לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון ו' ניסן תשפ"ד | 14 אפריל 2024
 • 6 שאלות טריוויה - נדרים - דף מד

  10

  רמז: דלא לישתכח תורת הפקר
  מקור: רישא רבנן ..ר"ל אמר מדסיפא ר' יוסי רישא נמי ר' יוסי

  לפי איזה מ"ד המפקיר את שדהו לאחר שלשה ימים אינו יכול לחזור בו.


  • לר' יוסי.

  • לרבנן

  • מחלוקת.

  השהה לאחר שאלה זאת
  טריוויה על הדף הקודם טריוויה על הדף הבא