קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת כ"ח טבת תש"פ | 25 ינואר 2020
חיפוש קולי
 • שאלות טריוויה פרשת שמות

  10

  מקור: ואלה שמות בני ישראל. אע"פ שמנאן בחייהן בשמותם, חזר ומנאן במיתתן, להודיע חבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא (רש"י פרק א' פסוק א')

  1. "וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" – כתב רש"י שמנאן שוב במיתתן כדי ....


  • א. להראות שכל השבטים נשארו צדיקים במצרים

  • ב. להראות שנשארו מאוחדים עד מיתתן

  • ג. להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים

  • ד. להודיע מעלתם שכל זמן שהיו בחיים לא נשתעבדו ישראל

  השהה לאחר שאלה זאת
  ללא הקראות