קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ג' אדר תש"פ | 28 פברואר 2020
חיפוש קולי
 • נתיב: עברית >> מוסר וחסידות >> שיחות >> שיחות מישיבות >> לרבנים ששמם מתחיל ב-א עד ג >> שיחתו השבועית של הרב יוסף בן-פורת >> שיעורים מהתקופה האחרונה

  • כותרת השיעור: בין אדם לחבירו-איסור אונאת דברים
  • שם הרב: הרב יוסף בן-פורת
  • אורך השיעור: 51 דקות
  • תאריך השיעור: טו' אדר-א, תשע'ט
  • שפת השיעור: עברית
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  ...
  השיעור דורג באיכות שמע גבוהה
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:17ספר משפטי השלום על ה' בין אדם לחבירו פ"ז הלכה א' יש אונאת דברים ויש אונאת ממון אונאת דברים יותר קשה מאונאת ממון - משני טעמים א. אינה ניתנת להשבון ב. באונאת דברים מקבל את העונש מיד - איסור אונאת דברים בקטנים יותר חמור מבגדולים כי ילד קטן אינו יכול למחול - אונאה של אשה יותר חמורה מאיש כי דמעתה מצויה - תוכחה להורים ומורים לא לצער קטנים שלא לצורך - מעשה בחזו"א שראה אבא מצער את בנו שעבר על ספק איסור דרבנן
  00:07:07החיוב לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו - ביאור מכבדה יותר מגופו לקנות לה בגד יותר יקר מלעצמו - סיפור על רבי ישראל סלנטר וזהירותו מלצער אלמנה -
  00:10:43איסור מן התורה לעשות מעשה המבהיל את חבירו - לעשות מתיחה לשני אסור באיסור גמור - מעשים ודוגמאות בזה
  00:17:19האיסור לדבר על השני רעה אפילו ברמז - כי באפם הרגו איש בעקימת האף אפשר להרוג בן אדם - על חטאי בין אדם לחבירו נענשים בעולם הזה
  00:19:38להעיר את השני משנתו ולצערו זה לאו דאורייתא של אונאת דברים -
  00:24:14רבי מאיר ידע לטהר את השרץ במאה חמישים טעמים אבל למסקנה זה ודאי אסור - אדם יכול לרמות את עצמו בהרבה טעמים וסיבות אבל את הבורא עולם אי אפשר לרמות
  00:26:05חומר האיסור להתקשר באמצע הלילה - אדם שלא מתקלח ונודף ממנו ריח רע ומצער את השני ומגעיל אותו עובר על האיסור של אונאה -
  00:29:28סיפור מאחד מגדולי תלמידי רבי ישראל סלנטר שנסע עמו לגרמניה והתפללו ביום כיפור בבית כנסת קטן ונעמד להתפלל מוסף בפתח ור' ישראל סלנטר נזף בו שהוא גזלן שמונע מהאויר להכנס פנימה וזז באמצע שמונה עשרה
  00:32:32לנו אין חופש דיבור או ראיה או מחשבה כמו פורקי העול - איך אפשר לעצור את המחשבות ולשלוט בהם
  00:34:34החזון איש כותב באגרת שהתרגל מילדותו לשקול כל מעשה אם הוא מתאים עם השלחן ערוך
  00:35:10האיסור לעשן מן התורה כיוון שמזיק לגופו - ובעיקר מי שמעשן ליד אנשים אחרים ומזיקם בעישון פאסיבי - האיסור הוא לא רק מפני הנזק אלא אפילו מפני הריח הרע שמציק לשני
  00:38:19הסטייפלר כותב שמי שלוקח ספר ולא מחזיר נקרא אכזרי כיוון שגורם לאנשים לחפש ומצערם
  00:39:29אסור לאדם לשאול בחנות למחירו של דבר בלי כוונה לקנות כלל
  00:40:47האם מותר להכנס לחנות כשיש גשם או כשהוא צריך לשירותים גם כשאינו קונה שום דבר ? מדובר בגזל ולכן מן הראוי שיקנה חפץ כל שהוא ובזה קונה זכות להכנס לחנות
  00:45:08מעשה בהרב שך שהגיע לבנק ורצו לוותר לו על התור ולא הסכים בשום פנים ואופן - האיסור לתפוס מקום באוטובוס בשביל מישהו שהרי הוא תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
  00:48:08ילד שאוכל בבית צריך לרחוץ את הכלים שאכל בהם - למה שהאמא תרחץ עבורו ? וכי לא די במה שהכינה עבורו את האוכל ? - מי שמתרגל בהתנהגות פרזיטית בילדותו יהיה כך בבגרותו
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור