לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ט"ז אייר תשפ"ד | 24 מאי 2024
 • נתיב: עברית, מוסר וחסידות, שיחות, לרבנים ששמם מתחיל ב-נ עד ק, הרב יצחק קולדצקי, שיעורים קודמים, מועדי השנה, שובבי"ם

  • כותרת השיעור: הרב יצחק קולדצקי-שובבים-איש כפי פעלו, שובבי"ם
  • מועד: שובבי"ם
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:00 שובבי"ם ת"ת - שבועות אלו ידועים כשבועות של חיזוק, וסימן לדבר 'שובו בנים שובבים'.
  00:04:30 ישדין ויש דיין , מידה כנגד מידה במכירת יוסף ובעונשם - לפי מדרגתם.
  00:19:28 הנס בגדול ביותר של יציאת מצרים שחמש מיליון יהודים יצאו ממצרים בבת אחת בלי כל התארגנות מוקדמת כולל שמונים חמורים לובים מלאים כל טוב לכל אחד.
  00:33:49 מי הקים את ה'כולל' הכי גדול בעולם ושילם תשלום מלא?.
  00:46:00 השל"ה אומר שבאותה המידה שאדם מתנהג עם הוריו כך בניו מתנהגים עמו.
  00:54:05 מעשה באבא חלקיה ואשתו שנכנסו לתנור ונכוו רגליו ולא רגליה, היות והיא הנאתה לעניים קרובה והעני לא צריך רגליים בשביל להנות מהצדקה. משא"כ אבא חלקיה שנותן מעות העני צריך ללכת ברגליו ולהשיג אוכל מהמעות.
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור