קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ח שבט תשפ"ג | 09 פברואר 2023
 • 8 שאלות טריוויה - חנוכה - סימן תרע

  10

  רמז:
  מקור: משנה ברורה סימן תרע מתחילין שמונת ימי חנוכה - כי בבית שני כשמלכו מלכי רשעה גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה וכו'

  באיזו תקופה בעם ישראל היה נס חנוכה?


  • בזמן בית המקדש הראשון

  • בזמן בית המקדש השני

  • בתקופה שבין ביהמ"ק הראשון וביהמ"ק השני

  השהה לאחר שאלה זאת