לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון ו' ניסן תשפ"ד | 14 אפריל 2024
 • 10 שאלות טריוויה - בבא קמא - דף לג

  10

  רמז: רב זביד משמיה דרבא מתני לה אהא
  מקור: רב זביד משמיה דרבא מתני לה אהא ומצא פרט לממציא את עצמו מכאן א''ר אליעזר בן יעקב מי שיצתה אבן מתחת ידו והוציא הלה את ראשו וקיבלה פטור א''ר יוסי בר חנינא פטור מגלות וחייב בארבעה דברים מאן דמתני לה אהא כ''ש אקמייתא ומאן דמתני לה אקמייתא אבל אהא פטור לגמרי

  ראובן זרק אבן לעבר החלון הסגור של שמעון, לפתע פתח שמעון את החלון והאבן פגעה בו והוא ניזוק, האם ראובן חייב


  • מחלוקת בין הלישנות

  • ספק

  • חייב

  • פטור

  השהה לאחר שאלה זאת
  טריוויה על הדף הקודם טריוויה על הדף הבא