לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ט"ז אייר תשפ"ד | 24 מאי 2024
 • נתיב: עברית, הלכה, לרבנים ששמם מתחיל ב-ח עד מ, הרב בן ציון מוצפי - הלכות, שולחן ערוך אורח חיים, מועדי השנה, שובבי"ם

  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:06 יש סגולה מיוחדת בימי השובב"ים להזהר באוכל שאדם אוכל ומכניס לפיו ושלא יאכל דבר איסור.
  00:00:21 לא לסמוך על כל מיני כשרויות - ראינו הרבה כשרויות שנכשלו שאין משגיח צמוד.
  00:01:02 באכילה יש מצווה להשאיר חתיכה של המוציא ולאוכלה בסוף הסעודה לפני מים אחרונים. ויש נהגו לעשות זאת בימי השובב"ים, וזוהי סגולה לפגם הברית.
  00:02:05 המקור בספר חסידים.
  00:03:17 אין עניין לשים לחם בתוך המלח - וזה לא נכון - כיוון שבסעודה השנייה בשבת הוא מוציא את הלחם מהמלח ועובר על בורר.
  00:04:32 בארו את דברי הספר חסידים שהוא לא מדבר דווקא בהמוציא אלא כל חתיכת פת שיטעם ישאיר ממנה לסוף הסעודה.
  00:04:49 דברי השל"ה מאותו עניין. ובנוסף מאותו לחם של המוציא שנזהר יזהר שלא יתן לגוי בהמה חיה ועוף. כיון שיש קדושה בלחם של המוציא.
  00:07:10 לא להשאיר לחם שלם, כי זהו דרך העובדי כוכבים, ואם נשאר בדיעבד בסדר, ומה שדובר שישאיר חתיכה.
  00:08:39 הסיכון בכך שלא יאכל את החתיכה של המוציא בסוף הסעודה- הוא זלזול בחתיכה של המוציא שיש בה קדושה. ולכן עדיף רק לעשות זאת בימי השובב"ים.
  00:09:33 מדובר דווקא בלחם, שיש בו תיקון - ברכת המוציא.
  00:10:00 המשך שיעור.
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור