לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי י"ח תמוז תשפ"ד | 24 יולי 2024
 • נתיב: עברית, לתנ"ך, פרשה ומועדים, שיעורים ושיחות בפרשת השבוע ומועדים, לרבנים ששמם מתחיל ב-ד עד ז, הרב אשר וייס - סוגיות הקשורות לפרשת השבוע בעברית, שיעורים קודמים, מועדי השנה, שובבי"ם

  • כותרת השיעור: בענין שובבים ערח שבט תשסב, שובבי"ם
  • מועד: שובבי"ם
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:42ספר הגלות והגאולה
  00:01:00עניין שובבי"ם
  00:02:08ספר הגלות והגאולה - מדוע כל הספר נקרא כך ?
  00:02:51ביאור דברי הרמב"ן: והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו
  00:03:40ביאור ע"ד דרוש: מדוע אסור להפסיק בין כוס ג' לכוס ד' ?
  00:05:20כוס ה'
  00:05:45עניין שובבי"ם - מקור
  00:06:15עניין שובבי"ם - דברי המאירי
  00:07:34עניין שובבי"ם - דברי הבעש"ט
  00:08:40ביאור: כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו
  00:11:15עניין שובבי"ם - מה ראוי לעשות בימים אלו ?
  00:12:06דברי הסטיפלר בעניין תעניות וסיגופים כיום
  00:12:27מקור לדברי הסטיפלר
  00:14:16אין דבר יותר חשוב מלימוד תורה
  00:15:51שימוש בכספי בלמוד תורה לפדיון שבוים - מחלוקת ט"ז ופרישה
  00:17:20הלומד תורה צריך להיות מאושר יותר ממציל נפשות
  00:18:01אין דבר יותר חשוב מלימוד תורה , אף שיש דברים שדוחים תלמוד תורה
  00:18:50תלמוד תורה שלנו שקול כנגד כל קיום המצוות שלנו
  00:20:24ביאור דברי הירושלמי: אימתי היא חייכם, בזמן שאתם יגעים בה
  00:21:42מהי יגיעת התורה ?
  00:22:01דאמר רבא: 'למיימינים בה' – סמא דחיי, 'למשמאילים בה' – סמא דמותא
  00:22:51ביאור רש"י: למיימינים – עסוקים בכל כוחם, וטרודים לדעת סודה, כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר
  00:23:07ביאור דברי רש"י הנ"ל
  00:23:36בדיקה פשוטה כדי לדעת אם אנחנו עמלים בתורה
  00:24:31כשהרב שך התחנן באמצע הלילה , לקבל ספר רשב"א
  00:26:47עמל העיון ועמל החזרה
  00:27:01שיהו דברי תורה מחודדים בפיך
  00:28:04ביאור רש"י למאמר הנ"ל: חזור עליהם, ובדוק לעומקן
  00:28:50ראיה שחזרת התלמוד היא אחד מהיסודות העיקרים בלימוד
  00:29:54הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר - הלומד ואינו יגע כזורע ואינו קוצר - האם זו סתירה ?
  00:31:00כמונח בכיסו או כמונח בקופסא ?
  00:32:11מה אכל משה רבנו כשעלה למרום ?
  00:33:31כשרבי אהרן קוטלר שאל בוגר הישיבה , מדוע אינו מגיע לבקר בישיבה ?
  00:34:54כשהרב חיים נפתלי זילברברג חזר 24 דף בע"פ במהלך ניתוח ללא הרדמה ...
  00:38:33רבותיו של הרב זילברברג: שפת אמת, בית הלוי ורבי ישראל סלנטר
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור