לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני כ"ח כסלו תשפ"ד | 11 דצמבר 2023
 • מועד סוכות

  הקש נושא במועד:

   • "חותם בתוך חותם" - הקדוש ברוך הוא חותם אותנו ביום הכפורים ופעם שניה בליל הושענא רבה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • * הרב גרשון ליבמן זצ"ל – אחרי השואה היה חייב לאכול לחם עם חמאה והחמאה לא היתה כשרה. הוא גרד את החמאה מהלחם משום שהיתה לא טעימה וכך אכל אותה ואין בזה איסור כי זה אכילה שלא כדרכה.
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • אברהם אבינו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אדם שחייב לאכול ביו"כ ולבו רע עליו מה יעשה? הבן איש חי ברב פעלים אומר שרשב"י אמר אף פעם לא בטלתי סעודת ג' בשבת. שואל הבן איש חי הרי היה במערה ולא אכל. אלא כאשר היה שם למד את הסודות של הסעודה ונחשב כאילו עשאה. כך גם יהודי זה.
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • אורח
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • אזהרה: שלא לחתוך את עלי הלולב וכן זהירות מטבעת שהם עושים חציצה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • איוב הקריב בכל יום עולות כמספר בניו כי חשש שמא מתוך אכילה ושתיה באו לידי עבירה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אכילה שתיה שינה
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • אם אדם נידון בכל יום - מאי שנא בדין של ראש השנה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אפשר לעשות סוכה על מכונית שהיא 70 על 70 ס"מ ויש לה גג נפתח
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ארבעת המינים עוצרות השפעות ורוחות לא טובות ועוצר טילים וכל רע, ולכן יש להדר בזה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • את הלולב צריך לאגוד את ההדסים והערבות בסופו ולא באמצע.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אתרוג כנגד בעלי תורה ובעלי מצוות, לולב כנגד בעלי תורה הדס כנגד בעלי מצוות וערבה אינה כנגד מי
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אתרוג צהוב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • באיזה אופן ניתן לשלב אזיקונים וחוטי פשתן?
   • מלכא, הרב אופיר

   • בדיקת העלים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בחג הסוכות - כל כולו, מכף רגל ועד ראש נמצא בסוכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בחג הסוכות מרגישים שמחה מיוחדת לעומת חגים אחרים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור הזוהר על הפסוק "והייתי נע ונד בארץ"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור: "אנא זכור תם נעשו לו..."-יעקב
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום ההוא יהיו אפילו פעמוני הסוסים קודש לה'.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • בימים אלו שבינתיים קדושתם כימי חול המועד ולכן אין בהם הספד ותענית ולא אומרים בהם וידוי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בישול מחול המועד לשבת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בית המקדש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בליל השביעי של סוכות לא ישנים שבו היום של דוד המלך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • במזמור תהלים לחג הסוכות קוראים "כי אעבור בסך אדדם... בקול רינה..." - הקשר לחג הסוכות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בניית סוכה עם שתי כוונות שונות, לשם סוכה ולשם נוי ודקורציה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בסוכות תשבו שבעת ימים- הכוונה שיש לכוון בישיבה בסוכה ואיזו אכילה מחייבת סוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • בענין חרקים בסכך.
   • ידלר, הרב משה

   • בראש השנה נוהגת מידת הדין, ועשיו - הקטגור.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ברכה על העירוב תבשילין.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בשבת רביעי 2 שיעורים
   • (ולנשטיין, הרב דוד.ולנשטיין, הרב דוד.)

   • בשר
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • גובה הדפנות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • גודל סוכה הכשרה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • גשמים מרובים
   • מלכא, הרב אופיר

   • דברי הזוהר הקדוש וביאורם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דברי המשגיח דלייקווד, על פי הגמרא המובאת למטה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דברים עושים פירות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דין איגוד הלולב, מקום הטבעת העליונה, והדברים המעכבין בזה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין מחצלאות של נסרים דקים במיוחד המחוברים בחוט. ודין סכך העשוי מעלי במבוק קלועים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין מתארח בסוכה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • דין נקלף האתרוג, עלתה בו חזזית, ונקודות שחורות ע''ג האתרוג.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין פיטם ועוקץ, ושלא להצהיר שמבקש אתרוג שנפל הפיטם.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני ארבעת המינים, שתהיה הערבה נמוכה, מההדס ושיהיה הלולב גבוה טפח מעל ההדסים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני ההדס בפירוט
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • דיני מעמיד ומעמיד דמעמיד.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • האבות הקדושים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האם עדיף לקנות ארבעת המינים ארוזים או פתוחים ללא מידע מדויק על כשרותם.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ה'בלעטלאך'
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הברכה על נטילת לולב
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא אומרת שמי שנפטר במוצאי יום הכפורים זכות היא לו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדין להישאר בסוכה בשאר הלילות כשיורד גשם בסוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדס צריך להיות גבוה מהערבה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ההבדל בין סוכה ללולב.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • ההפטרה בחג סוכות וכן ברכה בשבת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הושענא רבה - היום החמישים ואחד מתחילת אלול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הזהירות שלא להתבלבל בתפילה ובקידוש ודין הטועה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזכרת הלוויתן באיוב
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החומרה בקביעות סעודה בסוכה והחומרה בברכה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הטעם למצוות הסוכה בחודש תשרי
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הטעם לשמחת חג הסוכות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הטעם שנוטלים ביום הושענא רבה חמשה בדי ערבה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטענה על מעשה העגל שסרו מהר מן הדרך.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • היהדות - הינה הדת היחידה, הנותנת לאדם תוכנית מסודרת לכל אורך חייו של האדם:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • היכן שיש אמונה יש ברכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הכוונה וצורת אכילת כזית ראשון בליל יום טוב.
   • ידלר, הרב משה

   • הלולב שכתוב בתורה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • המיוחדות שיש בספר תהילים - תורה ותפילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המעשה שבעקבותיו באו ייסוריו של רבי.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • המקור לארבעת המינים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • המקור של שמחת בית השואבה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור - המדרשים על הלוויתן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור: 2 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • הנודע ביהודה כותב לפי זה שבנה של השונמית עמד למות. ולמדנו מכך שבחודש שבת יש לקבל פני רבו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הנענועים עוצרים טללים רעים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הנשמה היא האתרוג, ומי שעברה עליו שנה מדוכדכת שיקנה אתרוג מהודר ותהיה לו שנה טובה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הסוכה חייבת בשלש דפנות, וצריך שיהיו עומדות ויציבות ברוח מצוייה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבה שבית כנסת נקרא מקדש מעט
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסתלקות ענני הכבוד אחר חטא העגל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • העצבות היא אם כל חטאת.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הפטרה ליום א של סוכות
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הפטרה לשני של סוכות
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הפסולים המצויים בלולב ודיניהם.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הקדמה:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הקשר בין המשכן לסוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על מנהג לשים את ארבעת המינים בקוישלאך, ואומר שמנהג הספרדים לא לעשות כך.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הריקנאטי מביא מעשה שאירע באחד שנגזר דינו למות בליל הושעא רבה והתפלל וקרע את גזר דינו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ם כתב שבסוכות יש לשמוח שמחה יתרה יותר מכל המועדים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרשעים התחכמו לחשוב רע על ישראל, כל אחד יותר מקודמו.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • השמחה שהייתה בשמחת בית השואבה הייתה שמחה עצומה
   • שוב מקרית ספר, המורה ב.

   • התרופה ללשון הרע
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • וביום השביעי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ולקחתם לכם, שתהיה לקיחה תמה, ביאור העניין והנפק''מ לדינא.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ועליהם ישים את הסכך.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זהירות באתרוגים שעברו בבתי מחסן ובלולבים הנמצאים באריזה שעדיין יש חשש שהלולב נפסל לאחר שנארז.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • זהירות מפרחים חיים שיש בהם חרקים ויכולים ליפול לאוכל.
   • ידלר, הרב משה

   • זמן שמחתינו - חג הסוכות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חבלי פשתן
   • מלכא, הרב אופיר

   • חג הסוכות - זמן שמחתנו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חג סוכות הוא חג של שמחה
   • שוב מקרית ספר, המורה ב.

   • חוט פשתן 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • חיאל בית האלי
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חיזוק באזיקונים כדי שיעמוד ברוח שאינה מצויה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • חמישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • חשבון עוונות
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • טבילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יהדות - אלו המתנגדים לה, אינם מבינים מה משמעותה, ומה היא מכילה:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • יושבי ערי ישראל יצאו ויבערו בכלי הזין של הגויים 7 שנים, וישדדו את שודדיהם.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • ירושלים 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.אנחנו וצאצאינו.)

   • יש הנוהגים ללבוש את הבגד הלבן של יום כיפור בליל הושענא רבה, הטעם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש לו כמין קוצים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ישראל יחזיקו בטהרתם, וישמרו שלא יטמאו תרומותיהם.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • כוחו של חג הסוכות ביחס לימי המשפט.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כיצד לקשור מלכתחילה?
   • מלכא, הרב אופיר

   • כיצד ניתן לתפוס את הסכך? אסור לתפוס בדבר שפסול לסיכוך.
   • מלכא, הרב אופיר

   • כל מין ומין יש לו מלאך הממונה עליו, לא כן ארבעת המינים שהקדוש ברוך הוא בעצמו ממונה עליהם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל שבעה ימים יש ברכת לישב בסוכה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כללי האתרוג שיהיה שלם ושיהיה פרי "הדר" ויראה יפה, וההבדלים לדינא בין כללים אלו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כללי כשרות הסכך.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כפוף בראשו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • כשהנגזל מקפיד, לא יוצאים ידי חובה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כשרות הסוכה בדיעבד ובשעת הדחק.
   • מלכא, הרב אופיר

   • לא מקבל טומאה
   • מלכא, הרב אופיר

   • לדמותו של רבי עקיבא אייגר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • להקפיד על כשרות רצינית על האתרוג כדי לדעת שאינו מורכב, ושאינו אתרוג ערלה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לולב 8 שיעורים
   • (הכהן, הרב אברהם צבי.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.בן אדיבה, הרב אהרן.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • לולב קצר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לולב שנפרדו עליו זה מזה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לכתחילה יש לברך 'לישב בסוכה' לפני המוציא, שלא יהיה הפסק בין המוציא לאכילה בשאר ימי החול.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • למי שיש האפשרות להשפיע שתמיד המחיצות בשמחת בית השואבה יהיו בצורה כשרה שתעשה זאת
   • שוב מקרית ספר, המורה ב.

   • לפי התורה בכל דקה יש תתר"פ חלקים (1.080 חלקים)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לקיטת אתרוג לפני תחילת שנת השמיטה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מבאר הידורי האתרוג
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מדברי ה'פלא יועץ' לתת בכל יום חלק האושפיזין, אורח או צדקה! אם לא, לא הועילו לו ביקורי האושפיזין
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מדוע למי שיש מנה רוצה מאתיים? מה מפריע לשמחה לשרות בתוכינו? העולם הזה?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מדוע נבחר חג הסוכות למצוות ושמחת בחגך?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מה עניין השמחה לארבעת המינים - ישיבה בסוכה וארבעת המינים שייכים לקדוש ברוך הוא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מהות החג - עצרת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מהי הכוונה הרצויה בעת הנחת הסכך. ומה הדין כשהניח הסכך לנוי.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מובא במשנה שבארבעה פרקים העולם נדון ובחג הסוכות נידונים על המים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מחלוקת המגן אברהם והחזון איש במראה כתם שנמצאים על הפרי.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מחצלת הסכך שנעה עקב הרוח בשבת ופסלה את הסוכה האם מותר להחזירה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מי שיהיה שמח ולא יצטער כלל בחג הזה - מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, ויהיה לעולם שמח.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מיהו המאושר ביותר? מדגים את הזוכה בלוטו לזוכה לשבת עם האבות והאושפיזין
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מנהג ההקפות 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • מספר הברכות על הסוכה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • מעלת הצדקה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מעלת מצוות סוכה יותר מבית כנסת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעמיד דמעמיד.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מעשה על הגאון ר' חיים פלאג'י, שהיה מסתובב בכל רחבי העיר ובודק את הסוכות שבנו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מצוה על כל יהודי לבדק ולדעת אם הוא יכול לצום או לא ערוך השולחן.
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • מצוות ד' מינים להראות זכייתנו בדין, עניין ד' מינים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מצוות עשה ישיבה בסוכה שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים, כיצד אדם אוכל שותה ישן ומטייל בסוכה ודר בסוכה כל שבעת ימים (רמב"ם)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מקבל טומאה
   • מלכא, הרב אופיר

   • מרפסת מעבר למעקה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • משמעות המים
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מתי מתחילים לבנות את הסוכה. והאם עדיף לבנותה במוצאי יום' כיפור ע''י שליח או שיבנה בעצמו לאחמ''כ.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נאמר בגמרא אמר ר' יצחק חייב אדם לטהר עצמו ברגל. אדם מקבל נשמה טהורה ששייכת לחג.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נסדק כהנמק.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • נצרות
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • נקודת התורפה שיש בשנה - ברגל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נשים פטורות מהברכה כיון שסוכה זה מצוות עשה שהזמן גרמא, והאשכנזים סומכים על שיטת רבינו תם שכן מברכות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סגולת חלוקת כסף לצדקה עבור האושפיזין
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • סוגיות בלולב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • סוכה שאחת מדפנותיה נפלה בשבת. ודין פתיחת דופן שמשמשת כדלת בשבת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה שנבנתה ע''י גוי, כיצד להמנע מהחשש שהסוכה נבנתה ע''י גוי. ועניין סוכה ישנה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכות - זמן שמחתנו. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • סיכום קצר של דיני האתרוג.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיפורו של האדמו"ר מקלויזנבורג.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סכך כשר
   • מלכא, הרב אופיר

   • סכך שנתלש בשבת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עדיף 3 דפנות שלימות מ-4 דפנות לבוד
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עירוב תבשילין בדומה לשחיטה שיש מתיר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • על דוד המלך שפיזז וכרכר לפני התורה, ומיכל שהעירה לו אינה מתאימה לחנך ילדים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • על ידי ענני הכבוד נעשו ישראל נבדלים ונפרדים מכל העמים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עלים שנפרדו וקורה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • עם ישראל וארבעת המינים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עניני ארבעת המינים, והמוסר שיש ללמוד מהם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עצה לאריזת הסכך שיישמרו נקיים לשנה הבאה.
   • ידלר, הרב משה

   • ערבה 6 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.מלכא, הרב אופיר.דרייפוס, הרב אליהו.מלכא, הרב אופיר.דרייפוס, הרב אליהו.יוסף, הרב דוד.)

   • פטור מצטער בסוכה, טעם קריאת קהלת, וכמה הערות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • פסול של לקיחה תמה והדר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • פסולים בארבעת המינים. 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • פרגולה עם מסמרים - זה לא טוב כיון שהמעמיד מקבל טומאה. אבל אם מחובר בדבק אין בזה בעיה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פרגולת עץ
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • פרטים הלכתיים באגודת ארבעת המינים. 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • פתרון לכתחילה - חוטי פשתן.
   • מלכא, הרב אופיר

   • צילתו מרובה מחמתו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • קיינעס 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • ר' חיים ויטאל אומר - גלות האחרונה גלות ישמעאל, והיא הקשה מכולם:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • רבים ממנהיגי ישראל היו רועי צאן. מדוע?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רביעי ובשבת שישי 2 שיעורים
   • (ולנשטיין, הרב דוד.ולנשטיין, הרב דוד.)

   • רוח מצויה 3 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • ריצוי ישראל לפני הקב"ה בימים הנוראים ובחג הסוכות - ראשון לחשבון עוונות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • רכישת ארבעת המינים, והדברים הפוסלים את האתרוג.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שאי אפשר לסמוך על מה שכתוב שאצרוג אינו מורכב
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • שאלת הב"ח מה רצה להשמיע בהלכה זו? שמצוות צריכות כוונה וזו הכוונה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שבת חול המועד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שיחה שנייה, תכלית חודש אלול וחגי תשרי היא 'ושמחת בחגך'
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • שיעור גובה הלולב להחזון איש ולהגר''ח נאה, מהיכן מודדים את שיעור הלולב, ודין לולב קנרי שפסול.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שיעור הלולב. 3 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • שישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • שלושה תנאים לסכך כשר - גידול קרקע, לא מקבל טומאה, תלוש.
   • מלכא, הרב אופיר

   • שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, באור 2 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • שלישי ובשבת חמישי 2 שיעורים
   • (ולנשטיין, הרב דוד.ולנשטיין, הרב דוד.)

   • שמחת בית השואבה 7 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.דיסקין, הרב אליהו.אנחנו וצאצאינו.שוב מקרית ספר, המורה ב..רוזנבלום, הרב ברוך.דיסקין, הרב אליהו.אנחנו וצאצאינו.)

   • שמחת החג 2 שיעורים
   • (שיכנזי, הרב יעקב.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • שמחת תורה הפתקים נמסרים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שסוכות מזכיר את יציאת המצרים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שר' חנינא בן תרדיון נתפס בעוון ביטול תורה ודברי ר' פרטא שנתפש על 5 מצוות
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שתיית מים מחוץ לסוכה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • תורה או חסד, מה חשוב יותר
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תירוץ על הסוכות בכותל.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תפילין
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • "שבע יפול צדיק וקם" - זו דרך העליה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • @2 בנים למשה רבינו גרשום ואליעזר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @אושר בעמידת ניסיון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @איפה נמצא החסר בעולם הזה?
   • כהן, הרב יגאל

   • @אלו דברים שאדם אוכל פורותיהם בעולם הזה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @אתרוג זן חזון איש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בזכות רחל אימנו כל הגאולה שלנו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ביקור חולים סיור בבית החולים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בניית בית המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בעל הארגון של חסדי יואל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ברכת ראש העיר בני ברק.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @גלה כבוד מלכותך עלינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @גמרא - על מעלת תורה עם חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @גמרא: סיפור על ר' יוסי שהגיע לפסגה ממקום הכי נמוך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי האדמור מקאליב על הנאה מדבר האסור.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי האר'י על עניין תפילת ג' פעמים ביום.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הגאון מווילנא על יהודי בזמן בית המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הגמרא על מצווה אחת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הזוהר על הר ציון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הזוהר על לימוד שעה של תורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הכלי יקר על עשרה ראשונים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי המסילת ישרים על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הפלא יועץ על ההפסד של אלו שלא מקפידים להיות מעשרה ראשונים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרב שטיינמן על חסד בציבור.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרמב"ם על שמחת סוכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרמח"ל על תפקיד יהודי בעולם.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי השל"א על קטנים שמגיעים לבתי כנסת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי ר' חיים וולוזין על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי ר' יונתן אייבשיץ על תכלית העולם הזה.
   • כהן, הרב יגאל

   • @דברי ר' שלמה אבן גבירול על דין של הקב"ה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי שלמה המלך על התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דוגמאות על הנאות שליליות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ה' נותן שפע גדול לעובד ה' בשביל שיוכל להמשיך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הגדרת החפץ חיים על נצח.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הדרך להצלחה בחיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הוי זהיר במצווה קלה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @החסד של החפץ חיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @החפץ חיים מספר סיפור חסד על יהודי מרוסיה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הלכות בית הכנסת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המ הקושי שלנו?
   • כהן, הרב יגאל

   • @המצווה שאנחנו עושים זה טובה בשבילנו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך משל על שכר מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור על בת מלך שנישאה לכפרי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור על כבוד בית הכנסת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור עם ר' חיים קרייזווירט על צדקה תציל ממוות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפורו של הגאב"ד. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @המשך פגישה עם הרב שוב.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @העני עושה עם העשיר חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הצורך של כל נשמת יהודי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @השכר של מצווה בדורנו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @התורה בזמן בית המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @התחזקות בתקופת הקורונה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ופרוש עלינו סוכת רחמים ושלום.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ושמחת בחגיך והיית אך שמח.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @זכר לניסוך המים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חז"ל על ברכת ה'.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חיזוק בכבוד בית הכנסת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חילול ירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חסד עם כל הלב.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חשבון נפש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @טעם התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @יופיה של ירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ימי הסוכות
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ימים נוראים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כבוד להקב"ה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כי מוציא מצא חיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כל העולם ניזון בזכות חנינא בני.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כשעושים לשני זה עשיה לעצמינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @לגשמיות יש גבול להנאה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @לייקר כל מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מדרש פליאה על שכר מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מה המבחן של אדם אחרי יום כיפור?
   • כהן, הרב יגאל

   • @מטרת החגים הקדושים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מכתב של האור החיים על הקפות שניות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מלחמת דוד עם ירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מסע של עליה לרגל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מעלת 2 משניות ביום.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מצוות סוכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מקורות מהתורה לוויתור.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל על הוי זהיר במצווה קלה כבחמורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל על הקב"ה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל על שכר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משמעות החסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משמעות של מנחה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מתן שכרן של מצוות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סוכה על האוטובוס.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיכום השיעור.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור אישי - מי עושה חסד עם מי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור אישי על כבוד בית הכנסת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור אישי על עליה לרגל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור חסד על ר' סנדר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור מהמדרש על אריכות ימים של זקנה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על בחירת האדם ממה ליהנות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על בעל תשובה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על דביקות במצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על הגאון מווילנא ברגעיו האחרונים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על הנתינה של החפץ חיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על הרווח בזכות שמירה של מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על התלהבות בהבלי עולם הזה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על זלזול עם האבן עזרא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על חכמת הרמב"ם.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על חסד לעני.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על יראת שמים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על כיבוד הורים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על מעלת עניית אמן.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ניסיון של רמאות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על עני אביון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על פעולה אחת יכולה להחריב עולמות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ר' אליעזר הגדול.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ר' עקיבא איגר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על שמירת הלשון. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @סיפור על תורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם הסטייפלר על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם הרב שך על ירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם הרבנית של ר' אריה לוין על הרווח של מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' חיים מצאנ'ז על ברכת אשר יצר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' יעקב גלינסקי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' שלמה זלמן אוירבך על המצוות שזכינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור. 16 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @סיפורו של החזון איש על אתרוגים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפורים על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפורים של סמל של חסד על הרבנית קייניבסקי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @עולם חסד יבנה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @עמידה בקריאת התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @עשרה ראשונים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @פעולה של כל מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @פרשת ואתחנן - בקשת משה רבינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @צורת מסירת הסימנים ללאה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @צריך כלים בשביל הנאות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @קרבנות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ר' חיים אבולעפי: תיאור על שמחת בית השואבה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ר' יהושעה בן לוי: עשרה ראשונים מקבל שכר כולם.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ראשית חכמה - על התנהגות בבתי כנסיות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @רצון ה' בלי חשבון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שאלות להרב זילברשטיין.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שווה להשקיע כל מאמץ בגיל הקטנות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שיר מאדם עד נוח.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שירי שמחת תחורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שכר מצווה בעולם הזה לרשעים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שכר מצוות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שמחת החזון איש בשמחת בית השואבה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שניי סוגי חסד קיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שתיקה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תהילים: בי חשק ואפלטהו אשגבהו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תורה וחסד ביחד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תיאור ירושלים בזמן בית המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תכלית התפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • 40 יום
   • זעפרני, הרב שלמה

   • א. בין יוהכ"פ לסוכות מועד של חיבוב המצוות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • א. תוכן מצוות עליה לרגל והבאת עולת ראיה ושלמי חגיגה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אגודת הלולב - האם מותר לאגוד בלילה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אושוויץ
   • קוק, הרב בן ציון

   • איזה ברכה מברכים כשמריחים אתרוג ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • איך בוחרים רב ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • איך מחזיקים את ארבעת המינים בזמן ההושענות ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אין יוצאים ידי חובה עם הערבה של הלולב.
   • יוסף, הרב דוד

   • אין מברכים לישב בסוכה על שינה כיון שאי"ז תלוי בידו לישון.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • איפוא יש ברכה על הידים?
   • דרוק, הרב אשר

   • אכילה 4 שיעורים
   • (יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.חותה, הרב בנימין.חותה, הרב בנימין.זילברשטיין, הרב יצחק.)

   • אכילה ושינה לתאבון בסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אם הכניס סיר לסוכה, מחלוקת האם הסוכה נפסלת.
   • חותה, הרב בנימין

   • אמן דאשה לשהחינו דקידוש
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אנשים שאבדו עצמם לדעת למרות שהיה להם תענוגי עולם הזה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אסור לעשות את הסוכה קפנדריא (קיצור) לעבור דרך הסוכה, מלבד אם בנה הסוכה במקום שאין דרך אחרת.
   • חותה, הרב בנימין

   • אסרו חג
   • בריסק, הרב יהושע חיים

   • ארבעת המינים - איגוד של כל הסוגים.
   • שמש, הרבנית רות

   • ארבעת המינים כנגד מה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אתרוג בשמיטה - אתרוג אוצר בית דין
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - דין שמור או נעבד לעניין אתרוג למצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - האם מותר להשתמש בו שימוש שאינו אכילה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - האם צריך לאכול את האתרוג לאחר החג ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - כמה זה " מזון שלש סעודות " ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - מעלת אתרוגי שמיטה : דברי הנצי"ב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - שאלות פתיחה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוגים
   • אנחנו וצאצאינו

   • ב. והיית ’אך’ שמח ’לרבות’ ליל אחרון של חג ל’שמחה’
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ב. ענין מצוות עליה לרגל בזמן הזה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בארות יצחק
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • בדיקת חמץ
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בטחון בהשם ממלא את האדם בשמחה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור הסבא מקלם עה"פ: ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור עה"פ: ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור:ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • בין אדם לחברו
   • זעפרני, הרב שלמה

   • בלימה
   • אנחנו וצאצאינו

   • בניית הסוכה
   • חותה, הרב בנימין

   • בניית סוכה במקום שעובר צינור ביוב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בניית סוכה ליד חדר אשפה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בעלי חיים 2 שיעורים
   • (חותה, הרב בנימין.יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.)

   • ברך המוציא וקודם שאכל נזכר שלא נתן אוכל לבעלי חיים מותר להפסיק ולומר להאכיל את הבע"ח.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ברכת לישב בסוכה - האם מברכים לפני השינה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ברכת לישב בסוכה בעמידה או בישיבה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • ברכת לשב בסוכה - בהבדלה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בתי כנסיות
   • אנחנו וצאצאינו

   • ג. בדברי הרא"ה דסגי ברובו של העבות קיים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ג. לב טוב זה מידת הרצון הסבלן שאינו קצר רוח ואין מר בפיהו חכו ממתקים וכולו מחמדים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • גוד אסיק ודופן עקומה
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • גזל ארבעת המינים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • גזל לצורך פיקוח נפש
   • קוק, הרב בן ציון

   • גידול קרקע
   • מלכא, הרב אופיר

   • גמילות חסדים
   • אנחנו וצאצאינו

   • גשם בסוכות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ד' מינים 3 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.חותה, הרב בנימין.)

   • ד. אמרתי אעל"ה בתמר
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ד. לפני ה’ תטהרו, ושמחתם לפני ה’
   • דיסקין, הרב אליהו

   • דברי האור החיים: סוכה מלמדת מבט נכון על העולם הזה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הגר"א לפני פטירתו (מספר פני הארי החי)
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הח"ח עה"פ: צופה רשע לצדיק
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי המצודות עה"פ: הבל הבלים אמר קהלת
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הפלא יועץ בערך "שמחה"
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי השל"ה עה"פ: והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי סיום
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דברי ראש ישיבת סלבודקא עה"פ הנ"ל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברים בזויים
   • חותה, הרב בנימין

   • דין טלטול אתרוג בשבת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין סוכה ישנה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין סוכה שמכסים אותה בגגון שזז על מסילה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין סוכת היוצרים.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דיני האתרוג - אילו שינויי מראה פוסלים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - בלעטל : איך בודקים אותו ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - לקיחה תמה , הדר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - מהם גבולות החותם ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - נפל הפיטם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - ערלה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הדס
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הדפנות: האם בדיעבד מותר לשבת בסוכה שעשויה מסדינים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הדפנות: האם מותר לעשות דפנות מסדינים ? -מה הדין כשמאחורי הסדינים יש קיר בטון שעוצר את הרוח ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - המנק
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - נחלקה התיומת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - נקטם הקוץ
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - עלה גבוה מחברו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני יום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת - המשך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני כזית הראשון כמצה - י’ פרטים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דיני סכך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני שכנים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • דמי תיווך
   • זעפרני, הרב שלמה

   • דפנות הסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דרשות הצל"ח בביאור: לעתיד לבוא יברכו על הרעה כשם שמברכים על הטובה" (פסחים נ,א).
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ה. בדברי הגר"א שסוכות זכר לענני כבוד שנסתלקו בעגל ושבו בבניית המשכן
   • דיסקין, הרב אליהו

   • האופן שאפשר לסכך במחצלת.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • האם חייבים להעיר מי שישן חוץ לסוכה
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • האם לגוי מותר לבנות עבור יהודי את הסוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם מוזאיקה של המרפסת מצטרפת להכשר סוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר להוציא מהסוכה מי שכבר ישן
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • האם מותר להשאיר את הלולב בתוך מגבת רטובה ? ( כבוש ? )
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר לתלות נוי סוכה על הסכך.
   • ידלר, הרב משה

   • האם עבודה בקבלנות מתירה מלאכת עכום בחול המועד ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם ראוי להצטער על חטאים ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הבל הבלים
   • אייזנברג, הרב אשר

   • הגהת תפילין
   • זעפרני, הרב שלמה

   • הדיוט
   • מלכא, הרב אופיר

   • הדין במתנה ע"מ להחזיר בד' מינים.
   • אפרתי, הרב יוסף

   • הדין בשכח לברך לישב בסוכה קודם אכילה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • הדס בשמיטה - האם יש לו זמן ביעור ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדס בשמיטה - האם מותר לקנות בשוק ללא השגחה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדס בשמיטה - להרחה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדפנות צריכות חזקות בפני הרוח ובגובה י' טפחים, ולכן סדינים פסולים.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • הוצאת הצלחות בגמר האכילה, שיטת החזון עובדיה שצריך להוציא מיד ושיטת הגרשז"א שאינו צריך להוציא מיד.
   • חותה, הרב בנימין

   • הזמן שבו צריך לאכול פת בליל סוכות.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • החי בדרך התורה, מאושר בעולם הזה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הכוונה במצוות הסוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הכנה למשמחת תורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • הכרת הטוב
   • אנחנו וצאצאינו

   • הלכות ארבעת המינים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • הלכות הנוגעות לשבת של חג סוכות - מה עושים כשהסכך מתחיל לעוף
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הלכות חול המועד
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הלל
   • יוסף, הרב דוד

   • המלצה לרכוש דירה: על מה כדאי לתייעץ עם רב לפני הרכישה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הנאות 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • הנחה במחיר
   • זעפרני, הרב שלמה

   • הניח את הסכך לשם צל ולאחר החג יהיה לדירה- האם הסוכה כשרה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הסוכה הוקשה לקורבן חגיגה
   • אזרחי, הרב ברוך מרדכי זצ''ל

   • הסיר הדפנות והשאיר הסכך
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • העולם שייך לבורא
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • הערת אגב: המלצה לרוכש דירה, על מה כדאי להתייעץ עם רב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הפת צריך להיות שלו, ומותר לקנות ביו"ט לצורך מצוה, חינוך.
   • ידלר, הרב משה

   • הקניינים הנרכשים בחגי חודש תשרי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הרחבת בניה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • השיעור אכילה כדי להתחייב בברכת לישב בסוכה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • השמחה בשמחת תורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • התירו עליה לקטנים גם בכהן ולוי
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • התנגדות להרחבת בניה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • ו. הושע נא נפש מבהלה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • והשיב את הגזלה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • ז. המזמין עני לסעודות החג מתברך בצ"ח ברכות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ז. שמחה פנימית שלא תלויה בנסיבות חיצונות, כיצד?
   • דיסקין, הרב אליהו

   • זהירות בסוכות קטנות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • זוהר: הרבה קליפות מתלבשות על האדם כדי שלא יעשה מצווה בשמחה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • זכיה מהפקר
   • זעפרני, הרב שלמה

   • זמן שמחתנו 5 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • ח. בביאור מחלוקת המחבר והרמ"א אם מכסכס העלין בכל נענוע
   • דיסקין, הרב אליהו

   • חביבות המצוות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • חג השמחה ממנו נשאב שמחה לכל השנה. יש נסיונות לפני החג, לזהות ולא להיכנס לעצבות
   • שמש, הרבנית רות

   • חובה בראשון והשאר רשות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חוטי כביסה מעל הסוכה - רעיונות יצירתיים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חולה
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • חיבוב מצווה
   • אייזנברג, הרב אשר

   • חמתה מרובה
   • בוטבול, הרב אהרון

   • חסד 22 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • חסר באתרוג
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חרקים בסכך
   • ידלר, הרב משה

   • חשיבות השמחה בבית, מועילה גם לחינוך הילדים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ט. על הסלע הך ויצאו מים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • טוב לומר לשם יחוד לפני עשיית המצוה.
   • חותה, הרב בנימין

   • טעם מצוות סוכה, והאם מעכב כוונת המצווה.
   • ידלר, הרב משה

   • יב. תריבהו על מי מריבה ופרש"י
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת - נטילת ידים בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • יחידי
   • חותה, הרב בנימין

   • ימחו על קדושת שמך
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ירדו גשמים בלילה הראשון
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • יש לבדוק את הסכך לפני הנחתו עקב שמצוי בו נגיעות תולעים, והדרך לבדוק אם אין בו תולעים.
   • ידלר, הרב משה

   • יש עניין להדליק כל יום נרות בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • ישוב ארץ ישראל
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - אכילה : עוגה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - באיזה מקרה יהיה אסור לשתות כוס מים מחוץ לסוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - דברי החיד"א
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - האם צריך להעביר את הוויטרינה לסוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - חלק מהסוכה תחת כיפת השמים וחלק מתחת לגג - חלק מהשולחן בסוכה וחלק מתחת לגג
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - כשיורד גשם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - כשיורד גשם : כשפסק הגשם האם חייב לחזור לסוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - קולות שנהגו באירופה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שינה בסוכה : האם מותר להוציא מהסוכה את מי שכבר נרדם ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שינה בסוכה : השארת שולחן בתוך הסוכה , בזמן השינה | שינה מתחת לשולחן
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שינה בסוכה כשהאישה מפחדת לישון לבד בבית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת הסוכה - אכל אצל חמיו בליל יו"ט ראשון , ביום אוכל בביתו , האם מברך שהחיינו פעם נוספת ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת הסוכה - כוונת המצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת הסוכה - כשיורדים גשמים או קר בסוכה : כמה צריך לטרוח כדי לחזור לסוכה כשנגמר הגשם ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת סוכה - מתי צריך להיות בסוכה ומתי מותר לצאת ממנה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כבוד בתפילה
   • אנחנו וצאצאינו

   • כביסה מעל הסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כוונת ברכות
   • אנחנו וצאצאינו

   • כזית 3 שיעורים
   • (יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.ידלר, הרב משה.בוטבול, הרב אהרון.)

   • כיצד לקבל קשיים ונסינוות
   • שמש, הרבנית רות

   • כל מועדי השנה חגים וסובבים סביב נקודה האמצעית היא שמחת תורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • כמה דברים שלומדים מפסח.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • כנ"ל בחור מוצלח שנבחן אצל ה"לבושי מרדכי"
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • כשאוכל סעודת קבע יותר מכביצה חייב לאכול בסוכה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • כשיוצא מוצאי יו"כ בערב שבת, מותר לבנות הסוכה כיון שהיא אינה מלאכה קבועה, עד זמן מנחה קטנה.
   • חותה, הרב בנימין

   • כשרבי נתן צבי לא רצה לקבל בחור מצוין שלמד אצל הרב וולפסון
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • לא ברור
   • גנס, הרב ישראל

   • להודות לה' על כל דפיקת לב
   • דרוק, הרב אשר

   • להתפלל על הבעל
   • שמש, הרבנית רות

   • לולב בשמיטה - האם מותר לעשות קוישלך ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לולב בשמיטה - מה עושים למעשה ? איפה קונים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לחיות את ההווה עם קבלת רצון ה'.
   • שמש, הרבנית רות

   • ליישב בסוכה
   • חותה, הרב בנימין

   • לישב בסוכה 2 שיעורים
   • (בוטבול, הרב אהרון.יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.)

   • למה לא הצטער דוד שלא מקיים מצוות בשינה
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • לקבלו בנפילות
   • שמש, הרבנית רות

   • מדוע איננו משתנים מספיק אחרי יום כיפור
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מדורת אש לשמחת חתני התורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • מה הדין אם לא כיון את הכוונות הנצרכות.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הדין במעמיד דמעמיד בסכך.
   • ידלר, הרב משה

   • מה המעלה של ערבה עם לבלוב ? האם זה חיוב ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה זה מעמיד דמעמיד ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה צריך לדעת כשקונים אתרוג סגור בקופסה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מהי מעלתו של " לולב דרי " ? מה זה נוגע לשנת שמיטה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מהם הכוונות במצוות סוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • מועדי השנה 4 שיעורים
   • (בריסק, הרב יהושע חיים.פריינד, הרב צבי.פריינד, הרב צבי.פריינד, הרב צבי.)

   • מותר לאכול פירות וירקות חוץ לסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מותר להכין מים לנטילת ידים בבוקר, ויוציאם מיד כשנטל ידיו.
   • חותה, הרב בנימין

   • מותר לישון יחידי בסוכה, ואם מפחד פטור מלישון בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מזגן מעל הסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מחילה למפרע
   • זעפרני, הרב שלמה

   • מחיצה
   • שוב מקרית ספר, המורה ב.

   • מי הראוי להניח את הסכך.
   • ידלר, הרב משה

   • מי שמח יותר הצדיק כשמתפלל או המפקד שניצח במלחמה ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מן הנכון לאכול מעט יותר מכביצה.
   • ידלר, הרב משה

   • מנהג בני אשכנז לברך כל פעם שנכנסים לסוכה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • מעיקר הדין מותר לדבר כל שיחת חולין בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מעלת השמחה בעבודת השם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מעמיד - מתי חוטי הקשירה נחשבים מעמיד ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מעמיד דמעמיד - גדר חידושו של החזון איש
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מעשה באחד שאוהב חומרות בהלכה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מעשה משה רבנו ומלך כוש
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מצווה הבאה בעבירה
   • אלקריף, הרב יחיאל

   • מצוות סוכה 2 שיעורים
   • (סלבטיצקי, הרב שבתי.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • מצות הדלקת נר חנוכה בכל בית ישראל, היא כפריצת מסגרת לחביבות חנוכת בית חשמונאי
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • מצטער פטור מן הסוכה,
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • מציל מזוטו של ים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • מקור חיוב אכילת כזית פת בליל ראשון של סוכות ילפינן מפסח.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • משמעות היהדות
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • משמעות השמחה בשמחת בית השואבה 2 שיעורים
   • (אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.)

   • מתוך חיבתן של ישראל יוצא הקב“ה מגדרי הטבע ועושה נס, כך יוצאים מגדרי התורה מתוך חיבת ישראל
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • נוהגים להתחיל בבניית הסוכה במוצאי יו"כ.
   • חותה, הרב בנימין

   • נוי סוכה - האם מותר לתלות מתחת לסכך ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נוי סוכה - הקצה למצוותו : מה עושים כשיורד גשם ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נוי סוכה - נפל על השולחן , מה עושים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נוי סוכה - שיוצר לכבוד חגי עכו"ם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נושא עוון
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • נזקי שכנים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • נחלקה התיומת בשאר ימים
   • קוק, הרב בן ציון

   • נטילת לולב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - איטר יד (שמאלי) באיזה יד יחזיק הלולב ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - האם נשים חיבות ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - כיצד מברכים "עובר לעשיתה" ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - שכח שהחיינו ביום הראשון , האם מברך ביום השני ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ניגוני ההקפות בכלי שיר בשמחת תורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • ניתוח
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • נקטם ראשו
   • קוק, הרב בן ציון

   • סגולת הנשים לפסול את האתרוג בשבירת הפיטם , בהושענא רבה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סגירת ופתיחת תריס בסוכה (כשהתריס מהווה דופן)
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סדר הפרקים במסכת סוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סוכה בדרכים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סוכה גזולה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • סוכה הבנויה על רכב - האם מותר לעלות עליה בשבת ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה לנצח
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סוכה שאינו יכול ללמוד בה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה שלו
   • חותה, הרב בנימין

   • סוכה תחת האילן
   • זעפרני, הרב שלמה

   • סוכות משמעות האושפיזין וסיבת הסוכות אחרי יום כיפור 2 שיעורים
   • (אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.)

   • סוכות תחילת בניית האדם
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • סוכת רכב - האם מותר לפרק את הסוכה הנ"ל ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיכום דברי החיד"א
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • סימן קללה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיפור: על ינאי המלך שלא ניסך המים וזרקו עליו אתרוגים.
   • יוסף, הרב דוד

   • סכך יבש
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך לנצח - הקשור בחוטים רגילים , האם כשר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך לנצח - שיכול לעוף ברוח, מה עושים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך מפלפונים \ לייסטים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך שהעיריה מחלקת בחינם - נקודות שצריכות תשומת לב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עבד אסור לו לשנות ולעבור גבול לעולם, אך הבן שאביו מחבבו, הוא מוחל לו על פריצת מסגרת
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • עדיף לקיים מצוות סוכה בסוכה שלו יותר מסוכה שאולה.
   • חותה, הרב בנימין

   • עומד ברוח מצויה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • עיקרי הלכות ארבעת המינים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • על מה שמחים
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • על שינה בסוכה אין מברכים לישב בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • ענני הכבוד
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עצי פיגומים - האם מותר לסכך בהם ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עקידת יצחק
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ערבה בשמיטה - איסור נעבד ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עשיית צרכים בסוכה לאדם זקן.
   • חותה, הרב בנימין

   • עשרה ראשונים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • פטנט נוסף, כשיש שני מכוניות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • פלפונים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • פסול כבוש בארבעת המינים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • פרגולה - בניית סוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • פשתן
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • צדקה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • צניעות
   • שוב מקרית ספר, המורה ב.

   • צריך לעשות הסוכה לשם צל.
   • ידלר, הרב משה

   • קדושת בתי כנסיות
   • אנחנו וצאצאינו

   • קורונה 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • קטן
   • ידלר, הרב משה

   • קניין לקטן
   • זעפרני, הרב שלמה

   • קפנדריא
   • חותה, הרב בנימין

   • ראשו ורובו מהני לכתחילה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • רבי יעקב גלינסקי
   • אייזנברג, הרב אשר

   • רחמים
   • אנחנו וצאצאינו

   • רכישת ארבעת המינים : שימת לב לקטיף תוך חילול שבת ואיסור גזל
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ש"ות הרב יצחק זילברשטיין
   • אנחנו וצאצאינו

   • שאלה - סוחר אתרוגים שלח משגיחים מטעמו לבית האריזה שיבחרו עבורו את האתרוגים. וסיכם עם המוכר שיקנה ממנו סחורה ב40,000 ש"ח. והמשגיחים סימנו את הסחורה שמיינו עבור סוחר האתרוגים במדבקות, אך עדיין לא שילם עבור האתרוגים כלל, ולבסוף הסוחר לא הגיע ליטול את הסחורה ובעל בית האריזה נשאר עם הסחורה, האם חייב הסוחר לשלם או לפצות את בעל בית האריזה עבור ההפסד?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - גננת שיצאה לחופשה, העמידה במקומה ממלאת מקום, ובסופו של דבר באותם ימים הלימודים הושבתו בטעם השלטונות עקב התקפות טילים, האם צריכה לשלם לה על מוכנותה ללמד אם וכאשר יהיו לימודים?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - השתמש באורגן עם שנאי מושאל והתקלקל השנאי תוך כדי השימוש, איך דין שואל באונס ובאונס שבא מחמת מלאכה.
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - סוכת בית הכנסת: הגבאי קשר את הסכך באזיקונים , כדי שלא יעוף הסכך, אחד המתפללים חתך את האזיקונים, הסכך עף והזיק, האם חותך האזיקונים חייב בנזק ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - ראובן בונה במשך שנים סוכה בחצר הבניין הצמוד, האם יש לו זכות להתנגד להרחבת בניה של השכנים ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - ראובן לקח אתרוג מהודר מחנותו של שמעון ע"מ להראותו לחכם, ביציאתו מהחנות הוא החליק על שמן ששפך בנו הקטן של שמעון, האתרוג נפסל האם ראובן חייב תשלום על האתרוג ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - הזיק אתרוג שנקנה בהנחה , האם משלם מחיר מלא ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - סוחר אתרוגים מכר אתרוג עם פיטם, ולאחר החג התברר ללוקח שהפיטם היה מחובר עם מחט, בשובו אל המוכר הלה טען שהאתרוג הוא אתרוג כשר בלי פיטם שהוצמד לו פיטם מאתרוג פסול, וטענת מקח טעות אינו יכול לטעון היות ואין אפשרות לדרוש הפרשים אלא רק להשיב את האתרוג ובאופן זה יתברר למפרע שלא יצא ידי חובה, איך הדין ביניהם?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - שאלה בעניין סכך גזול
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה בהלכות מציאה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - בקשת מחילה מחבירו כשמפרט את החטא וחבירו עלול להצטער מכך.
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - מגיה תפילין פסל פרשיה ראשונה של ראש ואחרונה של יד , כמה משלם ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - שאלה בעניין תיווך
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ד - סורג בטן חדש שמונע מהדייר התחתון להרים את הגגון ולא יכול להשתמש כבכל שנה במרפסת לסוכתו, האם יש בטענת התחתון ממש ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ד - שמעון שילם שכר דירה מראש לתקופה ארוכה כדי שראובן בעל הדירה יוכל לבנות יחידת דיור צמודה,
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ו - שותפים שכרו דירה וסוכה ביחד ואחד מהם הפריע מאד לחבריו בנחירותיו, וטען הנוחר שהם מצטערים ופטורים ואילו הוא אינו מצטער וחייב ולכן עליהם לצאת ולא עליו, איך ההתייחסות בדיני חושן משפט ובדיני אורח חיים?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה: אחרי כמה זמן מרגישים את השפעת לימוד המוסר ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלה: איך משמרים את הקניינים שרכשו בימים הנוראים ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלה: האם מותר ללמוד מוסר ביום טוב ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלה: מה דעת החזון איש על לימוד המוסר ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלות ותשובות להרב זילברשטיין
   • אנחנו וצאצאינו

   • שאלתי את החזון איש אם מותר לכתוב דברי תורה כשע"י הכתיבה הדברים מתבהרים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שבעת המינים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שו"ת הרב יצחק זילברשטיין. 5 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • שו"ת ר' יצחק זילברשטיין. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • שולחן בסוכה כאשר ישן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שופר
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שיחה עם החבר - האם צריך לפטפט בסוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שינה בסוכה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • שינוי מראה - מתי פוסל ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שינת עראי
   • חותה, הרב בנימין

   • שיעור סוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שיר: אנחנו וצאצאינו
   • אנחנו וצאצאינו

   • שכח לברך ליש בסוכה קודם האכילה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • שכירות פועלים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שכר מצוות 3 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • שמחה בעבודת השם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שמחת תורה – חדר יחוד עם הקב“ה, שאף אחד לא יהיה שם בלתי לה‘ לבדו
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • שמחת תורה הוא יום חנוכת בית הקדושה של קומת כל השנה, שתחילתה בר“ה וסיומה בש“ת
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • שמיטה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • שתיה
   • חותה, הרב בנימין

   • תורה 3 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • תיאבון
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • תעשה ולא מן העשוי : בתחילת החג בנו בכשרות ובאמצע החג פתח הילד את התריס ופסל לרגע את הסוכה, האם הסוכה כשרה כשסגרו את התריס ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תקציר השיעור הוקדם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תריסי עץ שהתפרקו - האם מותר לסכך בהם ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • "פרי מגדים": בענין כובע ברוחב טפח להגנה מפני החרקים לענין אהל בשבת.
   • ידלר, הרב משה

   • 2 מצוות שכל גופו של אדם נכנס בהם, סוכה וארץ ישראל
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אברהם אבינו פעל בקרב דור שכולו עובדי עבודה זרה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אדם שמקיים את שמחת החג אך אינו משמח אביונים עליו נאמר "וזריתי פרש על פניכם".
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אורי זה ראש השנה, וישעי זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכו זה חג הסוכות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • אזיקונים 3 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • איך בן המלך יבריא מעצבותו??
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אכילת ארעי ואכילת קבע לעניין סוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אם אדם נתקע בדרך, ורוצה לאכול בסוכה של מישהו בדרכים, צריך לשים לב שהסוכה כשרה, ואם לא מצא סוכה אלא שהמעמיד שלה מקבל טומאה יכול לברך בדיעבד לישב בסוכה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ארבעת המינים 5 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.יפה, הרב דב זצ"ל.שיכנזי, הרב יעקב.סופר, הרב יעקב חיים.שיכנזי, הרב יעקב.)

   • ארבעת המינים שייכים דווקא לקדוש ברוך הוא ולכן הם כנגד שבעה אושפיזין.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • את ספר חמד אלוהים נוהגים ללמוד אותו כל שבעת ימי החג. והרב מביא את הזוהר שמובא שם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אתרוג מורכב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אתרוג שנפל הפיטם, וההבדל לדינא בין הפיטם עצמו לשושנתא.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בגלל החטא שאין מקיימים מצוות ציצית כראוי מתים הבנים.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • בדיקת מזוזות
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בחג הסוכות יש ריבוי של קרבנות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בחג נידונים על המים - ולמים ישנה משמעות רוחנית:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ביאור: "אנא זכור אב..."-אברהם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור: "המייחד שמו לשמות חמישה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום השני
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • בישול בחול המועד לצורך שבת בראשית.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בישול מיום חמישי לשבת כשעשו עירוב תבשילין.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בכל דבר יש סימנים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בליל סוכות יש לספר את הניסים שאירעו לעם ישראל במדבר כמו בחג הפסח
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בן ארץ ישראל שמתארח אצלו בן חוץ לארץ.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בניית סוכה קודם יום הכפורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בעניין הדברים שבהם מאגדים את הלולב,מנהגי העדות בזה. והזהירות בהוצאת הערבות להחלפה שלא יתלשו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בקידוש - בסיום הברכות של הקידוש יברך לישב בסוכה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ברכה
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • ברכת לישב בסוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בשבת שני 2 שיעורים
   • (ולנשטיין, הרב דוד.ולנשטיין, הרב דוד.)

   • ג' תנאים נאמרו בסכך - שלא יהיה מחובר לקרקע, שיהיה גידולי קרקע, שלא יקבל טומאה - ולכן הסכך שלנו היום שיהיה מקנים ומחובר בחוטי פשתן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גובה הטפחים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • גזירה שלא לסכך בקרשים עבים. ועדות הגר''ח קנייבסקי על החזו''א שנמנע מלסכך בפלפונים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דברי הגמרא על הפסוק שבפרשת ארבעת המינים "ולקחתם לכם ביום הראשון", ראשון לחשבון עוונות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דברי המדרש על הפסוק "ולקחתם לכם".
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דברי הרמב"ם במעלת חודש תשרי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דוד המלך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דין המפחד לישון בסוכה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • דין מיני מאפה בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין מתענה או אינו אוכל פת.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • דין סוכה הראויה לאכילה בלבד.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • דין שינה בסוכה בערב חג, ואדם שישן בביתו בערב חג והמשיך בשנתו אל תוך החג.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני דופן וסכך המקבלים טומאה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני ומנהגי הדס, שיהיו עליו חופין את עצו, ביאור העניין, דברי הרב וואזנר והגרש"ז אוירבך בצורת ההעלים המשולשים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דפנות הסוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • האוכל שעליו מברכים את הברכה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • האם קטן ואשה יכולים לאגד את הלולב, ומתי צריך לעשות את האיגוד.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הבעיה שהמחצלת עפה ברוח מצוייה, ולכן ישים קורות על המחצלת או שיקשור אותם עם מעמיד דמעמיד .
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגדרת מעמיד דמעמיד.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הגמרא דורשת מנין שתשובה עושה מחצה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדס 7 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.בן אדיבה, הרב אהרן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • הדר 2 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • ההולך מסוכתו לסוכת חבירו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ההפטרה בשבת חול המועד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 'הושענא רבה' הינו יום דין, החל באמצע זמן שמחתנו:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הזוהר אומר שמי שלא יושב בסוכה נשמתו אינה מישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזמן שבו נגזר בליל הושענא רבה על האדם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם להקפה בצורת עיגול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם למצוות הסוכה בתחילת החורף
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הטעם שבחג הסוכות יש לשמוח שמחה יתרה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם שקוראים בליל הושענא רבה חומש דברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הידור מצווה 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • היו מגדולי ישראל שהיה להם קושי להיכנס לסוכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • היסוד שלימדנו המשגיח דלייקווד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הכנה להושענא רבה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הלכות לולב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • המנהג לשמוח ביום הזה 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • המצוות שהתורה מביאה את סיבתם
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • המקור להלכה זו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • המשך השיעור 14 שיעורים
   • (שוב מקרית ספר, המורה ב..מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • המשך השיעור - מנהגי ודיני שמחת תורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך צווי השם לאיוב
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הנחת קורה רחבה 32 ס"מ, מותר?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הנענועים שעושים עם ארבעת המינים זהו לתוספת מצוה ולא מעיקר הדין
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסוכה - אדם צריך להכין אותה מבעוד יום ולראות שהכל תקין.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבה לברכה על "ישיבה בסוכה" בניגוד למצה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבה שלא אומרים תחנון בימים שאחרי חג הסוכות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • העלה האמצעי.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הערבה דינה והידוריה, ושלא לקנות מילד או מי שאינו נאמן
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הפטרה ליום א' של סוכות
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הפטרת סוכות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הפרגולה עצמה יש בה רווחים ולכן בצהריים חמתה מרובה מצלתה. ולכן ישים מחצלת עליה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הקפדה בכשרות של הערבות וההדסים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הר הזיתים יבקע מאמצעו עד צד מזרח, ומאמצעו עד צד מערב.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • הרב מסביר את טעם המנהג לקשור 18 קשירות בלולב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרישום על קופסאות הסגורות של ארבעת המינים אינו ערובה מוחלטת להידור של המוצר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הרמב"ם על שמחת החג, ומי שאינו שמח הרי הוא חוטא וייפרעו ממנו
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • השמחה על זכייתנו בדין, ועל אסיפת התבואה והפירות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • התימנים מרבים במינים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • וביום החמישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • וביום השישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ומביא שם כלים נאים ומצעים נאים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ופרוש עלינו סוכת שלומך נאמר בימי חול ולא בשבת.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • זהירות מדיבורי לשון הרע ורכילות בסוכה, ומעלת הדיבור בה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • זכר ונקבה של הלוויתן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זמן שמחתנו - יסוד השמחה בחג הסוכות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • חג בפני עצמו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חג הסוכות - מעלתו ומצוותיו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חובת שינה בסוכה, והאם יש להעיר אדם שנרדם מחוץ לסוכה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חולה שצריך לאכול מס' חצאי שיעור ביו"כ לפי צווי הרופא. האם יכול לאכול בשר לפי השיעור או להסתפק בלחם? העמודי אור אומר שאסור לאכול דבר משובח וכן בשתיה לא מיץ ענבים אלא מים. האור שמח מתיר לאכול גם דברים משובחים. אבל אם יאכל דבר משובח ועי"ז ימעט באכילה אין מחלוקת.
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • חיאל בית האלי - בונה את יריחו, ובמהלך הבניה נהרגו כל בניו, ועדיין ממשיך הוא לכפור בנבואת יהושע:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חילוק הפסולים בד' מינים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • חמישי ובשבת שביעי 2 שיעורים
   • (ולנשטיין, הרב דוד.ולנשטיין, הרב דוד.)

   • חשיבות ידיעת דיני הסכך.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • טללים רעים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יום ראשון של סוכות אדם צריך להזהר לשמוח בו שמחה יתירה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יזהר שצילתה תהייה מרובה מחמתה - ולכן כשבא לשבת בסוכה כזאת יישב מתחת הסכך.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש בפוסקים שסוברים שחייב לאכל כזית פת ללא שום תוספת ולהלכה יכול לאכול עם סלט וכדומה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש להזהר לפני נטילת ידים שלא יפסיקו לאחר המוציא עד לאחר אכילת הכזית הראשונה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש מחלוקת בברייתא על מה שהיה במדבר סוכות האם סוכות ממש או ענני כבוד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כוונת הנחת הסכך -לשם צל.
   • ידלר, הרב משה

   • כיצד הופכים את הסוכה מישנה למהודרת וכשרה. ודין סכך שנפל על הסוכה שלא בכוונה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כיצד לתפוס את הסכך?
   • מלכא, הרב אופיר

   • כל אותן שנים שהיה רבי אלעזר בן רבי שמעון בייסורים - לא היה אחד שנסתלק מן העולם קודם זמנו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל מעשה יכול להיות למלכו של עולם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל שבעת הימים עושה אדם - ביאור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כללי האתרוג, שיהיה בלקיחה תמה, ודין הדר באתרוג.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כמה היא אכילת ארעי? עד כביצה! (פרוסת לחם פרוס)
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כפות דקל 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • כשנכנס לסוכה צריך לזכור 'דע מה למעלה ממך', להיזהר מהפתעות (מרזב וכד')
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כשרות הסכך.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לבקרים תבחננו - איך הבוקר שלך נראה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לדעת המקובלים האתרוג הוא הכי פחות בדרגתו, ומדוע כל כך רצים אחר האתרוג?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לוי בשבת שלישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • לולב ודיניו (ממליץ לא לקנות לולבים סגורים באריזה)
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לולב שיבשו רוב עליו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לולב שנפרצו עליו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • למה יש עצבות? כי העצוב מתרחק מבוראו, כי המתקרב לבוראו יכול רק לשמוח
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לנצל את שבעת הימים שהאושפיזין יושבים איתנו, לכבד את הסוכה יותר מבית הכנסת
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לקיחה תמה 2 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • לשון הרע
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מבאר מהו שנהיה מלאים במצוות כרימון
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מדוע אסור עם הארץ לאכול בשר?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מדוע נאמר "ושמחת" בענין ארבעת המינים דוקא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מדרש: "שובע שמחות את פניך" אל תיקרי "שובע" אלא "שבע"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מה תפקידם של ענני הכבוד?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מהות זריקת האבוקות והיין
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מובא בגמרא ששלשה הקב"ה תהה על קנקנם ואלו הם: קין, בלעם ויחזקאל הנביא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מחובר
   • מלכא, הרב אופיר

   • מחלוקת הפוסקים באתרוג שנקלף ועדיין לא נראה בשר הפרי הלבן.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מטייל פירושו משוחח ומספר את הסיפורים שיש לו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מי שיש לו פרגולה עם מסמרים, יעקור אחד כן , אחד לא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מים ואש
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מנהג הספרדים: הלולב יהיה באמצע, והשדרה מול הפנים, ערבה אחת מימין ואחת משמאל, הדס מימין והדס משמאל והדס באמצע וצריך שיהיה גבוה מהערבה, וקושרים קשרים, ונוהגים לאגוד אותו במינו - בלולב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מספר שראה לולב הולך
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מעלת וקדושת הסוכה והקשר לבית המקדש וירושלים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעמיד 7 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.דינר, הרב יהודה אריה.בוטבול, הרב אהרון.דרייפוס, הרב אליהו.ידלר, הרב משה.)

   • מעמיד.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מפטיר
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • מצווה הבאה בעבירה, על אותם שבונים סוכה על חשבון האחרים שכעת ישנים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מצוות השמחה בחג הסוכות, לעומת הרגלים האחרים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מצות סוכה
   • ידלר, הרב משה

   • מקווה יותר מבית כנסת 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • משה רבינו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מתי מברכין על ישיבה בסוכה כשיוצא ונכנס מידי שעה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נאמר "וישב עשו ביום ההוא לביתו שעיר ויעקב נסע סוכותה..." ביאור המפרשים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נחלקה התיומת. 2 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • נסדק.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • נקודות שחורות באתרוג.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • נקטם ראשו. 2 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • נשרו רוב עליה 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • סדר הנענועים 2 שיעורים
   • (שיכנזי, הרב יעקב.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • סוכה הראויה לאכילה לשתיה ולשינה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • סוכה שחסר לה בשם שלה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • סוכה שראוייה לאכילה ולא לשינה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • סוכתו קבע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סיכום קצר של דיני הדס כשר ומהודר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך 6 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.דרייפוס, הרב אליהו.ידלר, הרב משה.ידלר, הרב משה.)

   • סכך כשר ולשם צל.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ספק מחצלת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עיקר ביאת האדם לעולם הזה - לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עירוב תחומין
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • על האתרוג המרוקאי
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • על מי מוטל לעשות עירוב תבשילין.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • עם הארץ
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ענין ההושענות, למענך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עניני המצוות של חודש תשרי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עצים הגדלים בסמיכות למקום הסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ערבה - אין בה טעם ואין בה ריח, והיא נמשלה לרשעים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פירוט נושאי השיעור.
   • מלכא, הרב אופיר

   • פסולי הדר 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • פסולים בעלים כשיש קורה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • פרגולה, סכך כשר וסכך פסול.
   • מלכא, הרב אופיר

   • פרוט נושאי השיעור.
   • מלכא, הרב אופיר

   • פתיחת וסגירת גגון שמגן מגשם בשבת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • צורך בהשגחה על ארבעת המינים, בעקבות בעיות שונות ובעיות של ערלה וכדו'.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • קורה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קרשים המונחים על הסכך על מנת שלא יעוף. וסוכה הנמצאת תחת ענף עץ.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ראיות החכם צבי.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • רבים משקיעים ביותר במצות ארבעת המינים ולא משקיעים במצות סוכה שהיא 7 ימים כל שניה ושניה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבקה מצוה על יעקב להקדים את עשיו ולהביא את המטעמים שימתיקו את הדין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רועי צאן
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ריצוף הסוכה, והאם מותר לטאטא את הסוכה ולשפוך בה מים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • רע"א אומר שביו"כ החל בשבת חולה שחייב לאכול חייב בקידוש. יש חולקים עליו ואומרים שביו"כ אין מושג של לקדש על יין. המשנ"ב מסופק ולכן אומר לא לקדש.
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • שאלה מדין מצטער מן הסוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שביעי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • שהמלאך מלמד את העובר את כל התורה כולה, אז למה הוא נולד? כדי לקיים..
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שיטת הב''ח המובאת בביה''ל שרוב שיעור ההדס יהיה משולש.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שיעור האתרוג, וכיצד מודדים את השיעור. 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • שיעור הפתיחה של הלולב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שלא להכניס ולהשאיר כלים ובגדים בזויים בסוכה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שלושה תנאים לסכך כשר.
   • מלכא, הרב אופיר

   • שלושת סימני ערבה, וגדריהם.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שמות הקב"ה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שמחת בית השואבה וענייניה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שמחת חג הסכות על זכייתנו בדין - ראשון לחשבון עוונות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שמיני עצרת 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.דיסקין, הרב אליהו.קלוגר, הרב אברהם צבי.)

   • שעדיף שלא לקנות בקופסא סגורה משום חיבוב מצווה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שרוצים שהשכינה תשמח בשמחתנו, יש לשמור על גדרי הקדושה והצניעות
   • שוב מקרית ספר, המורה ב.

   • תהילים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תירוץ הפרי מגדים - תשבו כעין תדורו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תלוש
   • מלכא, הרב אופיר

   • תפיסת הסכך - בדיעבד, בשעת הדחק.
   • מלכא, הרב אופיר

   • @
   • אנחנו וצאצאינו

   • @אבני ירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @אין אדם שומע לי ומפסיד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @איפוק בכשרות,
   • אנחנו וצאצאינו

   • @אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בחירת האדם במה להיפגע.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ביקור חולים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בנים אתם לה' אלוקיכם. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @בראש השנה יכתבו וביום צום כיפור יחתמון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בשופר גדול יתקע וקול דממה דקה ישמע.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @גמרא - סיפורו של יוסי בן יועזר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @גמרא ברכות: קטן מצטרף לעשרה ראשונים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @גמרא: על המלווה לעני כשהוא צריך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי האור החיים על טוב בעולם.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי האר'י על שמחה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הגאון מווילנא על מעשה של יהודי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הגמרא על עניית אמן.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הזוהר על התפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי החפץ חיים על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי המדרש על כבידות בעבודת ה'.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי המשנה ברורה על שיחה בטלה בבית הכנסת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרב דסלר על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרמ"א על חכמת ישראל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרמב"ם על תכלית כל המצוות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרשב"ץ על חכמת ישראל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי חז"ל על ניסיון של מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי ר' חיים וולוזין על פעולת היהודי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי ר' יעקב גלינסקי על מוצאי יום הכיפורים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי רבינו יונה של שכר מצוות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברים שמקבלים שכר בעולם הזה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דוגמאות של חוסר איפוק.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הארת פנים לזולת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הגמרא על הקרבנות בשלוש רגלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הדרך של פעם לירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @החסד בשביל עצמינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @החסד של חודש תשרי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הכרזת גדולי ישראל על תקופת הקורונה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הלכות חול המועד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המיוחדות של ירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המראה של השיעור כללי אצל הרב שך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור - הצלה בזכות חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור על החפץ חיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור על רווח של מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור עם ר' חיים שמולביץ.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפורים על החסד של האדמור מסאטמר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הניסיון של דורנו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @העצה להינצל מחבלי משיח.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הקרבה לה' מכל מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @השכר של עשרה ראשונים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @התורה הקדושה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @התנהגות ראויה בתפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ולירושלים עירך ברחמים תושב.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ופרוש עלינו סוכת שלומך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ותחנה עיננו בשובך לציון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @זמן חורף.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חידה על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חייה החזון איש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חסד ברוחניות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חסד עם נשמתנו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @טוב המלבין שיניים לחברו ממשקהו כוס חלב.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @טעמו וראו כי טוב ה'.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ילדי מתמידים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ימי חג הסוכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @יציאה מוקדמת מבית הכנסת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כי אנו בניך ואתה אבינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כל ברכה זה הכרת הטוב.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כל פעולה בונה עולמות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @לא מפסידים מלוותר. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @להעריך כל פעולה קטנה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @לפי הערך של המצווה כך השכר של המצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מדרש תנחומא - סיפור.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מה המשמעות ושמחת בחגיך והייתה אך שמח?
   • כהן, הרב יגאל

   • @מידה כנגד מידה בקורונה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מלחמת דוד המלך עם ירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מלך רחמן רחם עלינו שובה אלינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מעונו של מלך מלכי המלכים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מעלת גמילות חסדים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מקום ירושלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל לתורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל על המדרש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל על התפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משמעות עם כסף תלווה את עמי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מתוך שלא לשמה בא לשמה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @נמשל על שכר עולם הבא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיבת ההתרגשות באמירת יג' מידות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @סיפור אישי על חסד ברוחניות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור אישי על נפלאות הבורא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור אישי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור מהגמרא על מקדימי בית הכנסת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור מעזר מציון על הרווח מלעשות חסד קטן.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על אדם שנרדם באוטובוס בסוכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על בנים אתם לה'.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ברכה בשמחה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על דורשי ה'.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על החפץ חיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על הצלת היהודים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על הרווח ממצווה קטנה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על התלהבות שטותית.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על חוכמת היהודי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על חסד אמיתי. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @סיפור על חסד עם ההורים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ילד צדיק.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על כבוד בית הכנסת. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @סיפור על כפרי תמים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על מצווה בפרסיה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על סגולת הברכה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על עניות האבן עזרא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על צרכי ציבור.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ר' חיים וולוזין.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על רבן גמליאל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על שמירת שבת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם הבית הלוי על מצווה גוררת מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם הסטייפלר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם הרב שך על תורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ירמיהו הנביא אחרי החורבן.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' חיים קרייזווירט.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' ישראל מסלנט על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' שלמה מזוועהיל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפורו של דוד המלך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפורים על 100 ברכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפורים על רצינות בתפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפורעל האדמור מסאטמר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @עומדים צפופים ומשתחווים רווחים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @עצות לכבוד בבית הכנסת. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @פגישה עם הרב שוב שעובד בחברה קדישא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @פעולת כל מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @צוואת ר' אליעזר הגדול.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @צורת פטירת יהושע בן לוי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @קדושת ארץ ישראל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @קרבת אלוקים בשלוש רגלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ר' חיים ברים מספר על בנו של הרב מבריסק על 4 מינים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ר' יצחק זילברשטיין מספר על בעל תשובה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @רבתי בגוים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @רצון חזק לזכות לתורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שו"ת מן השמיים על ברכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שיחה בטלה באמצע חזרת הש"ץ
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שיר על בראשית.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שירים. 5 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @שכר מצווה מצווה. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @שמחת בית השואבה אצל הגאון מווילנא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שמחת סוכות בזמנינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שער הבכורות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תהילים - זכור ה' לדוד את כל ענותו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תוספות - פשט כי מציון תצא תורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תורה זה החיים בעצמם.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תיאור על ירושלים של פעם.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תפילת שמונה עשרה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • א. בחג הסוכות היתה שמחה יתרה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • א. ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, בישראל גדול שמו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אברהם מלך על כל העולם
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • אדם
   • חותה, הרב בנימין

   • אושר ושמחה 2 שיעורים
   • (אשכנזי, הרב שניאור.סלבטיצקי, הרב שבתי.)

   • איזה דברים צריך לעשות בסוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • איך ישן חוני המעגל 70 שנה והפסיד קיום מצות
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • אימתי מברך לישב בסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אין לדרוך על הערבה אף אם קיימו המצוה, והדין בתשמישי קדושה.
   • יוסף, הרב דוד

   • איסור " נעבד " לעניין ארבעת המינים - האם עדיף לקחת לולב דרי בחשש נעבד או לולב רגיל ללא חשש נעבד ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • איפוא מודים על חוש הטעם
   • דרוק, הרב אשר

   • אכילה או שתיה פחות משיעור ביום כיפור: הכרעה של מורה הוראה בלבד (אחרי חוות דעת של רופא)
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אכל כזית בין השמשות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אמירת הושענות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אמת
   • אנחנו וצאצאינו

   • אסור להחליף טיטול לתינוק בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • אסור לעשות דברים בזויים גם תחת דופן עקומה.
   • חותה, הרב בנימין

   • אפשר לעשות מאדם דופן לסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • ארבעת המינים - האם מותר לקנות מכספי מעשר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ארחות רבינו בשם החזו"א, מברך לישב גם ללא אכילה.
   • חותה, הרב בנימין

   • אתרוג בשמיטה - באיזה צורה קוטפים את האתרוג המופקר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - האם לגרעיני האתרוג יש קדושת שביעית ? האם מותר לשתול אותם ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - האם מותר לקטוף את האתרוג המופקר, לאחר ראש השנה של מוצאי שביעית ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - הוצאתו לחוץ לארץ
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - כשהמוכר אינו יר"ש - איסור סחורה בפירות שביעית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - מעלת אתרוגי שמיטה : האם גם לאתרוג שגדל אצל נכרי ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג מהודר
   • זעפרני, הרב שלמה

   • ב. אני והו הושיעה נא
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ב. חקירת האחרונים בהדס וערבה שנטלן בזה אחר זה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • באופן שיש לו נכרי שצריך לטפל בו, יכול להכניסו ללא חשש.
   • חותה, הרב בנימין

   • בבית אבות צריכים לאכול לשיעורים אולם הצוות מצומצם בכדי לתת לכולם לשיעורים. ולכן הגוי שבצוות נותן ארוחות שלמות. ויוצא שהאדם שמספיק לו שיעורים עובר עי"ז איסור דאוריתא. וכמו כן אם יאכל שיעורים יוכל אפי' לקבל עליה. וכמו כן בן הזקן שמשאיר שם את אביו מכשיל גם את אביו וגם את המאכיל ולכן הבן צריך לעזוב את כל תפילותיו ולשבת עם אביו ולהאכילו לשיעורין.
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • ביאור במצות תשבו כעין תדורו.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • ביאור הסתירה: ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע - אל תהיה רשע בפני עצמך
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור: סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביטול מקח
   • זעפרני, הרב שלמה

   • בין אדם לחברו - דוגמאות לפגיעה בשני בלי כוונה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בלעטל באתרוג 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • בניית סוכה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • בניית סוכה ברכוש המשותף, כשאחד השכנים מתנגד
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בנים אתם לה' 3 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • בקשת מחילה מהנפגע
   • זעפרני, הרב שלמה

   • ברכה על הדיבור ושמיעה?
   • דרוק, הרב אשר

   • ברכת לישב בסוכה - סיכום המנהגים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ברכת לישב בסוכה על כוס מים.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • בשאר ימי החג אין חיוב לאכול פת.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • בתי כנסת
   • אנחנו וצאצאינו

   • ג. התנאה לפניו באתרוג נאה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ג. תצפנם בסוכה מריב לשונות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • גוד אסיק ולבוד
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • גזל ארבעת המינים ולאחר החג מחל לו הבעלים , האם יצא ידי חובה למפרע ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • גזל שינה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • גידולי קרקע
   • מלכא, הרב אופיר

   • גרמא וגרמי בנזיקין 2 שיעורים
   • (זעפרני, הרב שלמה.זעפרני, הרב שלמה.)

   • גשמים בחג הסוכות - שאלות פתיחה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ד. א"ך בעשור לחודש וכו’, רמז בלה"פ לחיתום הדין בהושע"ר
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ד. ביאור ענין שמחת סוכות בכלל ושמחת בית השואבה בפרט
   • דיסקין, הרב אליהו

   • דבר המקבל טומאה
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • דברי האלשיך: בעניין עראיות העולם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הגר"א עה"פ: מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי החיד"א בטעם סמיכות חג הסוכות לימי הדין
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי המשך חכמה עה"פ: תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הרב וולבה על המחפשים ד' מינים בעשרת ימי תשובה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי חז"ל עה"פ: מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו - דיו שהוא חי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי סיכום
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דברי רבי אליהו לופיאן עה"פ: סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דופן עקומה ולבוד
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • דין לכם בארבעת המינים 2 שיעורים
   • (זעפרני, הרב שלמה.זעפרני, הרב שלמה.)

   • דין סוכה ישנה - הכשרתה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין סוכה שנבנתה ע"י אישה, קטן או גוי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני ארבעת המינים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - אתרוג ירוק
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - האם אפשר להכשיר את האתרוג ע"י הדבקת הפיטם או העוקץ ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - לקיחה תמה , הדר : הבדל בין שני הדינים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - מורכב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - נקלף האתרוג
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - פסול חסר - מתי פוסל ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הדס - משולש : מהו חוט המקיף ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הדפנות: האם מותר לעשות דפנות מסדינים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הדפנות: מתי המעקה נחשב דופן ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - כפוף , עקום
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - נחלקה התיומת : מותר להדביק ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - נקטם ראשו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - קורא
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני ישיבה בסוכה - שאלות פתיחה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני לולב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני ערבה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דירת עראי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דעת הפלא יועץ שראוי שיאכל וישתה דברים המשמחים את הלב כדי שיאמר ברכת המזון בשמחה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דפנות לבוד - האם חייבים שתי וערב ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ה. ’בעשירי’, ’באחד לחודש’, נראו ’ראשי ההרים’
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ה. רמז כמה פנים לתורה ממידות ושיעורי הסוכה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • האם בלילה הראשון אומרים מצטער פטור מן הסוכה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • האם יועיל תנאי ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מברכים לישב בסוכה גם אם לא אוכלים בסוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם מותר לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם מותר להנות מאוכל שתולים לצורך נוי סוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם מותר לישון מתחת למיטה או שלחן בסוכה
   • ידלר, הרב משה

   • האם מקיימים מצות בזמן השינה
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • האם צריך כוונה בהנחת הסכך.
   • ידלר, הרב משה

   • האר" ז"ל היה משלם מחיר מלא על מצוות בלא לבקש הנחה.
   • חותה, הרב בנימין

   • הברכה בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הגר"א: מתי הקב"ה עוזר לאדם כנגד היצר הרע
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הדין אם לא כיון לשם מצות סוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • הדין בפרגולות המחוברות בברגים.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • הדס בשמיטה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדס בשמיטה - האם מותר לבשל כדי לשתות את המים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדס בשמיטה - האם מותר לשמור את ההדס במים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדס בשמיטה - מה עושים למעשה ? איפה קונים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ההבדל בין פסח שמברכים על אכילת מצה רק בלילה הראשון, ואילו בסוכות כל יום מברכים לישב בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • הושענא רבה 4 שיעורים
   • (ארלנגר, הרב מנחם.דיסקין, הרב אליהו.יפה, הרב דב זצ"ל.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • החזון איש אמר לי שכמעט כל בן ישיבה הוא בספק להיות מגדולי הדור
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הישן חוץ לסוכה נחלקו האם צריך להעירו.
   • חותה, הרב בנימין

   • הכוונות שצריך לכוון בסוכה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • הכנסת כלה
   • אנחנו וצאצאינו

   • הכשרת סוכה ע"י הוספת דופן
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הלכות הנוגעות לשבת של חג סוכות - גשמים בסוכה : פתיחת וסגירת גג הסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הלכות הנוגעות לשבת של חג סוכות - סגירת ופתיחת תריס בסוכה (כשהתריס מהווה דופן)
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הלכות חול המועד - חומרת המבזה את המועד
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • המדקדקים מתחילים לקנות את הד' מינים במוצאי יו"כ.
   • חותה, הרב בנימין

   • המצאה: סוכה שגשמים לא יכולים להיכנס לתוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הנאות עולם הזה
   • אייזנברג, הרב אשר

   • הנחת הסכך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הנמצא בנסיעה צריך להיזהר שלא להירדם.
   • חותה, הרב בנימין

   • הסוכה זה חיבוק
   • דרוק, הרב אשר

   • העולם הזה אינו שלנו, אנו נמצאים כאן כשגרירים של הקב"ה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • העושה סוכה בתוך ביתו ויש שם כלים וכו' צריך לכסותם.
   • חותה, הרב בנימין

   • הערת אגב: שיטת החזון איש - מעמיד דמעמיד פסול
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הצהבת אתרוג
   • זעפרני, הרב שלמה

   • הקפדה על כשרות ארבעת המינים גם ביום הושענא רבה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הרחבת דיור
   • זעפרני, הרב שלמה

   • השכר על השמחה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • השמחה היא אחת מקנייני התורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • התירו קריאת התורה בלילה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • התנהגות בתפילה
   • אנחנו וצאצאינו

   • ו. חג הסוכות השלמת ריצוי תשובת יוהכ"פ
   • דיסקין, הרב אליהו

   • וויתור
   • אנחנו וצאצאינו

   • ז. כוח ההקפות לשבר מחיצת הברזל בין ישראל להקב"ה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • זה נהנה וזה לא חסר
   • זעפרני, הרב שלמה

   • זהירות בקדושת וכבוד הסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • זוכרנו לחיים - מה צריך לעשות כדי שהבקשה תתקבל ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • זמן האסיף
   • דרוק, הרב אשר

   • זמן שמחתנו - הזמנת שמחה לכל השנה.
   • שמש, הרבנית רות

   • ח. ושמחתם לפני ה’ בהקפות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • חביקה של הקבה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • חג סוכות 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.זעפרני, הרב שלמה.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • חוטי כביסה \ סורגים מעל הסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חוטי כותנה שגידלו מן הארץ, מותר לקשור בהם את הסכך.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • חזקת תשמישין 2 שיעורים
   • (זעפרני, הרב שלמה.זעפרני, הרב שלמה.)

   • חידוש הב"ח במצוות הסוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • חמתה מרובה מצילתה, הכוונה שרוב הסוכה לא מסוככת.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • חסד ברוחניות
   • אנחנו וצאצאינו

   • חקירה: האם מין הערבה וההדס , נמדד לפי העץ או לפי הענף ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חרש שוטה וקטן ביחד למה ?
   • דרוק, הרב אשר

   • חשיבות לזולת
   • אנחנו וצאצאינו

   • טו. מעלת וסגולת השמח עם התורה ביום ש"ת
   • דיסקין, הרב אליהו

   • טוב שלא לאכול בערב סוכות, כדי שיהיה לו תיאבון בליל סוכות.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • טריפה
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • יג. יורו משפטיך ליעקב ופרש"י: ראוין אלו לכך
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יום כיפור
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • יין
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ימים נוראים 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.פריינד, הרב צבי.)

   • ירושלים בזמן המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • יש אומרים שאינו מן הראוי לירוק בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • יש מצוה בלילה ראשון בכל אכילה וכזית.
   • חותה, הרב בנימין

   • יש עניין להכין כיסא לאושפיזין, החיד"א.
   • חותה, הרב בנימין

   • ישיבה בסוכה - אכילה : אטריות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - אכילה : פירות ושתיה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - ביאור המחלוקת הנ"ל
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - דברי שו"ע
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - הבעל מברך "לישב בסוכה" , האישה נמצאת מחוץ לסוכה, האם תענה אמן ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - חלק מהסוכה תחת סכך פסול מדרבנן , האם גזרו רבנן שמא ימשך ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - כשיורד גשם : בעניין הנ"ל, האם חייב לקום בעלות השחר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - כשיורד גשם : מה עושים בשבת ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שיחת מרעים בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שינה בסוכה : האם מותר לישון יחידי ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שינה בסוכה : מיטת קומתיים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שתית יין
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת הסוכה - האם מותר לפרוס ניילון מתחת לסכך כדי שלא יפלו תולעים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת הסוכה - כשיורדים גשמים או קר בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת הסוכה - מה עושים במשפחה שיש הרבה ילדים וסוכה קטנה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישן לא מקיים מצות פריה ורביה
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • כבוד הסוכה - הורדת כלים מלוכלכים מהשולחן
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כביצה
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • כוונת המצווה בעת הנחת הסכך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כזית פת בליל ראשון, לכתחילה צריך לאכול בזמן של אכילת פרס.
   • ידלר, הרב משה

   • כיצד מכשירים את הסכך בסוכה הנ"ל ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כלי שתייה ריקים מותר להשהות בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • כמה חומרות באכילת הכזית פת בלילי ראשון.
   • ידלר, הרב משה

   • כניסה לסוכה של אחרים ללא בקשת רשות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כשהרב פילץ הסתפק אם לקבל בחור לישיבה ואז נודע שאחיו נמצא בנחל החרדי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • כשמברך לישב בסוכה יכוון על האכילה והשתיה.
   • חותה, הרב בנימין

   • כשרות 3 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • לא לקשור את הסכך חזק כדי שלא יהיה כתקרה.
   • ידלר, הרב משה

   • להנות מהדס שלא לשם סוכה אסור
   • אזרחי, הרב ברוך מרדכי זצ''ל

   • לולב - האם פסול נקטם הוא מצוי ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לולב בשמיטה - האם מותר לשרוף בערב פסח ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לולב קנרי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לי החזון איש אמר שאני צריך לקרוא עיתון כדי לעמוד בפרץ
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • לימוד מהסוכה - ארעיות, ולדעת לצאת מאזור הנוחות
   • שמש, הרבנית רות

   • לישון יחידי בסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לעשות מחיצות בינינו לעולם
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • לשם יחוד
   • חותה, הרב בנימין

   • מדוע הקפיד הרב וולבה להתפלל דווקא מנחה גדולה ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מדת החסד
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • מה הדין בהולכי דרכים לעניין סוכה, ומי נחשב להולכי דרכים.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הדין בקטן שהניח סכך.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הקשר לסוכה ארבעת המינים
   • דרוק, הרב אשר

   • מה זה סוכה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • מהות של סוכות
   • דרוק, הרב אשר

   • מהי סוכה ישנה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מהרי“ל הסית את הילדים לגנוב סכך למדורת שמחת התורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • מועדים
   • לוי, הרב יצחק - רב העיר נשר

   • מותר להביא לסוכה מים לנטילת ידיים לסעודה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מותר להניק תינוק בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מותר לקרוא עיתון בסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מזגן מעל הסוכה - מה עושים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מחילה על גזל 2 שיעורים
   • (זעפרני, הרב שלמה.זעפרני, הרב שלמה.)

   • מחלוקת השו"ע והרמ"א מצטער בלילה הראשון האם פטור או חייב.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • מי שאינו יכול לבנות את הסוכה יש עניין ללמוד הלכות סוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מכת מדינה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • מן הראוי לא להשאיר נעליים בסוכה כשאינו נועל אותם לרגליו.
   • חותה, הרב בנימין

   • מנהג סימון דפני הסוכה - מדוע לא מקפידים על המנהג ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מעלת הזוכה לגור בארץ ישראל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מעלת מלמדי ילדי ישראל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מעמיד בגזל
   • זעפרני, הרב שלמה

   • מעמיד ומעמיד דמעמיד בשיטת החזו"א.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • מעשה באחד שהייתה לו אישה רעה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מעשה של יהודי
   • אנחנו וצאצאינו

   • מצווה מן המובחר לאכול הכזית בבת אחת.
   • ידלר, הרב משה

   • מצוות ערבה לשיטת הרמב"ם בירושלים זה דאורייתא, ובשאר מקומות דרבנן.
   • יוסף, הרב דוד

   • מצות סוכה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוצאתי אותם מארץ מצרים.
   • חותה, הרב בנימין

   • מצטער פטור מן הסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מצער בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מראה דינר לשולחני
   • זעפרני, הרב שלמה

   • משמעות השמחה בניסוך המים בסוכות 2 שיעורים
   • (אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.)

   • משמעות ניסוך המים והשמחה בניסוך המים בסוכות 2 שיעורים
   • (אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.)

   • מתיקות התורה
   • אנחנו וצאצאינו

   • נוהגים לקחת חמש ערבות ולקשרם ולחבוט בהם.
   • יוסף, הרב דוד

   • נוי סוכה - האם מותר לתלות פסוקים בסוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נוי סוכה - הקצה למצוותו : נפל קישוט על השולחן באמצע שבת , מה עושים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נוי סוכה - סיכום
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נוי סוכה המיוצר לכבוד חגיהם , האם מותר לתלות בסוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נזק הבא לאחר זמן
   • זעפרני, הרב שלמה

   • נחירות
   • זעפרני, הרב שלמה

   • נטילת ידיים
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • נטילת לולב - אופן הנטילה: איך מחזיקים את ארבעת המינים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - האם יש עניין ליטול פעם נוספת כשהזדמן סט מהודר יותר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - החזיק את האתרוג ביד ימין ואת הלולב ביד שמאל , האם יצא יד"ח ? (הוא ימני)
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - מאיזה גיל ילד מחויב בה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת ערבה בהושענא רבה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נידון האם מותר להטביל את הכזית הראשון בטיבול.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • נכרי
   • חותה, הרב בנימין

   • נרות
   • חותה, הרב בנימין

   • סגולת הסוכה לשמור על השלום
   • שמש, הרבנית רות

   • סדר הנענועים - האם צריך להסתובב לכיוון שמנענעים את הלולב ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוגי ערבה הפסולים והכשרים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה בפרגולה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.זעפרני, הרב שלמה.)

   • סוכה הבנויה על רכב - איך מודדים ומוודאים שעמיד ברוח מצויה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה ישנה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • סוכה לעומת עשרה ראשונים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סוכה שדפנותיה עשויות מסדינים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה שמפחדים לישון בה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכות המים וכח התענוג שבאדם 2 שיעורים
   • (אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.)

   • סוכות סוכה מזבח אורחים וגוג ומגוג
   • אונגר, הרב אייל

   • סוכת לבוד
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סורגים וחבלי כביסה מעל הסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סיכום השיעור
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיפור: הפתק שכתב ר' איסר זלמן מלצר "עיניך לנוכח יביטו"
   • שמש, הרבנית רות

   • סכך הנשאר משנה לשנה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סכך לנצח - האם יש בו גזרת תקרה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך לנצח - התנאים לכשרות מהודרת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך לנצח - שיכול לעוף ברוח, מה עושים ? - המשך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך סוכת היוצרים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סעודה
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • עבודה בבית המקדש
   • אנחנו וצאצאינו

   • עובד ומעביד
   • זעפרני, הרב שלמה

   • עוני ומחסור
   • אנחנו וצאצאינו

   • עיתונים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • על מנהג אין מברכים.
   • יוסף, הרב דוד

   • עני המהפך בחררה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • עסק בתיווך אתרוגים ברמות שונות , שולח לאנשים ארגזים מהרמה שהם ביקשו והם מחזירים את מה שלא בחרו, כשחזרו האתרוגים מהקונה , היו כמה מהם שבורים , מי סופג את הנזק ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • עצרת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ערבה - צורת שפתיים לימוד לנצור את הלשון. "יצפנני בסוכו מריב לשונות"
   • שמש, הרבנית רות

   • ערבות
   • בן אדיבה, הרב אהרן

   • עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • פגיעות
   • אנחנו וצאצאינו

   • פיטם - זהירות בעת בדיקתו (נשבר בקלות)
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • פסול חסר - לקיחה תמה : חולשת הראיה בדורנו , ממה נוצר הנקב ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • פסח
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • פרשת האזינו וסוכות
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • פת
   • ידלר, הרב משה

   • צום
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • צריך לכוון בעשיית הסכך לשם צל ולשם מצוות סוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • צריך לתת אוכל קודם לבעלי חיים.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • קהלת
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • קורות חייו של רבי מאיר פיאסט לעומתם...
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • קטן שהזיק
   • זעפרני, הרב שלמה

   • קניית פירות לזריקתן לשמחת התורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • קשירת הסכך
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • רבי חיים קמיל היה עם ראש פשוט, ע"י שקידתו נהיה גדול בכל התורה כולה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • רבי ניסים קרליץ היה בחור טוב, לא חשבו שיהיה בשורה אחת עם גדולי הדור
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ריצוף הסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • רכישת ארבעת המינים במזומן \ ויזה \ צ'ק דחוי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שאבעס טיש - קול פליי 2 שיעורים
   • (וינטרוב, אהרן (אהר'לה).וינטרוב, אהרן (אהר'לה).)

   • שאלה א - ראובן נתקע על פסי רכבת, כשראה את הרכבת מתקרבת הוא ברח, שמעון נכנס לרכב והצליח לחלצו לפני הגעת הרכבת, האם הרכב שייך לשמעון ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - הילד לקח סליל פשתן מהחנות והאבא לא ידע על כך, העמיד את הסכך עם חוטי הפשתן הנ"ל, מה דין הסוכה ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - מוכר אתרוגים ממולח , זיהה יהודי מדקדק במצוות שחיפש אתרוג זמן רב , המוכר ניצל את הקונה והקונה עקץ את המוכר...
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - קורקינט חשמלי עלה בלהבות תוך כדי הטענה, בתוך דירה שכורה, האם השוכר חייב בעלות השיפוץ ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - רוצה לחזור בתשובה על תרגיל עוקץ
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - בוררות בגין הלוואה בין שותפים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - החנה במקום שאינו מותר לחנות בו והזיק רכב אחר, האם עליו לשלם את הנזק ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - עץ הגדל בחצר ונוף האילן מתפשט מעל סוכות בחצר הסמוכה ופוסלן, על מי חובת הקציצה?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - שאלה מעניינת בעניין תביעת דמי ביטול
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה בעניין הרחבת בניה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - יהודי מממן כרטיס טיסה לרב מסוים בכדי שיתפלל על ציונו של החתם סופר ביום היארצייט, בשנה מסויימת קנה אותו יהודי כבכל שנה כרטיס הלוך ושוב, אולם אותו רב היה צריך ליסוע למחרת היארצייט לבית הדין בצרפת שם משמש כדיין, ולפיכך בית הדין בצרפת שדרג את הכרטיס הקיים, ועתה המממן טוען שעל בית הדין בצרפת לשלם לו את הרווח שבא להם מחמתו, עם מי הדין? - ובדין זה נהנה וזה לא חסר.
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - קנה סכך 'קיינעס' משופים שלא כדרך גידולם שלדעת הגרי"ש אלישיב יש בהם חשש פסול, האם יכול לתבוע ביטול מקח?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ד - הזמין ארבעת המינים ב'קומסיון' ולבסוף לא סיפקו לו הסוחר כמתוכנן, ותובע את ההפסדים שנגרמו לו.
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ד - ראובן לקח יחורים של אתרוג מרוקאי, ממרוקו ללא רשות בעל העץ, שתל אותו בארצות הברית ,
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ה - גגון מרפסת סוכה הנשלף קדימה, כשהתחתון עם הארץ ובנה סוכתו תחת הגג הנשלף, ועתה השכירו את הדירות לת"ח, האם נחשבת חזקת העליון חזקה בטעות כיון שהעם הארץ לא ידע ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ז - הגיע לפנימייה בשעת לילה מאוחרת והדלת הייתה נעולה, ולשם כך הזמין פורץ ושילם לפורץ וגם על המנעול, ומנהל הישיבה טוען שהיה אסור לו לגזול על מנת לשלם.
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה: איך אברך ובחור צריכים להסתכל על קריסה כלכלית בעולם ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלה: באיזה גיל ראוי להתחתן ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלה: האם ראוי לשמוע חדשות בכדי לדעת דעת תורה ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלה: מקובל בישיבות שישנם כמה שיחות בשבוע (מרה"י מהמשגיח והמשגיח קטן), איך הבחור לא יצא מבולבל ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלות פתיחה 3 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • שביעית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שבת
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • שו"ת מהרי"א, המקיים מצות סוכה בקדושה וטהרה כדת כאילו נעשה שותף להקב"ה.
   • חותה, הרב בנימין

   • שווה פרוטה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שולחן תחת סכך פסול מדרבנן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שידוכים משמים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שיחת חולין
   • חותה, הרב בנימין

   • שינה ונמנמום בסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שינוי מראה - נקודות על הפיטם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שיעור אכילה המחייבת בסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שיעורי אכילה.
   • חותה, הרב בנימין

   • שירת האזינו
   • אשכנזי, הרב שניאור

   • שכח לברך מיד לישב בסוכה ונזכר רק אחר ברכת המוציא יברך קודם טעימת הפת.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • שכר מצווה 5 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • שלש מחיצות שלמות או ארבע לא שלמות , מה עדיף ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שמחת יום טוב
   • דיסקין, הרב אליהו

   • שמחת תורה אתה הראת לדעת
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • שמחת תורה להיות הרגליים של התורה
   • אונגר, הרב אייל

   • שמיני עצרת ושמחת תורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שתיה וקינוח חוץ לסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תורה או חסד מה חשוב יותר
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תיווך
   • זעפרני, הרב שלמה

   • תעשה ולא מן העשוי : שאלה מעשית בעת בניית הסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תקציר השיעור הקודם 3 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • תשבו כעין תדורו 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.בוטבול, הרב אהרון.)

   • "שינה בעינינו לא ראינו"
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • 4 טפחים
   • מלכא, הרב אופיר

   • אדם נידון בכל יום על מה שנגזר עליו בראש השנה בעבור אותו יום.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אדם ששוחט לכלבים או לגוי.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אושפיזין 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.חותה, הרב בנימין.)

   • אחת המצוות הקשות - מצות שמחת החג.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • איך לשמור על ארבעת המינים שלא יכמשו
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אלו מאכלים יש לאכול בסוכה ומה מותר לאכול מחוצה לה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אמונה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ארבעת המינים נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב בגמרא. והרב מביא פסוקים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ארצות הקור.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אתרוג 5 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.דרייפוס, הרב אליהו.יוסף, הרב דוד.דרייפוס, הרב אליהו.בן אדיבה, הרב אהרן.)

   • אתרוג עם חיסרון.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ב' הדינים שיהיה לקיחה תמה ושהפרי יהיה "הדר", וההבדל לדינא ביניהם.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בדין הורדת גגון שמעל הסכך בחג.
   • ידלר, הרב משה

   • בדיקת תולעים
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בחג הסוכות מקריבים 70 פרים, 35 כנגד עמי עשיו, ו35 כנגד ישמעאל, שהם הכוחות המוערבים בגלות האחרונה:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בחור ישיבה הוא סמל לדוגמא.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ביאור: "אנא זכור הנעקד בהר המור..."-יצחק
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור: "כופרו שת לנזיר..."-יוסף
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום שגוג יבוא להלחם בישראל תהיה סערה גדולה של ברקים ורעמים.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • בישול מחול המועד לצורך השבת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בישול מיום טוב לשבת הוא בשבות קרובה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בליל הושענא רבה תיקנו רבותינו להיות ערים כל הלילה ולעסוק בתורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • במה לתפוס את הסכך? לכתחילה, בדיעבד ובשעת הדחק.
   • מלכא, הרב אופיר

   • בן חוץ לארץ
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בסוכות תשבו שבעת ימים - שואל הזוהר שיכתוב בשבעת ימים - אלא שבעת ימים הם שבעה צדיקים שנקראים כנגדו יום אחד. - אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בענין חיבור הסכך לסוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • בקשת דוד המלך: "תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ברכה על אכילה בסוכה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • ברכת שהחיינו על הסוכה, ודין נשים שמברכים בהדלקת נרות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בשלחן ערוך פסק שמצוה למנות שומרים בגינות ובפרדסים בחול המועד שלא יגיעו לידי עבירה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גדר השימוש בסוכה מבלי לבזותה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גובה שדרו של לולב מע''ג ההדסים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • גלות ישמעאל
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • דברי הזוהר המובאים למטה, וביאורם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דברי המהרי''ל המובאים בט''ז שבהושענא רבה יש להשאיר את הלולב כשהוא פתוח ולא מאוגד.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דברי ר' אברהם אזולאי על ר' שמעון בר יוחאי ותלמידיו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דופן 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • דין השוהה בסוכה ולא אוכל.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • דין מעמיד ומעמיד האם הוא רק לכתחילה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • דין נקטם ההדס ושיעורו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין סוכה שאינה ראויה לשינה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • דיני אכילה בסוכה, ואלו מאכלים מחייבים כניסה לסוכה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני ההדס
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • דיני לולב והידוריו
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • דפנות התופסות עצמם ברוח מצוייה או שאינה מצוייה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם יש להדר בערבות המגיעות ממוצא.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הב"ח כותב שחובה לומר בפה בלילה הראשון "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל מארץ מצרים"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הברד שירד במצרים ומשה התפלל שייפסק - נשאר באוויר, וירד על גוג ומגוג לעתיד לבוא.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • הגמרא אומרת שלא נתנו מועדים לישראל אלא שיעסקו בתורה ולכן לא עושים מלאכה במועד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדבקת העוקץ.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדס וערבה דיניהם והידוריהם,
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ההבדל בברכות בין פסח ובין סוכות?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ההכנה לחג וביאור: שלושת הפעמים שנאמר-סוכות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ההקפות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הושענות 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • הזוהר כותב שבליל הושענא רבה נחתם כל אחד גזר דינו בשנה הבאה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החג הזה המשך כל ימי העבודה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם ללקיחת קורה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הטעם לעשיית זכר רק לענני הכבוד ולא לבאר ולמן
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הטעם שנוהגים לעשות תענית בה"ב אחרי חג הסוכות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעמים לשבע הקפות בשמחת תורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הידורי האתרוג
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • היום הראשון של סוכות, הוא הראשון לחשבון עוונות:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • היסח הדעת
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הלולב צריך שיהיה גודלו 4 טפחים. וצריך לקשור למעלה איזה קשר שלא יפתח.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המדבר לשון הרע מעביר מצוותיו למדובר ולוקח את עבירות המדובר
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • המעשה על ידו הגיעו ייסוריו של רבי.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • המצטער פטור מהסוכה. מדוע? יש מקום להדר? האם יש חובה לפתור את סיבת הצער?
   • מלכא, הרב אופיר

   • המקור שיש חובה לאכול כזית פת בסוכה נלמד בגזירה שוה מחג הפסח
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור - גדר כבוד הסוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור. 30 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • המשך שיעור. 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • הנענוע צריך להיות בשדרה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הנצרות - מובילה את התאוריה, שצרכי הגוף והתאוות, הם שליחיו של השטן:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הסוכה - מבחן האומות לעתיד לבא
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הסיבה שבחג הסוכות אומרים בתפלה "זמן שמחתנו"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסתכלות בזכוכית מגדלת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • העמדת סכך על גבי דפנות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הפטרה יום ב של סוכות
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הפטרה לשבת חוהמ סוכות
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הפלא יועץ מבטיח להיות מליץ יושר על הלומד בספרו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הקדוש ברוך הוא יסיר את יצר הרע הצפון באדם.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • הקפות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הראשון שבנה סוכה - יעקב אבינו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הרוצה לזכות באור הזה - יזכה על ידי הסוכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הרמב"ם כותב שאף שכל המועדות מצוה לשמוח בהם, בחג הסוכות יש לשמוח שמחה יתירה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרנינו גוים עמו - שלא עזבו ישראל את הקב"ה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • השמחה על מחילת העוונות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • התיקון הגדול שתקנו חז"ל בשמחת בית השואבה בבית המקדש בקשר לקדושה וצניעות
   • שוב מקרית ספר, המורה ב.

   • וביום הרביעי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • וביום השלישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ועושה ביתו עראי וסוכתו קבע.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זה ההבדל בינינו שעושים יום אחד לבן חוץ לארץ שעושים יומיים - שמי שנמצא כאן בארץ יש לו נשמה גבוהה יותר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זהירות מחילול הסכך לאחר החג.
   • ידלר, הרב משה

   • זמן המסוגל לביאת המשיח, עלול להתהפך לזמן המסוכן:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • זמן שמחתנו - מהות השמחה בחג הסוכות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • חג הסוכות 9 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.סלבטיצקי, הרב שבתי.אשכנזי, הרב שניאור.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • חג הסוכות הוא 'זמן שמחתנו' - בגלל שמחת בית השואבה:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חודש תשרי הוא חודש רצוף במועדים וחגים. עד כאן החגים היו בבחינת דין. ומעכשיו בבחינת אהבה ושמחה - ישיבה בסוכה, ארבעת המינים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חולה שצריך לעבור אחרי יו"כ ניתוח מעקפים אם יצום לא יוכל לעשות ניתוח. מה יעשה? אם הוא מסוכן שצריך ניתוח כבר עכשיו הוא חולה.
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • חיבור קורה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • חילוק פסולים של ד' מינים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • חפץ חיים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חשיבות מצות ישיבה בסוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יבוא יום אהוב לד' שיחולק השלל שאספת מכל האומות, את ירושלים.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • יוסף הצדיק
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יעקב אבינו 4 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • יש הנוהגים לטבול בליל הושענא רבה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש להתפלל ערבית קודם קריאת ספר דברים, הטעם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישיבה בסוכה 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • כוחו של השופר - לשבר את מידת הדין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כיצד יתכן ששני אנשים בסוכה אחת, האחד חייב להשאר בסוכה והשני אומר אני נכנס הביתה? בן שהוא רב ומקבל קהל ואביו אינו יכול לישון בגלל הקהל. חידושו של הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל.
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • כיצד ניתן לקשור את הסכך מלכתחילה? מדוע?
   • מלכא, הרב אופיר

   • כל אותן שנים שנתייסר רבי הקדוש לא היה העולם צריך לגשם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל מקום שדיבר רבי יוסי בר חלפתא - הלכה כמותו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל שבעת ימי החג יש מצוות עשה לשבת בסוכה לאכול לשתות לישון ולטייל ולדור יומם ולילה (ע"פ שולחן ערוך)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כללי הלולב, שיהיה בו "לקיחה תמה" ושיהיה "הדר" ודרגות ההידור כלפי דין נחלקה התיומת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כף החיים כתוב להיזהר שערבה תהיה נמוכה מההדס - ולהיפך זו סכנה!!
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כשאדם טרוד ועסוק במצוות אין ליצר פתח לגשת אליו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כשנמרוד נכנס לאכסניית אברהם אבינו. השענו תחת העץ.. ענני הכבוד הם תחת העץ..
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לא יהיה אור כהה וחשוך, יהיה יום ידוע לה', המוכן לישועתו.
   • סיימון, הרבנית שרה

   • לדמותו של הרב אליעזר פאפו בעל פלא יועץ.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • להדר במצוות ובפרט בארבעת המינים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לוי ובשבת שלישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • לולב סגור.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לולב שמסתיים בחד הוצא.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לימוד תורה יותר מבית הכנסת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • למה מניחים פת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לעבוד בביוב
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • לקיחה תמה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לשון הרע, לבקש סליחה אפילו אחרי יו"כ, כי יו"כ לא כיפר על עבירות שביו אדם לחבירו
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מדאורייתא בלילה הראשונה אפילו ירדו גשמים כל הלילה חייבים לאכול כזית פת בסוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מדוע חג הסוכות מכוון כנגד יעקב אבינו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מדוע נאמר "חג לשם" ב-ל' והתירוץ
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מה עושים ומה לא עושים ברחוב? (מי אוכל לחם ברחוב)
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מהו "שם המיוחד" של הקב"ה?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מהות שמחת חג הסוכות לעומת שאר המועדים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מובא במדרש שהקב"ה אמר לאברהם אתה יחיד בעולמך ואני יחיד בעולמי, ביאור הדברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מחלוקת המגן אברהם והחזון איש בדין שינוי מראה בכל שהוא.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מחלוקת הפוסקים כנכנס לנוח בסוכה כיצד ינהג והאם צריך לברך או לאו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מי שהוציאו עליו שם רע, מותר לו לא למחול
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מי שעשה סכך ואחר כך עשה לו דפנות - לא מועיל, ואם עשה - בדיעבד ינענע הסכך ויש אומרים יגביה טפח.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ממתי הערבה נחשבת למיובשת ונפסלת לברכה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מסביר איך שלאחר תשובה מאהבה כל העוונות נהפכות לזכויות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מעלת בית כנסת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלת לימוד תורה מאשר בית הכנסת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעמיד בדבר הפסול מדרבנן.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מעשה על בעל החפץ חיים. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • מצוה מביאה שמחה לאדם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מצוות ד' מינים להראות זכייתנו בדין
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מצוות חינוך לילדים בהסוכה והגיל שממנו מתחייב בזה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מצטער 3 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.חותה, הרב בנימין.)

   • מקור וגדר דין "ישיבה בסוכה".
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • משה רבינו לא היה יודע עד גיל 80 שהוא יהיה מושיען של ישראל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מתי מצווה להתחיל את בניית הסוכה ולסיימה. והאם עדיף לבנותה ע''י שליח ומייד אחרי החג.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נאמר "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" וזה המקום היחיד שמוזכר בו "אזרח"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ניקוי כלים משבת זו לשבת אחרת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • נענועים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נקודת המפגש בין ה'רגלים' ל'ימים הנוראים' היא - חג הסוכות:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • נקטם. 2 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • סבא דמשפטים: מעשה בר' ייבא סבא שפגש את תלמידי ר' שמעון בר יוחאי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סדר נענוע ארבעת המינים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • סוכה יותר מבית כנסת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סוכה שנבנתה ע''י גוי, ובנייה שלא על מנת להצל ושלא לשם מצוות סוכה שפוסלת הסוכה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכות 27 שיעורים
   • (שיכנזי, הרב יעקב.סופר, הרב יעקב חיים.זעפרני, הרב שלמה.אנחנו וצאצאינו.ארלנגר, הרב מנחם.פריינד, הרב צבי.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.אנחנו וצאצאינו.פריינד, הרב צבי.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.ארלנגר, הרב מנחם.אנחנו וצאצאינו.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.דיסקין, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.מוצפי, הרב בן-ציון.לוי, הרב יצחק - רב העיר נשר.דיסקין, הרב אליהו.רוזנבלום, הרב ברוך.בריסק, הרב יהושע חיים.ארלנגר, הרב מנחם.ארלנגר, הרב מנחם.)

   • סיכוך על ידי "פלפונים" שאין בהם תולעים וזהירות מקישוט הסוכה בפרחים שעלולים להביא חרקים לאוכל.
   • ידלר, הרב משה

   • סימן תרכ'ה בשו"ע לכאו' אין בו שום הלכה.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • סכך העשוי מכמה ציפויים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך קבוע פסול מהתורה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • עבודת חודש אלול היא לא מה אני רוצה אלא מה ה' רוצה... ממחר דיאטה...
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עיקר היופי של האתרוג בחלקו העליון, וההבדל לדינא בין דין לקיחה תמה לדין "הדר".
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עירוב תחומין - אם יעשה קיים מצווה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • על הפסוק "ויצא קין מלפני ה' "דורשת הגמרא שקין היה הבעל תשובה הראשון בעולם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עליה לרגל - משמעות הביטוי.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עם הארץ אסור לו לאכול בשר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ענין הישיבה בסוכה על פי ה'פלא יועץ'.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ענני כבוד 4 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.דרוק, הרב אשר.)

   • עקום.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • פחד
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • פסול לקיחה תמה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • פסולי הדר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • פרגולה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.בוטבול, הרב אהרון.)

   • פרגולות של עץ.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • פרטים בכשרות הערבה. 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • פתקא נגד פתקא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ציד
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קושיית תוספות - הרודה חלות דבש ביום טוב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קשירת סכך שיכול לעמוד ברוח מצוייה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ראשון 3 שיעורים
   • (ולנשטיין, הרב דוד.ולנשטיין, הרב דוד.ולנשטיין, הרב דוד.)

   • רביעי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • רגילות
   • מלכא, הרב אופיר

   • ריצוי ישראל לפני הקב"ה ביום הכיפורים ובסוכות - ראשון לחשבון עוונות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • רכישת ארבעת המינים מקופסא, והצורך לראותם לפני ולדעת את עיקרי ההלכות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • רצועת בטון
   • מלכא, הרב אופיר

   • שאלות המתעוררות ביום טוב ראשון שחל בשבת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שבע הקפות בשמחת תורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שחיטה
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שימוש בדפנות שבעבר שמשו לארון ובכך קבלו טומאה ככלי.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שיעור ההדס והערבה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שירת האזינו כוללת את כל הקורות את ישראל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שלא מסככים בדבר המקבל טומאה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שלישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • שמחה 5 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.רוזנבלום, הרב ברוך.יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.אנחנו וצאצאינו.)

   • שמחת בית השואבה מכילה בתוכה פרדוקס - השמחה היתה בגלל מים, אבל דרך ביטוי השמחה היתה ע"י אש:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • שמחת חג לאחר יוה"כ
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שני
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • שעם ישראל משולים כנגד המצוות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • שתי דרגות במצוות התשובה: תשובה מאהבה ותשובה מיראה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תוספת חיזוק.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תירוץ הרב - לדור בסוכה על ידי שינה ואכילה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תנאים לסכך כשר: גידולי קרקע, תלוש, לא מקבל טומאה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • תשבו - לשון עכבה, "ונשב בקדש ימים רבים", פירושו להתעכב בקדש, וגם אם עומד עושה מצווה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • @100 ברכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @אהבת חסד. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @אין מצווה ופעולה שדומה לחברתה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @אל תקרי בניך אלא בוניך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @אשרי מי שעמל בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בגלות אין תורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בחסד מסתכלים במעשים ולא בתוצאות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בכל מקום שאזכיר את שמי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בנים של הקב"ה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ברוך שומר הבטחתו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @בשמחה אותיות מחשבה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @גמרא - סיפורו של יוסי משיטו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @גמרא סנהדרין: על עמל התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי האבן עזרא על התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי האר"י על כוונה בברכה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הבעל הטורים על 100 ברכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הגאון מווילנא על סוכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הגמרא על שכר מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הזוהר על כבוד ה'.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי החפץ חיים על מי שמקבץ את המניין.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי המדרש של שרה אימנו שהיא נפקדה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הסבא מקלם על מילה אחת תורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרב וולבא על הארת פנים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרמב"ם על עיסוק בתורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרמב"ן על ארץ ישראל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי השל"א על ארץ הקודש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי ר' חיים וויטאל על שכר מצוות בעולם הזה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי ר' יהודה החסיד על ברכות בשמחה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי ר' שלום שוודרון על ישרות יוסף הצדיק.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי רש"י על זמן המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דוגמאות לבלימה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דרגה גבוהה בחסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הבחירה שלנו ממה ליהנות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הדרך להיות ידיד של הקב"ה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ההבדל בין תשובה של יום כיפור לסוכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @החסד הגדול של אברהם אבינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @החסר שלנו בדורנו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הלכה להולכי דרכים בסוכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הלכות שמונה עשרה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המלך בשדה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך הלכות חול המועד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור מרגש על הגאון מווילנא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור על חשיבות התפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור עם הרב שך על התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך סיפור.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @המשך פגישה על עניני כשרות. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @הסמל של משה רבינו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @העקידה בהר המוריה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הרב פינקוס - משל על שמחה בעבודת ה'.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @השקעות בדברים נכונים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @התורה נמשלה לחמישה דברים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ובחרת בחיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ונסלח לכל עדת בני ישראל כי לכל העם בשגגה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ושבתה עד ה' אלוקיך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @זהירות בברכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חומש בראשית - רחל מבקשת מלאה מהדודאים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חידות על התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חילול בית ה'.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חסד לנשמה שלנו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חפץ חיים מספר על המגיד מדובנא על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @טעימות התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @יום הכיפורים בקודש הקודשים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ימי אלול עד הושענא רבא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ימים המסוגלים לבטל הכל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @יש כללים בבית המלך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כי בחר ה' בציון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @כעסנים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @לאן שאנחנו מחוברים משם אנחנו מקבלים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @לזכור את המצוות של ימות השנה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מדרש - אין סוף למתן שכרן של צדיקים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מה ה' אלוקיך דורש מעמך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מותר האדם מן הבהמה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מידת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קולך תחינתנו הפילי ובעד עמך רחמים שאלי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מלחמת דוד עם הפלישתים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מנורת המאור: על ידי עשרה ראשונים נגאלים ישראל.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מעלות השמחה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מצוות בבית הכנסת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מקורות לבתי כנסיות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל מה צריך בשביל לזכות להרגיש את מתיקות התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל על הנאות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משל על מתיקות התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משמעות אמיתית של חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @משמעות של והייתה אך שמח.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מתי הזמן הכי מתאים להיות שמחים?
   • כהן, הרב יגאל

   • @נשמת יהודי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיור עם יהודי צדיק שמתמודד 8 שנים ומחזק את כולם.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור - לא מפסידים מלוותר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור אישי על יראת הרוממות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור אישי על נתינה מושלמת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור חז"ל על רבי טרפון על צדקה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור מהגמרא על שכר פסיעות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור מרגש על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על אמן.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על בעל תשובה בזכות מילה טובה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על בת מלך שניצלה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על הבית הלוי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על הכנסת כלה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על הרב מפונבי'ז.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על הרווח של מעשה חסד אחד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על זלזול בתפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על חכמת האבן עזרא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על חסד ברוחניות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על חסד עם ניצול שואה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ימים הנוראים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על כוח התפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על לבוש בתפילה בטיול.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על נוי סוכה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על עופרת יצוקה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על פגיעה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על קיטנת עזר מציון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ר' חיים קרייזווירט עם הסטייפלר על הכנסת כלה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ריב בין אב לבן.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על שקידת התורה של הרב שך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם החפץ חיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם הרב אלישיב.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם הרב שך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' אהרון מקרלין.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' חיים שמולביץ.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' משה פיינשטיין על אדם שרצה להתחכם עם ההלכה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם תלמיד החפץ חיים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפורו של הגאב"ד. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @סיפורים על החסד של האדמור מסאטמר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפורים של חסד על הרבנית שטרנבוך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ספר חרדים: על שירה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @על כל רגע ורגע שאדם חותם פיו זוכה לאור הגנוז.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @עצות לכבוד בתפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @פגישה עם רבני הכשרויות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @פרקי אבות: הוי זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע שכרן.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @צורת התפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ציון היא דורש אין לה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @קורונה מה הוא אומר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ר' אליעזר הגדול: כותלי בית המקדש יוכיחו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ר' חיים קייניבסקי מספר על זבוב.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ר' נתן צבי פינקל - סיפור על עשיר שעשה את דרכו בחשיבות בזולת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ריח הקטורת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שובה אלינו בהמון רחמך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שיר - ר' יהודה הלוי.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שירות ותשבחות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שכר מצווה בהאי עלמא ליכא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שכר מצוות בעולם הזה. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @שמחת בית השואבה בזמן המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שמחת ר' נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שעת התפילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תהילים - כפירים רשו ורעבו ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תורה הולך רק עם חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תיאור הקרבנות של בית המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תיאור קרבנות של בית המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תפילתנו בימי הסוכות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • א. ביאור ענין תפילת ההושענות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • א. רי"ש אומר ’שלשה’ הדסים, אפילו שנים קטומים ואחד אינו קטום - בביאור דעת הבבלי והירושלמי בזה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אגודת הלולב - האם לאגוד לפני החג ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אהרן הכהן חלשה דעתו שאין בו יציאה מהמסגרת מתוך חיבה, וניחמו הקב“ה במעשה הטבת הנרות שהיה בו ענין זה בנר המערבי
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • איגוד הלולב : מה צריך להיות ותר גבוה ממה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • איטר יד
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • איך מודים שיש שני אוזנים ועינים
   • דרוק, הרב אשר

   • אין איסור להכניס בעלי חיים לסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • אין להכניס גוי לסוכה, כף החיים.
   • חותה, הרב בנימין

   • איסור אמירה לגוי בחול המועד
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • איפוק
   • אנחנו וצאצאינו

   • אכילה בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אם אינו יכול לבנות הסוכה במוצאי יו"כ רק ע"י שליח ולמחרת ע"י עצמו עדיף במוצאי יו"כ ע"י שליח.
   • חותה, הרב בנימין

   • אמירת תהילים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אני והו הושיעה נא
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אסור לישון חוץ לסוכה אפילו שינת עראי, ומה השיעור של שינת עראי.
   • חותה, הרב בנימין

   • אסור לעשות הסכך קודם הדפנות.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אפשר לשתות יין מחוץ לסוכה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ארבעת המינים כנגד חלקי הגוף העיקריים
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ארץ ישראל
   • אנחנו וצאצאינו

   • אתרוג בשמיטה - במה עדיף להדר : בשמיטה או באתרוג ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - האם מותר להריחו ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - האם מותר לתלות בסוכה ? ( נוי סוכה )
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - כמה אתרוגים מותר לקטוף משדה מופקר ? הוראות הרב קניבסקי והרב שטיינמן
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - מלאכות המותרות בשמיטה לצורך האתרוג
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג בשמיטה - מתי זמן ביעורו ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אתרוג מרוקאי
   • זעפרני, הרב שלמה

   • ב. המצווה לשמח את אשתו ושמחת עניים ביו"ט
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ב. להיות שמח וטוב לב הוא בניו ואשתו וכל הנלוים עליו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • באחת מפינות הסוכה, חמתה מרובה מצלתה , האם הסוכה כשרה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בדברי הרן בענין שתי הלכות כהדדי
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • בזמן שמחה אפשר לבקש
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ביאור המצודות: הבל הבלים אמר קהלת
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור הרב מבריסק עה"פ: קווה אל ה', חזק, ויאמץ לבך, וקווה אל ה'
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור: פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביטול עסקה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • בכל זמן של חנוכת בית המקדש, מצאנו ענין של פריצת מסגרת
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • במהות ש"ת וש"ע - י. קבעו שמחת תורה בשמיני עצרת - נגילה ונשמחה ’בך’, בכ"ב אותיות תורתך
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בניית סוכה בדבר המקבל טומאה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • בניית סוכה ברשות הרבים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בנית דפנות ואח"כ הנחת סכך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ברוך אתה ה' חונן הדעת
   • דרוק, הרב אשר

   • ברכת אשר יוצר
   • דרוק, הרב אשר

   • ברכת לישב בסוכה - שכחתי לברך בתחילת הסעודה, האם ניתן עדיין לברך ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ברכת לישב בסוכה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • בשמחת תורה התירו לחזור ולשנות פסוקים שכבר קראו
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • ג' תנאים לכשרות הסכך.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ג. וסוכה תהיה וכו’ ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר
   • דיסקין, הרב אליהו

   • גדולת הרב אלישיב בהכרעתו הנ"ל - בחקתך השתעשע לא אשכח דברך
   • קוק, הרב בן ציון

   • גזל
   • זעפרני, הרב שלמה

   • גזל אתרוג
   • זעפרני, הרב שלמה

   • גזרת שמא ימשך באשה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • גישה נכונה לספר מסילת ישרים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • גשם בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ד' טעמים שעושים את חג הסוכות בחודש תשרי ולא בחודש ניסן.
   • חותה, הרב בנימין

   • ד. אחלקה שכ"ם ועמק סוכות אמדד
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ד. לנשק הסוכה והמינים להראות חיבוב המצוות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • דבר הפוסל מעל הסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דברי הגור אריה עה"פ: אלא תולדות נח
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הח"ח עה"פ: ומל השם אלוקיך את לבבך
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי החיד"א ע"פ דברי הטור שחג הסוכות כנגד יעקב אבינו
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הנצי"ב על נסיון "לך לך מארצך"
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הרב שריה דבילצקי על השינוי שצריכים לעבור אחרי יום הכיפורים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי חיזוק בעת מלחמה - כל דעביד רחמנא לטב עביד
   • זעפרני, הרב שלמה

   • דברי פתיחה 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • דברי רבי חיים שמואלביץ על מלחמת היצר
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דורשי ה'
   • אנחנו וצאצאינו

   • דין לכם בסכך
   • זעפרני, הרב שלמה

   • דין סוכה לנצח.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דין סוכה שנבנתה על ידי אישה , קטן או גוי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני דפנות הסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - בלעטל
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - המלצות: לבדוק בזהירות , לא להניח על שולחן חשוף
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - מאיזה מרחק בודקים את האתרוג ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - ניטל העוקץ
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - נקלף האתרוג : קילוף שגרם לשינוי מראה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני האתרוג - שינוי מראה בפיטם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הדפנות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דיני הדפנות: האם מותר לעשות דפנות מסדינים ? - מה הדין כשצידי הסדין קשורים הייטב, אך יש בטן באמצע הסדין
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הדפנות: מתי המעקה נחשב דופן ? - המשך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - לולב קנרי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - נחלקה התיומת : שת תיומות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני הלולב - נקטם ראשו : בדיקת זכוכית מגדלת ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני יום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני ישיבת סוכה, שו"ע סי' תרל"ט.
   • חותה, הרב בנימין

   • דיני נקטם ראשו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני שבת הקשורים לסוכה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • דמי ביטול
   • זעפרני, הרב שלמה

   • דפנות
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • דקדוק במצוות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ה. בא למזוג כוס של מים לרבו, ושפך לו קיתון של מים על פניו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ה. שמחת בית השואבה על ניסוך ’המים’
   • דיסקין, הרב אליהו

   • האם זכיה בלוטו גורמת לשמחה ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • האם ישן מצטרף למנין
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • האם מברכים על מנהג, וכן האם מברכים על הלל בסוכות.
   • יוסף, הרב דוד

   • האם מותר לדרוך על הסכך אחר סוכות.
   • ידלר, הרב משה

   • האם מותר להריח את האתרוג אחר קיום המצוה.
   • יוסף, הרב דוד

   • האם מותר לצבוע את הסכך ? 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • האם מקריבים קרבן על ישן
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • האם ראוי להחליף את הערבות כל יום ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הארות והערות בפרשת ’וזאת הברכה’ - יא. שמע ה’ קול יהודה ואל עמו תביאנו - ענין ומעלת אמירת תהילים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הגברת ההתמדה היא הפעולה הראשונה לשיפור המעשים טובים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הגר"ח פלאג'י, הזהיר במצוות סוכה מובטח לו שלא יהיה מריבה בתוך ביתו.
   • חותה, הרב בנימין

   • הדין במעמיד ומעמיד דמעמיד ושיטת החזו"א..
   • ידלר, הרב משה

   • הדין בקטן ששם את הסכך.
   • ידלר, הרב משה

   • הדס בשמיטה - דין הדסי רמת הגולן
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדס בשמיטה - האם מותר למולל כדי להריח ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדס בשמיטה - האם מותר לשרוף בערב פסח ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדסים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הוויה ואדנות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • הזיק תפילין
   • זעפרני, הרב שלמה

   • החזון איש אמר: היו לנו מגידים חשובים, אבל לציבור היה נראה שהשמחה נמצאת אצל החילונים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הכהנים שישנו בשמירה קיימו מצוה
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • הכל צבע אחד
   • דרוק, הרב אשר

   • הכרעתו של הרב אלישיב בעניין צערו של הרב רימר זצ"ל על פרוסת לחם שגנב באושוויץ (לאחר שאחזו בלומוס)
   • קוק, הרב בן ציון

   • הלכה למשה מסיני לעשות ניסוך המים בסוכות.
   • יוסף, הרב דוד

   • הלכות הנוגעות לשבת של חג סוכות - הסכך עף
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הלכות הנוגעות לשבת של חג סוכות -הוספת סכך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הלכות לולב
   • קוק, הרב בן ציון

   • המוציא
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • המשך דברי החיד"א הנ"ל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הנהגת הרב שך בברכת המזון
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הניח את הסכך לשם דירה ולשם צל - האם הסוכה כשרה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הנשמה חתמה על תכנית חייה, גם על סוג הבעל
   • שמש, הרבנית רות

   • הסטייפלר "עיקר הרפואה לנדודי שינה היא לבלתי להיות להוט שהכל יהיה כרצונו ממש.
   • שמש, הרבנית רות

   • העולם הזה ארעי ולעומת זאת - יפה שעה של תורה ומע"ט בעולם הזה מכל חיי העולם הבא
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • העם עני יכול לברך "שעשה לי כל צרכי" ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הפטרת ש"ת - יד. חזק ואמץ כי תנחיל, חזק ואמץ ’מאוד’ לשמור לעשות ככל התורה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הקדים סוכה לסכך
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הקפדת הרב הוטנר לומר "נוסף יום טוב" ולא "עבר יום טוב"
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • השיחה נאמרה בחוה"מ סוכות בביהכנ"ס משכן אסתר בירושלים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • השמחה בעבודת השם צריכה להיות אפילו על יום אחד בבית השם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • התירו להניח ’כתר תורה‘ על חתן תורה וחתן בראשית, כהוראת שעה לשמחת סיום התורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • התכלית של כל הימים האלו
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ו. בטעמי הנענועים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ו. נפח הסוכה תמי"ם טפחים לרמוז בזה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ז. מנענעין באנה ה’ הושיעה נא דייקא
   • דיסקין, הרב אליהו

   • זהירות
   • חותה, הרב בנימין

   • זהירות מבניית סוכה עם סכך גנוב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • זכיה לאחר יאוש
   • זעפרני, הרב שלמה

   • זמן שמחתינו 2 שיעורים
   • (דיסקין, הרב אליהו.דרוק, הרב אשר.)

   • זריקת חומר נפץ לשמחת התורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • ח. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בנ"י
   • דיסקין, הרב אליהו

   • חג האסיף סכנה
   • דרוק, הרב אשר

   • חדשות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • חוטי כביסה או סורגים מעל הסוכה - עוד רעיון
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חוטי פשתן
   • בוטבול, הרב אהרון

   • חזר וברך לישב לאחר נט"י
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חכמה בינה ודעת
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • חנוך לילד ילד קנו לו בגד חדש ולכלך
   • דרוק, הרב אשר

   • חסד לעצמו
   • אנחנו וצאצאינו

   • חקירה: יש לי תקציב מוגבל, האם עדיף לקנות אתרוג מהודר או לולב מהודר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חשיבות בזולת
   • אנחנו וצאצאינו

   • ט. ד’ מינים שרביטו של מלך
   • דיסקין, הרב אליהו

   • טוב לברך ברכת לישב בסוכה מעומד.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • טעם וכוונת מצות סוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • י. צ"ח ברכות האושפיזין בהזמנת עני לסעודות החג
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יהודי נרדם בבית המדרש תוך כדי לימודו, האם צריך להעירו כדי שיעבור לסוכה ? - דעות הפוסקים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • יוצא לטיול - האם חייב בסוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ייסורים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יצא מהסוכה וחזר לענין ברכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ירושלים של פעם.
   • אנחנו וצאצאינו

   • יש חיוב לאכול כזית פת בלילה הראשון ובשאר הימים כביצה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • יש נוהגים לבנות את הסוכה לפני יו"כ.
   • חותה, הרב בנימין

   • יש פוסקים שצריך לאכול בלילה הראשון יותר מכביצה ולא רק כזית.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ישיבה בסוכה - אכילה : לחם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - אכילה : שאר מאכלים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - גדר המצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - האם נשים חייבות ? מברכות ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - הסכך עף : מה עושים בשבת ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - ילד שנרדם מחוץ לסוכה , האם צריך להעירו ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - כשיורד גשם : האם מותר להוריד קישוטי סוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - מאיזה גיל , ילד חייב בסוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שינה בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שינה בסוכה : האם צריך להעיר את מי שנרדם מחוץ לסוכה ? - מחלוקת הפוסקים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שינה בסוכה : ראשו ורובו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה בסוכה - שתית מיץ ענבים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת הסוכה - האם נשים מברכות שהחיינו ? האם עונות אמן על ברכת הבעל (בקידוש" ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת הסוכה - כשיורדים גשמים או קר בסוכה : אבחנה בין שינה ובין אכילה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבת סוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כבוד בית הכנסת. 5 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • כבוד לתפילה
   • אנחנו וצאצאינו

   • כוונה 3 שיעורים
   • (חותה, הרב בנימין.ידלר, הרב משה.בוטבול, הרב אהרון.)

   • כופר
   • יוסף, הרב דוד

   • כיון שהכה“ג מתחדש בכל יום כמו ביום ראשון, יש בו חיבה יתרה בכל יום ויום לצאת מן השורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • כל אחד מאתנו אם יעשה מה שהוא יכול, הוא הכי חשוב
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • כלים
   • חותה, הרב בנימין

   • כמה עלוב העולם הבא לעניין האפשרות לעשות תשובה ומעשים טובים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • כף החיים, אם אינו יכול לעשות סוכה שיאכל וישן בסוכת ביהכנ"ס ולא בבית.
   • חותה, הרב בנימין

   • כשהרב קרלנשטיין סידר לבחור מוצלח שנבחן אצלו, שיתקבל לישיבת חדרה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • כשנכרים בונים הסוכה כגון לבתי כנסיות זה כשר כיון שעושים לפי רצונו לשם צל.
   • ידלר, הרב משה

   • כשרות הפיטם
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • לבני ספרד אסור להכניס סירים לסוכה, ולבני אשכנז תלוי כיצד נוהג בביתו.
   • חותה, הרב בנימין

   • להתחבר לטוב של הבעל ולדעת לעשות הפרדה בין מה שקשור אלי ובין מה שקשור אליו
   • שמש, הרבנית רות

   • לולב בשמיטה - האם יש בו קדושת שביעית ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לולב בשמיטה - לולב משומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לוקח כלי על מנת לבקרו
   • זעפרני, הרב שלמה

   • לייסטים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לימוד מוסר
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • לכתחילה לאכול הכזית ללא טיבולים.
   • ידלר, הרב משה

   • לפתח חטאת רובץ - יצר הרע
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מגיד השיעור הוא הרב אשר וייס
   • גנס, הרב ישראל

   • מדוע רבי ברוך בער לא הסכים עם דברי הדרשן שדיבר בשבח התורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מה אנחנו שמחים בחג הסוכות זמן שמחתינו
   • דרוק, הרב אשר

   • מה הדין במיטת קומתיים.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הדין לתלות נוי סוכה על הסכך.
   • ידלר, הרב משה

   • מה זה מעמיד ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה עדיף: ערבה עם לבלוב או ערבה שלא נשר אף עלה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מהי הסוכה הראויה לדרכים.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • מהי רמת הכשרות של אתרוג " מהודר אא " ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מום שאינו ניכר
   • זעפרני, הרב שלמה

   • מותר לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה, שו"ע סי' תרל"ט סע"ב.
   • חותה, הרב בנימין

   • מותר להטביל את הכזית בליפתן.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • מותר להתאפר בסוכה, אבל אסור לעשות דברים בזויים.
   • חותה, הרב בנימין

   • מותר לשתות מים חוץ לסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מזיק על מנת לשלם
   • זעפרני, הרב שלמה

   • מחילת עוונות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מחצלת
   • בוטבול, הרב אהרון

   • מי שאינו מאמין בהלכה למשה מסיני הוא כופר.
   • יוסף, הרב דוד

   • מלאכת אומן בחול המועד , לצורך מצווה - האם מותרת ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מנהג
   • יוסף, הרב דוד

   • מסחר באתרוגים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • מעלת הסוכה, שו"ת דברי יציב או"ח ח"ב סי' רע"ד.
   • חותה, הרב בנימין

   • מעמיד - איך מנחים את הסכך על סוכה לנצח ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מעמיד דמעמיד 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • מערכת עולם שנה יום
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • מעשה בחתם סופר בהושענא רבה וביאור רבי אליהו לופיאן
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מצווה 3 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • מצוות 4 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • מצוות צריכות כוונה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מצטער בסוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מציל מהארי
   • זעפרני, הרב שלמה

   • מקוה מוצאי יום כפור
   • דרוק, הרב אשר

   • משיח
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משמעות השמחה בניסוך המים בסוכות.
   • אונגר, הרב אייל

   • מתוך חיבתן אוכל הקב“ה את שאינו ראוי עם הראוי
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • נדרי מצווה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • נוי סוכה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • נוי סוכה - הקצה למצוותו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נוי סוכה - כתיבת פסוקים לנוי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נוי סוכה - פסוקים מודפסים על פלקטים , האם מותר לתלות בסוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נוי סוכה שנפל ביום טוב , האם מותר להרים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נזקי אש
   • זעפרני, הרב שלמה

   • נחלקה התיומת
   • קוק, הרב בן ציון

   • נטילת ידים
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • נטילת לולב - אחיזתו במשך היום לחיבוב מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - האם מותר לאכול לפניה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - זהירות מחציצה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטילת לולב - שכח לברך וניענע , התחיל הלל ונזכר שלא בירך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נטל ידים להמוציא מברך קודם ליישב בסוכה כשעדיין עומד ואח"כ יברך ברכת המוציא.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ניסוך המים 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.יוסף, הרב דוד.)

   • נענועים קבלת ההשפעות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • נשמת יהודי
   • אנחנו וצאצאינו

   • סגולת מצוות סוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • סדר הנענועים - מה עדיף ? : לומר הלל בציבור אך בלי לולב ונענועים או לומר הלל ביחידות עם לולב ונענועים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה 13 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.הכהן, הרב אברהם צבי.זעפרני, הרב שלמה.בוטבול, הרב אהרון.זילברשטיין, הרב יצחק.הכהן, הרב אברהם צבי.חותה, הרב בנימין.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.זעפרני, הרב שלמה.דרייפוס, הרב אליהו.ידלר, הרב משה.)

   • סוכה בתחום השכנים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה הבנויה על רכב - האם מותר לאכול בה תוך כדי נסיעה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה ישנה - איך מכשירים אותה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה קטנה ושולחנו בסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סוכה שדפנותיה עשויות מסדינים , כשבנה אותה בתוך מרפסת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכה שקרסה באמצע השבת , השכן נסע לשבת , האם מותר להיכנס לסוכת השכן בלי לבקש רשות ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סוכות זכר לענני כבוד
   • דיסקין, הרב אליהו

   • סוכות עורו של לוויתן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סוכת רכב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סורגים מעל הסוכה - האם אומרים לבוד לחומרה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיכום השיעור עד כה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיפור: על הרב מפונובי'ז שבירך לישב בסוכה מבלי לאכול.
   • ידלר, הרב משה

   • סכך הראוי לשבעה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סכך לנצח - האם מחצלת כשרה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך לנצח - זהירות מתולעים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך מענפים רחבים מד' טפחים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סכך פסול
   • זעפרני, הרב שלמה

   • ספר דרש משה לרבי משה פינשטיין , מאמר על חג הסוכות
   • אייזנברג, הרב אשר

   • עד מתי המצווה לאכול את הכזית פת בסוכה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • עולם התורה
   • אנחנו וצאצאינו

   • עייל ונפיק אזוזי
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • על מה חייב ישן שהזיק
   • קליימן, הרב יעקב גד

   • על מנת שיחיה בני
   • זעפרני, הרב שלמה

   • ענייני העולם הזה אם הם נעשים לשם שמים, יש להם חשיבות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • עצבות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • עצת רבי שמואל הומינר לשמחה בעבודת השם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ערבה בשמיטה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ערבות מוצא וערבות הירקון
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עשרה ראשונים
   • אנחנו וצאצאינו

   • פטנט : סוכה הבנויה בין דפנות הרכב כשהן פתוחות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • פלא יועץ 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב זצ"ל.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • פסול חסר - מתי פוסל ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • פעולת יהודי
   • אנחנו וצאצאינו

   • פרשת חיי שרה - מדוע אליעזר לא מוזכר בפרשה , בשמו ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • פתקא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צילא דמהימנותא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צריך לכון בליל ראשון של סוכות את ענין יציאת מצרים.
   • חותה, הרב בנימין

   • קדושת בית המקדש.
   • אנחנו וצאצאינו

   • קומזיץ
   • זעפרני, הרב שלמה

   • קורקינט חשמלי
   • זעפרני, הרב שלמה

   • קידוש
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • קערת הגשה וכן סירי הגשה מותר להכניס לסוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • ראשו ורובו בסוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • רבי חיים קניבסקי היה בינוני בהבנה, מי ציפה שיהיה גדול שבגדולים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • רווח של מצווה
   • אנחנו וצאצאינו

   • ריקודים וסיפוק כף אל כף בשמחת תורה
   • רייזמאן, הרב מנשה ישראל

   • רמזים והארות בענין הושע"ר - ג. הושע נ"א - יוקח נ"א מעט מים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • שאלה - לקח לולב מסוחר שעמד ליד דוכן, ע"מ להראותו לחכם, לאחר שקיבל חוות דעת שהלולב מהודר הוא חוזר לדוכן ולא מוצא את המוכר (העיריה פינתה אותו), האם ניתן ליטול את הלולב למרות שלא שילם למוכר ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - בני משפחת הרב מנשה קליין הרימו תרומה גדולה דרך אחד מועדות הצדקה בעבור שיעתירו בעדו גדולי הדור בערב ראש השנה, אך דא עקא שהגאון הנזכר הלך לעולמו בערב ראש השנה בבוקר, כאשר התפילה התקיימה אחר הצהריים, האם מעיקר הדין חל חיוב? ואיך הדין בכי האי גוונא בשכירות פועלים כששילמו מראש?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - המשך השאלה: יולדת ענייה קיבלה מנדיב עבור בית החלמה, ולבסוף התברר שהם מזוכים ע"י קופ"ח, האם צריכה להחזיר לנדיב
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - סגר מרפסת ופלש 25 ס"מ, מעל סוכת השכן
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - קנה אתרוגים וכשביקש להצהיבם (כהמלצת המוכר) נשר העוקץ
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - רכש אתרוג מרוקאי ב- 900$ , קיבל הוראות איך לשמור את האתרוג טרי עד החג, פעל לפי כל ההוראות אך האתרוג התעפש
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - בעל תשובה שגזל מחברה בע"מ יותר משו"פ אך לחברה יש הרבה שותפים, איך הדין ? ואיך הדין לענין השבת אבידה ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - מכר ערבות בחזקת מהודרות, ולבסוף התברר שהיו כבושות עשרים וארבע שעות במים, האם על המוכר להשיב ללקוחות את כספם?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - ראובן שכר את שמעון להתפלל 40 יום רצופים בכותל , שמעון החסיר יום אחד , כמה ראובן צריך לשלם לשמעון ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - תביעת יורשי המלווה ע"פ שטר חוב שמצאו אצל אביהם
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - שלח חברו להעביר כסף לפלוני , השליח אומר שהעביר לשליח אחר, הנ"ל אומר שלא קיבל
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - ילדים ששיחקו ב'החלפות', ואחד מהם חזר בו ורוצה לעשות עיסקה משתלמת יותר עם חבר אחר האם יכול לחזור בו, והאם יש בכלל משמעות לקנייניהם ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - רכש 4 חבילות ערבות וכשהגיע הביתה גילה שלקח 5 חבילות , לא מצא את המוכר, האם הוא יכול להשתמש בערבות ? האם לפחות ב4 חבילות ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ד - מהנדס הכין תוכנית אדריכלית עבור בנין מסוים לבקשת שני שכנים שבנו, ואילו שכן אחד לא רצה לבנות ולא שילם עבור התוכניות, אך אחר כמה שנים החליט לבנות והמהנדס תובע ממנו לשלם את חלקו בתוכנית שהכין, האם יש מקום לטענת לאו בעל דברים דידי את כיון שלא הזמין אצלו מעולם עבודת אדריכלות?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ד - רכש מחשב פגום, המוכר רוצה להחזיר את הכסף, הקונה דורש תיקון
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ה - הזמין לולבים והובטח לו שיהיו כולם טריים, ואם ימצאו יבשים יוכל להחזיר, ולבסוף התברר ש15% היו יבשים, ועקב הוצאות הובלה וניילוניות רוצה הקונה לדווח על 25% יבשים לכסות את ההוצאות, האם מותר לו?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ח - בחורים התאספו ל- 'קומזיץ', ולאחד הבחורים ניזוק מחברת שעפה אל האש, האם יכול לתבוע את המבעיר מדין 'אש', או שמא נחשב לבור ופטור על כלים, או יש לפוטרו כיון ששניהם ברשות?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה: איך מכניסים תוכן עמוק בקיום המצוות ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלה: בחור שלומד מוסר ונהיה עצוב, מה עליו לעשות ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלה: כמה זמן צריך לחפש ארבעת המינים ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שאלות ותשובות הרב זילברשטיין
   • אנחנו וצאצאינו

   • שאלות פתיחה לשיעור הבא
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שבע יפול צדיק וקם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שבת של סוכות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שו"ת ר' יצחק זילברשטיין
   • אנחנו וצאצאינו

   • שוכר ומשכיר
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שומר אבדה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שידוכין
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שינה 2 שיעורים
   • (חותה, הרב בנימין.יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.)

   • שינוי מראה - האם בלעטל פוסל ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שינוי מראה באתרוג
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שיעור אכילת קבע
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שיעורין
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • שיש גשמים אסור לשבת בסוכה
   • אזרחי, הרב ברוך מרדכי זצ''ל

   • שכירות בתים
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שכר מצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • שמאלי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שמחת תורה 3 שיעורים
   • (דיסקין, הרב אליהו.קלוגר, הרב אברהם צבי.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • שמחת תורה בלי כלים
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • שמחת תורה להיות משכן לתורה בליבו של האדם
   • אונגר, הרב אייל

   • שמירת הלשון בכל מחיר והתרחקות מטומאת המחלוקת.
   • שמש, הרבנית רות

   • תוכחה
   • אשכנזי, הרב שניאור

   • תחילת השיעור בהלכות לולב - נקטם ראשו ונחלקה התיומת
   • קוק, הרב בן ציון

   • תעשה ולא מן העשוי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תפילה
   • אנחנו וצאצאינו

   • תרגיל עוקץ
   • זעפרני, הרב שלמה