קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ב' טבת תשפ"ב | 06 דצמבר 2021
חיפוש קולי
 • נתיב: עברית, שירים, תפילות ותהילים, קריאת תפילות, תפילות ימים נוראים, בהברה אשכנזית, יום כיפור, מנחה, הרב אהרן פרנקל - מנחה ליום כיפור

  • שם הרב: הרב אהרן פרנקל
  • אורך השיעור: 36 דקות
  • תאריך השיעור: א' תמוז, תשע'ד
  • שפת השיעור: עברית
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:14 קדיש
  00:01:11 חזרת השץ ברכת האבות
  00:03:12 מסוד חכמים ונבונים
  00:03:55 זכרינו
  00:04:41 ברכת מחיה המתים
  00:05:56 מי כמוך
  00:06:42 ימלוך ד'
  00:07:00 אמונת עם נטרת
  00:09:06 קדושה
  00:13:21 לדור ודור
  00:13:41 חמול
  00:14:13 באין מליץ
  00:14:38 עוד יזכור
  00:15:10 ובכן יתקדש
  00:15:36 ובכן תן פחדך
  00:16:24 ובכן תן כבוד
  00:17:04 ובכן צדיקים
  00:18:28 אתה בחרתנו
  00:19:15 יעלה ויבוא
  00:20:44 אל נא תשת עלינו
  00:21:21 שמע קולינו
  00:22:45 סלח לנו,כי אנו עמך
  00:24:13 אנא תבוא לפניך,אשמנו
  00:25:31 שמך מעולם עובר על פשע
  00:26:20 על חטא
  00:28:29 מחול לנו
  00:30:05 רצה
  00:30:31 אבינו מלכינו זכור רחמיך
  00:30:46 מודים
  00:33:24 שים שלום
  00:34:04 בספר חיים
  00:35:00 קדיש
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור