קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי ב' תשרי תשפ"ג | 27 ספטמבר 2022
  • תלמוד ירושלמי

    סדר נשים, מסכת כתובות, דף פג
    • אייזנבך, הרב חיים רפאל
    • דף פג, מסכת כתובות, ספר תלמוד ירושלמי
    • האזןהורדהוסף לעגלה