לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי י"ג סיון תשפ"ד | 19 יוני 2024
 • הרב יוסף רפפורט, הלכות גילוח הזקן  כותרת השיעורהלכות גילוח הזקן
  שם הרבהרב יוסף רפפורט
  תגיותמכונת גילוח 
  הועלה ע"יפרידמן שלום
  תאורפשטות הדברים הוא שאיסור גילוח הזקן אמור דוקא כאשר אמצעי חיתוך השיער פועל בעקרון פעולה של תער כלומר שדרך שימושו ופעולתו להשחית את שיער הזקן עד עור הפנים ואע"פ שמצינו שהחמיר החת"ס אף במספרים כעין תער, כלומר לאסור גילוח במספרים עד סמוך לבשר, מ"מ אין זה אסור מעיקר הדין כיון שאינו משמש בקביעות כתער להשחית את השיער מעיקרו, אלא תפקידם העיקרי ל המספרים לגזוז את השיער באמצע השער רחוק יותר מהשורש.בשונה ממספרים, מכונות הגילוח למיניהם משמשים להסרת שיער הזקן מעיקרו כתער ולכן אין דינם כמספרים כעין תער אלא כתער ממש, ולכן השימוש בהם אסור לחלוטין. בתקופה האחרונה יש שרצו לומר סברא חדשה להתיר את השימוש במכונת גילוח, וסברתם היא שכיון שמבואר בגמ' שדוקא תער אסור ומספרים כעין תער מותר ממילא יש לומר שאם מכונת הגילוח פועלת כפעולת המספרים לחתוך את השיער ע"י שני חלקי מתכת מכח הלחץ שבינהם, אין לאסור את השימוש במכונה
  שפהעברית
  קטגוריההלכה
  תת קטגוריהאחר
  תאריך בו נמסר השיעור6/28/2008
  תאריך בו הועלה השיעור4/20/2012
  אורך00:33
  צפיות6079