שיעורים
   (שיחה לפני חזרה חודשית של חודש אייר, ועוד...)
  • בתורה, כולל עמלים
  • הרב ישראל מאיר שושן הכנה לחג השבועות
  • גייגר, הרב מנחם מנדל
  • 2 שיעורים
   (ענייני דיומא חג השבועות, ועוד...)
  • גנס, הרב ישראל
  • 10 שיעורים
   (בענין ברכת התורה שבועות כה אייר תשמג 1, ועוד...)
  • גרויז, הרב עמרם
  • 13 שיעורים
   (קדושת לוי ויגד משה את דברי העם אל השם ערב שבועות, ועוד...)
  • גרוס, הרב נפתלי
  • 12 שיעורים
   (שבועות קבלת התורה, ועוד...)
  • גרוס, הרב שמחה בונים
  • 2 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות במדבר יומא דהילולא רבי שלומקה מזוויעהל, ועוד...)
  • גרוסמן, הרב אליעזר
  • 4 שיעורים
   (הרהג אליעזר גרוסמן שליטא ערב שבועות תשעד בדיני ברכת הנר וברכות הנהנין בליל שבוע, ועוד...)
  • גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
  • 6 שיעורים
   (הכנה למתן תורה מתמידים ברכפלד מודיעין, ועוד...)
  • גרינבוים, הרב שמעיה
  • 22 שיעורים
   (49 Mamed Har Siny 1 A, ועוד...)
  • גרינוואלד, הרב מאיר
  • 4 שיעורים
   (ערב שבועות התחדשות אור התורה כולל קהלת יעקב פאפא ערב שבועות התחדשות אור התורה, ועוד...)
  • גרינפעלד, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (עניני שבועות חלק א, ועוד...)
  • דינוב
  • 42 שיעורים
   (הכנה לשבועות מתנאי קבלת התורה להחשיב עצמו בישיבת זיו התורה חיפה להק, ועוד...)
  • דירנפלד, הרב אהרון
  • 17 שיעורים
   (ערב ראש חודש סיון, ועוד...)
  • דנציגר, הרב אליעזר יצחק
  • חג השבועות עבודת האדם
  • דרברמדיקר, הרב יחזקאל
  • 5 שיעורים
   (הלכות שבועות הלכות שונות סימן רב, דיני ברכת פירות האילן, ועוד...)
  • האגער, הרב שרגא
  • 5 שיעורים
   (קבלת התורה להפרד מהגוים, ועוד...)
  • האדמו''ר מאונגוואר ארה''ב
  • סדר תפלת חג השבועות
  • הגר, הרב אליעזר
  • הכנה לחג השבועות
  • הוטנר, הרב יצחק
  • 10 שיעורים
   (המשך מאמר שבועות תשמ , ועוד...)
  • הולצמן, הרב אורי
  • 2 שיעורים
   (מגילת רות שבועות, ועוד...)
  • הורביץ, הרב שלמה
  • 4 שיעורים
   (הכנה ליום טוב שבועות , ועוד...)
  • היימן זצל, הרב לייב
  • 2 שיעורים
   (יא סיון תשנג בענין זמן מתן תורתנו, ועוד...)
  • הלפרין, הרב חיים
  • 8 שיעורים
   (אור התורה שמקבלים בשבועות, ועוד...)
  • הערשקאוויטש, הרב חיים יעקב
  • 2 שיעורים
   (Shevies 5775, ועוד...)
  • הרשלר, הרב דוד
  • הכנה לשבועות
  • וואזנר, הרב יוסף בנימין
  • 2 שיעורים
   (הכנה לשבועות יום הדין, ועוד...)
  • וייס, הרב אשר
  • 4 שיעורים
   (שבועות מצות ללמוד תורה וללמדה, ועוד...)
  • וייס, הרב יוסף
  • שיעור הכנה לקבלת התורה
  • וייס, הרב יוסף מרדכי
  • 2 שיעורים
   (הלכות הנוגעים לחג שבועות, ועוד...)
  • ויליגער, הרב לייבל
  • 10 שיעורים
   (shavos5770, ועוד...)
  • וינברג, הרב יונה
  • 4 שיעורים
   (הכנה למתן תורה, ועוד...)
  • וינגרטן זצל, הרב פישל
  • 32 שיעורים
   (שבועות תרלו, ועוד...)
  • וינמן, הרב משה אליהו
  • 7 שיעורים
   (שבועות ודיני שמחה ביום טוב עברית, ועוד...)
  • זוועהיל ירושלים
  • 3 שיעורים
   (שמוע'ס הכנה לחג השבועות לבחורי הישיבה קטנה תשע"ט, ועוד...)
  • זילבר, הרב מיכל
  • 29 שיעורים
   (5778 שיחה לתלמידי ישיבת פיטסבורג ערב רח סיון, ועוד...)
  • זילבר, הרב מרדכי
  • 38 שיעורים
   (שיחת הכנה לשבועות בישיבת מאור יצחק מאנסי, ועוד...)
  • זילברברג, הרב צבי מאיר
  • 2 שיעורים
   (הכנה לשבועות סט, ועוד...)
  • זינגרביץ זצל, הרב דוד
  • ‏‏12 שבועות תשמא
  • חיפה, סערט ויזניץ
  • 3 שיעורים
   (הרב יוסף מ ד הלברשטאם הכנה לשבועות תשעד, ועוד...)
  • טאובר , הרב עזריאל זצל
  • 33 שיעורים
   (5544 שיחה לבחורי נתיבות בנימין אידיש חיזוק על חזרה כג לעומר תשעא, ועוד...)
  • טולנא
  • 11 שיעורים
   (הכנה לשבועות מתן תורה ערב שבת במדבר, ועוד...)
  • טוסיג, הרב אהרן
  • 36 שיעורים
   (ג ימי הגבלה שבועות הכנה לקבלת התורה ישיבת משנה אהרן, ועוד...)
  • טרוביץ, הרב בצלאל
  • 11 שיעורים
   (שיחת הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • יאוואזשנא, הרב טודרוס זילבער אבד
  • 13 שיעורים
   (נעילת החג שבועות תשעו דברי תורה קריאת הכתיבה וזמירות, ועוד...)
  • ישראל, רב דתהילות
  • 15 שיעורים
   (סש ונעילת החג שבועות פ נשא תשסט, ועוד...)
  • כהן, הרב משה חיים
  • 7 שיעורים
   (נשא שמחת יום טוב בהלכה ובאגדה, ועוד...)
  • כץ, הרב חיים מאיר
  • 2 שיעורים
   (הכנה לתפילת השלה אבות על בנים, ועוד...)
  • כץ, הרב יצחק
  • 3 שיעורים
   (מגילת רות וחג השבועות, ועוד...)
  • לברון, הרב יצחק מרדכי
  • 26 שיעורים
   (אם שמוע תשמעו בקולי הכנה ערב שבועות תשפ, ועוד...)
  • לייפער, הרב חיים
  • 5 שיעורים
   (עניני שבועות במדבר, ועוד...)
  • לנשים מבית המדרש נזר ישראל
  • 12 שיעורים
   (החיות החדשה של מתן תורה, ועוד...)
  • לעוו, הרב שמעיה
  • 199 שיעורים
   (הלכות שבועות איזה ברכה עושים על עוגת גבינה וכמה זמן צריך לחכות בין חלבי לבשרי, ועוד...)
  • לעווי, הרב יואל
  • דברי תורה קצרים לשבועות
  • מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
  • 58 שיעורים
   (המשך ביאור המוחין שנמשכין בשבועות וביאור עניין אורך ועובי בדרך הרש''ש, ועוד...)
  • מייזליש, הרב שמעון זאב
  • 2 שיעורים
   (ביאור נפלא על פיוט אקדמות ערב שבועות תשס, ועוד...)
  • מינצברג זצל, הרב נתן יהודה לייב
  • 10 שיעורים
   (02, ועוד...)
  • נוישטט, הרבנית
  • 3 שיעורים
   (ערב שבת כלה שבועות, ועוד...)
  • סאלאווייצ'יק, הרב יעקב מתתיהו הלוי
  • חג השבועות
  • סגל, הרב דן
  • ערב שבועות תשף
  • סטריקוב
  • 3 שיעורים
   (הכנה לשבועות ליל ששי במדבר תשעט הקלטה שלימה, ועוד...)
  • סירוטה, הרב מאיר
  • 12 שיעורים
   (065 בחג השבועות עיקר ההכנה היא ההשתוקקות לתורה ובענוה ובהכנעה ובאיש אחד בלב אחד, ועוד...)
  • סירוטה, הרב שאול
  • 4 שיעורים
   (2 ערב שבועות תשעה ירושלים, ועוד...)
  • סלונים זצל בעל הנתיבות שלום
  • 5 שיעורים
   (20 ערב שבועות תשלז, ועוד...)
  • סנה, הרב בן ציון
  • 72 שיעורים
   (מה הדרך ללמוד או לעבוד ישיבת ביוד''א ויזניץ בני ברק כעת במאנסי, ועוד...)
  • סעמיולעס, הרב שרגא
  • הכנה לשבועות
  • ספינער זצל, הרב ישראל אריה
  • 10 שיעורים
   (031 משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה, ועוד...)
  • ספינקא
  • 12 שיעורים
   (טיש מוצאי חג השבועות., ועוד...)
  • פולק, הרב אליעזר
  • 4 שיעורים
   (444 תמצית קיצור הלכות ברכהנ מאכלי חלב בשבועות, ועוד...)
  • פולק, הרב דוד
  • הכנה לשבועות
  • פינקל, הרב אריה
  • 8 שיעורים
   (בענין נעשה ונשמע שבע שבתתות יח אייר תשנז, ועוד...)
  • פינקל, הרב בנימין
  • קבלת התורה שבועות
  • פלדברנד, הרב מאיר
  • 35 שיעורים
   (ברכות התורה כשהיה ער בליל שבועות, ועוד...)
  • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון
  • 3 שיעורים
   (הלכות יוט ושבועות ומגילת רות בהלכה ובאגדה תשלח, ועוד...)
  • פערעלמאן, הרב משה דוד
  • 13 שיעורים
   (ליד הציון של ר רפאל ריס ערב רח סיון בעיר לענגנאו, ועוד...)
  • פרידמאן, הרב יצחק
  • 5 שיעורים
   (שלושת ימי הגבלה ערב חג השבועות, ועוד...)
  • פרידמן, הרב אברהם יחזקאל
  • 2 שיעורים
   (T35Shviois67, ועוד...)
  • פרידמן, הרב יחיאל מיכל אברהם
  • 2 שיעורים
   (הלכות שבועות, ועוד...)
  • פרידמן, הרב משה
  • 3 שיעורים
   (בענין ג קבלות , ועוד...)
  • פרידמן, הרב שלמה זלמן
  • 4 שיעורים
   (נעילת החג שבועות תשסח, ועוד...)
  • פרישוואסער, הרב שלמה
  • 3 שיעורים
   (ערב שבועות קריאת התורה של שבועות , ועוד...)
  • קאהן, הרב ישראל חיים
  • 8 שיעורים
   (על ידי יגיעת ועמל זוכים לשמחת התורה, ועוד...)
  • קאופמן, הרב חיים
  • 10 שיעורים
   (HACHANA LSHAVUOS, ועוד...)
  • קאצבורג, הרב יהושע העשיל
  • 3 שיעורים
   (הרב אברהם יונה פייבוש סימן תצד, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • קול תודה נשים
  • 4 שיעורים
   (ההשפעות הגדולות שאפשר לקחת מיום טוב שבועות, ועוד...)
  • קלוגר, הרב אברהם צבי
  • 281 שיעורים
   (מלוה מלכה נשא אח שבועות תשפ המצוה היחודי בדרך ניסי מצות קינוי סוטה המבטא טובים דודיך, ועוד...)
  • קליין, הרב שלמה דוד
  • 2 שיעורים
   (שיעור כללי בהלכות שבועות, ועוד...)
  • קמיונקא, הרב בצלאל
  • 4 שיעורים
   (שיעור על אקדמות הכנה לשבועות א, ועוד...)
  • קנה מידה
  • רות כה תאמר לבית יעקב
  • קנר, הרב משה יעקב
  • shavuos
  • קפלן, הרב יעקב
  • 8 שיעורים
   (הרב בנימין פינטו הכנה למתן תורה, ועוד...)
  • קרישעבסקי, הרב יצחק אייזיק
  • 4 שיעורים
   (מגילת רות על דרך העבודה, ועוד...)
  • קרלינשטיין זצל, הרב ראובן
  • 11 שיעורים
   (פר נשא שבועות סיפורים תשסב, ועוד...)
  • קרנובסקי, הרב חזקיהו
  • 5 שיעורים
   (לא תעשה רפז שלא יעיד קרוב שנאמר לא יומתו אבות על בנים דברים , ועוד...)
  • קרניאול, הרב לייבוש
  • 10 שיעורים
   (סימן תצד סעיף א סדר תפלת חג השבועות, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • ראקוו, הרב ליפה
  • 14 שיעורים
   (הלכות שבועות סימן תצד סעיף ג, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • רב, וואודרידזש
  • 27 שיעורים
   (דברי אגדה בסעודת חלב מודעה רבה לאורייתא השליך אמת ארצה, ועוד...)
  • רבינוביץ, הרב גמליאל
  • 141 שיעורים
   (שיחה בכולל בענין לימוד התורה בשמחה הכנה לשבועות תשסו, ועוד...)
  • רובינפלד, הרב אהרן
  • 2 שיעורים
   (א יתרו תשעב, ועוד...)
  • רוזנבלט, הרב יצחק
  • 3 שיעורים
   (הלכות יום טוב שני של גלויות ב, ועוד...)
  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • 14 שיעורים
   (06 ער ש במדבר ערב שבועות תשעב בביהמ ד המרכזי בעלזא, ועוד...)
  • רייזנר, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (הלכות שבועות סימן תצד, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • רכניצר, הרב אברהם פנחס
  • 2 שיעורים
   (שבועות אות א, ועוד...)
  • רכניצר, הרב מאיר דוב
  • 7 שיעורים
   (הלכות יום טוב שבועות , ועוד...)
  • רפאפורט, הרב יחזקאל
  • 38 שיעורים
   (שלושת ימי ההגבלה הכנה לשבועות ענייני מקוה, ועוד...)
  • שארף, הרב יהושע העשיל
  • 5 שיעורים
   (מוצאי שבועות תשעח, ועוד...)
  • שארר, הרב אליהו
  • 3 שיעורים
   (הכנה למתן תורה, ועוד...)
  • שוב, הרב יוסף
  • 2 שיעורים
   (סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות, ועוד...)
  • שובקס, הרב נפתלי
  • ערב שבועות הכנה לקבלת התורה
  • שוואב זצל, הרב משה
  • 12 שיעורים
   (21 דרך ארץ הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
  • שוורץ, הרב אשר אנשיל
  • 7 שיעורים
   (הכנה למתן תורה ישיבת צאנז ירושלים, ועוד...)
  • שוורץ, הרב דוד נתנאל
  • 9 שיעורים
   (הכנה לחג השבועות ערך של דיבור אחד בלימוד התורה, ועוד...)
  • שוורץ, הרב יצחק שמואל
  • 3 שיעורים
   (שבועות, ועוד...)
  • שוורץ, הרב ישראל
  • 8 שיעורים
   (שבועות להתפלל ולקדש כשודאי לילה, ועוד...)
  • שוורץ, הרב משה
  • יתרו הכנה לקבלת התורה
  • שחור, הרב גדליה
  • 3 שיעורים
   (T01shavous, ועוד...)
  • שטארק, הרב חיים
  • 10 שיעורים
   (שמועס הכנה לחג השבועות כח ימי ההגבלה ענין נעשה ונשמע, ועוד...)
  • שטרן, הרב נתן אליה
  • 41 שיעורים
   (לתת צדקה בערב שבועות לעני תלמיד חכם, ועוד...)
  • שטרנפלד, הרב יהושע
  • סימן תצד סעיף א, סדר תפילת חג השבועות
  • שטרסברג, הרב אשר
  • 2 שיעורים
   (שהחיינו בליל שבועות, ועוד...)
  • שיינברגר, הרב יוסף
  • 18 שיעורים
   (יום השבועות על פי קבלה וחסידות, ועוד...)
  • שינברגר, הרב יוסף שרגא
  • 20 שיעורים
   (המשכת חיזוק מקבלת התורה על כל השנה, ועוד...)
  • שיק, הרב אליעזר שלמה
  • 6 שיעורים
   (ווילאמסבורג תשעא, ועוד...)
  • שכטר, הרב חיים
  • חג השבועות
  • שכטר, הרב יעקב מאיר
  • 17 שיעורים
   (1 בהר בחוקותי בביכנס ברסלב רמות הכנה לשבועות, ועוד...)
  • שלזינגר, הרב ישראל דוד
  • 2 שיעורים
   (חודש אייר יתהלל המתהלל השכל וידוע אני השם רופאיך, ועוד...)
  • שמרלר, הרב חיים
  • חג השבועות הפרחים והאילנות בהלכה ואגדה
  • שפיצר, הרב שמעון
  • 8 שיעורים
   (יום ד נשא תשעט ממלכת כהנים וגוי קדוש וזכות הנשים בלימוד התורה, ועוד...)
  • שפירא, הרב שמואל אריה
  • 3 שיעורים
   (עניני שבועות גמ אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא, ועוד...)
  • שרייבר, הרב יעקב דוד
  • 20 שיעורים
   (שיחות הכנה לשבועות בישיבת באבוב, ועוד...)
  • שרייבר, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (הכנה לשבועות, ועוד...)
  • תולדות אהרן
  • 13 שיעורים
   (נעילת החג שבועות עב, ועוד...)
  • תורתך, ישיבת אוהבי
  • הכנה למתן תורה חא