לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שישי ט"ז אייר תשפ"ד | 24 מאי 2024
 • נתיב: עברית, מוסר וחסידות, שיחות, שיחות ממרכזי תורה, מוסר וחסידות מבית הכנסת מוסאיוף בירושלים, הרב בן ציון מוצפי - שיחות, מועדי השנה, שובבי"ם

  • כותרת השיעור: ימי השובבים, שובבי"ם
  • מועד: שובבי"ם
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:01 הנביא ירמיה אומר "שובו בנים שובבים אמר ה' "
  00:00:30 כתבו רבי יוסף קארו והאר"י שפסוק "שובו בנים שובבים" רומז על ימי השובבי"ם
  00:00:50 בימי השובבי"ם אדם יכול לתקן גם את הגלגולים שעברו ואת חטא אדם הראשון
  00:01:33 כתב האר"י מה שיש להתפלל אחרי תענית
  00:02:03 כתבו הפוסקים שאין לחשוב שהתענית היא העיקר אלא שזה אמצעי להכניע את האדם
  00:02:43 כתבו הפוסקים שלמלמד תינוקות אסור להתענות מפני שהוא ממעט במלאכת שמים
  00:03:10 מובא בירושלמי תענית שרבי יוחנן היה מסובב בעיירות וראה מלמד תינוקות שמתענה וגער בו
  00:04:16 רבי דוד סרירו - גדולתו, קדושתו ופטירתו
  00:06:49 בגמרא מועד קטן מובא שכשנפטר צדיק, הקב"ה "רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק"
  00:07:07 בזוהר מובא ששלשים יום קודם הסתלקותו של צדיק, מכינים בעולם הבא אורות וקישוטים
  00:07:41 כתב האר"י בשבעה ימים אחר פטירתו של הצדיק, רק הוא דורש בעולם הבא
  00:08:54 רבי דוד סרירו כתב על מעלת אמירת הפסוק "אור זרוע לצדיק" בימי השובבי"ם 17 פעמים
  00:09:33 הטעם שאומרים בכל נדרי את הפסוק "אור זרוע לצדיק"
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור