לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ו' סיון תשפ"ד | 12 יוני 2024
 • נתיב: עברית, לתנ"ך, פרשה ומועדים, שיעורים ושיחות בפרשת השבוע ומועדים, לרבנים ששמם מתחיל ב-ד עד ז, הרב אשר וייס - סוגיות הקשורות לפרשת השבוע בעברית, שיעורים קודמים, מועדי השנה, שובבי"ם

  • כותרת השיעור: שובבים - הלכות יחוד, שובבי"ם
  • מועד: שובבי"ם
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:05ספר היצירה - ספר הגלות והגאולה
  00:00:25ימי השובבי"ם
  00:01:08ימי השובבי"ם - מקורות
  00:02:47ימי השובבי"ם - דברי האר"י בביאור העניין
  00:03:56ימי השובבי"ם - עיקר תיקונם בימינו
  00:04:46ימי השובבי"ם - הבנתי בשינוי התיקון בימינו
  00:05:37עמל התורה בשעשועים
  00:06:31ימי השובבי"ם - שיעורי תורה מיוחדים לתקופה זאת
  00:06:51בדורנו דרוש שיפור בצורת בן תורה
  00:09:30שאלות בהלכות יחוד הקיימות במקומות עבודה
  00:10:24איסור יחוד - מן התורה או מדרבנן ?
  00:14:13איסור יחוד - מן התורה או מדרבנן ? - דעת המחלקים בין דרך קבע לדרך ארעי
  00:15:06איסור יחוד - מן התורה או מדרבנן ? - דעת הסבורים שאיש אחד עם אישה אחת זה מדאוריתא והשאר מדרבנן
  00:15:44איסור יחוד - דיוק לשון הרמב"ם
  00:19:29איסור יחוד - בעלה בעיר - מחלוקת חזו"א ואבי עזרי
  00:22:22איסור יחוד - פתח פתוח - האם הדלת צריכה להיות פתוחה בפועל או מספיק שלא תהיה נעולה ?
  00:23:56דיון סביב דעת הרשב"א בשאלה הנ"ל
  00:25:00דעת רבנו יונה בשאלה הנ"ל
  00:25:35שורש המחלקות בשאלה הנ"ל
  00:26:20הלכה למעשה בשאלה הנ"ל
  00:26:35דיוק דעת יד רמ"ה
  00:27:27האם בזמננו שדופקים בדלת לפני שנכנסים , הדין שונה ?
  00:29:26דיוק דעת החזון איש בשאלה הנ"ל
  00:31:12הלכה למעשה בשאלה הנ"ל
  00:31:34איסור יחוד - פתח פתוח - האם הדלת צריכה להיות פתוחה בפועל או מספיק שלא תהיה נעולה ? - דעת בנין ציון
  00:32:00איסור יחוד - פתח פתוח - האם הדלת צריכה להיות פתוחה בפועל או מספיק שלא תהיה נעולה ? - דעת מהרש"ם
  00:32:39האבא והאימא יוצאים בערב ומשאירים ביביסיטר עם בנים גדולים , האם יש דרך שלא תהיה בעיה של יחוד ?
  00:34:09האבא והאימא יוצאים בערב ומשאירים ביביסיטר עם בנים גדולים , האם יש דרך שלא תהיה בעיה של יחוד ? - פתרון מעשי
  00:35:43איסור יחוד - פתח פתוח - חידושו של אגרות משה ודיון בדבריו
  00:41:17איסור יחוד - שיעור איסור יחוד
  00:42:31איסור יחוד - שיעור איסור יחוד - דעת מהר"ם אש ומהרי"ל דיסקין
  00:42:57איסור יחוד - שיעור איסור יחוד - דעת מנחת יצחק
  00:43:52איסור יחוד - האם יש איסור יחוד במעלית ? - דעת אגרות משה ומנחת יצחק
  00:44:15איסור יחוד - האם יש איסור יחוד במעלית ? - דעת הרב שינברג
  00:44:55איסור יחוד - האם יש איסור יחוד במעלית ? - הנהגה ראויה למעשה
  00:45:36חיזוק בשמירת העיניים
  00:47:36ימי השובבי"ם - דברי הבעל שם טוב
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור