קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי כ' חשון תשפ"ב | 26 אוקטובר 2021
עקב תקלה לא צפויה, בימים הקרובים האתר לא עומד להתעדכן!
חיפוש קולי
 • נתיב: עברית, הלכה, הרב יצחק זילברשטיין, הרב יצחק זילברשטיין - שיעור מב"ב, שיעורים משנת תשפ"ב

  • כותרת השיעור: שיעור פרשת האזינו - ערב יום כיפור תשפ"ב
  • פרשה: האזינו
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  אודיו
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב

  ספרי הרב למכירה


  טובך יביעו (סט 2 חלקים) - הרב יצחק זילברשטיין  לחנך בשמחה - הרב יצחק זילברשטיין  שמחה בבית - הרב יצחק זילברשטיין  תורתך שעשועי - הרב יצחק זילברשטיין  תורת היולדת - הרב יצחק זילברשטיין  מאה שערים - הרב יצחק זילברשטיין  עלינו לשבח (סט 6 כרכים) - הרב יצחק זילברשטיין  קב ונקי חלק א - הרב יצחק זילברשטיין  ופריו מתוק בראשית - הרב יצחק זילברשטיין  אחת שאלתי חלק א - הרב יצחק זילברשטיין  medical halachic responsa - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד חנוכה - הרב יצחק זילברשטיין  והערב נא (סט 3 חלקים) - הרב יצחק זילברשטיין  שיעורי תורה לרופאים (סט 6 חלקים) - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד ברכות - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד זרעים א - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד שבת - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד עירובין - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד פסחים - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד ראש השנה - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד יומא - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד סוכה - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד ביצה - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד מגילה - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד יבמות - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד כתובות - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד נדרים - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד גיטין - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד קידושין - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד בבא קמא - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד בבא מציעא - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד בבא בתרא - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד סנהדרין - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד מכות שבועות - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד עבודה זרה - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד זבחים - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד נדה - הרב יצחק זילברשטיין  אחת שאלתי חלק ב - הרב יצחק זילברשטיין  אחת שאלתי חלק ג - הרב יצחק זילברשטיין  ופריו מתוק שמות - הרב יצחק זילברשטיין  ופריו מתוק ויקרא - הרב יצחק זילברשטיין  ופריו מתוק במדבר - הרב יצחק זילברשטיין  ופריו מתוק דברים - הרב יצחק זילברשטיין  קב ונקי חלק ב - הרב יצחק זילברשטיין  והערב נא חלק א - הרב יצחק זילברשטיין  והערב נא חלק ב - הרב יצחק זילברשטיין  והערב נא חלק ג - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד ערכין - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד מעילה - קינים - תמיד - מידות - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד שקלים - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד בכורות - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד חולין א - הרב יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד חולין ב - הרב יצחק זילברשטיין  נס להתנוסס - הרב יצחק זילברשטיין  ופריו מתוק סט 5 חלקים - הרב יצחק זילברשטיין