קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ט"ז אלול תשע"ט | 16 ספטמבר 2019
חיפוש קולי
 • קול הלשון חיפוש נושאים

  הכנס את שם הנושא או חלקו: חיפוש מדוייק
  קבוצות שיעורים שיעורים בודדים

  וידאואודיו
  צפההורדבחרהאזןהורדבחר
  1. אשלג, הרב שמחה, שיעורים מהתקופה האחרונה
       ויקרא דף צח סעיף שכ-תקיעת שופר, כה' אב, תשע'ו · 29 אוגוסט 2016 · 62דקות : 14MB
  2. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
       סימן תקפו סעיף יא, דיני שופר של ראש השנה, ז' סיון, תשע'ד · 5 יוני 2014 · 5דקות : 1MB
  3. גולדהבר, הרב אלחנן, ראש השנה
       ירושלמי ראש השנה פרק ג הלכה ו-דף יז עא-משנה שופר שנסדק , ג' חשון, תשע'ט · 12 אוקטובר 2018 · 47דקות : 10MB
  4. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
       סימן תקפח סעיף ג, זמן תקיעת שופר, יד' סיון, תשע'ד · 12 יוני 2014 · 6דקות : 1MB
  5. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
       סימן תקפו סעיף ב, דיני שופר של ראש השנה, כט' אייר, תשע'ד · 29 מאי 2014 · 11דקות : 2MB
  6. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
       סימן תקפו סעיף ו, דיני שופר של ראש השנה, ד' סיון, תשע'ד · 2 יוני 2014 · 8דקות : 1MB
  7. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
       סימן תקפה סעיף ב, ברכת השופר, כז' אייר, תשע'ד · 27 מאי 2014 · 10דקות : 2MB
  8. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
       סימן תקפו סעיף כג, דיני שופר של ראש השנה, יא' סיון, תשע'ד · 9 יוני 2014 · 7דקות : 1MB
  9. אבידר, הרב אברהם (אלון), שיעורים מהתקופה האחרונה
       דיני שופר, ל' אב, תשע'ו · 3 ספטמבר 2016 · 63דקות : 14MB
  10. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         הלכות שופר חלק ב תשעד, יח' אלול, תשע'ג · 24 אוגוסט 2013 · 44דקות : 10MB
  11. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         הלכות שופר-א, כז' אב, תשע'ד · 23 אוגוסט 2014 · 51דקות : 11MB
  12. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         דיני תקיעת שופר-ראש השנה, כח' אלול, תשע'ה · 12 ספטמבר 2015 · 34דקות : 7MB
  13. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         דיני סליחות ותקיעת שופר, ז' אלול, תשע'ו · 10 ספטמבר 2016 · 54דקות : 12MB
  14. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         הלכות שופר-ב, ד' אלול, תשע'ד · 30 אוגוסט 2014 · 44דקות : 10MB
  15. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         הלכות שופר א, ד' אב, תשע'א · 4 אוגוסט 2011 · 57דקות : 13MB
  16. אבידר, הרב אברהם (אלון), שיעורים מהתקופה האחרונה
         דיני שופר, יד' אלול, תשע'ו · 17 ספטמבר 2016 · 65דקות : 14MB
  17. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         הלכות שופר ורה חלק א, ד' אב, תשע'א · 4 אוגוסט 2011 · 56דקות : 12MB
  18. ווייס, הרב אשר, ענינים שונים
         הלכות שופר-הלכות ד מינים-כמה הוצאות וטרחה חייבים להוציא על מצוות עשה, יד' אלול, תשע'ז · 5 ספטמבר 2017 · 49דקות : 11MB
  19. זיכרמן, הרב דוד, מחזור ב
         דף ג, דף ב עב-הכל חייבין בתקיעת שופר -, טז' סיון, תשע'ט · 19 יוני 2019 · 103דקות : 23MB
  20. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקצ סעיף ח, סדר הראוי לתקיעת שופר, כד' סיון, תשע'ד · 22 יוני 2014 · 9דקות : 2MB
  21. טולידנו, הרב שמואל, שיעורים מהתקופה האחרונה
         בענייני תקיעת שופר, כו' אלול, תשע'ח · 6 ספטמבר 2018 · 58דקות : 13MB
  22. עדס, הרב אברהם, ארבעת המינים
         שופר ובל תוסיף בד מינים, יב' חשון, תשס'ט · 10 נובמבר 2008 · 21דקות : 4MB
  23. יוסף, הרב דוד, ראש השנה
         דיני תקיעת שופר, כ' אלול, תשע'ז · 11 ספטמבר 2017 · 57דקות : 13MB
  24. פרידמן, הרב דוד, הרב דוד פרידמן
         רמבם הלכות שופר לולב וסוכה, יב' אלול, תשע'ח · 23 אוגוסט 2018 · 47דקות : 10MB
  25. דינר, הרב יהודה אריה, ראש השנה
         דיני תקיעת שופר, יא' אלול, תשע'ו · 14 ספטמבר 2016 · 54דקות : 12MB
  26. ורצברגר, הרב מרדכי אריה, ראש השנה
         שופר-ראש השנה-חולה ביום כיפור-קשירת הסכך, כג' אלול, תשע'ב · 10 ספטמבר 2012 · 22דקות : 5MB
  27. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         הלכות שופר ורה חלק ב, ד' אב, תשע'א · 4 אוגוסט 2011 · 70דקות : 16MB
  28. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         הלכות שופר, יד' אלול, תשע'ה · 29 אוגוסט 2015 · 52דקות : 12MB
  29. אבידר, הרב אברהם (אלון), שיעורים מהתקופה האחרונה
         תקיעת שופר, כא' אלול, תשע'ו · 24 ספטמבר 2016 · 77דקות : 17MB
  30. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         דיני שופר ורה חלק ג, ד' אב, תשע'א · 4 אוגוסט 2011 · 36דקות : 8MB
  31. זילברשטיין, הרב יצחק, שיעורים משנת תשע"ד
         שאלה בענין שמיעת שופר לילדה, כ' אלול, תשע'ד · 15 ספטמבר 2014 · 56דקות : 13MB
  32. דרמר, הרב אליהו, ראש השנה
         1381-מלכויות זכרונות ושופרות, יד' אלול, תשע'ד · 9 ספטמבר 2014 · 59דקות : 13MB
  33. הלוי, הרב אברהם, ראש השנה
         השופר-תפילה, כ' אלול, תשע'ו · 23 ספטמבר 2016 · 35דקות : 8MB
  34. כלאב, הרב חנן, ערכין
         דף ג, עב-הכל חייבין בתקיעת שופר, ז' תמוז, תשע'ט · 10 יולי 2019 · 70דקות : 16MB
  35. טישלר, הרב, אלול
         הלכות תקיעות שופר בחודש אלול והפסק בשמונה עשרה לזה, יז' אלול, תשע'ג · 23 אוגוסט 2013 · 19דקות : 4MB
  36. טישלר, הרב, ראש השנה
         הלכות שופר, כב' אלול, תשס'ט · 11 ספטמבר 2009 · 26דקות : 6MB
  37. דינר, הרב יהודה אריה, ראש השנה
         תחומין בתל השומר-ראש השנה לעתיד לבא-הלכות שופר, יט' אלול, תשע'ז · 10 ספטמבר 2017 · 48דקות : 11MB
  38. טישלר, הרב, ראש השנה
         הלכות תקיעת שופר בראש השנה, כ' אלול, תשע'ב · 7 ספטמבר 2012 · 21דקות : 4MB
  39. ווסרמן, הרב אריה, אלול
         אלול - פרטי דינים במנהג דתקיעת שופר בכל חודש אלול, כד' אב, תשע'ח · 5 אוגוסט 2018 · 2דקות : 0MB
  40. טישלר, הרב, ראש השנה
         בדיקת תפילין ומזוזות תקיעת שופר ואיחולי שנה טובה, ג' אלול, תש'ע · 13 אוגוסט 2010 · 26דקות : 6MB
  41. גולדשמידט, הרב דניאל, ראש השנה
         תקיעת שופר א, כו' אלול, תשס'ט · 15 ספטמבר 2009 · 5דקות : 1MB
  42. הלוי, הרב אברהם, ראש השנה
         כוונות השופר, יט' אלול, תשע'ו · 22 ספטמבר 2016 · 92דקות : 21MB
  43. לסרי, הרב מיכאל, אלול
         אלול-שופר, כה' אלול, תש'ע · 4 ספטמבר 2010 · 53דקות : 12MB
  44. גוטפרב, הרב פנחס, מחזור ג
         דף ג, דף ב עב-הכל חייבין בתקיעת שופר-, טז' סיון, תשע'ט · 19 יוני 2019 · 29דקות : 6MB
  45. פריינד, הרב זאב, ערכין
         דף ג, דף ב עב-הכל חייבין בתקיעת שופר-, טז' סיון, תשע'ט · 19 יוני 2019 · 59דקות : 13MB
  46. בוטבול, הרב אהרון, ראש השנה
         הלכות שופר, כט' אייר, תשע'ו · 6 יוני 2016 · 56דקות : 12MB
  47. ווסרמן, הרב אריה, ראש השנה
         ראש השנה - יצא מן השופר נפיחה של אויר באמצע הקול, יח' אלול, תשע'ח · 29 אוגוסט 2018 · 3דקות : 0MB
  48. טולידנו, הרב שמואל, ראש השנה
         הלכות תקיעת שופר, כג' אלול, תשע'ז · 14 ספטמבר 2017 · 54דקות : 12MB
  49. ווייס, הרב אשר, שיעורים מהתקופה האחרונה
         סוגיית תקיעת שופר, טו' אלול, תשע'ח · 26 אוגוסט 2018 · 54דקות : 12MB
  50. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקפו סעיף ח, דיני שופר של ראש השנה, ה' סיון, תשע'ד · 3 יוני 2014 · 7דקות : 1MB
  51. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקפו סעיף כ, דיני שופר של ראש השנה, י' סיון, תשע'ד · 8 יוני 2014 · 13דקות : 3MB
  52. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקפט סעיף ו, מי הם הראויים לתקיעת שופר, יח' סיון, תשע'ד · 16 יוני 2014 · 9דקות : 2MB
  53. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקצ סעיף א, סדר הראוי לתקיעת שופר, יט' סיון, תשע'ד · 17 יוני 2014 · 15דקות : 3MB
  54. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקצ סעיף ג, סדר הראוי לתקיעת שופר, כ' סיון, תשע'ד · 18 יוני 2014 · 13דקות : 3MB
  55. דינר, הרב יהודה אריה, שיעורים מהתקופה האחרונה
         הלכות שופר, טו' אלול, תשע'ח · 26 אוגוסט 2018 · 55דקות : 12MB
  56. פרץ, הרב מיכאל, שיעורים מהתקופה האחרונה
         מהלכות זמן תקיעת שופר בעיון סימן תקפח סעיף א, יח' אלול, תשע'ז · 9 ספטמבר 2017 · 64דקות : 14MB
  57. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, יח' אלול, תשע'ח · 29 אוגוסט 2018 · 37דקות : 8MB
  58. ווייס, הרב אשר, ראש השנה
         הלכות תקיעת שופר, כה' אלול, תשע'ו · 28 ספטמבר 2016 · 33דקות : 7MB
  59. דיסקין, הרב אליהו, ראש השנה
         ענייני ראש השנה-סדר מלכויות זכרונות שופרות, כד' אלול, תשע'ז · 15 ספטמבר 2017 · 39דקות : 9MB
  60. דיסקין, הרב אליהו, ראש השנה
         ראש השנה שיעור ה-בעניין קול שופר-זוכר הברית כח הזכרונות, כו' אלול, תשע'ח · 6 ספטמבר 2018 · 36דקות : 8MB
  61. קלופפר, הרב דוד, מחזור ב
         דף ג, דף ב עב-הכל חייבין בתקיעת שופר -, טז' סיון, תשע'ט · 19 יוני 2019 · 37דקות : 8MB
  62. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, י' אלול, תשע'ח · 21 אוגוסט 2018 · 38דקות : 8MB
  63. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         הלכות תקיעת שופר, כו' אלול, תשע'ז · 17 ספטמבר 2017 · 38דקות : 8MB
  64. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         שופר-ראש השנה, טו' אלול, תשע'ו · 18 ספטמבר 2016 · 39דקות : 9MB
  65. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, ח' אלול, תשע'ח · 19 אוגוסט 2018 · 36דקות : 8MB
  66. לסרי, הרב מיכאל, אלול
         אלול-תקיעת שופר, יח' אלול, תש'ע · 28 אוגוסט 2010 · 60דקות : 13MB
  67. ורצברגר, הרב מרדכי אריה, ראש השנה
         הלכות ראש השנה-האם מותר באמצע אמירת מלכויות זכרונות שופרות לומר תהילים , יג' אלול, תשע'ז · 4 ספטמבר 2017 · 25דקות : 5MB
  68. דינר, הרב יהודה אריה, ראש השנה
         דיני תקיעת שופר, ד' אלול, תשע'ו · 7 ספטמבר 2016 · 50דקות : 11MB
  69. בן-פורת, הרב יוסף, אלול
         אלול לקראת שופר, כב' כסלו, תשס'ט · 19 דצמבר 2008 · 35דקות : 8MB
  70. בן-פורת, הרב יוסף, ראש השנה
         השופר נועד להביא שמחה, כז' אלול, תשע'ז · 18 ספטמבר 2017 · 60דקות : 13MB
  71. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         הלכות פרוזבול ושופר, י' אלול, תשע'ה · 25 אוגוסט 2015 · 19דקות : 4MB
  72. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         הלכות ראש השנה-סדר התפילה מלכויות זכרונות שופרות, כז' אלול, תשע'ז · 18 ספטמבר 2017 · 35דקות : 8MB
  73. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, יא' אלול, תשע'ח · 22 אוגוסט 2018 · 37דקות : 8MB
  74. גולדהבר, הרב אלחנן, ראש השנה
         ירושלמי ראש השנה פרק ג הלכה ג-דף טז עא-משנה שופר של ראש השנה, א' חשון, תשע'ט · 10 אוקטובר 2018 · 32דקות : 7MB
  75. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקפח סעיף א, זמן תקיעת שופר, יג' סיון, תשע'ד · 11 יוני 2014 · 12דקות : 2MB
  76. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקצ סעיף ה, סדר הראוי לתקיעת שופר, כא' סיון, תשע'ד · 19 יוני 2014 · 11דקות : 2MB
  77. דינר, הרב יהודה אריה, ראש השנה
         דיני תקיעת שופר-סימן תקפה, ברכת השופר, כה' אלול, תשע'ו · 28 ספטמבר 2016 · 59דקות : 13MB
  78. זקס, הרב נפתלי, מחזור ג
         דף ג, Daf 002b-הכל חייבין בתקיעת שופר -, כא' סיון, תשע'ט · 24 יוני 2019 · 54דקות : 12MB
  79. שפיצר, הרב שמעון, ראש השנה
         ראש השנה דף לב עב-מאי טעמא שופר עשה הוא, יב' אלול, תשע'ח · 23 אוגוסט 2018 · 23דקות : 5MB
  80. סנה, הרב בן ציון, נצבים
         פרשת נצבים תמלוכני עליכם בשופר, ד' תשרי, תשע'ז · 6 אוקטובר 2016 · 2דקות : 0MB
  81. סנה, הרב בן ציון, אלול
         תקיעת שופר כף מאזניים, כז' אלול, תשע'ז · 18 ספטמבר 2017 · 7דקות : 1MB
  82. שלום, הרב בועז, ענינים שונים
         דיני תקיעת שופר, כז' אלול, תש'ע · 6 ספטמבר 2010 · 34דקות : 7MB
  83. דינר, הרב יהודה אריה, ראש השנה
         דיני תקיעת שופר, א' אלול, תשע'ו · 4 ספטמבר 2016 · 50דקות : 11MB
  84. טישלר, הרב, אלול
         תקיעת שופר בחודש אלול, ח' אלול, תשס'ט · 28 אוגוסט 2009 · 21דקות : 4MB
  85. ווסרמן, הרב אריה, אלול
         אלול - מהו המקור לתקיעת השופר בחודש אלול, כא' אב, תשע'ח · 2 אוגוסט 2018 · 1דקות : 0MB
  86. טישלר, הרב, ראש השנה
         הלכות תקיעות שופר, יז' אלול, תשע'א · 16 ספטמבר 2011 · 27דקות : 6MB
  87. טישלר, הרב, ראש השנה
         יסוד תקיעת שופר בראש השנה, יז' אלול, תש'ע · 27 אוגוסט 2010 · 24דקות : 5MB
  88. ויספיש, הרב צבי, הרב צבי ויספיש - שיחה מכולל הר"ן
         תשעה באב-הגלות והגאולה תלויים בתקיעת שופר, ו' אב, תשע'ח · 18 יולי 2018 · 39דקות : 8MB
  89. סנה, הרב בן ציון, חסד
         בראש השנה אתה לוקח שופר ולא סכין למה, כב' כסלו, תשע'ט · 30 נובמבר 2018 · 2דקות : 0MB
  90. שלום, הרב בועז, ראש השנה
         הלכות שופר, כה' אלול, תשס'ט · 14 ספטמבר 2009 · 104דקות : 23MB
  91. גולדשמידט, הרב דניאל, ראש השנה
         תקיעת שופר ב עם המחשה, כז' אלול, תשס'ט · 16 ספטמבר 2009 · 19דקות : 4MB
  92. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, טו' אלול, תשע'ח · 26 אוגוסט 2018 · 38דקות : 8MB
  93. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, כב' אלול, תשע'ח · 2 ספטמבר 2018 · 38דקות : 8MB
  94. דרוק, הרב שלמה זלמן, ראש השנה
         תקיעת שופר, יח' אלול, תשע'ה · 2 ספטמבר 2015 · 22דקות : 5MB
  95. דינר, הרב יהודה אריה, ראש השנה
         דיני תקיעת שופר, יח' אלול, תשע'ו · 21 ספטמבר 2016 · 41דקות : 9MB
  96. דרמר, הרב אליהו, ימי בין המצרים
         1377-נחמה-תוכן השופר בגאולה האחרונה, טז' אב, תשע'ד · 12 אוגוסט 2014 · 59דקות : 13MB
  97. טולידנו, הרב שמואל, ראש השנה
         הלכות הפסק בתקיעת שופר, יב' אלול, תשע'ו · 15 ספטמבר 2016 · 24דקות : 5MB
  98. הלוי, הרב אברהם, ראש השנה
         תקיעת השופר-על פי ליקוטי מוהרן, טו' אלול, תשע'ו · 18 ספטמבר 2016 · 54דקות : 12MB
  99. טולידנו, הרב שמואל, ראש השנה
         הלכות תקיעת שופר, כג' אלול, תשע'ז · 14 ספטמבר 2017 · 30דקות : 6MB
  100. וולפא, הרב מנחם, מסכת הנלמדת
         תקע בשופר של שלמים ועולה, כה' אלול, תשס'ט · 14 ספטמבר 2009 · 42דקות : 9MB
  101. ווסרמן, הרב אריה, ראש השנה
         ראש השנה - צורת שברים בתקיעת שופר-שיטת הרב משה שטרנבוך, יא' אלול, תשע'ח · 22 אוגוסט 2018 · 3דקות : 0MB
  102. ווסרמן, הרב אריה, ראש השנה
         ראש השנה-למכור שופר משומש בתור חדש, ח' אלול, תשע'ח · 19 אוגוסט 2018 · 3דקות : 0MB
  103. ווסרמן, הרב אריה, ראש השנה
         ראש השנה - מחלוקת ראשונים מהי צורת השברים בתקיעת השופר, ט' אלול, תשע'ח · 20 אוגוסט 2018 · 3דקות : 0MB
  104. מיוחדים, שיעורים מיוחדים
         הלכות שופר-פרטי ואופן התקיעה כולל הדגמות-מפי הבעל תוקע הרב ישעי כהן, יט' אלול, תשע'ח · 30 אוגוסט 2018 · 38דקות : 8MB
  105. מיוחדים, שיעורים מיוחדים
         הלכות שופר בליווי הדגמות-הרב ישעיהו גריינימן, יא' אב, תשס'ט · 1 אוגוסט 2009 · 51דקות : 11MB
  106. בונקער, הרב פנחס דוד, ראש השנה
         ראש השנה -תקיעת שופר, כז' אלול, תשע'ז · 18 ספטמבר 2017 · 45דקות : 10MB
  107. אוירבך, הרב רפאל, ראש השנה
         כדי שתמליכוני עליכם-שיעלה זכרוניכם לפני ובמה בשופר, כב' אלול, תשע'ו · 25 ספטמבר 2016 · 52דקות : 12MB
  108. קופרמן, הרב אברהם, שיעורים מהתקופה האחרונה
         אלול-השופר שהציל ממות, ה' אלול, תשע'ט · 5 ספטמבר 2019 · 8דקות : 1MB
  109. יוטקובסקי, הרב אליעזר, ענינים שונים
         הרב ישעיה כהן הלכות ודיני שופר, טז' אלול, תשע'ח · 27 אוגוסט 2018 · 37דקות : 8MB
  110. סנה, הרב בן ציון, נצבים
         פרשת נצבים יתקע בשופר גדול, ד' תשרי, תשע'ז · 6 אוקטובר 2016 · 2דקות : 0MB
  111. סנה, הרב בן ציון, כי תצא
         פרשת כי תצא ענין תקיעת שופר מצד הצר, ט' אלול, תשע'ח · 20 אוגוסט 2018 · 2דקות : 0MB
  112. סנה, הרב בן ציון, אלול
         שופר לעורר אותנו, כז' אלול, תשע'ז · 18 ספטמבר 2017 · 4דקות : 1MB
  113. ווייס, הרב אשר, ראש השנה
         ראש השנה-תקיעת שופר, כח' אלול, תשע'ז · 19 ספטמבר 2017 · 45דקות : 10MB
  114. גניחובסקי, הרב אברהם, הרב אברהם גניחובסקי
         דיני תקיעת שופר, כד' אלול, תשס'ט · 13 ספטמבר 2009 · 32דקות : 7MB
  115. דיאמנט, הרב נחום, ראש השנה
         מלכויות זכרונות ושופרות, יט' אלול, תשס'ט · 8 ספטמבר 2009 · 47דקות : 10MB
  116. פרידמן, הרב דוד, הרב דוד פרידמן
         רמבם הלכות תקיעת שופר, כו' אלול, תשע'ח · 6 ספטמבר 2018 · 42דקות : 9MB
  117. טולידנו, הרב שמואל, שיעורים מהתקופה האחרונה
         יסודות תקיעת שופר, כז' אלול, תשע'ח · 7 ספטמבר 2018 · 63דקות : 14MB
  118. יוסף, הרב יצחק, מועדים
         שופר וראש השנה, ל' ניסן, תשע'ט · 5 מאי 2019 · 54דקות : 12MB
  119. סנה, הרב בן ציון, אלול
         אפילו בהסתרה שופר, כז' אלול, תשע'ז · 18 ספטמבר 2017 · 4דקות : 1MB
  120. סנה, הרב בן ציון, שופטים
         והיה ביום ההוא יתקע בשופר, ל' אב, תשע'ט · 31 אוגוסט 2019 · 3דקות : 0MB
  121. לסרי, הרב מיכאל, ראש השנה
         השופר חלק ג, כה' אלול, תשע'א · 24 ספטמבר 2011 · 53דקות : 12MB
  122. שיינין, הרב גדליה, הלכות שופר לילדים - הרב גדליה שיינין
         סוגי שופרות, כה' אלול, תשע'ב · 12 ספטמבר 2012 · 18דקות : 4MB
  123. דבר ירושלים, דבר ירושלים - בעברית
         תקיעת השופר באלול, כח' אב, תשע'ד · 24 אוגוסט 2014 · 22דקות : 5MB
  124. שפיצר, הרב שמעון, ראש השנה
         ראש השנה דף לג עב-תנו רבנן מנין שבשופר, כג' אלול, תשע'ח · 3 ספטמבר 2018 · 26דקות : 6MB
  125. דרמר, הרב אליהו, ראש השנה
         שופר חירות, כח' אלול, תשע'ג · 3 ספטמבר 2013 · 55דקות : 12MB
  126. סנה, הרב בן ציון, ראש השנה
         ראש השנה תקיעת שופר, טז' אלול, תשע'ח · 27 אוגוסט 2018 · 3דקות : 0MB
  127. סנה, הרב בן ציון, נצבים
         פרשת נצבים תמלוכני עליכם בשופר, ד' תשרי, תשע'ז · 6 אוקטובר 2016 · 2דקות : 0MB
  128. דיסקין, הרב אליהו, ראש השנה
         ראש השנה-שיעור ב-סדר מלכויות זכרונות ושופרות, כב' אלול, תשע'ז · 13 ספטמבר 2017 · 24דקות : 5MB
  129. אבידר, הרב אברהם (אלון), ראש השנה
         הלכות שופר חלק א תשעד, יא' אלול, תשע'ג · 17 אוגוסט 2013 · 45דקות : 10MB
  130. טישלר, הרב, שיעורים מהתקופה האחרונה
         הלכות ראש השנה ותקיעת שופר, כ' אלול, תשע'ח · 31 אוגוסט 2018 · 24דקות : 5MB
  131. קוקיס, הרב זאב, ראש השנה
         מצוות שופר מה היא תקיעה או שמיעה, ו' תשרי, תש'ע · 24 ספטמבר 2009 · 42דקות : 9MB
  132. שפיצר, הרב שמעון, ערכין
         דף ג, דף ב עב-הכל חייבין בתקיעת שופר-, ח' סיון, תשע'ט · 11 יוני 2019 · 44דקות : 10MB
  133. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, יז' אלול, תשע'ח · 28 אוגוסט 2018 · 38דקות : 8MB
  134. סנה, הרב בן ציון, ראש השנה
         ראש השנה תקיעת שופר, טו' אלול, תשע'ח · 26 אוגוסט 2018 · 3דקות : 0MB
  135. דיסקין, הרב אליהו, ראש השנה
         ראש השנה-שיעור ג-סדר מלכויות זכרונות שופרות-הקשר ובמה בשופר, כה' אלול, תשע'ח · 5 ספטמבר 2018 · 48דקות : 11MB
  136. כולל באר מרים, שיעורים בהלכה
         דיני תקיעת שופר, ט' אלול, תשע'ה · 24 אוגוסט 2015 · 43דקות : 9MB
  137. כולל באר מרים, שיעורים בהלכה
         דיני תקיעת שופר, טו' אלול, תשע'ו · 18 ספטמבר 2016 · 30דקות : 7MB
  138. כולל באר מרים, שיעורים בהלכה
         הלכות תקיעת שופר, כח' אב, תשע'ז · 20 אוגוסט 2017 · 32דקות : 7MB
  139. כולל באר מרים, שיעורים בהלכה
         דיני תקיעת שופר, כב' אלול, תשע'ו · 25 ספטמבר 2016 · 34דקות : 7MB
  140. פרידמן, הרב דוד, הרב דוד פרידמן
         רמבם הלכות שופר סוכה ולולב-פרק ג-הלכה ג, יג' אלול, תשע'ז · 4 ספטמבר 2017 · 33דקות : 7MB
  141. סנה, הרב בן ציון, כי תצא
         פרשת כי תצא ענין שופר תוקעים מצד הצר, ט' אלול, תשע'ח · 20 אוגוסט 2018 · 2דקות : 0MB
  142. גולדשמידט, הרב דניאל, ראש השנה
         תקיעת שופר ג עם המחשה, כח' אלול, תשס'ט · 17 ספטמבר 2009 · 17דקות : 4MB
  143. ספינקא, האדמו"ר, אלול
         תקיעת שופר בחודש אלול, כב' אלול, תשס'ט · 11 ספטמבר 2009 · 0דקות : 0MB
  144. מלצר, הרב הלל, הרב הלל מלצר שיחה לאברכים בעניני השקפה
         ערב ראש השנה-התפילות ותקיעת שופר, כה' אלול, תשע'ח · 5 ספטמבר 2018 · 63דקות : 14MB
  145. ווייס, הרב אשר, ראש השנה
         מצות תקיעת שופר, יז' אלול, תשע'ח · 28 אוגוסט 2018 · 54דקות : 12MB
  146. ווייס, הרב אשר, ראש השנה
         מצות תקיעת שופר, יט' אלול, תשע'ח · 30 אוגוסט 2018 · 62דקות : 14MB
  147. ווייס, הרב אשר, שיעורים מהתקופה האחרונה
         ראש השנה-תקיעת שופר, כו' אלול, תשע'ז · 17 ספטמבר 2017 · 58דקות : 13MB
  148. דרוק, הרב שלמה זלמן, ראש השנה
         הלכות שופר, יא' אלול, תשע'ה · 26 אוגוסט 2015 · 24דקות : 5MB
  149. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, ט' אלול, תשע'ח · 20 אוגוסט 2018 · 37דקות : 8MB
  150. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, ג' אלול, תשע'ח · 14 אוגוסט 2018 · 38דקות : 8MB
  151. סנה, הרב בן ציון, אלול
         כי אתה שומע קול שופר, כז' אלול, תשע'ז · 18 ספטמבר 2017 · 4דקות : 1MB
  152. סנה, הרב בן ציון, חסד
         קרני שופר, יט' חשון, תשע'ח · 8 נובמבר 2017 · 4דקות : 1MB
  153. לסרי, הרב מיכאל, ראש השנה
         השופר חלק ב, כ' אלול, תשע'א · 19 ספטמבר 2011 · 60דקות : 13MB
  154. לסרי, הרב מיכאל, ראש השנה
         השופר, יז' אלול, תשע'ה · 1 ספטמבר 2015 · 54דקות : 12MB
  155. לסרי, הרב מיכאל, ראש השנה
         השופר חלק א, יט' אלול, תשע'א · 18 ספטמבר 2011 · 59דקות : 13MB
  156. מלכא, הרב אופיר, ראש השנה
         ראש השנה-תקיעת שופר, כ' אלול, תשע'ח · 31 אוגוסט 2018 · 60דקות : 13MB
  157. ויספיש, הרב צבי, הרב צבי ויספיש - שיחה מכולל הר"ן
         ראש השנה-פסוקי שופרות כנגד קרבנות היום, כג' אלול, תש'ע · 2 ספטמבר 2010 · 29דקות : 6MB
  158. שיינין, הרב גדליה, הלכות שופר לילדים - הרב גדליה שיינין
         הלכות תקיעת שופר, כה' אלול, תשע'ב · 12 ספטמבר 2012 · 23דקות : 5MB
  159. כולל באר מרים, שיעורים בהלכה
         סימן תקפה סעיף א-ברכת השופר, ח' אלול, תשע'ח · 19 אוגוסט 2018 · 42דקות : 9MB
  160. פרידמן, הרב דוד, הרב דוד פרידמן
         סימן תקפה סעיף א-דין ברכת שופר, יב' אלול, תשע'ז · 3 ספטמבר 2017 · 44דקות : 10MB
  161. סנה, הרב בן ציון, שופטים
         והיה ביום ההוא יתקע בשופר, ל' אב, תשע'ט · 31 אוגוסט 2019 · 2דקות : 0MB
  162. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקפה סעיף ד, ברכת השופר, כח' אייר, תשע'ד · 28 מאי 2014 · 10דקות : 2MB
  163. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקפו סעיף ט, דיני שופר של ראש השנה, ו' סיון, תשע'ד · 4 יוני 2014 · 7דקות : 1MB
  164. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקפח סעיף ד, זמן תקיעת שופר, יז' סיון, תשע'ד · 15 יוני 2014 · 11דקות : 2MB
  165. טולידנו, הרב שמואל, ראש השנה
         הלכות תקיעת שופר, כה' אלול, תשע'ה · 9 ספטמבר 2015 · 62דקות : 14MB
  166. אנחנו וצאצאינו, הלכות שופר
         הלכות שופר-פרטי ואופן התקיעה כולל הדגמות-מפי הבעל תוקע הרב ישעי כהן, יט' אלול, תשע'ח · 30 אוגוסט 2018 · 38דקות : 8MB
  167. סנה, הרב בן ציון, נצבים
         פרשת נצבים יתקע בשופר גדול, ד' תשרי, תשע'ז · 6 אוקטובר 2016 · 2דקות : 0MB
  168. זילברשטיין, הרב אריה, ראש השנה
         סימן תקפו סעיף ד, דיני שופר של ראש השנה, ג' סיון, תשע'ד · 1 יוני 2014 · 8דקות : 1MB
  169. דרוק, הרב שלמה זלמן, ראש השנה
         הלכות שופר, כה' אלול, תשע'ה · 9 ספטמבר 2015 · 10דקות : 2MB
  170. ברלין, הרב מנחם צבי, הרב מנחם צבי ברלין – שיעורים בעיון
         בעניין כל הקולות כשרים לשופר, יט' אלול, תשס'ט · 8 ספטמבר 2009 · 39דקות : 9MB
  171. שפיצר, הרב שמעון, ראש השנה
         יום ד נצבים תשעח-אמירת פסוקי שופרות בראש השנה, כה' אלול, תשע'ח · 5 ספטמבר 2018 · 39דקות : 9MB
  172. גוטפרב, הרב פנחס, מחזור ג
         דף ד, דף ג עב-הכל חייבין בתקיעת שופר -, יז' סיון, תשע'ט · 20 יוני 2019 · 19דקות : 4MB
  173. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, ד' אלול, תשע'ח · 15 אוגוסט 2018 · 37דקות : 8MB
  174. דרוק, הרב שלמה זלמן, הלכות שונות
         ראש השנה-תקיעת שופר, טז' אלול, תשע'ח · 27 אוגוסט 2018 · 38דקות : 8MB