קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי ה' תמוז תשפ"א | 15 יוני 2021
חיפוש קולי
 • נתיב: אידיש, שיעורים בתנ"ך ובפרשת השבוע, שיעורים ושיחות בפרשת השבוע ומועדים, לרבנים ששמם מתחיל ב-ר עד ת, הרב מנשה ישראל רייזמאן - פרשת השבוע באידיש, שיעורים מהתקופה האחרונה

  • כותרת השיעור: יום ד' פרשת בהר בחוקותי תשפ"א - האסון במירון {ג'} - כי ירא מהביט אל האלוקים - למעט העיסוק בפרטי האסון ונסיבותיו
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דווח על איכות שמע השיעור:
  אודיו לקובץ PDF
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:52אסון מירון - ויבוא אברהם לספוד לשרה
  00:04:19אסון מירון - כי ירא מהביט אל האלוקים
  00:09:14אסון מירון - רחץ לילה ראשון שמתה אשתו
  00:17:40אסון מירון - רעת העיסוק בפרטי האסון
  00:23:40אסון מירון - העיסוק בפרטי האסון בבית האבלים
  00:25:51אסון מירון - עיסוק בנסיבות הטבעיות, כיצד?!
  00:35:04אסון מירון - דברי האמונה מפי האבלים
  00:36:02אסון מירון - ההתבוננות הנכונה והנדרשת
  00:39:30אסון מירון - התפעלות מהצרות -קיום וחיזוק להרע
  00:48:10אסון מירון - נחמת האבלים האיך?!
  00:51:13אסון מירון - למה הרעותה - מה אכפת לך?!
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור