לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ט"ז אייר תשפ"ד | 24 מאי 2024
 • נתיב: עברית, מוסר וחסידות, שיחות, שיחות ממרכזי תורה, מוסר וחסידות מבית הכנסת מוסאיוף בירושלים, הרב בן ציון מוצפי - שיחות, מועדי השנה, שובבי"ם

  • כותרת השיעור: שובבים, שובבי"ם
  • מועד: שובבי"ם
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:01 ימי השובבי"ם - עיקר החיזוק הוא לשיפור המעשים ולא יועילו תעניות לבד
  00:00:25 בראש ובראשונה יש לחזק בימי השובבי"ם את נושא הצניעות ובמיוחד של הנשים
  00:01:08 במתן תורה לישראל נאמר "כה תאמר לבית יעקב" - אלו הנשים "ותגיד לבית ישראל "- אלו האנשים
  00:01:41 מובא בגמרא הטעם שהקדימו בפסוק את הנשים קודם לאנשים
  00:03:28 בשבט מוסר כתב שאפילו האבות הקדושים עדיין שוכני עפר בגלל חטא אדם הראשון
  00:04:04 דברי רבנו סעדיה גאון על הפסוק "יתקע בשופר גדול"
  00:04:26 עשרה דברים יהיו באותו יום לעתיד לבא על ידי תקיעת שופר
  00:05:11 פירוש נוסף בגמרא מדוע הקדימו בפסוק את הנשים לאנשים
  00:06:42 בענין חומרת הסתכלות בנשים
  00:07:13 מובא בגמרא שאסור מהתורה להסתכל באשת איש ואפילו מכוערת ובאשה נאה אפילו היא פנויה
  00:07:45 הרמב"ם כתב שאסור להסתכל באשת איש מהתורה ובבתולה מדברי נביאים
  00:08:00 סיפור בגמרא על גודל צניעותו של אבא אומנא שהיה רופא
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור