קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ' אדר תשפ"א | 04 מרץ 2021
חיפוש קולי
 • נתיב: אידיש, כנסים, שיעורים והספדים, שיעורי גלות וגאולה בבית המדרש בעלז

  • כותרת השיעור: הרב מנשה ישראל רייזמאן - ותחזינה עינינו בשיבך לציון ברחמים
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דווח על איכות שמע השיעור:
  אודיו
  הורד שיעור קודם תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור