לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ' אדר תשפ"ד | 29 פברואר 2024
 • 10 שאלות טריוויה - בבא קמא - דף לב

  10

  רמז: ואם עמד...
  מקור: ואם עמד בעל קורה חייב

  ראובן ושמעון הלכו זה אחר זה, ולפתע נעמד ראובן ההולך ראשון ומחמת זה נתקע מקלו בקנקנים, האם ראובן חייב מחמת העמידה הפתאומית


  • חייב

  • אין זה מספיק לחייב כי היה להולך אחריו לאסוקי אדעתיה

  • מחלוקת

  • ספק בגמרא

  השהה לאחר שאלה זאת
  טריוויה על הדף הקודם טריוויה על הדף הבא