קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת כ"א טבת תש"פ | 18 ינואר 2020
חיפוש קולי
 • מועד שובבי"ם

  הקש נושא במועד:    או בחר נושא מהרשימה:

   • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
   • 2 שיעורים
    (ימי השובבים עלינו לשבח חזון נחום, ועוד...)
   • אייזנבך, הרב חיים רפאל
   • 3 שיעורים
    (סיום ימי השובבים, ועוד...)
   • ארלנגר, הרב יצחק משה
   • 37 שיעורים
    (תיקון שובבים עפ דרך החסידות ודברי התעוררות אחר פטירת הרבי מטאהש זיע, ועוד...)
   • בידרמן, הרב אלימלך
   • 24 שיעורים
    (שובבים שעות רצופות ישיבת פינסק קרלין, ועוד...)
   • בינג, הרב
   • 6 שיעורים
    (שיעור ד בענינים שטעונים זהירות מפגם הברית ואופני התשובה והפדיון, ועוד...)
   • ברוורמן, הרב משה
   • 5 שיעורים
    (שובבים עט ישק מאש, ועוד...)
   • גרוסמן, הרב אליעזר
   • קדושת ימי השובבים
   • גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
   • 2 שיעורים
    (חיזוק לימי השובבים, ועוד...)
   • דינוב, האדמור
   • 10 שיעורים
    (שיחת חיזוק שובבים תשעד ישיבת מאור עיניים , ועוד...)
   • דירנפלד, הרב אהרון
   • 2 שיעורים
    (שובבים הכנה לימים הטובים הבעלט, ועוד...)
   • הלפרין, הרב חיים
   • ימי השובבים
   • וואודרידזש רב
   • 2 שיעורים
    (דברי אגדה והתחזקות לימי השובבים, ועוד...)
   • וינברג, הרב יונה
   • שובבים
   • זילבר, הרב מרדכי - האדמו"ר מתולדות יהודה סטוצ'ין
   • 14 שיעורים
    (‏‏דרשה לשובבים בכולל זכרון חיים בוויליאמסבורג יום ד יתרו תשעז, ועוד...)
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
   • 23 שיעורים
    (5124 כולל וויזניץ מאנסי בני ברק על שובבים תשע אידיש, ועוד...)
   • טויסיג, הרב אהרן
   • 9 שיעורים
    (פרשת שמות שובבים להשקיע בלימוד התורה ישיבת שערי תורה באידיש תשסז, ועוד...)
   • טרוביץ, הרב בצלאל
   • שובבים תשעח
   • יאוואזשנא, הרב טודרוס זילבער אבד
   • 3 שיעורים
    (גודל התיקון והתרוממות הנפש שזוכין בימי השובבים, ועוד...)
   • ישיבת מנחת יצחק בני ברק
   • 2 שיעורים
    (שובבים, ועוד...)
   • כץ, הרב חיים דוד
   • 11 שיעורים
   • לברון, הרב יצחק מרדכי
   • 602 שובבים תת תשעו
   • לעוו, הרב שמעיה
   • 5 שיעורים
    (קב הישר פרק כא שמחת בר מצוה שובבים תפילות, ועוד...)
   • מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
   • 8 שיעורים
    (כוונות עניין שובבים הגדרת ספירות על פי חסידות, ועוד...)
   • מרמורשטיין, הרב אלטר אליהו
   • שובבים יתרו
   • סירוטה, הרב מאיר
   • 2 שיעורים
    (139 שובבים בעניין לימוד התורה בקדושה ובטהרה, ועוד...)
   • סלונים, האדמור בעל הנתיבות שלום
   • 20 שיעורים
    (27 שלהי שובבים תשלט פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, ועוד...)
   • פלדברנד, הרב מאיר
   • ימי השובבים
   • צאנז, האדמור
   • 5 שיעורים
    (חי טבת סג, ועוד...)
   • קלוגר, הרב אברהם צבי
   • 42 שיעורים
    (ההסתכלות החסידית על ימי השובבים שהדעת תצא מהגלות ההבנה בזה, ועוד...)
   • רבינוביץ, הרב גמליאל
   • 103 שיעורים
    (שיחה לבורו פארק שובבים תשסח לפני שבת מברכים שבט שובבים שמות וארא, ועוד...)
   • רובינפלד, הרב אהרון
   • 2 שיעורים
    (א שובבים בכולל במונסי, ועוד...)
   • רכניצר, הרב
   • 3 שיעורים
    (בשלח שובבים, ועוד...)
   • שטרן, הרב נתן אליה
   • 4 שיעורים
    (שובבים לימוד התורה, ועוד...)
   • שיינברגר, הרב יוסף
   • 2 שיעורים
    (שובבים קדושת ישראל, ועוד...)
   • שינברגר, הרב יוסף שרגא
   • 9 שיעורים
    (הכנה לפרשת קבלת התורה, ועוד...)
   • שכטר, הרב יעקב מאיר
   • 17 שיעורים
    (תשסא הטוב האמיתי לזכות לפנים של תורה, ועוד...)
   • שפיצר, הרב שמעון
   • 3 שיעורים
    (יום ב יתרו תשעט ראש השנה לאילנות טו בשבט, ועוד...)
   • שרייבר, הרב יעקב דוד
   • 18 שיעורים
    (סיום ימי השובבים, ועוד...)