קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ד כסלו תש"פ | 12 דצמבר 2019
חיפוש קולי
 • מועד חנוכה

  הקש נושא במועד:    או בחר נושא מהרשימה:

   • הרב שלמה רייזנר
   • 12 שיעורים
    (הלכות חנוכה, ועוד...)
   • אהרנסון, הרב ישראל יהודה
   • 7 שיעורים
    (הכנה לחנוכה הספד על הרבנית מבלזא הכנה לשמחת צדיקים, ועוד...)
   • אוסטרליץ, הרב סנדר
   • 10 שיעורים
   • אייזן, הרב מרדכי
   • 2 שיעורים
    (ראש חודש טבת חנוכה, ועוד...)
   • אייזנבך, הרב חיים רפאל
   • 15 שיעורים
    (הלכות חנוכה סימן תרעא סעיף ז, סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחתו, ועוד...)
   • אייזנר, הרב גודל זצ"ל
   • 3 שיעורים
    (בראשית 10 חנוכה מקץ 1 תשמד, ועוד...)
   • אירגון שיעורי תורה בורו פארק
   • 27 שיעורים
    (הרב שלום יוסף פריד מקראסנא חנוכה מקץ, ועוד...)
   • אלטמן, הרב יוסף מאיר
   • 15 שיעורים
    (02 ברכות על הניסים High quality, ועוד...)
   • אלכסנדר, חסידות
   • 54 שיעורים
    (מעמד הבדלה והדלקה נר ה מוצש חנוכה, ועוד...)
   • אנחנו וצאצאינו
   • 66 שיעורים
    (37 שות מרן הגרי זילברשטיין, ועוד...)
   • אסקל, הרב דוד
   • 27 שיעורים
    (סימן תרעא סעיף ד חנוכה, סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחתו, ועוד...)
   • אפל, הרב בן ציון
   • 13 שיעורים
    (עניני חנוכה כולל שס תולדות אהרן, ועוד...)
   • אקשטיין, הרב הערשל
   • ארגון קנה מידה
   • 12 שיעורים
    (למה להודות על המלחמות, ועוד...)
   • ארלנגר, הרב אברהם
   • 2 שיעורים
    (Chanukah 2 Vayeishev, ועוד...)
   • ארלנגר, הרב יוחנן
   • 14 שיעורים
    (חנוכה קדושה ראשונה, ועוד...)
   • ארלנגר, הרב יצחק משה
   • 106 שיעורים
    (0336 אופן ההכנה למצות הדלקנח וגדולת הימים סאטמר מאנסי כא כסליו תשעד, ועוד...)
   • אשכנזי, הרב יהודה
   • 11 שיעורים
    (דיני כבתה ודיני נרות ופתילות ושמנים חנוכה, ועוד...)
   • בונקער, הרב פנחס דוד
   • 4 שיעורים
    (שיעור חנוכה בביהמד גאלנטא וויליאמסבורג, ועוד...)
   • ביאלא, האדמו"ר
   • 78 שיעורים
    (מעמד הדלקת נרות זאת חנוכה, ועוד...)
   • ביברפלד, הרב מיכאל
   • 6 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • בידרמן, הרב אלימלך
   • 113 שיעורים
    (ערב חנוכה בהיכל ביהמד פינסק קארלין ירושלים, ועוד...)
   • בידרמן, הרב חיים יוסף
   • 9 שיעורים
    (חנוכה אשדוד תשע, ועוד...)
   • בינעט, הרב שלמה
   • 50 שיעורים
    ( סימן תרעד סעיף א תרעה סעיף א, ועוד...)
   • בית מדרש של בעלז
   • חנוכה
   • בלום, הרב משה אליעזר - אב"ד סיקסא
   • 3 שיעורים
    (שיעור ב בהלכות חנוכה וישלח עח, ועוד...)
   • בעלז
   • ברגר, הרב ישראל
   • חנוכה
   • ברנדוויין, הרב יהודה צבי
   • 4 שיעורים
    (חנוכה מידות טובות, ועוד...)
   • ברנר, הרב ישראל מאיר
   • חנוכה
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
   • 14 שיעורים
    (פרשת וישלח חנוכה תשמב נס חנוכה שמעון הצדיק, ועוד...)
   • גולדהירש, הרב יצחק אהרן
   • חנוכה
   • גולדרינג, הרב דב
   • 10 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • גייגר, הרב מנחם מנדל
   • 3 שיעורים
    (נס חנוכה, ועוד...)
   • גנס, הרב ישראל
   • 7 שיעורים
    (בענין טו בשבט ובענין ג סעודות בשבת יג שבט תשסה, ועוד...)
   • גרויז - נייטרא, הרב עמרם
   • 29 שיעורים
    (קדושת לוי סיום דרושים לחנוכה מקץ ויגש, ועוד...)
   • גרוס, הרב נפתלי
   • 10 שיעורים
    (עניני חנוכה מקץ, ועוד...)
   • גרוס, הרב שמחה בונים
   • חנוכה
   • גרוסמן, הרב אליעזר
   • 5 שיעורים
    (מקץ חנוכה התחזקות באמונה ובהשגחה פרטית, ועוד...)
   • גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
   • 8 שיעורים
    (בענין שמחת חלאקה וחינוך ילד בן ג שנים לתורה בימי החנוכה, ועוד...)
   • גרוסמן, הרב יעקב אהרון הלוי
   • חנוכה
   • גרינבאום, הרב אפריים
   • 21 שיעורים
    (פסח ליל הסדר, ועוד...)
   • דינוב, האדמור
   • 19 שיעורים
    (שיחה לבחורי החבורה אחר החנוכה, ועוד...)
   • דירנפלד, הרב אהרון
   • 54 שיעורים
    (ראש חודש כסלו הכנה לחנוכה, ועוד...)
   • דרברמדיקר, הרב יחזקאל
   • 6 שיעורים
    (הל חנוכה תשעג, ועוד...)
   • דרוק, הרב אשר
   • טוב להודות להשם חנוכה
   • דרוק, הרב שלמה זלמן
   • 35 שיעורים
    (הלכות ציצית חנוכה, ועוד...)
   • האגער, הרב שרגא
   • 4 שיעורים
    (שיעור הכנה לחנוכה א, ועוד...)
   • האדמו"ר מתולדות אהרן
   • 180 שיעורים
    (זאת חנוכה מעמד שריפת הפתילות, ועוד...)
   • האדמור מספינקא אמרי יוסף
   • 2 שיעורים
    (סעודת ראש חודש חנוכה, ועוד...)
   • הוטנר, הרב יצחק
   • 16 שיעורים
    (המשך חנוכה תשכד מאמר טז 2, ועוד...)
   • הולצמן, הרב אורי
   • הדלקת נר חנוכה
   • הורביץ, הרב שלמה
   • 3 שיעורים
    (הלכות הדלקת נרות חנוכה, ועוד...)
   • היימן, הרב לייב
   • בענין חנוכה בזמן הזה תשמח
   • הלפרין, הרב חיים
   • 19 שיעורים
    (חנוכה להשכיחם תורתך חיוב צדקה, ועוד...)
   • הערשקאוויטש, הרב חיים יעקב
   • 2 שיעורים
    (Chanuke 5776, ועוד...)
   • הרשלר, הרב דוד
   • 3 שיעורים
    (חנוכה דרך מלחמת היצר הנלמד מחנוכה וותרנות והימנעות מקפידה, ועוד...)
   • וודרידג' רב
   • 27 שיעורים
    (חנוכה עזות דקדושה מול עזות יון, ועוד...)
   • ווזנר, הרב יוסף בנימין
   • חנוכה
   • ווייס, הרב אשר
   • 11 שיעורים
    (הדלקת נר חנוכה על ידי שליח, ועוד...)
   • וולבא, הרב שלמה
   • חנוכה
   • וייס, הרב יוסף מרדכי
   • 3 שיעורים
    (מלאכת מלבן חנוכה, ועוד...)
   • ויליגער, הרב לייבעל
   • חנוכה
   • וינברג, הרב יונה
   • 6 שיעורים
    (הכנה לחנוכה, ועוד...)
   • וינגרטן, הרב פישל
   • 28 שיעורים
    (חנוכה תרלה ליל ה, ועוד...)
   • וינמן, הרב משה אליהו
   • 6 שיעורים
    (הלל והודאה חנוכה בהלכה ובאגדה תשעה, ועוד...)
   • ועד קביעות עיתים לתורה קרית צאנז נתניה
   • 3 שיעורים
    (הרב שלמה לוינשטיין חנוכה בעברית, ועוד...)
   • זוועהיל - יוניאן סיטי, האדמו"ר זצ"ל
   • 2 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • זולדן, הרב דוד שלמה
   • 2 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • זילבר, הרב מיכל
   • 17 שיעורים
    (5778 שעור לחנכה כוללי נבנצל רבע היהודי, ועוד...)
   • זילבר, הרב מרדכי - האדמו"ר מתולדות יהודה סטוצ'ין
   • 194 שיעורים
    (2 כולל הרבצת התורה זכרון שניאור ביטערספעלד פלעטבוש ערב חנוכה תשעא, ועוד...)
   • זילברברג, הרב צבי מאיר
   • 6 שיעורים
    (סעודת חנוכה סח פתיחה, ועוד...)
   • זינגר, הרב משה יהושע
   • 6 שיעורים
    (חנוכה חמש קדושות קדושה רביעית, ועוד...)
   • זינגרביץ, הרב דוד
   • 05 חנוכה תשמא
   • זלצמן, הרב משה
   • חנוכה
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל
   • 16 שיעורים
    (4306 מצש כולל אירפא בבית עמרם נתן טאובר חנוכה אידיש mp3, ועוד...)
   • טויסיג, הרב אהרן
   • 14 שיעורים
    (הכנה לחנוכה תשעג פגעי הטכנולוגיה, ועוד...)
   • טולנא, האדמור
   • 85 שיעורים
    (בענין דריידל חנוכה עמוד סב אות יד מקץ חנוכה, ועוד...)
   • טרוביץ, הרב בצלאל
   • 11 שיעורים
    (חנוכה הפה נברא להודות ולא לדבר לשוהר, ועוד...)
   • טרויבע, הרב משה אליהו
   • 2 שיעורים
    (שיעור בהלכות חנוכה, ועוד...)
   • י, האדמור מאונגוואר
   • 5 שיעורים
    (טיש זאת חנוכה תשעז מהאמצע, ועוד...)
   • ידלר, הרב משה
   • 4 שיעורים
    (הלכות שבת חנוכה, ועוד...)
   • יפה, הרב
   • 3 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • ירוסלב, האדמור
   • חנוכה בעברית
   • ישיבת טשרנוביל בני ברק
   • חנוכה
   • ישיבת מנחת יצחק בני ברק
   • 12 שיעורים
    (הבחור מרדכי לפקוביץ חנוכה, ועוד...)
   • כהן, הרב משה חיים
   • 8 שיעורים
    (וישב הלכות חנוכה בהלכה ובאגדה, ועוד...)
   • כהנא, הרב ליבל
   • 3 שיעורים
    (תמצית קדושה חמישית חנוכה, ועוד...)
   • כולל יחיאל יהודה לוס אנג'לס
   • הרב יוסף מאיר אלטמן חנוכה
   • כץ, הרב חיים דוד
   • 5 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • כץ, הרב חיים לייב
   • 7 שיעורים
    (T2, ועוד...)
   • כץ, הרב יצחק
   • 2 שיעורים
    (הלכות ועניני חנוכה, ועוד...)
   • לברון, הרב יצחק מרדכי
   • 27 שיעורים
    (אלה תולדות יעקב יוסף הכנה לחנוכה, ועוד...)
   • לובלין, הרב מנחם מן יאווע - ישיבת
   • חנוכה נרות המנורה איז א חורבן אדער א פאלאץ
   • לוי, הרב אברהם
   • 2 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • לייפר, הרב משה מאיר
   • 2 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • לנשים מבית המדרש נזר ישראל
   • 7 שיעורים
    (חנוכה מלחמה נגד חכמת יון, ועוד...)
   • לעוו, הרב שמעיה
   • 312 שיעורים
    (אור החיים מקץ פרק מב פסוק כא סימן תרעז אכסנאי ועל הניסים חנוכה, ועוד...)
   • לקראת שבת
   • 9 שיעורים
    (הרב אברהם משה לנפין וישב חנוכה, ועוד...)
   • לרנר, הרב ואלף בער
   • 11 שיעורים
    (הלכות חנוכה פסקי הלכות, ועוד...)
   • מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר
   • 95 שיעורים
    (שער הכוונות דרושי חנוכה קח עג דה ואמנם אין כוונת ברכות הדלקת הנר, ועוד...)
   • מילר, הרב שלמה
   • בענין הלל בימי החנוכה
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל
   • 12 שיעורים
    (מסיבת חנוכה ר לייב מינצברג אידיש 2, ועוד...)
   • מנדל, הרבנית יפה
   • נס חנוכה
   • מעליץ, האדמור
   • 6 שיעורים
    (מוצש מקץ חנוכה, ועוד...)
   • מפונוביז, הרב
   • חנוכה
   • מרמורשטיין, הרב אלטר אליהו
   • 2 שיעורים
    (הנכה לחנוכה וישב, ועוד...)
   • משניות
   • 3 שיעורים
    (תשובת רעא סימן יג חנוכה, ועוד...)
   • נוישטט, הרבנית
   • 17 שיעורים
    (07 אהבה בבית ובין אדם לחבירו חינוך חנוכה בוכרים, ועוד...)
   • נוסבוים, הרב דוד
   • חנוכה
   • סאלאווייצ'יק, הרב יעקב מתתיהו הלוי
   • 12 שיעורים
    (חנוכה דברי עמק הברכה, ועוד...)
   • סגל, הרב שלמה
   • חנוכה מכניס אמונה
   • סוגיות מהשס הקשורות לפרשת השבוע
   • 7 שיעורים
    (הרב מרדכי קליין עניני חנוכה עניני אסור להשתמש לאורה חנוכה, ועוד...)
   • סטריקוב, האדמור
   • 34 שיעורים
    (תורה בעת הדלקת הנרות מוצשק חנוכה תשעט, ועוד...)
   • סירוטה, הרב מאיר
   • 3 שיעורים
    (024 חנוכה מעמד חלוקת הפרסים לנבחנים חלק ג במב כי נר מצוה ותורה אור, ועוד...)
   • סירוטה, הרב שאול
   • 3 שיעורים
    (א דחנוכה תשעט מסיבת חנוכה בית הכנסת ברסלב מאש ירושלים, ועוד...)
   • סלונים, האדמור בעל הנתיבות שלום
   • 81 שיעורים
    (014 מא נר ב חנוכה חנוכת הבית מחדש על ידי אש החנוכה ואש התורה, ועוד...)
   • סנה, הרב בן ציון
   • 91 שיעורים
    (חנוכה אין לכם חלק ור יעקב גלינסקי זצל, ועוד...)
   • סערט ויזניץ חיפה
   • 2 שיעורים
    (הרהצ אשר ישעי רוזנבוים הכנה לחנוכה תשעג, ועוד...)
   • ספינער, הרב ישראל אריה
   • 8 שיעורים
    (04 ימים טובים חנוכה, ועוד...)
   • ספינקא, האדמו"ר
   • 67 שיעורים
    (הדלקת נרות חנוכה זאת חנוכה, ועוד...)
   • פאם, הרב
   • 5 שיעורים
    (T496zoschanuka5759, ועוד...)
   • פולק, הרב אביגדור
   • יארצייט חנוכה
   • פולק, הרב אברהם
   • 2 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • פולק, הרב אליעזר
   • 47 שיעורים
    (274 חידוש הגריז במעין ג חנוכה נר חרס משמוש אתרוג הקיף פתילות לנהוג כבש, ועוד...)
   • פולק, הרב דוד
   • 3 שיעורים
    (הרב שטיינמן זצל חנוכה ויגש, ועוד...)
   • פיליפ, הרב זלמן לייב
   • 32 שיעורים
    (01 חנוכה תשעב סימן תרעז, דין אכסנאי בחנוכה, ועוד...)
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל
   • חנוכה א מהות שבק ב ימי החול ג מהות ימים טובים
   • פינקל, הרב אריה
   • תורה תפילה חנוכה
   • פינקל, הרב בנימין
   • 4 שיעורים
    (מקץ חנוכה, ועוד...)
   • פלדברנד, הרב מאיר
   • 33 שיעורים
    (סימן תרע סעיף ב הלכות חנוכה, ועוד...)
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל
   • 9 שיעורים
    (שיעור א דיני חנוכה תשלח והנוגע לכל השנה ופרשת תולדות, ועוד...)
   • פעלדמאן, הרב בן ציון
   • 5 שיעורים
    (2 מקץ פרק מב פסוק טז חנוכה ואתה ברחמיך הרבים... B 5756, ועוד...)
   • פערעלמאן, הרב משה דוד
   • 7 שיעורים
    (שיעור בענין נר איש וביתו הידור מצוה, ועוד...)
   • פרוכטר, הרב יוסף אליעזר
   • 2 שיעורים
    (מנחות דף פח חנוכה, ועוד...)
   • פרידמאן, הרב יצחק - ביהמ"ד וויען וויליאמסבורג
   • 4 שיעורים
    (ויגש ראש חודש חנוכה, ועוד...)
   • פרידמן, הרב יחיאל מיכל אברהם
   • 2 שיעורים
    (הלכות חנוכה, ועוד...)
   • פרידמן, הרב משה
   • 3 שיעורים
    (הכנה לחנוכה, ועוד...)
   • פרידמן, הרב שמואל דוד
   • 3 שיעורים
    (שבועות דף טו אסור להתרפאות בדברי תורה חנוכה, ועוד...)
   • פריעדמאן, הרב שמואל אליעזר
   • חנוכה
   • פרל, הרב שלום
   • חנוכה נס חנוכה
   • פרנק, הרב מרדכי
   • 14 שיעורים
    (חנוכה תורה כב הלכות בשר וחלב סימן יד סעיף טו, ועוד...)
   • צאנז זצ"ל, אדמו"ר בעל השפע חיים
   • 88 שיעורים
    (פלפול ואגדה נר ג דחנוכה תשמג מכק האדמור מצאנז קלויזענבורג, ועוד...)
   • צאנז, האדמור
   • 178 שיעורים
    (מעמד הדלקת נרות זאת חנוכה, ועוד...)
   • קאהן, הרב ישראל חיים
   • 11 שיעורים
    (עניני יסודות הבית חנוכה, ועוד...)
   • קאופמן, הרב חיים
   • 20 שיעורים
    (5 Shmuz on Lhavirom Mey Chukeiy Retzonecho, ועוד...)
   • קאליב, האדמו"ר זצ"ל
   • חנוכה
   • קארנאבסקי, הרב חזקיהו
   • 8 שיעורים
    (שיטת הרמבם שצריך להדליק פעמיים ביום בבית המקדש חנוכה תשעט, ועוד...)
   • קול תודה
   • 9 שיעורים
    (חנוכה לפרסם את השם על ידי אמירת מאה ברכות ביום, ועוד...)
   • קול תודה - גברים
   • חנוכה להודות ולהלל הצורך בהודיה
   • קופשיץ, הרב נפתלי
   • 4 שיעורים
    (חנוכה תשעא בעניין אור ימי החנוכה והנסים שנעשו בהם, ועוד...)
   • קירשנבוים, הרב אברהם צבי
   • 3 שיעורים
    (מקץ חנוכה כל הקורא קריש פעמיים ניצול, ועוד...)
   • קלוגר, הרב אברהם צבי
   • 459 שיעורים
    (והלכת בדרכיו חנוכה הזהירות הנדרשת במידות טובות במסיבות המשפחתיות בימי חנוכה, ועוד...)
   • קפלן, הרב יעקב
   • 13 שיעורים
    (חנוכה בהלכה ובמוסר, ועוד...)
   • קצבערג, הרב שייע העשל
   • 32 שיעורים
    (סימן תרעא סעיף ז ובבית הכנסת סימן תרעב סעיף ב, סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחתו, ועוד...)
   • קרישעבסקי, הרב יצחק אייזיק
   • 2 שיעורים
    (וישב חנוכה, ועוד...)
   • קרלינשטיין, הרב ראובן זצ"ל
   • 3 שיעורים
    (חנוכה פרשת מקץ נח, ועוד...)
   • קרניאול, הרב לייבוש
   • 78 שיעורים
    (סימן תרעז סעיף ד הנותר ביום השמיני מן השמן סימן רפא שלא יכרע בולך אנחנו מודים, ד, ועוד...)
   • רב דתהילות ישראל
   • 14 שיעורים
    (הדלקת נרות נר ג תשע, ועוד...)
   • רבינוביץ, הרב גמליאל
   • 127 שיעורים
    (שיחה בכולל נקודה טובה חנוכה בענין אור הגנוז תשסט, ועוד...)
   • רבינוביץ, הרב דב הכהן
   • הלכות חנוכה הדלקה בפנים או בחוץ
   • רהב, האדמור מאונגוואר
   • 5 שיעורים
    (שוע סימן תרע סעיף א הלכות חנוכה , דברים האסורים והמותרים בחנוכה, ועוד...)
   • רובינפלד, הרב אהרון
   • 6 שיעורים
    (ה פרשת ויגש תשעה המשכת חנוכה על כל השנה ענין הודאה להשית בכל מצב, ועוד...)
   • רוזנבאום, הרב יעקב מאיר
   • רוזנבלט, הרב יצחק
   • 10 שיעורים
    (07 הלכות הדלקת נרות חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת, ועוד...)
   • רוזנברג, הרב דוב בעריש
   • שיעור בשפה האיטלקית בענין חנוכה בבית הכנסת של קק וונציאה כסלו תשעג
   • רחמסטריבקה, האדמור
   • 82 שיעורים
    (מעמד הדלקת נרות זאת חנוכה, ועוד...)
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
   • 7 שיעורים
    (יום א ויגש תשעה חנוכה, ועוד...)
   • רכניצר, הרב
   • 18 שיעורים
    (בדין שכח לברך לפני הדלקת נר חנוכה בעניין אין מברכים על ההידור, ועוד...)
   • רכניצר, הרב אברהם פנחס
   • 3 שיעורים
    (מקץ חנוכה אות כד, ועוד...)
   • רפאפורט, הרב יחזקאל
   • 122 שיעורים
    (הכנה לנר ו דחנוכה מידת היסוד, ועוד...)
   • רק, האדמור מטעמעשוואר בני
   • 12 שיעורים
    (חנוכה 2 המשך תשע, ועוד...)
   • רקוב, הרב ליפה
   • 39 שיעורים
    (סימן תרעא סעיף א, סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחתו, ועוד...)
   • שארף, הרב יהושע העשיל
   • 17 שיעורים
    (עניני חנוכה בנושא עבודת החצי שעה אצל הנירות, ועוד...)
   • שארר, הרב אליהו
   • 2 שיעורים
    (מקץ חנוכה, ועוד...)
   • שוב, הרב יוסף
   • 34 שיעורים
    (סימן תרעא סעיף ה חזרה, סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחתו, ועוד...)
   • שובקס, הרב נפתלי
   • 4 שיעורים
    (נעילת החג חנוכה ויגש בסערט ויזניץ לצעירים, ועוד...)
   • שוואב, הרב משה
   • 12 שיעורים
    (60 להודות ולהלל דרגא באדם, ועוד...)
   • שוורץ, הרב אשר אנשיל
   • 10 שיעורים
    (זאת חנוכה למה שורפים את השמן הנשאר, ועוד...)
   • שוורץ, הרב דוד נתנאל
   • 22 שיעורים
    (עובדות קודש מרבי יוחנן מטאלנא זצל סימן תרעא סעיף ז, סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחת, ועוד...)
   • שוורץ, הרב יצחק שמואל
   • 2 שיעורים
    (תולדות חנוכה, ועוד...)
   • שוורץ, הרב ישראל
   • 11 שיעורים
    (נר חנוכה ואחכ נר שבת, ועוד...)
   • שוורץ, הרב משה
   • אור החיים מקץ חנוכה
   • שומרי אמונים אשדוד, האדמור
   • 4 שיעורים
    (נר א דחנוכה, ועוד...)
   • שחור, הרב גדליה
   • 4 שיעורים
    (T01chanukah, ועוד...)
   • שטארק, הרב חיים
   • 2 שיעורים
    (שיחה זאת חנוכה, ועוד...)
   • שטיין, הרב מאיר ברוך
   • וישב חנוכה
   • שטיינווארצהעל, הרב אברהם חיים
   • שטיינמן, הרב
   • חנוכה תשמג
   • שטמר, הרב אלימלך
   • מקץ חנוכה
   • שטרן, הרב נתן אליה
   • 60 שיעורים
    (יט כסלו כא כסלו וחנוכה הלל והודאה, ועוד...)
   • שטרנפלד, הרב יהושע
   • 8 שיעורים
    (סימן תרעט סעיף א, בערב שבת מדליקין נר חנוכה תחילה, ועוד...)
   • שיחות מבית מדרש אמרי חיים ויזניץ מודיעין עילית
   • הרב אברהם מרדכי מלאך מקץ חנוכה
   • שיינברגר, הרב יוסף
   • 18 שיעורים
    (כוונות חנוכה 1 הארה לנוק שלא עי זא, ועוד...)
   • שינברגר, הרב יוסף שרגא
   • 7 שיעורים
    (ניצול ימי החנוכה, ועוד...)
   • שיק, הרב אליעזר שלום
   • Chanuka 5772
   • שיק, הרב אליעזר שלמה
   • תשעב
   • שכטר, הרב חיים
   • שכטר, הרב יעקב מאיר
   • 38 שיעורים
    (זאת חנוכה מוצש מקץ בבית הכנסת תפארת הנחל בית שמש תשעז, ועוד...)
   • שלזינגר, הרב ישראל דוד
   • 65 שיעורים
    (אשרינו שאנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות חנוכה, ועוד...)
   • שמידל, הרב דוד
   • 3 שיעורים
    (חנוכה, ועוד...)
   • שמרלר, הרב טוביה
   • 3 שיעורים
    (חמץ ומצה פרק ג ח שופר פרק א ה חנוכה לולב, ועוד...)
   • שפיצר, הרב שמעון
   • 21 שיעורים
    (יום א מקץ תשעח איך אפשר להגיע לתענוג רוחני בעת הדלקת נר חנוכה, ועוד...)
   • שפירא, הרב שמואל אריה
   • 48 שיעורים
    (חנוכה מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, ועוד...)
   • שרייבר, הרב יעקב דוד
   • 31 שיעורים
    (הלכות נר חנוכה ונר שבת שיחה זאת חנוכה, ועוד...)
   • שרייבר, הרב שלמה
   • חנוכה
   • שרף, הרב שלמה
   • 5 שיעורים
    (עניני ראש חודש חנוכה, ועוד...)