קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ט"ז תשרי תשפ"ב | 22 ספטמבר 2021
חיפוש קולי
 • מועד טו באב

  הקש נושא במועד:   

   • 5 דברים נעשו לאבותינו ביום ט"ו באב: פסקו מתי מדבר מלמות, ובבית שני הרוגי ביתר הובאו לקבורה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המעשה אודות רב קטינא שמסופר בגמרא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הסבר על העיר ביתר, ואיך נחרבה. "נהר של דם יצא מן הער עד הנהר הגדול"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על רעידת אדמה מברכים: שכוחו וגבורתו מלא עולם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רעידת אדמה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אוב
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • המשך השיעור.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כישוף
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ר' אלעזר המודעי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בר כוכבא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך שיעור.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כלל גדול בלימוד המוסר: לימוד ושינון הדברים הידועים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • העיר ביתר
   • מוצפי, הרב בן-ציון