לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון ו' ניסן תשפ"ד | 14 אפריל 2024
 • 9 שאלות טריוויה - נדרים - דף מב

  10

  רמז: לימא בהא קמיפלגי
  מקור: ותיסברא מי איכא למ"ד אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו

  האם אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו.


  • כן.

  • לא.

  • מחלוקת.

  השהה לאחר שאלה זאת
  טריוויה על הדף הקודם טריוויה על הדף הבא