קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ז תמוז תש"פ | 09 יולי 2020
חיפוש קולי
 • 30 שאלות טריוויה - פרשת בהעלותך

  10

  מקור: בהעלותך. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות: (רש"י פרק ח' פסוק ב')

  1. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? (רש"י)


  • א. משום שהמנורה היתה מזהב ואף הנשיאים הביאו כלים מזהב

  • ב. משום שגם במנורה וגם במזבח היתה אש דולקת

  • ג. משום שחלשה דעתם של הנשיאים כששמעו שרק אהרן ידליק את המנורה

  • ד. משום שחלשה דעתו של אהרן שהוא ושבטו לא היו עמהם בחנוכת המזבח

  השהה לאחר שאלה זאת
  ללא הקראות
  טריוויה על הפרשה הבאה