קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי י"ט אייר תשפ"ב | 20 מאי 2022
 • נתיב: עברית, גמרא ומשנה, שיעורים ומפרשים בגמרא, תלמוד בבלי, שיעורי וידאו עם המחשה, מסכת יומא, דף לא

  • כותרת השיעור: 91-עין עיטם גבוה מקרקע עזרה עשרים ושלש אמות, מסכת יומא, ספר תלמוד בבלי
  • ספר: תלמוד בבלי
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  אודיו
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב