קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ח שבט תשפ"ג | 09 פברואר 2023
 • מועד חנוכה

  הקש נושא במועד:

   • • קביעת חנוכה על נס פח השמן או נס המלחמה • נס פח השמן להודיע שגם נס המלחמה היה מעל הטבע • וגם להודיע חיבתן של ישראל • ביאור נפלא בפסוק כי טוב חסדך מחיים. • הארת החסד מהקב"ה טובה יותר מעיקר החסד • ביאור ההודאה על מסירת טמאים ביד טהורים צדיקים ועוסקי תורתך • מלחמת יון- להאמין רק בטבע המושג בחוש • נס חנוכה מנגד- להראות שהכול ביד ה' ואין טבע.
   • דיסקין, הרב אליהו

   • "ואד יעלה מן הארץ והשקה..." על ידי אתערותא דלתתא יש אתערותא דלעילא ויורדים גשמים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "חייב" להטמין או "מצוה" להטמין?
   • ידלר, הרב משה

   • "כי עליך הורגנו כל היום" - מעשה באם שמסרה את נפשה על מצוות ברית מילה בתקופת היוונים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "על הניסים" נאמרו 4 לשונות: ניסים, נפלאות, תשועות ונחמות, הטעם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 4 מלכויות משלו בעם ישראל
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אברהם אבינו מחפש את הבורא
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אדם המגיע מאוחר לביתו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אדם שמגיע לביתו מאוחר בלילה עד מתי יכול להדליק נר חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • אדן החלון
   • מלכא, הרב אופיר

   • אומר האלשיך - הנשיאים התכנסו כולם יחד לחגיגה אחת ושותפות אחת ולכן התורה סופרת את כל המזרקים והקערות כיוון שחנוכת המזבח הכל ביחד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אורה זו תורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אותם יהודים שאינם מאירים בכל השנה כולה - בימי החנוכה כולם מקבלים הארה מיוחדת.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אחד מהדברים שהיוונים ביטלו - לא להזכיר את ה'.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אחרי שביטלו את התקנה - זה התחיל מזה שהיוונים הרשעים אסרו להשתמש בהזכרת שם שמיים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • איך זה שחייב אדם לברך על הרעה כשם שבירך על הטובה, ר' זושא לא מבין מה זה רע?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • איך ראובן זרק את יוסך לבור של עקרבים ונחשים? - כתוב בספר באר מים חיים שזרקוהו לבור אחר משביקש, ובא יעקב למחבר ספר זה והודה לו על שלימד עליו זכות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • איסור הנאה מנרות חנוכה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אכילת מאכלי גבינה בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אכסנאי שיש לו הדלקה בבית.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אם האדם מתנייד [טיול] איפה מדליק
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אם כבה נר קודם שהשלים ההדלקה צריך לחזור ולהדליק.
   • ידלר, הרב משה

   • אמירת הלל שלם והדין כאשר אמרו חצי הלל.
   • ידלר, הרב משה

   • אני יגיד כמה הערות על זה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אנשי ביתו בהדלקת הנרות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אסור לספר בשורות לא טובות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אצל הספרדים רק בעל הבית מדליק וכל השאר מסתכלים אבל יש את הילדים שגם הם רוצים להשתתף ויש בזה מחלוקת מענינת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • בא אלי אברך שגר בקומה 10 מה דינו וכיצד יעשה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • באור המילים בתפלת על הניסים "ועשית עמהם ניסים ונפלאות"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 'באנו לשבור לחם' כיוונו להוכיח שאינם גנבים וגם מחזירים כסף שקיבלו בטעות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בגמרא לא מוזכר ניצחון המכבים בשדה הקרב:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בזכר דוד כתב שנפרצו חומות בית המקדש כנגד השבטים שמכרו את יוסף
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בחורי ישיבה הבאים לשבת או באמצע השבוע.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בחינת הארת פנים מה'
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בחנוכה עושים 8 ימים של שמחה והם אסורים בהספד ובתענית וצריך האדם להיות בלב שמח.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאורו הנפלא של החפץ חיים על הפסוק 'סובב אל צפון הולך אל דרום ואל סביבותיו שב הרוח'.
   • הלל, הרב דוד

   • ביום הראשון
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום השלישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום התשיעי ישראל
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • בימי החנוכה שנקבעו להלל ולהודאה כדאי להתבונן בדברי ההלל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בית העלמין בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • במקרה שהאשה אינה בבית על הבעל להדליק נרות או על הילדים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בני אדם הנמצאים אצל קרובי משפחה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בני הבית נוכחים בזמן ההדלקה, מדוע?
   • מלכא, הרב אופיר

   • בניין משותף
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בעניין דילוגי אותיות המוכיחות על יד ה' ומעוררות לתשובה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בענין הדלקת נר חנוכה- הגדרת מהדרין מן המהדרין.
   • ידלר, הרב משה

   • בראשית: "וירא אלוקים את האור כי טוב" - המילה ה 25 היא "אור" רמז לחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ברכות על נרות חנוכה ודין מי ששכח לברך שהחיינו עד מתי ניתן לברך.
   • ידלר, הרב משה

   • בשבת חנוכה מתחילה ההפטרה ב"רני ושמחי בת ציון"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בשעה שהשבטים יעקב ויוסף היו עסוקים באבלם היה עסוק ה' שייצא מלך המשיח
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בתפילת ערבית אומר על הניסים בימי החנוכה וכל שמונת ימי החנוכה, וכן בתוך ברכת המזון. ואם שכח אינו חוזר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בתקופת העוני שלא היה מותרות, היו הנשים יודעות לכלכל ביתם בכבוד בגלל חוכמת הנשים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • גוף האדם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גזירת היוונים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דבר המבושל בשמן עמוק ברכתו על המחיה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דוד המלך
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דין אורחים בחנוכה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דין אישה שלא היתה נוכחת בזמן הדלקת נר ראשון.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דיני השמנים.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • דירה מחולקת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • דרשת חז"ל על הפסוק "לא אבוא בעיר" שנשבע הקב"ה שלא יבא בירושלים של מעלה וכו'
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האור הרוחני שה' גנז לצדיקים שלא ישתמשו בו לרעה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • האלשיך שואל שאלה: למה התורה אומרת נחשון בן עמינדב - למה התורה שללה ממנו את התואר נשיא?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האם יש הטמנה בכלי שני?
   • ידלר, הרב משה

   • האם יש ציווי לקיים סעודה בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האם שתיה חמה נקראת חמין ואפשר להסתפק בכך?
   • ידלר, הרב משה

   • האריז"ל כותב שבחצי שעה הראשונה שהנרות דולקות יכון להאיר לשכינה הקדושה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הבית הקבוע שבו צריך להדליק.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • הברכה על הנר החדש או על אותו נר בכל יום?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הגמרא אומרת: "כל האומר הקב"ה וותרן יותרו חייו"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא מקשה מדע מברכים על מצוות דרבנן "וציונו"?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדין כאשר טעו בקריאת התורה בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • הדלקה בבניינים המשותפים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקה במוצאי שבת למי שיצא מביתו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקה בערב שבת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקה משום חשד.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקת המנורה
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקת נר חנוכה בערב שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • הדלקת נרות חנוכה לאחר תפילת מנחה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקת נרות על ידי בני הבית.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדרך להרבות שם שמים.
   • נוישטט, הרבנית

   • הההודאה בנס של חנוכה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ההלל השלם בחנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הזהיר בל"ו נרות חנוכה יזכה לבנים זכרים תלמידי חכמים. הזהיר בכל פרטיה ודקדוקיה. (ישנם 10 דקדוקים)
   • ידלר, הרב משה

   • הזכרות בימים אלו לחכם- מותר לעשות לימוד, ולהביא ברכות - אך להספיד אותו שלא בפניו אסור.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החתימה האחרונה בזאת חנוכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הטעם שאין קדושה בפתילות שצריך להניחם בגניזה, ודין החנוכיות עצמם להפוך אותם למשחק.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • היוונים אמרו "כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלקי ישראל" מדוע דוקא על קרן השור?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היונים אמרו "כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלקי ישראל" מדוע דוקא על קרן השור?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היכן שמים את הפתילות ושיירי ההדלקה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הישועה שהיתה בחנוכה היתה לתקופה מאד קצרה
   • האדמור מטולנא

   • הכלים הראויים להדליק בהם נר חנוכה. (זהב, כסף, נחושת וכו')
   • ידלר, הרב משה

   • הלל 8 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.סופר, הרב יעקב חיים.זילברשטיין, הרב אריה.דינר, הרב מיכאל.גנס, הרב ישראל.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.)

   • המדרש אומר שהיוונים פרצו 13 פרצות בהיכל, הסיבה שפרצו דוקא 13 פרצות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המושג פתח ביתו מבחוץ.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • המנהג בערב שבת חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • המקום המתאים להדלקת נר חנוכה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • המשך ביאור על הניסים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור - מהות ימי החנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור: 2 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • המתארח בבית הוריו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הניסים בתיבת נח;
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הנרות הללו 11 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.מוצפי, הרב בן-ציון.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אוסטרן, הרב אלקנה.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.ידלר, הרב משה.שירים וניגונים שונים.שירים וניגונים שונים.דרייפוס, הרב אליהו.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • הסיבה שבחג החנוכה יש להרבות בצדקה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבה שתקנו לנו לומר בברכת שעשה ניסים "בימים ההם בזמן הזה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הספד ותענית 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • העובר מבית לבית, היכן חל חיוב ההדלקה?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הענין להרבות בסעודות שבת חנוכה ובראש חודש טבת.
   • ידלר, הרב משה

   • הפטרה לשבת חוכה ב
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הפתילות הראויות.
   • ידלר, הרב משה

   • הקדמת נר חנוכה לנר שבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הקמת המשכן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הראב"ד מבאר מדוע יש ארבעה חיות במרכבה?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על נפלאות העין.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מזכיר את עניין הפעילות גופנית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב שיינברג אומר שלא צריך להחמיר במסטיק עם ג'לטין
   • פרץ, הרב אלחנן

   • הרגיל בנר וכו' הווין לו בנים תלמידי חכמים והרי כולם מדליקים?
   • ידלר, הרב משה

   • הרי המשנה בסוטה אומרת שאסור לשמוע כלי זמר. ובשמחת מצווה מותר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ן הביס את אותו מומר בתוך ימים אחדים, והראה את אמיתות הדת היהודית. לאחר שלושה ימים בקשו להפסיק את הויכוח ונצחונו של הרמב"ן הוכרז.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • השוואה בין גלויות ישראל.
   • נוישטט, הרבנית

   • השמנים הראויים להדלקה.
   • ידלר, הרב משה

   • השפעת פנימיות האם על ילדיה.
   • נוישטט, הרבנית

   • התורה נדרשת בשבעים פנים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • התרחקות מתרבות יוון.
   • נוישטט, הרבנית

   • ויש מעלה גם בלאכול גם גבינה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ויש ענין לאכול סופגנין בשמן דווקא
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ולפי זה שמן זיית מוצק נעשה ע"י הוספת חומר כימי ולכן לא תמיד יוצאים ידי חובה בזה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ועוד שואל האלשיך, - ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר, ולא כמו שהתורה הציגה את השאר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זאת חנוכה - גדלות היום.
   • מלכא, הרב אופיר

   • זה הטעם שאסור בימי החנוכה ללכת לבית הקברות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זה תלוי מה מידת הארוח
   • פרץ, הרב אלחנן

   • זמן הדלקת הנרות בערב שבת סמוך לשקיעה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זמן הדלקת נרות חנוכה על פי הדעות השונות.
   • ידלר, הרב משה

   • זמן ההדלקה בערב שבת - מפלג המנחה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זמן ההדלקה לפי המנהגים השונים.
   • ידלר, הרב משה

   • זמן הפרסומי ניסא.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חביבות מצוות חנוכה
   • מלכא, הרב אופיר

   • חג אורים 2 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • חג החנוכה הניסים במישור הרוחני ובטבע
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חגים אינם הנצחת העבר - אלא חגיגה של מציאות קיימת:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חובת הזהירות בהדלקת נרות חנוכה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • חושך לא מגרשים במקלות, ולא ברובים. חושך מגרשים באור.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חישוב זמן פלג המנחה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חלון שנותן יותר פירסומי ניסא.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חנוכה 58 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.וייס, הרב אשר.נויגרשל, הרב מרדכי.ירחי, הרב אהרן.זעפרני, הרב שלמה.דיסקין, הרב אליהו.חבה, הרב ערן.אנחנו וצאצאינו.דינר, הרב יהודה אריה.אברז'ל, הרב נפתלי.אברז'ל, הרב נפתלי.פישר, הרב שלמה זצ''ל.זעפרני, הרב שלמה.ירחי, הרב אהרן.זילברשטיין, הרב אריה.דרייפוס, הרב אליהו.אברז'ל, הרב נפתלי.אברמוב, הרב ירמיהו.פישר, הרב שלמה זצ''ל.דיסקין, הרב אליהו.שוב, הרבנית פריידי.נוישטט, הרבנית.אוסטרן, הרב אלקנה.פרץ, הרב אלחנן.יפה, הרב דב זצ"ל.דינר, הרב מיכאל.דיסקין, הרב אליהו.דינר, הרב מיכאל.גנס, הרב ישראל.דיסקין, הרב אליהו.וייס, הרב אשר.קול תודה.וייס, הרב אשר.גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל.דיסקין, הרב אליהו.קול תודה.שילוני, הרב מיכאל.רוזנטל, הרב נחום.יפה, הרב דב זצ"ל.לוי, הרב יצחק - רב העיר נשר.גולדמינץ, הרב אברהם יעקב.בריסק, הרב יהושע חיים.שיכנזי, הרב יעקב.דיסקין, הרב אליהו.בידרמן, הרב אלימלך.וייס, הרב אשר.אוסטרן, הרב אלקנה.דינר, הרב מיכאל.יפה, הרב דב זצ"ל.אוסטרן, הרב אלקנה.אוסטרן, הרב אלקנה.אוסטרן, הרב אלקנה.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • חנוכה ופורים הם מצוות דרבנן וכתב הרש"ש שצריך לכוון לקיים מצות עשה מן התורה של לא תסור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חנוכת המזבח 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • חשוב שכל בני הבית יהיו נוכחים בזמן ההדלקה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • טומאה
   • מלכא, הרב אופיר

   • טלטול כלאחר יד
   • רפפורט, הרב יוסף

   • טענות יהודה ליוסף הם כמו הטענות שעתיד מלך המשיח לסנגר על ישראל
   • דיסקין, הרב אליהו

   • י"א שיש מצווה לאכול מאכלי חלב בחנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • יהודה המכבי
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • יוסף בעיני יעקב הוא הבכור
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • יוסף ואחיו
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ימי החנוכה ובפרט זאת חנוכה מועילים לזרע של קיימא וכן לפרנסה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי החנוכה שמונה ימים הם, ואסור להתענות בהם כמו שמוזכר בגמרא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי חנוכה - מתנה טובה מאת בורא עולם, ויש לדעת כיצד לקבלה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימים נוראים
   • מלכא, הרב אופיר

   • יש בזה כמה ספקות צדדים והבטים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש ויכוח גדול בפוסקים אם לא לומר תחנון במנחה שלפני כן. מר"ן כתב בפרוש שימים שלא אומרים בהם תחנון - לא אומרים במנחה שלפנהם, אך כאן לא מתחילה ההארה לפני כן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש כאן ספק משמעותי
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש להסתפק אם אפשר להדליק נר חנוכה על ידי קטן
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש ללמוד ענייני דיומא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש מצווה להדליק הנרות 8 ימים. ודנו הפוסקים למה הקב"ה עשה כך שדווקא 8 ימים היה הנס - ויש שרצו לומר ש8 הוא מעל הטבע.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש פה שאלה חשובה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש תופעה שנותנים לילד להדליק נרות חנוכה [לספרדים]
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ישראל
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • כדי לקיים את נר לביתו צריך להדליק וזה הדרך אשר ילכו בו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • כוח השפעת הרצון.
   • נוישטט, הרבנית

   • כל איסורי שבת למדנו מהמשכן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל הקדוש מחברו - חרב מחברו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל מעשה יכול להיות למלכו של עולם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כלל שמביא הרמב"ן לגבי מעשה האבות שהם סימן שיקרה לעמ"י
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • כמה עצות איך לעבור את הנסיונות בצורה נכונה.
   • הלל, הרב דוד

   • כמעט שליש מעם ישראל התייונו בתקופת היוונים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כשאינו יכול להניח פחות מי' טפחים.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • כשמקום השינה הוא לא מקום האכילה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • כתבו הפוסקים בעניין שאין מבטלים תורה בשביל ברית מילה (סעודת מצווה).
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא היינו יכולים לחיות בעולם שרואים ותלויים בנס
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • לא יצא בדיעבד.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • להדליק באולמות בברכה לדעתי לא יעשה כן בישראל
   • פרץ, הרב אלחנן

   • לומר לילד מילה טובה אחת עדיפה מאלף הערות וב"ה האור הקטן הזה יגרש את כל החושך
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לימים נתגלה הפוך שצריך להדליק בביתו שלו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • לכן בנחשון לא הזכיר תואר נשיא, כיון שהיה מלך כולם ידעו שהוא נשיא לכן לא הזכיר תואר נשיא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • למה יעקב פצל את המקלות - למעט בנס
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • למעלה מכ' אמה. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • לפיד אולימפי
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • לשמוח עם הס.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מדוע מציינים את ניצחון היהודים על היוונים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מדליקין עליה בגו ביתיה. 2 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • מה דין בחור שהולך לבית לאכול וחוזר לישיבה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה הדין בחתן שמתחתן בחנוכה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה הדין על אדם שמתארח אצל חמיו והגיע מוצאי שבת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה חשבו הנשיאים כשהביאו את הקרבן
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מה יקנה כאשר אין לו מספיק גם לנרות וגם לצרכי שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • מהדרין מן המהדרין 4 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.וייס, הרב אשר.דינר, הרב מיכאל.וייס, הרב אשר.)

   • מהו מעשה יהודית
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מהות נר חנוכה.
   • נוישטט, הרבנית

   • מובא במגילת תענית בימי החנוכה אסור להתענות ולהספיד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מומר 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • מושגים כמו קלב"מ, אם לא נסביר אותם יפה לתלמיד, אנחנו הפושעים בכך שלא יגדל
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מזוית האחרת חנוכה הוא החג הכי ארוך וכן ההלל שאומרים בו מעולה יותר משאר החגים
   • האדמור מטולנא

   • מחלוקת בראשונים ביחס לסעודות בחנוכה אם רשות או חובה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מי שמדליק בביתו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מלכות יוון הרשעה הצליחה לבלבל הרבה יהודים שהעבירו אותם על דתם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מנהג החזון איש שכיבה את הנרות לאחר חצי שעה.
   • ידלר, הרב משה

   • מנין הנרות שיש להדליק ומה יעשה כשאין לו מספיק.
   • ידלר, הרב משה

   • מעביר על המצוות
   • מלכא, הרב אופיר

   • מעלת ימי חנוכה - ראש השנה לתורה שבעל פה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה ברבי מאפטה בצורר יהודים מומר, שחזר בתשובה בגלל עלילת דם
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מעשה יהודית 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.וולך, הרב שלום מאיר.)

   • מעשי יוסף לאחיו כדי להגשים את חלומות השיבלים שמשתחווים לו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • מצוות חנוכה היא מצווה חביבה מאוד
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מצות הטמנה
   • ידלר, הרב משה

   • מקום האכילה מגדיר את מקום ההדלקה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מקום ההדלקה בחלון.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מקום ההדלקה והאפשרות להזיז את החנוכיה בשבת לאחר כיבויה. (בסיס)
   • ידלר, הרב משה

   • מקום ההדלקה. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.אבא שאול, הרב יהושע.)

   • מרן החזון איש נשאל שאלה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • משנה באבות עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רמונו כרצונך, דוגמת הצדקה וקריאת שמע בזמנה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • נאמר בפסוק "אקרא לאלקים עליון לאל גומר עלי", פירושו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נגעים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נוכחות בני הבית בזמן ההדלקה פרט בלילה הראשון.
   • מלכא, הרב אופיר

   • נותנים רק את השמש
   • פרץ, הרב אלחנן

   • נס 2 שיעורים
   • (הכהן, הרב אברהם צבי.וייס, הרב אשר.)

   • נס נגד הטבע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נר שבת 11 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.רוזנטל, הרב חיים עוזר.וייס, הרב אשר.אברז'ל, הרב נפתלי.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.ידלר, הרב משה.גנס, הרב ישראל.מלכא, הרב אופיר.)

   • נשיאים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נתינת צדקה בימי חנוכה היא דבר נשגב, ובפרט ללומדי תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סופגניות בהלכה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • סור מרע ע"י שתעשה טוב, כי היצר הרע רוצה שתהיה עצוב כי זה מביא את כל העבירות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • סיפור היוונים שנכנסו למקדש והצורך להקים מזבח חדש אחכ
   • האדמור מטולנא

   • סיפור מר' חיים בריסקר בחשיבות קיום ההלכה-חייב אדם למשמש בכיסו בערב שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • סיפור תלאותיו של דוד המלך. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • סעודות בחנוכה - כתב הרמ"א שמה שנהגו לאכול זה סעודות הרשות ואין בזה מעלה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עדות ביהוסף שמו, שפרעה הוסיף ליוסף פרט בחלום שעמד ב'שפת' היאור
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עיקר המצווה היא מצוות הדלקת נרות חנוכה, וסעודה אין שום מצווה - והסעודות שנוהגים לעשות בהם נקראים סעודות הרשות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על המוהל לעסוק בהידור המצווה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • על הנחמות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על הפסוק "כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ" דורשים חז"ל על ברית המילה שהיוונים רצו לבטל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על ידי קבלת עול תורה בימי החנוכה - יזכה שאור התורה יאיר עליו כל השנה כולה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עם ישראל והאומות.
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • עשיו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פורים וחנוכה ע"פ הקבלה הם מסוגלים למצוות הצדקה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • פר' ויישב, ביקש יעקב לישב בשלווה וקפץ רוגזו של יוסף, מדוע ביקש לישב בשלווה?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פר' מקץ, הבן איש חי מבאר שחביבין יסורין על הצדיקים ולכן ויהי מקץ שנתיים שהם כימים אחדים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פרסום הנס
   • מלכא, הרב אופיר

   • פרשת נוהג כצאן יוסף- דברי השל"ה על פרשיות וישב מקץ ויגש
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • פתח הבנין לא נחשב פתח חצר ויש שחולקים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • פתח הפרוזדור.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • צורת ההדלקה - מוסיף והולך, או פוחת והולך.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צריך להזהר לכתחילה להדליק בזמן ההדלקה. ואף על פי שלא כלתה רגל מהשוק. וזאת משום זריזין מקדימין למצווה ועוד שזה תקנת חכמים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קברי צדיקים יש להם על מה שיסמוכו, כך כתב רבינו האר"י.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קושית החידושי הרי"ם מה הנס הגדול בחנוכה הלא אירעו הרבה ניסים לישראל במשך ההיסטוריה
   • האדמור מטולנא

   • קרבן התמיד 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • קשיי קליטה ביותר (כגון מהר"ם שי"ף) הפכו להיות גאוני עולם - יגעת ומצאת תאמין, בתורה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ר"ח טבת שחל בשבת
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • ראשית הקדושה-העיניים, העניים שואבות טומאה לתוך הגוף וכמה שכר יקבל על פעם אחת שהצליח להתאפק ולא להסתכל
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • רבנו משה קורדבירו - גדלותו ומעלתו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רמז לחנוכה ולפורים מהפסוק בפרשה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • רשות הרבים 5 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.גנס, הרב ישראל.)

   • שאריות ציצית לאן?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שבע מצוות דרבנן +תרי"ג מצוות = מנין כת"ר, שש מתוך המצוות דרבנן מקיימים בערב שבת חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • שבעים פנים לתורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שואל המדרש הרי היו 12 נשיאים למה התורה צריכה למנות על כל נשיא ונשיא כמה קערות, מזרקי כסף, כפות זהב היו?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שימוש בשמן גזול.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שיעור השמן בחנוכייה ביום חול ובערב שבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שכח על הניסים בברכת המזון.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שמחה בחנוכה 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • שמנים 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • שעשה ניסים 8 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • תורה ארץ ישראל ועולם הבא, ניקנים בייסורים, (מדגים את הר' עובדיה העני המרוד) וסוף הכבוד לבוא
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • תחנון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תענית של אב ואם שחל בתוך ימי החנוכה - מי שרוצה להתענות יתענה יום לפני כן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תפילת ערבית ונר חנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תשמיש ארעי
   • מלכא, הרב אופיר

   • "ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו" - דברי הרשב"א
   • וייס, הרב אשר

   • "ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך"
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • "לחזר על הפתחים" במשנת חז"ל
   • וייס, הרב אשר

   • @
   • אנחנו וצאצאינו

   • @אמירת הברכה בעמידה או בישיבה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @דברי החפץ חיים על שינה בשביל כוח ללמוד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרב שטיינמן על שמירת הלשון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי ר' אליהו לופיאן על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דוד המלך - ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דין הדלקת נר מנר אחר.
   • עדס, הרב אברהם

   • @דין השכח לברך שהחיינו ביום הראשון.
   • עדס, הרב אברהם

   • @האור של חנוכה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הברכות אותם מברכים בהדלקה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הדלקה בפתילות צמר גפן.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הדלקה בשמן שהניחו תחת למיטה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הדלקת נרות לבני ישיבה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @המרחק שצריך להיות בין הנרות.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הנחת החנוכיה בטפח הסמוך לפתח.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הנחת החנוכיה בצורה שאינה ישרה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הספד על ר' ניסים קרליץ.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הרגשת טעם התורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ונפשי כעפר לכל תהיה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @חיי אמונה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כיבוד הורים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @ממית עצמו על דברי תורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @מקום ההדלקה בבית הכנסת.
   • עדס, הרב אברהם

   • @מקום הנחת החנוכיה סמוך לפתח.
   • עדס, הרב אברהם

   • @נס חנוכה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סדר הקדימות בנר חנוכה ובהבדלה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @סיפור 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @סיפור על מעשה בלי מחשבה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על תורה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור. 3 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • @ענין השמש וכיצד יניחהו.
   • עדס, הרב אברהם

   • @צורת וכיוון הדלקת נרות.
   • עדס, הרב אברהם

   • @ריבוי סעודות בימי החנוכה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @שכר שכל רגע ורגע שאדם חוסם פיו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @תשובות הלכתיות בענייני חנוכה של הרב יצחק זילברשטיין.
   • אנחנו וצאצאינו

   • • הדלקת נרות חנוכה מענין הדלקת המנורה במקדש עפי"ד הרמב"ן תחילת בהעלותך • גודל מעלת ההכנה בנ"ח דומיא דהטבת הנרות • ב' דרכים בביאור הא דהטבת הנרות גדולה ממצוות הדלקת המנורה גופא.
   • דיסקין, הרב אליהו

   • • כוונת גזירת היוונים על שבת קידוה"ח מילה ותלמוד תורה דווקא • המשותף למצוות אלו שהן ברית בין הקב"ה וישראל וביאור ענין ומהות הברית סוד אחד ומנין 13 • התעוררות לחיזוק לימוד התורה בימי החנוכה.
   • דיסקין, הרב אליהו

   • 2. אוריה שטיין ז"ל נגלה להוריו ומבקש שאימו תתפלל על ילדיו.
   • שמש, הרבנית רות

   • א. ’אולי’ ימושני אבי - ל"א ’פן’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. אור הגנוז הראשון בנרות חנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. אם עדיף גננת או מלמד ללימוד אותיות א’ ב’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. ברך יצחק את יעקב בליל הסדר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. דמיון היצר כי אילו היה לי אחרת, אך בתנאים הללו איני יכול
   • דיסקין, הרב אליהו

   • א. העושה יתר על חיובו מקבל שכרו משלם - תרם כליה ונפקד בזש"ק
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. השביעו על אשה ליצחק, אף שהיה זקן ביתו המושל בכל שלו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, אם אתננה לו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. יש דורשין אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק וכו’, למה דורשין לגנאי אם אפשר לדרוש לשבח ? - חפץ חיים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. מדרש: יצאנו מהתיבה ’בחסד’ שעשינו י"ב חודש עם הבהמות, לפי שמשפט נוח ובניו בדור המבול שנה תמימה היה - מהגראי"ש אדלר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. מצוה לכ"ג להדליק הנרות אף דלאו עבודה היא וכענין שחיטת פר כ"ג ביוהכ"פ
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. נטמן בבית עבר שהיה בבאר שבע - ב’ מקורות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. ספר הרפואות שגנז חזקיהו בפסחים (דף נו) נכתב בתיבה, תשב"ץ קטן אות תמ"ז, חיד"א נחל קדומים (בשלח אות טז’)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אבל 5 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • אבל אינו מתפלל לפני העמוד שחרית, ולענין אמירת הלל בבית האבל עיין שע"ת.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אבל המתפלל ערבית ערב חנוכה לא ידליק הנרות כיון שאינו יכול לברך שהחיינו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אבל שיושב שבעה בבית הנפטר ואוכל שם וישן בביתו היכן ידליק?
   • וייס, הרב אשר

   • אגד לולב
   • וייס, הרב אשר

   • אדם הגר בקומה גבוהה למעלה מכ' אמה מהרחוב יכול להדליק בחלון מול הבנין שממול.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • אדם המדליק לפני עלות השחר האם צריך להעיר את בני ביתו?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • אדם הנוסע מחוץ לעיר לשבת האם ידליק נר חנוכה בביתו מפני החשד?
   • דינר, הרב מיכאל

   • אדם קובע כמה סיעתא דשמיא יקבל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אדם שאין לו דירה אינו חייב לשכור דירה כדי שיוכל להדליק נר חנוכה.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אדם שאין לו חצר מדליק בחלון.
   • גנס, הרב ישראל

   • אדם שדיבר לאחר הנר הראשון האם צריך לחזור ולברך?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • אדם שהולך לכל החנוכה מדליק היכן שהולך ולא בביתו, שו"ע תרע"ז.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • אדם שיכול להדליק מאוחר האם ידליק מאוחר או ע"י שליח?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • אדם שיש לו ביום השמיני 7 נרות, כמה נרות ידליק ? - דעת האחרונים
   • וייס, הרב אשר

   • אדם שיש לו שתי דירות, והוא בדירה אחת ואשתו בבית השני מדליק בשניהם.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • אדם שלא היה בביתו בזמן ההדלקה ואשתו הדליקה וברכה שהחיינו, יש מחלוקת הב"ח והמג"א האם למחרת כשמדליק יכול לברך שהחיינו.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • אדם שצריך לעבור ניתוח בערב חנוכה ויכול לדחות אותו ע"י שיוציא כסף באופן פרטי האם חייב?
   • חותה, הרב בנימין

   • אוכל
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • אומרים כל הח' ימים הלל השלם וא"א תחנון וצידוק הדין.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אונן פטור מנר חנוכה ואשתו תדליק במקומו ואם אין אשתו עמו ידליק ללא ברכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אור הגנוז
   • וייס, הרב אשר

   • אור הגנוז נגנז בתורה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • אורו של משיח
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • אורח אם יש לו פתח לעצמו צריך להדליק בפתחו מפני החשד.
   • גנס, הרב ישראל

   • אורחים
   • מלכא, הרב אופיר

   • אחד שיש לו ביום השמיני פחות מח' נרות כמה ידליק.
   • ידלר, הרב משה

   • אחר שדלקו זמן מצוותן מותרים בהנאה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • איזה מלאכות נהגו הנשים שלא לעשות?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • איזה שמן כשר ומהודר להדלקת נר חנוכה ואיזה פסול ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • איך היה לחשמונאים אומץ להאבק במעצמה הגדולה ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • איך נעשה הרידב"ז לתלמיד חכם?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • אין אדם יוצא בנרות של ביהכנ"ס וצריך לחזור ולהדליק בביתו וגם הש"ץ.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין אומרים קל ארך אפים בהוצאת ס"ת.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין יוצאים ידי"ח בנרות של ביהכנ"ס, והחזן שמדליק בביתו לא יברך שהחיינו אלא אם מוציא ידי"ח את ב"ב.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין להדליק במקום ציבורי מלבד בית כנסת.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • אין לו שמן כשיעור
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אין מבדילים על נר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין מחזירים אותו אם לא הזכיר על הניסים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין סומכין על הנס
   • וייס, הרב אשר

   • אין שליח לדבר עברה - שאלות ממוניות
   • זעפרני, הרב שלמה

   • איסור זוגות בנישואין
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • איסורים 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • אישה הנמצאת בעבודה בזמן שבעלה מדליק את הנרות אם יכולה שלא תעשה מלאכה ואם אינה יכולה להפסיק יכולה להמשיך במלאכתה.
   • חותה, הרב בנימין

   • אישה שהדליקה נר שבת יכולה לעשות שליח להדליק נרות חנוכה ויברך להדליק והיא תברך שאר הברכות.
   • גנס, הרב ישראל

   • אכזריות היוונים
   • וייס, הרב אשר

   • אכילה לפני הדלקת נ"ח
   • ליברמן, הרב יוסף

   • אכסנאי בחוץ לארץ וביתו בארץ- האם יוצא בהדלקה בביתו - נימוקי תשובתי
   • וייס, הרב אשר

   • אכסנאי הרוצה להדליק נר חנוכה לבדו ולא להשתתף בפרוטה האם יכול לדעת הבית יוסף?
   • מלכא, הרב אופיר

   • אכסנאי שאשתו מדלקת בביתו, האם רשאי להדליק בברכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • אל תקרי
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אלו שמנים כשרים ומהודרים להדלקת נרות חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • אלמנה שגרה לבד, האם יכולה להשתתף בפרוטה עם השכן ?
   • וייס, הרב אשר

   • אם אין לו כסף, מה קודם נר שבת או נר חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • אם אינו יכול להדליק בזמן האם יעשה שליח או ידליק מאוחר בלילה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם אמר על הניסים של פורים בחנוכה, מחלוקת אם הוי הפסק.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם אתה יהודי אתה יכול - כשחייבים יש כוח, זמן וכסף
   • שוב, הרבנית פריידי

   • אם האבא יאחר מאד בלילה יבקש האב מבנו להדליק.
   • וייס, הרב אשר

   • אם האישה חוזרת אחרי זמן ההדלקה האם יכול להמתין לה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם הדליק במקום שרוח מצויה וכבתה צריך לחזור ולהדליקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם הדליקו בפתח בצד ימין הבא אח"כ ידליק בצד שמאל.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם הוא מדליק קודם שאשתו מדליקה יכול להדליק ולברך.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • אם הפסיק בדיבור אחר שהדליק נר ראשון מה דינו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אם התערב נר חנוכה שאסור בהנאה בנרות מותרים בהנאה כולם אסורים ואינו בטל.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם טעה ואמר על הניסים במנחה ערב חנוכה וכן בערבית אחר החנוכה אינו חוזר.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם יש כבר מנורה בשמאל אינו פוטר אחרים מלהדליק בשמאל אף שמסובב במצוות.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אם יש לו שמן ולחברו אין שמן ידליק ידליק נר אחד והשאר יתן לחברו מדין ערבות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם כבו הנרות אינו צריך לשוב ולהדליקם, וגם אם הדליקם קודם השקיעה בערב שבת וכבו אינו צריך להדליקם.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אם לא אמר על הניסים אין מחזירים אותו בין בחול ובין בשבת.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם לא בירך שהחיינו בלילה הראשון מברך בלילה השני או כשיזכור.
   • רוזנטל, הרב נחום

   • אם לא הדליק בשקיעת החמה מדליק עד שתכלה רגל מן השוק.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • אם לא הדליק קודם צאה"כ ויש לפני ערבית ונר חנוכה, תפילת ערבית קודם שהוא תדיר.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם מדליק בחוץ ויש רוח הרי זה ברכה לבטלה, הר' מבריסק.
   • חותה, הרב בנימין

   • אם מדליק בתוך הבית ידליק במקום שאוכל.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם נמצא במקום שאין שם ישראל ידליק נרות אע"פ שמדליקים עליו בביתו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם נשפך השמן יש להסתפק אם צריך להוסיף שמן.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם עבר זמן המצוה מותרים הנרות בהנאה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם קרא רביעי בר"ח במקום בחנוכה מחלוקת האם צריך לקרוא את של חנוכה או שלא מוסיפים על הקריאות.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם שכח אתה חוננתנו יאמר המבדיל בין קודש לחול ואח"כ ידליק.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם שני הפתחים באותו רוח אינו צריך להדליק בשניהם.
   • גנס, הרב ישראל

   • אמירת הלל בחנוכה הוא חיוב מדברי סופרים.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • אני העשרתי את אברם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אנשים המתארחים בשבת רק בסעודה ואח"כ חוזרים לישון בביתם מדליקים בביתם.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אסור לברך ברכת הרואה על נר חנוכה אחר החצי שעה.
   • ידלר, הרב משה

   • אסור להניח הנרות בערב שבת בחלל הפתח.
   • גנס, הרב ישראל

   • אסור להשתמש לאור הנרות גם תשמיש קדושה ויש מתירים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אסטרטגית ההשמדה של היוונים
   • וייס, הרב אשר

   • אסטרטגית ההשמדה שתוכננה ע"י יוון
   • וייס, הרב אשר

   • אפשר להדליק נרות חנוכה באירוע משפחתי ודווקא אם זה מקום מתוחם, הר' עובדיה.
   • חותה, הרב בנימין

   • ארבעה דברים צריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אשה
   • וייס, הרב אשר

   • אשה שהדליקה נרות שבת לפני נר חנוכה מה תעשה?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • אשר איננה טהורה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אשתו כגופו - פטור נשים מהדלקת נרות
   • וייס, הרב אשר

   • אתה חוננתנו 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • ב' פיות 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • ב. אבל בפיה"מ פסחים (פ"ד), רמב"ן בהקדמה עה"ת, שו"ת הרשב"א (א תקי"ג), דשלמה המלך כתבו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. איסור אכילת גיד הנשה בבהמה טמאה ובאדם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. האיך הראה הנחש לאשה שאין מיתה בנגיעה, והרי היום גדול והקב"ה אמר ’ביום’ אכלך תמות ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. היה יעקב מריב עם עשו שנחלת העוה"ז אינו אלא הכ"ת לעוה"ב
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. השליכו אותו אל הבור ’הזה’, וטעו להשליכו לבור אחר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. וכי מבין עשו במה ששמר תרי"ג מצוות ולא למד ממעשי לבן הרעים?!
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. כיון שגדל אליפז בחיקו של יצחק, הן דינא כמו"כ שאתה ואביך חייבים בכבודי ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. כסדר זה נתנסו השבטים לפי ערכם, וג’ המלכים שנבחרו לישראל
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ב. מאכל בהמה מותר לרפואה ואסור בהפסד, והלוא תרויהו אתיא מדרשת לה"פ: ’לאכלה’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. מסר נפש להדליק נ"ח וניצל ממיתה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. סגולת ספר מנוחה וקדושה הקדמון, יום תשיעי לחודש תשיעי בשעה התשיעית
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. ראה בירה דולקת ונשרפת - הקושיים והיסורים מדויקים לטובה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • באיזה אופן יכול בחור בן ספרד להדליק בעצמו?
   • דינר, הרב מיכאל

   • באיזו מצווה זיכה בעל חידושי הרי"ם את הקנטוניסטים ?
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה קודם הבדלה. 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • בבית הכנסת מניחת הנרות בכותל דרום ומברכים משום פרסומא ניסא.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בבית כנסת מדליקים מצד הארון קודש.
   • רוזנטל, הרב נחום

   • בברכת מעין ג' אין מזכירים על הניסים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בגודל זמן הדלקת נרות שבת.
   • שמש, הרבנית רות

   • בזכות החסד שעשו בתיבה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • בזמן הזה שמדליקים בפנים י"א שיקנה נר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בזמנינו אפשר להדליק לכתחילה (בשעת הדחק ) גם בלילה בערך עד 10 בלילה.
   • וייס, הרב אשר

   • בחור היושן בישיבה מחלוקת הפוסקים היכן ידליק אם בחדר האוכל או במקום שיושן.
   • גנס, הרב ישראל

   • בחור ספרדי שנמצא בישיבה האם ידליק בעצמו? אם נאמר שפטור האם חייב לראות נרות חנוכה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • בחורי ישיבה אינם נקראים סמוכים על שלחן ראש הישיבה אף שגר בישיבה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בחורים 2 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.יוסף, הרב דוד.)

   • בחורים הגרים בחדר אחד האם מעיקר הדין אחד ידליק לכולם נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • בחנוכה אומרים "בימי מתתיהו בן יוחנן" (אביו מוזכר), בפורים אומרים "בימי מרדכי ואסתר" (לא מוזכר שמות ההורים)
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • בחנוכה צריך להתחזק בעניין שויתי השם לנגדי תמיד
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי
   • וולפא, הרב אריה

   • ביאור דברי חז"ל: בגלל כתונת פסים שעשה יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ביאור דברי רש"י בטעם ההדלקה בפתח הבית 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ביאור דעת הרמב"ם בעניין הדלקת נר שבת
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור דעתי בשאלה שבה נפתח השיעור
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור הגר"ח לדעת הרמב"ם והראב"ד: עמד להתפלל ונזכר שכבר התפלל - הבחנה בין מנחה לערבית
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור המלבי"ם עה"פ: רם על כל גוים השם על השמים כבודו
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור המשנה: ובאו בני יון ופרצו י"ג פרצים בסורג
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור העניין
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור העניין: וטמאו כל השמנים
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור העניין: נס חנוכה נעשה דוקא בשמן של המנורה
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור מעשה בן כוזיבא
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור ע"ד דרוש מספר קרן לדוד: כי נר מצוה ותורה אור
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור עניין ברכת הרואה - מהלך א 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ביאור עניין ברכת הרואה - מהלך ד
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור עניין ברכת הרואה -מהלך ב - דיון בברכת על הניסים
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור עניין שלום בית בנר שבת
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור: 70 פרי החג כנגד 70 אומות העולם
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור: מדוע בעל הניסים לא מזכירים את נס פח השמן
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור: מדוע נס חנוכה נעשה דוקא במנורה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ביהכנ"ס
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • ביטול 3 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • ביטול שליח
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • בימי הנצחון על היוונים והמתיוונים, צריך להתחזק בהתרחקות מהשפעת הרחוב
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • בירך ונפלה החנוכיה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • בית הכנסת 11 שיעורים
   • (בוטבול, הרב אהרון.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.רוזנטל, הרב נחום.זילברשטיין, הרב אריה.אבידר, הרב אברהם (אלון).גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • בית המקדש – היה מקום של הודיה לה'.
   • קול תודה

   • בית הקברות
   • גנס, הרב ישראל

   • בית כנסת שיש בו כמה מניינים לתפילת ערבית האם ידליקו נרות חנוכה גם במניינים האחרים?
   • חותה, הרב בנימין

   • בית מדרש
   • גנס, הרב ישראל

   • בית שאין בו דע"ד 2 שיעורים
   • (דינר, הרב מיכאל.ליברמן, הרב יוסף.)

   • ביתו
   • גנס, הרב ישראל

   • בכל החגים כל אחד מקיים את המצווה, ובחנוכה יש דין אשתו כגופו.
   • קול תודה

   • בליל שבת יניח דבר בין הפתח לנרות שלא יכבם שם הרוח, סי' תר"פ.
   • גנס, הרב ישראל

   • במוצאי שבת אין מבדילים על נר חנוכה, ויכול להדליק נר חנוכה בנר שהבדיל עליו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • במנורה שיש ח' פיות מותר להדליק ב' בני אדם מפני שניכר שזה של ב' בני אדם.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • במקום שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק הוא פחות מחצי שעה יכול להשים שמן כפי הזמן הזה.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • בן ספרד להדליק בעצמו
   • יוסף, הרב דוד

   • בני אשכנז 2 שיעורים
   • (אבא שאול, הרב יהושע.גנס, הרב ישראל.)

   • בני ספרד מדליקים בביהכנ"ס כשפני המדליק לדרום ומדליק ממזרח למערב.
   • חותה, הרב בנימין

   • בנים תלמידי חכמים
   • דינר, הרב מיכאל

   • בנין דירות שכולם יש להם פתח לחדר מדרגות דעת הרב אלישיב שצריך להדליק בפתח הבנין.
   • גנס, הרב ישראל

   • בסיס לדבר האסור
   • רפפורט, הרב יוסף

   • בעלי חנויות
   • גנס, הרב ישראל

   • בערב שבת במקום שכולם הדליקו נר חנוכה בביתם, יכול אחד מהציבור להדליק בברכות.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • בערב שבת טוב להתפלל מנחה ואח"כ ידליק נרות חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בערב שבת צריך להניח שמן שידלק עד חצי שעה אחר השקיעה כיון שמדליקים מוקדם.
   • ידלר, הרב משה

   • בערב שבת שמדליקים קודם השקיעה, ב' שיטות כמה שמן צריך להשים.
   • אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • בריאת הפיל והקוף
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ברך על ארבעת המינים וניענע , אח"כ התברר שהערבה הייתה פסולה, האם יברך שוב ? אם כן - מה יברך ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ברכה על הידור
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • ברכות ההדלקה 4 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.שירים וניגונים שונים.שירים וניגונים שונים.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • ברכת הגומל
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ברכת המצווה ודיני המצווה - דיון בברכת לישב בסוכה
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה ודיני המצווה - דיוק לשונו של הדרכי משה
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה ודיני המצווה - חידוש הדרכי משה בעניין הברכה על מצוות ציצית
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה ודיני המצווה - מצוות ציצית רובצת על האדם לאחר שהוא לבוש, בשונה משעטנז 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ברכת המצווה והשלכותיה על דיני המצווה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ברכת הסופגניה בתוך הסעודה
   • דינר, הרב מיכאל

   • ברכת הראיה - ביאור דעת המנהיג
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הראיה - דעת המאירי
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הראיה - דעת הרשב"א - מי שאינו עתיד להדליק
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הראיה - חידוש הרמ"א בברכת ציצית שאין בה שיעור
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הראיה - שאילתות דרב אחאי גאון
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה 8 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.פלמן זצל, הרב שלום בן ציון.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.פלמן זצל, הרב שלום בן ציון.וייס, הרב אשר.)

   • ברכת הרואה - דעת השו"ע ע"פ הרשב"א
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה - האם מברך עובר לעשיתן ?
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה - עתיד להדליק אחר כך האם מברך ?
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - דעת המאירי
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - דעת הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - דעת תשובות הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - האם מברך לאח"מ כשמדליק את הנר ? - הכרעת השו"ע
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - הדליק נר חנוכה ושכח לברך ברכת הרואה, האם יברך כשיראה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - זריזין מקדימין או הידור מצווה
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה.
   • גנס, הרב ישראל

   • ברכת שהחיינו על פירות - רשות או חובה ?
   • וייס, הרב אשר

   • בשבת חנוכה אמר על הניסים ושכח רצה חוזר ומברך ואומר רצה ואינו אומר על הניסים.
   • גנס, הרב ישראל

   • בשטיבלאך מדליקים פעם אחת ולא כל מנין.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • בשעת הסכנה מדליק בביתו, אין צריך שיהיה דלוק כל זמן שבני הבית ערים.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • ג' הלכות חנוכה שאינן מעכבות בדיעבד
   • וייס, הרב אשר

   • ג' מנהגי מקום ההדלקה
   • וייס, הרב אשר

   • ג. ובאת אתה ובניך (נח ו;יח), כיון שבנאה ק"כ שנה, ע"כ נצטווה בהיותו בן ת"פ קודם שהוליד ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. גרם מה"מ לר"ח להפסיק מגירסא בעודו בבי רב (מכות י.), ובדוד יכל לו רק כי נפיק למחזי (שבת דף ל:)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. האם משיג עשו ברמיזתו לומר ’שור’ דהיינו ’יוסף’ שטנו של עשו ?!
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. ויבא לו בטעם מרכא כפולה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. כבתה אין זקוק לה אף משום החשד - ג’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. כיון שנכנס נח לתיבה בציוי, א"י לצאת אלא בציוי, ולמה שלח לראות הקלו המים ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. לא שאל לבן את התרפים למקומם, אף שהיו מדברים ע"י שם טומאה - ב’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. לנצל לילות שבת הארוכים, לקצר שעות ה’שלום זכר’, לא לקבוע קידוש הבת בליל ש"ק
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. מדוע לא חישינן משום זוגות בנישואי איש ואשה, כמו"ש לענין ד’ כוסות ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. מצווה שמברכים על עשייתה בחול ולא בשבת - טבילת כלים (סימן שכ"ג ובמשנ"ב)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. נכתבו שנות אברהם בלידת ישמעאל להודיע שנימול בן י"ג (פרש"י יז;טז), והוא מפורש במקרא (יז;כה) ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. פדות בין עמי לעמך, הוא ענין ’מחר’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. תפילות על ציון קברה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • גברו ישראל בכ"ה כסלו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • גדר המחוייב בברכת הרואה.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • גדר חיוב הקרבת קורבנות בבית המקדש
   • וייס, הרב אשר

   • גדר רשות הרבים אם יש רשות לרבים לעבור בה.
   • גנס, הרב ישראל

   • גדר שמחת חנוכה 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • גדר שמחת מצווה
   • וייס, הרב אשר

   • גדר שמחת תפילה
   • וייס, הרב אשר

   • גזירות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • גזירת היונים לכתוב על קרן השור אין לנו חלק.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • גזרות היונים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • גזרות תקנות ומצוות חכמים 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • גידולי פארן ועין יהב
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • גלות וגאולה
   • נוישטט, הרבנית

   • ג'לטין
   • פרץ, הרב אלחנן

   • גר 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • גר שנתגייר
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • ד. אלו מאכלים מותרים באכילה יחד אך אסור לבשלן כאחד ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. אף בדברו לעשו לא הסיח יעקב דעתו מהשכינה וכיון בדבריו גם כלפי מעלה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. ביקש מעשיו מטעמים ולא עוד אחד לפסחו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. הדליק למעלה מעשרים ומשתקף ע"י ראי למטה מעשרים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. השוכח ’משיב הרוח ומוריד הגשם’ - פרטי הדינים (שו"ע או"ח קי"ד)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. כמה יש לאדם להודות ולשבח שהוא בריא ושלם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. לא היה במכירת הבכורה בנזיד עדשים אונאה - ב’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, אף שהיה צדיק גמור
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. מה השייכות בין ברכת המזון לפרשת חיי שרה ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. מיאון יהודה ששלה בנו ייבם את תמר
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ד. סמך על החלום לקללו, אף דלענין ממון אין סומכין (סנהדרין דף ל)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. שכח עלה ויבוא כשמשלים בשחרית דר"ח תפילת ערבית שלפניו - שע"ת שם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. שנים שכחו ’ותן טל ומטר’ ונזכרו ב’מודים’, ורק האחד צריך לחזור ל'ברך עלינו’ ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דברי אגדה מהר' שטיינמן.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דברי בני יששכר ורבי פנחס מקוריץ: לו' נרות כנגד לו' מסכתות בש"ס בבלי
   • וייס, הרב אשר

   • דברי האדמו"ר מקלוזינבורג בביאור עניין זריקת הלפידים בשמחת בית השואבה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הגר"א בביאור המשנה: ובאו בני יון ופרצו י"ג פרצים בסורג.
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הגר"א עה"פ: מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הגר"ח מבריסק עה"פ: ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הזוהר בעניין הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דברי החינוך על המברך ברכת המזון בכוונה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי החת"ס: מדוע לא מצאנו במשנה הזכרה בעניין החשמונאים ?
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הכסף משנה בביאור דברי הראב"ד
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הלבוש בהבחנה בין מצוות חנוכה ומצוות פורים 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דברי המג"א בביאור דעת הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • דברי המדרש: מה הגפן הזו יש בו אשכולות גדולים וקטנים, וכל אשכול הגדול מחברו נמוך מחברו, כך כל מי שגדול מחברו נמוך מחברו
   • וייס, הרב אשר

   • דברי המהר"ל בביאור: על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי - ברכת התורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי המהר"ל על נס פח השמן
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הפני יהושע בביאור עניין "נר איש וביתו"
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הצל"ח על נס פח השמן
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הראשונים: מנהג ישראל להדליק בתוך הבית
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרב חרלפ על הקומוניזים וכו'
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הרוקח במעלת אור נרות חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרוקח: לו' נרות חנוכה כנגד לו' שעות שהאיר אור הגנוז
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרוקח: לו' נרות כנגד לו' שעות שאור הגנוז האיר בעולם 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דברי הריטב"א לשיטתו
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרמב"ם בעניין שמחה בחנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרמב"ם: וכעניין זה, שואלין הצדיקים והנביאים בתפילתם מאת ה' - לעזרם על האמת. כמו שאמר דוד (תהלים פו, יא): 'הוריני ה' דרכיך [אהלך באמיתך, יחד לבבי ליראה שמך]' ־ כלומר, אל ימנעוני חטאי דרך האמת, שממנה אדע דרכן וייחוד שמ
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הרמח"ל בספר דרך השם פרק שביעי - בעניין השבת
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי השל"ה בחשיבות לימוד התורה בחנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי חז"ל - הקשר בין מכירת יוסף למעשה יהודה ותמר
   • וייס, הרב אשר

   • דברי ילק"ש: 70 נרות חנוכה כנגד 70 אומות העולם
   • וייס, הרב אשר

   • דברי ספר אור החיים על קיום כל התורה ולא רק חלקה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי ר"י חברון: לקדוש ברוך יש את כל העולם ואעפ"כ אין לו אלא ד אמות של הלכה, לאדם אין כלום ולא מספיק לו ד אמות של הלכה ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבי אליהו לופיאן בשם "הפרשנים" על הטעויות של הצורר הגרמני
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבי דוד מן על ביטול תורה בחנוכה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבי יונתן מלוניל 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דברי רבי מאיר שמחה בעניין חיוב שמחה בחנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי רבי פנחס מקוריץ: לו' נרות חנוכה כנגד לו' מסכתות הש"ס 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דברי רבי פסח מקוריץ: לו' נרות חנוכה כנגד לו' מסכתות הש"ס
   • וייס, הרב אשר

   • דברי רבי שמחה בונים מפשיסחא על מלחמת היצר
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבנו ירוחם בביאור דעת רש"י
   • וייס, הרב אשר

   • דברים במעלת רבי ברוך פרנקל
   • וייס, הרב אשר

   • דברים שאמר הרב שך בישיבת כפר חסידים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דבש וחלב תחת לשונך - דברי רבי חיים פלאגי ע"פ המדרש
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • דיון בדברי הדבר יהושע
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בדין אכסנאי הצריך להשתתף בפרוטה
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בדעת הרב אלישיב המחייב למנות שליח להדלקה כשיוצא מביתו
   • וייס, הרב אשר

   • דיון במחלוקת רמב"ם וטור - מי שלא הדליק קודם שתכלה רגל, האם ידליק אחר כך ?
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בעניין הנאה מנר חנוכה לאחר חצי שעה
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בשאלת הכף החיים: בירך על ההדלקה לפני ששפך את השמן לנר, האם צריך לחזור ולברך לאחר שפיכת השמן ?
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בתירוץ א - אין סומכין על הנס
   • וייס, הרב אשר

   • דיוק דברי המשנה: קונם סוכה שאני עושה
   • וייס, הרב אשר

   • דיוק מלשון הרמב"ם: מדליק כמניין אנשי הבית
   • וייס, הרב אשר

   • דין אכסנאי בחנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • דין הדלקת הנר מפלג המנחה
   • וייס, הרב אשר

   • דין המדליק על שולחנו בזמן הזה
   • וייס, הרב אשר

   • דין לכם בנר חנוכה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • דין מהדרין מן המהדרין - מחלוקת הרמב"ם והתוס'
   • וייס, הרב אשר

   • דיני שליח, ומצוה בו יותר מבשלוחו.
   • גנס, הרב ישראל

   • דירת עראי
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • דמיון למנורה - אסור להשתמש לאורה
   • וייס, הרב אשר

   • דמיון למנורה - הדלקה בבית הכנסת בשחרית
   • וייס, הרב אשר

   • דמיון למנורה - הדלקה עושה מצווה
   • וייס, הרב אשר

   • דעה א - יצא ידי חובה
   • וייס, הרב אשר

   • דעת
   • גנס, הרב ישראל

   • דעת הב"י והמג"א בשם הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • דעת החיי אדם בשם הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • דעת היעב"ץבעניין הדלקה בתוך הבית
   • וייס, הרב אשר

   • דעת המשנה ברורה: האם צריך למכור כסותו עבור מצוות תפילין
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הפני יהושע בביאור מצוות נר איש וביתו
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הרב מבריסק: הרמב"ם והרמ"א הלכו לשיטתם בהידור מצווה
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הרמב"ם והראב"ד: עמד להתפלל ונזכר שכבר התפלל - הבחנה בין מנחה לערבית 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דעת הרמב"ם לשיטתו
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הרשב"א בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דעת התוס בדין פתח הבית
   • וייס, הרב אשר

   • דעת מהר"ם שיק
   • וייס, הרב אשר

   • דעת רבי יעקב עמדין
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי - אכסנאי משלם "דמי רכישה"
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי - צריך היכר לאיזה בית הנר שייך 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דעתי בהגדרת העניין "נר איש וביתו"
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בישוב דברי הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בישוב קושית התוס' הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בשאלה הנ"ל 9 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דעתי להלכה בשאלות הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי למעשה בשאלה הנ"ל 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דקדוקים בברכות חנוכה. 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • דרוש לחנוכה 5 שיעורים
   • (פישר, הרב שלמה זצ''ל.פישר, הרב שלמה זצ''ל.פישר, הרב שלמה זצ''ל.פישר, הרב שלמה זצ''ל.פישר, הרב שלמה זצ''ל.)

   • דרך השם חלק רביעי פרק ח - עניין חנוכה ופורים (לשונו מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ה. ’תביאו כבר את האוכל, נספיק לאכול לפני שהמטוס מתרסק’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. אשה המבדלת על היין, ואינה רוצה לשתות - פירוט הנידון, ועצת הגר"נ קרליץ
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. האיך מתיישב פרש"י (ז;ז): נח מקטני אמנה היה, ליש מרבותינו שדורשין לשבח ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. הטעם שנוהגים בני אשכנז לומר בקיץ ’מוריד הטל’, כדעת המחבר ודלא כהרמ"א (שם)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. הן כבר בשובו מהעקידה נתבשר שנולדה רבקה בת זוגו, ומדוע שלח את אליעזר למצוא לו אשה ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. חשש יעקב קרוב ליום שנולד בו שמא הגיע לפרק אמו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. לא עשו מעקה למזבח והסובב משום מקום סכנה 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • ה. מדוע אין מכירת הבכורה תמורת נזיד עדשים, משום אונאה ומק"ט
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. מעלת ה’סנדק’ בברית קודמת למעלת ’זריזים מקדימין’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. מתי ביטלו שופר בשבת מחשש שמא יעבירנו ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. ערמת הנחש בדחיפת האשה, אף שעדיין היום גדול - ב’ דרכים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. שכח טל ומטר והתחיל רצה, חוזר לברך עלינו ולא לשמע קולינו - הטעם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. שנים המתפללים לאחר ז’ חשוון בא"י והאחד שואל מטר ולא זולתו, כיצד ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • האחד הקריב לפסחו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • האישה יכולה להדליק את נרות ההידור.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • האם אורח מדליק במקומו גם כשהולך ליום או יומיים?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם אמירת הנרות הללו אחרי הדלקת הנר הראשון נחשבת להפסק?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם אפשר להדליק את החנוכיה על הסורגים הבולטים בחלון?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם אפשר להדליק ללא האבא כשהוא מאחר לביתו.
   • וייס, הרב אשר

   • האם אפשר להדליק נר חנוכה ולאחר מכן להוסיף לו שיעור שמן מספיק ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם אפשר לתת לקטן שלא הגיע לחינוך להדליק את נרות ההידור?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם בבית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות אפשר לברך?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם בזמן הזה שמדליקים בחלון או בפנים יש מקום לדין חשד בנר חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם בזמננו חייבים להדליק נר חנוכה עד מאוחר בלילה?
   • וייס, הרב אשר

   • האם בזמננו מדליקים נר חנוכה בפתח החצר או חדר המדרגות?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם בזמננו שאנשים מסתובבים ברחוב מאוחר צריכים לשים בנר חנוכה יותר שמן?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם בחורים בני ספרד הנמצאים בפנימיה יוצאים בהדלקת נ"ח של אביהם?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם בימינו השיעור של תכלה רגל מן השוק השתנה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם במדליק בחלון יש דין 'טפח הסמוך לפתח'?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם במקום שיש בו אנשים ברחוב עד זמן מאוחר צריכים להדליק נר חנוכה עד מאוחר?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם בנוסח הנרות הללו יש שלושים ושש מילים?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם גם היום נשארה התקנה הקדומה של בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו?
   • וייס, הרב אשר

   • האם הדלקת הנרות צריכה להיות דומה להדלקה במנורה ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם המצווה להניח נ"ח על פתח ביתו מבחוץ היא לעיכובא?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם השמן או הנרות של חנוכה צריכים להיות בבעלותו של המדליק?
   • בורגר, הרב יוחנן

   • האם חיוב הדלקת נר חנוכה הוא על כל איש ואיש או חיוב על הבית?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם חייבים להדליק את שמש החנוכיה גם כשאור החשמל דולק ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם יום לפני או אחרי חנוכה מותר בהספד ותענית?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם יוצאים ידי חובה בהדלקת נר בתוך הבית ? 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • האם יש איסור לקנות מים במקדולנדס ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם יש דין פירסומא ניסא לגוים ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם יש הידור מצווה בנרות ארוכים או הדלקה בשמן רב ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם יש חיוב הדלקת נר חנוכה בכותל המערבי ?
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • האם יש להמתין לאבא שמאחר לזמן הדלקת הנר ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם יש מצווה להסתכל על הנרות הדולקות בחלונות הבתים כשהולך ברחוב?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם יש מצווה של שואלין ודורשין ל' יום לפני החג בחנוכה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם יש מצוות שמחה בימי החנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • האם יש עניין לאכול מאכלי חלב.
   • ידלר, הרב משה

   • האם יש עניין להדר ולהדליק נר חנוכה בשמן כמו שהיה במקדש?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם יש עניין לעשות סעודה בחנוכה ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם יש עניין מיוחד להיות בשמחה בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם כשאוכל שיעור קביעות סעודה מסופגניה צריך ליטול את ידיו?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם כשמדליק בכותל המערבי יכול לברך כמו בבית הכנסת?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם לאחר התפילה אפשר לכבות את הנרות חנוכה שהודלקו בביהכנ"ס?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם להדלקה ברחבת הכותל המערבי במקום שמתפללים יש דין של הדלקה בביהכנ"ס לגבי ברכה?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם מברכים על הדלקת נר ההידור בחנוכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם מועיל להתנות על מותר השמן והפתילות שלא ייאסרו בהנאה?
   • ידלר, הרב משה

   • האם מותר להדליק נר חנוכה בחמאה שהתבשלה בקדירה של בשר?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם מותר להיכנס לשירותים עם ספר שנמצא בתוך הכיס ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר להנות מאור נרות החנוכה אחרי חצי שעה מצאת הכוכבים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר להשתמש בג'לטין ? האם מותר לאכלו עם חלב?
   • פרץ, הרב אלחנן

   • האם מותר לחמם בשבת סופגניה על הפלטה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם מותר לכבות את נרות החנוכה לאחר חצי שעה ? האם צריך לשהות ליד הנרות במשך חצי שעה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר לעלות לקבר בימי החנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם מותר לעשות מלאכה בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם מי שאוכל יותר משני סופגניות צריך לברך המוציא וברכת המזון?
   • מלכא, הרב אופיר

   • האם מי שאינו מדליק ואינו רואה נר חנוכה מברך ברכת הרואה ושהחיינו?
   • וייס, הרב אשר

   • האם מי שהדליק נר חנוכה ואחז אותה לזמן קצר בלבד והניחה לאחר מכן יצא ידי חובתו?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם מי שמדליק מחוץ לביתו, צריך להדליק שמש ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מי שנתעכב בזמן ההדלקה בעיר אחרת יכול להדליק נר חנוכה באותה עיר ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם מספיק שמש אחד לכמה אנשים.
   • ידלר, הרב משה

   • האם ניתן הלכתית להדליק נר חנוכה ללא פתילה ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם ניתן להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם ניתן לעשות קידוש על כוס חד פעמי ?
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • האם נר השמש צריך להיות שונה משאר הנרות?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם נשים חיבות לשמוע פרשת זכור ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם עדיף להדליק בעצמו בשעה מאוחרת או לעשות שליח שידליק בזמן?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם עדיף להניח נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ אף למעלה מי' טפחים וטפח הסמוך לפתח?
   • וייס, הרב אשר

   • האם צריך בנר חנוכה, קטן שהגיע לגיל חינוך ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם צריך להדליק שמש כשיש אור חשמלי ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם צריך להמתין לאישה לצורך הדלקת נר חנוכה , או שעדיף להדליק בזמן ההדלקה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם צריך להתפלל מנחה בער"ש חנוכה קודם הדלקת הנרות.
   • ידלר, הרב משה

   • האם צריכה כוונת מוציא ויוצא בנר חנוכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם צריכים להקפיד להדליק את רוב הפתילה בנר חנוכה או שבת?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • האם שיעור של רבים שיתבטל אם ידליק בזמן עדיף על הדלקה?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • האם תקנו את ברכת הרואה נר חנוכה גם למי שהדליקו עליו בבית ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הבדלה באשה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הבחנה בין ברכת הנהנין לברכת המצווה
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין ברכת הנהנין לברכת המצווה - ראיה מהלכות קריאת התורה
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין דין חצר בהלכות עירובין לחצר בהלכות חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין חצר לעניין הלכות עירובין לחצר לעניין חנוכה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הבחנה בין מצוות המוטלות על הציבור לבין מצוות המוטלות על היחיד
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין מצוות שעניינם עבודת הקל לבין מצוות שעיקרן התוצאה
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין עניין פירסומא ניסא לעניין זכר לנס
   • וייס, הרב אשר

   • הבטה בנרות סגולה לשמירת עיניים
   • שמש, הרבנית רות

   • הבטחת הקב"ה: כי לא תשכח מפי זרעו
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הבנתי בדברי הירושלמי
   • וייס, הרב אשר

   • הבנתי בדברי הרמב"ם 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הבנתי בדעת התוספות
   • וייס, הרב אשר

   • הברכות בשאר הימים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הגדרת דין "מערב עד בוקר" במנורת המקדש
   • וייס, הרב אשר

   • הגדרת חיוב נר איש וביתו - דברי הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • הגדרת חיוב נר איש וביתו - דעתי - סיכום 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הגראי"ל שטינמן - יום היארצייט
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדין בלחמניות מתוקות.
   • וויא, הרב משה

   • הדליק בביתו ואח"כ בבית הכנסת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדליק בסופגניה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדליק ושכח לברך
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדליק לפני פלג המנחה מה דינו?
   • חותה, הרב בנימין

   • הדליק נרות וכבו תוך הזמן אינו צריך להדליק מפני החשד.
   • גנס, הרב ישראל

   • הדליק שני נרות וכבה אחד האם מותר להדליק מהאחר?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • הדלקה בביהכנ"ס 6 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.כולל נחלת רפאל בני ברק.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • הדלקה בבית הכנסת, הדלקת שמש
   • רמתי, הרב ארז

   • הדלקה במטוס
   • ידלר, הרב משה

   • הדלקה במקום שיש רוח
   • אפרתי, הרב יוסף

   • הדלקה בתוך הבית 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייס, הרב אשר.)

   • הדלקה עושה מצוה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • הדלקה עושה מצוה, לכן צריך להשים שמן הראוי לדלוק חצי שעה.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • הדלקה עושה מצווה, וכבתה אינו זקוק לה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת - בערב שבת, דעות מג"א ורבי יעקב עמדין
   • וייס, הרב אשר

   • הדלקת נר חנוכה בגז או בחשמל - האם מותרת ?
   • וייס, הרב אשר

   • הדלקת נר חנוכה שהבעל או האישה מחוץ לעיר או המדינה
   • ורצברגר, הרב מרדכי אריה

   • הדלקת נרות בזר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדלקת נרות חנוכה קודם להדלקת נרות שבת, שו"ע.
   • מלכא, הרב אופיר

   • הדלקתי נר חנוכה ואח"כ שמתי לב שאין מספיק שמן בנר , האם צריך לברך שוב ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדר מקומה ד' ומעלה, מחלוקת הפוסקים האם יכול להדליק בחלון שיראו השכנים ממולו.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ההבדל בין חכמת יון לחכמת התורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ההופכי הצור, אגם מים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הודאה על שזכינו להיות בני תורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הוראת שעה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • הזכיר על הניסים ושכח רצה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • החזון אמר לי שדחוי שרות צבאי לבני הישיבות הוא בגלל הבטחת "כי לא תשכח מפי זרעו"
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • החלטה שנשברת לא היתה חזקה בבסיסה
   • שוב, הרבנית פריידי

   • הטעם לכך שנרות חנוכה לא בטלים
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הטעם שמברכים "נר חנוכה" ולא נרות בימים שיש יותר מנר אחד.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שמדליקים בלילה ולא ביום.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שנהגו לאכול סופגניות.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • הידור המצווה בחנוכה - ריבוי נרות
   • וייס, הרב אשר

   • הידור מצווה - אכילת מצה לתאבון
   • וייס, הרב אשר

   • הידור מצווה - האם יש עניין בקופסת אתרוג נאה ?
   • וייס, הרב אשר

   • הידור מצווה - הגדרה
   • וייס, הרב אשר

   • הידור מצווה - מה עדיף: הידור הלכתי או הידור ביופי ?
   • וייס, הרב אשר

   • הידור מצווה קטן שהגיע לחינוך
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • היזק ראיה במרפסות
   • וייס, הרב אשר

   • היכן הדליק החזון איש את נרות החנוכה שלו?
   • וייס, הרב אשר

   • היכן ידליקו בחורי ישיבה במקום אכילתם או במקום שינה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • היכן מדליקים נר חנוכה במקום אכילה או במקום שישן?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • היכן מניחים את השמש ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • היכן מקום ההדלקה.
   • ידלר, הרב משה

   • היכן צריכים להעמיד את נר החנוכה מעיקר הדין לכתחילה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • היצר הרע לא נותן לנו להיות שמחים במצוות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הכרזה
   • גנס, הרב ישראל

   • הלכה - 25 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • הלכה - ה. להאכיל בע"ח של כהן בירקות של התר מכירה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכה - הלכות חנוכה - ד. לגזום ענף בשמיטה כדי שיראו הנרות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכה - הלכות חנוכה - ח. מקום ההדלקה, דעת השו"ע מנהג הגרי"ז ודעת החזו"א
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכה - ז. אין לו שמן כשיעור, למה ידליק בזמן בלא ברכה, ולא ימתין עד קודם עה"ש להדליק בברכה?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכה - ח. שני פתחים משני רוחות ידליק בשתיהן מפני אלו שלא ידונהו לכף זכות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכות חנוכה - ז. בהא דאין נר אחד עולה לשבת וחנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלל שלם 3 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב מיכאל.)

   • המאחר להגיע לביתו לאחר שבני הבית ישנים - דיון בדעת המג"א
   • וייס, הרב אשר

   • המדליק את הנר, מתי מברך ברכת הראיה ?
   • וייס, הרב אשר

   • המדליק בחלון הבית ובבית הכנסת ג"כ ידליק כל יום בנר הנוסף ויפנה לימין.
   • גנס, הרב ישראל

   • המדליק בשמן ועל הפתילה יש שעווה נקרא שמדליק בשמן ולא בשעווה, והמחמיר ידליק קודם הפתילה.
   • גנס, הרב ישראל

   • המדליק בתוך הבית בזמן הזה, האם יצא יד"ח ? -דיוק דברי הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • המדליק סמוך לעלות השחר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • המלצת רבי אלחנן וסרמן על איגרת הרמב"ם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • המניחו בחלל הפתח יניחו בחצי השמאלי של הפתח.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • המתארח אצל חברו ולא הדליק נר חנוכה ידליק בביתו ולא אצל חברו.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • המתארח בבית מלון, מקום ההדלקה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • הנהגת החשמונאים במידת הבטחון
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הנוהג כרבינו תם כיצד ינהג במוצ"ש של חנוכה?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • הנוהגים להדליק נר חנוכה בחוץ בתוך תיבת זכוכית ובזמן ההדלקה הרוח יכולה לכבות את הנר יש לחוש שאינם יוצאים ידי"ח.
   • גנס, הרב ישראל

   • הנוהגים להוסיף כל יום נר צריך שכל הנרות יהיו דומים.
   • גנס, הרב ישראל

   • הנוסע לשבת בעיר אחרת במוצאי שבת יכול להדליק במקומו עתה.
   • ידלר, הרב משה

   • הנוסע מביתו בשבת חנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הנמצא בארץ אחרת ואינו נאותו זמן כמו בביתו יכול לצאת ידי"ח בהדלקת אשתו רק אם הגיע אצלו זמן ההדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הנראה בעיני בביאור מהדרין מן המהדרין - קיבלו עליהם חובה
   • וייס, הרב אשר

   • הסבר הרמב"ם, מדוע הגוים נלחמים נגד היהודים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הסח הדעת
   • גנס, הרב ישראל

   • הסעודות בפורים מצווה רשות או חובה?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • העולה מדברי הרמב"ן
   • וייס, הרב אשר

   • העולה מכל הנ"ל לעניין שאלתנו
   • וייס, הרב אשר

   • העולם זה חושך
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • הפסק בברכות 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הפרקים בתהילים המסוגלים לפעול
   • שמש, הרבנית רות

   • הפרשת חלה מעיסת סופגניות של 1200 גר', ללא ברכה כיון שזה מתבשל בשמן עמוק.
   • וויא, הרב משה

   • הקב"ה חפץ בעבודה
   • וייס, הרב אשר

   • הקול קול...?
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • הקל קול יעקב
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הראוי לברך ברכת הרואה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הרב שך היה מעורר שבן תורה לא צריך להיות שטחי - הודאה לקב"ה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הרגיל בנר הווין לו בנים תלמידי חכמים. 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.אבא שאול, הרב יהושע.)

   • הרואה נר חנוכה מברך ב' ברכות.
   • אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • הרחבה בדעת החזון איש בדין חצר - דעתי למעשה
   • וייס, הרב אשר

   • הריגת אנשי שכם 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • השוהה מחוץ לביתו בשבת וחוזר לביתו במוצאי שבת ידליק בביתו.
   • גנס, הרב ישראל

   • השורף חמץ שמצא בפסח - מקיים מצווה
   • וייס, הרב אשר

   • השכמת הבוקר
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • השמש שהדליק הנרות בבית הכנסת הוא צריך לגמור.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • השתתפות בפרוטה
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • התחדשות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • התקדמות
   • שוב, הרבנית פריידי

   • התר מכירה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. א"א לבטל שליח להדלקת נ"ח שלא בפניו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. אפיה אחר בישול בחימום סופגניה ע"ג קדירה ריקנית בשבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. בהלכות בורר - פסולת מתוך פסולת לפח שמיטה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. ברכות ההדלקה - הדליק ושכח לברך
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. דיברו שישנה עשיו קולו אך לא את סגנון דיבורו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. היה סבור שצריך לחזור, ובאמצע תפילתו חזר לראש, ושוב נזכר שמן הדין אי"צ לחזור - לפימ"ש בשע"ת שם סק"ט)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. הנפילות והנסיונות עיקר סולם העליה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ו. לא הכירו האחים את יוסף דלא כדרך הטבע, ברצות ה’ לא יראה לא יחשוב ולא ירגיש
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. לאחר עשיית הברית כדי למנוע ביטול תורה דרבים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. להשכיר לזולתו קרקע בא"י לקיים מצות ’ושבתה הארץ’ - אי הוה מצוה אחת בכל השדה או בכל גרגיר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. מי הוא משי"ח המוזכר בתוס’ (מכות דף ו ובעוד דוכתי) ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. נר אחד בערש"ק כשיעור הזמן לשם נ"ח ומכאן ואילך לשם נרות שבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. קדושת שביעית בפרי השסק והלימון תליא בר"ה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. שני מאכלים שמותר לאכלן אף בתערובת ואסור לבשלן יחד - ב’ דרכים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • והם לא הכרהו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • וויתור על הידור מצוה כדי לזכות אחר בקיום מצוה - בשאר מצוות
   • וייס, הרב אשר

   • וויתור על הידור מצוה כדי לזכות אחר בקיום מצוה - ויתור על טלית אישית עבור ציבור אחר שאין להם
   • וייס, הרב אשר

   • וויתור על מצוה כדי לזכות אחר בקיום מצוה
   • וייס, הרב אשר

   • וטוב שיניח הנרות בתוך חלל הפתח ויצא כל השיטות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ויבתר יעקב לבדו
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • ויהי בבית אדוניו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ויזד יעקב נזיד
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • וישב
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ויתן לך
   • גנס, הרב ישראל

   • ונשמרתם
   • וייס, הרב אשר

   • וקדשתו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ושמח לבך ונהנית מדברי תורה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ותתן את הלחם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. אמר ותן טל ומטר בין שמחת תורה לז’ חשוון אם חוזר לראש - חזו"א ’דינים והנהגות’ ומהגרשז"א
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. גברו ישראל על אויביהם בכ"ה או בכ"ד - מחלוקת הראשונים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. הטעם שאין בתפילה ותורה על ציון הרשב"י משום לועג לרש
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. הפורע חובו בצ’ק, ונודע לו שעדיין לא נפדה - פרטי הדינים בזה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. השוכח יעלה ויבוא בתפילה ובברהמ"ז - פרטי דינים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. טענת עלי ’יניח’ צדיק ראשי, אף של"ע אלא מרזב ’סביב’ ראשו - ב’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. לזכות לאור הגנוז הראשון שחזר ובא במנורה, בנרות חנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. מדוע נקרא ’משיח’ בן דוד בלשון ’משיח’ והוא לא נמשך כמלך וכ"ג ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. נטל מוקצה בידו - כלי שמלאכתו לאיסור, מחמת חסרון כיס, מעות בכיסו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. עשרים אמה למטה מרה"ר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. תועלת הוידוי על זולתו, בוידוי של רנ"ג ובעל חטא ’שחטאנו’, אף שהיא מצוה שבגופו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • זה קלי ואנווהו.
   • גנס, הרב ישראל

   • זהירות מכעס.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • זוג שמתארח אצל ההורים בליל שבת וחוזרים לביתם היכן ידליקו נר חנוכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • זכר לנס
   • וייס, הרב אשר

   • זמן הדלקת נ"ח 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • זמן הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת - המתארח אצל אחרים בשבת חנוכה וחוזר לביתו במוצ"ש, היכן ידליק ?
   • וייס, הרב אשר

   • זמן הדלקת נר חנוכה, בצאת הכוכבים.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • זמן ההדלקה - דיון בדעת הגר"א והחזו"א
   • וייס, הרב אשר

   • זמן ההדלקה בדיעבד - מפלג המחה
   • וייס, הרב אשר

   • זמן ההדלקה בערב שבת.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • זמן הראוי להדלקת נרות חנוכה, משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק.
   • וייס, הרב אשר

   • זריחת החג מתחילה 30 יום קודם החג
   • שוב, הרבנית פריידי

   • ח. איך שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק נר חנוכה לליל שבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. אשה אינה מדלקת אף לדידן - ג’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. ברכות השחר לאחר תפילת י"ח ואם היפך הסדר - פרטי הדינים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. ברכת שהחיינו והטוב והמטיב בקניית בגדים וחפצים חדשים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. ותן טל ומטר - אמירת צ’ פעמים להרגיל לשונו לנוסח אשכנז ולבני ספרד
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. לא היה לרבקה דין שומר על בגדי עשו - ב’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. מחליף מנעליו בכוונה אינו קשה לשכחה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. נייר חלק העומד לכתיבה הו"ל כעומד לאיסור או להתר ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. תפילת תשלומין בליל ש"ק לשכחת וטו"מ במנחה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חדר אוכל
   • וייס, הרב אשר

   • חודש כסלו מזל קשת
   • אונגר, הרב אייל

   • חוות יאיר, עיקר המצווה להיות ליד הנרות חצי שעה, אבל אין חיוב בזה.
   • ידלר, הרב משה

   • חוץ לארץ
   • וייס, הרב אשר

   • חזון איש
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • חידה
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • חידושו של החוות יאיר בעניין התבוננות בנרות החנוכה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • חיוב שמחה בחנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • חיזור על הפתחים
   • וייס, הרב אשר

   • חימום סופגניה בשבת 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • חינוך הילדים להדלקת נר חנוכה - כמה נקודות חשובות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חינוך מחדש לעבודה פנימית
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • חכמת יון 5 שיעורים
   • (יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • חלום
   • זעפרני, הרב שלמה

   • חלום יעקב - ביאור הבעש"ט
   • וייס, הרב אשר

   • חלום פרעה 2 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • חלון הבית למעלה מעשרים אמה, היכן ידליק ? - דעתי למעשה
   • וייס, הרב אשר

   • חנוכה - לפי שהמחטיאו מוציאו אף מהעוה"ז, נמצא גזרת היונים אף על הגופים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חנוכה החשמונאים יכולים לסמוך על נס 2 שיעורים
   • (אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.)

   • חנוכה זמן מסוגל לסיעתה דשמיא בעבודת ד' מעל לדרך הטבע
   • שוב, הרבנית פריידי

   • חנוכה למה מצוות נר חנוכה חביבה עד מאד 6 שיעורים
   • (אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.)

   • חנוכה נס וטבע הדומה והשונה ונפקא מינה 2 שיעורים
   • (אונגר, הרב אייל.אונגר, הרב אייל.)

   • חנוכיה מכסף - האם בזיכי זכוכית מורידים את מעלת החנוכיה מכסף ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חנוכיה שעומדת על מדרגה מהיכן מודדים את גובה הי' טפחים?
   • חותה, הרב בנימין

   • חנוכיית ברזל עדיפה על חנוכיית זכוכית.
   • חותה, הרב בנימין

   • חסך כסף לקניית חנוכייה מכסף האם עדיף לקנות פמוטות לנרות שבת?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • חצי שיעור
   • וייס, הרב אשר

   • חצר בזמננו
   • וייס, הרב אשר

   • חקירה בהגדרת דין "נר איש וביתו"
   • וייס, הרב אשר

   • חרס
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • חרש שוטה וקטן שהדליקו אינו כלום אע"פ שהניחה גדול.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • חשדא 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • חשדא ומראית עין - ביאור המושג מראית עין
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - דאוריתא או דרבנן - דעת שו"ת פני יהושע
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - דאוריתא או דרבנן - שאלת החכם צבי
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - האם בזמננו ניתן להוסיף גזרות או רק מה שקיבלנו מחז"ל
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - הבחנה בין שני המושגים - ביאור שני המושגים
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - מקור - אין מוליכין סולם משובך לשובך
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - מקור - נפלו מעותיו לפני עבודה זרה
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין במרחבי הש"ס
   • וייס, הרב אשר

   • חשיבות מצות חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • חשש סכנה
   • וייס, הרב אשר

   • חתן היוצא מביתו אחר ההדלקה ידליק בביתו.
   • גנס, הרב ישראל

   • ט. אין מזכירים חנוכה ופורים בברכת מעין שלוש כשבת ור"ח
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. בישל יעקב בעצמו נזיד עדשים - ב’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. הדליק בביתו ואח"כ מדליק בבית הכנסת אם יברך שהחיינו גם כן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. ידליק בכל לילה אחד ויתן גם לחברו, לפי שהיא מצווה חיובית, משא"כ טלית שהיא מצוה קיומית
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. להנות מריח השמן של נרות חנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. מוקצה ע"ג ערמת חולצות, אי הוו החולצות שלמטה בסיס לדבר האסור והמותר ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. שומע כעונה בתפילת י"ח של מעריב
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • טבילת כלים בשבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • טו. נתגלה להם אליהו בתוך הקושי להקל הנסיון
   • דיסקין, הרב אליהו

   • טוב להתנות שלא יאסר השמן יותר משיעור הדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • טלטול
   • גנס, הרב ישראל

   • טמאו את השמנים הרגש
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • טעם המנהג שאוכלים סופגניות בחנוכה.
   • וויא, הרב משה

   • טעם תקנת חז"ל: נר איש וביתו
   • וייס, הרב אשר

   • טעמי ודיני שמש החנוכיה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • י' טפחים של נר חנוכה נמדדים בנר או בשלהבת?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • י"א קטן שהגיע לחינוך מותר להדליק.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • י. איסור ספיחין בתוצרת של התר מכירה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • י. הפרשת חלה במצות שנעשו מקמח של אוצר ב"ד
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • י. כבתה אין זקוק לה אף מפני החשד - ב’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • י. לצקת ממיחם לתוך חלב - החששות בחול ובשבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • י. קשיי הח"ח והחזו"א בצעירותם ללמוד
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יא. חשש ספיחין בגידולי פארן ועין יהב
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יא. רעת המכנה שם לחברו דדש ביה, כיון דאיהו להכלימו נתכון
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יב. לא נאסרו הספיחין בהנאה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יב. תועלת זימון הבשמים בזמן שנמכר שלא כדרכן, הארת פנים מהשי"ת כי עמך אני בתוך ההסתר
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יברך קודם ההדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • יג. מזמור לדוד ולא קינה בברחו מפני אבשלום בנו, על ההארת פנים בעונש שאינו עפ"י הטבע
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יד. לא נזדמן אליהו הנביא לר"ע ורחל לסייעם בממון בעניותם, מדוע?!
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יהודי מעל הטבע
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • יום השנה
   • חותה, הרב בנימין

   • יום שבתון אין לשכוח
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יז. היסורים עצמם גזירה, האיך לקבלן תלוי בבחירת האדם, אך השי"ת מזמן לאדם כוח לזה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יחס הפוסקים לשתיקת הראשונים באופן כללי
   • וייס, הרב אשר

   • ייחודיותה של מצוות קריאת המגילה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • יכול לכבות הנרות אחר שעבר הזמן, וטוב להתנות שיוכל להשתמש בזה.
   • גנס, הרב ישראל

   • ילדים
   • חותה, הרב בנימין

   • ימי אהבה וימי שנאה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ימי הלל והודאה
   • וייס, הרב אשר

   • יניקה בשביעית
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יעלה ויבוא 3 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • יעשה המנורה והנרות יפים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ירושה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • ירושת הבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יש אומרים שאע"פ שמדליקים עליו בביתו יכול להדליק בברכה, סי' תרע"ז סעי' ג'.
   • גנס, הרב ישראל

   • יש להניח הנרות בצורה ישרה ולא בעיגול.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • יש מי שאומר שאם אין מנין בהדלקה אינו יכול לברך, וטוב להמתין לעשרה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ישוב המנהג להדליק בתוך הבית לכתחילה
   • וייס, הרב אשר

   • ישוב לדעתי למנהג החסידים
   • וייס, הרב אשר

   • ישוב שאלת הרב דינר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ישיבה שחדר האוכל והפנימיה אינם באותו בנין, ידליק בחדר אוכל.
   • ידלר, הרב משה

   • ישים שמן שידלק כחצי שעה או יותר, רמב"ם.
   • אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • כ' אמה 3 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.אבא שאול, הרב יהושע.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • כבה הנרות
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • כבו הנרות 3 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.מלכא, הרב אופיר.)

   • כבתה בערב שבת אינו צריך להדליקה שוב.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • כוח ההשפעה בילדות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • כוח מחשבה
   • אנחנו וצאצאינו

   • כותל
   • גנס, הרב ישראל

   • כיבוד אכסנאי בהדלקת החנוכיה
   • וייס, הרב אשר

   • כיס בתוך כיס
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כיצד הוא סדר ההדלקה ומהיכן מתחילים להדליק? 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • כיצד יש לברך את הברכות
   • גולן, הרב ישראל

   • כיצד נגדיר את החיוב של נר איש וביתו?
   • וייס, הרב אשר

   • כל אדם ותפקידו בעולם ואסור להחליף
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • כל החכמות רמוזות בתורה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, תרע"ג.
   • גנס, הרב ישראל

   • כל ישראל ערבים
   • וייס, הרב אשר

   • כלל בפסיקה: משקל דעתו של השולחן ערוך והרמ"א
   • וייס, הרב אשר

   • כמה אנשים המדליקים במקום אחד - האם צריך להדליק שמש לכל חנוכיה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כמה זמן צריכים לדלוק נרות החנוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כמה נרות צריך להדליק מעיקר הדין והידור.
   • ידלר, הרב משה

   • כמה צריך להדליק מהפתילה של נר חנוכה בשעת ההדלקה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • כעס
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • כשחל יום ראשון של חנוכה בשבת, במנחה ערב שבת אף שהדליק הנרות אינו אומר על הניסים.
   • גנס, הרב ישראל

   • כשם שאת המנורה הדליקו בבית המקדש, את החנוכיה מדליקים בבית היהודי, שהוא בית המקדש בימינו.
   • קול תודה

   • כשמדליק נרות חנוכה במרפסת האם ידליק על המעקה או בפתח
   • חותה, הרב בנימין

   • כשנוסע לשבת במוצאי שבת אם יכול להגיע במהירות לביתו ולהדליק שם טוב, ודוקא כשיבוא בזמן שלא כלתה עדין רגל מן השוק, ואם יבוא אחר שיכלה רגל מן השוק ידליק היכן שהוא.
   • וייס, הרב אשר

   • כשרות החנוכיה והידורה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לא הדליק בשקיעת החמה מדליק עד חצי שעה אחר השקיעה, תרע"ב סעי' ב'.
   • גנס, הרב ישראל

   • לא היה אדם שהודה לקב"ה עד שבאה לאה והודתה
   • וולפא, הרב אריה

   • לא לבייש מאכלי שבת
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • לאכלה ולא למלוגמא
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לבן בן נחור
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לדעתי השאלה לא מתחילה
   • וייס, הרב אשר

   • להודות ולהלל
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • להוציא ספר בשבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • להעבירם מחוקי רצוניך
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • לידה
   • חותה, הרב בנימין

   • לילות שבת הארוכים 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • לימוד עם הבן בצורה כפית
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • לכם בנר חנוכה 2 שיעורים
   • (דינר, הרב מיכאל.בורגר, הרב יוחנן.)

   • ללמדך שהיה כוחו גדול
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • למה אין ניסים
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • למה בחנוכה אומרים הלל ובפורים לא?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • למה מי שגר בעליה מדליק נר חנוכה בחלון ולא בפתח החצר?
   • וייס, הרב אשר

   • למה נשים לא מדליקות נרות חנוכה מדין מהדרין מן המהדרין?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • למי שיש יום השנה לקרובו יעלה קודם חנוכה לקבר.
   • חותה, הרב בנימין

   • למעלה מכ' אמה 6 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.דינר, הרב מיכאל.דינר, הרב מיכאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • לעבוד כל הזמן על מה שהוא
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • לפי זה אתי שפיר שיטת המ"ב
   • גולן, הרב ישראל

   • לפסוע בשלג בשבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לשיטת המדליקים בשקיעה צריך להשים שמן שידלק עד צאת הכוכבים.
   • גנס, הרב ישראל

   • מאכלי חלב
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • מאמר שנון מראש ישיבת חברון על :אין לו לקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מברכים על הלל של חנוכה שלא כהלל ראש חודש שיש סוברים שאין מברכים.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • מדוע אין דין חשדא בזמננו
   • וייס, הרב אשר

   • מדוע אנשים ברחוב עצבניים ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מדוע בחור אכסנאי לא נפטר בהדלקת אביו ?
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • מדוע היא מצווה חביבה עד מאוד
   • קול תודה

   • מדוע הנשים והבנות שאינן נשואות אינן מדליקות נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מדוע יהודי שלא חטא, אומר אשמנו ובגדנו ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מדוע לא כולם זוכים לבנים תלמידי חכמים הרי כולם מדליקים נר חנוכה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מדוע לא מצינו ברכת הרואה אלא בנר חנוכה ולא בסוכה ולולב?
   • וייס, הרב אשר

   • מדוע לגויים קשה להאמין שהקב"ה משגיח בעולם השפל ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מדוע מברכים על הדלקת נר חנוכה בביהכנ"ס הרי אין מברכין על המנהג?
   • וייס, הרב אשר

   • מדוע מדליקים ומברכים על נר חנוכה בביהכנ"ס ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מדוע מי שרגיל בנר חנוכה וזהיר בו זוכה לבנים תלמידי חכמים?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מדוע נהגו לחזר על הפתחים.
   • גנס, הרב ישראל

   • מדוע נס חנוכה אינו מוזכר במשניות ?
   • חותה, הרב בנימין

   • מדוע שמן שנשאר אחרי חנוכה אסור בשימוש וסכך אחרי סוכות מותר?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מדליקים נר חנוכה מנר חנוכה אבל לא ע"י נר אמצעי, ונהגו להחמיר שלא להדליק אפי' מנר לנר.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מדלקים רק בבית כנסת שמתפללים ערבית ושחרית ולא בבית המדרש שלא מתפללים בו.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • מה דינו של אונן בנר חנוכה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מה דינו של שמן ערלה להדלקת נ"ח?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • מה הדין אחד שהיה אנוס ולא הדליק ביום הראשון מה יעשה ביום שני.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הדין אם הדליק יותר נרות ממנין הימים.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הדין אם שכח על הניסים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הדין בציבור ששכח לקרוא ד פרשיות ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מה ההגדרה של מלאכה שלא עושים בזמן שהנרות דולקים.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הכוונה הזהיר בנר הווין לו בנים תלמידי חכמים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה המנהג בסדר ואופן ההדלקה של נר חנוכה ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מה זה פרשת זכור ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מה ידליק קודם נר שבת או נר חנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • מה מברכים על סופגניה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה מדליקים קודם בע"ש נר חנוכה או נר שבת?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • מה מחפסים בחנוכה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • מה נכלל במנהג הנ"ל ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה עדיף - לשמוע פרשת זכור במניין או מגילה במניין ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מה עדיף להדליק נ"ח למטה מג' טפחים או למעלה מי' ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מה עושים עם ארונות ישנים של בית הכנסת ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה שהיה קורה ללא חידושו של רבי מאיר שפירא
   • וייס, הרב אשר

   • מהדרין מן המהדרין - מדוע רק בחנוכה יש דרגה כזאת ? - דברי חידושי הרי"ם
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מהו גדר החיוב של נר איש וביתו האמור בנר חנוכה?
   • וייס, הרב אשר

   • מהו הווארט של רבי ישראל סלנטר ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מהו הזמן של פלג המנחה שאפשר להדליק ממנו ואילך?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו הטעם של רבים הנוהגים להדליק נר חנוכה בתוך הבית?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מהו המקור למנהג אכילת סופגניות?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מהו העניין של דמי חנוכה?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מהו התירוץ הנכון והאמיתי ביותר על קושיית הבית יוסף?
   • יוסף, הרב דוד

   • מהו טעם אכילת סופגניות בחנוכה ?
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • מהו טעם מנהגם של המדליקים נר חנוכה בתוך הבית?
   • וייס, הרב אשר

   • מהו מקום ההדלקה בבית הכנסת?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • מהו מקור המנהג לאכול מאכלי חלב בחנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו מקור המנהג להדליק נ"ח בביהכנ"ס בבוקר?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו מקור המנהג של הדלקת נר חנוכה בביהכנ"ס?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו שיעור הזמן של 'כמו חצי שעה' המוזכר ברמב"ם לגבי נר חנוכה?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהות ימי החנוכה, הם ימי הלל והודאה.
   • וייס, הרב אשר

   • מהי ברכתן של הסופגניות והאם ראוי לאכלן בתוך הסעודה? 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • מהי ההגדרה של דין הידור שמצאנו בנר חנוכה שלא מצאנו כמותה בשום מקום?
   • וייס, הרב אשר

   • מהי ההלכה למעשה בעניין הדלקת נר חנוכה במקום אכילה או במקום שינה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מהי מעלתו של שמן הזית להדלקת נר החנוכה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מהלך א בביאור דעתם
   • וייס, הרב אשר

   • מהלך שלישי בישוב הסתירה - דעתי
   • וייס, הרב אשר

   • מהם עיקרי הדינים לגבי מקום הדלקת נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהר"ם שיק, טוב למלאות שמן כוסית מלאה כמו בקידוש.
   • חותה, הרב בנימין

   • מוסיף
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מוצ"ש
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מוצאי שבת, שיטת הגר"א מדליק ואח"כ מבדיל, שיטת החזו"א מבדיל ואח"כ מדליק.
   • ידלר, הרב משה

   • מוקצה למצווה
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מותר להדליק באותו בית חנוכיה שני אנשים.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר להדליק בפמוטות שמובדלים אחד מהשני הרבה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מותר להדליק נר הידור מנר הידור.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מותר להכריז קודם שמונ"ע לומר על הניסים ואינו הפסק.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר להשתמש לאור הנר לצורך מצוה אחר שיעור ההדלקה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מותר לשחק סביבון בשבת.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • מזוזה 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • מחלוקת האם מותר לתת לילדים (בני ספרד) להדליק את נרות ההידור.?
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • מחלוקת החזון איש והרב מבריסק בדין חצר בזמננו 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • מחלוקת הפוסקים בעניין פתיחת מטריה בשבת
   • וייס, הרב אשר

   • מחלוקת הפוסקים האם צריך לאחר הדלקת נרות שבת כדי לאחר הדלקת נרות חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מחלוקת הרואה נרות בית הכנסת האם מברך ברכת הרואה.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • מחרוזת הלל ושמחה
   • שירים וניגונים שונים

   • מטוס
   • גנס, הרב ישראל

   • מטרת היונים להשכיחם תורתך
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • מי מקבל את שכר הדלקת נרות חנוכה ופרסומא ניסא ?
   • וייס, הרב אשר

   • מי שאין לו בית האם חייב לקנות או לשכור בית כדי להדליק נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שאין לו נר חנוכה ונר שבת האם ימכור כסותו כיוון שיש כאן גלגל החוזר?
   • ידלר, הרב משה

   • מי שאינו יודע את כל ההלל בחנוכה בראש חודש טבת האם יאמר חצי הלל בברכה כדין ר"ח?
   • מונק, הרב אליהו

   • מי שאינו יכול להדליק נ"ח בזמן האם ידליק ע"י שליח או בעצמו מאוחר?
   • בורגר, הרב יוחנן

   • מי שאינו יכול להדליק נרות חנוכה כלל האם יברך שעשה ניסים ושהחיינו על היום?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שבירך על הדלקת נ"ח וחוזר ומדליק האם חוזר ומברך שוב?
   • וייס, הרב אשר

   • מי שגר ביחידת דיור באופן שאף שאין לו שום פתח שמישהו יוכל לראות היכן ידליק?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שגר בקומה שנייה והחלון שלו הוא עורפי עם מעט פרסומי ניסא היכן ידליק?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שגר למעלה מכ' אמה היכן ידליק? 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.דינר, הרב מיכאל.)

   • מי שהגיע רבע שעה לאחר זמן ההדלקה כמה שמן ישים ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שהדליק בביהכנ"ס נרות חנוכה האם יחזור לברך בבית שעשה ניסים ושהחיינו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שהדליק ביום השמיני ונזכר שלא בירך לפני שסיים את ההדלקה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מי שהדליק בלילה שני נר אחד ובירך ואח"כ רוצה להדליק עוד נר אינו מברך על זה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שהדליק כשאשתו איננה בבית וכיון שלא להוציאה האם כשחוזרת הביתה יכולה להדליק בברכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שהדליק נר חנוכה לפני השקיעה האם יכול לברך?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שהדליק קודם בביתו ולאחר מכן בביהכנ"ס האם יברך שם שהחיינו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שחוזר מאוחר לביתו ועדיין יש אנשים ברחוב באם עדיף שאשתו תדליק נר חנוכה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שיש לו 4 נרות ביום החמישי, כמה ידליק ?
   • וייס, הרב אשר

   • מי שיש לו ביום השלישי שתי נרות כמה ידליק?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שיש לו כמה ילדים המדליקים ואין לו מקום לכולם בפתח הבית?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מי שיש לו מעט שמן זית ונרות שעווה האם ידליק נרות חנוכה חלק משעווה וחלק משמן זית או הכל מסוג אחד?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שיש לו שמן בצמצום לשמונה ימים ולחבירו אין כלום האם יתן לחבירו וידליק נר אחד בלבד?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שיש לו שתי אפשרויות: להדליק בפלג המנחה או בשעה 9 בלילה, מתי ידליק ?
   • וייס, הרב אשר

   • מי שלא יהיה בביתו בזמן ההדלקה מתי ידליק?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שמדליק בתוך הבית שלא בשעת הסכנה האם יצא ידי חובתו?
   • וייס, הרב אשר

   • מי שמדליק נר חנוכה ודעתו לכבות לפני חצי שעה להדלקתם האם יצא י"ח ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שמדליק נר חנוכה מאוחר וכולם ישנים האם חייב להעיר את בני הבית?
   • וייס, הרב אשר

   • מי שמחמיר כדעת ר"ת אין לא להדליק בצאת הכוכבים מפני שלשיטת הרמב"ם כבר אז אינו זמן ההדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שמסופק אם השמן יספיק לו לחצי שעה האם יכול לברך?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שמתארח אצל הוריו היכן ידליק נר חנוכה במוצ"ש ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שמתארח בשבת ויוצא במוצש היכן ידליק נר חנוכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שנוהג להתפלל ערבית לאחר צאת הכוכבים מה יעשה עם ההדלקה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שנוסע לשבת היכן ידליק בבית שהוא גר או בבית שהוא מתארח?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שנמצא באהל הפטור ממזוזה האם ידליק שם נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שנמצא בחנותו בזמן הדלקה האם אשתו תדליק בשבילו או ידליק מאוחר?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שנסע מביתו לימי החנוכה, דעת הגריש"א שאינו יוצא ידי"ח בהדלקת אשתו.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שעובר בימי החנוכה את קו התאריך כיצד ינהג לגבי הדלקת נרות חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שרוצה להדליק נר חנוכה בזמן ובני ביתו לא נמצאים האם ימתין להם?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מיד אחר הדלקת הנר הראשון אומר הנרות הללו.
   • ידלר, הרב משה

   • מיהם החייבים בהדלקת נר חנוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מים
   • מלכא, הרב אופיר

   • מכירת הבכורה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • מלאכה 4 שיעורים
   • (אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.חותה, הרב בנימין.גנס, הרב ישראל.אבא שאול, הרב יהושע.)

   • מלחמת יון כנגד תורה שבעל פה וע"י נרות חנוכה מתגבר הכח בפלפולה של תורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ממתי אפשר להדליק נר חנוכה מי שטרוד ולא יוכל להדליק בזמן?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מנהג הדלקת נרות שבת כמניין בני הבית - כשנמצאים מחוץ לבית מדליקים רק 2 נרות, מקור המנהג לדעתי
   • וייס, הרב אשר

   • מנהג חסידים 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • מנהג לתת נרות חנוכה לילדים.
   • חותה, הרב בנימין

   • מנהגי זמן ההדלקה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מנהגים שונים בעניין מקום ההדלקה
   • וייס, הרב אשר

   • מנורה חדשה בליל שני
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • מנורת ביהכנ"ס
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מנחה 5 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • מנחה ע"ש חנוכה
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מניחו למעלה מג' טפחים ולא למעלה מי' טפחים, ובדיעבד יצא ידי"ח.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מניין חצרות - האם מדליקים בו נר חנוכה ? - דיון
   • וייס, הרב אשר

   • מנין
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מסובב הסיבות - אנו מונהגים ע"י הקב"ה המוליך ומנהל אותנו לטובתנו
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מעוז צור 3 שיעורים
   • (ארנטרוי, הרב אליהו אליעזר.שירים וניגונים שונים.שירים וניגונים שונים.)

   • מעין ג'
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מעלת הספרה 13
   • וייס, הרב אשר

   • מעלת מסיימי ש"ס 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • מעשה באלמנה שהשתתפה בפרוטה עם שכן
   • וייס, הרב אשר

   • מעשה בדרשן שאמר - טבע הוא אלוקים 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • מעשר כספים
   • וייס, הרב אשר

   • מצב בני התורה בדור לפני השואה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מצבם הגשמי של בני הישיבות בעבר
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מצווה בו יותר מבשלוחו
   • וייס, הרב אשר

   • מצווה בו יותר מבשלוחו בנר חנוכה - אכסנאי
   • וייס, הרב אשר

   • מצווה בו יותר מבשלוחו בנר חנוכה - יסוד מחלוקת ב"ך ופני יהושע - סיכום העניין
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות אכילת בשר הקורבנות - על מי מוטלת ?
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות חנוכה - הדלקת הנר והלל והודאה
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות יבום וחליצה - על מי מוטלת ? 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • מצוות נר איש וביתו - ביאור הלשון
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות נר איש וביתו - דעת הפני יהושע ושפת אמת
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות נר איש וביתו - הבנתי בדברי פני יהושע
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות נר איש וביתו - סיכום הדעות
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות עשה שהזמן גרמה
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות שהזמן גרמן
   • וייס, הרב אשר

   • מצות חנוכה חביבה היא עד מאוד
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מקום הדלקת נר חנוכה בזמן הזה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • מקום ההדלקה - בחלון מעל עשרה טפחים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מקום ההדלקה - גר בדירה גבוהה , מעל 20 אמה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מקום ההדלקה - האם ניתן לברך על הדלקת נר חנוכה במשרדים ?
   • וייס, הרב אשר

   • מקום ההדלקה לבחורי ישיבה - דעת אגר"מ
   • וייס, הרב אשר

   • מקום ההדלקה לבחורי ישיבה - דעתי
   • וייס, הרב אשר

   • מקום הנחת החנוכיה.
   • אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • מקום הנחת נר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מקום עיקרי
   • מלכא, הרב אופיר

   • מקום שינה 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • מקום שמתאספים שם רבים ואינו מקום קבוע להתפלל כגון ברחובה של עיר אסור להדליק בברכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מקור דברי הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • מקור הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת - דעת הכלבו
   • וייס, הרב אשר

   • מקור הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת - דעת הריב"ש
   • וייס, הרב אשר

   • מקור לדברי הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • מקור מהלכות מזוזה
   • וייס, הרב אשר

   • מקור מהלכות ספירת העומר
   • וייס, הרב אשר

   • מקור מהלכות קידוש - בירך על היין ונמצא מים
   • וייס, הרב אשר

   • מקור מהלכות שופר - לא הצליח לתקוע בשופר ולקח שופר אחר
   • וייס, הרב אשר

   • מקור מנהג ההדלקה בבית הכנסת
   • וייס, הרב אשר

   • מקרים בהם מתיר המ"ב לברך אחר ההדלקה
   • גולן, הרב ישראל

   • מרחיק מהמטרה שלי, מרחיק מהפנימיות שלנו, מרחיק מקדושת הבית
   • שמש, הרבנית רות

   • משיח בזכות שנאו רע
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • משפחה שהאבא שלה לא נמצא בזמן הדלקת נר חנוכה האם ימתינו לו עד שיגיע ?
   • וייס, הרב אשר

   • מתי אין סומכים על הנס
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • מתי זמן הדלקת נר חנוכה? 2 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • מתי מדליקים את החנוכיה שבביהכנ"ס ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מתי מדליקים נר חנוכה במוצ"ש?
   • דינר, הרב מיכאל

   • נדרי מצווה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • נהגו הנשים לא לעשות מלאכן בזמן שהנרות דולקים.
   • וויא, הרב משה

   • נהגו ללומר בסעודות שירות ותשבחות.
   • גנס, הרב ישראל

   • נוהגים להפריש שיעור כזית ולומר הרי זו חלה, ושורפים או זורקים את ההפרשה.
   • וויא, הרב משה

   • נותן בנר רק כשיעור מצותו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • נטל מוקצה בידו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • נימוקי המנחת יצחק
   • וייס, הרב אשר

   • ניסיון
   • הלל, הרב דוד

   • נכרי (גוי) אינו יכול להיות שליח להדליק נר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • נס חנוכה נעשה במנורה, כנגד להשכיחם תורתך
   • וייס, הרב אשר

   • נס פח השמן 5 שיעורים
   • (יפה, הרב דב זצ"ל.דיסקין, הרב אליהו.גולדמינץ, הרב אברהם יעקב.יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • נסיעה במונית
   • זעפרני, הרב שלמה

   • נקודת ההבדל בין ביאור הרב מבריסק לביאורי
   • וייס, הרב אשר

   • נר איש וביתו - דין חשדא
   • וייס, הרב אשר

   • נר איש וביתו - חצר בזמננו - דיוק דברי הריטב"א
   • וייס, הרב אשר

   • נר ביתו באמצע השבוע או נר חנוכה, מי קודם ?
   • וייס, הרב אשר

   • נר המערבי
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • נר חנוכה - האם מותר להדליק בכוסיות עם רגלית ?
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • נר חנוכה אינו תלוי ביום או בלילה אלא בפירסומא ניסא.
   • וייס, הרב אשר

   • נר חנוכה ונר שבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • נר חנוכה מחלוקת הפוסקים האם צריך להיות ,לכם".
   • גנס, הרב ישראל

   • נר חנוכה עדיף מיין לקידוש.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נר חנוכה שאינו בתוך טפח סמוך לפתח מה דינו בדיעבד?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • נר מצוה
   • גנס, הרב ישראל

   • נר שבת - האם יש דין תוספת אורה כאשר אור החשמל דולק ?
   • וייס, הרב אשר

   • נר שבת - נר חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • נר שבת ונר חנוכה - הדומה והשונה - דעתי בעניין
   • וייס, הרב אשר

   • נר שבת ונר חנוכה - הדלקת נרות כמספר בני הבית - דעת המהרי"ל
   • וייס, הרב אשר

   • נר שבת משום שלום בית ?
   • וייס, הרב אשר

   • נר שבת קודם לנר חנוכה, והטעם, סי' תרע"ח.
   • גנס, הרב ישראל

   • נר שיש לו שני פיות עולה לשני אנשים אפי' שלמטה הם מחוברים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נר שמש 4 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • נראין הנרות בראי
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • נרות בית הכנסת שדולקים אין לכבותם קודם חצי שעה אפי' אם אין אנשים בבית הכנסת.
   • גנס, הרב ישראל

   • נרות מוכנים להדלקת נר חנוכה - האם ראוי להשתמש בהם ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נרות שבת קודם לנרות חנוכה.
   • אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • נרות שעוה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • נשים 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.אבידר, הרב אברהם (אלון).)

   • נשים בנר חנוכה
   • דינר, הרב מיכאל

   • נשירה
   • האדמור מטולנא

   • סגולה
   • ידלר, הרב משה

   • סגולה למנות את הניסים של הקב"ה בזמן הדלקת הנרות.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • סגולת התפילה בעת הדלקת נר חנוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סדר הברכות ביום הראשון.
   • גנס, הרב ישראל

   • סדר ההדלקה צריך לפנות לימין.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • סדר הכנת הנרות, יניח הפתילה ישפוך שמן ויוסיף קצת מים.
   • חותה, הרב בנימין

   • סדר עולם רבתי
   • וייס, הרב אשר

   • סולם דרכי העליה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סומא אם נמצא אם אחרים יכול להשתתף וכן אשתו יכולה להדליק, ואם נמצא בבית לבד יכול להדליק ויסיעהו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • סופגניות 9 שיעורים
   • (פלמן זצל, הרב שלום בן ציון.אבא שאול, הרב יהושע.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אוסטרן, הרב אלקנה.זעפרני, הרב שלמה.פרץ, הרב אלחנן.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וויא, הרב משה.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • סיבת שנאת היוונים
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • סיכום הבנתי בדברי המג"א
   • וייס, הרב אשר

   • סיכום השיעור עד כה 13 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.דרייפוס, הרב אליהו.וייס, הרב אשר.)

   • סיכום טעמי הדלקת נר שבת
   • וייס, הרב אשר

   • סיפור על החזו"א.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • סיפור: ההורים שלימדו את ילדיהם לשמוח במצוות
   • שמש, הרבנית רות

   • סיפור: על אלמנה.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • סיפור: על ר' יונתן אייבשיץ.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • סכנת הטכנולוגיה אף המוגנת
   • שמש, הרבנית רות

   • סעודות 3 שיעורים
   • (אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.גנס, הרב ישראל.אבא שאול, הרב יהושע.)

   • סעודות של חנוכה עם שירות ותשבחות נקרא סעודת מצווה.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • ספר דרך השם חלק רביעי פרק ח אות ג - עניין חנוכה ופורים (לשונו מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ספר נר למאה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ע"י נרות חנוכה זוכים לדברים גדולים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • עבר לעשייתן
   • רוזנטל, הרב נחום

   • עדיף להתפלל בציבור אחר הדלקת נרות חנוכה, יותר מלהתפלל ביחידות קודם הדלקת הנרות.
   • מלכא, הרב אופיר

   • עולם הזה הוא חושך
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • עיטר
   • גנס, הרב ישראל

   • עכשיו הזמן להכין שמן כוסיות פתילות והחלטות
   • שוב, הרבנית פריידי

   • על הניסים - צריך להסדיר תפילתו קודם שיתפלל
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • על הניסים מפלג המנחה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • על מה צריך להקפיד כשמדליקים שמש עם נרות החנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • על נסי המלחמות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • עלי יניח צדיק ראשי
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • עמל התורה
   • וייס, הרב אשר

   • עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו כדי להדליק נר חנוכה, ורק עבור נר אחד.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • עניין ההדלקה בבית הכנסת - דעת הגר"א
   • וייס, הרב אשר

   • עניין ההדלקה בבית הכנסת - דעת המקנה
   • וייס, הרב אשר

   • ענינים שונים
   • שילוני, הרב מיכאל

   • עציץ שאינו נקוב בבית בשמיטה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ערבות במצוות
   • וייס, הרב אשר

   • ערמת הנחש הקדמוני
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • פגישתו הראשונה של אבי ז"ל עם האדמו"ר מקלויזנבורג
   • וייס, הרב אשר

   • פח הבית
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • פטירת דוד
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • פיטום הקטורת
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • פירוק שותפות
   • זעפרני, הרב שלמה

   • פירסומא ניסא לגוים
   • וייס, הרב אשר

   • פלג המנחה 9 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.רפפורט, הרב יוסף.ליברמן, הרב יוסף.זילברשטיין, הרב אריה.וייס, הרב אשר.)

   • פנמיה
   • וייס, הרב אשר

   • פרדוקס בהלכות חנוכה: מי שיש לו שמן מספיק עבור 20 דקות הדלקה, מתי ידליק ?
   • וייס, הרב אשר

   • פרשת השבוע - א. איסור אכילת גיד הנשה, קנס ועונש שהניחו אביהם הולך יחידי
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • פרשת השבוע - א. ויבן לו בית לבי מדרשא, ולעניני העוה"ז עשה סוכות, וקרא המקום סכות לזכור שהעוה"ז עראי
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • פרשת השבוע - א. שלח בהמות מן הבא בידו ונמצאו טריפה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • פרשת השבוע (לפרשת בראשית) -
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • פרשת השבוע {תולדות} -
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • פרשת זכור לנשים
   • וייס, הרב אשר

   • פשרות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • פתח ביתו 5 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.אוסטרן, הרב אלקנה.וייס, הרב אשר.ליברמן, הרב יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • פתח ביתו מבחוץ - דין לכתחילה
   • וייס, הרב אשר

   • פתח ביתו מבחוץ - דעת הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • פתח ביתו מבחוץ - ישוב למנהג החסידים להדליק בתוך הבית
   • וייס, הרב אשר

   • פתח ביתו מבחוץ - מקום הדלקה בבתי העיר העתיקה
   • וייס, הרב אשר

   • פתח הבית 3 שיעורים
   • (בוטבול, הרב אהרון.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • פתח החצר בזמננו
   • אפרתי, הרב יוסף

   • פתח שאין משתמשים כלל בו צריך להדליק בצד ימין גם אם יש שם מזוזה, הגרש"ז.
   • גנס, הרב ישראל

   • פתיל צף
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • פתילות 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • צ’ק שלא נפדה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • צורת הפתח
   • וייס, הרב אשר

   • צירוף חלה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • צריך להדליק בזמן הראוי אף שהיום יש אנשים גם מאוחר בלילה.
   • ידלר, הרב משה

   • צריך להניח הנר הנוסף מעט רחוק מכל הנרות.
   • גנס, הרב ישראל

   • צריך לתת שמן כשיעור קודם הדלקה מכיון שהדלקה עושה מצוה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • קביעות 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • קבלו לידבק במינן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • קבלת ייסורים באהבה
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • קדושת שביעית בשסק ולימון
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • קדיש שאחר קריאת התורה אומרים רק אחר הקריאה בספר תורה השני.
   • גנס, הרב ישראל

   • קומה עליונה
   • ידלר, הרב משה

   • קושיה ותרוץ בעניין הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • קושיה על דברי הערוך השולחן
   • וייס, הרב אשר

   • קושיה על תרוץ הנ"ל 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • קושית הב"י - קושיתו ותרוציו כבר נכתבו ע"י הרא"ש
   • וייס, הרב אשר

   • קושית הפנ"י ותירוץ עצמי: מה הצרוך בנס חנוכה, הרי טומאה הותרה בציבור ?
   • וייס, הרב אשר

   • קטן 3 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק נר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • קיבלו עליהם חובה - אמירת פסוקי מלכויות בראש השנה 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • קיבלו עליהם חובה - מדין שלמות העבודה 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • קיבלו עליהם חובה - מקור - החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל
   • וייס, הרב אשר

   • קיבלו עליהם חובה - נשים במצוות עשה שהזמן גרמן 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • קיבלו עליהם חובה - נשים במצוות עשה שהזמן גרמן - מנהג צאנז 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • קיבלו עליהם חובה - נשים בספירת העומר - דעת נזירות שמשון ומנחת חינוך
   • וייס, הרב אשר

   • קיבלו עליהם חובה - שכח על הניסים 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • קידושי יצחק ורבקה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • קלי אתה 2 שיעורים
   • (שירים וניגונים שונים.שירים וניגונים שונים.)

   • קנאת השם
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • קערה מלאה שמן והקיפה כלי יוצא ידי"ח ואם לאו לא יצא מפני שהוי מדורה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • קריאה
   • גנס, הרב ישראל

   • קריאת התורה היא בקרבנות הנשיאים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ר"ח טבת 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • ר"ח טבת שחל בשבת מוציאים ג' ספרי תורה. 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • ראה גיהנום תחתיו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ראיה מדברי הירושלמי בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • ראיה מדעת החכם צבי
   • וייס, הרב אשר

   • ראיית אבי מורי לכך שאין צורך בבעלות על נר חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • ראש הישיבה של הבחור הוא הפוסק שלו
   • וייס, הרב אשר

   • רבי אברהם בן הח"ח
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • רבי שמואל המכונה חסיד
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • רבת את ריבם דנת את דינם. למה לא אומרים רבת את ריבך למה לא דנת את דינך?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • רוב הראשונים סוברים שלא צריך לשרוף הנשאר כיון שכבתה אין זקוק לה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • רחוב
   • גנס, הרב ישראל

   • ריבית
   • זעפרני, הרב שלמה

   • רמ"א, יברך את הברכות קודם שידליק.
   • רוזנטל, הרב נחום

   • רמב"ם, ימי החנוכה הם ימי שמחה, וצריך לעשות סעודות.
   • ידלר, הרב משה

   • רצה
   • גנס, הרב ישראל

   • שאוכלין אבר מן החי
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שאלה א - הדליק חנוכיה בפתח הלובי של הבנין וניזוקה בשוגג ע"י שליח שנכנס לבניין , האם השליח חייב בנזק ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה א - צוואה שניתנה בחלום , האם יש לה תוקף ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - הקדמת תשלום רכישת דירה , בתמורה לקבלת מתנה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ב - נהג מונית שהפעיל מונה ונתקעו בפקק תנועה, והנוסע רוצה לרדת ולשלם רק עד אמצע הדרך, והנהג טוען שכיון שבעקבותיו נכנס לפקק ולא יכול לצאת ממנו עליו לשלם עד היעד, איך הדין ביניהם ?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - מכונת כביסה המוצבת בפנימיית ישיבה , ראובן שכח מפתח בחולצתו וע"י זה הזיק את חולצת שמעון
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ג - שכן המדליק בפתח הבנין טעה והדליק את של חבירו, האם הראשון יצא ידי חובה? והאם יכולים שני שכנים להשתתף בשמן ושאחד ידליק עבור שניהם?
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שאלה ד - עובד בחברה מסתפק האם יתפלל שחרית במניין ויפסיד תוספת שכר , או יתפלל ביחידות ?
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • שאלה יומית - 22 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • שאלה יומית - ב. האיך לפי שהדליק נרות חנוכה אסור לאכול כל הלילה?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שאלה יומית - ב. מדוע כבתה אין זקוק לה משום חשד?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שאלה יומית - ג. איך יצטרך האדם בביתו לחזור ולברך ’שהחיינו’ בהדלקת נ"ח גם ביום השני
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שאלה יומית - ג. מי הוא אשר מנר חמישי והלאה פוחת והולך?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שאלה יומית - ה. באיזה אופן מדליק וצריך לברך ד’ ברכות?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שאלה יומית -ב. מדוע קבעו ’מזמור שיר’ בתורת שש"י, ולא כן שוררו הלוים על התמיד?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שאלות -
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שאלות פתיחה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שאלת הבית יוסף - מדוע יש 8 ימי חנוכה, הרי ליום אחד היה מספיק שמן וא"כ רק 7 ימים היה נס ? 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • שאלת השפת אמת
   • וייס, הרב אשר

   • שבועת אליעזר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שבת וינפש
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שבת ר"ח חנוכה בשמיטה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שהחיינו על החנוכיה ולא על ההדלקה
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • שו"ע סי' תרע"ד סעי' א', מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה, והרמ"א נהגו להחמיר אפי' מנר לנר.
   • רוזנטל, הרב נחום

   • שו"ע תרע"ו סעי' ה', יתחיל להדליק בליל ראשון בנר היותר ימין ובליל שני יתחיל להדליק על הנוסף.
   • רוזנטל, הרב נחום

   • שולחן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שומע כעונה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שטיבלאך 2 שיעורים
   • (אבא שאול, הרב יהושע.גנס, הרב ישראל.)

   • שיחת ועידה
   • וייס, הרב אשר

   • שיטת הט"ז מתחיל תמיד מן הנר הימני.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שיטת רעק"א שאפשר לכוון לא לצאת ידי"ח ההדלקה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • שיעור השמן שצריך להשים בנרות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שיר וניגון
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • שירת רבי יהודה הלוי על חכמת יון
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • שכח לברך קודם ההדלקה האם יכול לברך אחר ההדלקה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שכחה 3 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.אבידר, הרב אברהם (אלון).)

   • שכרו של פינחס
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שלום בית 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.)

   • שליח לעשית מצווה - מי מברך השליח או המשלח ?
   • וייס, הרב אשר

   • שליח לקיום מצווה - מי מברך על המצווה המשלח או השליח
   • וייס, הרב אשר

   • שליח לקיום מצווה - מי מברך על המצווה המשלח או השליח - דעת הב"ך
   • וייס, הרב אשר

   • שליח לקיום מצווה - מי מברך על המצווה המשלח או השליח - הבנתי בגדר העניין
   • וייס, הרב אשר

   • שליח לקיום מצווה בנר חנוכה - דעת הב"ח
   • וייס, הרב אשר

   • שליחות בנר חנוכה 2 שיעורים
   • (זעפרני, הרב שלמה.זעפרני, הרב שלמה.)

   • שמחה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.ידלר, הרב משה.)

   • שמחת בית השואבה
   • וייס, הרב אשר

   • שמחת יום טוב
   • וייס, הרב אשר

   • שמן 12 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.זילברשטיין, הרב אריה.אברמצ'יק, הרב אהרון שלום.פלמן זצל, הרב שלום בן ציון.יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.דינר, הרב מיכאל.גנס, הרב ישראל.חותה, הרב בנימין.מונייצר, הרב אבישלום.ידלר, הרב משה.)

   • שמן גזול יש להסתפק אם כשר לנר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שמן הנותר ביום השמיני וכן הפתילות צריך לשורפם.
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן ופתילות לאחר החנוכה
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • שמן זית הכי ראוי להדלקה, ובפרט שמן זית למאכל.
   • חותה, הרב בנימין

   • שמן זית, שיטת הגרח"ק שלא צריך שמן זית לאכילה.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שמן למאור שאינו ראוי לאכילה האם מדליקים בו נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • שמן מאוס אסור לנר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שמן מר
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן קרוש
   • ליברמן, הרב יוסף

   • שמן שהיה מונח מתחת למיטה האם אפשר להשתמש בו לנר חנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • שמן של שביעית 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • שמש החנוכיה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שני בנ"א במנורה אחת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שני דינים בנר חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • שני פנים לשמת מצוות
   • וייס, הרב אשר

   • שעווה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • שעת חירום
   • זעפרני, הרב שלמה

   • שריפת השמן והפתילות
   • דינר, הרב מיכאל

   • שש"י בחנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תאמרי תהילים מתי שתוכלי" - אמרה חמות הח"ח לביתה.
   • שמש, הרבנית רות

   • תהיות בדברי הגר"ח
   • וייס, הרב אשר

   • תוס' הרואה נר חנוכה צריך לברך, מפני שיש אנשים שאין להם בתים לכן תקנו ברכת הרואה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • תורה ותפילה בציון הרשב"י
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תורה שבעל פה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תיקון חצות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • תירוץ ג -מלאו ביום הראשון את תכולת כל הפח, בבוקר ראו שכלה רק שמינית מהשמן בנר 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • תכלה רגל מן השוק 9 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייס, הרב אשר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייס, הרב אשר.)

   • תמיהה - מדוע שאלה זו לא נשאלה בדורות קודמים ?
   • וייס, הרב אשר

   • תמיהת המעשה רוקח
   • וייס, הרב אשר

   • תפילה בציבור 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.זילברשטיין, הרב יצחק.)

   • תפילת ערבית
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • תקנת ד פרשיות
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • תרבות יון
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • תרוץ נוסף ע"פ דברי הרמב"ן בסוף פרשת בא
   • וייס, הרב אשר

   • תשובה
   • אנחנו וצאצאינו

   • תשובה (לשיעור הקודם) - ד. ’התקין’ עצמו לדורון לפני התפילה - ג’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תשובה (לשיעור הקודם) - ד. מנורה שיש לה שמונה פיות, יכולים להדליק שנים עד נר שלישי
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תשובה (לשיעור קודם) - 5 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • תשובה (לשיעור קודם) - ג. שרית עם שרו של עשו ’ותוכל’, אף שפגע בכף ירכו ועשאו בע"מ
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תשובה (לשיעור קודם) ג. אמירת הלל שלם תשעה ימים רצופים בא"י ועשרה בחו"ל
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תשובה (לשיעורים קודמים) - ז. ברך המהרש"ל ’שהחיינו’ על מנורת כסף חדשה בליל שני, ולא ’הטוב והמטיב’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תשובות (לשיעור הקודם)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תשובות (לשיעור קודם) - 3 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • תשובות (לשיעורים קודמים) - ד. כבתה אין זקוק לה משום חשדא, נפק"מ לדינא
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תשובות (לשיעורקודם)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תשובת החזון איש לשאלתי האם כדאי שבבין הזמנים כל בחורי הישיבות יעבדו בפעילים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • תשובת שאלה א - ג' התרים בדיעבד
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • תשובת שאלה ד
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • תשמישי מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • "את אשר תאפו -אפו ואת אשר תבשלו-בשלו"-חתם סופר לומד מכך ענין הטמנה ליום השבת.
   • ידלר, הרב משה

   • "ובהו" זו גלות מדי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "חשמנאי" בראשי תיבות: חודש, שבת, מילה, נידה, אישות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים" וזה כולל את הבעלי חיים והצמחים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך... כי אנשי מופת המה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 7 מצוות דרבנן: הלל, עירוב, נר חנוכה,מגילה, נטילת ידים [ועוד]
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אברהם אבינו נקרא כך על שהקנה לצאצאיו את הכח לעמוד בנסיונות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • אדם שואל שאלה - אם הוא יודע שיעלה לבית העלמין ולא יבכה האם יכול לעלות? הרב עונה שאין שום ביטחון והבטחה שלא יבכה, ובנוסף מפריע מנוחתם כיון שהנפטרים עולים למעלה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אדם שנדר לא לאכול מסעודות רשות - ספק של החוות יאיר אם סעודות חנוכה היא מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אוי לנו מיום הדין שהקב"ה יוכיחנו כפי שיוסף הוכיח את אחיו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אור החייים הקדוש? בפס' לך ואשלחך אליהם- אם יוסף הוא שליח מצווה, כיצד ניזוק?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אורח הדר בבית אחר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אזהרות מיוחדות של הרמב"ם על מצות נר חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • אחי יוסף אומרים שצרותיהם מגיעים בעקבות האכזריות שנהגו במכירת יוסף
   • דיסקין, הרב אליהו

   • איזה נר ידליק תחילה? את הראשון את הנר הנוסף? ויצדד את עצמו.
   • מלכא, הרב אופיר

   • איך להגדיר כלי
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אין מעבירין על המצוות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • איסור שימוש בהעברת אש.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אכסנאי 14 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רפפורט, הרב יוסף.מלכא, הרב אופיר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.מלכא, הרב אופיר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.זילברשטיין, הרב אריה.דינר, הרב מיכאל.)

   • אכסנאי.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אם הדבר נובע מן ההורים למה כשהמירה דתה לא הענישו את הוריה
   • האדמור מטולנא

   • אמונה 3 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.הלל, הרב דוד.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • אמירת הנרות הללו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אני כרגע חורג ממנהגי נדבר קצת על חנוכה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אסור בימי החנוכה להספיד - והכוונה בכי - לא על מת של שלושים וי"ב חודש . אך כל מה שמדובר חוץ מחכם בפניו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אף שנר חנוכה הוא מדרבנן אנחנו מקיימים עם זה 2 מצוות דאורייתא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ארבעה שלבים בבריאת העולם: "תהו ובוהו וחושך על פני תהום" ונרמז על ארבע גלויות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • באו גדולי עולם והתירו את הג'לטין שנוצר מעצמות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • באור מצות "ועשית ככל אשר יורוך" ומצות "לא תסור"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בביאת משיח, האמונה תהיה כ"כ קשה ויראו שהרשעים מצליחים, הרבה צרות, יהי חושך גדול מאמונה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בגמרא שבת מובא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים ומפרש רש"י: נר שבת ונר חנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בחג החנוכה צריך לעבוד על מדת הוותרנות ומובא במדרש שנרות אותיות ותרן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בחורי ישיבה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בחנוכה אומרים "רבת את ריבם דנת את דינם בלשון עבר ובפורים -"הרב את ריבנו הדן את דיננו" בלשון הווה, כי מלחמת עמלק היא מלחמה תמידית.
   • ידלר, הרב משה

   • ביאור בדרך הפשט
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום החמישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום הרביעי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום השמיני כהן
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום עשתי עשר
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • בין חנוכה לפרשה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • בכל העדות בכל הדורות אכלו בחנוכה מאכלים המטוגנים בשמן
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • במשנה באבות - בטל רצונך מפני רצונו, מה קורה אם אישתך לא שומעת לך?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בני אהרן
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בני ספרד 4 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.גנס, הרב ישראל.אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • בספר חסידים כותב שכל בית כנסת או בית קברות שחולל על ידי הגויים הוא משום שלא נזהרו בכבודו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בעניין המנהג לעשות דברים מטוגנים בשמן - זה לילדים לעשות להם הרגשה טובה ובפרט שמדליקים נרות מוקדם שהילדים מחכים לזה כדי לקבל את הדברים המטוגנים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בפורים כולם ראו את הנס שהיה מהפך ובחנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ברכה 3 שיעורים
   • (הכהן, הרב אברהם צבי.ידלר, הרב משה.אברמצ'יק, הרב אהרון שלום.)

   • ברכת שעשה ניסים לאדם שלא שמע את הברכות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • בשבת יש שמחה הנותנת אור ויכול לעבוד על עצמו בשונה מימי החול שהם חושך
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בתואל הרשע - מדוע נקרא שמו בתואל? הסיבה שנהרג ביום שרבקה נלקחה לאשה ליצחק
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בתפלת על הנסים אומרים "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם", ביאור הדברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גדול המחטיאו יותר מההורגו
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • גזירות יוון.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • גימטריאות בראי ההשקפה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • דברי ברכה לקראת ימי החנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דין אדם שאין לו בית.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • דין איש שלא היה בביתו בלילה הראשון. ודין אישה שלא היתה בבית.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דין הדלקה בבית
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דיני חנוכה 2 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • דעו לכם שכל הפטנטים שהמציאו לחנוכה הם בעיתיים מאוד
   • פרץ, הרב אלחנן

   • האדמו"ר שלימד זכות על ראובן בן יעקב וראובן נגלה אליו בחלום
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • האור הרוחני שהיה לאדם הראשון במשך 36 שעות, וברא את האש במוצ"ש
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • האם הטכנולוגיה מביאה מרגוע לבן האדם? להיפך, עצבים ועצבים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • האם יש לאכול בשר ולשתות יין בחנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • האם מותר להטמין על סיר חם שלא על גבי האש?
   • ידלר, הרב משה

   • האר"י כותב על הפסוק "והימים האלה נזכרים ונעשים" הם שבכל שנה יורדת אותה הארה שהיתה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הבדלה 5 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רפפורט, הרב יוסף.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • הבן איש חי תיקן תפילה לטיול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הגם שתמיד השכינה לא יורדת מתחת ל10 טפחים, כ' הבן איש חי שבחנוכה יורדת ל-7 טפחים ושם ראוי להדליק
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הגמרא במסכת שבת מספרת על הניסים שארעו לעם ישראל בימי החנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדבר המבטא את השתלטות תרבות יוון על חג החנוכה, הוא כינויו של חג החנוכה - 'חג אורים':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הדין לבחורי ישיבה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקה בזמן פלג המנחה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקה במוצאי שבת. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • הדלקה בשמן זית.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקה על ידי שליח.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקת הנר הנוסף לראשונה. מימין.
   • מלכא, הרב אופיר

   • הדלקת נר חנוכה בשעת לילה מאוחרת. באיזה אופן יברך?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הדלקת נרות לבחורי ישיבה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדר בעלייה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ההדלקה בערב שבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ההידור בנר חנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הולכת ה'לפיד האולימפי' על קברי המכבים בחג החנוכה - זה חגיגת ניצחון תרבות יוון:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הזהירות בעריות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזכרת שם שמים
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הטכנולוגיה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הידורים בשמן הזית.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • היוונים לקחו את כל כתבי הקודש והיו מחרימים וזורקים. והרב מביא את הגמרא בגיטין. שיש מצווה לקנות ספר תורה שנמצא אצל גוי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היונים קידשו מלחמה שלא יעסקו בתורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • היכר הנר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הישנות החלום אצל פרעה בפרות וגם שיבולים ללמד על חריש וקציר
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הלכות ההדלקה היכן לעמוד ומאיזה צד.
   • ידלר, הרב משה

   • הלל בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • המהלך של שר המשקים.
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • המילה אחרי "אור" היא "כי טוב" רמז לנרות חנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המעשה והכוונה. מעשה בלי כוונה לא נחשב...
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • המקום הראוי להדליק.
   • ידלר, הרב משה

   • המשך השיעור 13 שיעורים
   • (פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.האדמור מטולנא.סופר, הרב יעקב חיים.פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.האדמור מטולנא.האדמור מטולנא.האדמור מטולנא.פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • המשך השיעור - מטרת היוונים במלחמתם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך שיעור 6 שיעורים
   • (דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.)

   • המתבונן בפסוקי ההלל - מעורר הרצון להיות עבד נאמן לחי העולמים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הנס העיקרי שבחנוכה היה המנורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הנרות הם ע"ש שמצאו פח שמן שמספיק בו ליום אחד
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הסיבה שבשבת חנוכה מפטירים "רני ושמחי" כי בסופה מוזכר ענין המנורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבות להדלקת נר חנוכה בבית הכנסת.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • הספור על בילגה ותירוץ הגמרא שהענישו את הוריה בגלל שדברי ילד נובעים ההורים
   • האדמור מטולנא

   • העונש של כל המשפחה מכיוון שמעשיה של המומרת מעידים על חינוכה בבית
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הענין שלא לעשות מלאכות ביום ראשון ואחרון של חנוכה וכן בראש חודש.
   • ידלר, הרב משה

   • הפטרה לשבת חנוכה א
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הצעקה של האדם מועילה, להציל את נפשו מהגזירה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הקושיא על תירוץ הבית יוסף דהלא הקושיא גם על הפסוק בתהילים וכן מה שייכות הפסוק לחנוכה
   • האדמור מטולנא

   • הקשר בין הפרשה למועד שלאחריו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הרב אומר שלזכר זה תיקנו לאכול את הגבינה, אך יין לא תיקנו לשתות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על נפלאות הריאות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מספר על חשמונאי ובניו ומתתיהו ומספר את הנס בחנוכה ש17 איש הרגו מיליון וחצי אנשים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרגיל בנר הווין לו בנים הגונים - נר חנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הרואה יאמר
   • מלכא, הרב אופיר

   • הרמב"ם כותב שלחזור בתשובה זה לא רק מגזל מאכילת איסור וכ"ו, אלא תשובה זה לברוח מרדיפת הכבוד, הממון, ומרדיפת המותרות, וכן סעודת המותרות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ן ניסה להתחמק מההויכוח הזה, אך לא היה מנוס; לפיכך הציב תנאי - שיוכל לדבר כל העולה על דעתו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • השוואה בין חלום פרעה לחולם יוסף
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • השפע שהושפע בימי נס חנוכה מושפע עלינו בכל שנה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • השפעת תרבות יוון בדורנו - מלחמה מתמדת אל מול המחריבים.
   • מלכא, הרב אופיר

   • התפילה משפיעה על הרצון.
   • נוישטט, הרבנית

   • והיה כראותו כי אין הנער ומת-מרוב בהלה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ויש עוד טענה שאין ספק מוציא מיד וודאי
   • פרץ, הרב אלחנן

   • וכן הספד גם אסור, חוץ מחכם בפניו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ומהו גדר האפיה של הסופגניה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ותירץ האלשיך -נחשון היה המלך והגמרא אומרת שמלך כשהיה כורע בעמידה נשאר שוחה עד סוף העמידה כדי שהמלך לא יבוא לידי גאווה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זאת חנכת המזבח
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • זה תלוי אם הוא הולך לכל החנוכה או רק ליומיים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • זלזול בכתבי הקודש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זמן הדלקת הנרות בערב שבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זמן הדלקת נרות חנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • זמן ההדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • זמן ההדלקה. 3 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.אבידר, הרב אברהם (אלון).דינר, הרב יהודה אריה.)

   • זמן התחלת הדלקת נרות חנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • חג
   • מלכא, הרב אופיר

   • 'חג החנוכה' הוא חג המכבים, ואילו 'חג האורים' הוא חג המתיונים:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חג החנוכה הראשון - נחגג על ידי עם ישראל בצאתם ממצרים, ב'חנוכת המזבח':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חובה על כל אדם לקרוא בכל יום חק לישראל (מדברי הבן איש חי) וזה מחזיק את האדם
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • חובת פרסום הנס לבני הבית.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • חיוב על העני לחזר על הפתחים למכור כסותו כדי צרכי ההדלקה ולהיות בגדר מהדרין.
   • ידלר, הרב משה

   • חכמה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חמור
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חנוכה אסור בהספד - בכי ובתענית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חנוכה לא דומה בימי החגים והשבתות ששם כתוב שהנשמות עולות למעלה ואינן נמצאות על הקברים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חצירות בזמנינו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חשיבות אכילת חמין בשבת ואדם שאינו אוכל חמין יש חשש שמא הוא אפיקורס.
   • ידלר, הרב משה

   • טיול
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • טעם באכילת סופגניות.
   • ידלר, הרב משה

   • טפח הסמוך לפתח. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • יאוש שלא מדעת 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • יהודה המכבי לא היה גיבור מבחינה פיזית - ועל כך אין מחלוקת:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • יוסף גרם שאחיו ישתחוו לו כדי שזרעם לא יצטרכו להשתחוות לבניו כדבר החלום
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יוסף פותר את חלום פרעה על ידי נבואה ולא בחיזוי וקביעת עתידות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ימי החנוכה מאירים גם את אלו שמצויים בכל ימות השנה בחשיכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי החנוכה תמיד יוצאים בפרשת מקץ, שעוסקת בגמר ימי עבדותו של יוסף במצרים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי חנוכה אסורים בתענית והספד וכן גם אסור לעלות לבית העלמין.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יניח בערב שבת שמן שידלוק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • יש בזה מחלוקת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש חושך, אך יש לו קץ. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • יש לבאר את מחלוקתם בצורה הזו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש להקפיד על עמל התורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש לעיין על איזה נס קבעו את חג החנוכה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש עוד פטנט
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש שאלה לגבי כלי זמר בחנוכה - זה לא פשוט שמותר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישמעאל
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כאשר השיטה מתנגשת עם מצווה אז אנו מקיימים את המצווה ואינה דומה מצווה לשבת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • כהן
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • כוחם של פותרי חלומות בדבר פיהם ולכן ביקש יוסף משר המשקים שיגמול לו טובה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • כל החגים זה בשביל הילדים, תמיד היה להם שם שמחה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל הקדוש מחברו חרב מחברו, בחינה של מקום, בבחינה של זמן ובבחינה של אדם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל שנה ושנה אותו אור בעצמו מתעורר. כך כתב רבינו האר"י.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כמה הערות בעניני חנוכה והאוכל
   • פרץ, הרב אלחנן

   • כמו שנס חנוכה היה הנס האחרון של כלל ישראל לפני החורבן - אורו של חנוכה יאיר עד ביאת גואל צדק.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כפל הלשון תואר ומראה אצל הפרות והשיבלים בחלום יוסף ללמד שהרעב בכמות וגם באיכות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • כשמדליק נר חנוכה במקום שיש רוח בתיבת זכוכית ובשעת ההדלקה לפני שסוגר יכול לכבות האם יוצא ידי חובתו?
   • וייס, הרב אשר

   • כשראה יתרו מה שקרה עם עמלק - בא והתגייר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כתבי הקודש - יש את שם ה' - אפילו שאף אחד לא פתח אותם והם בדפוס - אסור להשליך אותם לאשפה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא יסלק ידו עד שתדלק רוב הפתילה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • לא מצינו הרבה גדולים שבניהם נשרו ואף אחד אינו חושב שזה נובע מהם סיפורים ע"כ
   • האדמור מטולנא

   • להדליק עם צאת הכוכבים ולא לפני שאז לא מרגישים בנרות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לחם בגלל שהוא סמל של מזון ויש בו קדושה - צריך להזהר לזרוק אותו כשהוא עטוף אפילו שהוא עיפש כבר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לכוון שלא לצאת בהדלקת אשתו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לכן גם בימים אלו לא עולים לבית העלמין.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • למה נגזירה הגזירה בחנוכה ובפורים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • לעניין אכילה - יש מקור של אכילת גבינה ומאכלי חלב - והסיבה היא ממעשה יהודית בתו של יוחנן כהן גדול.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לקבוע הספק לימוד לכל יום
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מאכלי גבינה בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מדוע פגע שרו של עשיו ליעקב בברך?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מדרש: אר' הונא החוטא ורוצה לשוב, יכפיל לימודו
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מה דין הידור בשתי פעולות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה הדין במדליק בחדר האוכל
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה המתנה שתינוק מקבל עם לידתו? סתירה!
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מה יעשה אדם שמגיע הביתה בשעה מאוחרת?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מה עושים כשיש התנגשות בן רבנו תם להלכה כמו בחנוכה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מהו המסר שצריך להוציא מנוסח על הניסים לעבודת ה'?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מהות הגלויות.
   • נוישטט, הרבנית

   • מהלכות חנוכה: פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מובא בספרים קדמונים שמי שיש להם נפטר בתוך י"ב חודש טוב לחלק עבורו מזונות בחג החנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מוסק מברכין עליו בורא מיני בשמים-ומותר לאוכלו אפילו שזה דם מכיוון ששינה צורתו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מותר להדליק נר אחד במלון כזה ולשבת לידו חצי שעה ואחר כך לכבותו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מזימתם של היוונים - לבטל קדושה מישראל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מטרתו של פרעה-להטמיע את יוסף בארץ מצרים. (שינוי השם,הבגד,ואישה מקומית)
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ממליץ על תיקון חצות - מעשה ביהודי שילדיו לא נתנו מנוח לשנתו, ומשהתחיל לומר תיקון חצות כולם נחים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מנורה 5 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.וייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.)

   • מסירות נפש 4 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.שוב, הרבנית פריידי.אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • מעלת החינוך של ילדיו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלתם של ימי החנוכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה ברמב"ן שנכפה עליו לנהל ויכוח עם מומר בענייני אמונות ודעות בארמון המל שבוע ימים בנוכחות כל השרים והכמרים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה ראובן בן איצטרובלי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מצווה הבאה בעבירה
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מצוות צריכות כוונה רק שיש רמות בכוונה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מצות נר חנוכה והזמן שהנרות צריכות לדלוק.
   • ידלר, הרב משה

   • מקום הדלקת הנרות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מקום ההדלקה במקום שיש יותר פרסומי ניסא.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מקום ההדלקה וענין פרסומי ניסא.
   • ידלר, הרב משה

   • מקור השם חנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • משך זמן ההדלקה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מתיונים 2 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • נאמר בתהלים "ה' צלך על יד ימינך", פירושו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נדבר על הפטנט הראשון היום
   • פרץ, הרב אלחנן

   • נוכחות בני הבית בעת ההדלקה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • ניסי החנוכה וקושית הבית יוסף על הלשון של זדים ביד עוסקי תורתך שאינו דבר והיפוכו ותירוצו
   • האדמור מטולנא

   • נס דרך הטבע: גוף האדם - אוכל ושותה מעכל - הכל זה נס. והרב מדבר על החיך, הוושת, העיכול, הלב והמוח.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נס של צדיקים אינו מוערך
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • נר שכבה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס, מח' ראשונים בביאור זה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • סוגי ההידור השונים בשמן ההדלקה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סור מרע
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • סיגריה
   • מלכא, הרב אופיר

   • סיפור חיים מתוך בחירה.
   • נוישטט, הרבנית

   • סיפור על אבי ע"ה מה שאירע פעם בליל שישי פרשת וישב אחרי תיקון כרת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סעודה 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • סעודת מצווה יש לה שתי דברים (נפקא מינה לסעודה בתשעה הימים עד תשעה באב, תענית בכורות, יום שישי בחצות היום,)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עולם הבא עלי
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עיקר זמן הפרסומי ניסא.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • על המחיה פוטרת כל מאכל ולא לגבי דיעבד
   • פרץ, הרב אלחנן

   • על הניסים 13 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.ידלר, הרב משה.רפפורט, הרב יוסף.פלמן זצל, הרב שלום בן ציון.דרייפוס, הרב אליהו.זילברשטיין, הרב אריה.דינר, הרב מיכאל.גנס, הרב ישראל.מוצפי, הרב בן-ציון.וייל, הרב חזקיהו יוסף.יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • על הצעירים הנושרים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • על פורקן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עמלק
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עשיית מלאכה 4 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.ליברמן, הרב יוסף.ליברמן, הרב יוסף.וויא, הרב משה.)

   • פירוש המילה זדים
   • האדמור מטולנא

   • פר' וישב
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פרוטה 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.)

   • פרסומי ניסא 6 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • פתח ביתו מבחוץ 5 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • פתח החצר 5 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.וייס, הרב אשר.כולל נחלת רפאל בני ברק.וייס, הרב אשר.ליברמן, הרב יוסף.)

   • צאת הכוכבים 5 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.זילברשטיין, הרב אריה.וייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.)

   • צרות יעקב כנגד 4 הגלויות שיש לעמ"י
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • צריך שיהיה מישהו מבני הבית איתו - מפני שיש מצווה גדולה של פרסומי ניסא. ויש מצווה שישמעו את ברכת הנרות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קדושה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קטן שהגדיל בימי החנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קריאת זוהר מאירה את השמה יותר מכל סוגי הלימוד
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ר' חנינא סגן הכהנים מספר שהיה מדליק נר שדלק משנה לשנה, ואין בזה הזכרת נס כלשהוא
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ראיית הנרות
   • רפפורט, הרב יוסף

   • רבינו בחיי כותב שכל הניסים מחולקים לשתי קבוצות - נס שהוא על דרך הטבע, ויש נס שהוא נגד הטבע.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ריבוי סעודות בחנוכה, הם רשות
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • רמקול דינו כטייפ ואין בו ממש ואי אפשר לקרוא לאולם בית הכנסת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • שאלה על המדליק נר אחד בלילה הראשון כשיטת בית הלל האם נקרא מהדרין מן המהדרין על שם העתיד.
   • ידלר, הרב משה

   • שאריות שאר מצוות - סכך וציצית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שבע מצוות דרבנן +תרי"ג מצוות = מנין כת"ר.
   • ידלר, הרב משה

   • שבת ר"ח טבת שחלה בשבת.
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שור
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שימוש של קדושה בנר החנוכה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • שיעור השמן בנרות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שליח 6 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.בורגר, הרב יוחנן.גנס, הרב ישראל.)

   • שמן גזול.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שנתיים שחלם פרעה את אותו החלום
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שקיעה 5 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.פלמן זצל, הרב שלום בן ציון.אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.וייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.)

   • תושבי ירושלים דרשו לפתוח את השערים בפני האויב
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תירוץ האליהו רבא שהמדובר על המתיונים
   • האדמור מטולנא

   • תפארתו של מחנך היא לדעת לרדת לשורשו של התלמיד
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • תקנת חכמים בהדלקות נרות חנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • "ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו" - דברי הריטב"א בביאור
   • וייס, הרב אשר

   • "ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו" - דברי התוס'
   • וייס, הרב אשר

   • "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול"
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • "נוסף" יום טוב
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • @אין ייאוש בעולם.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @גובה הנחת החנוכיה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @דברי החפץ חיים על שמירת הלשון.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי הרמב"ן - המטרה של הניסים.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דברי ר' חיים שמולביץ על שס.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @דין ברכת הרואה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @דין הדר למעלה מעשרים אמה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @דין התארח במלון בחנוכה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @האושר בידנו.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הדלקה בנרות.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הדלקה בשמן זית ובשמן זית קרוש.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הדלקת נרות שבת מנרות חנוכה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @המשך סיפור מסירות נפש למצווה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הנחת החנוכיה בפתח המורכב משתי דלתות.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הנמצא בין הגויים, האם ידליק בברכה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @הצוואה של הרב שך.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @הרווח של הארת פנים לזולת.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @זאת חנוכה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @כוח המחשבה בחסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @להדליק מנר ע"י נר אחר.
   • עדס, הרב אברהם

   • @מנהג אכילת מאכלי חלב בחנוכה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @מקום ההדלקה למי שדר בבניין משותף.
   • עדס, הרב אברהם

   • @משל על בימים ההם בזמן הזה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @נפלאות הבורא.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סוף מעשה במחשבה תחילה.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על אמו של הסטייפלר.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור על ערך למצוות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפור עם ר' אליהו לופיאן על חסד.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @סיפורים על התורה
   • אנחנו וצאצאינו

   • @עשיית מלאכה בימי חנוכה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @קביעות.
   • אנחנו וצאצאינו

   • @שימוש בנרות חנוכה לנר הבדלה.
   • עדס, הרב אברהם

   • @תפקידנו בעולם. 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.אנחנו וצאצאינו.)

   • • גם ענין ברכת כהנים בזמן הזה הוא מעין והמשך עבודת נש"כ שבמקדש עפי"ד הרמב"ן שם • מעשה נפלא לחיזוק בענין ברכת כהנים ועוד עובדות מגדו"י בזה • ביאור חידוש החרדים שגם ישראל המתברכים מקיימים מ"ע • רמז בסמיכות פרשיות בר"כ נשיאים ובהעלותך. • רמז; היחס בין 7 ל 12..
   • דיסקין, הרב אליהו

   • • המשותף לגזירות היוונים- להפוך את הקודש לחול בעולם שנה נפש • מהו החושך בתרגום התורה ליוונית? • המכנה המשותף לחמישה שמנה ר"א המודעי שא"ל חלק לעוה"ב • איך חוסר הצניעות של יון מתאים לחכמתם?! • ביאור התורת חיים {ב"ק צ.} בחומר של מלבין פני חברו שא"ל חלק לעוה"ב ולמה ביוש חמור מנזק הגוף
   • דיסקין, הרב אליהו

   • • מה שקבעו זכר לנס פח השמן אף שנס הנצחון יותר גדול לכאורה • ומאידך בהנרות הללו מזכירים רק את נס הנצחון וכן בעל הניסים • ובמה שכל פרטי דיני הדלקת נרות חנוכה סובבים על ענין פירסומי ניסא • ביאור עמוק במהות נס פח השמן וגילויו על נס הנצחון.
   • דיסקין, הרב אליהו

   • 3 השבועות של הקב"ה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • א. ’להודות’ על ש’לך עשית שם’, ו’להלל’ על ש’לעמך עשית תשועה’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. איך שמרו האבות את השבת, והלוא בן נח ששבת חייב מיתה ? - ד’ דרכים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. בזמן שהקול קול יעקב אין הידים ידי עשו - ג’ אופנים בביאור הדרשא
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. ברכו אף שהיה הקול יעקב - ביאור הבית הלוי, והערה ע"פ
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. הא דהיפך הסדר בלה"פ: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. הערה להזהר בבדיקת המזוזות, שלא להכניס המזוזה בהיפוך - בעקבות מעשה שהיה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. ותכהין עיני יצחק מעשן ע"ז של נשי עשיו, ולא עיני רבקה - חזקוני
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. יום פטירת רבי אברהם זללה"ה בן רבנו החפץ חיים, שנלב"ע בן כ"ג שנה כ’ כסלו תרנ"ב, כמוש"נ בבה"ל סו"ס של"ג
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. כיון דיהב דעתיה ונתעורר מעצמו למהדר, סיעוהו משמים וקפצה לו הארץ
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. מדרש: מהיכן יצר האור, מהתורה - והלוא הוא עצמו יוצר התורה ? - מהגרב"ד פוברסקי
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. מתפללים שחרית שתיקן אאע"ה בטו"ת שהגיעונו בשכרו (מש"כ) - וכה"ג בברית מילה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. סגולת מעלת יום ’זאת חנוכה’ - ב’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • א. קנאה תאוה וכבוד ניסיון לאדם לפי סדר שנותיו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אבל אינו יכול להיות ש"ץ בתפילות שחרית ומוסף בחנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אבל אינו מתפלל שחרית אלא מנחה וערבית.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אבל מברך בביתו שהחיינו.
   • גנס, הרב ישראל

   • אבלות
   • גנס, הרב ישראל

   • אגדה
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • אדם המדליק בבית חנוכיה ובשעת ההדלקה יכול להכבות מחמת הרוח האם יצא י"ח ?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • אדם המדליק על פתח ביתו ידליק מחוץ לחלל הדלת.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • אדם הנמצא במלון, אם אשתו בביתו היא תדליק, ואם הוא גם רוצה להדליק ימתין עד שידליקו בביתו וידליק לבני ספרד ללא ברכה ולבני אשכנז עם ברכה.
   • יוסף, הרב דוד

   • אדם שאוכל באקראי אצל חברו צריך להדליק בביתו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אדם שאין לו הטעם של שלום בית איזה נר קודם.
   • גנס, הרב ישראל

   • אדם שאינו מדליק בביתו צריך לברך ברכת הרואה גם אם מדליקים בביתו.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • אדם שהדליק ביום הראשון ע"י שליח האם יברך ביום הראשון שהחיינו?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • אדם שיחזור אחר זמן ההדלקה לביתו עדיף שאשתו תדליק בזמן מאשר שהוא ידליק אחר הזמן.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • אדם שיש לו בביתו ב' פתחים ידליק בשניהם מפני החשד.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • אדם שיש לו ביום השמיני 7 נרות, כמה נרות ידליק ? - דעתי
   • וייס, הרב אשר

   • אדם שלא הדליק בזמן האם יכול להדליק עד הבוקר?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • אדם שלא יהיה בביתו מהשקיעה עד אחר שתכלה רגן מן השוק, מתי עדיף להדליק מהפלג או בלילה.
   • וייס, הרב אשר

   • אדם שקנה בקבוק שמן רק עבור נרות חונכה יכול להשתמש בשאר השמן, ורק מה שנשאר בכוסיות אסור להשתמש בזה.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • אולי ימושני אבי
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אומרים על הניסים בברכת המזון בברכת הארץ ובתפילה בברכת מודים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אופן נוסף - אוכלים מאכלים שהן זכר לקרבן תודה, וקרבן תודה
   • קול תודה

   • אור הגנוז בנרות חנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אור הגנוז, נגנז בתורה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • אורח 8 שיעורים
   • (בוטבול, הרב אהרון.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.יוסף, הרב דוד.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.פלמן זצל, הרב שלום בן ציון.)

   • אורח בחנוכה
   • דינר, הרב מיכאל

   • אזור זמן 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • אחותינו את היי
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אחר שהדליק אומר הנרות הללו וכו'.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • איזה מלאכות נוהגות הנשים לא לעשות בהדלקת נרות חנוכה?
   • פרץ, הרב אלחנן

   • איטר יד באיזה יד ידליק נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • איך מגיבה בעלת הבית כשמשבחים את הדגים שבישלה ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אילו היינו יודעים כמה אנו מאושרים, היינו רוקדים כל היום משמחה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אין אומרים צידוק הדין.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין האישה צריכה להמתין עד שיגמור בעלה להדליק את כל הנרות.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין ייאוש
   • אנחנו וצאצאינו

   • אין להוסיף מים לשמן בנרות חנוכה בערב שבת מפני שיגרום לכיבוי, שו"ע.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אין לטלטל את הנרות בתוך החצי שעה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין מברכים על הידור מצוה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין מספידים אלא לחכם בפניו ואין מתענים יום שמת בו אב או אם, סי' תר"ע סעי' ג'.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין ראוי להתפלל מנחה קצרה בחנוכה מכיון שאינו אומר על הניסים.
   • גנס, הרב ישראל

   • איסור
   • גנס, הרב ישראל

   • איסור ספיחין 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • אירוע
   • חותה, הרב בנימין

   • אישה מדלקת נר חנוכה ויכולה להוציא בני ביתה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אישה שחזרה בתשובה בגלל שראתה את ספר קיצור שולחן ערוך
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אכילה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אכסנאי אם יש לו פתח לעצמו צריך להדליק בו אף שאוכל על שלחן בעה"ב..
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אכסנאי המשתתף אצל בעל הבית, אינו צריך להשתתף בחצי מההוצאות אלא סגי בפרוטה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אכסנאי משתתף בפרוטה - ביאור העניין 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • אכסנאי שמדליקים עליו בביתו צריך להשתתף בפרוטה עם בעל הבית.
   • גנס, הרב ישראל

   • אלהה דמאיר ענני
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אליעזר עבד אברהם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אם אבל מתפלל בערב חנוכה מדליק אדם אחר את הנרות חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם אין לי מניין בשבת פרשת זכור, מה עלי לעשות ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם אינו יכול לשורפו יכול לכלותו בצורה אחרת.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם אמר על הניסים שלא במקומו אינו הפסק ואינו חוזר.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם בא לתקנה אחר שהדליקה וכבה אינו זקוק לה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם האישה איננה בשעת הדלקת הנרות צריכה לברך ברכת הרואה.
   • ידלר, הרב משה

   • אם הדליק במקום שאינה יכולה לדלוק צריך לחזור ולהדליקה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם הדליק נר חנוכה וקודם שהדליק כולם נזכר שלא בירך, צריך לברך כל הברכות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם ההחלטה טובה - יוצאים לדרך ובוטחים בשם ד'
   • שוב, הרבנית פריידי

   • אם הזכיר על הניסים בברכת מעין ג' אינו הפסק.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם התערב השמן בשמן חול אין להוסיף עליו שישים כדי לבטלו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם התפלל מנחה של ערב חנוכה אחר הדלקת נר חנוכה כגון שהדליק בפלג נחלקו הפוסקים אם יאמר על הניסים.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם טעו וקראו בחנוכה נשיא שאינו באותו יום אינם חוזרים.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם יש לו ביום ג' ב' נרות ידליק רק נר אחד, משנ"ב תרע"א.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • אם כבה אחד מהנרות אין להדליקו מנר אחר. 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • אם כבו הנרות אינו צריך שוב להדליקם. 2 שיעורים
   • (אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • אם לא בירך שהחיינו בלילה הראשון יכול לברך גם בשאר הימים בשעת הדלקת הנרות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם לא הדליק אחר צאה"כ מדליק כל הלילה ובברכה ודווקא עם בני הבית ערים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם לא הדליק לילה אחד מדליק בשאר הימים כמו כולם.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם לא הניחו בטפח הסמוך לפתח אינו מעכב בדיעבד.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם מדליק בשמן לא ידליק גם בנרות.
   • אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • אם נזכר קודם שסיים הברכה אומר שם על הניסים וממשיך מהיכן שאוחז.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם נשאר שמן מהנרות ביום השמיני, כתב ר' האי גאון שצריך לשורפם כיון שאסורים בהנאה, וכך פסק השו"ע.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • אם נתן יותר שמן מהשיעור יכול לכבות ולהשתמש בזה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה חַלּוֹת מַצּוֹת בְּלוּלֹת בַּשֶּׁמֶן וּרְקִיקֵי מַצּוֹת מְשֻׁחִים בַּשָּׁמֶן וְסֹלֶת מֻרְבֶּכֶת חַלֹּת בְּלוּלֹת בַּשָּׁמֶן:
   • קול תודה

   • אם רוצה להחמיר להדליק גם במקום שיש שם יהודים יכול להדליק ויכוון שאינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם שכח יעלה ויבא בברכהמ"ז אינו חוזר, ובברכת מעין ג' אין מזכירים כלל.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • אמונת חכמים
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • אמירת הנרות הללו אנו מדליקים וכו'.
   • גנס, הרב ישראל

   • אנשי כנסת הגדולה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אסור בהנאה
   • גנס, הרב ישראל

   • אסור להדליק נרות חנוכה מאיסורים וכן אסור לבטלם כדי להדליק בהם.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אסור להניח השמן הנותר לשנה הבאה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אסור לחמם סופגניה בשבת מכיון ששמים בתוכו מים.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אסטרטגית ההשמדה של יוון 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • אסטרתגית היוונים - להשכיחם תורתך
   • וייס, הרב אשר

   • אצל הגויים אין כלל, אצל עם ישראל אין פרט
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אריסטו - מה שאין לו ראיה, לא האמין בו
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אשה אינה מדלקת 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • אשה שלא נמצאת בבית בזמן הדלקת נרות חנוכה האם תמנע ממלאכה בזמן ההדלקה?
   • חותה, הרב בנימין

   • אשתו 4 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אבידר, הרב אברהם (אלון).וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • אשתו מדליקה עליו בביתו והוא אינו רוצה לצאת ע"י, נחלקו הפוסקים האם יכול שלא לצאת בהדלקה.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • אתערותא דלתתא
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב' שיטות האם מבדיל תחילה או קודם מדליק נר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ב. איזה ’אילו’ יכל יוסף לומר במצבו כשנמכר מבית יעקב לעבד בערוות מצרים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ב. ביקש יצחק לברך את עשו ולא את יעקב אף שהכיר וידע בהם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. הביאו יין ולחם אף שלא ביקשו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. היה יעקב רץ ומפרכס לצאת לפתחי שם ועבר, אף שהיה המלאך מלמדו תורה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. השפעת הסביבה על האדם - מעשים בזה מהחזו"א והסטיפלער
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. חכם הרואה ספר ביד ע"ה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. כמה ’פילים’ היו בתיבה - לא היו כלל פילים בתיבה, לפימ"ש המלאכ"ש (כלאים פ"ח מ"ו) דמאנשי דור הפלגה נהפכו ל’פילים וקופים’, ובתנחומא מבואר שהיו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. לא חשש שם מעשו, שאף עשו ידע שהתורה מגן לו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. מדוע בחרו לברך הכלה קודם החופה בברכת ’לבן’: את היי לאלפי רבבה ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. מעשה שסח בזה הגראי"ש גריינימן ר"י כפר גנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. סירב אברהם ליקח ממלך סדום אף שנטל מתנות מפרעה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ב. שכרו של פנחס על הצלת ישראל, ומרע"ה הצילן פעמים רבות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • באיזה אופן מדליקים את השמש של נרות החנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • בארץ ישראל צריך להדליק בחוץ ולא בתוך הבית.
   • גנס, הרב ישראל

   • בבית הכנסת מניחו בכותל דרום ומברך משום פירסומא ניסא.
   • אדלר, הרב אברהם ישעיהו

   • בבית כנסת מדליק בכותל דרום ומברכים משום פירסומא ניסא, תרע"א סעי' ז'.
   • גנס, הרב ישראל

   • בבית כנסת מדליקים עם ברכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • בגדי עשו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • בדיקת מזוזה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • בזכות תפילות חמות מול הנרות בחנוכה זכתה ונפקדה בנס מעל לדרך הטבע
   • שמש, הרבנית רות

   • בזמן הסכנה מדליקים בתוך הבית, רמ"א.
   • ידלר, הרב משה

   • בחור 3 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • בחור המדליק בבית המדרש אינו צריך לשוב ולהדליק בחדרו הגרשז"א, ואילו הגריש"א סובר שצריך לשוב ולהדליק.
   • גנס, הרב ישראל

   • בחור שאינו סמוך על שלחן אביו אינו יוצא ידי"ח בהדלקת אביו, ומנהג בני ספרד שכיון שחוזרים לפעמים לביתם נקראים סמוכים על שלחנם.
   • גנס, הרב ישראל

   • בחורי ישיבה הסמוכים לשלחן הוריהם, יכולים להדליק נר שבת, ואילו נר חנוכה אינם מדליקים.
   • יוסף, הרב דוד

   • בחורים אומרים לי: "עוד מעט אני עושה 21" וכו'
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • בחורים שישנים בדירה ואוכלים בישיבה היכן ידליקו נר חנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • בחנוכה יכול אדם לקבל פתיחת הלב להודיה – כמו בבית המקדש.
   • קול תודה

   • בחנוכיות שלנו שיש בו 8 פיות מותרים להדליק בו שני אנשים.
   • גנס, הרב ישראל

   • ביאור גזרת היוונים - להשכיחם תורתך
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור דברי יעקב לפרעה: מעט ורעים היו ימי שני חיי
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור דין אכסנאי המשתתף בפרוטה
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור דעת הרמב"ם והשו"ע בדין מהדרין מן המהדרין
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור דרשות חז"ל "אל תקרי " כך אלא כך... - מהו הלימוד , איך לומדים אותו ומי יכול ללמוד אותו ?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ביאור הכינוי: "הקדוש ברוך הוא"
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור המשוג: החמירו על עצמם
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור המשנה: ובאו בני יון ופרצו י"ג פרצים בסורג.
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור העניין : כתבו לכם על קרן השור
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור העניין: כתבו לכם על קרן השור
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור הרבי מווארקא: ללמד שבחו של אהרן שלא שינה
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור מעשה פפוס בן יהודה ורבי עקיבא 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ביאור ע"ד רמז: הבא להורגך השכם להורגו - השכמת הבוקר
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור עניין ברכת הרואה - מהלך ב
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור עניין ברכת הרואה - נפק"מ בין ב הדרכים - סומא
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור עניין המשחק בסביבון בחנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ביאור תפילת על הניסים 3 שיעורים
   • (יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • ביאור: טמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור: מדוע הנס היה במנורה
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור: תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב
   • וייס, הרב אשר

   • ביהכנ"ס שיש בו כמה חדרי תפילה האם צריכים להדליק בברכה נרות חנוכה בכל חדר?
   • חותה, הרב בנימין

   • ביטול ברוב
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ביטול שליח שלא בפניו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • בימי מתתיהו בן יוחנן - מדוע מוזכר אביו מה שלא מזוכר אצל מרדכי ואסתר ? 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • בישול עכו"ם
   • וויא, הרב משה

   • בית הכנסת שלומדים בו ואין מתפללים בו האם מדליקים בו נר חנוכה?
   • כולל נחלת רפאל בני ברק

   • בית העלמין
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בית חנוכיה 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • בית כנסת שיש כמה מנינים מדליקים רק פעם אחת עם ברכה, ודעת הגרנ"ק שכל מנין יכולים להדליק ולברך.
   • גנס, הרב ישראל

   • בית מדרש או כולל שלומדים קודם ערבית, זמן ההדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בית שאין בו דע"ד האם חייב בנר חנוכה ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • בכ"ה בכסלו מתחילים ח' ימי חנוכה, שו"ע סי' תר"ע א'.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • בכל החגים מקימים את מצוות החג בכל מקום, ובחנוכה רק בבית.
   • קול תודה

   • בלילה השלישי יש לו רק שתי נרות, כמה ידליק ? - דעת האבי עזרי דלא כרבים מהאחרונים
   • וייס, הרב אשר

   • במוצאי שבת בני ספרד חוששים לשיטת ר"ת.
   • אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • במקום שיש הרבה שמדליקים סמוך לפתח דעת הגרש"ז שאפשר להדליק אחד אחרי השני ודעת הגריש"א שאפשר להדליק רק אם סמוך לטפח ואם לא שישתתף עם המדליק סמוך לפתח.
   • גנס, הרב ישראל

   • בן האוכל אצל אביו גם צריך להדליק בפתחו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בן ספרד שמכון לא לצאת ידי"ח ההדלקה מבעל הבית אין מועיל כוונתו מפני שנר חנוכה היא נר איש וביתו.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • בני אשכנז כל אחד מבני הבית מדליק, בני ספרד רק בעל הבית מדליק.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • בני ספרד רק ראש הבית מדליק, ובני אשכנז כל אחד מדליק מלבד האישה.
   • חותה, הרב בנימין

   • בנין
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • בנין משותף
   • יוסף, הרב דוד

   • בעל תפארת ציון מעיד על סיעתא דשמיא גדולה שקיבל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • בעלי חנויות צריכים לסגור חנותם כדי להדליק נרות חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בערב שבת זמן הדלקה בפלג המנחה לכתחילה
   • וייס, הרב אשר

   • בערב שבת יכול להדליק רק מפלג המנחה, וצריך לתת שמן שידלק עד הלילה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בערב שבת צריך להשים בנרות שמן שידלק עד חצי שעה אחר השקיעה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • בקערה אחת יכולים להדליק שני אנשים אם יעשו הפסק ביניהם.
   • אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • ברירה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ברך על הנרות ואח"כ שם לב שלא שם פתילות
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • ברכה על נר שבת בחדר שלא אוכלים בו
   • וייס, הרב אשר

   • ברכות השחר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ברכת הזמן - ברכת הנהנין או ברכת השבח ?
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה ודיני המצווה - אכילת מרור 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ברכת המצווה ודיני המצווה - דיון בחידוש רעק"א, היוצא מהבית ל30 יום חוזר ומברך
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה ודיני המצווה - הבדל בין הנוסחות: לשמוע קול שופר - לקרוא מגילה
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה ודיני המצווה - כיסוי הראש בטלית
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה ודיני המצווה - מקורות בהם מתאימים את אופן קיום המצווה בהתאם ללשון הברכה
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצוות 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ברכת הסופגניות
   • מלכא, הרב אופיר

   • ברכת הראיה - ביאור יסוד מחלוקתם
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הראיה - דעת הר"ן בשם הרא"ה
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הראיה - דעת רש"י - וכן מי שאינו יכול להדליק עדיין
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הראיה - מי שמדליקין עליו בביתו האם מברך ברכת הראיה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הראיה - שאלת תוס' מדוע לא תיקנו חז"ל ברכת הראיה בשאר מצוות ?
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה - דעת המאירי
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה - דעת התוספות
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה - חיוב ראית הנרות
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - דעת המרדכי
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - דעת הרשב"א
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - האם מברך לאח"מ כשמדליק את הנר ?
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - הבנה ראשונה - נתקנה לכל אדם
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה - הכרעת הרמ"א
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת הרואה נר חנוכה -דברי התוס' בביאור העניין: מדוע אין ברכת ראיה בשאר מצוות
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת מעין ג'
   • דינר, הרב מיכאל

   • ברכת שעשה ניסים - מדוע מברכים אותה דווקא בעת הדלקת נרות חנוכה ?
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • בשבת חנוכה מוציאים ב' ספרי תורה, סי' תרפ"ד סעי' ב'.
   • גנס, הרב ישראל

   • בשטיבלאך, מדליקים רק במרכזי, הגריש"א.
   • חותה, הרב בנימין

   • בשעת הסכנה מדליק בביתו.
   • גנס, הרב ישראל

   • ג' טפחים 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • ג' קושיות על דעת מחצית השקל
   • וייס, הרב אשר

   • ג. בישל יעקב הנזיד בעצמו, והלוא היה יושב אוהלים ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. דין תורה אין ה’בת’ יורשת כלל, ולא נצרכת חתימתה אלא עפ"י חוקות הגוים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. ואת הכוכבים, ופרש"י: ע"י שמיעט הלבנה, הרבה צבאה להפיס דעתה, והלוא כבר נבראו ביום הראשון כשאר הבריאה ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. וייקץ נח מיינו וידע וכו’ - ג’ דרכים האיך נודע לו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. כוח השפעת הסביבה על האדם בימי הילדות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. כל צער מדוד ומדויק לאדם, ולהתבונן מזה כי הכול מגיעו משמים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. לא שאל מטר בתפילת תשלומין במעריב של ז’ חשוון יצא בדיעבד - משנ"ב (סימן ק"ח סקל"ו) ושע"ת (שם סקי"ז)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. לענות אמן באמצע תפילת י"ח - ש"ץ על ברכת כהנים, והיוצ"ח בשומע כעונה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. מי הוא זה שמניח תפילין של ראש ולא של יד ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. מתי נבראו ה’קופים’ - לא נעשו כלל בששת ימי בראשית לפי"ד המלאכ"ש שם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. נר שאין בו שיעור, אך אם כלותו יעבור הלהב לנר אחר, אם מצטרפין לשיעור?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ג. שנים המתפללים ורק האחד מזכיר ותן טל ומטר - המתפלל מעריב בו’ חשון לאחר פלג המנחה ורעהו מתפלל מנחה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • גבורת השתיקה
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • גדולי החסידות הרבו לדבר בגדולת יום האחרון של חנוכה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • גדר חובת הדלקת נר חנוכה
   • ורצברגר, הרב מרדכי אריה

   • גדר חיוב מצוות יבום וחליצה
   • וייס, הרב אשר

   • גדר רשות הרבים לעניין חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • גדר שמחת חתן וכלה 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • גדר שמחת נטילת לולב 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • גוד או איגוד
   • זעפרני, הרב שלמה

   • גזירות היוונים
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • גזל 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • גזרות יוון נבעו מקנאה במעלתם של ישראל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • גיבורים ביד חלשים - יצר הרע בידי היצר הטוב
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • גידם בהדלקת נרות חנוכה
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • גלות יון ואדום
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • גנב סופגניות
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • גר יכול לברך שעשה ניבים לאבותינו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ד' סוגי פת הבאה בכיסנין.
   • וויא, הרב משה

   • ד. אם יבוא משיח ברביעי דחנוכה, מכאן ואילך יהא פוחת והולך
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. אף שכבר נתבשר שנולדה רבקה, שלח את אליעזר להביאה ממשפחתו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. הביא עשו בשר כלב, ולא קיים מצווה בבואו, ומימלא ראה יצחק גיהנום פתוחה תחתיו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. הדלקת נ"ח באופן שאין נראין לרה"ר אלא ע"י מראה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. ויהי בבית אדוניו המצרי, אם הביאני השי"ת לכאן, זהו מקום העליה שלי
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ד. לא אמר ותן טל ומטר לאחר ז’ חשון ואי"צ לחזור, כיצד ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. לזכור בכל מצב שהקב"ה הביאני לזה ולנצלו, ולא יחשוב ’אילו’ המצב היה שונה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. מדוע אין בתפילה בטו"ת על ציון הרשב"י משום לועג לרש ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. מהתייקרות מוצרי הח"פ נקח מוסר לעבודת ה’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. משי"ח המוזכר בתוס’ (מכות דף ו) היינו מורי שיחיה - ערוך לנר שם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. עלה לתורה וטעה בברכת התורה לפניה או לאחריה - פרטי הדינים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ד. שלח נח לראות הקלו המים, אף שמ"מ לא יצא בלא ציווי - ב’ דרכים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דבר שבמנין
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • דברי אגדה: על דוד המלך.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • דברי בעל הטורים עה"פ: ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם - מאה ברכות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הב"ח על ההתרשלות בעבודה - האדם קובע בעצמו כמה סיעתא דשמיא יקבל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הגר"א בביאור המשנה: יג פרצות פרצו בסורג
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הגר"א עה"פ: עלי היו כולנה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הגרא עה"פ: עלי קללתך בני
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הזוהר: מדוע נוהגים להתנועע בזמן הלימוד ?
   • וייס, הרב אשר

   • דברי החכם צבי בדין קטן שהגיע לגיל חינוך המוציא את בני הבית
   • וייס, הרב אשר

   • דברי החתם סופר בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הלבוש - הבחנה בין תקנות חנוכה ופורים
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הלבוש בהבחנת ההבדל בין חנוכה לפורים
   • וייס, הרב אשר

   • דברי המדרש עה"פ: ותצא דינה לראות בבנות הארץ
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי המהר"ל בביאור דברי הירושלמי: אפילו כל העולם כולו אינו שווה אפילו לדבר אחד מהתורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי המהר"ל עה"פ: על מה אבדה הארץ - על עזבם תורתי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי המהר"ל על נס פך השמן
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הפני יהושע בביאור: מצוות נר איש וביתו
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הצל"ח על נס פך השמן
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הרב ואזנר, בהבנת דברי רש"י בביאור:" הזהיר בנר "
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דברי הרב מבריסק בגדר חיוב "מהדרין מן המהדרין"
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרוקח: לו' נרות חנוכה כנגד לו' שעות שאור הגנוז דלק בעולם
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרוקח: לו' נרות חנוכה כנגד לו' שעות שהאיר אור הגנוז בעולם 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דברי הריב"ש: מקור ההדלקה בבית הכנסת
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרמב"ם באגרת תימן: מדוע הגויים גוזרים עלינו גזירות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הרמב"ם והרמח"ל על אריסטו ותלמידיו
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הרמב"ם: מדוע תקנו חז"ל הרבה ברכות ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי הרמח"ל בספר דרך השם פרק שביעי - בעניין חנוכה ופורים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי השל"ה על לימוד התורה בחנוכה (לשונו מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי חידושי הרי"ם בישוב חלות קניין כסף באכסנאי
   • וייס, הרב אשר

   • דברי כף החיים: המדליק נר חנוכה בכוונה רצויה, "שרפים עומדים ממעל לו"
   • וייס, הרב אשר

   • דברי ספר חרדים עה"פ: תנה בני לבך לי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי ראש הממשלה הראשון על הסיבה שנתן דיחוי לבני הישיבות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבי אליהו לופיאן על החפץ חיים כשהגיע לפסוק "לא
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבי דוד מן על חופשת חנוכה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבי יעקב עמדין בהקדמת סידורו - נס קיום עם ישראל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבי פנחס מקוריץ: לו' נרות חנוכה כנגד לו' מסכתות 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דברי רבי פסח מקוריץ: לו' נרות חנוכה כנגד לו' מסכתות בש"ס בבלי
   • וייס, הרב אשר

   • דברי רבי צדוק הכהן על דברי הרמ"א בתחילת השולחן ערוך - שויתי השם לנגדי תמיד
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבנו בחיי : אור הגנוז האיר בלידת משה רבנו
   • וייס, הרב אשר

   • דברים במעלת אבי מורי זצ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דברים בשם רבי חיים מבריסק על גוי שלא הורג יהודים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברים שאמר לי החזון איש כששאלתי אם כדאי לכל בחורי הישיבות לעסוק בפעילים בבין הזמנים
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דומיא דמנורה
   • ליברמן, הרב יוסף

   • דיון בדברי הריטב"א
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בדעת הב"ח שיש צורך בבעלות על נר חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בדעת הרב אלישיב שיש הידור להדליק בשמן זית ראוי לאכילה
   • וייס, הרב אשר

   • דיון במנהג החסידים להדליק בבית המדרש
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בעניין חצר שיש בה כמה בתים, היכן מדליק
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בשאלת הפני יהושע - מדוע הוצרכנו לנס חנוכה והרי טומאה הותרה בציבור ?
   • וייס, הרב אשר

   • דיון בתירוץ ב 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דיוק לשון הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • דיחוי שרות צבאי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דין אכסנאי שהדליק בבית הכנסת, האם צריך להשתתף בפרוטה בבית ?
   • וייס, הרב אשר

   • דין הדלקת הנר מפלג המנחה - דעת המשנ"ב
   • וייס, הרב אשר

   • דין חשדא בזמן הזה
   • וייס, הרב אשר

   • דין מהדרין בנר חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • דיני הדלקה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דינים בהם החנוכיה – כמנורה: הנרות קודש, לא משתמשים לאורה, שמן זית, מנחה ביום ו'.
   • קול תודה

   • דלת
   • גנס, הרב ישראל

   • דמיון למנורה - גובה החנוכיה
   • וייס, הרב אשר

   • דמיון למנורה - הדלקה בערב שבת
   • וייס, הרב אשר

   • דמיון למנורה - מנהג ריבוי שמן בחנוכיה
   • וייס, הרב אשר

   • דעה ב - לא יצא ידי חובה
   • וייס, הרב אשר

   • דעת בשמים ראש
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הגרש"ז שבני ספרד ידליקו בישיבה ללא ברכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • דעת החתם סופר
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הירושלמי: בעצם עשיית התפילין מקיימים מצווה
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הערוך השולחן בעניין הדלקה בתוך הבית
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הרב מבריסק בדין חצר
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הרב מטשיבין בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דעת הרמב"ם והשו"ע בדין מהדרין מן המהדרין 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דעת הרמב"ם: היה לו רק נר אחד והשיג אחר כך נרות נוספים, האם מברך עליהם ?
   • וייס, הרב אשר

   • דעת השו"ע והרמ"א בדין מהדרין
   • וייס, הרב אשר

   • דעת חכם צבי בעניין הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דעת עולת תמיד בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דעת שבט הלוי בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי - אכסנאי משתתף ולא קונה בעלות
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בביאור דין אכסנאי 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דעתי בהגדרת עניין הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בישוב העניין
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בישוב שאלת הב"י 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דעתי הלכה למעשה בשאלתנו
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי להלכה ולמעשה - אין צורך לחזר על הפתחים עבור דין מהדרין מן המהדרין
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי: הידור בנר חנוכה שונה מהידור מצווה בשאר מצוות
   • וייס, הרב אשר

   • דקדוקים בנוסח על הניסים. 3 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • דרך השם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דרך לימודו של השפת אמת
   • וייס, הרב אשר

   • ה. אמר עשו לאליפז שיהרגנו אם לא יהרוג את יעקב, וב"נ א"מ על מס"נ
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. בהלכות בורר - פסולת מתוך אוכל בכלי האכילה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. הדליק בשמן גזול, ואח"כ מחל לו הנגזל
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. הטעם שנקרא שמו ישראל ע"ש המאבק ולא הניצחון
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. ותן טל ומטר, חיסרון הזכרה, או מעיקר התפילה, באופן דבלא"ה אי"ז תפילה כלל
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. טרדות האשה והילדים הם הינם עיקר מקום העליה שלך
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ה. להדליק השמש בשמן שנפל בו עכבר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. מדליק נר ארוך, ומכוון ששיעור הזמן יהיה לנ"ח, ומכאן והלאה לנר שבת, מתי מברך להדליק נר ש"ש
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. מצוות וקידשתו לקרוא ראשון בתורה רק כאשר הכהן מתפלל עמהם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. נקרא ישראל כי ’שרית’, ע"ש המלחמה, ולא ע"מ שניצחו ’ותוכל’ ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. קבלו ביצאתם מהתיבה לידבק במינן, וכבר בתחילה באו אלו שלא שינו - ג’ דרכים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. שכח על הניסים - פרטי הדינים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ה. תחב הפתילה בסופגניה, אם נאסרה כדין מותר השמן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • האיסור בבישול עכו"ם, והכללים בזה.
   • וויא, הרב משה

   • האם אדם חייב לוותר על ההידור של מהדרין בנ"ח ולתת לחבירו שאין לו נרות כלל?
   • וייס, הרב אשר

   • האם אישה חייבת בהדלקת נר חנוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם אפשר לברך בהדלקה שעושים ברה"ר או בכינוסים שמטרתם לקרב רחוקים?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם אפשר להדליק בברכה ברחובה של עיר ובכנסים ציבוריים?
   • וייס, הרב אשר

   • האם אפשר להדליק נר חנוכה במנורת חשמל ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם אפשר להדליק נר שבת או חנוכה בחשמל שלנו?
   • ידלר, הרב משה

   • האם אשה רשאית להדליק נר חנוכה ולברך?
   • וייס, הרב אשר

   • האם בהדלקה במקומות ציבוריים אפשר להדליק בברכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם בזמננו בארץ ישראל שאין סכנה נשאר המנהג להדליק נר חנוכה בפנים?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם בזמננו יש להדר להדליק נר חנוכה עד מאוחר בלילה?
   • וייס, הרב אשר

   • האם בזמננו מדליקים נר חנוכה בפתח החצר כדינא דגמרא?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם בזמננו שיש לנו חשמל צריכים שמש מעיקר הדין?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם בחצר בזמננו מדליקים בפתח החצר?
   • וייס, הרב אשר

   • האם בימינו שאין שעת הסכנה נשאר המנהג של הדלקת נר חנוכה בפנים או לא?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם במדליק בחלון יש עניין להדליק בצד ימין?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם בן ישיבה ספרדי יכול לכוון בפירוש לא לצאת בהדלקת אביו?
   • יוסף, הרב דוד

   • האם בנר חנוכה צריך כלי ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם דין חשד במי שיש לו שני פתחים נוהג גם בזה"ז?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם הדלקת נר חנוכה בחוץ היא לעיכובא ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם המצווה להניח נ"ח על פתח ביתו מבחוץ ובטפח הסמוך לפתח היא לעיכובא?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם השמן של נס חנוכה נחשב לשמן זית וכשר להדלקה?
   • וייס, הרב אשר

   • האם חיוב קריאת פרשת זכור מהתורה ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם חנוכה הם ימי שמחה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם יוצאים יד"ח בהדלקת נרות המונחים בתוך תפוח אדמה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה בתוך הבית?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם יש דין בעלות על נר חנוכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם יש הידור גם בכלי של נר חנוכה שיהיה יפה?
   • ידלר, הרב משה

   • האם יש הידור מצווה להוסיף הרבה שמן בנרות חנוכה שידלקו זמן רב?
   • וייס, הרב אשר

   • האם יש חיוב לקנות בית כדי לקיים מצוות נר חנוכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם יש מעלה להדליק בביהכנ"ס בחנוכיה גבוהה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם יש מצווה לעשות סעודה בחנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם יש מצוות שמחה בבשר ויין בחנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם יש עניים להרבות בצדקה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם יש עניין להדליק בשמן הדומה לשמן שהדליקו במנורה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם יש עניין להרבות בשמן בנר חנוכה שידלק יותר זמן ?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם יש עניין לתת את הפתילה בנר חנוכה ואחר כך את השמן ?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם ישנו דין "חצי שיעור" במצוות ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם כשמדליק באירוע חגיגי הנערך לציבור שאינו שומר תורה ומצוות שאינו מדליק האם יכול לברך?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם כשמדליק נר חנוכה בחלון יש עניין להניח את החנוכיה בצד ימין של החלון?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם לגבי חנוכה פלג המנחה הוא שעה ורבע לפני השקיעה או צאת הכוכבים?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם לכתחילה חייבים בזמננו שיש עוברים ושבים להקפיד להדליק נר חנוכה בזמן השקיעה או צה"כ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם מדליקים נר חנוכה בפתחי חצירות שלנו?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם מותר לאבל תוך יב"ח להשתתף בסעודות חנוכה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם מותר להדליק נר חנוכה בשמן שאסור משום תערובת בב"ח?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם מותר להיכנס לשירותים עם תיק נשיאה שיש בו תפילין ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר להניח חפצים על בימת בית הכנסת ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר להשתמש במותר השמן כסגולה לשושנה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר לחמם סופגניה בשבת ? האם מברכים על סופגניה בתוך הסעודה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם מותר לכהן להדליק נר חנוכה בשמן תרומה טמאה?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם מותר לערוך הכנסת ס"ת בימי החנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם מותר לשמוע בחנוכה קלטת ישנה של הספד?
   • ידלר, הרב משה

   • האם מי שאין לו בית חייב לקנות או לשכור בית כדי להדליק נר חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם מי שאינו מדליק ואינו רואה נרות חנוכה יברך שעשה ניסים לאבותינו בזמן הזה?
   • וייס, הרב אשר

   • האם מי שטס במטוס או באניה חייב להדליק נר חנוכה ?
   • בורגר, הרב יוחנן

   • האם מי שמדליק נר חנוכה או עתיד להדליק מברך ברכת הרואה?
   • וייס, הרב אשר

   • האם מלבד נר השמש צריך אור נוסף כדי להשתמש לאורו ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם מצוות חנוכה היא ממניין תרי"ג מצוות?
   • וייס, הרב אשר

   • האם ניתן לברך ברכת הגומל ביחיד, כאשר 10 אנשים משתתפים באמצעות תוכנת זום ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם ניתן להדליק נר חנוכה לפני זמן ההדלקה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם ניתן לעשות קידוש עם שלגון העשוי ממיץ ענבים טבעי ?
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • האם נר חשמלי יכול לשמש כשמש ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם עדיף להדליק בחלון הסמוך לרה"ר שהוא למעלה מי' מאשר להדליק ליד הפתח למטה מי' ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם עדיף להדליק בפתח הבית באופן פחות מהודר או בחלון באופן יותר מהודר?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם עדיף לי להדליק ע"י שליח בזמן ההדלקה או מאוחר יותר בעצמי ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם צריך כוונה לצאת ולהוציא בנר חנוכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם צריך להיות קשר ויחס בין ביתו של האדם לנר החנוכה?
   • וייס, הרב אשר

   • האם צריך להקפיד להדליק נרות חנוכה במוצ"ש מיד בצאת השבת?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם צריך לחזר על הפתחים כדי לקיים דין מהדרין מן המהדרין ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם צריכים כל בני הבית לעמוד ליד המדליק?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם קטן שהגיע לחינוך מדליק נ"ח לפי מנהג בני אשכנז?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם שיעור תורה קבוע לפני הדלקה היכול להתבטל אם ילכו כל אחד לביתו להדליק?
   • חותה, הרב בנימין

   • הארת פנים בהסתרה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הבחנה בין "זכר לנס" ל"פרסומי ניסא"
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין ברכת הנהנין לברכת המצווה - דיון בדין מי שטעה בספירת העומר
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין ברכת השבח וברכת הודיה
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין דין מהדרין מן המהדרין להידור מצווה בשאר מצוות
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין חצרו של החזון איש וחצר בזמננו 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הבחנה בין מצוות סדר היום לשאר מצוות
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין מציאות החיים בזמננו למציאות החיים בזמן חז"ל
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין פירסומא ניסא לבין זכר לנס
   • וייס, הרב אשר

   • הבטחת הקב"ה: ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • הבנת דברי הלבוש
   • וייס, הרב אשר

   • הבנתי בדברי המעשה רוקח
   • וייס, הרב אשר

   • הבנתי בדין אכסנאי הצריך להשתתף בפרוטה
   • וייס, הרב אשר

   • הבנתי ביסוד מחלוקת הרמב"ם והרמ"א
   • וייס, הרב אשר

   • הברכות מליל שני ואילך.
   • גנס, הרב ישראל

   • הגדרת הידור מצווה בנר חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • הגדרת חיוב נר איש וביתו - דעת פני יהושע ושפת אמת 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הגר בביתו לבד וכן הגר במקום נידח ללא יהודים, האם ידליק ויברך ?
   • וייס, הרב אשר

   • הגרים בבנין משותף, מקום ההדלקה, לשיטת החזו"א אי אפשר להדליק בכניסה לבנין,
   • יוסף, הרב דוד

   • הדין בשכח לברך קודם ההדלקה.
   • רוזנטל, הרב נחום

   • הדליק ביום ב' נר אחד וכבה והשיג אח"כ עוד נר האם צריך להדליק את הנר השני.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • הדליק בשמן גזול ומחלו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדליק חנוכיה במקום ראוי והעבירה למקום אחר ראוי אף הוא האם יצא ידי חובתו ?
   • חותה, הרב בנימין

   • הדליק נר ולפני שהמשיך לנר הבא נכבה הנר הקודם האם חוזר להדליק או גומר כל הנרות ואח"כ חוזר לנר שנכבה.
   • ידלר, הרב משה

   • הדליק סמוך לעלות השחר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדלקה 11 שיעורים
   • (אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.פלמן זצל, הרב שלום בן ציון.ידלר, הרב משה.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.יוסף, הרב דוד.גנס, הרב ישראל.)

   • הדלקה בבית
   • אפרתי, הרב יוסף

   • הדלקה בכותל מערבי
   • דינר, הרב מיכאל

   • הדלקה במטוס או רכבת
   • דינר, הרב מיכאל

   • הדלקה בפנים
   • יוסף, הרב דוד

   • הדלקה לאחר שכלתה רגל
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הדלקה עושה מצוה לכן צריך להדליקה במקום שמניחה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הדלקה עושה מצווה
   • שווב, הרב אהרן

   • הדלקת נ"ח בבוקר 2 שיעורים
   • (דינר, הרב מיכאל.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת - הנהגת הגר"ח מבריסק במוצ"ש
   • וייס, הרב אשר

   • הדלקת נר חנוכה בחנות \ רחוב \ מרפאה ציבורית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדלקת נר שבת מודלק ע"י האישה ונר שבת ע"י האיש, אבל החיוב מוטל על בני הבית
   • וייס, הרב אשר

   • הדלקת נרות בע"ש חנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדלקת נרות מזמן פלג המנחה במקום הדחק
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדר בעליה מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הדרים בקומה עליונה מעל כ' אמה, אפשר להדליק בחלון מכיון שיש דיירים ממול.
   • ידלר, הרב משה

   • ההבדל בין כל החגים לחנוכה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ההפטרה היא רני ושמחי של חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הודיה על כל הדברים בחיינו, אף על הדברים הנראים כמובנים מאליהם, מביאים לשמחה.
   • שמש, הרבנית רות

   • הזהיר בנר - ביאור העניין
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הזכרת שם שמיים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החיוב בנר חנוכה האם נר איש וביתו או כל אחד לעצמו, מחלוקת השו"ע והרמ"א.
   • אפרתי, הרב יוסף

   • החנוכיה – מנורה. לכן מדליקים בבית, שהוא המשך של המקדש.
   • קול תודה

   • הטעם שהימים האלו נקראים חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שמדליקים בבית הכנסת אחר מנחה גם אם קודם השקיעה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שמדליקים נרות חנוכה בפתחי הבתים.
   • אדיר, הרב נתנאל

   • הטעם שנוהגים להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר.
   • גנס, הרב ישראל

   • הידור מצווה 4 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הידור מצווה - ביאור דעת הרמב"ם בדין מהדרים מן המהדרין
   • וייס, הרב אשר

   • הידור מצווה - האם יש עניין ליפות את המצווה בצורה חיצונית ?
   • וייס, הרב אשר

   • הידור מצווה - הדלקת נר חנוכה בצלוחיות זכוכית, מעלה או חסרון ?
   • וייס, הרב אשר

   • הידור מצווה - עבור איזה חומרה או דעה הלכתית ראוי להוסיף עד שליש ?
   • וייס, הרב אשר

   • היה להם להמתין לאביהם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • היחס למדע ולכסף
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • היכן המקום המובחר להדלקת נר חנוכה לבני אשכנז וספרד?
   • חותה, הרב בנימין

   • היכן מדליקים במקום האכילה או במקום שינה ? 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • היכן מדליקים נר חנוכה במקום האכילה או השינה? 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • היכן מניחים בביהכנ"ס את החנוכיה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • היכן נגנז אור הגנוז ?
   • וייס, הרב אשר

   • היכן צריכים להתחיל להדליק במנורת ביהכנ"ס לדעת החתם סופר?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הכל מאיתו יתברך
   • וולפא, הרב אריה

   • הלבנת פנים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הלכה - ו. הלל שלם כמגילה שלא ידלג אף תיבה ואות אחת, ולא לקרוא בטעות שמשתנה הענין עי"ז
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכה - הלכות חנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכה - הלכות חנוכה - ה. אשה אינה צריכה להדליק אף לדידן - ג’ דרכים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכה - הלכות שבת - ו. לצאת לרה"ר בנעל שניתק האבזם במקצת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכה - ז. דיני הדלקה לנוסע מביתו לשבת חנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלכה - יא. זמן הדלקת נרות חנוכה, דעת המחבר והגר"א, והממוצע של החזו"א
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הלל דחנוכה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הלל שלם החנוכה-מדוע
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • המאחר להגיע לביתו לאחר שבני הבית ישנים - דעת המשנ"ב
   • וייס, הרב אשר

   • המדליק בבית ומברך שהחיינו - האם מברך כשמדליק בבית הכנסת ?
   • וייס, הרב אשר

   • המדליק בפתח הבית צריך שיהיה סמוך ממש לפתח עד ג' טפחים.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • המדליק בתוך הבית בזמן הזה, האם יצא יד"ח ?
   • וייס, הרב אשר

   • המדליק בתוך הבית גם יקפיד שיהיה מול המזוזה.
   • ידלר, הרב משה

   • המחבר ספר חדש - האם מברך שהחיינו ?
   • וייס, הרב אשר

   • המן בחינה של "עשו" - המתיונים בחינת "לבן"
   • וייס, הרב אשר

   • המעביד לא משחרר את העובדת בזמן הדלקת הנרות , מה תעשה העובדת ? האם תמשיך לעבוד או שתעזוב את העבודה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • המתארח בבית מלון האם יכול להדליק נר חנוכה בלובי? מי שהזמינו אותו למלון ואינו משלם מה יעשה?
   • יוסף, הרב דוד

   • הנאה 3 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • הנהגת המהר"ם א"ש
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הנוהגים להדליק אחר ערבית יכינו הנרות קודם ערבית כדי שיוכל להדליק מיד.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הנוהגים להדליק נר חנוכה בצאת הכוכבים מתי יתפללו ערבית?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הנוהגים להתפלל אחר צאה"כ ידליקו קודם ערבית.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הנוסע לשבת מדליק במקום שאוכל, ואם אוכל באולם שמחות ידליק במקום שיושן.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הנחה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • הנמצא בין הגוים - האם ידליק בחלון ?
   • וייס, הרב אשר

   • הנראה לי בביאור: מצוות נר איש וביתו
   • וייס, הרב אשר

   • הסגולות הגדולות והנפלאות והישועות בכוח היום הגדול זאת חנוכה
   • שמש, הרבנית רות

   • הסיפרה שמונה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הספדים
   • אנחנו וצאצאינו

   • העולה מהמקורות שהבאנו עד כה
   • וייס, הרב אשר

   • העולה מכל הנ"ל: ביאור דין אכסנאי המשתתף בפרוטה
   • וייס, הרב אשר

   • הפטרה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • הפסק מעין ג'
   • גנס, הרב ישראל

   • הפרשה וחנוכה 2 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • הפרשת חלה רק כשהעיסה מעורבת היטב.
   • וויא, הרב משה

   • הקבה מקדים רפואה למכה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • הקונה חנוכיה חדשה ושמח בה ומוציא בני ביתו אינו מברך הטוב והמטיב אלא שהחיינו.
   • גנס, הרב ישראל

   • הקפדת האור החיים בעניין לימוד לשמה בספרו
   • וייס, הרב אשר

   • הרב שטיינמן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הרבה גויים מפחדים מהמספר 13 - הסיבה לכך
   • וייס, הרב אשר

   • הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • הרושם שחנוכה משאיר עלינו
   • וייס, הרב אשר

   • הרחבה בדעת החזון איש בדין חצר - המשך
   • וייס, הרב אשר

   • השאלה שפתחנו בה הייתה מצויה מאוד בדורות הראשונים
   • וייס, הרב אשר

   • השוכח יעלה ויבוא
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • השיעור נקטע באמצעו
   • וייס, הרב אשר

   • השמחה בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השפעת הסביבה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • השתתפות בפרוטה אצל בעל המלון לא מועיל.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • התחיל לברך על הנרות וראה אח"כ ששכח לתת שמן, אינו צריך לברך שוב, כף החיים תרע"ו.
   • אברמצ'יק, הרב אהרון שלום

   • התקין עצמו לדורון ולתפילה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • התרחקות מתרבות הגוף של יון
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ו. אדנית שכנו שאינו שומר שביעית ויונקת מגינתו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. ארבעה קדושות בששעל"ט, שבת ר"ח חנוכה ושמיטה - מתי היה ויהיה עוד כן?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. ביאור הגרא"ו בקוה"ע (ס"ח אות ט), בדקדוק לשון רש"י (ביצה דף לג:): רבי שמואל ’המכונה’ חסיד
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. ברכת ’המקדש שמו ברבים’ בלילה - משמעות המ"ב (מז;ל) ובשם הגרח"ק
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. האיך קידש אליעזר את רבקה ליצחק קודם שיראנה יצחק ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. היכי משכח"ל סופגניה האסורה באכילה מטעם דהוקצה למצוותו?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. הראהו גיהנום פתוחה תחת עשו רק לאחר שנתברך יעקב - ב’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. לא הרגו נשות העיר שכם אף שעברו על ז' מצוות ב"נ
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. לבטל שליח להדלקת נר חנוכה שלא בפניו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. מדליק נר שעוה למעלה מעשרים ויורדת השלהבת מכוחו לתוך עשרים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. נזכר ביהיו לרצון ששכח טל ומטר, וטעה להמשיך כדי להשלים הפסוק - הוראת הגרנ"ק
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ו. עברות שהחמירו בהם מאוד בזוהר יותר מנגלות התורה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ו. שואלין מטר עד הפסח, ולא חששו לעולי רגלים בהליכתן - ג’ דרכים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ואין לנו רשות להשתמש בהם
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • והרי טומאה הותרה בציבור? למה צריך לנס?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • וויתור על הידור מצוה כדי לזכות אחר בקיום מצוה - האם המקבל צריך לשלם ?
   • וייס, הרב אשר

   • וויתור על הידור מצוה כדי לזכות אחר בקיום מצוה - ויתור על מזוזה בחדר מסופק עבור אחר שאין לו מזוזה בחדר מחויב
   • וייס, הרב אשר

   • וויתור על מצוה כדי לזכות אחר בקיום מצוה - כאשר השני פשע ולכן לא יכול לקיים
   • וייס, הרב אשר

   • וי"א אומרים שמדלקים בשקיעה.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • וידוי על אחר
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ויהי יוסף
   • דיסקין, הרב אליהו

   • וייקץ נח מיינו וידע
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • וישיתהו על מצרים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב - מה שאדם חפץ, הוא עושה בזריזות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ועשה לי מטעמים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • וקניניו על העץ תלית
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ושננתם לבניך- היה צריך לכתוב ודיברו בם?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • ז. אין לו שמן כשיעור, ידליק בזמן בתורת ספק ובלי ברכה, או קודם עלות שהוא ודאי מצוה ובברכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. ארבע ברכות בליל ראשון - אופן נוסף
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. הדלקת נרות חנוכה בשמן של שביעית
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. היכן מוכח שידע יצחק כי עשו אינו מחלל שבת בפרהסיה?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. השוכח ’ותן טל ומטר’ - פרטי הדינים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. חימום סופגניה ע"ג סיר בשבת - ב’ חששות לאסור מטעם ’בישול’
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ז. לעשות רושם פסיעות בשלג בשבת מפני הגנבים - יהפוך מנעליו ואינו קשה לשכחה בשבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. מחאה וקריאה לאסור אופנים חשמליות בתוך העיר - בעקבות פטירת הר"ר אברהם אריה אדרת ז"ל
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. נקרעו בגדיו מבורג שבכסא חברו - פטור כלים בבור (חו"מ ת"י סי"א), והנידון לענין לציד"ש (ברכ"ש ב"ק ס"ב, חזו"א שם ס"ב סק"ז)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. צירוף שיעור חלה בבצק שחלקו מתוק ומקפיד שלא יתערבו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ז. תעבוד את השי"ת עם הלב המוח והכלים ’שלך’
   • דיסקין, הרב אליהו

   • זהירות בהדלקת נר חנוכה, וכן עני המתפרנס מן הצדקה חייב בנר חנוכה, סי' תרע"א.
   • גנס, הרב ישראל

   • זהירות משרפות 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • זום
   • וייס, הרב אשר

   • זמן "תכלה רגל מן השוק" בזמננו
   • וייס, הרב אשר

   • זמן הדלקת נר חנוכה - בשקיעה או בצאת הכוכבים
   • רמתי, הרב ארז

   • זמן הדלקת נר חנוכה לכתחילה, ועד מתי יכול להדליק לכתחילה ובדיעבד.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • זמן הדלקת נר חנוכה, לפי כל השיטות, תרע"ב סעי' א'.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • זמן ההדלקה - דיון בדעת הטור
   • וייס, הרב אשר

   • זמן ההדלקה בדיעבד - עד שתכלה רגל מן השוק
   • וייס, הרב אשר

   • זמן ההדלקה, הגר"א הדליק בשקיעה, החזו"א הדליק חצי שעה אחר השקיעה.
   • ידלר, הרב משה

   • זקן או חולה קטן יכול לסייע להם להדליק.
   • גנס, הרב ישראל

   • זריקת לפידים
   • וייס, הרב אשר

   • ח. אכילה שתיה ומלאכה בזמן ההדלקה וחצי שעה קודם
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. אתה לא קובע איך יראה השטייגן שלך
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ח. ברכת ’שהחיינו’ על גביע חדש בשעת קידוש
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. דיני שכחת ’יעלה ויבוא’ דר"ח בתפילה וברהמ"ז
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. זך כתית למאור ולא למנחות, אף שהקרבנות תכלית המקדש
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. ליתן בה שמן כזה השיעור שהוא כמו חצי שעה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. נהגו לברך הכלה בכיסוי לפני החופה בברכת לבן: ’אחותינו’ את היי לאלפי רבבה - ב’ אופנים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ח. נתבשר לאחר העקידה שנולדה בת זוגו, אך לא נתבשר שהיא רבקה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חג החנוכה
   • ויינטראב, הרב נח גד

   • חדר במקום עבודה שמתפללים בו מנחה וערבית ?
   • חותה, הרב בנימין

   • חודש ניסן
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • חולה
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • חוק קבע ה' שהאישה תהיה תחת הנהגת בעלה, והוא המנהיג, המלך. ואין לערבב את התחומים
   • שמש, הרבנית רות

   • חזרה 3 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.יפה, הרב דב זצ"ל.גנס, הרב ישראל.)

   • חידה - איך יתכן: חנוכיה כשהיה בבית כנסת היא כשרה ואילו בבית לא יוצאים בה ידי חובה ?
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • חידושו של הרמב"ן בעניין המנורה - רמז לנרות חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • חיזוק בתורה כנגד "להשכיחם תורתך"
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • חיזור על הפתחים עבור נר שבת לאומת נר חנוכה
   • וייס, הרב אשר

   • חינוך 2 שיעורים
   • (גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל.אבא שאול, הרב יהושע.)

   • חינוך להבין שזה נס
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • חכמת התורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • חכמת יון לא מביאה לידי ענווה ולא לשאר מידות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • חלום יעקב
   • וייס, הרב אשר

   • חלום יעקב - ביאור הרמב"ן
   • וייס, הרב אשר

   • חלון 6 שיעורים
   • (אוסטרן, הרב אלקנה.דינר, הרב יהודה אריה.אבא שאול, הרב יהושע.אייזנטל, הרב אוריאל.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • חלון מחוספס אינו מהודר כיון שאין רואים בבירור כמה הדליק.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חנוכה במעין שלוש
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חנוכה המשך של המנורה של המקדש.
   • קול תודה

   • חנוכה טומאת יוון מול טהרת ישראל
   • אונגר, הרב אייל

   • חנוכה מלמד אותנו שהכל נס
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • חנוכיה 3 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.גנס, הרב ישראל.אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל.)

   • חנוכיה מכסף - האם בזיכי זכוכית מורידים את מעלת החנוכיה מכסף ? - תשובה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חנוכיה שקניה מעוצבים בצורה של גלי ים - האם היא כשרה להדלקה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חנוכת הבית לדוד
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • חצי הלל בר"ח טבת
   • מונק, הרב אליהו

   • חצר 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • חצר שיש בו שני פתחים משני רוחות צריך להדליק בשניהם ומברך רק באחד מהם.
   • גנס, הרב ישראל

   • חקירה בעניין פרסומי ניסא
   • וייס, הרב אשר

   • חרש
   • גנס, הרב ישראל

   • חש"ו
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • חשדא ומראית עין - ביאור המושג חשדא בחורבה
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - דאוריתא או דרבנן - דעת הרא"ש
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - דאוריתא או דרבנן - ישוב קושית החכם צבי
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - דברי מלאכת שלמה בהבנת העניין
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - הבחנה בין חשש שעבר איסור, עובר איסור, יעבור איסור
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - הבנתי לאור דברי השדה חמד
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - מקור - השכרת מרחץ לנוכרי
   • וייס, הרב אשר

   • חשדא ומראית עין - מקור - שטיחת בגדים בשבת
   • וייס, הרב אשר

   • חשיבות הנשיאה בעול והתמיכה כדי שיהודי לא יאלץ לחזר על הפתחים
   • וייס, הרב אשר

   • חשמונאים 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • חשש שריפה
   • וייס, הרב אשר

   • חתן וכלה בליל חופתן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. אם גברו בכ"ד, מאי חנו כ"ה, וכבר חנו בכ"ד ?
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. דין ב’ פתחים בזה"ז
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. חומר הלבנת פנים לאבד עוה"ב יתר על עבירות חמורות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ט. ל"מ לבטל שליח להנ"ח שלא בפניו, אף דמכוון שלא לצאת יד"ח
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. למעלה מעשרים אמה - פרטי הדין
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. נכון לכתחילה שיתפלל מנחה קודם ואח"כ ידליק
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ט. תפקידך כעת לקבל יסורים באהבה ולא לבנות מוסדות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • טבל
   • גנס, הרב ישראל

   • טו. קבע הרמב"ם הלכות הלל בכלל הלכות חנוכה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • טוב שהאישה תכין את הנרות חנוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • טלטול השולחן שהניח עליהם נרות חנוכה מחלוקת הפוסקים אם יכול לטלטלו בשבת.
   • גנס, הרב ישראל

   • טעות
   • גנס, הרב ישראל

   • טעם הנענועים בעת הלימוד והתפילה
   • וייס, הרב אשר

   • טעמי איסור הנאה מנר חנוכה
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • טפח הסמוך לפתח
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • י סוגיות בש"ס בעניין זה
   • וייס, הרב אשר

   • י"א שאם הוא טרוד יכול להדליק מפלג המנחה, וצריך לתת שמן שידלוק בלילה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • י. במקום שכלתה רגל מן השוק לאחר חצי שעה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • י. התפלל של חול במנחה של שבת - משנ"ב (ק"ח סי"א)
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • י. להדליק נר חנוכה בצרי שריחו נודף בחול ובשבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • י. נקודת השויון בין מלבין פנים לרוצח
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יא. איסור ספיחין בנזרע בשישית לבני תימן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יא. לכבות לאחר חצי שעה, להשתמש לאורה לאחר חצי שעה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יב. הנוהג להדליק בביתו דההכר לבני הבית מיד
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יב. להדליק בזמן החזו"א ולשנות ממנהג אביו להדליק בצאה"כ
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יבוא משיח באמצע חנוכה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יג
   • וייס, הרב אשר

   • יג. מעריב והנ"ח בזמן צה"כ למתפלל תדיר לאחר זמן מעריב
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ידליק אחד ויתן גם לחברו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יהודי נמצא לבד בבית, האם ניתן להדליק נר חנוכה בביתו ע"י פריסומא ניסא באמצעות תוכנת זום ? - דיון
   • וייס, הרב אשר

   • יום השנה השני לפטירת בתנו מרת רחל ע"ה -
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יון
   • אנחנו וצאצאינו

   • יח. כי טוב חסדך וראותי כי אתה עמדי מעיקר החיים בהצלתי מפני שאול
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יט. עיקר נס חנוכה ההצלה מהמלחמות, אך נס פח השמן הארה כי אתה עמדי
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יין הבדלה
   • גנס, הרב ישראל

   • ילד נשוי המתארח אצל הוריו נקרא אכסנאי ואינו יוצא מבעל הבית.
   • גנס, הרב ישראל

   • ילדים עם מוגבלויות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ימי החנוכה 2 שיעורים
   • (אנחנו וצאצאינו.וייס, הרב אשר.)

   • ימין 4 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • יסורים וקשיים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • יעקב אבינו לימד אותנו להילחם בחירוף נפש בשרו של עשו
   • שוב, הרבנית פריידי

   • יפת אלוקים ליפת
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ירושלים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ירקות בשמיטה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • יש אומרים שמצווה להרבות בסעודות.
   • אבא שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • יש להסתפק האם מותר להדליק נר הידור מנר הידור.
   • גנס, הרב ישראל

   • יש ענין ע"פ קבלה להדליק שמש, ואינו צריך להיות בכל ההידורים.
   • ידלר, הרב משה

   • ישוב המנהג לקיים מצוות מרור פחות מכזית 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ישוב למנהג החסידים להדליק ליד הפתח בתוך הבית
   • וייס, הרב אשר

   • ישיבה 2 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • ישיבת כנסת חזקיהו 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב זצ"ל.יפה, הרב דב זצ"ל.)

   • ישראל כי שרית 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • כ. נס פח השמן שלא כדרך הטבע, גילה על נס המלחמות שהיה בתוך הטבע כי הכול יד ה’,
   • דיסקין, הרב אליהו

   • כבה הנרות אי"צ לחזור ולהדליקם, מפני שהדלקה עושה מצוה.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • כבתה
   • גנס, הרב ישראל

   • כהניך הקדושים
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • כוח התורה
   • אנחנו וצאצאינו

   • כולם חייבים בהדלקת נר חנוכה.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • כיבה בידיים בשוגג או במזיד נרות חנוכה האם חייב להדליק שוב מצד הדין?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • כיוון הדלקת הנרות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כיצד אפשר להדליק נר חנוכה מפלג המנחה הרי אין האור ניכר ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • כיצד ובאיזה סדר מדליקים נרות חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • כיצד מודדים את גובה י' טפחים לפי הנר או לפי השלהבת?
   • חותה, הרב בנימין

   • כיצד נוהגים לגבי תפילת ערבית האם יתפלל קודם ההדלקה או לאחר ההדלקה?
   • חותה, הרב בנימין

   • כל אחד צריך להדליק נר שמש אף שרבים מדליקים, אבל אם מדליקים באותו מקום אין כולם צריכים נר שמש.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • כל המוסיף שמן מוסיפים לו, מאירי מס' שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • כל ח' ימי חנוכה אומר על הניסים בתפילה ובברכת המזון, תרפ"ב א'.
   • גנס, הרב ישראל

   • כלי
   • גנס, הרב ישראל

   • כלתה רגל
   • וייס, הרב אשר

   • כמה זמן לפני השקיעה ידליק נר חנוכה בערב שבת?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • כמה חייבים לטרוח עבור הדלקת נר חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • כמה נרות צריך להדליק.
   • ידלר, הרב משה

   • כמה צריך להרחיק בין נר לנר?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • כשהאישה אינה בבית האם מותר לה לעבוד.
   • ידלר, הרב משה

   • כשיוצא מביהכנ"ס אסור לרוץ ולדבר מצווה מותר לרוץ.
   • פלמן זצל, הרב שלום בן ציון

   • כשמדליק בחלון ידליק גם בצד בימין, הגרש"ז.
   • גנס, הרב ישראל

   • כשמדליקים בערב שבת חנוכה כמה שמן צריכים לשים בנרות ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • כשנמצאים מחוץ לישיבה יודעים את מעלות הישיבה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • כתבו לכם על קרן השור
   • וייס, הרב אשר

   • לא הדליק נר חנוכה בשקיעה יכול להדליק עד שתכלה רגל מן השוק.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • לא ידליק הנרות היכן שמדליק הנרות כל השנה מפני שאין היכר.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • לא מאסתים ולא געלתים-הקדוש ברוך הוא עימנו בגלות
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • לבטל שליח שלא בפניו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לגזום בשמיטה שיראו הנרות 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • לדעתי, השאלה הנ"ל תלויה במחלוקת הרמב"ם והרמ"א
   • וייס, הרב אשר

   • להודות ולהלל - להמשיך את הקנין לכל השנה - להתפלל על כל ישראל
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • להלכה דכבתה אין זקוק לה האם זקוק להדליק מפני החשד?
   • דינר, הרב מיכאל

   • להשתמש לאורה לאחר הזמן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לילה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • לימוד בעצם כמטרה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • לך לך מארצך
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לכן גם אוכלים מאכלי מקדש – שהן המנחות – מנחת מרחשת (קרבן עני שמקריב נפשו).
   • קול תודה

   • ללמוד עם ניגון
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • למה אני?
   • זילברשטיין, הרב יצחק

   • למה חוגגים את חג החנוכה ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • למה נהגו העניים לחזר על הפתחים בימי חנוכה?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • למה רק הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • למי תקנו ברכת הרואה
   • גולן, הרב ישראל

   • למעלה מעשרים אמה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לעלות לתורה בהלל
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לפי מה הולכים בגובה כ' אמה אחרי השמן או השלהבת?
   • דינר, הרב מיכאל

   • לראות הקלו המים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • לשרוף חמץ בתרומה טמאה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • מאכלי חלב בחנוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מבוי
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מגילת אנטיוכוס
   • ארנטרוי, הרב אליהו אליעזר

   • מדוע אין כל אחד זוכה לבנים זכרים תלמידי חכמים ע"י הדלקת נר חנוכה? 2 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.ידלר, הרב משה.)

   • מדוע אסור ליהנות מנרות החנוכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מדוע בשעת הדלקת הנרות נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מדוע היוונים טימאו את כל השמנים? הרי הם יכלו פשוט לשפוך אותם!
   • וייס, הרב אשר

   • מדוע הנשים נהגו שלא לעשות מלאכה בחנוכה, ואיזה מלאכות אסור.
   • אבא שאול, הרב יהושע

   • מדוע לא אומרים חנוכה בברכת מעין ג?
   • קול תודה

   • מדוע לא מוזכר בשולחן ערוך בהלכות חנוכה את מצוות נר איש וביתו?
   • וייס, הרב אשר

   • מדוע לא קוראים הפטרה במנחה של שבת ? - דברים שאמרתי לאנשים שביקשו ממני להוסיף עוד שיעור על השיעור הקיים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מדוע מבני עניים יוצאת תורה ? - דברי רבי חיים מולוזין
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מדוע מברכים על נרות חנוכה הרי זה מנהג.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • מדוע מדליקים נ"ח בביהכנ"ס בחנוכה בבוקר?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מדוע מצוות נר חנוכה "מצווה חביבה עד מאוד" ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מדוע נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה כשהנרות דולקות?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מדוע נקבעו ימי חנוכה לשמחה והלל ולא למשתה ושמחה?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מדליק בביהכנ"ס רק ע"ד שיהיה מנין.
   • חותה, הרב בנימין

   • מדליקים נר נוסף שיוכל להשתמש לאורו ומניחו גבוה משאר הנרות, סי' תרע"ג א'.
   • גנס, הרב ישראל

   • מה אפשר ללמוד מהוישרים של הרכב ?
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מה דינו של מי שהדליק באחד מימי החנוכה נר אחד יותר על החשבון?
   • חותה, הרב בנימין

   • מה דינם של אנשים היוצאים מביתם ומתארחים במהלך ימי החנוכה ?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מה הדין אם אין לו כסף לנר חנוכה ולנר שבת האם צריך למכור כסותו.
   • גנס, הרב ישראל

   • מה הדין אם יש לו פחות נרות ממה שצריך לאותו יום, כמה ידליק.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הדין באחד שנוסע מביתו האם צריך להדליק מפני החשד.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הדין כשאין לו מספיק שמן לכל הימים ולכל הנרות.
   • ידלר, הרב משה

   • מה ההתפעלות מנס החנוכה?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מה הכוחות של האדם ? - חיזוק המניע
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מה הפירוש פתח ביתו מבחוץ הנאמר לגבי הדלקת נר חנוכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • מה זה פרשת פרה ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מה יעשה מי שדירתו גבוהה מכ' אמה לגבי הדלקת נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מה מברכים על סופגניות ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מה מדליקים קודם נר שבת או נר חנוכה ?
   • ידלר, הרב משה

   • מה מקור המנהג של דמי חנוכה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • מה נקרא מלאכה לעניין איסור מלאכה.
   • ידלר, הרב משה

   • מה עדיף : הדלקת נרות חנוכה או אמירת הלל ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה עדיף? חנוכיה מכסף או חנוכיה מפוארת ? - דעת רבי חיים קניבסקי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה עושים עם הפתילות לאחר חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מה שמברכים בני הבית למנהג אשכנז כיון שמכון לא לצאת ידי"ח מבעל הבית.
   • גנס, הרב ישראל

   • מהדרין מן המהדרין - עיקר תקנת חז"ל
   • וייס, הרב אשר

   • מהו גדר חיוב נשים בנר חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מהו הזמן הראוי להדלקת נר חנוכה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו הטעם והמקור להדליק נר חנוכה בבית הכנסת?
   • וייס, הרב אשר

   • מהו הטעם שמדליקים נרות חנוכה בביהכנ"ס?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו הנר הראשון שמדליקין בביהכנ"ס וכיצד ממשיכין להדליק אחריו?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו השיעור עד שתכלה רגל מן השוק.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • מהו זבח משפחה ?
   • וייס, הרב אשר

   • מהו טעם הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • מהו טעמו של החזו"א שאין מדליקים בפתח החצר או בחדר המדרגות?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מהו מקום ההדלקה הראוי לכתחילה בנר חנוכה?
   • וובר, הרב צבי

   • מהו מקור המנהג לאכול סופגניות בחנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו מקור המנהג להדליק נר חנוכה בתוך הבתים גם בזמננו?
   • וייס, הרב אשר

   • מהו סדר ואופן ההדלקה בבית הכנסת?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו שיעור הזמן של תכלה רגל מן השוק בנר חנוכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • מהות עניין הבטחון - סיפורים בעניין הביטחון
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מהי ברכתן של הסופגניות לפניה ולאחריה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מהי ההגדרה של מלאכה שנוהגים לא לעשותה בחצי שעה של זמן ההדלקה?
   • ידלר, הרב משה

   • מהי התקנה של בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו האמורה בנר חנוכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • מהי מצוות המהדרין והמהדרין מן המהדרין שיש בחנוכה למנהג בני ספרד ובני אשכנז?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מהלך ב בביאור דעתם - קיבלו עליהם חובה
   • וייס, הרב אשר

   • מהלך שני בישוב הסתירה - דעת יד אפרים
   • וייס, הרב אשר

   • מהם עיקרי ההלכות הנוגעות להדלקת נרות חנוכה בביהכנ"ס?
   • חותה, הרב בנימין