לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי י"ח תמוז תשפ"ד | 24 יולי 2024
 • תלמוד ירושלמי

  סדר נזיקין, מסכת בבא בתרא, דף כט
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • דף כט, מסכת בבא בתרא, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלנקווה, הרב יוסף
  • דף כט, מסכת בבא בתרא, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אנגלרד, הרב משה
  • 2 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ספר תלמוד ירושלמי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בבלי, לימוד ירושלמי מקביל לדף היומי
  • דף כט, מסכת בבא בתרא, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • דף כט, ירושלמי דף כח עב האחין השותפין שנפל אחד מהן לאומנות , מסכת בבא בתרא, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גולדהבר, הרב אלחנן
  • 3 שיעורים
   (מסכת בבא בתרא, דף כט, ספר תלמוד ירושלמי, פרק ט, הלכה ו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייס, הרב חגי
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • כהן, הרב מאיר - חלמיש
  • מסכת בבא בתרא דף כט, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב משה
  • דף כט, מסכת בבא בתרא, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קנייבסקי, הרב שמריהו יוסף חיים זצ"ל
  • דף כט, מסכת בבא בתרא, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ראני, הרב ישראל מאיר
  • בבא בתרא דף כט, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שניאור, הרב מתתיהו
  • 2 שיעורים
   (בבא בתרא דף כט עא פרק ט הלכה ו, עמוד א, ספר תלמוד ירושלמי, ועוד...)
  • הצג שיעורים