קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי ז' סיון תשפ"א | 18 מאי 2021
חיפוש קולי
 • 1 שאלות טריוויה - פרשת תזריע ומצורע

  10

  רמז:
  מקור: אשה כי תזריע . אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף: (רש"י פרק יב פסוק ב

  1. מדוע הובאו דיני טומאה וטהרה שבבעלי החיים בפרשת שמיני קודם לדיני טומאה וטהרה שבאדם בפרשת תזריע ומצורע? (רש"י)


  • א. משום שהאדם חשוב יותר ואחרון אחרון חביב

  • ב. משום שיצירתו של האדם היתה לאחר בעלי החיים

  • ג. משום שיש יותר דיני טומאה וטהרה באדם מאשר בבעלי חיים

  • ד. משום שאין מוקדם ומאוחר בתורה

  השהה לאחר שאלה זאת
  ללא הקראות
  טריוויה על הפרשה הקודמת