לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ט"ז אייר תשפ"ד | 24 מאי 2024
 • נתיב: עברית, מוסר וחסידות, שיחות, שיחות ממרכזי תורה, מוסר וחסידות מבית הכנסת מוסאיוף בירושלים, הרב בן ציון מוצפי - שיחות, מועדי השנה, שובבי"ם

  • כותרת השיעור: שובבים, שובבי"ם
  • מועד: שובבי"ם
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:01 ימי השובבי"ם - פרשת משפטים היא השישית והיא כנגד היסוד
  00:00:59 בספר העיקרים כתב על דרך העולם ששמחים כשנולד בן ועצבים כשנולדת בת וההיפך הוא הנכון
  00:01:16 במדרש מובא שכשאדם נולד צריך לבכות וכשנפטר צריך לשמוח ומשלו על זה משל
  00:04:11 נאמר בתהלים "ומושב לצים לא ישב" וזה הולך על המבטל תורה
  00:04:39 עוון ביטול תורה שקול כנגד שלשת העבירות החמורות
  00:06:14 הרמב"ן בפרשת אחרי מות מחמיר בעוון פגם הברית וכותב שחמור יותר מעבודה זרה ורציחה
  00:06:54 הגמרא בראש השנה אומרת מה עונשם של פושעי ישראל
  00:08:05 פושעי ישראל בגופם - אלו שאינם מניחים תפילין והחוטאים בעריות
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור