קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי י"ד אב תש"פ | 04 אוגוסט 2020
חיפוש קולי
 • 30 שאלות טריוויה - פרשת פינחס

  10

  מקור: פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת אלילים, והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן (רש"י פרק כה' פסוק יא')

  1. "פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן" מדוע יחסו הכתוב עד אהרן הכהן? (רש"י)


  • א. כדי להראות שאף שהיה מזרע אהרן שהיה "אוהב שלום" לא נרתע מלהרוג את זמרי

  • ב. משום שאף הוא כמו אהרן השכין שלום בין עם ישראל לאביהם שבשמים

  • ג. משום שהשבטים היו מבזים אותו על שהוא מזרע יתרו

  • ד. לומר שקיבל את הכהונה משום שהיה מזרע אהרן הכהן

  השהה לאחר שאלה זאת
  טריוויה על הפרשה הקודמת