קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ג' שבט תש"פ | 29 ינואר 2020
חיפוש קולי
 • נתיב: אידיש >> שיעורים בתנ"ך ובפרשת השבוע >> שיעורים ושיחות בפרשת השבוע ומועדים >> לרבנים ששמם מתחיל ב-ר עד ת >> הרב מנשה ישראל רייזמאן - פרשת השבוע באידיש >> שיעורים קודמים >> בראשית >> ויחי >> שיעורים משנת תשע"ח

  • כותרת השיעור: יום ה ויחי תשעח
  • פרשה: ויחי
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  ...
  דווח על איכות שמע השיעור:
  אודיו לקובץ PDF
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  כי לא ידח ממנו נדח – ראה קמח שמורה למצה, ובגדי יום טוב דשבועות, ושב ליוצרו ובוראו
  צוואתו של ר‘ שאול דוד
  ב‘ שנים ומחצה קודם חורבן ביהמ“ק ראה יחזקאל בנבואה שבו ביום סמך מלך בבל על ירושלים
  כיון שנכשלו בחילול שבת ’סמך‘ נבוכדנצר שירושלים עצמה תיכבש לפניו
  צ“ח ימים בין ר“ה לעשרה בטבת - זמן להתעורר בתשובה
  בני ירושלים סמכו על הגבור ’אביקה‘ שהיה עומד על החומה וזורק את האבנים בחזרה בידיו וברגליו
  מספר הימים מן המצור עד החורבן כמספר השנים מיצי“מ עד החורבן
  ירמיה נתן אות לחנניה שימות באותה שנה, וביקש חנניה שלא יגלו מיתתו עד צום גדליה
  הבלבולים שברגע האחרון
  נחלקו רשב“י ורע“ק אם ’צום העשירי‘ הוא עשרה בטבת או חמשה בטבת
  החת“ס מחדש דגם לדעת רשב“י מתענים בעשרה בטבת אלא שמוסיפין גם ה‘ לטבת משום השמועה
  בכל שנה דנים ביום עשרה בטבת אם זו תהיה שנת הגאולה
  גם בימי בית שני התענו בעשרה בטבת, שהוא יום הדין בכל שנה אם ראויים ישראל לביהמ“ק
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור