קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי א' אייר תשפ"א | 13 אפריל 2021
חיפוש קולי
 • מועד פרשת פרה

  הקש נושא במועד:   

   • איפה יותר קשה ויש יותר התגברות שבת או טהרת המשפחה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בדין כיבוד אב ואם וציווי הקדוש ברוך הוא
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הקרב אליך את אהרן אחיך, שנתכוון לשם שמים במעשה העגל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • וליכאורה מתי ניצטוו ישראל בני ישראל על מצוות פרה אדומה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • כשישראל צדיקים הקדוש ברוך משלם להם שכר כשם שראוי לשלם לאדם שיש לו שכלף אך כשהם חוטאים מענישם כשם שראוי להעניש צאן שאינו בר דעת.
   • סימון, הרבנית שרה

   • סיפור חשוב
   • דיסקין, הרב אליהו

   • חטא העגל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • פרשת פרה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • אלה שמתעסקים בתשובה ובקירוב רחוקים יודעים את סדר הדברים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • המשך השיעור 2 שיעורים
   • (דיסקין, הרב אליהו.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • ויהי ביום השמיני - א' ניסן, ח' פרשיות ניתנו לישראל בו ביום
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' למשה לאמר ויש על כמה הערות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • מובא בקהלת שביקש ללמוד מה הטעם יש בקיום כל מצווה שבתורה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • עם טמאה מותר לכהן להיות בחדר אחד, ועם מת אסור לכהן להיות בחדר אחד.
   • סימון, הרבנית שרה

   • ימי המילואים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • באור קרבנות המילואים ככפרה על חטא העגל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הקדוש ברוך מצפה שישראל יעשו תשובה וישובו אליו.
   • סימון, הרבנית שרה

   • ויש ענין גדול להיות מחובר לאיזה שיעור תורה ולא משנה איזה העיקר להיות קשור
   • דיסקין, הרב אליהו

   • כאשר אדם עולה לגדולה הוא מעורר שוב עוונות ישנים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מצוות פרה אדומה כפרה על חטא העגל - באור רבי משה הדרשן
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • עשיית המשכן כפרה על חטא העגל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • פרה אדומה
   • רוזנבלום, הרב ברוך