קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת י"ח אב תש"פ | 08 אוגוסט 2020
חיפוש קולי
 • מבחר טריוויות

  פרשה מועדים גמרא הלכה שונות


  בראשיתפרשת בראשיתנחלך לךויראחיי שרהתולדותויצאוישלחוישבמקץויגשויחי
  שמותשמותואראבאבשלחיתרומשפטיםתרומהתצוהכי תשאויקהלפקודי
  ויקראויקראצושמיניתזריעאחרי מותאמור
  במדברבמדברבהעלתךשלחקרחחוקתבלקפנחס
  דבריםדבריםכי תצאכי תבואהאזינווזאת הברכה