קול הלשון שיעורי תורה ברשת

*6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ד אדר ב תשע"ט | 21 מרץ 2019

 • נתיב: אידיש >> שיעורים בתנ"ך ובפרשת השבוע >> שיעורים ושיחות בפרשת השבוע ומועדים >> לרבנים ששמם מתחיל ב-ר עד ת >> הרב מנשה ישראל רייזמאן - פרשת השבוע באידיש >> שיעורים קודמים >> בראשית >> ויחי >> שיעורים משנת תשע"ח

  • כותרת השיעור: יום ו ויחי תשעח
  • פרשה: ויחי
  לדף הרב הקש כאן כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  שלח לחבר
  ...
  אודיו לשיעור המודפס
  הורד שיעור קודם תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  כל זמן שהשבטים חיים לא היה שעבוד, כל זמן שבניהם היו חיים לא היה קושי השעבוד
  כשמתקבלים היסורים באהבה אין לא קושי ולא שעבוד. בני יעקב קבלו באהבה אך בנותיו לא
  כל זמן שאברהם ויצחק מקבלים יסורים בשתיקה ואהבה, אין שעבוד לישראל
  כשתתרצה עם המציאות, המציאות תתרצה עמך
  מעשה פלא מתוככי הגהינם
  מחשבה אחת אמיתית מבטלת בנייני גהינם
  כיון שאחז משה בנחש, היינו שקיבל היסורים באהבה, תיכף נהפך למטה
  רבי אליעזר קיבל היסורים באהבה ותיכף פטרוהו
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור