לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ט"ז אייר תשפ"ד | 24 מאי 2024
 • 6 שאלות טריוויה - דברי הימים א - פרק יד

  10

  רמז: לבנות לו בית
  מקור: וישלח חירם...לבנות לו בית

  כיצד ידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל?


  • כי חירם שלח לו את הנצרך לבית המקדש

  • כי חירם שלח לו אמנים לבנות לו בית

  • כי הגיעו אליו מלאכים

  השהה לאחר שאלה זאת