לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ט"ז תמוז תשפ"ד | 22 יולי 2024
 • נתיב: עברית, מוסר וחסידות, שיחות, שיחות ממרכזי תורה, מוסר וחסידות מבית הכנסת מוסאיוף בירושלים, הרב בן ציון מוצפי - שיחות, מועדי השנה, שובבי"ם

  • כותרת השיעור: שובבים, שובבי"ם
  • מועד: שובבי"ם
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:02 שבוע ששי של ימי השובבי"ם אפשר בו לתקן את כל הימים
  00:00:29 נאמר "בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך", שלמה המלך למד את פסוק זה מאביו דוד המלך
  00:00:54 פירוש המילים "בכל דרכיך דעהו"
  00:01:22 כתב הרמב"ם שהשמירה על בריאות הגוף היא חלק מעבודת השם
  00:02:16 מנהגי הצומות בימי השובבי"ם
  00:02:48 מלמדי תינוקות - דינם לענין צומות, הזהירות שצריכים לנקוט במלאכתם
  00:03:32 הטעם ש"יום הכפורים" נקרא בלשון רבים ולא בלשון יחיד "יום כפור"
  00:04:39 רבנו חיים ויטאל כתב שיש הבדל בין יסורים הבאים על האדם ליסורים שמביא על עצמו
  00:05:38 הרמ"ק כותב שמי שגולה ממקומו אפילו זמן מועט, הגלות מכפרת לו על העוונות
  00:06:06 רבנו חיים פלאג'י כותב שבמצות הסוכה הרי הוא מתקן את עצמו אם נתחייב גלות
  00:07:06 מעלת גלות למקום מצוה
  00:07:55 "גלות מכפרת עוון" מפרש רבנו חיים פלאג'י ש"עוון" זהו עריות
  00:08:03 במדרש מובא שהאבות - אברהם יצחק ויעקב - היו מלאים יסורים קשים ויעקב יצא לגלות
  00:09:52 הצדיקים היו זהירים שלא להנות כלום מהאחר
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור