לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי י"ח תמוז תשפ"ד | 24 יולי 2024
 • נתיב: עברית, לתנ"ך, פרשה ומועדים, שיעורים ושיחות בפרשת השבוע ומועדים, לרבנים ששמם מתחיל ב-ד עד ז, הרב אשר וייס - סוגיות הקשורות לפרשת השבוע בעברית, שיעורים קודמים, שמות, ויקהל

  • כותרת השיעור: פתיחת בקבוקים בשבת, פרשת ויקהל
  • פרשה: ויקהל
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  השיעור דורג באיכות שמע נמוכה
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:00סוגי הבקבוקים והפקקים
  00:04:00אופן השימוש בשבת בבקבוקים שיש בהם חשש מכה בפטיש בהסרת הפקק
  00:05:29הדברים שאינם נתונים לשימוש חוזר ומכל מקום שייך בו מכה בפטיש
  00:08:16אוכל בהמה ודברים חד פעמיים והצורה של מכה בפטיש בהם
  00:09:39מכה בפטיש - הכל לפי עניינו
  00:10:27פתיחת בקבוק - דעתי למעשה
  00:10:54פתיחת בקבוק - דעת רבי ישראל יעקב פישר
  00:11:16פתיחת בקבוק - דעת רבי שלמה זלמן אוירבך
  00:13:12פתיחת בקבוק - האם זריקת הפקק לפח מייד לאחר הפתיחה, תפתור את בעיית מכה בפטיש ? - דעת הגרש"ז
  00:16:26פתיחת בקבוק - החיסרון בפיתרון הנ"ל
  00:18:03פתיחת בקבוק - הפיתרונות הטובים יותר
  00:20:31פתיחת בקבוק - סברת רבי שלמה זלמן אוירבך
  00:21:52פתיחת בקבוק - סברת דעתי
  00:22:05מגופת החבית - פתיחתה בשבת - טעם ההיתר
  00:26:27הבחנה בין מגופת החבית לפקק בקבוק
  00:28:28מגופת החבית - לעניין טומאה וטהרה
  00:37:42פתיחת גביעי לבן או שקית חלב
  00:40:56שקית חלב - טעם האוסרים
  00:44:01פקק שבת
  00:45:05קריעת שקיות אוכל
  00:46:44קריעת שקיות אוכל - דעת האוסרים ע"פ פר"ח
  00:47:33קריעת שקיות אוכל - דעת המתירים
  00:48:52קריעת שקיות אוכל - דעת טל אורות (הראשון)
  00:52:54פקק שבת - דעתי למעשה בקריעת עטיפת הניילון שעליו
  00:55:02פתיחת פחית
  00:55:31האם יש איסור מחתך בהנ"ל ?
  00:56:51מחצית השקל
  00:57:24מחצית השקל - רמזים במצווה
  00:58:34דברי התולדות - שינוי סדר האותיות
  00:59:51כוונת בלעם בקללתו
  01:00:56מעלת מצוות צדקה
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור