קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי י' סיון תש"פ | 02 יוני 2020
חיפוש קולי
 • מבחר טריוויות

  פרשה מועדים גמרא הלכה שונות


  בראשיתפרשת בראשיתנחלך לךויראחיי שרהתולדותויצאוישלחוישבמקץויגשויחי
  שמותשמותואראבאבשלחיתרומשפטיםתרומהתצוהכי תשאויקהלפקודי
  ויקראויקראצושמיניתזריעאחרי מותאמור
  במדברבמדברבהעלתךשלחקרחחוקתבלקפנחס
  דבריםדבריםכי תצאכי תבואהאזינווזאת הברכה