קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי כ' חשון תשפ"ב | 26 אוקטובר 2021
עקב תקלה לא צפויה, בימים הקרובים האתר לא עומד להתעדכן!
חיפוש קולי
 • 10 שאלות טריוויה - ביצה - דף יז

  10

  רמז: ב"ש אומרים...ואומר של שבת בפני עצמה ושל יו"ט בפני עצמו
  מקור: יו"ט שחל להיות בשבת ב"ש אומרים מתפלל שמונה וב"ה אומרים מתפלל שבע

  יו"ט שחל בשבת, כמה ברכות אומרים בתפילת שמונה עשרה?


  • שבע

  • לבית הלל שמונה ולבית שמאי שבע

  • לב"ש שמונה ולב"ה שבע

  השהה לאחר שאלה זאת
  טריוויה על הדף הקודם טריוויה על הדף הבא