קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי כ' חשון תשפ"ב | 26 אוקטובר 2021
עקב תקלה לא צפויה, בימים הקרובים האתר לא עומד להתעדכן!
חיפוש קולי
 • 30 שאלות טריוויה - פרשת האזינו

  10

  רמז:
  מקור: האזינו השמים. שאני מתרה בהם בישראל, ותהיו אתם עדים בדבר שכך אמרתי להם שאתם תהיו עדים, וכן ותשמע הארץ. ולמה העיד בהם שמים וארץ, אמר משה, אני בשר ודם למחר אני מת, אם יאמרו ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם, לפיכך העיד בהם שמים וארץ, עדים שהם קיימים לעולם, ועוד שאם יזכו יבואו העדים ויתנו שכרם, הגפן תתן פריה והארץ תתן יבולה והשמים יתנו טלם, ואם יתחייבו, תהיה בהם יד העדים תחלה, ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה (דברים יא, ז.), ואח"כ ואבדתם מהרה (שם) על ידי האומות: (רש"י פרק לב' פסוק ב')

  מדוע העיד בהם משה דווקא את השמים והארץ? (רש"י)


  • א. משום שהם קיימים לעולם

  • ב. משום שהם יתנו את השכר והעונש

  • ג. משום שתורה הגיעה מהשמים לארץ

  • ד. תשובות א' ב' נכונות. שני פירושים ברש"י

  השהה לאחר שאלה זאת
  טריוויה על הפרשה הקודמת טריוויה על הפרשה הבאה