קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ט"ז תשרי תשפ"ב | 22 ספטמבר 2021
חיפוש קולי
 • מועד אלול

  הקש נושא במועד:   

   • "... כיסא רחמים ומתנהג בחסידות" ראשי תיבות כרו"ב - על הפסוק "וירכב על כרוב ויעוף" (רמ"ק בשם הזוהר)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "וארבעה המה מטיבי לכת" הם ארבעה עשיריות של 40 ימי התשובה מראש חודש אלול עד יום כיפור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "וגילחה את ראשה" - זה שיש להסיר את הדעות הכוזבות והמחשבות הרעות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו "
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • "וראית בשביה אשת יפת תואר" - זו הנשמה שהיא בת מלך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "כאשר זמם ולא כאשר עשה" - והלא זה קל וחומר, ועוד שהרי מבחינת המעשה אין הבדל בין נעשה ללא נעשה:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • "לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך "
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • "מראשית שנה" - הכל תלוי בראש.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • 13 מידות של רחמים הם עיקר אמירת הסליחות וצריך להזהר מאוד באמירתם. ומקורם בגמרא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 40 ימי התשובה מתחילים מערב ראש חודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אבוי לנרדם שאינו מנצל את ימי הרצון.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אגדתא דרבא בר בר חנא - בלועי קורח.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אדם שעוסק בתורה ברצינות נמצא בתהליך של תשובה מתמדת.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אומר הצל"ח זה שלפני שחזר בתשובה החסיר מחייו וזה שחזר בתשובה השלים את ימיו. ולכן אמר מאריכין ימיו ושנותיו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אחד הדברים שצריך לשוב בתשובה בימים אלו - הם לא לשקר וזה בכלל לא תגנוב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • איך אדם חוזר בתשובה, שזה דבר נגד הטבע?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • איך לבקש מהבעל עזרה בעודו לומד? מספר על אחד מגדולי הדור שוטף את הבית
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • איך נראתה תפילת מוסף של שבת מברכים אלול של רבי ישראל סלנטר?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אין יאוש בעולם כלל
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • איש אמת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אל מלך יזהרו לומר אותו כמו שצריך. ויעבור יזהרו לא לומר לפני השליח ציבור.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אלול 16 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.רוזנבלום, הרב ברוך.ווייס, הרב אשר.בלוי, הרב דוד משה.שבדרון, הרב שלום.רוזנבלום, הרב ברוך.ווייס, הרב אשר.דרייפוס, הרב אליהו.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.קלוגר, הרב אברהם צבי.סופר, הרב יעקב חיים.שטיין, הרב מנחם.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • אלול מלשון ריגול, חיפוש ומשמוש במעשים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אם אדם יקום בחצות ויאמר סליחות ויספיד קריאת שמע יצא שכרו בהפסדו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אם אדם מהרהר הרהור רע - גרוע ממה שעשה טיטוס בהחריבו את בית המקדש.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אם התחילו פיוטים לפני חצות - אפשר אבל אל מלך יושב על כסא רחמים אין לומר את זה אחר חצות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אם לא רואים בעין - השכל לא עובד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אמירת "לדוד ה'" למתפלל במנין שאינו בנוסח שלו, ודברי החזו'ן איש בזמן אמירת ברכו בתפילת ערבית.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אמירת פרק לדוד ה' אורי, י"ג שמות הוויה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • אנו מבקשים חיים "למענך" - נקדיש את החיים לקדוש ברוך הוא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אנו נמצאים חמישים יום קודם ראש השנה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אנשי אמונה - על שם הפסוק אל אמונה ואין עוול צדיק וישר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אנשי אמונה הם אלה שהיו מתנהגים עם הקב"ה באמונה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אף מי שאומר רק חטאתי עויתי פשעתי קיים מצות וידוי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אריכות חיים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בא רבינו משה אלשיך ואמר עצה: שכדאי לאדם לשמוע בקול היצר הטוב , שלפעמים במצווה אחת הוא הפך אותו ואת עירו או את העולם כולו לכף זכות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בגלל החסד זכה שעירו אינה מתה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בגמרא מובא על התלמוד שהוא "מידה ואינו מידה", ביאור הדברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בדברי רבותינו הראשונים יש הרבה רמזים על חודש אלול ממקומות שונים בתנ"ך. שקשה למצוא את הקשר ביניהם. ובאמת צריך להבין איזה מפתח מרכזי יש לאלול שצריך להיות נרמז בתורה בכל כך הרבה פעמים?
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • בזה"ז, גדולי הדור שלנו הם באים לדון אותנו בבית דין של מעלה.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בזמן חורבן בית שני, ר' יוחנן ביקש - 'תנו לי יבנה וחכמיה':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בחודש אלול - קוראים אנו בפרשת שופטים - עדים זוממין, שכל מהותם הוא 'מחשבה':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בחודש אלול ועשי"ת מגיעים יותר מכל חיכוכים בשלום בית
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בחודש אלול יש כמה וכמה מעלות - הן מצד התשובה שהאדם עושה בו, והן המעשים הטובים שהאדם עושה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור הבקשה שאומרים בעשרת ימי תשובה: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכו' "
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור: אל - גימטרייא 31 - יש 31 שעות שגיהנום לא שולט בהם - והם 24 שעות של שבת ו7 שעות של יום השישי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בינוני
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בכל לילה הקב"ה שט ב-18 עולמות ובאשמורת הבוקר הוא נמצא כאן בעולמינו, וזהו הזמן הקרוב ומסוגל לסליחות, מי שלא יכול לקום מוקדם שישייך עצמו לפחות פעם בשבוע לקום מוקדם
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • במלחמת היצר - התרשלות עולה ביוקר!
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בסוף הארבעים שנה צריך משה להשביע את עם ישראל שלא לעבוד אלהים אחרים, כיצד?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • בספרים יש הרבה דרשות של ראשי תיבות של אלול. כמו שהביא רבי יעקב בעל הטורים על הפסוק "ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בענין שבירת הלוחות, ומאה העשרים יום שהיה משה רבינו בהר.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • בקשות אישיות ביום כיפור שחל בשבת, והדינים הנוגעים לסדר התפילה ביום.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בראש חודש אלול עלה משה רבינו להביא את הלוחות השניות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בשולחן ערוך יש הלכה שמי שהחזיק באיזה מצווה - אין רשות להחליף אותו אלא אם כן יש סיבה מוצדקת.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בתנא דבי אליהו כותב שאדם יעשה תשובה באמירת סדר סליחה שנתקנו על ידי משה ודוד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בתנא דבי אליהו מתאר את עליית משה רבנו למרום 40 יום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גזרו חכמים שמי שגזל לא היו מקבלים ממנו - וזאת שאנשים לא יחשבו שלחזור בתשובה זה לעשות מעשים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גם בתקופות 'הסתר פנים' - דאג ה' שהתורה תמשיך לעבור מדור לדור:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • דברי האור החיים על הפסוק "כי תצא למלחמה" - אולי רמז הפסוק למלחמת האדם עם יצרו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דברי הגמרא במסכת ברכות: ר' יוחנן סובר שצדיק חשוב יותר מהבעל תשובה שכל הנביאים התנבאו לבעלי תשובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דברי החיד''א על חומרת דיבור בעת חזרת הש''ץ, ובקשה בתפילה על דברים אישיים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דברי ר' יהושע בן פרחיה בתיאור רגשותיו בעלייתו לגדולה, ודברי הסבא מקלם על מאמר חז"ל זה.
   • איינהורן, הרב משה

   • דוד המלך אומר בתהלים "לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דין 4 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • דיני ומנהגי ראש השנה שחל בשבת, דין איסור הכנה משבת ליום טוב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דניאל בחזיון ראה 2 כיסאות אחד של דין ואחד של רחמים וכשישראל מתפללים הקב"ה יושב ברחמים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דרכי התשובה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ה' פתח פתח מיוחד לקבל תפילתו של מנשה, ומדוע לא ראה זאת חזקיה ברוח קודשו? אלא התשובה אינה ניתנת להשגה אפילו ברוח הקודש
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • האחד הוא אמירת י"ג מידות. כמו שהגמרא בראש השנה אומרת.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האם יש תרופה למחלת הסרטן?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • האר"י כתב שגם בלילה יש ללבוש טלית קטן כיון שיש בה שמירה רוחנית
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הבן איש חי כתב שאחרית השנה מסוגלת לכפר על כל השנה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא אומרת שהציצית שומרת את האדם מהיצר הרע ובספרים כתוב ששומרת גם מהמזיקים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא אומרת ששאלו את החכמה, הנבואה, התורה, והקב"ה - מה עם הנפש החוטאת.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא בעבודה זרה אומרת מדוע כל בית חשמונאי נהרגו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא שם ממשיכה ואומרת רבה אמר כגון אנא בינוני אנא. והרב מספר על גדולתו של רבה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ההבדל בין "צדק" ל"משפט"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הווידו צריך לאומרו מעומד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזוהר אומר שהמלאך מ"ט הוא היצר הטוב והמלאך ס"מ הוא היצר הרע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזוהר כותב בפרשת כי תצא "ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים" זו הנשמה שבוכה בחודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החובה לנצל ימים נוראים ונפלאים אלו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • החיד"א כותב שתי מתנות קיבלנו מהקב"ה ללא תמורה: ברכת כהנים וי"ג מידות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החיד"א סיפר על האור החיים שכשהיה לו כאב היה אומר יהי רצון שיהיה לכפרת עוונות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם לתקיעת השופר בר"ח אלול ובמהלך החדש
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הטעם שמוסיפים מעט מים לכוס הקידוש, כדי למתק הגבורות בחסדים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היום הרת עולם. 'הרת' מלשון הריון. כשההריון תקין הילוד תקין וכאשר חלילה לא...
   • שטיין, הרב מנחם

   • הימים היותר יקרים ונפלאים שיש לאדם בחיי חיותו הם ימי אלול - ימי הרצון.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הכנה ליום הדין - צום קול ממון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המאזנים של ראש השנה ע"פ הרמב"ן
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • המדרש אמר שאמרו על משה רבינו אנשי אמונה - שלקח את הצאן למדבר כדי שלא יאכלו של הגזל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המהרש"א כותב שהיה מעשה שאדם בא אל החכם שהיצר הרע גובר עליו - אמר לו המהרש"א תקבל עליך לא לשקר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המילה רחמנא יש בה משמעות של שם הוי"ה ושם אלקים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המעשים הטובים: בעניין המזוזה, תפילין, ציצית, - אדם צריך ללמוד את ההלכות איך מקיימים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המקור הראשון שמצאנו לאמירת סליחות הוא מתנא דבי אליהו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המקור של אמירת סליחות מובא בגאונים. וימים אלו הם עת של רצון.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך דברי הרמב"ם - ויעזוב חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבבו שלא ישוב עוד לכסלה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור... 3 שיעורים
   • (שפירא, הרב משה זצ"ל.לוינשטיין, הרב שלמה.לוינשטיין, הרב שלמה.)

   • המשכיות התורה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הסליחות כתבו אותם - אנשי כנסת הגדולה - חגי זכריה מלאכי ועוד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • העיקר בתפילות זה תפילת העמידה ולא הפיוטים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הפיוט אחות קטנה חובר בספרד לפני כ-500 שנה על ידי רבי אברהם חזן ורמוזים בו הרבה סודות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הפרד נא מעלי - לפחות ב51 הימים מראש חודש אלול עד הושענא רבה - מבקשים מהיצר הרע לעזוב אותנו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הקדוש ברוך הוא השליט יצרם עליהם, כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הקשו המפרשים כיצד מובא שהרשעים נחתמים למיתה והרי יש רשעים שנשארים בחיים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את דברי הרב סעדיה גאון בספר האמונות והדיעות. - עיקר התשובה היא עזיבת החטא לחלוטין, חרטה, בקשת כפרה, קבלה לעתיד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את הגמרא שאומרת על הפסוק למנצח על איילת השחר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר במעלת חודש אלול - יש למעלה מ20 ראשי תיבות בתורה שהם ראשי תיבות אלול.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרדב"ז תירץ שמדובר על בעל תשובה שהוא צדיק שלפעמים נכשל בעבירות. ועכשיו הוא יודע מהו טעם חטא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמ"א כתב שיחיד ששב בתשובה מוחלין לו ולכל העולם כולו. וזה מובא גם בגמרא ביומא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמ"ק כותב שישנם 4 זמני תשובה: סוף היום, יום שישי, ערב ראש חודש ויום הכפורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ם אומר שאדם לא ישים גרעינים בכיסו ויאכל מהם כל שעה אלא יאכל אחת לכמה שעות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ם כתב עשרה תנאים שחייבים במזוזה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמז הנדרש בפרשיות הנקראות בימי חודש אלול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הרשב"א כותב שצדקה לעילוי נשמת הנפטר זהו כחץ וקשת לבטל את הגזירות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השל"ה הביא את דברי הלקט יושר וכתב שיש 3 מדריגות: 1) בעל תשובה מאהבה, 2) צדיק גמור, 3) בעל תשובה מיראה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השלמה של דיני מזוזה מהשבוע שעבר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • התוספות בתפילת העמידה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • התפילה שאומרים בסליחות מידי פעם : אל מלך יושב על כיסא רחמים אומרים אותה לפני י"ג מידות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • וגם ימעט באכילה באותה לילה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • וידוי 4 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.יפה, הרב דב.דינר, הרב יהודה אריה.היזדים, הרב יצחק יוסף מבית כנסת.)

   • וילך
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ומעביר ראשון ראשון -עבירה ראשונה מסלק אותה, והעבירה שחזר עליה נהיית כעבירה ראשונה. (רש"י)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ועל זה כיוון בפיוט "אנשי אמונה אבדו" - והוא 3, 3 תיבות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זמני הסליחות לאשכנזים ולפי שאר השיטות. מדוע?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • חודש אלול - חודש של בדיקה, ריגול חקירה ודרישה בכל המעשים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חודש אלול זה החודש השישי הרומז ליסוד והוא במניין לחודשי השנה המתחילים למניינם מחודש ניסן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חוסר כוננות מוליד מחדל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חטא הלשון - כל עמל האדם לפיהו
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • חיים, חכם, אלול, גימטריה 68
   • שטיין, הרב מנחם

   • חסידות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • טוב בימים האלה של חודש אלול עד יום הכיפורים שכל לילה לפני שאדם ישן יעשה חשבון נפש. (ר' חיים ויטאל)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • טעם נתינת הצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס [ בן איש חי]
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • י"ג מידות צריך לומר אותם מעומד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יוחנן כהן גדול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יוסף ואחיו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ילדים נעשים מגמגמים כשההורים במתח. (ניתן לריפוי ע"י גרפולוג)
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ימי אלול הם הלב והמוח, אם הלב והמוח חולים - כל גופו חולה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי הרחמים של חודש אלול מתחילים כבר מערב ראש חודש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי תשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יעשה תשובה ויתכפר - עצה הקיימת לעולם
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • יש דין ויש דיין ויש גם הזמנה למשפט
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש לאדם לייחד לעצמו טלית גדול לשבת וכמו שמייחד בגד לשבת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש להבין מהם 'דין' ו'חשבון' שעל האדם לעשות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש לעיין במסכת אבות ג', א'
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ישראל עושים עצמם רשים בראש השנה, ומבקשים בדרך תחנונים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כאשר אדם מתייצב ביום הדין כשהוא מלא יראה וחרטה, מתעוררים עליו רחמי שמים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כבני מרון
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כי תבוא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל אחד צריך לעבוד על עצמו בהתאמה לרמת כוחותיו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל המפרשים תמהו איך יתכן שהבעל תשובה יותר טוב מהצדיק.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל מקום שנאמר "דרך" הרי זה תשובה שנאמר "דרכיו ראיתי וארפאהו ואשלם ניחומים לו ולאבליו"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כמה ריבים יש על תפקיד שלה או שלך? כבוד השבת אינו פוגם בכבודך. עזור לאישתך
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כשיש רגישות נכונה יש פחד כשמגיעים הימים הנוראים.
   • איינהורן, הרב משה

   • כשרואים בשמים שאדם לא שוקט על שמריו, ותר אחר תחבולות ודרכים לצאת זכאי - עצם זה מלמד עליו זכות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כתב הזוהר שיש 3 דברים שחובה בכל יום: תורה, ציצית וקריאת שמע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתב הרמב"ם שיש 3 תנאים בתשובה: וידוי, עזיבת החטא וקבלה לעתיד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתב רשב"י שהשטן רודף אחרי האדם להחטיאו כמו שהאדם רודף אחרי החיים שלו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתוב בזוהר שאין לך דבר שאין עליו תשובה (או תיקון)
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כתוב שנותנים לבתולה 12 חודש
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לא להתייאש מהילדים: הר' מעיד על ילדים שחזרו מהרחוב לאחר הבכי והתהילים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לאחר מכן אומרים "רחמנא" שזה בקשת רחמים והאר"י מפרש את סודות לשון רחמנא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • להתחזק להתנתק מהחדשות המונעות קשר ביננו לה'
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לחזור בתשובה על עבירה עם תאווה ועבירה שאיננה עם תאווה זה 2 סוגים במפסיקים לעשן,
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לימוד תורה 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • למה אני סובל??? הרי חזרתי בתשובה???
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לעבוד על עצמו באלול ובכל השנה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לפני כעשר שנים הייתה חבורת בני תורה שהלכה ללוות מנוח לבית החיים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מדוע לא מצינו שהיצר ניסה שישתברו לוחות שניים?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מדוע שט הקב"ה דוקא ב-18 אלף עולמות?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מה זה "ושבית שביו" היה צריך לכתוב ושבית אותו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מה שנגזר על האדם בראש השנה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מובא בגמרא אמרה תורה להקב"ה אם האדם יחטא למה בראו וענה שעל ידי התשובה יתכפר לו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מובא במדרש דרשה על הפסוק "יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב" שזה מדבר על התשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מובא בפרקי דרבי אליעזר שבאותם 40 יום שמשה היה במרום עם ישראל צמו בימים ואכלו בלילות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מותר לקרוא מקרא בלילה עם מפרש ואף פסוקים שאין עליהם מפרש, קוראם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מחסד האל ומאהבתו אותנו נתן לנו את ימי הרחמים והסליחות, והודיענו עליהם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מי שאינו יכול לצום בערב ראש חודש אלול יום שלם, כדאי שיצום חצי יום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מי שמקיים מצווה נדירה אותו היום מתלבש בו רוח הקודש
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מידת חסידות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מכאן ילמד האדם מוסר שכל מה שלמד תורה - תמיד ישתדל ללמד אחרים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מלחמה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ממשיך הרב את שאלת האר"י - איך יוחנן לאחר 80 שנות עבודת כהונה גדולה נעשה צדוקי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מנהג בני אשכנז בסדר אמירת שהחיינו בבית הכנסת. ומחלוקת הפוסקים בזה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מנהג סליחות מא' באלול
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מסילת ישרים איך לתקן את החטא אשר נעשה כבר
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מעביר ראשון ראשון: יש בזה 3 פירושים. 1) 3 עוונות ראשונות שאדם עושה הקב"ה מוחל לו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלת הסליחות בימי חודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלת יום כ"ט אלול - ערב ראש השנה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעשה אודות הרמב"ן בראש השנה בעיר עכו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה באומן 'בר עמי' שמכר תמונה בנושא הצדקה ...צדקה תציל ממות.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • מעשה סנחריב שבאו חילותיו לצור על ירושלים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מפני מה קנס ה' מיתה על אדם הראשון?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • משה רבינו התפלל 515 תפילות לזכות להיכנס לארץ ישראל כל זאת כדי לזכות בעוד חצי מצווה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משל - רחמי האב לבנו, כשהוא ירא ממנו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מתי אומרים את הסליחות והזמן המהודר לאומרם.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מתנהג בחסידות - שמחרפים אותו והוא שותק.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נאמר בתהלים "ואל תבא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי", ביאור הזוהר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נבוכדנצר
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נוהגים להתחיל בן אדם מה לך נרדם שיש בו 12 בתים כנגד 12 שבטים. יש שם כל האלפא ביתא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נפקא מינה לעשרת ימי תשובה. הגמרא מביאה ששלשה ספרים נפתחים בראש השנה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סדר תפילת ליל החג. וטעם שאין אומרים במה מדליקין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיפור - הכפשת האריה ופיוסו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סיפור מופתי על כח התפילה וכח האמונה.
   • שטיין, הרב מנחם

   • סליחות 8 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.יוסף, הרב עובדיה.יוסף, הרב דוד.שבדרון, הרב שלום.יפה, הרב דב.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • ע"י הצדקה מתקבלת התפילה כתפילת הגדול שבישראל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • עדות בנו של החפץ חיים על אביו שהזדעזע בכל גופו ופרץ בבכי בשבת הכרזת ראש חודש אלול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עוד כתב הרמ"ק שבסיום הלימוד היו אומרים קטעים מהסליחות וקדיש של סיום מסכת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עוצמת כוח התשובה, ומעלתו של בעל תשובה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עיקר אמירת הסליחות היא בי"ג מידות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקר הווידוי הוא לעקור את הרצון שלא לחטוא עוד.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עיקר הסליחות לשם הגלות והגאולה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקרי התשובה: תשובה היא שיעזוב חטאו (רמב"ם)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על הפסוק "על כן יורה חטאים בדרך ידרך ענוים במשפט" מבארת הגמרא את המילים טוב וישר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על פגיעה באישה נענשים בשמים הרבה יותר מפגיעה בחבר
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עם ילד עקשן לומדים מוסר ואפילו רק 5 דקות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עניין הכרוב - כמין רביא - תינוק, ילד. אם אנחנו עושים עבירות בא המקטרג - הקב"ה בא ואומר לו שתוק ילד הוא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עצם זה שהקדוש ברוך לא הסתיר את העובדה שראש השנה הוא יום דין - זה חסד גדול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ערב ראש חודש מכפר על עוונות החודש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פיוטים 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • פירוש אל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פקחותו של השועל - הבאת כל החיות אל המלך בהכנעה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פר' שופטים, שופטים היינו:אדם הפוסק לעצמו שהוא מפסיק לעשות עבירה מסויימת. ושוטרים: לתפוש אותו במעידותיו
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פרקליט - נוטריקון פרק ליט (ליט בארמית - קללה).
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פרשת ראה - מברכים חודש אלול, הכנה ליום ראש השנה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • צדיק גמור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • צום קול ממון בראשי תיבות מקץ ובגימטריא כל אחד מהם 136 ושלשתם יחד 408
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • צריך לדעת איך קוראים תהילים (לאט) בשביל להתעורר בתשובה. בואו נקבל על עצמינו-תהילים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • צריך לקחת לפעמים צדיק לכפר על הדור - ולוקחים את אותו צדיק שדואג לעצמו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קודם בריאת העולם ברא הקב"ה 7 דברים ואחד מהם זה תשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קריאת פסוקי תהילים לאט מעוררת את התשובה. ואין להתייאש משלום בית, או מקשיים אחרים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ראה שופטים כי תצא כי תבוא נצבים וילך וזאת הברכה בראשית, רמז להכנה לימים נוראים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • ראש השנה הוא היום היותר נורא בשנה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבי אלעיזר הגדול - גדלותו ומעלתו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי כותב במעלת חודש אלול שעיקר התשובה היא הבדיקה במעשים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי חיים פלאג'י כתב על מעלת הלימוד ביום ערב ראש השנה ובפרט בלילה קודם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי ישראל סלנטר: מלפנים כאשר ידעתי כל איש אחזו פלצות. מקול הקורא קדוש אלול. החרדה הלזו נשאה פריה. להתקרב לעבודתו ית׳.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבינו האר"י שאל שאלה - איך יכול להיות שיוחנן כהן גדול נכנס 80 שנה למקדש.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבנו יונה כתב שעיקר הסליחות זהו הוידוי כי בזה מקיים מצות עשה של התשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ריבוי השמן יכול לגרום לכיבוי הפתילה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רש"י בשופטים כתב שעם ישראל כיום הם משבט יהודה ושבט בנימין וקצת משבט לוי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שאר הבבות זה מתקופת הגאונים. רב סעדיה גאון רב עמרם גאון שסידרו את הסידורים. - הם סידרו את עננו ושאר הפיוטים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שבת קד. - דרשת הגמ' במשמעות האותיות צורתן וסדרן - אלף בינה גמול דלים וכו'.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • שואלים את אביו ואימו על מעשיו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שופר 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • שיטה שלישית שבראש השנה נידונים הן על חיי העולם הזה והן על חיי העולם הבא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שלב ב' של התשובה - ויתנחם (יצטער) על המעשים שעשה, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד לכסלה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שליח ציבור 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.היזדים, הרב יצחק יוסף מבית כנסת.)

   • שפוך שיחה דרוש סליחה מאדון האדונים - העיקר שיעשה מן הלב ולא מן השפה ולחוץ.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תורה 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.יוסף, הרב עובדיה.)

   • תחנונים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תיקון עוון כרת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תירוץ נוסף שבראש השנה נידונים על חיי העולם הבא ולא חיי העולם הזה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תפילות ההורים מעומק הלב - לא חוזרת ריקם
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • תקיעת שופר הוא גזירת הכתוב אך יש בו רמז לשוב בתשובה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תשובה 26 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.אירגון אם בישראל.מוצפי, הרב בן-ציון.אירגון אם בישראל.קלוגר, הרב אברהם צבי.קלוגר, הרב אברהם צבי.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.יוסף, הרב עובדיה.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.סופר, הרב יעקב חיים.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.רוזנבלום, הרב ברוך.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.רוזנבלום, הרב ברוך.יפה, הרב דב.)

   • תשובת הנודע ביהודה לדרכי התושבה ודברי הגרש''ז אוייעבך באך בעניין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אהבת קיום המצוות - לא רק אהבת דיקדוקים מיוחדים, גם מצוות פשוטות
   • יפה, הרב דב

   • אחרי מעמד הר סיני, השטן החטיא את ישראל ולפני לוחות שניות לא הצליח להחטיא - משום שלפני לוחות שניות התענו והתכוננו משא"כ בראשונות
   • יפה, הרב דב

   • איזה קבלה וכמה קבלות כדאי לקבל ?
   • יפה, הרב דב

   • איך לבקש בקשות?
   • אירגון אם בישראל

   • אימת הדין
   • יפה, הרב דב

   • אכילה ושתיה לפני התפילה, מה הגאווה בזה? - הרגשת הכח - רבנו בחיי: אדם שבע קרוב לפריקת עול
   • יפה, הרב דב

   • אליהו הנביא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם - המלכת השם למעשה (מוסר בניגון)
   • יפה, הרב דב

   • אנו מתקשים להרגיש את אימת הדין אך בשכלנו אנו מבינים
   • יפה, הרב דב

   • אני לדודי ודודי לי 3 שיעורים
   • (קלוגר, הרב אברהם צבי.קלוגר, הרב אברהם צבי.וולפא, הרב אריה.)

   • אשמורת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור "על הניסים"
   • יפה, הרב דב

   • ביאור החיד"א עה"פ: וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המהר"ל על רבי שמעון העמסוני
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המהר"ל: האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני
   • יפה, הרב דב

   • ביאור הספורנו עה"פ: וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוק עשהו וינבל צור ישעתו - רדיפה אחרי התאווה
   • יפה, הרב דב

   • ביאור הרב מבריסק: נחפשה דרכינו ונחקורה (ע"פ דברי המסילת ישרים)
   • יפה, הרב דב

   • בימי הסליחות במיוחד יש להתנהג בותרנות לשני
   • יפה, הרב דב

   • במעלת נשות בני התורה כיום בניגוד לתקופה שלפני השואה
   • יפה, הרב דב

   • בני התורה חייהם מרוממים - וצדיק באמונתו ישמח ויעלוז
   • יפה, הרב דב

   • בקשתנו שהקב"ה ינהג איתנו במידת הרחמים, זה יקרה אם נעביר על מידותינו
   • יפה, הרב דב

   • בריאת האדם לטובה הגדולה והנצחית
   • יפה, הרב דב

   • גבורה
   • וולפא, הרב אריה

   • גמרא: לעולם יהיה זהיר בהונאת אשתו, משטום שדמעתה מצויה.
   • אירגון אם בישראל

   • דברי בית הלוי עה"פ: ושמרתם את משמרתי
   • יפה, הרב דב

   • דברי החזון איש על נתינת דיחוי מצבא לבני הישיבות
   • יפה, הרב דב

   • דברי המהר"ל הממחישים את גנות המפסיק ממשנתו
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרב דוד מן על ביטול תורה בימי החנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמב"ם בהקדמת פירושו על המשנה בעניין בקשת האמת
   • יפה, הרב דב

   • דברי השל"ה על ימי החנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר חיי אדם בעניין ההכנה לראש השנה
   • יפה, הרב דב

   • דברי ראש ישיבת עץ חיים - מה גרם לו להתחזק בהתמדה
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי אליהו לופיאן עה"פ: סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי חיים מוואלזין בדרשות המפורסמת
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבנו יונה עה"פ: חסד ואמת אל יעזבוך
   • יפה, הרב דב

   • דוד המלך
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דלים
   • אירגון אם בישראל

   • דרשו השם בהמצאו
   • בית הכנסת מוסיוף ירושלים

   • האם יש סיכוי שנצא זכאים בדין?
   • אירגון אם בישראל

   • הגאון מווילנא: מה רומז לנו מגילת הסתר ליצר הרע?
   • אירגון אם בישראל

   • ההגיון בכך שעלי להסתכל על כל אדם שהוא גדול ממני
   • יפה, הרב דב

   • החזון איש אמר לי: לפני השם חביב מאוד גברא רבא
   • יפה, הרב דב

   • היצר הרע מרמה אותנו ואומר שאנחנו קטנים ולא יכולים
   • יפה, הרב דב

   • הכעס זה סוג של מסר.
   • אירגון אם בישראל

   • המחשבה יכולה להפוך דברים פשוטים למצוות חשובות
   • יפה, הרב דב

   • המפסיק מלימודו מבזה את התורה יותר ממי שאינו לומד
   • יפה, הרב דב

   • המשגיח קורא קטעים נבחרים משער התשובה בניגון
   • יפה, הרב דב

   • הנהגת בעל ה"חתם סופר" בימי החנוכה
   • יפה, הרב דב

   • הסבר רבי אהרן קוטלר על דברי רבי ישראל
   • יפה, הרב דב

   • הערת רבי יחזקאל לוינשטיין על ימי הרצון
   • יפה, הרב דב

   • הצדיק שהאשים את הבעל כשאני מכיר ויודע שהאישה אשמה
   • יפה, הרב דב

   • הרב פייבלזון 2 שיעורים
   • (פייבלזון, הרב אליהו מאיר.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.)

   • הרב שך: אי אפשר להיות יהודי בלי לימוד מוסר
   • יפה, הרב דב

   • הרשע מרגיש שכל העולם שלו וכולם חיבים לו
   • יפה, הרב דב

   • התבוננות בהתמדת הרב אלישיב זצ"ל
   • יפה, הרב דב

   • התבוננות מה היחס שלנו למצוות ודברי ספר נפש החיים במעלת המצוות
   • יפה, הרב דב

   • התמדה
   • יפה, הרב דב

   • ווידוי 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • זהירות - שימו לבבכם על דרכיכם
   • יפה, הרב דב

   • זהירות בשמירת העינים
   • יפה, הרב דב

   • זוהר: מה כל כך נורא בחמץ?
   • אירגון אם בישראל

   • חודש אלול תשעט
   • בריסק, הרב יהושע

   • חז"ל: אני לדודי ודודי לי מה העומק של זה?
   • אירגון אם בישראל

   • חטא
   • יפה, הרב דב

   • חסד של יהודי לעומת חסד של גוי
   • יפה, הרב דב

   • חשבון נפש
   • אירגון אם בישראל

   • חשיבות ניצול הזמן בראש השנה
   • יפה, הרב דב

   • טעם מצוות השם
   • יפה, הרב דב

   • יום הדין
   • יפה, הרב דב

   • ילדים ששיחקו כ"למדנים" ואמרו "אסור - אסור - אסור"
   • יפה, הרב דב

   • ימים נוראים 5 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.איינהורן, הרב משה.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • יראת שמים
   • אירגון אם בישראל

   • כח הציור
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כי תצא 3 שיעורים
   • (שיכנזי, הרב יעקב.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • כמה זמן צריך ללמוד מוסר ?
   • יפה, הרב דב

   • כשהגאון מחה על כך שקוראים לו "חסיד"
   • יפה, הרב דב

   • כשמבקשים סליחה לא להסביר את עצמו.
   • אירגון אם בישראל

   • כשרבי אהרן כהן פגש יהודי חשוך בנים
   • יפה, הרב דב

   • לא למשוך ריב הרבה זמן.
   • אירגון אם בישראל

   • להאמין שאני במקום אחר
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • לוחות ראשונות
   • יפה, הרב דב

   • לימוד התורה - כל מילה מצווה - זהירות מביטול תורה
   • יפה, הרב דב

   • לימוד ספר שערי תשובה בניגון - חלק א פרק א,ב, (קובץ PDF מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • למה ראש השנה חג?
   • אירגון אם בישראל

   • לתת עידוד כשמבקשים סליחה ככה יהיה לשני יותר קל.
   • אירגון אם בישראל

   • מאמר הרב דסלר במאמר "הנס והטבע" ודעת החזון איש
   • יפה, הרב דב

   • מדוע אומרים פסוקים העוסקים ברוממות השם לפני סליחות ?
   • יפה, הרב דב

   • מה גורם כל התחזקות?
   • אירגון אם בישראל

   • מה ההבדל בין יונה לעם ישראל?
   • אירגון אם בישראל

   • מה הם הגדלות של הימים של אלול?
   • אירגון אם בישראל

   • מה נעשה כשהמלך בשדה?
   • אירגון אם בישראל

   • מהי תענית דיבור ?
   • יפה, הרב דב

   • מוסר
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מזוזה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מטרת בריאת האדם
   • יפה, הרב דב

   • מכת חושך
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • מלכויות זכרונות ושופרות - תחלית האדם - שיאמין בבריאה יש מאין ,ידעה, כל יכול, נבואה, רוח הקודש
   • יפה, הרב דב

   • מעביר על מידותיו
   • יפה, הרב דב

   • מעלת התורה
   • שבדרון, הרב שלום

   • מעלת פרק קיט בתהילים
   • יפה, הרב דב

   • מצוות
   • יפה, הרב דב

   • משל מהרב מבריסק על אימת הדין
   • יפה, הרב דב

   • משנה אבות ג ז
   • יפה, הרב דב

   • נדרים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • נחפשה דרכינו ונשובה עד השם
   • יפה, הרב דב

   • נתינה
   • יפה, הרב דב

   • סיפור מלחמת ששת הימים, על גודל הסליחה.
   • אירגון אם בישראל

   • סיפור על יהודי שביקש מהרב תעודת סמיכה, באלול
   • יפה, הרב דב

   • סעודת שבת
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • ספר "מעלות התורה": התורה היא פתח לכל מעלה"
   • יפה, הרב דב

   • ספר חובות הלבבות שער התשובה (בסופו)- תוכחה (בהמשך קובץ PDF המצורף)
   • יפה, הרב דב

   • ספר מנוחה וקדושה בביאור: וכל מעשיך יהיו לשם שמים
   • יפה, הרב דב

   • ע"י החטא אדם מאבד צלם אלוקים
   • יפה, הרב דב

   • עישון
   • יפה, הרב דב

   • ענווה
   • יפה, הרב דב

   • ערב ראש השנה
   • יפה, הרב דב

   • פיוס
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פלשתים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פרקי אבות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פשפוש במעשים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • צניעות
   • יפה, הרב דב

   • קבלת עול מלכות שמים כל השנה לעומת הקבלה בראש השנה
   • יפה, הרב דב

   • קריאת שמע שעל המיטה
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • ר' יצחק בלזר: על מה הוא נתן הודיה?
   • אירגון אם בישראל

   • ר' שלמה לווינשטיין: מדוע נחום איש גמזו המשיך ללכת לקיסר למרות שרימו אותו? ומה הנמשל?
   • אירגון אם בישראל

   • ראש חודש אלול
   • בריסק, הרב יהושע

   • רבי חיים מוולוזין במכתב לנכדו: השתדל ללמוד בחשק ובזריזות
   • יפה, הרב דב

   • רבינו יונה: עם נברא תכונה של כעס, סימן שיש מקומות שצריך להשתמש בה.
   • אירגון אם בישראל

   • רעת בזבוז הזמן
   • יפה, הרב דב

   • שאלת ותשובת המהר"ל על רחמי השם המרומזים ביג מידות
   • יפה, הרב דב

   • שהאדם נידון לפי האיכות ולפי הרוב
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שימת לב ורצינות בברכת המזון
   • יפה, הרב דב

   • שמחת חיים
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • שערי תשובה חלק א פרק י (קובץ PDF מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • שרה שנירר אמרה שנשאלה מה סוד הצלחתה - תלתה זאת בזה שהקרינה לתלמידותיה - עבדו את השם בשמחה
   • יפה, הרב דב

   • תורה מביאה לידי זהירות - זהירות לשון זוהר
   • יפה, הרב דב

   • תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה - מה רמת השמחה הנדרשת ?
   • יפה, הרב דב

   • תפילה רבינו יונה 2 שיעורים
   • (אירגון אם בישראל.אירגון אם בישראל.)

   • תפילת מנחה
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • תקיעות
   • היזדים, הרב יצחק יוסף מבית כנסת

   • תרגום אונקלוס ורבנו בחיי עה"פ: צדק צדק תרדוף - רדיפה אחרי האמת
   • יפה, הרב דב

   • תשעט
   • בריסק, הרב יהושע

   • "אנשי אמונה אבדו באים בכח מעשיהם" - יש שני סוגי צדיקים - צדיק שדואג לעצמו, וצדיק אחר שמלמד אחרים (ר' משה בן חביב)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "וארבעה המה מטיבי לכת" יש בהם ארבעה יודין כנגד סופי תיבות של הפסוק "אני לדודי ודודי לי"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "והסירה את שמלת שביה מעליה" - הם הבגדים המטונפים שהאדם יצר מהעוונות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "ועשתה את ציפרניה" - זה שיש לעזוב את המותרות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "ושבית שביו" - שזהו שביית היצר הרע מהעוונות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "כי תצא למלחמה על אויביך"
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • "לדוד ה' אורי וישעי"-חודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "עד זומם חידוש" - שהלא מדוע נאמין לראשונים ולא לשניים:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • 4 חילוקי כפרה, ותיקוניהם - דוגמאות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • 576 השעות של התשובה בחודש אלול הם בגימטריא "יסוד מלכות"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אביו של הבן איש חי היה טרוד בעסקי ציבור ולכן מעולם לא סיים בימות החול את ברכת המזון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אדם המזלזל באיזו מצווה, יבוא לשמים מחולק,
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אהבה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אותו דבר כתב ר' אברהם אזולאי - כשרואה דברים קדושים מכפר על עוון ראייה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אחד הפירושים לפסוק "שלשה המה מטיבי לכת" שזה כנגד צום קול וממון המבטלים את הגזירות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • איך חוזרים בתשובה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • איך לכפר על העוונות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • איך שוברים את היצר הרע?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אין יהודי שאין לו מצוות עשה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אל מלך יושב על כיסא רחמים תיקנו אותו אנשי כנסת הגדולה, וכתב הרמ"ק שיש בו סודות עמוקים מאוד ועניינים גבוהים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אל פירושו תקיף, אך זה שם של חסד שהפסוק אומר "חסד אל כל היום". וכן כתב הרדב"ז.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אלול - ריגול, לחפש אצל עצמו האם הוא בסדר, סיפור מהגר"ז מלאדי
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • אלול מפחיד יותר מדוב.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אם אדם יתרשל, ויתן לימים לחלוף בלי לתקן דרכיו - יכבד עליו מאוד ענשו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אם אדם נמצא בתפילה באיזה שהוא תפילה ודילגו - יאמר את הי"ג מידות בטעמים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אם חזקיה ראה ברוח הקודש שבנו מנשה יחטא, איך לא ראה שבנו מנשה יחזור בתשובה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אם נתבונן נראה שכך פותחת הפרשה ומסיימת
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אמירת י''ג מידות ביחידות, ושיטת הגר''מ פיננשטיין בזה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אמר בלק לבלעם "עתה לכה נא ארה לי את העם הזה" ארה - ראשי תיבות אלול ראש השנה. את העם הזה- בא תיקח גם את אלול ותשרי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אנו מבקשים רפואה שלמה, תשובה שלמה וגאולה שלמה, שבדברים אלו - אין שלמות, אין כלום.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אני לדודי ודודי לי, מהו התואר דוד?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אנשי אמונה אבדו - זה אחד מהאלפא ביתא שיש לנו בסליחות. המחברים היו אנשי כנסת הגדולה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אנשי כנסת הגדולה תיקנו תפילה זו (תפילה למשה)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אפילו חולם שמחר ימות – אל ימנע עצמו מן הרחמים.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • את אמירת "רחמנא" בסליחות תקנו לומר לפי סדר א-ב
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • באמירת רחמנא יש לכוון שמות ארבע צדיקים: פנחס, המלאך מ"ט, נדב ואביהו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בגמ' מובא שבי"ד אומרים בעגלה ערופה ידינו לא שפכו, ומי בכלל חשד בהם?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בגמרא סנהדרין לדעת רבי אליעזר אין ישראל נגאלין אלא בתשובה ולרבי יהושע אף ללא תשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בהגהות מימוניות כתוב שהקדוש ברוך שט באשמורת ב18,000 עולמות באשמורת בתוך העולם הזה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בזוהר ובגמרא מובא שאין לבקש על הגאולה ללא תורה ומעשים טובים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בזמנם היה יותר קל לקום באשמורת כי היו הולכים לישון מוקדם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בחודש אלול היה רבי יצחק בלזר פותח את ההיכל ומודה לחי העולמים על שבאהבתו אותנו נתן לנו את ימי אלול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בחודש אלול יזהר לא רק לעשות טוב אלא סור מרע - והרב מדבר על דיסקים שנקראים של חרדים והם לא חרדים בכלל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בחודש אלול צריך לעבוד, לא לשקוע בהרגשה של "הכל בסדר".
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ביאור הפסוק "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בין לחגי ניסן ובין לחגי תשרי, נצרכים 30 ימי הכנה - אך סוג ההכנה שונה:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בית דין
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בלועי קורח
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בנוסף אותו זה שניעור כל הלילה - מכפר על עוון ראייה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בסליחות שאנחנו אומרים יש שני דברים מרכזיים וחשובים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בעל הראשית חכמה הביא קרוב ל20 סגולות שמסוגלות לכפר על הראייה שלו - ואחד מהם להסתכל באותיות הספר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בעשרת ימי תשובה מוסיפים באמירת "רחמנא" עוד בקשות בלשון "כתבינן"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בראש השנה נקבע כל מה שיש לאדם, מנלן?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בראשית
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בשל"ה כתב כל שלשים יום שקודם ראש השנה מחוייב אדם לבער את החמץ שלו שהוא היצר הרע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בתנא דבי אליהו כתב שבאותם 40 יום שמשה עלה למרום צמו ישראל כל היום ובלילה אכלו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גדולת הקב"ה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גיבורים לעמוד בפרץ
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גמ' פסחים התשובה נבראה לפני בריאת העולם
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • דברי הבן איש חי על מעלת 51 הימים מראש חודש אלול עד הושענא רבא. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • דברי הגר"י סלנטר ב"אור ישראל" כיצד ישוב האדם בתשובה, הנהגות הקדמונים, ודברי הגר''א והמהרי''ל כיצד לזכות בדין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דברי הרמב"ם שהאדם נידון לפי רובו
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • דוד - יש בו עניין שאין באב, הוא בא לזמן, ולא נשאר לתמיד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דוד המלך היה מסוגל לשסע שלושה אריות וארבעה דובים ביום אחד - פוחד מיום הדין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דין אדם הנמצא באמצע שמונה עשרה , האם יכול להפסיק בתפילתו ולשמוע את התקיעה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני כפרה על חטאים, ודברי הרמ''א ופוסקי זמננו בעניין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דרך אגב הרב אומר שהכהנים הם רתחנים - והגמרא אומרת שהם נמצאים בלחץ גדול בעבודת המקדש.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דרשת הגמרא על הפסוק "ויעבור ה' על פניו ויקרא"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האדם נברא להיות שלם ולקיים מצוות, ובעל תשובה שעשה עבירות לא היה שלם וחייו התקצרו. (צל"ח)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האישה מהווה, מקל להכות את האדם, תצעק עליך, וכד' או שתבין שיש לך עבירות, ואו שתתנקה מעוונות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • האר"י אומר שיש 24 ימי תשובה באלול [חוץ מראש חודש ו-4 שבתות] שהם 576 שעות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האריז"ל כותב שכל ראש השנה הקב"ה שולח חיים לשנה.
   • שטיין, הרב מנחם

   • הגם שהיצר הרע תקיף מאוד אבל יש הבטחה מהקב"ה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הגמרא אומרת שכל המוזמן לבית דין נותנים לו 30 יום מראש שיכין את עצמו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא אומרת: צדיקים יצר הטוב שופטם, רשעים יצר הרע שופטם, ביאור הדברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא בראש השנה כותבת: שלשה ספרים נפתחים בראש השנה, ספרי צדיקים, בינונים ורשעים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדבר השני החשוב באמירת הסליחות הוא אמירת הווידוי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ההבדל בין כל השפות ללשון הקודש. לכל אות יש משמעות לשם שלה לצורה שלה למיקום שלה באלף - בית, וכו'.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • הוספת זכויות לעולם הבא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזוהר דורש את פסוקי פרשת כי תצא על מעלת התשובה בחודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזוהר על הפסוק "מבקשי פניך יעקב סלה" כותב שכשצדיק נפטר הקב"ה ויעקב אבינו באים לקבלו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החודש הזה הוא סוף החודשים והכל הולך אחר החתום. כמו שאמרה הגמרא. והביאה דוגמאות כמו יוחנן כהן גדול ששימש 80 שנה ונעשה צדוקי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החיד"א כותב: 2 דברים מועילים ללא שום תנאי - ברכת כהנים וי"ג מידות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החסד בלשמוע את האחר
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הטעם שאומרים אנא בכח בקריאת שמע שעל המיטה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם שנוהגים לומר סליחות בחודש אלול כי באותם ימים עלה משה למרום ונקראו ימי רצון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היום נראה בעניני הפרשה והזמן 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • הכל נכתב ונחתם בימים אלה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הכנעה 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.יפה, הרב דב.)

   • המבקר הטוב של האדם הוא האדם עצמו
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • המהרי"ל כותב שבימים אלו קודם שאדם ילמד תורה יתודה על עוונותיו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המהרש"ל מאריך בחשיבות הצדקה על הנפטרים עד כמה הנאה יש להם כשנותנים צדקה בעבורם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המלאך מ"ט הוא חנוך שלקח אותו הקב"ה לשר בצבא של מעלה ונקרא "שר הפנים"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המפרשים כתבו שכיוון שחודש אלול שהוא בסוף השנה יש בו מעלה גדולה לכפר כל העוונות שעשה האדם במשך השנה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המקור לאל מלך הוא בזוהר הקדוש. וחיברו אותו מאנשי כנסת הגדולה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשיח יבוא בהיסח הדעת - הכיצד?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • המשך השיעור 11 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • המשך השיעור: 2 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • הנהגת חודש אלול ברחמים, ימים שנתרצה בהם הקב"ה לישראל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הסליחות מתחילות בפיוט שבט יהודה בדוחק ובצער שנכתב על ידי רבנו שמעיה החסיד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • העיקר הראשון בתשובה - חרטה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הפיוט אחות קטנה מסתיים במילים "תכלה שנה וקללותיה" וכתבו המפרשים שקללותיה זה עוונתיה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הפרשה שלנו קשורה הן בתחילתה הן בסופה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הקדוש ברוך הוא נתן למי שנפל בפח חטאיו את מתנת התשובה והדריכו איך ישוב אליו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הרב חיד"א כותב שאדם שמשמש בתפקיד ציבורי לא תראה אותו אף פעם חולה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את דברי רבינו בחיי לחובות הלבבות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את הרב חיד"א שכתב בספרו שקבלה בידנו שי"ג מידות אינן חוזרות ריקם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על הנפש של הילד שמיטמאת.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרועה בשושנים, הנהגה בי"ג מידות של רחמים [זוהר]
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הרמ"ק בזבח השלמים כתב שמנהג ירושלים היה שבסיום הלימוד היו לומדים דבר הלכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמ"ק כתב שיש 4 מדרגות בימי התשובה: יום שישי, ערב ראש חודש, חודש אלול וכט לחודש אלול, יום הכיפורים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ם אומר שהקב"ה שוקל כל איש ואיש לפי עירו , ולאחר מכן עושה את כל הערים כולם- ולפי הרב נקבע אם צדיקים או רשעים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ן כתב שבראש השנה עיקרו יום דין אבל יש בו רחמים. ויום הכיפורים עיקרו רחמים אבל יש בו דין. וזה אל מלך יושב על כיסא רחמים. - שיש דין עם רחמים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמח"ל אומר ש5 טעויות טעו עובדי העבודה זרה. אחת מהטעויות היא, שחשבו שלכוחות הכישוף יש כח עצמאי:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • השיעור יעסוק בגדרי התשובה: מה נקרא שאדם שב בתשובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השליח ציבור הוא דוגמאת משה רבינו. הקב"ה גילה למשה את דרכיו והנהגותיו והם השמות המפורשים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השערי תשובה מחדש דרך לכפר על חילול ה' - קידוש ה' ברבים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • התורה - תחילת חסד, סופה חסד, וכל ענינה חסד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • התשובה גדולה מרוח הקודש
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • וזאת הברכה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • וידוי מעשרות - איזה מין וידוי זה שהאדם רק מספר על עצמו שביער את הקודש מהבית ונתן ללוי וכו'?
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ותלית בעץ-אם לא ידוע חטאו שלא חטא תלה זאת בחטא של עץ הדעת
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ועל זה אומר בווידוי - וסרנו ממצוותיך הטובים ולא שווה לנו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זה דומה למה שאמר רבינו בחיי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חובת העבודה בימים הגדולים הללו, ימי הרצון הידידות והאהבה של בורא עולם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חודש אלול - מתנה נפלאה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חודש אלול -חודש של אהבה, וזו זכות וגם חובה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חזרה לדברי הזוהר בביאור פסוקי פרשת כי תצא המדברים על מעלת התשובה בחודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חטא העגל 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • חילול ה'
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • חרטה 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.יפה, הרב דב.)

   • טיטוס
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • טעם עניין הסמכת אמירת הסליחות למוצאי השבת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • יג מידות 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.יפה, הרב דב.)

   • יוחנן כהן גדול היה אחראי על הכל בבית המקדש. ואם כהן עושה איזה עוון - זה עוון שלו. והראיה מ3 הקורבנות שהוא מביא ביום הכיפורים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יזהר האדם בחודש אלול לבדוק את המקומות הצריכים במזוזה אולי לא הניח שם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי אלול - ימי רצון, ידידות ואהבה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי אלול, ימים גדולים, ימים שיש בהם הרבה מעלות ותועלות לעובד ולמאמין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי חודש אלול מתקנים יום ביומו את בחינת היום שכנגדו בכל חודש וחודש.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימים אלו הם סמך ועזר לימי השנה כולה. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • יצר הרע 4 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.יפה, הרב דב.)

   • יש דין של עריבות, אם בדור שלו יש צדיקים אז הוא נחשב איתם צדיקים ואם הוא בא בדור של רשעים הוא נחשב מסכן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש לבדוק בימים אלו את הכתובה של אשתו אם נמצאת ברשותה שאם לא כן אסור לו להתייחד עמה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש ללבוש גם טלית קטן וגם טלית גדול והטלית הגדול היא אור מקיף
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש מרכיבי יסוד באישיות שאי אפשר בלעדיהם, ואחד מהם הוא 'יראת שמים'.
   • שטיין, הרב מנחם

   • יתגבר כארי לעבודת קונו שיהיה הוא מעורר השחר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כבוד הזולת
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כה' אלול הוא יום בריאת העולם ולכן בו מתחילים בני אשכנז לומר סליחות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כי תצא - מעולם הנשמות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרום
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל מה שנחתם בר"ה צריך להתבצע עד ר"ה הבא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל ראשי השנים קשורים לעונתם, ומה הקשר בין א' תשרי ליום הדין?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כפרת החטאים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כשכתוב בתורה היום היינו ראש השנה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • כת שקרנים לא תעמוד מול הקב"ה, ולמדנו מנבל הכרמלי שרצה לנקום נקמתו שיהיה רוח שקר בפניו של אחאב אמר לו הקב"ה צא .
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתב החזו"א שיש בידו את התרופה של ה'מחלה הידועה' אך אין לומר זאת כי אז ה' יביא מחלה קשה יותר שאין עליה תרופה.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כתב השער השמים שבימי חודש אלול נהגו ללמוד תרי"ג מצוות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתבו בספרים הסיבה שארעו בפולין גזירות קשות על עם ישראל בשנים ת"ח ות"ט
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתוב בזוהר שכל העניין של הפרשה זה מלחמה אבל בעיקר גם על מלחמת היצר
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לא אומרים ווידוי עד שמזכירים כמה פעמים י"ג מידות. וגם את כל סדר הסליחות של אנשי אמונה אבדו, תמהנו מרעות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא לחינם ראה הקדוש ברוך צורך להישבע על מצוות התשובה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • להאר"י הוידוי הוא כ"ב אותיות עם מנצפ"ך (סך הכל: 27) ובסליחות מאריכים כדי לעורר את הלבבות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לוחות 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • לחטוף כמה שיותר זכויות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לכולם יש סייעתא דשמייא בחודש הזה בפרט
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • למה המלך נידון ראשון?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לפי הטבע והצדק לא מועילה תשובה אלא שהקב"ה ברחמיו ברא תשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לשון הרע שקולה כנגד העבירות החמורות!
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מדוע נבראה התשובה לפני בריאת העולם?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מה גדולה הסתירה, שאנשים משקיעים את כל ראשם בעסקיהם, ושכל לתורה - טוענים שאין להם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מה מעכב את חרדת הדין?
   • איינהורן, הרב משה

   • מהו התואר דוֹד? 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • מובא בגמרא שדוד חסך מפתו לצורך בניית בית המקדש, והכותל המערבי שבנה דוד לא נחרב
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מובא במדרש ובספרי - שביום ראש השנה כשנעשה עלות השחר יושב הקדוש ברוך בכיסא דין - כיוון שרואה שישראל קמים באשמורת בראש השנה יושב על כיסא רחמים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מוחל עוונות עמו - מוחל בלשון הווה והכוונה פעם אחר פעם שחוזר לסורו - מוחל לו שחזר בתשובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מחובתו שלא אדם לאהוב כל אחד מישראל, פרט למסית.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מחסדי הבורא שגילה לנו את דבר יום הדין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מי שאינו עושה תשובה הרי הוא כמת שנאמר "והשיבו וחיו"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מיד כשעשה את המעשה - חזר בתשובה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מידת רחמים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מכשולות המצויים כים ביין נסך באולמות וממתקים ועוד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מלחמת היצר
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ממשיך הרמב"ם ואומר שזה לא מתנאי התשובה אלא מדרכי התשובה - להיות צועק תמיד על עוונותיו בבכייה ויתן צדקה כפי כוחו ויתרחק מהחטא שהיה דבוק בו עד לקצה השני.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מנהג הסליחות - בהתחלה נהגו לאומרם מראש חודש אלול ותקנו האחרונים שיאמרום מב' אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מנהגי התקיעות בימי אלול, טעמיהם. דין אדם שלא שמע את התקיעות. ותקיעה שלא במניין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מספר על שבט יוסף שכשכבשו את העיר רימז להם השומר על הפירצה, ובמה זכה השומר?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מעיל
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעלת התענית בערב ראש חודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלת ערב ראש חודש 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • מעשה אודות עגלונו של רבי זונדל מסלנט - "רואים, רואים!"
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה באליהו הנביא והצייד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשים אלו בחודש אלול הם כפל כפליים משאר חודשי השנה וזאת משום ששערי שמיים פתוחים בימים אלו, ומצד הלבבות של האדם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מצוות צדקה בחודש הזה, אפילו יתן שקל אחד נחשב כמו אלף בזמן אחר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • משיב האר"י - יוחנן כהן גדול בא בגלגול של של יקום איש צרורות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • משל על הנזכר לעיל.
   • איינהורן, הרב משה

   • מתנה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נאמר "בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר" ודרשו רבותינו על חודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נאמר בתורה שמשה היה אצל הקב"ה בהר 40 יום והחלו מערב ראש חודש אב והם 40 ימי רצון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נדב ואביהו - מעלתם, שורש נשמתם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נחלקו בגמ' מתי נברא העולם - האם באלול, או בתשרי:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • סגולה לאויבים שנפגש עימם בדרך
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • סוגי צדיקים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סיפור אודות הצאר ניקולאי.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סיפור על אשת הגר"א שמספרת לחברתה על שכר פסיעות שלה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • סליחות לא מוזכר בשולחן ערוך, ותיקון חצות כן מובא בשולחן ערוך - ותיקון חצות קודם לסליחות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עבודת הכהנים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עדים זוממין
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • עולמות רוחניים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עזיבת החטא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקר ההלכות שיש לנו לגבי שליח ציבור זה נוגע לכל יום ויום, וערבית לא כ"כ כיון שאין שם חזרת הש"ץ. ויותר מכולם זה סליחות וראש השנה ויום הכיפורים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקר הסליחות - אמירת י"ג מדות של רחמים ויש לאומרם כל הציבור ביחד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקר הסליחות-וידוי וי"ג מידות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על המסית - לא תחוס עינך עליו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • על חזקיה שראה ברוח הקודש שבנו יהיה רע, והנביא הוכיח אותו על שנכנס בענייני שמים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • על פי שנים עדים, באור הכתוב ומוסר השכל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • עם ישראל נקראים יהודים על שם יהודה שמזרעו המלוכה ולכן אומרים בפיוט "שבט יהודה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ענייני כוונה בתפילה, והדברים בהם צריך לכוון.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עצת השו''ע בשם השל''ה מה יעשה במקרה שמתקשה בכוונה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עשרת ימי תושבה יש בהם כח כללי לתקן יום ביומו את בחינת היום שכנגדו בכל שבוע ושבוע.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פילוסופיא - החיד"א כותב ש"פילוסוף" זהו בגימטריא "בער"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פלא יועץ, כשהאדם לובש שק, יוריד מעצמו עבירות רבות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פר' כי תצא דורש את פס' כי תצא למלחמה על הפוגע בחבירו
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פר' שופטים. מביא כמה הסברים מהו צדק צדק תרדוף.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פרשת כי תצא המלחמה עם היצר הרע בחודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פתגם שהיה משוגר אצל הזקנים בדור שעבר על כל מה שקורה איתם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • צדיק נקרא מי שרובו זכויות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צוער
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צריך להיות ירא וחרד מאימת הדין ועל ידי כך ניזכר לזכות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קבלה בידנו שיוצאי עדות המזרח הם משבט יהודה ועדות אשכנז משבט בנימין
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קטעי הסליחות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קריאת שמע בזמנה - בבוקר 3 שעות מעלות השחר [כהמגן אברהם] ובלילה 18 דק' מהשקיעה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ראה-שופטים; צריך לראות שיש דין ויש דיין ויש שופט.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבי איצלה בלזר היה מודה לקדוש ברוך בבכיה על שנתן לנו את חודש אלול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבי דוד סרירו - גדולתו, קדושתו ופטירתו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי חיים פלאג'י כותב לבדוק בימים אלו את כשרות המאכלים כזהירות מתולעים ויין נסך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי יחזקאל לוינשטיין: ההפצצות במלחמה היו מפחידות כמעט כמו נעילה...
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבינו האר"י אמר שאלול בגימטרייא 67 - בינה - לומר לך שהחודש הזה מעלתו בבינה למעלה מה7 מדרגות והתשובה תלוייה בו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבנו יונה כתב שבכלל התשובה היא תענית
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבנו משה קורדוברו קורא לערב ראש חודש "יום כיפור קטן"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רמזי אלול ודברי החיד''א על חובת חשבון הנפש בתקופה זו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שאול
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שאר הפיוטים נכתבו ע"י ר' יהודה הלוי, ר' משה בן עזרא, ר' אברהם חזן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שהחסד מכפר על העוונות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • שופטים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שור שנגח 3 פעמים כששמע תקיעת שופר. אינו מועד כי הוא התרגל
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שיעור השופר - כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שלב ג' של התשובה - צריך להתוודות על העבירה - מספיק לומר חטאתי עוויתי פשעתי. אך תיקנו רבותינו את הווידוי לפי סדר הא' ב'.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שמות הצדיקים: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, פנחס, דוד ושלמה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תהילים מסוגל לצרה יותר מלימוד תורה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • תזכורת לבני ישראל שלא לעשות שוב עגל
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תיאורו של הסבא מקלם על פטירתו של השר משה מנטיפיורי. ולימוד המוסר מענין המוות.
   • איינהורן, הרב משה

   • תיקון עוון ראייה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תמוז
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תפקיד האישה בבית, ותפקידך בחוץ. וכמו שאתה מתעייף, כך היא מתעייפת. תעזור!!!
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • תקיעת שופר ממתי?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תשובה מאהבה 5 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.אירגון אם בישראל.)

   • "שופטים ושוטרים" רבי חיים ויטל לשים שופטים על השערים של האדם: פה ועיניים
   • יפה, הרב דב

   • אהבת תורה
   • יפה, הרב דב

   • אי בקשת סליחה נחשב לזדון.
   • אירגון אם בישראל

   • איך התנהגנו עם המתנות שקיבלנו שנה שעברה?
   • אירגון אם בישראל

   • איך לקבל קבלה?
   • אירגון אם בישראל

   • איננו בני העולם הזה, אנו בני העולם העליון
   • יפה, הרב דב

   • אכילה לפני התפילה
   • יפה, הרב דב

   • אם קשה לאישה לקבל סליחה זה מאוד נורמלי.
   • אירגון אם בישראל

   • אמת 2 שיעורים
   • (פייבלזון, הרב אליהו מאיר.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.)

   • אנחנו קובעים מי יבקש את הסליחה, ואחרי כמה זמן, וזה לא משנה מי פגע, כי שניהם סובלים.
   • אירגון אם בישראל

   • אנשי אמונה אבדו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • באור הרמח"ל על תפילת ראש השנה (בקובץ PDF מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • ביאור דברי המסילת ישרים: ראוי לו שתהיה כל פניתו רק לבורא יתברך
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המהר"ל : הצור תמים פעלו (היה לו לכתוב דרכו) - יצר הרע
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המהר"ל: אם יאמר לך יצר הרע חטא והקב"ה ימחל לך, אל תאמין
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המשנה: רבי טרפון אומר: היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק
   • יפה, הרב דב

   • ביאור הראב"ד והמחשת רבי אליהו לופיאן: "רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה"
   • יפה, הרב דב

   • ביאור ספר חרדים: נחפשה דרכינו ונחקורה
   • יפה, הרב דב

   • בין אדם לחברו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בן איש חי 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • בעבר גם אצל עוזבי התורה היה מוסר אנושי - הסבא מסלבודקא: "שלא עשני גוי כסוקרטס"
   • יפה, הרב דב

   • בראש השנה צריך להיות "רש" - בהכנעה
   • יפה, הרב דב

   • בריאת העולם
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • גדולי הדור מדגישים שבדור הזה יותר קשה לאישה הפגיעות.
   • אירגון אם בישראל

   • דברי אור החיים עה"פ: איננו שומע בקול אביו ובקול אימו
   • יפה, הרב דב

   • דברי הגר"א עה"פ: מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון
   • יפה, הרב דב

   • דברי החיד"א על ניצול הזמן בימי החנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי הספורנו - היכן נצטוינו בשמחה בעת עשית המצווה ?
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרב דסלר על מחלת השוטטות ומחלת השינה
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמב"ן עה"פ: כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר השל"ה עה"פ: תמים תהיה עם ה' אלוקיך
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר חיי אדם על לימוד המוסר
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי אהרן קוטלר על עשרת ימי תשובה
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי אליהו לופיאן על יום פטירתו של אדם וכן יום האחרון בכל שנה
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי יחזקאל לוינשטיין על ימי הרצון
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבנו יונה שערי תשובה א פרק י: יבין לבבו כי רע ומר עזבו את השם (מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • דין בכל שנה ודין במיתת האדם
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • דעה קנית מה חסרת
   • יפה, הרב דב

   • דרשת הרש"ש לפני התקיעות
   • יפה, הרב דב

   • האם כדאי להתיעץ ?
   • יפה, הרב דב

   • הגאון מטשיבין: כשה"אבני נזר" והרבי מאוסטרובצה נפגשו
   • יפה, הרב דב

   • ההרגל באדם ובבהמה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • היום מתיחסים בהבנה לחוטא, אך התורה אומרת "שימו לבבכם על דרכיכם"
   • יפה, הרב דב

   • הכל מהשם
   • יפה, הרב דב

   • הכרת הטוב
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • המילדת ששאלה את היולדת: "מה עם האישיות שלך" ? - היולדת השיבה - זו האישיות שלי לגדל ילדים לתורה ומצוות
   • יפה, הרב דב

   • המצוות - מאכל טוב לנפש, עבירות - מאכל רע לנפש
   • יפה, הרב דב

   • המשמעות של אדם הדבק בתורה לעומת אדם הדבק בבטלה
   • יפה, הרב דב

   • הנהגת בעל החזון איש בראש השנה
   • יפה, הרב דב

   • הסליחה צריכה להיות ברמה של הפגיעה של הנפגע.
   • אירגון אם בישראל

   • הפגיעה זה גם לתווך ארוך.
   • אירגון אם בישראל

   • הרב הירש: "עול תורה" - הדרכת התורה
   • יפה, הרב דב

   • הרב קוטנר: סיפור על השואה.
   • אירגון אם בישראל

   • הרמב"ם: השמחה במצוות היא עבודה גדולה - כשאנו שמחים במצווה אנו שמחים שהקב"ה רוצה בטובתנו
   • יפה, הרב דב

   • השתוקקות
   • בלוי, הרב דוד משה

   • התבוננות בעוון ביטול תורה 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • התבוננות על צורת האכילה
   • יפה, הרב דב

   • התשובה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • וחרה אף השם בכם
   • שבדרון, הרב שלום

   • זהירות בגזל
   • יפה, הרב דב

   • זהירות מיוחדת בגזל בימים אלו
   • יפה, הרב דב

   • זמרי בן סלוא
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • חודש הרחמים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חזוןן איש: בלי התחזקות כל יום ביראת שמים, עלול לתבוע בבוץ רוחני
   • יפה, הרב דב

   • חטא בת שבע
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חרדת הדין
   • איינהורן, הרב משה

   • חשבונו של רבי ישראל המראה שמרוב העברות אפשר להינצל בקלות
   • יפה, הרב דב

   • חשק
   • יפה, הרב דב

   • יארצייט של רבי אליהו לופיאן
   • יפה, הרב דב

   • יום הזיכרון
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ימי החנוכה שמשו לחזרת הלימוד
   • יפה, הרב דב

   • יציאת מצרים
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • יש צודק ויש חכם.
   • אירגון אם בישראל

   • כח התפילה ניתן ללמוד מלאה אימנו
   • יפה, הרב דב

   • כל אחד יכול להגיע לחשיבות שהוא שקול כנגד כל העולם
   • יפה, הרב דב

   • כניעה
   • יפה, הרב דב

   • כשהנהג איחר וניצלתי את הזמן לחזק אותו, הוא שאל "אז תגיד לי למה אנשים כל כך מתגאים"
   • יפה, הרב דב

   • כשנשיא ארצות הברית רצה להירשם בהיסטוריה והתמוטט לעיני כולם
   • יפה, הרב דב

   • כשרבי חיים בריסקר חידש דרך בלימוד ורצו לצאת נגדו
   • יפה, הרב דב

   • לאדם הראשון היו רק כמה מצוות ואנו זכינו למצוות רבות
   • יפה, הרב דב

   • להיות ותרן זה לא להיות טיפש
   • יפה, הרב דב

   • לוחות שניות
   • יפה, הרב דב

   • לימוד זכות
   • אירגון אם בישראל

   • למה אלול פותח לנו את השנה?
   • אירגון אם בישראל

   • לצנו - רעת הליצנות
   • יפה, הרב דב

   • מאזניים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מגילת אסתר
   • אירגון אם בישראל

   • מדוע ראש השנה הוא בא' בתשרי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה גרם לבוגר הישיבה להתחזק
   • יפה, הרב דב

   • מה ההיפך מהאהבה?
   • אירגון אם בישראל

   • מה הקשר של אלול לפרשיות השבוע?
   • אירגון אם בישראל

   • מה ענה רבי חיים מבריסק כששאלו אותו מדוע הוא מפחד מיום הדין הרי הוא לא פחות מבינוני ?
   • יפה, הרב דב

   • מהר"ל
   • יפה, הרב דב

   • מוסר בניגון 3 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • מזל אלול בתולה
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • מי יקבל שכר יותר גדול - בעל תשובה או ילד שגדל בבני ברק ?
   • יפה, הרב דב

   • מלך בשדה
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • מסית
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעלת היום האחרון של השנה
   • יפה, הרב דב

   • מעלת חודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעמד האישה
   • יפה, הרב דב

   • מצוות האישה
   • יפה, הרב דב

   • משל על תפקידו של אדם.
   • אירגון אם בישראל

   • מתי לשנות מהאמת ?
   • יפה, הרב דב

   • נוברדוק מציאות השם
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ניצול הזמן 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • סגולות
   • ווייס, הרב אשר

   • סיפור על הרב מפונובי'ז
   • אירגון אם בישראל

   • סיפור על ילד שהתפלל להבנת הלימוד וזכה לכך
   • יפה, הרב דב

   • ספורנו: "בנים אתם להשם אלוקיכם" - אם לאדם נפטר קרוב אבל נשאר לו קרוב יותר חשוב, לא ראוי להראות תחלית צער
   • יפה, הרב דב

   • ספר היראה אות צג: בכל עת ובכל שעה חשוב איך לקיים מצווה ואיך להיזהר מעברה כדי שתשלים את היום בטובה
   • יפה, הרב דב

   • ספר חיי אדם סימן קלח
   • יפה, הרב דב

   • ספר מעלות התורה
   • יפה, הרב דב

   • עבודת יום שישי ושבת
   • יפה, הרב דב

   • על האדם לחשוב על מעשיו וכך יוכל להתגבר על יצרו
   • יפה, הרב דב

   • עצה לצאת זכאים בדין.
   • אירגון אם בישראל

   • עשרת ימי תשובה
   • בית הכנסת מוסיוף ירושלים

   • פירוש בן הגאון עה"פ: ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי
   • יפה, הרב דב

   • פרופורציות בחיים
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • פרקליט
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צדק צדק תרדוף - ועשית הישר והטוב (מרחיב מאוד את ה"חושן משפט")
   • יפה, הרב דב

   • צריך לחיות עם חסדי השם
   • יפה, הרב דב

   • קדושת ישראל
   • שבדרון, הרב שלום

   • ר' אליהו לופיאן: מה היה קורה עם היינו יודעים מה כותבים עלינו?
   • אירגון אם בישראל

   • ר' ירוחם ממיר: מי היהודי האמיתי?
   • אירגון אם בישראל

   • ראה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ראש חודש אלול תשעט - תקיעת שופר
   • בריסק, הרב יהושע

   • רבי ירוחם: בעשרת ימי תשובה דיבר על "נושא חשוב" משה רבינו מזהיר רבות לא ללכת אחרי הגויים
   • יפה, הרב דב

   • רמב"ן: באיזה צורה האדם צריך למחול.
   • אירגון אם בישראל

   • רפואה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שבירת הלוחות
   • יפה, הרב דב

   • שופרות
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • שלום בית
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • שמירת העינים
   • יפה, הרב דב

   • שקר 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • תאווה
   • יפה, הרב דב

   • תחנוני השם אלינו - פתחי לי אחותי רעיתי
   • יפה, הרב דב

   • תכלה שנה וקללותיה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תפילות ראש השנה
   • יפה, הרב דב

   • תפקיד באלול
   • אירגון אם בישראל

   • תקיעת שופר
   • בריסק, הרב יהושע

   • תשובה תפילה וצדקה
   • יפה, הרב דב

   • "בכל עת יהיו בגדיך לבנים" - זו הנשמה . "ושמן על ראשך" - זו התורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "וארבעה מטיבי לכת" - זהו ארבעה יודין של אני לדודי ודודי לי וזה כנגד ארבעים יום של תשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "וחשקת בה" - רומז שיש לחשוק ולהתעורר לתשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "ועשתה את צפורניה"-תשובה על גזל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "יענך ה' ... ישגבך" - מובא בתנא דבי אליהו ששאל את הקב"ה כיצד יכפר את עוונותיהם של ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "כי תצא למלחמה על אויבך"
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • "מדוע" ז' פעמים במסורה, באור מהרב מאיר שפירא
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • "תרועה" ו"קול שופר", אלול ברחמים ור"ה בדין
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • 40 יום שלישים שעלה משה למרום
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • א' תשרי היה יום בריאת האדם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבינו מלכנו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אדם צריך לבדוק את לבו ולא את שכלו, כיון שבשכל אדם יודע הרבה אך העיקר הוא לפעול על הלב.
   • איינהורן, הרב משה

   • אומר הזוהר - י"ג מידות הם כנגד חודשי השנה - חודש תשרי שכל המפתח של התפילה בו זה מידת אמת שהיא המידה השביעית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אחאב לא הסכים למחוק מהתורה אפילו פס' אחד, גם במחיר מלחמה:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • אחרי הוידוי מקבלים עול מלכות שמים ומתחילים בבקשות "שמע קולנו" ועוד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • איך יהודים נותנים שוחד לשופטים הגויים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • איך מפייסים? ואיך לא מפייסים?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אין גבורה גדולה מזו האור החיים מדייק מזה ומוסיף על זה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אין לומר סליחות קודם חצות. ודין אדם שלא אמר סליחות בלילה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אל מלך יושב על כסא רחמים - 31 שעות המלך שהוא הקב"ה יושב על כיסא רחמים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אל תאכל לחם אצל רע עין, אצל אברהם אבינו הקדים מים לאוכל ואצל מואב ועמון אפילו לא הקדימו לחם לאוכל
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אלול ותשרי לקח יעקב, חשוון וטבת לקח עשו, שבט אדר לקח יעקב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אלעזר בן דורדיא שהיה עושה הכל לעשות עבירות עד שאמרו לו שאין לו סיכוי לחזור בתשובה ובכה עד שיצאה נשמתו, ויצאה בת קול שזכה ליכנס לעוה"ב ואמר רבי שקנה עולמו בשעה אחת
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אם אדם לא מתחיל דרך חדשה - העוונות ירדפוהו מהבור...
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אם באלו הימים לא ישמר כראוי - קרוב לחטוא הרבה בכל השנה הבאה. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • אם לא היה יום הכיפורים, בשנה או שנתיים היה האדם משתקע במעשיו הרעים, והיתה מתמלאת סאתו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אמונה 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.יפה, הרב דב.)

   • אמירת י''ג מידות בכוונה ובמניין וכוח המידות באמירתן מתוך כוונה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אמר שלמה בחוכמתו בספר קהלת
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אנו נמצאים באלול ובזה נעסוק
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אנשי אמונה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אנשי אמונה אבדו - מי שמדבר אמת יכול לשבח את ה'.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אנשי סדום הרבו רשע שנה אחת יותר מאנשי צוער.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מהרחמים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בא המאירי ואומר שכל יחיד יכול להשפיע על כל העולם - כי עיר אחת חסר לה לפעמים בן אדם אחד שיהפוך אותה לצדיקים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בבית דין של מטה לא מועילה תשובה כגון מי שחילל שבת אינו יכול לחזור בו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בגמרא ברכות מובא מעשה על בנימין רעיא שלא ידע לברך ואמר בברכת המוציא בריך רחמנא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בגמרא ראש השנה מובא שהקב"ה התעטף כשליח ציבור ואמר י"ג מידות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בווידוי יש לעמוד ואם אמר מיושב לא יצא ידי חובה. והגמרא מביאה מעשה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בזוהר כתב שחודש אלול רומז למידת היסוד שהוא החודש השישי מחודש ניסן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בחודש אלול - אנו מעדכנים את הפרופורציות על החיים:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בחודש אלול הלב צריך להיות מלא תורה, כי בלי תורה שום מחשבה של יראת שמים לא תדבק בו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בחודש אלול יכול לתקן את כל השנה כולה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ביאור האל מלך. (פירוש התפילה לרוק"ח)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור הפסוק 'לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים'. - צדקה מצילה מגהנום המשול לשלג.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • בינה יתירה של האישה שיודעת להרגיש את רגשות הבעל והילדים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בית המדרש
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • במח' ר' אליעזר ור' יהושע מתי נברא העולם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בני אדם ומלאכים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • בספר פרדס רימונים לרמ"ק בשער השמות יש שם שמות של הקדוש ברוך למה מרמז כל שם ושם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בעל תשובה 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • בפסוקים אלו - מתוארות חלק מהתלאות שעבר דוד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בראש חודש אלול עלה משה לקבל לוחות אחרונות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ברגע שאדם יוצא מבית המדרש, מדף הגמרא - למלחמה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בתולה 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • בתנא דבי אליהו מובא שנשאל רבי אליעזר כיצד נעשה תשובה ויתכפר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גולית
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • גיבורים לעמוד בפרץ - צדיקים שגם עומדים בפרץ באיזה דבר פירצה, דוחים את הגזירות - היתה צריכה לבא גזירה נדחתה לכמה שנים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דבר אחד מגדולי ישראל על מלחמת לבנון השניה כשמצד אחד 93% מהטילים לא הצליחו לפגוע. ואילו בקרבות נפלו רבים.
   • שטיין, הרב מנחם

   • דברי הגמרא ביומא - תשובה מארכת חייו של אדם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דברי הזוהר על הפסוק 'כי תצא למלחמה על אויבך' שהכוונה על מלחמת היצר.
   • שטיין, הרב מנחם

   • דברי ר' אל'ה לאפיין זצ"ל כשביקשוהו למסור להם שיחה בחודש אלול.
   • שטיין, הרב מנחם

   • דוד - ענינו חביבות, ואין בו מורא שיש באב. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • דוד עשה מעשה חסידות, כי היה בידו להרוג את שאול, ועל פי דין היה מותר לו לעשות זאת, והסתפק בכריתת הכנף של מעיל שאול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דין ברכת המזון מקוצרת לנשים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דניאל - הגמרא אומרת שלא היה נביא אבל ראה בחזיון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דרך ארץ וחינוך כשרואים את ההורים מדברים בנחת.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • דרשת הגמרא על הפסוק "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעיתו"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האזינו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • האל - בא להורות שהוא אל גדול ויושב תמיד על כיסא רחמים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האר"י כתב לכוון בבדיל ויעבור בשני שמות המכוונים כנגד חסד וגבורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הבבות הראשונות בסליחות זה מאנשי כנסת הגדולה - חגי זכריה ומלאכי. - תמהנו מרעות, אלוהנו ואלוהי אבותינו אל תעש עמנו כלה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא אומרת מי שעושה תשובה מאהבה זדונותיו נהפכות לו לזכויות, ולפי זה מדובר בבעלי תשובה שעשו תשובה מאהבה.(לקט יושר)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא אומרת שקרבן התמיד של הבוקר מכפר את עוונות הלילה ושל הערב מכפר את עוונות היום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא במועד קטן מביאה מעשה על רבי אלעזר שהלך לבקש ברכה מצדיקים לקראת השנה הבאה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא מונה את סדר יומו של הקב"ה: 3 שעות ראשונות ביום עוסק בתורה, שניות דן את העולם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדרך להתכונן לחודש אלול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ההכנה הראויה ליום הדין - לימוד תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הושענא רבא 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • הזוהר הקדוש דורש את תחילת הפרשה על חודש אלול
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הזמן הכי מתאים והכי חשוב הן לסליחות והן לתפילה ובקשה זה בזמן שקודם עלות השחר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החודש הזה מזלו בתולה ללמד אותך שכך אנו קרובים אל הקב"ה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • החיד"א מפרש את הפסוק "המה מטיבי צעד" צעד בראשי תיבות: צום, צדקה, עינוי, דברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החסד פורץ את כל הגבולות חוץ משידוך של חילוניים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הטעם שוידוי הוא רק מעומד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם - באה איזה צרה ואותם צדיקים יושבים ולומדים תורה - והתורה שהם לומדים מגינים עלינו כמו חומה שיש בעיר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היכן נמצאת ברכת המזון שלנו?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הכנה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הלובש שעטנז עובר בכל רגע על עבירה ותפלתו אינה מתקבלת 40 יום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המדרש אומר למה דומה מי שמסיח את דעתו מהתורה וממשיל על כך משל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המהרש"א - אומר שלא יתכן שיש צדיק גמור שנחתם לאלתר, ולכן הוא אומר שאם רובו מצוות נקרא בשמיים צדיק גמור ונחתם לאלתר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המותרות הם מחיצה ביננו להקב"ה. אלול זה הסרת המחיצות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • המלך מתפייס בקל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • המצווה הראשונה שיש לנו בעשרת ימי תשובה ובחודש אלול היא מצווה מן התורה לדעת הרמב"ם והיא מצוות התשובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המקור לאמירת סליחות קודם עלות השחר מדברי הגמרא שבשעות אלה שט הקב"ה ב-18 אלף עולמות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך דברי הגמרא - בשלש שעות שלישיות יושב הקב"ה וזן את העולם כולו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור. 32 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • המשך שיעור. 14 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • הנוסח של אל מלך הוא נוסח קדמון. והרב מביא את הרמ"ק שכתב כך בסידור תפילה למשה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסליחות מתחילות בתחנונים "שבט יהודה בדוחק ובצער" שמתארים את מצבנו העגום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • העיקר שיהיה שפל רוח ובהכנעה גדולה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הפנים יפות מפרש את זה בטוב טעם
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הצרות רק מתחלפות ולא נרפאות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הקונה טלית נאה בעולם הזה, זוכה לטלית נאה בעולם הבא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את דברי הגמרא הללו ה' כל גוייים שבחוהו כל האומים - רק הגויים יודעים איזה תוכניות הם מתכננים והקב"ה מפר עצמתם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את הגמרא בקידושין אומרת שכאשר האדם עשה מצווה אחת הכריע את אותו ואת העולם כולו לכף זכות, וכן בעבירה הכריע לכף חובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא מעשה שכתב רבינו בחיי בחובות הלבבות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מספר על הרוק"ח.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרי"ף הרמב"ם והריטב"א מפרשים - 2 עבירות ראשונות הקב"ה לא מעניש, בשלישית מתחיל להעניש על עבירות וזה הטוב של השם שנותן לאדם להתיישר בעצמו. .
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמ"ק כותב שאומרים יוט שבט יהודה על שם ירושלים הנמצאת בחלקו של יהודה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמ"ק תיקן את ערב ראש חודש לתשובה וקראו יום כיפור קטן והתפשט בכל תפוצות ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ם בהלכות תשובה כתב איך סדר הדין בעולם - הקב"ה לוקח משקל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ן מבאר: הגדרת חידוש עדים זוממין:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הרש"ש כתב שאפילו מי שנגזר עליו מיתה בראש השנה קורע את גזר דינו על ידי תשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השכם והערב - מלמד שבא עליהם בזמן קריאת שמע.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • השליח ציבור צריך שיהיה ירא שמיים גדול, תלמיד חכם, צדיק, ירא אלוהים, שביתו ריקם מעוונות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • התבוננות הלב בדוד - שראה כל חייו תלאות וצער ועם זאת אמר - "כל היום היא שיחתי" - מחייבת את האדם לשוב לתלמודו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • התמיהה על חגיגת שבת הגדול
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • התשובה של הנשמה - מותרות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • וזוהי הזכרת גדולתו של הקב"ה בפתיחת שמונה עשרה - האל הגדול הגיבור והנורא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • וידוי של רבינו ניסים: אבל לא להכעיסך התכוונתי.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • וכנגדם מצוות לימוד תורה וביטול תורה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ועל זה באה הגמרא לומר שאדם יראה את עצמו וכל העולם כולו מחצה זכויות ומחצה עוונות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זהו כמו שכתב הרמב"ם על סדר הדין - שמתחילה שוקלים את האדם ע"פ רוב מעשיו, ולאחר מכן לפי העיר, ולאחר מכן כל הארץ.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חודש אלול 5 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.שיכנזי, הרב יעקב.וולפא, הרב אריה.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • חודש אלול והימים הנוראים - מעשר מכל השנה למען הקב"ה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • חודש תשרי - מזלו מאזניים, רמז למשפט; חודש אלול - מזלו בתולה, רמז לאהבה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חזרה לפירוש על הפסוק "שלשה המה מטיבי צעד"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חידוש על ראש חודש. פסוק מההלל. על 4 נשים נאות שהיו בעולם
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • חסד 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.שיכנזי, הרב יעקב.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • חשוב לבשר לרב שתוקנו הייסורים, לפעמים יש סיפורים קשים כ"כ, וסיפור טוב מביא כח לרב
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • טעות עושים שהשליח ציבור אומר את הווידוי בשקט וכן גם הציבור- וצריך השליח ציבור לומר ביחד עם הציבור בקול רם. ויאמר גם בקול בכי ובניגון בכי שמושך את הלב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • י"ג מידות 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.יוסף, הרב דוד.יוסף, הרב עובדיה.)

   • יה אל דרוש בכובד ראש להתוודאות על חטאים - די בוידוי דברים. וכן מובא בגמרא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יום כיפור נקבע כזכר ליום ה-40 שמשה היה במרום שבו צמו עם ישראל לילה ויום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יחזקאל הנביא אומר וצדקת הצדיק לא תצילנו ביום רשעו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי אלול הם דוגמת הלב והמוח, אם הלב והמוח חולים - כל גופו חולה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי הכנה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ימי רצון 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.יפה, הרב דב.)

   • יסוד גדול השייך לכל עבודת השם, ובפרט בחודש אלול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש גירסא אחרת בפרי עץ חיים - 6 שעות של יום שישי ועוד שעה של מוצאי שבת, וכתב שיעשה את סעודה רביעית בתוך שעה אחרי שבת.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש הרבה שנהגו להיות ערים כל הלילה - והכוונה לפחות פעם בשבוע. שכן כך האר"י כתב - שזה מכפר עוון כרת.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש לבדוק גם את כשרות המזוזות בימים אלו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש לנו בסליחות 5 פעמים הזכרת ויעבור, ו4 פעמים אל מלך - כיוון שיש פעם אחת בדיל ויעבור ושם אין אמירת אל מלך.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישנם 9 צדיקים שעליהם מזכירים בסליחות "אידכר לן קימיה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כ' המהרש"א שהיום לא לפחד מחלומות כי הם שדים,
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כבודו של היהודי - שהוא נשפט על כל פרט קטן.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כוחות כישוף
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • כי תצא לַמלחמה, ולא כי תצא לְמלחמה - המלחמה הידועה והמפורסמת, מלחמת היצר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל דיבור ומחשבה ומעשה של האדם - פועל בכל העולמות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל מעשה טוב הוא דורון ושי לפני בורא העולם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כלפי אב - יש מורא, מה שאין כן כלפי דוד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כשאדם מתיירא מן הדין - מתחשבים בו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כשנפטר הבן איש חי
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כתב במדרש שיעקב ועשו היו רבים ביניהם - ולפני שיצאו יעקב לקח את ניסן ואייר. עשו לקח תמוז ואב. נשאר סיוון באמצע - חצי חצי וזה תלוי אם מקיים התורה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתב החרדים שהמנהג לבדוק את הציציות בימי חודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתב ספר סדר היום, כל עוד אתה זוכר את העבירה, היא עוד לא נמחקה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כתבו הראשונים במעלת לימוד תנ"ך בימי חודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתוב בפסוק על אנשי נינוה "וירא ה' כי שבו מדרכם הרעה" - די היה בוידוי דברים שה' יקבל אותם בתשובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא העיקר ההספק, אלא האיכות, על ההתעוררות בקריאת התהילים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לא לסמוך על הרגע האחרון, ולהתפייס עם בן הזוג והחברים שפגענו בהם
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • להיות ערים בלילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לחזור בתשובה זה מדובר לכל אדם ואדם מישראל ואפילו גדול שבגדולים, לתקן את המעשים הטובים ובמקביל לשוב מהעוונות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לימוד וסיפור מלחמת ישראל עם פלישתים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לכן אומר - מי שמתקן מעשיו באלול זוכה לראות בטוב ה'. כמו שכתוב בפסוק - לולא האמנתי לראות בטוב ה' כל ימי חיי. - לולא אותיות אלול.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • למה מזכירים בקריאת התורה וההפטרה שבראש השנה את פקידת שרה וחנה.
   • שטיין, הרב מנחם

   • לפני חצות כבר כתב הרמ"ז שאין להתחיל תיקון חצות או סליחות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מדברי האריז"ל : א'ינה ל'ידו ו'שמתי ל'ך. ר"ת אלול. מהו עומק הכוונה בכך שאלול נרמז בענין החיצים המכוונים לערי מקלט.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • מדוע נסדר סדר המשפט בשמים בסדר שכזה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מה היה הצורך של התורה להדגיש שדווקא מצוות התשובה איננה בשמים או מעבר לים?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מה עשה ר' יוחנן בפטירת ילדו העשירי? ומה משמעות מעשה זה?
   • איינהורן, הרב משה

   • מהו לא תיקח שוחד. שללא שוחד נעשה הדיין שותף למעשה בראשית
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מובא בגמרא שרבי עקיבא אמר לתלמידיו שדברו על ביאת המשיח שיש להם להתחזק במעשים טובים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מובא במסכת עבודה זרה - כשרואה הקב"ה שמתמלא העולם בדין יושב על כיסא רחמים. ועל שם זה אמר אל מלך יושב על כיסא רחמים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מוחל עוונות עמו - מחילה זה דבר קל, זה על דבר אחד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מחסד הא-ל ומאהבתו אותנו גילה והודיע על יום המשפט.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מטרת השופר הוא להחריד את הלבבות ואנו חרדים כבר חודש מהטילים מהצפון
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מי שידע לנצל את כוחם של ימים אלו - אשריו בעולם הזה ובעולם הבא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מידת המיצוע
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מיקום ההלכה של השופר
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מלאכים 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • ממשה רבנו למדנו שאדם לא יסמוך על מה ששמע עד שיראה בעיניו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ממשיכה הגמרא ואומרת שר' אבהו סבר אחרת מר' יוחנן - מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מנהג הסליחות מקורו בדברי ר' יצחק בן גהת בספרו 100 שערים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מנהגים שונים באמירת י''ג מידות, ונפילת אפיים בעת אמירתם.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מעביר ראשון ראשון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלת אמירת הסליחות בזמן עלות השחר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלת י"ג מידות ופירוש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלת ערב ראש חודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעשה אודות רבי אליהו לופיאן.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה מאחיו של הדברי חיים מצאנז.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • מעשים טובים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מראש חודש אלול עד אחרי יום הכיפורים צריכה להיות אימה יתרה בליבו של האדם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משל - אב ובנו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משפט 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.יפה, הרב דב.)

   • מתנהג בחסידות - המלאכים קוראים לקב"ה מלך חסיד - אתה רב חסד שמצערים אותך - ואתה נותן חסד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נאמר "שלשה המה מטיבי צעד וארבעה מטיבי לכת" ומבאר המדרש שזה מדבר על התשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נבואת ישעיהו לחזקיהו שימות בעוה"ז ולא יחיה בעוה"ב
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • נהגו לתת בחודש אלול צדקה, ויש שנהגו לא ללכת לעבוד כלל, ויש תלמידי חכמים שנהגו 40 יום תענית דיבור מוחלטת חוץ מדברי תורה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ניצבים 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • סדום
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סיפור - החפץ חיים בבית הדין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סיפור העברת התורה, מבבל לאירופה:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • סיפור על חסד
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • ספרן של צדיקים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עגלון
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עוד בגמרא - שלש שעות אחרונות הקב"ה משחק עם לויתן ודנה הגמרא מה עושה הקב"ה בלילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עוצמת התשובה חזקה מאוד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עיצה לשלום בית: מי שמצטיין במידה מסויימת, ודאי ירצה שישבחו אותו בזה. כגון בשלנית,מרצה, וכדו'
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עיקר הווידוי הוא ה22 תיבות עם חמש פעמים מנצפ"ך. וכיוון שעיקר הסליחות הוא הווידוי כתבו בסליחות ווידוי ארוך.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקר הסליחות זהו הוידוי וכל הדברים שנאמרים קודם הם לעורר את הלב לוידוי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקר העבודה בחודש אלול - למצוא חן וחסד בעיני האלוקים, ולעבור את יום ראש השנה בשלום.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • על הנשים שסומכות על עצמם ובטוחות שבעליהם ה'גבר' אינו פגיע
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • על מעלת חודש אלול נאמר הפסוק "שלשה המה מטיבי צעד וארבעה מטיבי לכת"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עם אותם 9 צדיקים כרת הקב"ה ברית שלא יחריב את העולם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עמוד כגבר והתגבר לכפר על עוונים - כשמבקש סליחות צריך להיות כגיבור כנגד היצר הרע וצריך מעשים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עצם זה שהוא ער גורם לו רעב וזה נחשב לו חצי תענית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ערב ראש חודש אלול הוא הים הראשון לארבעים הימים שעלה משה למרום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פיוט זה הוא מיונה הנביא - שאמרו לו בן אדם מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פירוש "בדיל ויעבור"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פעם אחת הייתי מהלך בדרך - בשאר הפעמים הייתי בבית המדרש.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פר' כי תצא למלחמה על אויבך, כתב הבן איש חי שהאוייב הוא הנחש - אותיות 'זמר'
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פר' תוכחה (כי תבוא) נתקנה להקראות לפני ראש השנה כדי שתכלה שנה וקללותיה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • פרשת כי תצא יוצאת תמיד בחודש אלול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צדיק
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • צדקה באלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • צריך לאמר י"ג מידות ב10 כמו כל דבר שבקדושה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • צריך לסדר את סדר התפילה לפני התפילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קודם אותיות שופר - רהעק = עקרה. לאחר שופר תשצז, בגימטריה "שכרך הרבה מאוד".
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קריאת לשון הנביא בשמואל א' פרק כ"ג-כ"ד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ר' חיים פלאג'י בשם החמדת ימים הביא שמאמר זה מדבר ב4 סוגי צדיקים - אנשי אמונה אבדו באים בכח מעשהם - צדיקים העוסקים בתורה ומלמדים תורה ועושים מעשים טובים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ראש השנה - יום המשפט.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבי אליעזר ממגנצא כתב שתשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה [והם שלשה מטיבי צעד]
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי דוד סרירו כתב שטוב לקרוא בערב ראש השנה פרשת כי תבא עד והגר אשר בקרבך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי חיים פלאג'י כותב שיש לכבס את הטלית בחודש אלול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי ישראל מסלנט היה מתעלף בשבת מברכים אלול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבינו האר"י מתרץ זאת מקושייא אחרת: הגמרא מביאה מעשה מיקום איש צרורות - והרב מספר את המעשה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבנו יונה כתב שהוידוי החשוב מכל הוא לזכור את העוון ולהתחרט עליו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רחמים 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • רמזי אלול ומעלת החודש.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שאלת המסילת ישרים איך שייך תשובה? (מי שלומד קטע זה במס"י ישתנה ליבו)
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • שבועה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שואל רבינו האר"י - איך יקום איש צרורות שעשה את כל העבירות שבעולם ופתאום ברגע אחד הלך לעולם הבא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שופטים היינו האם מותר לי לראות ואח"כ להחליט כיצד לנהוג
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • שחר - שמשחירים פני הרקיע. וזוהי שעת רצון גדולה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שיר השירים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שלושים יום הכנה לראש השנה כנגד שלושים יום הכנה לפטירה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שעמ"י לא בירכו בתורה תחילה - שלא למדו לשמה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תוכחה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תחילת דינו של אדם - יקרא דאורייתא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תיקון חצות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תירוץ הזוהר שהקב"ה משאיר את הרשעים בחיים כי יש איזו מצוה שצריכים לעשות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תפילה 3 שיעורים
   • (שטיין, הרב מנחם.אירגון אם בישראל.קלוגר, הרב אברהם צבי.)

   • תפקיד ציבורי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תקנת עזרא להפסיק לפני שבועות בפר' במדבר ולפני ראש השנה בפרשת ניצבים, מדוע
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תשובה מיראה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אגרת הרמב"ן: התנהג לדבר כל דברך בנחת לכל אדם ובכל עת - קלם: לכל אדם, אפילו נודניק, בכל עת, אפילו כשאתה ממהר
   • יפה, הרב דב

   • אהבתי אתכם
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • איזה חלק כדאי ללמוד בספר שערי תשובה
   • יפה, הרב דב

   • איך יכול להיות גילו ורעדה ביחד?
   • אירגון אם בישראל

   • איך נהג החפץ חיים כשהיתה מחלוקת ברדין
   • יפה, הרב דב

   • אכילה
   • יפה, הרב דב

   • אל מלך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אמירת אשרי לפני הסליחות
   • יפה, הרב דב

   • אנו מבקשים בסליחות כמה פעמים "עשה למען שמך", צריך לדאוג שחיינו יהיו למען שמך...
   • יפה, הרב דב

   • אני לדודי
   • ווייס, הרב אשר

   • אריה שואג מי לא יראה,איך מסתכלים על זה?
   • אירגון אם בישראל

   • באשר הוא שם - קבלה ללימוד ספרי מוסר היא סגולה ליום הדין
   • יפה, הרב דב

   • ביאור הוידוי
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המהר"ל על המשנה: הוי רץ למצווה קלה
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המהר"ל: דרש רבי שמלאי למה הולד דומה, לפנקס שמקופל ומונח שתי ידיו על שתי צדעיו - מלמד מה תפקידו בעולם
   • יפה, הרב דב

   • ביאור הנתיבות עה"פ: נחפשה דרכינו ונחקורה
   • יפה, הרב דב

   • ביאור הרב הירש עה"פ: כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני
   • יפה, הרב דב

   • ביטול תורה 3 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • בלב להיות רגועים והכעס שהיה רק חיצוני.
   • אירגון אם בישראל

   • בן סורר ומורה
   • יפה, הרב דב

   • בקשת סליחות - לא אמירת סליחות
   • יפה, הרב דב

   • בריאה חדשה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ברכת המזון 2 שיעורים
   • (קלוגר, הרב אברהם צבי.יפה, הרב דב.)

   • גזל 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.היזדים, הרב יצחק יוסף מבית כנסת.)

   • דברי אור החיים עה"פ: כי תצא למלחמה על אויבך
   • יפה, הרב דב

   • דברי הגר"א עה"פ: ראה אנוכי נותן לפניכם היום
   • יפה, הרב דב

   • דברי החפץ חיים על המבזבזים זמן בעישון סגריות
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרב אמרמסקי על מצוות יפת תואר - בהרצאה לפני סוטדנטים
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרב שך על חשיבות שמירת הסדרים
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמב"ן על פרשת בן סורר ומורה
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר חיי אדם (מופיע בקובץ PDFׂ מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר משך חכמה עה"פ: תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי אליהו לופיאן במעלת שבוע האחרון של השנה
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי חיים מוואלוזין עה"פ: סמר מפחדך בשרי ומשפטיך יראתי - משפטיך לשון רבים
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי מאיר חדש: מי ששומר סדרים, הסדרים שומרים אותו
   • יפה, הרב דב

   • דוד 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • דין וחשבון
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דעת השל"ה בעניין אמירת יג מידות
   • יפה, הרב דב

   • האם האישה גדולה מהאיש ?
   • יפה, הרב דב

   • הביקורת העצמית
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הגראי"ל שטיינמן
   • בלוי, הרב דוד משה

   • ההרגל גם בתורה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • היום רגילים בהגדרות "טעות אנוש" "לא שמתי לב", אנו למדנו "אדם מועד לעולם" מפני שהאדם נברא עם לב כדי לשים לב
   • יפה, הרב דב

   • הכנה לראש השנה ע"י הסליחות
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • המודעות לרגשות שלנו יקל עלינו לבקש סליחה.
   • אירגון אם בישראל

   • המעביר על מידותיו
   • אירגון אם בישראל

   • המצוות מקדשות את הגוף
   • יפה, הרב דב

   • הנאה בתורה
   • וולפא, הרב אריה

   • הנהגת הרב מבריסק בראש השנה
   • יפה, הרב דב

   • העידתי בכם היום את השמים - והרי לשמים ולארץ אין יצר הרע ולנו יש ?
   • יפה, הרב דב

   • הפוגע מבין רק בשכל שהוא פגע, הנפגע מרגיש את זה ברגש שזה הרבה יותר גרוע.
   • אירגון אם בישראל

   • הרב מבריסק
   • יפה, הרב דב

   • הרב שטינמן
   • בלוי, הרב דוד משה

   • הרשע אין רצונותיו מתמלאים והצדיק תמיד שמח - עם אמונה האדם חי בגן עדן תמידי
   • יפה, הרב דב

   • התבוננות
   • אירגון אם בישראל

   • התבוננות בעניין הזהירות בהונאת אשתו
   • יפה, הרב דב

   • התבוננות על תועלת וסכנת החברה
   • יפה, הרב דב

   • ווארט מרבי מאיר שפירא על רבי שמעון העמסוני שדרש את השם אלוקיך תירא
   • יפה, הרב דב

   • ותרנות
   • יפה, הרב דב

   • זהירות בלשון הרע
   • יפה, הרב דב

   • זהירות מפגיעה בשוגג , רק בפני חברו ונמאס - נותן צדקה בפרהסיה - נותן צדקה לאישה בסתר - משגר לאישה בשר שאינו מחותך בערב שבת
   • יפה, הרב דב

   • חברה
   • יפה, הרב דב

   • חוסר יעוץ עם בן הזוג גורם לפגיעה.
   • אירגון אם בישראל

   • חזרה בתשובה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • חיובי ושלילי
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • חשבון הנפש
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חשיבות התשובה בסוף השנה
   • יפה, הרב דב

   • טוב וישר ה' על כן יורא חטאים בדרך - אדם עושה עבירות, הקב"ה מניח אותו ומחכה שישוב בתשובה וישוב לדרך הישרה. וזה הטוב של השם שנותן לאדם להתיישר בעצמו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יהודי זה "לתת" ולצערנו היום רגילים לקבל
   • יפה, הרב דב

   • יוסף יצא מבית האסורים בראש השנה - ר"ה הוא זמן מסוגל לצאת ממאסר היצר הרע
   • יפה, הרב דב

   • ימי הרחמים
   • וולפא, הרב אריה

   • יצר הרע - האמצעי להשיג את התכלית
   • יפה, הרב דב

   • ישיבת כנסת חזקיהו 7 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • כח התשובה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כל שנה יש פוטנציאל אחר.
   • אירגון אם בישראל

   • כשאשתו של הרבי, הרביצה לו
   • יפה, הרב דב

   • כשלבעל ה"חתם סופר" היו שני תרוצים לשאלה אחת, איזה תירוף העדיף ?
   • יפה, הרב דב

   • כשסיפרו לרבי אליהו משקובסקי זצ"ל על אחד שמפצח גרעינים בעת לימודו מפני שזה עוזר לו ללימוד
   • יפה, הרב דב

   • כששאלו את רבי ישראל סלנטר, האם אלול זה דב ?
   • יפה, הרב דב

   • לב ושכל
   • יפה, הרב דב

   • להיות כאברהם אבינו במעשה העקדה - החשק בעבודת השם
   • יפה, הרב דב

   • לימוד התורה 3 שיעורים
   • (קלוגר, הרב אברהם צבי.וולפא, הרב אריה.קלוגר, הרב אברהם צבי.)

   • לימוד מוסר
   • יפה, הרב דב

   • למה מודיעים לנו שיש משפט?
   • אירגון אם בישראל

   • לשקרן אין סיעתא דשמיא
   • יפה, הרב דב

   • מאלול ועד שמחת תורה
   • בריסק, הרב יהושע

   • מדברי הרב שלמה ברוודה בספרו "ימי רצון"
   • יפה, הרב דב

   • מה אפשר לעשות ב40 יום האלו?
   • אירגון אם בישראל

   • מה ההבדל בין אבא למלך?
   • אירגון אם בישראל

   • מה ההרגשה שלנו בחודש אלול?
   • אירגון אם בישראל

   • מה חשוב לחפש בבחור לצורך שידוך
   • יפה, הרב דב

   • מהות החיים של עוזבי התורה זה ארוע כזה וכזה אבל אצל בני התורה החיים מלאים תוכן
   • יפה, הרב דב

   • מהרל
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • מורה ממלאת מקום שאלה את התלמידות מה יעשו אם היתה להן ברירה להיות יהודיות או נכריות
   • יפה, הרב דב

   • מחילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מי שחי כמו שצריך לא יכשל בגזל שינה, יחזיר ספרים למקום, דרך ארץ קדמה לתורה
   • יפה, הרב דב

   • מלכויות
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • מספר דרך השם על מטרת בריאת האדם
   • יפה, הרב דב

   • מעלת הצניעות
   • יפה, הרב דב

   • מעלת ערב ראש השנה
   • יפה, הרב דב

   • מצבם של בני התורה לפני מהפכת בית יעקב של שרה שנירר
   • יפה, הרב דב

   • מרגלים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משלי שועלים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מתן תורה
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • נחפשה דרכינו ונחקורה 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • נקיות - הונאת דברים
   • יפה, הרב דב

   • סוף שבוע
   • יפה, הרב דב

   • סיפור על יהודי השמח במציאת חומרות
   • יפה, הרב דב

   • סיפור: על שלום בית.
   • אירגון אם בישראל

   • ספר "חרדים": עצה לחסוך סיגופים לכפרת עוונות
   • יפה, הרב דב

   • ספר הכתב והקבלה בביאור המושג "הודאה"
   • יפה, הרב דב

   • ספר חיי אדם סימן קלח - בעניין ערב ראש השנה
   • יפה, הרב דב

   • ע"ד רמז - מה יעשה אדם שמתקשה לחזור בתשובה
   • יפה, הרב דב

   • עבירות המבטלות את המצוות שבמאזנים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • עם איזה הרגשה להתפלל?
   • אירגון אם בישראל

   • עקידת יצחק 2 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.קלוגר, הרב אברהם צבי.)

   • פחד מיום הדין, בעבר
   • יפה, הרב דב

   • פירוש הנ"ל עה"פ: אל תתנני בפש צרי כי קמו בי עדי שקר
   • יפה, הרב דב

   • פרוש המלבי"ם עה"פ: אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח
   • יפה, הרב דב

   • פרשת ראה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • צדקה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • קבלה טובה
   • יפה, הרב דב

   • קריאת שמע
   • וולפא, הרב אריה

   • ר' יחזקאל לווינשטיין: מה ההבדל בין רופא לטייס?
   • אירגון אם בישראל

   • ר' ישראל מסלנט: מדוע ראש השנה קודם ליום הכיפורים?
   • אירגון אם בישראל

   • ראש השנה 2 שיעורים
   • (קלוגר, הרב אברהם צבי.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • רבי אהרן כהן: מעשה על אדם אגואיסט
   • יפה, הרב דב

   • רבי ישראל סלנטר: מדוע יום הדין אינו אחרי יום כיפור ?
   • יפה, הרב דב

   • רמב"ן: חטא גמור לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים,
   • אירגון אם בישראל

   • רצון למלוך
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • שבת מברכים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שיישי שבת
   • יפה, הרב דב

   • שמחה בעשית מצווה
   • יפה, הרב דב

   • שערי תשובה חלק א - א,ב,ג, בניגון (בקובץ PDF מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • שרה שנירר
   • יפה, הרב דב

   • תהילים
   • אירגון אם בישראל

   • תחנונים ידבר רש - כניעה
   • יפה, הרב דב

   • תענית דיבור
   • יפה, הרב דב

   • תפילת העמידה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תקוה
   • אירגון אם בישראל

   • תקנות החכמים לחודש אלול - תקיעת שופר , מזמור לדוד השם אורי וישעי
   • יפה, הרב דב

   • תשליך
   • סופר, הרב יעקב חיים