קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי י"ד אב תש"פ | 04 אוגוסט 2020
חיפוש קולי
 • מועד ימי בין המצרים


  הקש נושא במועד:   

   • "אמר הקב"ה לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה", ביאור הדברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "לעיני כל ישראל"ששיבר הלוחות, כי דאג ורצה טובת עמו והקב"ה מודה לו .
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • 24 או 60 דרשות במש"כ בילע ה' ולא חמל את נאות יעקב (רבי ור' יוחנן)
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • 5 דברים קרו ביז' בתמוז
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אבל ,יש ימים שהמלך עוזב את ארמונו, ומטייל בממלכתו ,אז אפשר להגיע אליו ולבקש כך הקב"ה כשיצא מבית המקדש לאחר שנחרב אפשר להגיע אליו בקלות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אדם שואל שאלה את הרב- מה עם בירה האם זה כמו יין - והרב עונה לו שהגזירה דווקא ביין ולא בבירה כיון שיש לו חשיבות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אדם שנמצא עם מסתם בלב לענין הצום
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אונן
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אחדות זה המלכת הבורא
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אחרי למעלה מ-1900 שנות חורבן - קשה להבין מה הפסדנו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אין אנו יודעים חשיבותה של מצווה אחת.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אין ראוי לאכול מאכלים שיש בהם עונג מרובה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • איסור כיבוס.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • איסור רחיצה והטעם שחומרת איסור רחיצה בתשעה באב עולה על חומרת דיני אבילות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אירוסין.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אכילת בשר ושתיית יין בסעודות מצווה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אכילת סעודה זו בנפרד.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אכילת קטן.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אלו סוגי בגדים נאסרים בכיבוס.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אם מתפלל ערבית מוקדמת יקרא קריאת שמע קודם האכילה. ואם קשה לו מותר לו לאכול עד כביצה לחם, וכן פירות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • את 'צמח' דוד עבדך, 'צמח' גימטריה 'מנחם' וגימטריה 'משיח'.
   • שטיין, הרב מנחם

   • בבחינה הגופנית, האדם שהוא נזר הבריאה הוא כמעט החלוש ביותר
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • בגנות הרווחה שהספרדים מקילים יותר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בחור ספרדי בישיבה אשכנזית, ספר אשכנזי לספר ספרדי, וגדול המספר את הקטן.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ביאור המדרש על הפסוק "כימי עולם וכשנים קדמוניות"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור: "יתומים היינו ואין אב"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביטול תורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בין המצרים 9 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.שכטר, הרב אריה זצ"ל.מרקוביץ, הרב יוסף.סגל, הרב דן.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.פיינשטיין, הרב חיים.פרץ, הרב אלחנן.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • בית ראשון חרב על גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בית שני נחרב על שהיו דוקרים זה את זה בחרבות שבפיהם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • במדרש מובא עד כמה בית המקדש כשהיה קיים הביא ברכה אפילו לאומות העולם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בענין ההתנתקות - איבוד הערכים הנכונים.
   • שטיין, הרב מנחם

   • בקש רב הונא מרבנן שיודיעו לו אם יש בו דבר שעליו לתקן, והוכיחוהו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ברית מילה ופדיון הבן.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בשאר דיני תשעת הימים ניתן להסתדר, אבל להתרחץ זה דבר שמרגישים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בשלושת השבועות של בין המצרים קוראים בפרשיות מטות, מסעי, דברים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בתוך החושך - טמון שורש הגאולה, על פי המעשה ברבי עקיבא וחכמי ישראל, שהיו הם בוכים והוא משחק.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בתשעה באב היו צרות רבות, גירושים ותלאות לאורך כל הדורות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • גדר פסיק רישא
   • פרץ, הרב אלחנן

   • גט 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • גירוש ספרד
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • גננת של קיטנות צהרונים וכיוצא בזה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דוגמאות לעניות ורעב מההיסטוריה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דין גזיזת ציפורניים וגילוח בראש חודש.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין קניית בגדים חדשים רגילים וכאלו שמברכין עליהן שהחיינו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני כניסה לבריכה בימים האלה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דיני תשעה באב ומנהגיו. ומעשה יפה מר' שבתי יודלביץ.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דינים כללים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דעת הרמ"א שלא להסתפר ולא להתגלח החל מי"ז בתמוז.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האדם במעשיו בוחר בטוב או לא בטוב ודוגמאות מההיסטוריה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האם מותר לערוך סעודות מרעים או מסיבות שונות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם צריך להשתדל לדחות משפט או בדיקה רפואית בימים אלו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הבדלה בחמר מדינה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הגדרת מאכל אחד.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הגמרא אומרת שמשה רבנו בנה את המשכן עד הפרט האחרון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדינים הנוהגים בחודש לשיטת הספרדים והאשכנזים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הוויכוח על היות עם ישראל עם הנבחר
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הזמנים שנוהגים בהם דיני העינויים ומנהגי האבלות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • החיד"א אומר לפי דברי המדרש שלעתיד לבא יבקשו עם ישראל שכר כפול על הגלות והסבל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטורי זהב כתב שמותר לגזוז ציפורניים אפילו בתשעת הימים חוץ משבוע שחל בו תשעה באב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם: כך מובא בנבואת ירמיהו הנביא. הוא ראה מקל שקד - משיש לו פרח עד שמתחיל להיות פרי הם 21 יום והם שלשת השבועות של ימי בין המצרים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הימים הללו הם ימים של חשבון נפש.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הכותל והמסתעף
   • פרץ, הרב אלחנן

   • הכנת בגדים לפני תשעת הימים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הליכה לים ולבריכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הלכות ימי בין המצרים, תספורת בבין המצרים, והאם מותר להקל מפני הבושה או תפילין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • המלך בשדה 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • המנחת מיני איפור.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • המשך השיעור 7 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.רוזנבלום, הרב ברוך.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • המשך שיעור
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הנביא ירמיה כתב את מגילת איכה ורמז את שמו בתיבה איכה: אני ירמיה כהן העזתי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסבר- על הגויים שנכנסו לקודש הקודשים ולא מתו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבה שבבית המקדש היו שרי הלויים כאחד מפני שכן עושים המלאכים למעלה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • העומד בירושלים ראה שכולם עוסקים במלאכת שמים ולא חסר להם מאומה מעניני זה העולם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הערה - אין להשתמש בתיבה של ספר התורה תשמישים של חול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הקושיות על יחס התורה והרחבתה בפטירת אהרן הכהן
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הרא"ש בסוף פרק יום הכיפורים כתב ששם הוי-ה הוא השם שממנו נאצלו כל השמות האחרים.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • הרב חוזר לחשיבות התספורת, ושערות זה דין.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את המקור מהמשנה - שמדובר שם בנינוה שהמלך גזר צום כדי שישובו בתשובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על התפילין שבזמנם היו לובשים אותם כל היום, ולא כמו ימינו שאנחנו מפחדים להסיח דעת מהתפילין. ותיקנו לנו רק בשחרית ומי שמניח כל היום עובר משום יוהרא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על מיליוני הגויים שגרים בתוכה, ועל עובד זר שזה כנגד ההלכה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מסביר שצריך לעשות חשבון נפש כיון שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב שואל מה עם ישראל כאלה טיפשים שלוקחים עגל ועושים אותו אלוהים? ואמר שעם ישראל רצה לנהל את העולם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ם מונה 80 מומים שפוסלים בכהנים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השטן מרקד כי הוא שמח שעוון שנאת חינם עודנו בינותינו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • התבוננות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • התנתקות
   • שטיין, הרב מנחם

   • התקנת סורגים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ודווקא בפרק הניזקין, מפני שמי שהזיק - משלם בעידית, ואנחנו שילמנו בעידית של העידית.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • זה הטעם כשקוברים מת אסור להעביר את המעדר מאחד לשני. אותו הדבר הכלי של המים כשנוטלים ידיים אחר היציאה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חובת העבודה בימי בין המצרים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חול המועד
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חומץ
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חזנות ופיטנות מה דינם
   • פרץ, הרב אלחנן

   • חטא עץ הדעת
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חלומו של רבי צדוק הכהן מלובלין: חודש הגאולה - ניסן, וחודש הגלות - אב.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חמר מדינה
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • חשיבות הרגשת צער החורבן.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • טבילה במקווה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • טעימה קודם כניסת השבת ממאכלי השבת הבשריים. ולבישה של בגדי שבת הרבה זמן קודם שבת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ידיו ורגליו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • יום סילקו של אהרון הכהן,בכל חמשת החומשים לא מובא תאריך סילוקן של צדיקים. רק באהרון הכהן תאריך מדויק.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימות הגאולה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי בין המצרים כזמן פורענות והסיבה שלא אומרים שהחיינו בימים אלו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ירושלים - יראה שלמה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש בדבר הזה נחמה ,הימים האלה ימים גורליים וחשובים,"כל רודפיה הישגוה בין המיצרים" זה זמן פורענות הימים האלה בכל הדורות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש הלכות ששייכות לימים מי"ז בתמוז ויש הלכות ששייכות מראש חודש אב, ויש הלכות ששייכות משבוע שחל בו תשעה באב. ויש הלכה ויש מנהג.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש תוס' חשוב בפסחים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יתגדל ויתקדש שמיה - שם י-ה.
   • שטיין, הרב מנחם

   • כביסה לצורך שבת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • כח הדיבור נשגב, איום ונורא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כיבוס בגדים בתשעה באב שחל בשבת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כיצד ממעטין בשמחה בשבת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כל המצוות משתלשלות מעשרת הדברות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל רודפי י-ה השיגו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כמה מגדולי האחרונים פסקו כמו המאירי, אבל המדקדקים ויראי שמיים מדקדקים שלא לשיר שירים אלא אם כן נמצא בסעודת מצווה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כשאין אוכל לכבוד שבת
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • כשיש בית מקדש יש ברכה גשמית.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לא לחינם נקראות פרשיות מטות ומסעי מדי שנה בימי בין המצרים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לבישת בגדי שבת בערב שבת חזון.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לגבי תספורת - שולחן ערוך כתב שמעיקר הדין רק בשבוע שחל בו תשעה באב אסור. והרמ"א הביא מנהג האשכנזים מ17 בתמוז.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ליל שבעה עשר בתמוז.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לימוד תורה בערב תשעה באב שחל בשבת, קריאת פרקי אבות, ואמירת במה מדליקין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לעבור דירה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לשון הרע ושנאת חינם באים ביחד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מדוע חוששים ל"שמא יקדמנו אחר" הרי נאמר 30 יום קודם יצירת הוולד מכריזין וכו'.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מדוע ראה רש"י לסמוך ברכת כהנים לשבת
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מה דין אדם שמתנהג רע
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה הפטור של אינו מתכוון
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה כדאי לעשות בצומות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה נשתנה אהרון הכהן משאר הצדיקים ? הנצי"ב בעל העמק דבר מסביר:ללמדנו בא ,שאותו חודש גרם להיות לשטן במלאכת המשכן מגלגים חובה ליום חייב
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מהי המשמעות ששמו של האדם יחקק בלבנים של בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.
   • שטיין, הרב מנחם

   • מחטא עץ הדעת - נכנס היצר לתוך האדם, שלא כקודם, אז היה היצר בא מבחוץ.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מי שגונב מגנב גם הוא טועם טעם גניבה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מי שצמחו ציפורניו והם ארוכות והגיע שבת חזון מצווה לגזוז אותם. והרב מביא את הטעם שחמור שמי שנכס לשבת שאינו גזז ציפורניו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מלחמת גוג ומגוג מצאצאי יפת
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ממעטים בשמחה, ומרבים בתחנונים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מנהג אכילת ביצים קשות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מנהגי אבלות בראש חודש אב. ועניין מיעוט שמחה ביום זה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מסעי
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעיקר הדין כל ההגבלות והאיסורים אינם חלים אלא מאב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעשה אודות האדמו"ר מבעלזא שנקרא לבחון את תלמידי התלמוד תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה ברב פפא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מפני מה חרב בית המקדש הראשון והשני
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מקור המנהגים במדרש שאין לילך יחידי ואין להכות תלמידו ברצועה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מראש חודש ואילך כדאי הוא בית אלוקינו שהאדם לא יסתפר כאות אבל על חורבן בית המקדש.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • משה אומר: אם עם ישראל נכשלו בחטא העגל הם אינם אשמים ,אלא אני, משה? איך יתכן הרי היה בשמים כשקרה המעשה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משחרב בית המקדש בטלה נבואה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משל אודות אם צעירה שנפטרה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משל למלך, שהי לו אדם אהוב ביותר ומרוב חיבתו ואהבתו מינה אותו לאחד השרים במלוכה שלו וכל המקורבים שמחו בכך והיו כאלה שלא נהגו טוב ופנו לשר הגדול הזה שיראה לכפות עליהם כדי שלא יתבייש וכך המשיכו מקורביו בחטאים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משמעות שם החודש: תמוז
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מתי מקדשים את החודש בחודש אב. ומנהג שירת או ריקוד "טובים מאורות".
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נבואה על החורבן 100 שנה קודם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נח שלח את היונה מהתיבה בשבעה עשר בתמוז
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ניקוי הבית.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • נשים מעוברות לענין הצומות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • סדר הפסוקים בפרק ג במגילת איכה לפי סדר א ב, הסיבה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סידור הפיאה וגזירתה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיפור אודות המגיפה שפרצה בעיירה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סירוק בימים אלו. ומחלוקת האחרונים בעניין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סעודה בסיום מסכת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • עד מתי ממעטין בשמחה, עד מתי "ריע מזליה",, ודברי הבני יששכר בעניין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עומדים אנו לפני תשעה באב וצריכים לדעת כמה דברים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • עיקר הצער על החורבן הווא על צער השכינה וירידת הדורות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, זהו השורש הרוחני של החורבן.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עניני לחץ דם וכל המסתעף
   • פרץ, הרב אלחנן

   • עתיד חודש אב להיות אב לכל החודשים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פר' מטות מסעי ודברים תמיד הם ב-3 השבועות והם פרשות שמחות
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • פרק הניזקין
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פתיחה בנושא קל לפני נושא השיעור
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • צומות מדאוריתא ומדרבנן וההבדל ביניהם
   • פרץ, הרב אלחנן

   • צניעות בתוך הבית
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קבלן
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קירבת אלוקים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קניית בגדים וכלים חדשים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קניית כלים ובגדים חדשים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קציצת ציפורניים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • רבנן אמרו לרב הונא, שעליו לפשפש במעשיו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רופאים שערנותם נפגמת בגלל הצום
   • פרץ, הרב אלחנן

   • רחיצה וטבילה בערב שבת חזון.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • רחיצת פניו, ידיו ורגליו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שבעא דנחמתא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שה' מביא לכל דבר בבריאה בדיוק את הכוחות למה שהוא צריך ולא בהתאמה לדבר אחר (עץ ופרח)
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שטיפת פנים, ידיים ועיניים בתשעה באב.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שיטת המגן אברהם ש"ריע מזליה" תקף בכל ימי חודש אב.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שיפוץ דירה לצורך מגורים לאחר תשעה באב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שיפוצים ובניית דירה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שלושה שבועות מפטירין דברי תוכחה - תלת דפורעונתא, ואחר כך - שבעא דנחמתא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שלשת השבועות 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.אברמוב, הרב ירמיהו.פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל.)

   • שמיעת חזנות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שני אופנים בחולה: יש חולה ויודע שהוא חולה, ויש חולה שאינו יודע שהוא חולה, ומה ביש מצבו של השני, שאינו דואג לרפואתו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שקר ופחתא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שתיית יין.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תיאור הרעב בירושלים ממגילת איכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תימה על כולנו, איך לא מוחים על תאונות הדרכים?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תכשירים להקלת הצום.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תספורת 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • תספורת. 2 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • תפילה 5 שיעורים
   • (שטיין, הרב מנחם.פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל.דיסקין, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.בידרמן, הרב אלימלך.)

   • תפילת ישראל בימי בין המצרים - מתקבלת לרצון יותר מכל השנה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תשובה 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • תשעת הימים 3 שיעורים
   • (פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.)

   • 66 שנות קיום מדינה אין שקט רגע אחד למה?
   • שטיין, הרב מנחם

   • אבל 2 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • אדם יכול שבעים שנה להתפלל וללמוד ומעולם לא היה לו קשר עם הבו"ע - דברי החזו"א - מה העצה לקבל קשר עם הבו"ע ?
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אושר? רק בחיי תורה
   • שוב, הרבנית פרידה

   • איך התקיימו אבותינו במדבר ללא מזון ומים ותנאים סביבתיים מינימליים
   • שטיין, הרב מנחם

   • איך מגיעים לאמונה - עצות לכך - סיפור יקר על א' מגדולי תלמידי החזו"א ר' ישעיהו טורצ'ין ומה שאמר לו החזו"א
   • דיסקין, הרב אליהו

   • איך מתנהגים בבין המצרים בשב"ק ? - להתבונן בשיר השירים שהוא שיר ידידות בין הבו"ע לקב"ה
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • איל ההון שאובחן כשרוי בדיכאון עמוק
   • שוב, הרבנית פרידה

   • אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני - אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי - למה דווקא בזמן שמחה?
   • סגל, הרב דן

   • אמת ושקר
   • אוירבך, הרב רפאל

   • ארחות צדיקים שער השקר בעניין שקר
   • אוירבך, הרב רפאל

   • אשרי אדם מפחד תמיד
   • רוט, הרב אליהו

   • בדברי הגמרא ביומא בהבדל בין הראשונים לאחרונים
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • בהתחלה יום השנה להרב חיים שאול קרליץ
   • נוביק, הרב טוביה

   • בזמן שיהיה שלום יהיה ששון ושמחה ומועדים טובים.
   • יוסף, הרב דוד

   • ביאור המגיד מדובנא על הפסוק "דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד"
   • יפה, הרב דב

   • ביאור רבי רפאל המבורגר על הפסוק "שחורה אני ונאוה"
   • יפה, הרב דב

   • בימי המצרים צריך להתכונן לימות המשיח.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • בית המקדש 7 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.סגל, הרב דן.פיינשטיין, הרב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.שכטר, הרב אריה זצ"ל.אבר, הרב יונתן.שפירא, הרב משה זצ"ל.)

   • בית ראשון שני
   • רוט, הרב אליהו

   • במשנה סוף סוטה בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגא ... - הסימנים כבר התקיימו מדוע משיח עדיין לא מגיע?
   • רוט, הרב אליהו

   • בפרשת בשלח ברש"י ויצעקו בנ"י - תפסו אומנות אבותם - התפללו כי אבותם התפללו
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • ברכת שהחיינו
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בתענית שאדם מקבל על עצמו אפשר להקל שלא לצום אם אינו יכול.
   • יוסף, הרב דוד

   • גאולה 5 שיעורים
   • (שטיין, הרב מנחם.אייזנברג, הרב אשר.פיינשטיין, הרב חיים.אייזנברג, הרב אשר.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • גירות ותנאיה באיש ובאשה - אשה שורשה בספירת מלכות והיא יותר רוחנית
   • כהן, הרב זמיר

   • גמרא מסכת יומא ט: חורבן בית שני מטעם שנאת חינם החמורה מכולם - לא נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם
   • אוירבך, הרב רפאל

   • דברי אחיו של הגאון מוילנא, בעל מעלות התורה
   • יפה, הרב דב

   • דברי הגר"א בליקוטים על חורבן ביהמ"ק ודמיונו למת
   • סגל, הרב דן

   • דברי המהר"ל במהות שם "תורה" מלשון הוראה - הדרך לפסגת ההצלחה, וביאור עצמי מדוע נקראת תורה ולא הוראה
   • יפה, הרב דב

   • דברי מוסר בענייני תשעה באב לחיזוק הלבבות בעניין כרובים מעורים זה בזה בשעת החורבן
   • ווייס, הרב אשר

   • דיבור האדם הוא דבר ישיר מן הנשמה - לכן חטאי הדיבור הם הכי חמורים
   • רוט, הרב אליהו

   • ה' דברים אירעו לאבותינו בתשעה באב.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • האבילות אינה על מה שהיה פעם בית מקדש - לא שייך להתאבל על מה שאיני מכיר
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • האם אנחנו בוכים על הצרות שקרו ליהודים פעם ?
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • האם רחיצה מוגדרת קלה יותר מאכילה ? לכאורה תלוי בתוס' והרמב"ן - גדר הקל קל תחילה -
   • ווייס, הרב אשר

   • הבלימה והריסון של האדם את עצמו בונה את ביהמ"ק - מדוע?
   • מרקוביץ, הרב יוסף

   • הגאון מוילנא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגר"מ פיינשטיין : איסור חמור למורה להוציא מתלמידים מי עשה מעשה פלוני
   • אוירבך, הרב רפאל

   • ההיסטוריה של עם ישראל
   • שטיין, הרב מנחם

   • החי חיי הבל סביב הגשמיות והחיצוניות, לא יבין את סיבת האבילות
   • שוב, הרבנית פרידה

   • החשיבות בלימוד מעלות התורה
   • יפה, הרב דב

   • הכותל המערבי
   • פרץ, הרב אלחנן

   • המועדים במעגל השנה - תכלית כל מועד להתבונן בפרטות במהות המועד ולהתעורר - ההתעוררות המיוחדת לבין המצרים
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • המלחמות באויבי ישראל הן בזמן הזה ואנחנו מתחזקים ברודפי י-ה השיגוה בין המצרים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • המשבר הגדול של עמ"י במאתיים שנה האחרונות - התבוללות
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • העברת התימנים על דתם
   • שטיין, הרב מנחם

   • הציפייה לגאולה - מנהג הקהילות לומר תיקון חצות בצהרי היום
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • הקושי להתאבל על החורבן דווקא מתוך השפע - שירו לנו משיר ציון -
   • אבר, הרב יונתן

   • הרב רבינוביץ - נאמר פעמיים "כל" לומר שלא רק "רובו ככולו" אלא כולו ממש
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הרמב"ם פ"ב ה"ו מה' דעות בעניין גניבת דעת
   • אוירבך, הרב רפאל

   • השגשוג של היהדות החרדית בימינו הוא מעוטא דמעוטא מעמ"י
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • השקפה מוסר פרשת השבוע שיחות
   • בן סניור, הרב נתן

   • התבוננות בהיסטוריה של עם ישראל בכל מה שעבר עליהם
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • התדרדרותה של אשה אמא לארבעה ילדים ועזיבתה לטובת גוי מאיטליה בגלל אינטרנט פרוץ
   • שטיין, הרב מנחם

   • ואין היתר להקל לאנשים עובדים גם אם קשה להם.
   • יוסף, הרב דוד

   • זהר שמות - שלשה חודשים בשליטת עשו - תמוז אב טבת המרגלים נמצאים אז בארץ
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • חודש אב.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • חודשי השנה
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • חולים בימינו
   • ווייס, הרב אשר

   • חורבן בית ראשון ושני-מפני מה?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • חותמו של הקב"ה אמת - אמת מתחילה ועד סוף מ א' עד ת' - ברא אלוקים את ס"ת אמת - בסוף הבריאה ברא אלוקים לעשות ס"ת אמת
   • אוירבך, הרב רפאל

   • חטא המרגלים
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • חמשה דברים
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • טעם התענית ביום כיפור
   • יפה, הרב דב

   • יחסים דיפלומטיים ומערכות יחסים התקיימו תמיד באופן נורמלי - עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב הוא באופן יחסי ואינו סותר יחסים עם ארצות אחרות
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • ימי בין המצרים מחייבים אותנו לפשפש במעשנו
   • יפה, הרב דב

   • ימים אלו הם כעין ברז פתוח שכדי לזכות למים צריך להיכנס תחתיה
   • שוב, הרבנית פרידה

   • ירושלים
   • סגל, הרב דן

   • ישיבת כנסת חזקיהו
   • יפה, הרב דב

   • כה אמר ה' צום הרביעי וכו' וצום העשירי יהפך לששון ולשמחה, זכריה ח' יט'.
   • יוסף, הרב דוד

   • כח השמיעה, ותכונותיה.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • כל הצרות מזמן החורבן עד היום מטרתן לעורר את האדם בתשובה - על מה להתבונן?
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • כל שלא נבנה בימיו כאילו נחרב
   • דיסקין, הרב אליהו

   • כללי המלחמה של עם ישראל שונים מכל האומות - אלף למטה אלף למטה -
   • שטיין, הרב מנחם

   • כשחרב הבית הפסיקו לומר האל הגדול הגבור והנורא -
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • לא חרבה ירושלים אלא מפני...
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • להיות ראויים להתאבל על החורבן
   • שוב, הרבנית פרידה

   • למה אנחנו לא רוקדים כמו חסידי ברסלב ברחובות - כי אני נורמלי.....ומציאותי.....
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • למען תספרו לדור אחרון - לא יהיה להם השגה כיצד צריכה להיות ירושלים
   • סגל, הרב דן

   • לצערנו יש קבוצה עצומה של יהודים שב 100 שנים האחרונות אינם יודעים יהדות
   • שטיין, הרב מנחם

   • מגילת איכה 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.)

   • מדה כנגד מדה
   • מרקוביץ, הרב יוסף

   • מדרש רבה בפתיחה לאיכה המתאר את תגובתם של האבות ובכייתו של הקב"ה
   • דרוק, הרב אשר

   • מה זה שנאת חינם ? וכי יש מישהו ששונא את חבירו בחינם ?
   • כהן, הרב זמיר

   • מה שאמר הגרש"ז אויערבך על פטירת הרבה צעירים מה לתקן
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • מה שניתן ללמוד ממלכת אנגליה
   • שטיין, הרב מנחם

   • מה ששאל האמרי אמת את אביו השפ"א בעניין תפילת חנה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מהר"ל בספר נצח ישראל פרק ד' בעניין טעם חורבן בית ראשון ושני
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • מות אהרן
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מי הבעל הבית על הארץ ? קבוצת מחללי שבת ?
   • שטיין, הרב מנחם

   • מי שצריך בעיקר לחזור בתשובה זה החרדים
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • מכתבו של רבי יחזקאל לווינשטיין בעניין ההשגות שהשיג בא"י - גדולי ישראל שהגיעו לארץ ישראל מה היתה מטרתם?
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • מלכה ושריה בגויים אין תורה, איכה.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • מסכת סוכה דף נה - אוי להם לעכו"ם שאיבדו ואינם יודעים מה אבדו - מדרש רבה בראשית - הבריות עיקר דיבורן על פרנסה אבל ישראל עיקר דבורן ותפילתן אינו אלא על ביהמ"ק
   • דרוק, הרב אשר

   • מעשה ביהודי שניצל ממוות בזכות שמירתו על גדרי הקדושה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מעשה ברבי לייב חסמן עם בחור שלא שמר סדרים
   • יפה, הרב דב

   • מעשה פנחס בן אלעזר - היו השבטים מבזין אותו
   • מרקוביץ, הרב יוסף

   • מקור לדברי האחרונים הנ"ל מפיה"מ להרמב"ם סוף מסכת תענית
   • ווייס, הרב אשר

   • משה רבינו רצה להיכנס בגלגול לארץ ישראל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • משל על צורת האבלות מאשה שבנה נהרג ופעם בכמה זמן מסתכלת באלבום תמונות - כך זה גם בתשעה באב
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • מתוך שלא לשמה בא לשמה - כיצד מגיעים ללשמה ? - לא ברכו בתורה בתחילה ביאור הב"ח
   • אבר, הרב יונתן

   • נפקא מינה להלכה בין התוס' להרמב"ן - שאלה מעניינת בת"ב אחה"צ במי שמרגיש שהולך להתעלף וצריך לאכול אבל אם יתקלח מקלחת חמה יספיק לו מה יעשה ?
   • ווייס, הרב אשר

   • סיפור באחד שבקש ברכה מהח"ח על פרנסה
   • סגל, הרב דן

   • סיפור בעניין וותרנות על יהודי שהאריך ימים עד כמאה שנה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיפור מרבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל בעניין שקר ממוסדות המדינה
   • אוירבך, הרב רפאל

   • סיפור על אברך שחלה ונכנס לאדמור מתו"א ולא התייחס אליו
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיפור על הגר"א וידיעתו בחכמות העולם
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • סיפור על הרב הרצוג בעניין מדת האמת בתפילה
   • אוירבך, הרב רפאל

   • סיפור על יהודי מלא שמחת חיים והסוד שלו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • סיפור על ר' פנחס מקוריץ שבקש בסוף תפילתו שהמשרתת לא תעזוב...
   • דיסקין, הרב אליהו

   • סיפור על תפילתו של הסטייפלר על חולה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • סיפורים על שני אנשי חסד בבני ברק ובירושלים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ספר כד הקמח לרבנו בחיי ערך תענית (מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • עול תורה
   • יפה, הרב דב

   • עיקר הימים להתחזק בפנימיות בלב ודעת ולא רק הלכות חיצוניות בלי דעת
   • סגל, הרב דן

   • עמו אנכי בצרה - תפילה מתוך צרה על מה שצריך עוצמה אדירה של תפילה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ענוות הגדולים
   • יפה, הרב דב

   • עשרה ניסים בביהמ"ק - השפע הגשמי בזמן הבית - דרגתו הרוחנית של איש פשוט בזמן הבית יותר מגדולי הדור בזמן הגלות
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • פירוש הגר"א על שה"ש "דודי חמק עבר"
   • דרוק, הרב אשר

   • צומות
   • ווייס, הרב אשר

   • צרות עם ישראל - יש בהם צער השכינה וחילול שמו בגויים
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • קוראים לנו אנטי ציוניים - הרב שך תמיד אמר אנחנו הציוניים האמיתיים
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • קרוב ה' לכל קוראיו - לכל אשר יקראוהו באמת - מהי תפילה באמת?
   • אוירבך, הרב רפאל

   • ר' אבא מנשק כיפי דעכו ר' חייא מגנדר בעפרא
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • רבינו בחיי והכלי יקר - מות אהרן שקול כחורבן הבית ולכן שניהם בחודש אחד
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • רחיצה בתשעת הימים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שאלת יהושע את המלאך הלנו או לצרינו ?
   • שטיין, הרב מנחם

   • שו"ע הכל חייבים להתענות ואסור לפרוץ גדר, ונשים גם חייבות.
   • יוסף, הרב דוד

   • שואה 2 שיעורים
   • (שוב, הרבנית פרידה.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • שיבנה ביהמ"ק ותן חלקנו בתורתך - פנימיות חסרה בבנין ביהמ"ק
   • סגל, הרב דן

   • שכינתא בגלות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שלש סוגי טומאות ע"פ מהר"ל - ע"ז היא החטא הכי חמור כי היא שקר שעליו נאמר מדבר שקר תרחק
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • שמירת הזמנים
   • יפה, הרב דב

   • שנאת חינם 2 שיעורים
   • (בידרמן, הרב אלימלך.דיסקין, הרב אליהו.)

   • שני סמינרים לפני 50 שנה ...
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • תאור הנסים שהיו בבית המקדש
   • יפה, הרב דב

   • תורה שבע"פ
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • תיאור מה שחסרנו בחורבן בית המקדש - טעם החורבן מפני שנאת חינם - מעשה קמצא ובר קמצא
   • כהן, הרב זמיר

   • תכלית התעניות לעורר לזכור את סיבות החורבן ולחזור בתשובה -
   • דיסקין, הרב אליהו

   • תן לי יבנה וחכמיה
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • תפילה בלשון הקדמונים קרויה 'שער' - משל על זה - אין אפשרות להשיג דבר בלי תפילה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • תפילת רחל - רחל מבכה על בניה - תפילתה מתקבלת בשונה מכולם מדוע? מדה כנגד מדה - גדלותה העצומה של רחל
   • מרקוביץ, הרב יוסף

   • תשעה באב יהפך לששון ושמחה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • "גלתה יהודה מעוני... לא מצאה מנוח" - דרשת חז"ל בביאור המילים לא מצאה מנוח
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "מקל שקד" רמז לכעס ה'
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 4 המלכויות על עם ישראל
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • 5 דברים קרו לאבותינו בט' באב
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אגדות החורבן נקבעו במסכת גיטין, מפני שמהלך החורבן זהו מהלך של גט.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אדם שכבר בירך על פרי חדש, האם יברך שהחיינו. והאם חולה ומעוברת יברכו שהחיינו בפרי חדש.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אדם שעבר התקף פסיכותי [מחלות נפש]
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אופן הרחיצה בערב שבת שחל בה תשעה באב.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אחר החורבן רבו הפרושים בישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • איך בלובלין הייתה שמחה בימי בין המצרים כשהשו"ע פסק שראוי להיות מיצר
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אין התענית אלא הכנה לתשובה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • איסור אכילת בשר ושתיית יין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • איסור לבישת בגדים מכובסים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • איסור תפירה וסריגה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אכילה לאחר סעודה מפסקת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אכילת בשר ושתיית יין.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אכילת פירות העונה שמברכים עליהם שהחיינו, ואכילת פרי כזה לאשה בהריון או חולה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אל תסתכל על המקל, הסתכל על המכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אם אדם אינו מתבונן - לא יועילו כל ההתראות והאזהרות שיופנו אליו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אנגינה שמגיעה עם חום גבוה ומנין הימים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • בא השר למלך ומלמד זכות על האדם שמעל, כיון שידע שיש לו מקורב ,שיושב ראשון במלכות, ויציל אותו אצל המלך
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בגדי זיעה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בזכות מה זכו עמ"י לציצית
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • בט"ז בתמוז חטאו ישראל בחטא העגל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ביאור מה שנאמר על עם ישראל שיתנחמו בכפלים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור: "נחלתינו נהפכה לזרים"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בימות הגאולה לא יהיו צרות ורדיפות, יהיה יישוב דעת לעסוק בתורה ולעבדו בלב בשלם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ביקור בכותל המערבי
   • פרץ, הרב אלחנן

   • בית ראשון נחרב בעוון ביטול תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בכל יהודי אף הרחוק ביותר ישנו ניצוץ של עבודת ה'
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • בניית בניין של שמחה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בענין שם הוי-ה.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • בקשה לתרומה לארגון 'אום אני חומה' המארגן שיעורים אלו.
   • שטיין, הרב מנחם

   • ברכת הטוב והמטיב
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בשבעה עשר בתמוז אירעו חמישה דברים לאבותינו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בשלושת השבועות שלפני תשעה באב מפטירין תלת דפורענותא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בתפילה בשבת חזון צריך להזהר שתהיה בכוונה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ג' עברות יש בהם דין יהרג ואל יעבור ?[שאלה חזקה מאוד]
   • פרץ, הרב אלחנן

   • גדרי המנהגים השונים בימי בין המצרים, והאם הם מטעם אבילות או מטעמים אחרים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • גיהוץ וקיפול.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • גלות 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • דבר האבד
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • דין אכילת בשר ושתיית יין בעשירי באב. והנפק''מ בזה לעניין עשירי באב שחל בערב שבת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין הכל מעלין לירושלים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דין תוספת בתשעה באב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • דיני רחיצה בערב שבת חזון.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני תשעה באב שחל בשבת. מחלוקת הפוסקים האם ישנם דיני אבלות בשבת זו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דינים נוספים המותרים בערב שבת.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ה' וכל כינוייו נתונים בארון, וכשנשתברו הלוחות נחרב כביכול הגילוי של הקב"ה, והחורבן פגע בקידוש ה' ומאז שכינתא בגלותא. ושם שמים מתחלל.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • האם אפשר לעלות לארץ לביקור בתשעת הימים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • האם מותר לשפץ בית במקום הצורך ובמקום שאין צורך.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם שייך לומר פסיק רישא בהנאה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • הבחנה בבנייה ובעובדים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הגלות שאחרי חורבן בית ראשון נמשכה 70 שנה, ואילו בית שני עודנו חרב זה 1900 שנה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הגמרא מקשה - שבספר ירמיה כתוב שהובקעה העיר בט' תמוז - והגמרא מתרצת שמרוב הצרות שהיו להם שכחו והתבלבלו בתאריך.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ההלכות הנוגעות לתשעת הימים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הוויכוח של ר' יהושע בן חנניא וסבי דבי אתונא, ושל החכם מאתונא עם ילדי ירושלים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • החורבן - בחינה של גט, פירוד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • החיד"א מבאר את הפסוק "נחמו נחמו עמי"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם שבקדושה צריכים הקהל לומר ביחד קדוש וברוך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היום טוב הראשון יהיה שבעה עשר בתמוז, ויום טוב אחרון יהיה בתשעה באב, והימים שביניהם - חול המועד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • היסוד להיתר ברחיצה כותב המ"ב שהוא משום רפואה וכשלא מחמת תענוג
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הכל בגלל "כי שיחת עמך" לא עמי, הערב רב .
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הלוחות היו מ6 ספחים 2 בידי הקב"ה 2 בידי משה רבינו 2 נותרו לישראל. ובדיוק בשעת המסירה ויכל להתבטל הרע מן העולם ישראל ,עושים את העגל
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הליצו חכמי הדרש שהצומות בשנה נחלקות ל6 חלקים: שחור - ט' באב, לבן - יום הכיפורים, ארוך - יז בתמוז, קצר - 10 בטבת, איש - צום גדליה אישה - תענית אסתר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הלכות תשעה באב נמצאות בסוף מסכת תענית.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • המנהג לשבת על הקרקע.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • המשך הטעם - מרגע שנפלה הסנהדרין התחילו לשיר שירי עגבים - שירים של חשק וחיבה ושטות והבל. ולכן גזרו שלא ישירו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור. 50 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • המשך שיעור. 6 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • הנחמה תלוייה בבכיה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הסיבה האמיתית - רוחנית לחורבן ירושלים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הסיפור על ר' לייבלה ברוידה שהיה משמש את החפץ חיים.
   • שטיין, הרב מנחם

   • העיקרון החשוב- ר' חיים מוולאזין והגר"א, על הרצון להקים ישיבה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הפטורים מהתענית - אישה מעוברת, אישה מינקת, חולה שצריך לקחת תרופות באופן סדיר וצריך לקחת כמה פעמים ביום, זקן וחלש, קטנים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הקשה יותר מן הכל - שנעדרה מאיתנו הנבואה, ונלקחה מעמנו רוח הקודש.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הרב אומר שאלה שלובשים לבנים בשבת לפני אחרים שגדולים ממנו בתורה והם לא לובשים - עובר משום יוהרא וחייב נידוי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את דברי הרמב"ם - התענית היא כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את הפסוק בנביא שהצומות יהפכו לימים טובים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על חוקות הגויים שמנסים להיכנס למחנה שלנו ולנשים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על מצוות שמחת חתן וכלה שיש להשמיע כלי נגינה. והרב מביא מעשה שהיה עם המהרי"ל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מספר על יונוס ויומברוס שלקחו איתם שם המפורש ולקחו את הקלף של יוסף - ואספו את הזהב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרחבה ושיפוץ הקיים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הרמב"ן כתב שחורבן הבית הראשון היה על בין אדם למקום והבית השני על בין אדם לחבירו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השקפה
   • שטיין, הרב מנחם

   • התחיל בבניה לפני תשעת הימים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • התענוג בדיבור לשון הרע - שיש קהל שומעים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ואנו אין לנו שיור אלא התורה הזאת - אמר הרבי מקוצק 'מנחם אב' הניחום הוא על ידי הא"ב כלומר על ידי לימוד התורה.
   • שטיין, הרב מנחם

   • ותקרבון אלי בעירבוביא- ובהר סיני קרבו הזקנים בנחת
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • זהירות מסכנות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • חודש אב 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.שפירא, הרב משה זצ"ל.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • חולי אפילפסיה למיניהם
   • פרץ, הרב אלחנן

   • חוקות הגויים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חזקיהו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חייבים להתענות בתשעה באב ובבשעה עשר בתמוז מפני דברים הרעים שאירעו בהם (שולחן ערוך)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חלוקת ימי בין המיצרים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • חצוצרות 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • חשיבות השמירה הקפדנית על הלכות ומנהגי הימים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • טעה וברך.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • טעם הדין שלא לברך שהחיינו והנפק''מ מזה למעשה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • יהי רצון שיהא החודש סוף וקץ לכל צרותינו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יוצא שכל השנה בכלי נגינה יש בעיה הלכתית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי בין המצרים - ימי חשבון נפש.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ינוס ויומברוס לקחו ונתנו לאהרון ביד - ואהרון לקח מהם את זה מידם ועשו כישוף - ועל זה ר' שמעון בכה - אם היה אומר להם שישימו בארץ ויקח - לא היה קורה כלום.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ירידת הדורות בצניעות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש בהלכה שצריך לכתחילה להסתפר תוך 30 יום. ולמדנו זאת מנזירות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש הרבה מנהגים ששייכים לשבת חזון - יש הרבה פוסקים שפסקו שלא יתרחץ במים חמים, לא יסתפר, לא יגזוז ציפורניים, ויש שכתבו שלא יחליף בגדים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישוב הסתירה בשו''ע שהתיר לספר ולכבס מיד אחר התענית.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כ"א ימי דגירת התרנגולת על ביציה - כ"א ימים מר"ה להו"ר ומי"ז תמוז לט' באב
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • כביסה על ידי אחרים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • כי אמרתי אלוקים אתם. חשב שהופכים למלאכים, אבל עשו העגל ואז"כאדם תמותון"נשתברו הלוחות ,ולא הגיע למדרגה שקיוו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כיום עם ישראל הינו כאיברים מפוזרים, נטולי ראש ולב.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ככל שמתקרבים ליום תשעה באב - יש לנהוג ביתר צער.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל מצבנו הוא בגלל הכוח של השנאה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • כל רודפי י-ה השיגוה בין המצרים - על פי משל המלך בשדה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כמו יום הכיפורים - שהקדוש ברוך מוחל וסולח לכל עוונותינו לא על ידי הצום אלא הוידוי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כשבאים עם התלהבות גדולה א"א לדעת אם זוהי קדושה או ח"ו רעה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • כשמסתפר יכוון שמקיים מצוות עשה שלא תקיפו פאת ראשכם, שמשלם לספר ביומו תתן שכרו, ויכוון שהקב"ה יסיר מעליו את הדינים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא מתייאשים כלל ועיקר מן הגאולה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לבישת בגדים חדשים ומכובסים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • להכין את הכלים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • לימוד לאחר חצות בערב תשעה באב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לימוד תורה בשבת החלה בערב תשעה באב. וכיצד ינהג בסעודה שלישית.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לעולם לא יחפש את הסיבה הגשמית של הקורה אותו, אלא את הסיבה הרוחנית.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מ"ב בהל' יו"כ, לרחוץ בזיעה מותר כי זה לא תענוג ונכון להחמיר שלא להעביר הזיעה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מדוע משא ומתן ובנייה נחשבים לשמחה הרי השמחה שבהם רק בשעת ההשלמה והסיום.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מדרכי התשובה: כשיש צרה - יריעו, וידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מה דינם של חולים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה חיוב העבודה בימים הללו?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מה מותר ומה אסור ברחיצה בתשעת הימים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה צריכים אנו להכין לקראת הפיכתו של תשעה באב ליום ישועה וגאולה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מהי התפילה החשובה ביותר בעולם?
   • שטיין, הרב מנחם

   • מטות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מי שהוא חלוש.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מלאכת שמים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מלחמת העולם הראשונה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ממעטין בשמחה, ועושים תשובה וחשבון נפש על מה נתארכה הגלות הזו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מנהג ישיבה ע''ג הרצפה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מנהגי החודש.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מסעי בני ישראל במדבר ופטירת אהרן
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מעלת העולם כאשר היה בית המקדש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעשה באוהב ישראל מאפטא שהוכיח יהודי מדוע אינו בוכה ומתאנח על שלא הוקרב היום תמיד של שחר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה המובא במדרש על רבי יוסי שהתפלל בכותל המערבי אחרי החורבן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מקום המקדש נקרא צוואר - ' מגדל דוד צווארך' היות ושם עיקר החיות של האדם והעולם.
   • שטיין, הרב מנחם

   • מקצת הדינים המותרים והאסורים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • משא ומתן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • משה רבינו עומד לפייס את הקב"ה ,אחרי מעשה העגל ואומר"ואם אין מחיני נא מספרך אשר כתבת"
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משיח 2 שיעורים
   • (שטיין, הרב מנחם.שפירא, הרב משה זצ"ל.)

   • משל לאדם שרוצה להתקבל לראיון אצל המלך,ומנסה דרך כמה שרים להגיע למלך ויכול להגיע אבל המלך ביום ההוא היה מדי עסוק בשביל לקבלו,
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משל שתי הביצים, ופשרו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • משנכנס אב ממעטין בשמחה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מתמיה, שאגדות החורבן נקבעו במסכת גיטין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נבוכדנאצר לקח עימו עוד מלכים משאר אומות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נטילת ידים שחרית בתענית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נישואין.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • נשתברו הלוחות, ביום זה. עם בכזו דרגה עשו עגל איך ייתכן?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סוגי הבשר שנאסרו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • סיכום קצר על השיעור הקודם - ה' הדברים שארעו בשבעה עשר בתמוז ובתשעה באב באים לרמז על השלימות של החורבן, בצירוף שני החלקים של החמשה דברים ועוד חמשה דברים, וככל 'עשר' שהם צירוף שלימות.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • סיפור בגמרא על רבי יהושע שדודו רבי יעקב בן גודגדא היה שוער
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סירוק הראש במסרק,
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סעודה המפסקת בערב תשעה באב. מה אוכלים בסעודה?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עוד מובא במדרש שלפני שבנה משה את המשכן הראה לו הקב"ה את בית המקדש של מעלה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקר הדברים להלכה זה בשבוע שחל בו תשעה באב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקר התענית זה לשבר את הלב ולהכניע אותו ושיהיה עסוק בעבודת השם ולעשות חשבון נפש עם עצמו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עם ישראל בעוונותיו החריב את בית המקדש.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עסק התורה של חזקיה הציל מכל הסכנות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פירוש הזוהר: חודשים טובים בשנה וחודשים שלא טובים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פרושים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פרשיות מטות מסעי נקראות תמיד בבין המצרים, מה עלינו ללמוד מכך?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צום הרביעי - יז תמוז, צום החמישי - ט' באב, צום העשירי - עשרה בטבת, צום גדליה אחר כך נתקן, תענית אסתר נקרא מדברי קבלה, יום הכיפורים זה מהתורה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • צחצוח נעלים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • צריך האדם שיהיה עסק התורה יקר וחביב בעיניו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קורות ישראל במדבר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קל וחומר בנושא הזה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • קניית בגדים חדשים לצורך חתן וכלה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קניית נעליים לצורך תשעה באב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קרבן התמיד 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • רוב ברכות בשמונה עשרה הינם סביב הבאת הגאולה.
   • שטיין, הרב מנחם

   • רחיצה בים, יציאה לחופשה, ועריכת משפט בימי בין המצרים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • רחיצה לחולה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • רחיצת קטנים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שואל הרמב"ם הרי תשובה יש באלול, ומשיב כיון שכל דור ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו וזה בגלל מעשים רעים וצריך לשוב בתשובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שיטת התשב"ץ שגם בימנו יש מצוה לעלות בשלשת הרגלים לראות לפני ה' בכותל המערבי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שיפוץ למטרת הרווחה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שירה בפה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שלושת השבועות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שם הוי-ה יש בו שני ההי"ן ובו ברא הקב"ה את כל מה שהאין סוף האציל ברא יצר ועשה, וכל זה נתחלל בחורבן.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • שמיעת קלטות עם שירים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שנפסק שראוי לכל להיות מיצר על החורבן
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שריפת בית המקדש נמשכה עד שקיעת החמה ביום עשירי.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שתילת פרחים וגיזום עצים ושיחים בגינה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תיאור עבודת הכהנים בבית המקדש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תיקון בגדים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תלת דפורענותא 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • תספורת דעת השולחן ערוך שהיא אסורה בשבוע שחל בו תשעה באב, אך נהגו להחמיר מראש חודש אב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תענית 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.יפה, הרב דב.)

   • תפילה בכותל המערבי
   • פרץ, הרב אלחנן

   • תפקידנו בימי בין המצרים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תשובתו של הקב"ה - היטבת לראות: כתוב בפסוק "כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ" ונושנתם גימטרייא - 852 והוא שאחרי ימים אלו יהיו צרות לעם ישראל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "אזור אליהו" - תאריך מות אהרן מופיע בפירוט כי הקב"ה שמח בבוא אליו נפש צדיק
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • אבילות 2 שיעורים
   • (דרוק, הרב אשר.פייבלזון, הרב אליהו מאיר.)

   • אדם המדיק בזמנים - אשתו מעריכה אותו
   • יפה, הרב דב

   • אדם נרגן חוטא הרבה בחטאי הלשון
   • רוט, הרב אליהו

   • אחד מחמשה דברים חרש טורנסרופוס את ההיכל - מה כל כך נורא במה שחרש לאחר החורבן ?
   • דרוק, הרב אשר

   • איך יכול להיות שהדורות הקודמים של התנאים וכו' לא הצליחו להביא את הגאולה ודווקא אנחנו נצליח ?
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • איך מקבלים עול תורה
   • יפה, הרב דב

   • איך נכנסים תחת הברז? איך מתאבלים?
   • שוב, הרבנית פרידה

   • איסור רחיצה בת"ב - שני דינים דין אבילות ודין תענית כמו ביוה"כ - מנחת חינוך והרב מבריסק - הוכחתם ליסוד זה מאיסור הושטת אצבעו במים
   • ווייס, הרב אשר

   • אמונה 2 שיעורים
   • (דיסקין, הרב אליהו.פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל.)

   • אנו אומרים "אחכה לו בכל יום שיבוא" והרי ישנם ימים שהמשיח לא יכול לבא ?, תירוץ הרב מבריסק ותירוץ עצמי
   • יפה, הרב דב

   • ארץ ישראל
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • בביהמ"ק התפללו על שלום כל האומות
   • כהן, הרב זמיר

   • בדברי הרמב"ם יש מחלוקת, האם זה מדברי קבלה או גירת חכמים.
   • יוסף, הרב דוד

   • בונה ירושלים ה' לשון הווה - כל הדורות בונים את ביהמ"ק ואנחנו נשלים
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • בחור מאופקים שנהיה 'דתי' בזכות אוריה
   • שטיין, הרב מנחם

   • ביאור המהרש"א מסכת יומא ט: ע"פ החילוק בגמ' בבא קמא בין גנב לגזלן
   • אוירבך, הרב רפאל

   • ביהמ"ק
   • מרקוביץ, הרב יוסף

   • בין אדם לחבירו
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • בית המקדש הבית לשכינה והבית של כלל ישראל בית חיינו - שלחן אבינו
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • בכייה של חינם - עצביהם כסף וזהב וורט מהקוברינר
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • בעבר אפילו יהודים פשוטים התאבלו ממש על חורבן בית המקדש - היום יש לנו נסיון גדול בזה
   • דרוק, הרב אשר

   • ברכת הטוב והמיטיב
   • שוב, הרבנית פרידה

   • בשורת הנחמה בקבורת הרוגי ביתר, ברכת הטוב והמיטיב
   • שוב, הרבנית פרידה

   • בתפילה אדם מפעיל את הכוחות של האבות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • גדרי הצומות - ד' אבות בתעניות - תשובה אבל ריצוי וזכר - גדר צום תשעה באב וחומרתו כיוה"כ
   • ווייס, הרב אשר

   • גלות השכינה
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • ד' צומות
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • דברי הגמרא אני לגבי אבי כחומץ בן יין - מדוע לא המתין כ"ד שעות בין בשר לחלב?
   • אוירבך, הרב רפאל

   • דברי הגר"א במשלי לחנך כל ילד לפי כוחות נפשו
   • אוירבך, הרב רפאל

   • דברי המהרל על הנהגות שונות בהנהגת הבורא את ברואיו לפי מעשיהם
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבנו יונה בביאור המאמר הנ"ל
   • יפה, הרב דב

   • דיני צום תשעה באב והחילוקים בינו לצום יוה"כ בעניין חולה - ג' שיטות באחרונים בדין חולה בת"ב - שיטת הגר"ח מבריסק המרחשת - דין שיעורין בת"ב נראה שאין דין שיעורין בת"ב ממה שלא הוזכר בשו"ע גם מסברא נראה כן -
   • ווייס, הרב אשר

   • ה"מעריב האחרון" של מתי המדבר הציל את ה15,000 האחרונים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • האבילות בתשעה באב אינה על העבר אלא על ההווה
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • האם יש שייכות בין החמשה דברים? - בין המצרים
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • האסיר שיצא מבית הסוהר וגילה שטחן אוויר
   • שוב, הרבנית פרידה

   • הבנת הזיקה והקשר של עם ישראל לארץ ישראל על פי הרמב"ן
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • הגברת שבאה להתעדכן שלוש פעמים ביום לגבי הגרדרובה החדשה
   • שוב, הרבנית פרידה

   • הדברים שאירעו בזמן חורבן בית ראשון ושני.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • הזכות להתאבל
   • שוב, הרבנית פרידה

   • החיסרון שחסרנו בימינו בחורבן ביהמ"ק ברוחניות ובגשמיות
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • הטענה שהיה נגד ישראל שבכו על דברי המרגלים.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • הכל מעלין
   • פרץ, הרב אלחנן

   • המושג 'אהבת חינם' אינו מובן הרי יש מצווה לאהוב? ביאור המושג שנאת חינם
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • המצב הרצוי של עם ישראל ועל מה צריך להתפלל כעת
   • יפה, הרב דב

   • הנהגת קלם - להגיע בזמן
   • יפה, הרב דב

   • הפטרת שבת ר"ח אב.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • הצעה מעשית להתעוררות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
   • שוב, הרבנית פרידה

   • הרוגי ביתר
   • שוב, הרבנית פרידה

   • הרמב"ן בפרשת וירא כותב "הקב"ה רוצה לתת שכר מעשה טוב ולא שכר לב טוב"
   • אוירבך, הרב רפאל

   • השל"ה בעקבות רש"י שחזרו לאחוריהם 8 מסעות והספידו את אהרן בט' באב כאשר נלחמו בהם בני לוי
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • השקר שבמגילת העצמאות - בארץ ישראל קם העם היהודי? - עמ"י קם במדבר! - אין אומתינו אומה אלא בתורתה
   • שטיין, הרב מנחם

   • התבוננות במה שחסרנו בהשראת השכינה והנבואה בישראל כאלף שנים - הקרבת הקרבנות כדורון כלפי מעלה
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • התורה היא אותו תורה אצל כל היהודים בכל הגלויות הרחוקות והנדחות
   • שטיין, הרב מנחם

   • והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • זכותו של מי שמקבל בזיונות ושותק
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • חודש תמוז
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חוזרת בתשובה מתארת על החסר בתקופה שלפני החזרה בתשובה
   • שוב, הרבנית פרידה

   • חורבן ביהמ"ק מבטא קריסת מערכות רוחנית - וזה שער השמים - מקום החיבור בין העולם הגשמי לעולמות רוחניים
   • כהן, הרב זמיר

   • חורבן הבית - שלשת השבועות - צער השכינה
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • חזקיהו המלך במלחמתו עם נבוכדנצר
   • שטיין, הרב מנחם

   • חטא המרגלים היה בעיניהם, והיה בחודש תמוז.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • חשבון נפש 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • י' לשונות של תפילה - לשון צעקה - ביאור העניין למעשה - משל ע"ז
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ימי בין המצרים
   • אוירבך, הרב רפאל

   • ימי בן המצרים - עיקר העבודה בימים אלו
   • יפה, הרב דב

   • יסוד החתם סופר מהפסוק נעשה אדם כצלמנו שיכול להטעות אנשים לכפירה ח"ו
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • יש הרבה מצבים שאנשים יש להם עניין רפואי והם בריאים לחלוטין נתיר להם לשתות לשיעורין כגון מניקה ואנשים שיש להם אבנים בדרכי השתן וכדומה
   • ווייס, הרב אשר

   • יתגדל ויתקדש שמיה רבה ר"ת יושר
   • אוירבך, הרב רפאל

   • כוח השמיעה.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • כי מציון תצא תורה - למה דווקא מציון ?
   • אבר, הרב יונתן

   • כיצד אנו מתמודדים עם האבילות כל השנה - אנחנו לא לוקחים את זה רציני מדי....
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • כל התפילות בכל העולם עולים דרך שם - מקום ירידת השפע -
   • כהן, הרב זמיר

   • כלי שיר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כמה זמן לחם יהושע עם ל"א המלכים? - שבע שנים - אפס הרוגים - למעט אחד במלחמת העי
   • שטיין, הרב מנחם

   • כשמקלקלים את כח השמיעה זה גורם חורבן.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • לא מאסתים ולא געלתים לכלותם
   • שוב, הרבנית פרידה

   • להתרגל לחשוב על השני
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • למה לא שתה הרב שך בין 8 לשמונה וחצי בבוקר ?
   • דרוק, הרב אשר

   • לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו - מה הקשר בין הגג לנעליים?
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • לקונן על החורבן
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מגילת איכה - מבנה המגילה והקינות שבה ונושאיהם
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • מדוע מכסים את עינינו באמירת שמע ישראל ?
   • ווייס, הרב אשר

   • מדת האמת: סיפור על הגרי"י ווינברג זצ"ל
   • אוירבך, הרב רפאל

   • מה פירוש המילה מגילה ? ומדוע רק חמשה ספרים נקראים מגילות ?
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • מה שאמר ר' נפתלי אמסטרדם בסעודת פורים לרבו
   • אוירבך, הרב רפאל

   • מה שסיפר רבי חיים ויטל על רבו האר"י שלקח אותו לכנרת לשתות מבארה של מרים ונפתחו לפניו בארה של מרים
   • שטיין, הרב מנחם

   • מהם חיי ההבל
   • שוב, הרבנית פרידה

   • מהר"ל בספר נצח ישראל פרק ח' מבאר שהזמן של חמשת הדברים אינו מקרי - בכל הדורות ימים אלו נועדו לצרות
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • מחלוקת
   • אברמוב, הרב ירמיהו

   • מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי השם
   • שוב, הרבנית פרידה

   • מיהו צדיק
   • יפה, הרב דב

   • מלחמת יום כיפור בעיצומו של יום כיפור חסד השם
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • מנהגי האבל נוהגים גם בתשעה באב
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מעשה באמרי אמת וכתב היד של רבי חיים וויטל שבו מספר מה שנגלה אליו בחזיון לילה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מעשה ברבי חיים קמיל הממחיש את תוצאות קבלת עול תורה
   • יפה, הרב דב

   • מעשה דקמצא ובר קמצא והלימוד ממנו
   • רוט, הרב אליהו

   • מעשה קמצא ובר קמצא - ברכה לילדים ממי שלא השיב על חרפתו
   • מרקוביץ, הרב יוסף

   • מקל שקד שראה ירמיהו - כ"א ימים בין חניטתו לגמר בישולו כמניין ימי ביהמ"צ
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • משך חכמה- "כל" העדה בכו כי לא היה בהם רוצח בשגגה - והשאלה עליו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • משמעות לחיים
   • שוב, הרבנית פרידה

   • נבואת ירמיהו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סיבות החורבן בבית ראשון ובבית שני - לא נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם
   • דיסקין, הרב אליהו

   • סיפור ביהודי שהגיע לחזו"א וסיפר שלבנו יש גידול במוח ומה ששרטט החזו"א על פתק
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • סיפור מדהים על ר"ח פרידלנדר והנהגתו בחוליו
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • סיפור נורא על רבי נחמיה בקר וכוחה של תפילת מנחה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיפור על דיבוק שהיה גלגול של אדם מזמן המקדש שהיה מאלו שהרגו את זכריה הנביא
   • דרוק, הרב אשר

   • סיפור על הפונוביז'ר רב שחזר מאיסוף כספים בפרנקפורט עם סכום מאד גדול בזכות הקפדה על תפילה בציבור
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיפור על הרב מבריסק והפסד הנדוניה שלו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • סיפור על פגיעה בכבוד הזולת והעונש החמור על כך - וכיצד נושעו ע"י סליחת הנפגעת
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיפור על ר' שלום שבדרון שנכנס אל החזו"א כשהתחיל להיות מגיד והשמיע לפניו דרשה ...
   • דיסקין, הרב אליהו

   • סיפור שסיפר אברך שלא היה לו ילדים והרופאים התייאשו ממנו לגמרי
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סכנה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ספר קול יעקב 2 שיעורים
   • (אייזנברג, הרב אשר.אייזנברג, הרב אשר.)

   • עונש המרגלים.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • עם הנבחר
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • עמודי העולם
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עצות לאמונה ובטחון - לימוד חומש רש"י - חובת הלבבות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • עשרת הדברות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צום
   • יפה, הרב דב

   • צומות האלו שהתחילו אחרי בית ראשון והופסקו בבית שני, כשחרב הבית השני הצומות שחוזרות מה דינם האם הם גזירת חכמים או מנהג ישראל.
   • יוסף, הרב דוד

   • צריך לחיות אמונה - משל נמרץ על זה -
   • דיסקין, הרב אליהו

   • קמצא ובר קמצא 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • קריאת וביאור פסוקי איכה
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • ר"י אייבשיץ -לשם מה דוד המלך רצה לדעת מתי יסתלק מן העולם ?
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • רבינו יונה שער השלישי שקר חמור מגניבה משום שהוא פגם ביסודי הנפש - סתירה לזה מדברי חז"ל במדרש
   • אוירבך, הרב רפאל

   • רצונם של עוזבי התורה לשלוט בנו
   • יפה, הרב דב

   • שבוע שחל בו 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • שו"ע סימן תקמ"ט - מטרת הצום "תשובה"
   • יפה, הרב דב

   • שומר פיו ולשונו - מה שמכניסים ומה שמוציאים מהפה
   • רוט, הרב אליהו

   • שיטת הרלב"ג שפטירת אהרן בר"ח שבט ומרים בתשרי
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שכינתא בגלותא - פירוש הדברים ע"פ משל
   • כהן, הרב זמיר

   • שלשת השבועות - מחלוקת
   • אברמוב, הרב ירמיהו

   • שמירת הסדרים
   • יפה, הרב דב

   • שנאת חינם - בין אדם לחבירו
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • שני פרשיות התוכחה בחוקותי וכי תבא מתיחסים לבית ראשון ושני
   • רוט, הרב אליהו

   • תורה
   • יפה, הרב דב

   • תורה שבעל פה.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • תיקון חצות 2 שיעורים
   • (אבר, הרב יונתן.אבר, הרב יונתן.)

   • תמה זכות אבות - אבל מזכירים זכות אבות
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • תעניות 3 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.סגל, הרב דן.דיסקין, הרב אליהו.)

   • תפילה בציבור פועלת כמו צדיק הדור - בית אהרן
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • תקומת עם ישראל אחרי השואה ע"י אנשי מסירות נפש בדרך ניסית
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • תשעה באב יום מועד לפורענות - הרבה צרות היו ביום הזה - גירוש ספרד התבצע בת"ב
   • כהן, הרב זמיר

   • "זכור את בוראך" רמז לזמן הגלות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 1937 שנים לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • 5 דברים ארעו ביום יז בתמוז - השתברו הלוחות, בוטל התמיד, הובקעה העיר בראשונה ובשנייה, שרף אפוסטמוס את התורה, והועמד צלם בהיכל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 5דברים ארעו לאבותינו בי"ז בתמוז .לא בכדי נקבע יום זה לצום .מגלגלין חובה ליום חייב.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אדם או אשה הסובלים מדיכאון
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אדם שלא רחץ מר"ח אב, היתכן שבגלל מנהג הראשונים נבטל דאורייתא?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אדם שרוצה לשתות מחשש מפולת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אותו אדם ששאל אומר ששאלתו היא לגבי הימים מראש חודש עד ט' באב - והרב עונה שאם אינו יכול בלעדי בירה כיוון שמעכל לו המזון יש מקום להקל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אחרי הסעודה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אילוצים בצומות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אין ייסורים בלא עוון, ואין מיתה בלא חטא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • איסור הרחיצה בזמנינו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • איסור קניית חפצים חדשים. ותפירה ותיקון של בגדים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • איסורי תשעת הימים הם מנהג ומצד הקבלה ומנהג מחייב מאוד
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אכילת בשר בשבת ובסעודה שלישית.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אכילת דגים בסעודה המפסקת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אכילת פת חריבה במלח וקיתון של מים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אלו בגדים אסור לקנות בימי בין המצרים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אם הלילה של ליל הסדר הוא אותו לילה של ט' באב-סימן נחמה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אנשים שמתעסקים בדברים שהם מסוכנים מה שייך הנאת לבישה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • באלו שעות יצום חולה שיכול לצום מעט שעות. עישון סיגריות בתשעה באב.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בגדי שבת בשבת חזון.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בחודש אב, ובפרט בתשעה באב אירעו אסונות רבים לעם ישראל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ביאור דברי הגמ' "משנכנס אב ממעטין בשמחה".
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ביאור: "זכור את אשר...לך עמלק"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום התענית אסור אפילו לשטוף את הפה, להתרחץ מותר, לשטוף את הידיים רגיל מותר ואסור לצחצח שיניים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בימי בין המצרים כל רודפי י-ה השיגו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בית המקדש השלישי יבנה ע"י הקב"ה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בית שני 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.דיסקין, הרב אליהו.)

   • בכל יום ויום מקווים ומצפים לגאולה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בעניין השמיעת מוזיקה - הטעם שאנחנו נמנעים הוא כי יש הלכה מיום שחרב בית המקדש גזרו חכמים שלא לשמוע כלי נגינה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בקרים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בר מצווה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ברכת שהחיינו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בשבת חזון כל התפילות מתקבלות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בשמים מחכים שיחזרו כולם בתשובה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בתקופה זו דווקא אפשר גם להיות נדבק בבורא יותר ויותר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • גדר דין "ממעטין בשמחה" בימי אב.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • גזירת הצום לחולה, חז"ל רצו שנצטער,
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • גיל הקטן.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • גם בזמן בית שני היו מתענים בתשעה באב.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דברים הנוהגים מראש חודש אב ובשבוע שחל בו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • דין בחור ספרדי שלומד בישיבה של בני אשכנז.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין כיבוס בגדים עבור גוי. ודין כיבוס בגדי יהודי ע''י גוי.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני ימי בין המצרים שבאים מחמת אבלות וכאלו שבאים מתקנות חז''ל מטעמים שונים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דיני שלשה שבועות - האשכנזים נוהגים בצאת הכוכבים דינים אלו, לספרדים לא חל דיני שלשת השבועות אלא מהבוקר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דינים הנוגעים לערב שבת חזון ולמוצאי הצום שחל ביום חמישי.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דעת הספרדים ברחיצה שלאחר התענית.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האדם בגדר עולם קטן.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • האם מותר לעמוד ליד מאוורר בשבת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • האם ניתן לערוך מסיבות ודינרים מסוגים שונים בימי אב.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הבדלה
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הבריונים ופעולתם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא אומרת שלעתיד לבא יבא מלך המשיח עם שבעת הרועים ושמונת נסיכי אדם, מי הם?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדברים תלויים במנהגים. והרב יזכיר אותם אחד אחד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הובקעה העיר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הורדת בגדי שבת במוצאי שבת חזון.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • החורבנות והאבל בתשעה באב, נקבעו כשעם ישראל בכו בכיית חינם במדבר
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • החשיכה סיבת האורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הטעם שצריך לצום כדי לעורר את הלבבות לפתוח דרכי התשובה (רמב"ם)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היכן נמצאת השכינה בזמן הגלות?
   • שטיין, הרב מנחם

   • הכהן הגדול מת בחודש אב, זה שכל מלאכתו במשכן , וזה סימן לדורות, שבחודש אב יהיו נחרבין בתי המקדש
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הכנות לשבת וכו'
   • פרץ, הרב אלחנן

   • הלויים אחרי גיל 40 פסקו מלהיות משוררים והתחילו להיות שוערים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הלכות בגד חדש בימי בין המצרים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • המותרים באכילת בשר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • המנהג שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • המשך הסבר: הקב"ה עשה צדקה עם עם ישראל הקדים שנתיים ל"נושנתם". ואם היה מחכה עוד שנתיים לא היה נשאר כלום וזה היטבת לראות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור...
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • המשמעות ההלכתית של "משנכנס אב ממעטין בשמחה".
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הנקמה היא היא מנוחתו של האדם ומתוקה היא מאוד
   • פרץ, הרב אלחנן

   • הסיבה למה אסור לשיר - הטור כתב בגלל אבל חורבן בית המקדש.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסרת כתמים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • העסקת פועלים נוכרים לבניה בתשעת הימים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הקדימה התורה את פרשת מטות שעוסקת בחטאי הדיבור, לפרשת מסעי שעוסקת בעוון רציחה; ללמדך שזה חמור מזה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הקשר בין חטא המרגלים לגלויות
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הרב חוזר לדברים. נשברו הלוחות - עם ישראל טעה בספירה למשה שיבוא מההר - ועשו עגל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא את הגמרא במסכת סוטה בעניין כלי זמרה ומביא כמה גזירות שגזרו חכמים משום חורבן הבית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מביא ראיה מהגמרא במסכת תענית שהיו גוזרים תעניות כדי לשוב בתשובה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על ירושליים שחריבה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מסביר מי היה המאירי ומביא את טעמו לגזירה - שבזמן שהיה סנהדרין היתה אימת סנהדרין עליהם והיו מפחדים מהם ולא היו שרים שירים לא טובים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מתאר את הצרות בגלות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הריונות למינהם איך נמדוד על ידי האפשרויות מיקום
   • פרץ, הרב אלחנן

   • השולחן ערוך כתב שבימים האלה יש נוהגים להמעיט במשא ומתן, וכתב בבית יוסף שהכוונה דווקא משא ומתן של שמחה ובראש חודש.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השתתפות בני אשכנז בשמחות של בני ספרד.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • התייעצו אנשים על מקום מגורים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • התקנת מזגן.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ובנוסף חכמים גזרו שיר ללא כלי נגינה על יין אסור.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זה אחד הצומות שמן הדין חייבים להתענות בו חוץ מחולים ונשים מעוברות ומיניקות שיש להקל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זהירות שחולה לא יצום, ושלא יביא אדם את עצמו לסיכון.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חודש אב - נקרא כך כיון שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חולים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חורבן 12 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.אייזנברג, הרב אשר.שפירא, הרב משה זצ"ל.אייזנברג, הרב אשר.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל.דיסקין, הרב אליהו.)

   • חטא העגל 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • חלומו של רבי צדוק הכהן מלובלין. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • חלקה של האשה בששת השאלות ששואלים לכל אדם שמגיע לעולם האמת.
   • שטיין, הרב מנחם

   • חרב בבית המקדש
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ט' באב 4 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.רוזנבלום, הרב ברוך.בן-פורת, הרב יוסף.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • טעימה בערב שבת מן התבשילים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • טעם מיתה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יוהרא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יין
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי בין המצרים - ימים של צער וכאב, אך יש בהם גם מעלה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יקרותם של בני ציון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ירמיה מסר את נפשו להחזירם למוטב.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש גם בעיה של שאלה הלכתית של חוקות הגויים למי שמאריך שערו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש להיזהר ביום ט' באב מפורענות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישנה שבירה בשלושת עמודי העולם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כביסה וסידור פאה נוכרית.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • כהן שנעשה בעל מום יורד מעבודתו והיה בודק את העצים של בית המקדש מתולעים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כיבוס בגדי קטנים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • כיצד יטבול במקווה בערב שבת חזון.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כל דיני האבל של ימי בין המצרים חלים ממחר בבוקר ויש אומרים מהלילה. נפקא מינה לבשר, תספורת ומוזיקה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל רודפי י-ה - השיגוה, כל מי שמבקש ורודף בימים אלו את חי העולמים - יש בו אופן ויכולת להשיג, על פי משל המלך בשדה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כלי נגינה והוא הדין הקלטות כלי שיר - אסורים והרב מביא את הרמב"ם - "כלי שמשמיע שיר".
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כשאדם ינצל את עצמו מבחינה רוחנית הוא ינצח את כל העולם (כי מחוץ לעניין הרוחני אנו המעט שבאומות)
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • כשהעבירו את ישיבת נובהרדוק
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • כתב הגאון הפרי חדש והביאו ר' חיים פלאג'י שאין שינוי ומי שנוהג כל ערב שבת לעשות דברים אלו מותר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לבישת בגדי שבת בימי החול.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לגבי ציפורניים - שיורי כנסת הגדולה החמיר מ17 בתמוז והרב מסביר את טעמו - כדי לחזק ולתקן את המעוות שקלקל שבתאי צבי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לחשוב שאינו מקבל על עצמו את הצום בברכת המזון.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לימוד נגינה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לכל דבר סיבה רוחנית שעומדת מאחורי הסיבה הגשמית הנראית לעין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לענין הפרשה יש שייכות לענין הזמן.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מגבות, מפות וסדינים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מדוע נכתב ששלושת הרועים משה אהרן ומרים נפטרו בירח אחד
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מה בכלל איסור תספורת ומתי נוהג האיסור.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה ההגדרות של חולה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה יש לשמוח בתשעה באב לעתיד לבא?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מה נחשב לתבשיל ומה לא
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה תפקידנו במיוחד בזמן הזה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מוכרי כסות וכדומיו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מטרת מנהגי הימים להגיע להרגשה אמתית של אבלות וצער.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מי שהולך לישון בלילה ורוצה לקום לפני עלות השחר לאכול משהו צריך לעשות תנאי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מלחמות היהודים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ממלחמת העולם הראשונה העולם מזועזע ומבעבע.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מנהג איסור הרחיצה מא' באב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מנהג שלא לאכול בשר ולשתות יין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מסירת בגדים לחייט או תופרת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מעולם לא לן אדם בירושלים ובידו עוון. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • מעשה אודות ה"אוהב ישראל" מאפטא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה ברב הונא, שבן לילה החמיצו לו 400 חביות יין.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה נירון קיסר ואדריאנוס בזמן חורבן בית המקדש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מקור דין השולחן ערוך לאסור ברכת שהחיינו בימי בין המצרים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מקרים בהם הותרה רחיצה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • משחרב בית המקדש - אנו חסרי חיים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משכנס אב ממעטין בשמחה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משל לאדם שרצה לדבר עם המלך.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • משלו של ר' שמלעקא על הביקור אצל המלך
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מתי מותר להתחיל לכבס ולהסתפר כשתשעה באב חל ביום חמישי.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נבואה 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.שפירא, הרב משה זצ"ל.)

   • נדבר קצת על עניני החורבן
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ניקוי במילי דמנקי, אחרי נגיעה בנעלים, במקום שיש לו מים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נשברו הלוחות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נתינת מתנות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • סוכרת על כל גבניה ומיניה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • סיפור
   • פרץ, הרב אלחנן

   • סיפור על הישמח משה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • סנחריב
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סעודה מפסקת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • עוונות החורבן של בית שני חמורים מעוונות החורבן של בית ראשון.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עיקר העיקרים למה שצריך האדם לשאוף בחייו הוא הקשר והקירבה להשם יתברך.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • על מה אבדה הארץ?
   • פרץ, הרב אלחנן

   • עם ישראל לקה בכפלים בחורבן בית המקדש הראשון והשני ויתנחם בכפלים שנאמר "נחמו נחמו עמי"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עריכת סעודה שלישית בקבוצה ובחברים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • פירוש הפסוק "כי אתה אבינו אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פריסת מצעים בבית, ופריסת מצעים חדשים כשמגיעים אורחים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • פשר השם מנחם אב: 1. רק אבינו מלכנו ינחמנו. 2. שגם לאב תהיה נחמה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צום יז בתמוז מתחיל בעלות השחר, ומסתיים 18 דקות אחר השקיעה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ציפורניים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קבלה יש, שבשבת חזון יש כח להעלות את כל התפילות של עם ישראל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קידוש לבנה והבדלה במוצאי שבת חזון.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • קניית בגדים במקום שישנה הוזלת מחירים מוגבלת בזמן. תיקון ותפירת בגדים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • קניית והזמנת רהיטים וכלי בית שונים שונים בימי בין המצרים ובתשעת הימים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • קציצת ציפורניים לכבוד שבת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ר' צדוק הכהן - כל מושג שמופיע בפעם הראשונה בתורה משם מקור ושורש המושג לכל מקום. כגון קדושה נכתב לראשונה כלפי שבת ומשם מקור הקדושה בכל דבר וענין.
   • שטיין, הרב מנחם

   • רופא טוב מחפש את סיבת החולי, ואותה הוא שואף לתקן.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רחיצה האסורה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • רחיצה לצורך טבילת נשים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שבע ברכות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שבת חזון 4 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • שוכר דירה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שיהפכו הימים האלו לששון ושמחה והאמת והשלום אהבו ויבנה בית המקדש
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שימוש במטפחות לחות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שיפוצים בדירה, וקניית דירה כשיש חשש שאחר יקדימנו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שכינתא בגלותא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שלחו משלחת מבבל שיענו הכהנים או ה', האם להמשיך להתענות התשעה באב
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שמיעת ברכת שהחיינו ממישהו אחר בימי בין המצרים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שנאה זה עוון פנימי שלא רואים אותו בחוץ
   • פרץ, הרב אלחנן

   • שפיכות דמים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שתיית יין בהבדלה של מוצאי שבת חזון.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תבשיל אחד בסעודה המפסקת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תיאור עבודת הלויים בבית המקדש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תיקון ושיפוץ הבית בתשעת הימים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תספורות לאיש ולאשה בימי בין המצרים והדין בזה לתספורת לצורך שידוך.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תספורת קטנים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תענית י"ז בתמוז מתחילה בעלות השחר ומסתיימת 20 דקות אחרי השקיעה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תפילין
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תקופת בין המצרים ומנהגיה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תשעה באב 5 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.שפירא, הרב משה זצ"ל.אברמוב, הרב ירמיהו.שוב, הרבנית פרידה.ווייס, הרב אשר.)

   • "לאמר" להודיע מתי נפטר אהרן לרבים כדי לגלות שהוא חביב בעיני ה'
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • אבילות החורבן
   • אבר, הרב יונתן

   • אדם יכול להצטער על משהו שהוא לא קבל אבל לא להתאבל - אבילות היא על מה שהיה לאדם והלך - כל יהודי מצטער כל הזמן על כך שהעולם לא מתנהל לפי הכרתו ולפי האמת
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • אהרן כנגד ההוד - החודש ה5 ובית המקדש כנגד ההוד
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • איזהו מורא לא ישב במקומו - הקב"ה מנהל את העולם לא צריך לישב במקומו
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • איך יכול להיות שעסקו בבית שני בגמ"ח והיה להם שנאת חינם ?
   • דיסקין, הרב אליהו

   • איך מתאבלים
   • שוב, הרבנית פרידה

   • איכה 2 שיעורים
   • (אייזנברג, הרב אשר.אייזנברג, הרב אשר.)

   • איסור תספורת מי"ז בתמוז
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • אמונת השכל והרגשת הלב
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אנחנו צריכים לעשות מה שבידינו ולחכות לישועת ה'
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אשה שזמן טבילתה במוצאי הצום ואם תצום לא תוכל לטבול - תמיהה על ד' הגרמ"פ - כוונת המשנה ברורה
   • ווייס, הרב אשר

   • בברכת קדוש לבנה נאמר על הקב"ה פועל אמת שפעולתו אמת
   • אוירבך, הרב רפאל

   • בדלותנו לא עזבנו אלוקינו
   • שוב, הרבנית פרידה

   • בזמן חורבן הבית פסקה נבואה מישראל.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • בטחון
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ביאור פרק התהילים הראשון בתיקון רחל "על נהרות בבל" ע"פ המלבי"ם - הבכייה אינה על גשמיות אלא על קדושת ציון שהלכה מהם
   • אבר, הרב יונתן

   • ביומא לט. מ' שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימין פסק נר המערבי דלתות היכל נפתחות מאליהן - מה הסימן בדלתות היכל
   • רוט, הרב אליהו

   • בין המצרים - חטאי הלשון
   • רוט, הרב אליהו

   • בית ראשון 2 שיעורים
   • (דיסקין, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • במה ישראל גדולים משאר אומות
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • בעניין עשרת הרוגי מלכות
   • בן סניור, הרב נתן

   • ברכת כהנים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • בת קולם של כל באי עולם משיבה לנו: החיים המאושרים אינם (הרב דסלר)
   • שוב, הרבנית פרידה

   • ג' השבועות - השתייכות לעבודת הימים
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • גודל החשיבות של מידת האמת ובפרט אמת שבסתר כמו שנאמר ויראת מאלוקיך - דוגמאות לכך
   • אוירבך, הרב רפאל

   • גם הקובעים עיתים לתורה עדיין חסרים הרבה בעת החורבן
   • יפה, הרב דב

   • ד' צומות - הדברים שאירעו בי"ז בתמוז הם הפסד לכלל ישראל
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • דברי הגר"א באגרתו בחשיבות מדת האמת
   • אוירבך, הרב רפאל

   • דברי החפץ חיים על אופן תיקון החטא שגרם לחורבן
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • דברי התוס' מגילה ה: והרמב"ן בתוה"א בעניין חומר ת"ב בחמשת העינויים
   • ווייס, הרב אשר

   • דברים שניתן לחזק בנושא "קבלת עול תורה",
   • יפה, הרב דב

   • דלתות נפתחות רמז לחטאי הלשון
   • רוט, הרב אליהו

   • ה15,000 האחרונים נשארו בזכות הבכי על מות אהרן
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • האומץ של חז"ל לומר דברים אמיתיים שנראים לנו בשטחיות מוזרים - דוגמאות לכך
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • האם ניתן לקבל את המציאות של הנשירה כעובדה בגלל המציאות ?
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • הבחורים ששומרים סדרים, הם המצליחים ולכן יש יצר הרע מיוחד לעניין זה
   • יפה, הרב דב

   • הגאון - ס"ת הימים ימי ביכורי ענבים - גימטריה של הס"מ
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הגר"א אמר שאין לו השגה בגדלותו של אדם פשוט בבית ראשון
   • דרוק, הרב אשר

   • ההבדל בתורה בין מתמיד לשאינו מתמיד אינו בכמות אלא ב'חפצא' - כך גם בתפילה מי שמורגל לבקש הכל מהבו"ע הוא חפצא אחר
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • הזכות להתאבל על ירושלים - אליעזר זעירא שנעל נעליים שחורות לאות אבילות והוכנס לבית האסורים
   • שוב, הרבנית פרידה

   • החפץ חיים לא דיבר בשבת מהגלות באמרו 'בשבת איננו בגלות'
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • היערות דבש - עבודת בין המצרים על חורבן בית ראשון
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • המבי"ט בבית אלוקים בעניין הציפייה לבואו של המשיח והתפילה על בואו
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • המחשה לגעגוע לביהמ"ק - כמו געגועים לבית שמשמעותה לפנימיות שכלולה בבית
   • אבר, הרב יונתן

   • המקבל עליו עול תורה מעבירין מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ
   • יפה, הרב דב

   • הספר ה. שערים - הרב שיף
   • שוב, הרבנית פרידה

   • הציפיה לגאולה וישועה
   • דרוק, הרב אשר

   • הקב"ה מתאבל על חורבן הבית כבר מראש חודש ועל המבול לפני המבול
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הקשר בין המרגלים לגלויות)
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הרוקח בסידור -מיום שחרב ביהמ"ק אין הקב"ה משפיע טוב אלא בתפילה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • הרפיון שיש לפני בין הזמנים שהוא ממש לפני תשעה באב
   • רוט, הרב אליהו

   • השפעה מקרבת הצדיק
   • יפה, הרב דב

   • השתדלות - מכתב החזו"א שעיקרה בתפילה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • התבוננות במשמעות הימים - מהו פשר האבילות על החורבן כ"כ הרבה שנים לאחמ"כ? - סיפור על ביקור נפוליאון בביהכנ"ס בת"ב
   • כהן, הרב זמיר

   • התעוררות ושייכות לאבילות החורבן
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבך ובנימין בכה וכו' - שני בתי מקדשות בחלקו של בנימין ומשכן שילה - ביאור העניין
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • זריזות
   • יפה, הרב דב

   • חודש תמוז ואב, הם כנגד חוש הראיה והשמיעה, וכן כנגד הי"ב שבטים, האר"י ז"ל.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • חולה
   • ווייס, הרב אשר

   • חורבן בית המקדש
   • אוירבך, הרב רפאל

   • חורבן הבית וחורבן אישי
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • חטא אדם הראשון - שאלת איכה שנשאל אדה"ר ביאורה - דברי הרא"ש בתחילת ברכות על עניין משמרות הלילה ותיקון חצות - דברי השלחן ערוך סעי' א' ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר על חרבן ביהמ"ק
   • אבר, הרב יונתן

   • חטא ישראל שבכו בכייה של חינם על דברי המרגלים, היה בחודש אב.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • ט"ו באב
   • שוב, הרבנית פרידה

   • י"ז בתמוז 2 שיעורים
   • (פיינשטיין, הרב חיים.בן-פורת, הרב יוסף.)

   • ימי בין המצרים באו לבנות ולכונן אותנו מעפר
   • שוב, הרבנית פרידה

   • ימי הצומות - המאורעות שאירעו בהם והלכותיהם
   • כהן, הרב זמיר

   • יסוד התפילה - אמונה להאמין שאפשר להשיג ע"י תפילה הכל
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • יש לתמוה בדברי נזירות שמשון סי' תקנ"ד שפסק במי שלא יכול לצום יום שלם שיאכל בלילה ויצום ביום - ביאור שורש דבריו
   • ווייס, הרב אשר

   • כבוד התורה
   • יפה, הרב דב

   • כח הדיבור
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כי עליך הורגנו כל היום
   • מינצברג, הרב נתן יהודה לייב זצ"ל

   • כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו - תיאור מהלך החורבן - בכיית אליהו הנביא וירמיהו לאבות - תפילת האבות להקב"ה
   • מרקוביץ, הרב יוסף

   • כל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו.
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • כלל גדול כשהגאולה בפתח הסט"א מפעיל את כל כוחותיו להרוס את זה - בכתבי הגר"א כתוב ששנת תש"ח היתה מזומנת לגאולה
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • כשבית המקדש איננו - חסרה תכלית הבריאה
   • יפה, הרב דב

   • כששלשה ילדות בכתה ו' תכננו לרצוח ילדה....מה שרואים בטלוויזיה
   • שטיין, הרב מנחם

   • לדבר עם הבו"ע זה לא המצאה של ברסלב
   • דיסקין, הרב אליהו

   • לכל זמן ועת לכל חפץ - ישנם זמנים מיוחדים להתעוררות ההרגש בנוגע לירושלים וביהמ"ק - אף שבכל השנה יש מנהגי אבילות על החורבן
   • סגל, הרב דן

   • למה שנאת חינם יותר חמור מג' עבירות החמורות - דברי הגר"א באבן שלמה פ"ב בשורש שנאת חינם
   • דיסקין, הרב אליהו

   • לפני שנה וחודשיים קברתי את בני אוריה באדמה... מה שאמר להם אוריה בשעה שבשרו לו שנותרו לו חודשים ספורים
   • שטיין, הרב מנחם

   • לקלוט את האושר והשמחה בכל שלב בחיינו
   • שוב, הרבנית פרידה

   • מגילת איכה מדברת על שני דברים עיקריים - העלבון והריחוק מהקב"ה
   • פייבלזון, הרב אליהו מאיר

   • מדוע מתענים ? דברי הרמב"ם בה' תעניות
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • מה הפירוש חולה שהוא צריך לאכול הנזכר בשו"ע - גדרי חולה שמותר לו לאכול בצומות - דברי הגרמ"פ באג"מ או"ח סי' קי"ד בעניין עסקן ציבורי שאם יצום לא יוכל לעסוק במלאכתו
   • ווייס, הרב אשר

   • מה פירוש רופא חולי עמו ישראל?
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • מה שהעולם היום כמו כפר קטן הוא בעוכרינו - שומעים כל צרה ואין מנוחת הנפש
   • דרוק, הרב אשר

   • מה שקבל על עצמו אוריה לילה לפני הניתוח שבו הוציאו את גלגל עינו - ומדוע לא נקבר גלגל עינו? - מה שאמר אוריה מול המקרר שבו גלגל עינו
   • שטיין, הרב מנחם

   • מהמשנה ברורה נראה שיש דין שיעורין - ויש לדחות -
   • ווייס, הרב אשר

   • מו"ר הגרש"ז העיר על מנהג העולם שאומרים מז"ט בשבירת הכוס בחופה
   • סגל, הרב דן

   • מחלוקת אחרונים באדם שאם יצום בצום גדליה לא יוכל לצום ביוה"כ
   • ווייס, הרב אשר

   • מי שאינו ירא שמים ראוי שיהא מיצר על חורבן עצמו (הרבי מקוצק)
   • שוב, הרבנית פרידה

   • מכתב החזו"א על מי שחשב שהרבנים לא מבינים בנדל"ן ובהליכות החיים
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • מלכה ושריה בגויים אין תורה - יראת שמים מכח המקדש
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • מסכת יומא ט: טעם החורבן בבית ראשון ושני - שנאת חינם שקולה כג' עבירות - ביאור המהר"ל בפי' 'שקולה'
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • מעשה ביהודי חילוני בן שבעים שבא להתקבל ללמוד בישיבה בזכות בכייתו של הרב מפוניבז'
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מעשה ברבי יהושע ליב דיסקין בעניין כבוד התורה
   • יפה, הרב דב

   • מעשה נוסף על יהודי מבוגר מאד שניצל ממוות בימי השואה בזכות וותרנות
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מצבנו לעומת המצב בזמן בנין בית המקדש
   • יפה, הרב דב

   • משה הורג את עוג מלך הבשן לבדו. כי ריע מזליה של עם ישראל כשאין ענני כבוד
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה - השכיל שרק תפילה תועיל לו
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • משנה מסכת תענית דף כו. חמשה דברים אירעו את אבותינו בי"ז בתמוז ובט' באב
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות השם
   • פיינשטיין, הרב חיים

   • סידור בית יעקב לר"י עמדין - טעם כל הצרות והשמדות מפני מעוט האבלות על ירושלים
   • דרוק, הרב אשר

   • סיפור ביהודי שהגיע לקנדה והתפלל שם בבית כנסת וקבלו את פניו בברכה שיצליח במעשיו
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • סיפור מרבי חיים קנייבסקי על אדם שהיה מאחר לתפילה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיפור על אביו של הרב אלישיב וכיצד זכה לילדים
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיפור על הבבא סאלי בעניין צירוף ילד למניין
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיפור על הרב הירש ומדת האמת שלו
   • אוירבך, הרב רפאל

   • סיפור על הרב מקוממיות בעניין הנ"ל - ברכת הרב שהצמיחה את התבואה המתולעת
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • סיפור על ר' יעקב ניימן ראש ישיבת אור ישראל
   • דיסקין, הרב אליהו

   • סיפור על שנאת חינם בענייני שכנים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • סיפור שסיפר הרב ברעוודה על הרד"ל שידע בגיל תשע תשע מסכתות ועל הדוכס שחפץ לבוחנו
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • ספר "אעירה שחר", במעלת הקימה בזמן
   • יפה, הרב דב

   • עדות של תלמיד ישיבת ראדין על החפץ חיים וציפייתו לביאת המשיח
   • בן-פורת, הרב יוסף

   • עזרא הסופר גלגולו של אהרן - השל"ה - "מגלה עמוקות" - מדוע לא התחנן אהרן להיכנס לארץ
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • עם ישראל במדבר הלכו בלי שאלות - זכרתי לך חסד נעורייך
   • שכטר, הרב אריה זצ"ל

   • ענווה
   • יפה, הרב דב

   • עצלות
   • יפה, הרב דב

   • פגישתו של אפלטון עם ירמיהו לאחר החורבן
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • צום ת"ב ודמיונו ליוה"כ
   • כהן, הרב זמיר

   • צורת התפילה הנכונה - 'המלך בקונך' ביאור הדבר ע"פ משל - נקנה ע"י הרגל
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • קבלה בלב
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קרבת אלוקים לי טוב - משמעות לחיים ועוצמה לכל רגע
   • שוב, הרבנית פרידה

   • קריאת פרשת מסעי תמיד לפני יום פטירתו של אהרן הכהן
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • רבי אורי ויסבלום -הדבר הראשון שכדאי לעבוד עליו- עצלות
   • יפה, הרב דב

   • רה הונא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שאלה ששאלו את החזו"א - אדם עומד לפני המלך ומבקש את צרכי הגוף ?
   • דיסקין, הרב אליהו

   • שבת נחמו
   • שוב, הרבנית פרידה

   • שו"ת חת"ס סי' קנ"ז נסתפק אם יוכל לעלות בת"ב במנחה כשאינו מתענה - מו"מ בדבריו
   • ווייס, הרב אשר

   • שורש הספק האם בת"ב יש דין הקל קל תחילה - האם דין זה באיסורין דרבנן - האם איסור רחיצה באופן זה אסור מעיקר הדין - לא ברור האם הרחיצה תועיל לו
   • ווייס, הרב אשר

   • שיר מזמור לבני קורח וכו' יפה נוף משוש כל הארץ וכו' - ביאור המזמור
   • סגל, הרב דן

   • שכיר
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שמיעה
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • שמירת הסדרים- רבי מאיר חדש זצ"ל אמר לי: "מי ששומר סדרים, הסדרים שומרים אותו"
   • יפה, הרב דב

   • שני אופנים בעוצמת התפילה - בחרבי ובקשתי
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • שתיקת לוט כשאמר אברהם אחותי היא
   • אוירבך, הרב רפאל

   • תורה חיי עולם תפילה חיי שעה - מטרת התפילה לנהל את כל החיים עם תפילה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • תחילת המענה על השאלה מדוע משנכנס אב ממעטין וכו'
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • תכלית התעניות הכנה לתשובה
   • סגל, הרב דן

   • תמיד של שחר
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תפילה אינה הולכת לאיבוד - פי' הנפלא של החת"ס עה"פ המכסה אני מאברהם וכו' כי ידעתיו בעניין חשיבות התפילה
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • תפילה כהשתדלות טבעית
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • תשובה ליהודי שביקש עצה איך לא להיות בפחדים בעשית תשובה
   • יפה, הרב דב