לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ט"ז אייר תשפ"ד | 24 מאי 2024
 • נתיב: עברית, מוסר וחסידות, שיחות, שיחות ממרכזי תורה, מוסר וחסידות מבית הכנסת מוסאיוף בירושלים, הרב בן ציון מוצפי - שיחות, מועדי השנה, שובבי"ם

  • כותרת השיעור: תיקון המידות בימי השובבים, שובבי"ם
  • מועד: שובבי"ם
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:01 נאמר בפסוק "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור.. והשתחוו לה' "
  00:00:28 אחד הדברים החשובים בימי השובבי"ם הוא לכון בברכת "תקע בשופר גדול"
  00:01:18 רבי משה נכד הרמב"ן מביא מדרש שעשר תקיעות עתיד אליהו הנביא לתקוע בשופר לעתיד לבא
  00:02:36 ביארו המפרשים מהו שופר גדול - שישמע קולו בכל העולם
  00:03:41 מובא במשנה באבות "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות", ההסבר בזה
  00:04:15 אילו של יצחק - סוד העקידה, הסיבה שצריכים להזכיר עקידת יצחק כל יום
  00:05:31 הזוהר אומר שבעקידת יצחק התמזגו החסד והגבורה ביניהם
  00:06:35 הקשו המפרשים כיצד אילו של יצחק שנברא ביום בריאת העולם כשר לקרבן, הרי הוא זקן?
  00:07:04 בפרקי דרבי אליעזר כותב שמאילו של יצחק לא יצא שום דבר לבטלה, הביאור
  00:07:48 עשרה קולות נגינה בפרק הללו א-ל בקדשו, כתב הבן איש חי שטוב למנותם באצבעו
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור