לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ז' תשרי תשפ"ד | 22 ספטמבר 2023
 • תלמוד ירושלמי

  סדר נשים, מסכת קידושין, דף מ
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • דף מ, מסכת קידושין, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אנגלרד, הרב משה
  • דף מ, מסכת קידושין, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בבלי, לימוד ירושלמי מקביל לדף היומי
  • דף מ, מסכת קידושין, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • 2 שיעורים
   (דף מ, דף לט עב משנה , מסכת קידושין, ספר תלמוד ירושלמי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייס, הרב חגי
  • 2 שיעורים
   (דף מ, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • כהן, הרב מאיר - חלמיש
  • מסכת קידושין דף מ, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קובלסקי, הרב משה
  • דף מ, מסכת קידושין, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קנייבסקי, הרב שמריהו יוסף חיים זצ"ל
  • דף מ, מסכת קידושין, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה