לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ו' סיון תשפ"ד | 12 יוני 2024
 • נתיב: עברית, מוסר וחסידות, שיחות, שיחות ממרכזי תורה, מוסר וחסידות מבית הכנסת מוסאיוף בירושלים, הרב בן ציון מוצפי - שיחות, מועדי השנה, שובבי"ם

  • כותרת השיעור: ימי השובבים, שובבי"ם
  • מועד: שובבי"ם
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:36 בין הדברים שטוב לעשותם בימי השובבי"ם הוא הזהירות בעשיית חסד
  00:01:11 בזוהר כותב שהמתפלל ומוריד דמעות על עוונותיו, כל דמעה מכפרת על עוון אחד
  00:01:56 על הרשעים נאמר "ותהי עוונותם על עצמותם" שכן על המצח של האדם, אפשר לראות את עוונותיו
  00:02:31 אף בקריאת שמע טוב להוריד דמעות
  00:02:58 חשיבות לטבול במקוה בימי השובבי"ם שהטהרה נותנת לאדם נשמה טובה
  00:03:26 המהרי"ל נהג לטבול במקוה והסביר מדוע
  00:03:58 הטבילה במקוה הורגת את המזיקים ומבאר רבנו אברהם אזולאי מדוע
  00:04:20 ביאור הגמרא "הני בירכי דרבנן דשלו מיניייהו הוי"
  00:05:18 כתב האר"י שכל תאוותם של המזיקים הוא להתדבק באדם
  00:05:39 הזוהר מבאר את המשנה באבות שהמזיקים נבראו בערב שבת בין השמשות
  00:08:15 כתב רבנו האר"י שהטבילה הראשונה היא לשם טהרה, ביאור הדברים
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור