קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי י"ט אייר תשפ"ב | 20 מאי 2022
 • תלמוד ירושלמי

  סדר נשים, מסכת יבמות, דף עד
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • 2 שיעורים
   (דף עד, מסכת יבמות, ספר תלמוד ירושלמי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אנגלרד, הרב משה
  • דף עד, מסכת יבמות, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בבלי, לימוד ירושלמי מקביל לדף היומי
  • דף עד, מסכת יבמות, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ברדה, הרב נתנאל
  • 2 שיעורים
   (דף עד, עא כיני מתניתא והקטנה תמתין , מסכת יבמות, ספר תלמוד ירושלמי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קובלסקי, הרב משה
  • דף עד, מסכת יבמות, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קנייבסקי, הרב שמריהו יוסף חיים זצ"ל
  • דף עד, מסכת יבמות, ספר תלמוד ירושלמי
  • האזןהורדהוסף לעגלה