קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ח שבט תשפ"ג | 09 פברואר 2023
 • תלמוד ירושלמי

  סדר נשים, מסכת נזיר, דף יז
  • בבלי, לימוד ירושלמי מקביל לדף היומי
  • דף יז, מסכת נזיר, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • דף יז, עא ונטמא למתים הרי זה סופג את הארבעים , מסכת נזיר, עמוד א, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וייס, הרב חגי
  • מסכת נזיר, דף יז
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב משה
  • דף יז, מסכת נזיר, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קנייבסקי, הרב שמריהו יוסף חיים זצ"ל
  • דף יז, מסכת נזיר, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה